of 89 /89
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta Prof.dr.sc. Davor Derenčinović Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu [email protected]

Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

  • Author
    seda

  • View
    122

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Suzbijanje organiziranog kriminaliteta. Prof.dr.sc. Davor Derenčinović Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu [email protected]. NOVI POJAVNI OBLICI KRIMINALITETA. Organizirani kriminalitet Korupcija Terorizam Kibernetički kriminalitet Ekološki kriminalitet Krivotvorenje lijekova. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Page 1: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Prof.dr.sc. Davor DerenčinovićPravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[email protected]

Page 2: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

NOVI POJAVNI OBLICI KRIMINALITETA

• Organizirani kriminalitet• Korupcija• Terorizam • Kibernetički kriminalitet• Ekološki kriminalitet• Krivotvorenje lijekova

Page 3: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

ODREDNICE ORG. KRIM.

• plansko izvršenje kaznenih djela sa svrhom postizanja dobiti ili moći, koja su pojedinačno ili sveukupno vrlo značajna;

• u njima na osnovi podjele posla, na dulje ili neodređeno vrijeme sudjeluju više od dva sudionika i to:

– koristeći specijalizirane zanatske vještine ili strukture slične poslodavstvenima, ili

– primjenjujući nasilje ili druga sredstva zastrašivanja, ili korupciju,

– u vezi s politikom, medijima, javnom upravom, pravosuđem ili gospodarstvom.

3Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 4: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

GLAVNA OBILJEŽJA ORG. KRIM.

• Kriminalno poduzetništvo

• Racionalni kriminalitet

• Dominacija i kontrola

• Paralelizam vlasti

• Supstitucija postojećeg sustava

• Transnacionalnost

• Profesionalizacija

• Sofisticiranost metoda – korupcija

• Integracija i sinergija

4Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 5: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

TIPOVI ORG. KRIM. SKUPINA

5Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 6: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Percepcija građana o borbi protiv org. krim.

“Vlada čini sve u svojoj moći u borbi protiv org. krim.”

6

NE

DA

NE NE NE NE NE NE

DA DA DA DA DA DA

Page 7: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

PROCES STVARANJA KRIM. ORG.

VRIJEME

7Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 8: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Struktura

8Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

0

2

4

6

8

10

12

14

Striktna hijerarhija

Prenesena hijerarhija

Osnovna kriminalna

grupa

Organizirana kriminalna

mreža

Hijerarhijski konglomerat

Page 9: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Veličina

9Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

0 5 10 15

manje od 20

20 do 50

50 do 100

više od 100

nepoznato

Page 10: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Uporaba nasilja

10Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

17%

25%58%

beznačajno

povremeno

značajno

Page 11: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Etnički ili socijalni identitet

11Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

bez izraženog identiteta

42%izražen socijalni identitet

25%

etničke kriminalne skupine

33%

Page 12: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Broj kriminalnih aktivnosti

12Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

jedna aktivnost

42%

2-3 aktivnosti

25%

veći broj aktivnosti

33%

Page 13: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Transnacionalno djelovanje

13Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1-2 države 3-4 države 5 i više država

Page 14: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Uporaba korupcije

14Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

02468

1012141618

rijetko povremeno redovito

1012

18

Page 15: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Politički utjecaj

15Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

0

2

4

6

8

10

12

1414 14

7

5

bez utjecaja

regionalni utjecaj

utjecaj na razini države

utjecaj u inozemstvu

Page 16: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Ulaganje u zakonite djelatnosti

16Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

slabo izraženo

25%

izraženo30%

osobito izraženo

45%

Page 17: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Karibijski “offshore” financirski centri koji podupiru pranje novca

17

Page 18: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Suradnja s ostalim org. krim. skupinama

18Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

0

5

10

15

20

25

bez suradnje značajna suradnja nepoznato

12

24

4

Page 19: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

19

Page 20: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Dimenzije posljedica org. krim.

20

Page 21: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

ETIOLOŠKI ASPEKTI ORG. KRIM.

Odnos između org. krim. i “human development indexa”

21

Page 22: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

ORG. KRIM. I KAZNENO PRAVO

22Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 23: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

SUPOČINITELJSTVO (čl. 35. st. 3. KZ)

• Dvije ili više osoba

• Zajednička odluka

• Počinjenje kaznenog djela

• Sudjelovanje u počinjenju kaznenog djela

• Svaki drugi bitan doprinos počinjenju kaznenog djela

23Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 24: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

GRUPA LJUDI (čl. 89. st. 22. KZ)

• Najmanje tri osobe

• Povezane radi trajnog ili povremenog činjenja kaz. djela

• Svaka od osoba daje svoj udio u počinjenju kaznenog djela

24Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 25: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

ZLOČINAČKA ORG. (čl. 89. st. 23. KZ)

• Strukturirano udruženje• Najmanje tri osobe• Postoji tijekom određenog razdoblja (vremenski

kontinuitet)• Djeluje sa zajedničkim ciljem počinjenja jednog ili više

kaznenih djela• Namjera stjecanja (izravnog ili neizravnog) financijske ili

druge materijalne koristi• Ili namjera ostvarivanja i zadržavanja nadzora nad

pojeinim gospodarskim ili drugim djelatnostima• Mora se raditi o kaznenim djelima za koja se može izreći

kazna zatvora u trajanju od najmanje četiri godine ili teža kazna

25Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 26: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Dogovor za počinjenje k.d. (čl. 332. KZ)

• Dogovor da će se počiniti teže kazneno djelo za za koje se po zakonu može izreći tri godine zatvora ili teža kazna

26Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 27: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Udruživanje za počinjenje k.d. (čl. 333. KZ)

• Tko organizira grupu ljudi ili na drugi način povezuje u zajedničko djelovanje tri ili više osoba koja ima za cilj počinjenja kaznenih djela za koje se po zakonu može izreći tri godine zatvora ili teža kazna

• Tko organizira zločinačku organizaciju za počinjenje kaznenih djela ili njome upravlja

• Pripadnik grupe ljudi

• Pripadnik zločinačke organizacije

27Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 28: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Odnos grupe ljudi i zločinačke org.

• Grupa ljudi je zločinačka organizacija u malom

• Kod grupe ljudi nema strukturiranosti

• Kod grupe ljudi postoji povezanost članova, ali nema formalne podjele uloga

• Kod grupe ljudi se ne mora raditi o specificiranim kaznenim djelima (financijska korist, ostvarivanje i zadržavanje nadzora nad pojedinim djelatnostima)

28Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 29: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Kaznena djela počinjena u sastavu grupe i/ili zločinačke organizacije

• Zlouporaba opojnih droga (čl. 173. st. 3. KZ) - više osoba koje su se udružile radi činjenja tih djela, ili je počinitelj toga kaznenog djela organizirao mrežu preprodavatelja ili posrednika

• Trgovanje ljudima i ropstvo (čl. 175. st. 3. KZ)

• Protuzakonito prebacivanje osoba preko državne granice (čl. 177. st. 3. KZ)

29Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 30: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Konvencija o suzbijanju transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (Narodne novine 14/2002)

• Organizirana zločinačka grupa• Inkriminiranje sudjelovanja u organiziranoj zločinačkoj grupi, pranje

novca, korupcija• Oduzimanje i privremeno oduzimanje imovinske koristi stečene

kaznenim djelom organiziranog kriminaliteta• Nadležnost• Međunarodna suradnja• Zaštita svjedoka• Pomoć žrtvama• Izobrazba i tehnička pomoć• Prevencija• Konferencija država stranaka

30Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 31: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Organizirana zločinačka grupa

• Strukturirana grupa

• Tri ili više osoba

• Koja postoji tijekom određenog razdoblja

• Djeluje s ciljem počinjenja jednog ili više teških kaznenih djela

• Izravno ili neizravno stjecanje financijske ili druge materijalne koristi

31Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 32: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Transnacionalnost kaznenog djela

• ako je počinjeno u više od jedne države;

• ako je počinjeno u jednoj državi, ali se značajan dio njegove pripreme, planiranja, uputa ili kontrole odvijao u drugoj državi;

• ako je počinjeno u jednoj državi, ali uključuje organiziranu zločinačku grupu koja se bavi zločinačkim djelovanjem u više od jedne države; ili

• ako je počinjeno u jednoj državi, ali ima značajne posljedice u drugoj državi.

32Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 33: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Odgovornost pravnih osoba (čl.10.)

• Kaznena, građanska ili upravna

• Kažnjavanje pravnih osoba ne utječe na odgovornost fizičkih osoba

• Obveza propisivanja sankcija razmjernih težini počinjenog kaznenog djela

33Suzbijanje organiziranog kriminaliteta - kriminološki aspekti

Page 34: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

KorupcijaKorupcija

• poveznicepoveznice• nisu sinoniminisu sinonimi• korupcija sredstvokorupcija sredstvo• kriminalne organizacije strukturiranije-više se služe kriminalne organizacije strukturiranije-više se služe

korupcijom (rafinirano sredstvo za postizanje ciljeva)korupcijom (rafinirano sredstvo za postizanje ciljeva)• simbioza “podzemlja” i “nadzemlja”(vlasti)simbioza “podzemlja” i “nadzemlja”(vlasti)• još opasnije-infiltracija “podzemlja” u “nadzemlje” još opasnije-infiltracija “podzemlja” u “nadzemlje”

sistemske korupcije sistemske korupcijedovodi do

Page 35: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Odrednice korupcijeOdrednice korupcije

• Korupcija je proces u kojem sudjeluju najmanje dvije osobe

• Korupcija je uvijek postupanje s namjerom• Korupcija predstavlja nedopuštenu razmjenu radi

ostvarivanja vlastitih probitaka na štetu javnog interesa• Korupcija je kršenje moralne norme• Korupcija je kršenje pravne norme• Korupcija ugrožava temelje demokratskog razvitka,

pravnu državu i vladavinu prava

Page 36: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Osnovna obilježja korupcijeOsnovna obilježja korupcije

• Postoji u svim društvima i kulturama• Relativizacija korupcije• Iznimna širina zone rizika (viktimizacijske studije)• Velika tzv. “tamna brojka”• Transnacionalizacija korupcije

Page 37: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Uzroci korupcijeUzroci korupcije

• Teorija etiketiranja• Funkcionalistička teorija• Teorija anomije• Teorija imitacije• Ostale kriminološke teorije• Korupcija nije moralna slabost pojedinca već posljedica

sustavnih slabosti društva

Page 38: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Raširenost korupcije u društvuRaširenost korupcije u društvu

66%

33%

1%

vrlorasprostranjena

rasprostranjena

slaborasprostranjena

Page 39: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Percipirani uzroci korupcijePercipirani uzroci korupcije

0

10

20

30

40

50

broj ispitanika 42 6 43 38 40

I II III IV V

I - slabljenje moralnih vrednota i solidarnosti među ljudimaII – posljedice domovinskog rataIII – nizak životni standard većine građanaIV – nepravilnosti u procesu privatizacijeV – slabosti u radu policije i pravosuđa

Page 40: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Indeks percepcije korupcijeIndeks percepcije korupcije

• ocjenjivanje zemalja prema stupnju percepcije raširenosti korupcije među državnim službenicima i političarima

• sastavljen od podataka dobivenih iz stručnih ispitivanja vezanih za korupciju koje su provele razne ugledne ustanove

• odražava stajališta poslovnih ljudi i analitičara iz cijelog svijeta uključujući stručnjake iz ocjenjivanih zemalja

• Transparency International –indeks pk-godišnjim izvješćima- prema indeksu sastavlja ljestvicu država sa skalom od najkorumpiranijih do onih najmanje korumpiranih (bodovi su od 0-najkorumpiranije države do 10-najmanje korumpirane države)

Page 41: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta
Page 42: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Corruption perceptions indeks (2010)

9,3

6,4

4,1

1,1

0123456789

10

Danska Slovenija Hrvatska Somalia CPI

Page 43: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Hrvatska kroz godine

Page 44: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Međunarodne konvencije protiv Međunarodne konvencije protiv korupcijekorupcije

• Konvencija UN protiv korupcije Konvencija UN protiv korupcije ((United Nations Convention United Nations Convention against Corruption –UNCAC-2003.)against Corruption –UNCAC-2003.)

• Konvencija UN protiv transnacionalnog organiziranog Konvencija UN protiv transnacionalnog organiziranog kriminala kriminala ((United Nations Convention against Transnational United Nations Convention against Transnational Organized Crime –UNTOC-2000.) Organized Crime –UNTOC-2000.)

• Konvencija OECD-a protiv podmićivanja stranih Konvencija OECD-a protiv podmićivanja stranih javnih/državnih dužnosnika/službenika u međunarodnim javnih/državnih dužnosnika/službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama poslovnim transakcijama (OECD Convention on the Bribery of (OECD Convention on the Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions -Foreign Public Officials in International Business Transactions -OECD Convention-1997.)OECD Convention-1997.)

• Preporuka Vijeća OECD-a u borbi protiv podmićivanja u Preporuka Vijeća OECD-a u borbi protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama međunarodnim poslovnim transakcijama (Revised (Revised Recommendation of the Council of the OECD on Combating Bribery Recommendation of the Council of the OECD on Combating Bribery in International Business Transactions-1997.)in International Business Transactions-1997.)

Page 45: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Regionalni instrumenti u borbi Regionalni instrumenti u borbi protiv korupcije-Afrikaprotiv korupcije-Afrika

• Konvencija Afričke unije o sprječavanju i borbi Konvencija Afričke unije o sprječavanju i borbi protiv korupcije protiv korupcije ((African Union Convention on African Union Convention on Preventing and Combating Corruption -AU Convention-Preventing and Combating Corruption -AU Convention-2003.)  2003.)  

• Južno afrički protokol za razvoj društva protiv Južno afrički protokol za razvoj društva protiv korupcije korupcije (Southern African Development Community (Southern African Development Community Protocol against Corruption -SADC Protocol-2001.) Protocol against Corruption -SADC Protocol-2001.)

• Protokol ekonomske zajednice zapadno afričkih Protokol ekonomske zajednice zapadno afričkih država o borbi protiv korupcije država o borbi protiv korupcije (Economic (Economic Community Of West African States Protocol on the Fight Community Of West African States Protocol on the Fight against Corruption -ECOWAS Protocol-2001.) against Corruption -ECOWAS Protocol-2001.)

Page 46: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Regionalni instrumenti u borbi Regionalni instrumenti u borbi protiv korupcije-Amerika, Azijaprotiv korupcije-Amerika, Azija

AmerikaAmerika• Inter-američka konvencija protiv korupcije Inter-američka konvencija protiv korupcije

((Inter-American Convention against Corruption-OAS Inter-American Convention against Corruption-OAS Convention-1996.)Convention-1996.)

Azija i PcifikAzija i Pcifik                    • Akcijski plan za Aziju i Pacifik Akcijski plan za Aziju i Pacifik (ADB-OECD (ADB-OECD

Action Plan for Asia-Pacific -Action Plan-2001.)Action Plan for Asia-Pacific -Action Plan-2001.)

Page 47: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Regionalni instrumenti u borbi Regionalni instrumenti u borbi protiv korupcije-Europaprotiv korupcije-Europa

• Kaznenopravna konvencija o korupciji Vijeća Kaznenopravna konvencija o korupciji Vijeća Europe Europe (Council of Europe Criminal Law Convention-iz (Council of Europe Criminal Law Convention-iz 1999.1999.) )

• Građanskopravna konvencija o korupciji Vijeća Građanskopravna konvencija o korupciji Vijeća Europe Europe (Council of Europe Civil Law Convention-iz (Council of Europe Civil Law Convention-iz 1999.)1999.)

• Rezolucija (99) Odbora ministara Vijeća Europe: Rezolucija (99) Odbora ministara Vijeća Europe: Sporazum o osnivanju grupe država protiv Sporazum o osnivanju grupe država protiv korupcije korupcije (Resolution (99) 5 of the Committee of (Resolution (99) 5 of the Committee of Ministers of the Council of Europe: Agreement Ministers of the Council of Europe: Agreement Establishing the Group of States against Corruption)Establishing the Group of States against Corruption)

Page 48: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Regionalni instrumenti u borbi Regionalni instrumenti u borbi protiv korupcije-Europaprotiv korupcije-Europa

• Rezolucija (97) Odbora ministara Vijeća Europe: Rezolucija (97) Odbora ministara Vijeća Europe: Dvanaest vodećih principa u borbi protiv korupcijeDvanaest vodećih principa u borbi protiv korupcije (Resolution (97) 24 of the Committee of Ministers of the Council (Resolution (97) 24 of the Committee of Ministers of the Council of Europe: Twenty Guiding Principles for the Fight against of Europe: Twenty Guiding Principles for the Fight against CorruptionCorruption))

• Konvencija EU o zaštiti financijskih interesa zajednice i Konvencija EU o zaštiti financijskih interesa zajednice i borbi protiv korupcije s dva Protokolaborbi protiv korupcije s dva Protokola (European Union (European Union Convention on the Protection of the Communities' Financial Convention on the Protection of the Communities' Financial Interests and the Fight against Corruption and two Protocols)Interests and the Fight against Corruption and two Protocols)

• Konvencija EU o borbi protiv korupcije službenika Konvencija EU o borbi protiv korupcije službenika europske zajednice ili službenika država članicaeuropske zajednice ili službenika država članica (European Union Convention on the Fight against Corruption (European Union Convention on the Fight against Corruption involving officials of the European Communities or officials of involving officials of the European Communities or officials of Member States )Member States )

Page 49: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Korupcija u Hrvatskoj – kritične točkeKorupcija u Hrvatskoj – kritične točke

• Javna nabavaJavna nabava• Financiranje političkih stranakaFinanciranje političkih stranaka• Sukob interesa državnih dužnosnikaSukob interesa državnih dužnosnika• ZdravstvoZdravstvo• Lokalna administracijaLokalna administracija

Page 50: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Represija

Edukacija

Prevencija

Page 51: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Koruptivna kaznena djela u KZKoruptivna kaznena djela u KZ

• Zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (čl. 338.)• Primanje mita (čl. 347.)• Davanje mita (čl. 348.)• Protuzakonito posredovanje (čl. 343.)

Page 52: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Formalni kriterij podjele kaznenih Formalni kriterij podjele kaznenih djela protiv službene dužnostidjela protiv službene dužnosti

• Opća kaznena djela (Opća kaznena djela (delicta communia)delicta communia)• Posebna kaznena djela (Posebna kaznena djela (delicta propriadelicta propria)–prava i neprava )–prava i neprava

službenička kaznena djela ( počinitelja)službenička kaznena djela ( počinitelja)– prava službenička kaznena djelaprava službenička kaznena djela- svojstvo službene osobe je - svojstvo službene osobe je

konstitutivno obilježje temeljnog oblika k.d. (zlouporaba konstitutivno obilježje temeljnog oblika k.d. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlast čl.338. KZ)obavljanja dužnosti državne vlast čl.338. KZ)

– neprava službenička kaznena djelaneprava službenička kaznena djela- može ih počiniti bilo - može ih počiniti bilo tko/službena osoba –kvalificirani obliktko/službena osoba –kvalificirani oblik

• Opća /posebna službenička kaznena djela (služba)Opća /posebna službenička kaznena djela (služba)– općaopća –k.d. se mogu počiniti u obavljanju bilo koje službe (npr. –k.d. se mogu počiniti u obavljanju bilo koje službe (npr.

zlouporaba položaja i ovlasti čl.337. KZ)zlouporaba položaja i ovlasti čl.337. KZ)– posebnaposebna-k.d.-mogu se počiniti samo u obavljanju određene -k.d.-mogu se počiniti samo u obavljanju određene

službe (navedene u zakonskom opisu-npr. k.d. povrede čuvanja službe (navedene u zakonskom opisu-npr. k.d. povrede čuvanja drž. granice-čl.341.KZ)drž. granice-čl.341.KZ)

Page 53: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Materijalni kriterij podjele kaznenih Materijalni kriterij podjele kaznenih djela protiv službene dužnostidjela protiv službene dužnosti

dijele se prema specifičnom užem zaštitnom objektu, u pet dijele se prema specifičnom užem zaštitnom objektu, u pet skupina:skupina:

1.1. Kaznena djela zlouporabe položaja i ovlastiKaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti (zlouporaba položaja i (zlouporaba položaja i ovlasti čl.337.KZ; zlouporaba u obavljanju dužnosti državne vlasti čl.338. ovlasti čl.337.KZ; zlouporaba u obavljanju dužnosti državne vlasti čl.338. KZ; protuzakonito posredovanje čl. 343. KZ)KZ; protuzakonito posredovanje čl. 343. KZ)

2.2. Službenička kaznena djela u unutarnjim poslovimaSlužbenička kaznena djela u unutarnjim poslovima (neizvršavanje (neizvršavanje zapovijedi čl.340. KZ; povreda čuvanja državne granice čl. 341. KZ)zapovijedi čl.340. KZ; povreda čuvanja državne granice čl. 341. KZ)

3.3. Službeničko-imovinska kaznena djelaSlužbeničko-imovinska kaznena djela (prijevara u službi čl. 344; (prijevara u službi čl. 344; pronevjera čl. 345 KZ; neovlaštena uporaba čl. 346. KZ i dr.)pronevjera čl. 345 KZ; neovlaštena uporaba čl. 346. KZ i dr.)

4.4. Kaznena djela podmićivanjaKaznena djela podmićivanja (primanje mita čl.347. KZ ; davanje mita čl. (primanje mita čl.347. KZ ; davanje mita čl. 348. KZ)348. KZ)

5.5. Ostala kaznena djela protiv službene dužnostOstala kaznena djela protiv službene dužnosti (nesavjestan rad u i (nesavjestan rad u službi čl. 339.KZ; protuzakonito oslobođenje osobe kojoj je oduzeta službi čl. 339.KZ; protuzakonito oslobođenje osobe kojoj je oduzeta sloboda čl.342. KZ; odavanje službene tajne čl. 351. KZ)sloboda čl.342. KZ; odavanje službene tajne čl. 351. KZ)

Page 54: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Kazneno djelo primanja mita Kazneno djelo primanja mita (članak 347. KZ)(članak 347. KZ)

• pasivno podmićivanjepasivno podmićivanje• formalni kriterij- prava, opća službenička k. djelaformalni kriterij- prava, opća službenička k. djela• materijalni kriterij-k.d. podmićivanja (IV skupina)materijalni kriterij-k.d. podmićivanja (IV skupina)• pravo (st.1.)/nepravo (st.2.)/naknadno (st.3.) primanje mitapravo (st.1.)/nepravo (st.2.)/naknadno (st.3.) primanje mita• beznačajno djelo –nije moguće (vidi se: nadležnost beznačajno djelo –nije moguće (vidi se: nadležnost

USKOK-a)USKOK-a)• pomaganje –moguće; posrednicipomaganje –moguće; posrednici• poticanje na primanje mita-moguće/ako osoba sama ne poticanje na primanje mita-moguće/ako osoba sama ne

potiče ( k.d. davanja mita)potiče ( k.d. davanja mita)

Page 55: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Kazneno djelo primanja mita Kazneno djelo primanja mita (članak 347. KZ)(članak 347. KZ)

• vrijednost dara/koristi-nije od značajavrijednost dara/koristi-nije od značaja• djelo je dovršeno -samim obećanjem dara ili kakve druge djelo je dovršeno -samim obećanjem dara ili kakve druge

koristi odnosno zahtijevanjem ili primanjem istih-nije potrebno koristi odnosno zahtijevanjem ili primanjem istih-nije potrebno da je službena ili odgovorna osoba uistinu obavila radnju zbog da je službena ili odgovorna osoba uistinu obavila radnju zbog koje je navedeno i tražila/bitna koruptivna namjera/ koruptivni koje je navedeno i tražila/bitna koruptivna namjera/ koruptivni sporazumsporazum

• formalno k.d.formalno k.d.• pokušaj nije mogućpokušaj nije moguć• st.4. obvezno oduzimanje dara/ im. koristi (sig. mjera st.4. obvezno oduzimanje dara/ im. koristi (sig. mjera

oduzimanja predmeta /posebna mjera oduzimanja imovinske oduzimanja predmeta /posebna mjera oduzimanja imovinske koristi)koristi)

Page 56: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Pravo pasivno podmićivanje Pravo pasivno podmićivanje (članak 347.st. 1. KZ)(članak 347.st. 1. KZ)

• ““Službena ili odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi dar ili Službena ili odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi dar ili kakvu drugu korist, ili koja primi obećanje dara ili kakve koristi kakvu drugu korist, ili koja primi obećanje dara ili kakve koristi da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu koju ne bi smjela obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti….”radnju koju bi morala obaviti….”

• Počinitelj: službena/odgovorna osoba (čl. 89.st. 3 i 5. KZ/ čl. Počinitelj: službena/odgovorna osoba (čl. 89.st. 3 i 5. KZ/ čl. 89. st.7. KZ)89. st.7. KZ)

• Radnja: zahtijevanje/primanje dara, koristi ili obećanja Radnja: zahtijevanje/primanje dara, koristi ili obećanja dara/koristi dara/koristi

• da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti /ne obavi službenu ili drugu radnu koju ne bi smjela obaviti /ne obavi službenu ili drugu radnu koju bi morala obaviti (da učini ono što ne smije ili ne učini koju bi morala obaviti (da učini ono što ne smije ili ne učini ono što mora)ono što mora)

• Kazna: od 1 do 8 godina zatvoraKazna: od 1 do 8 godina zatvora

Page 57: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Nepravo pasivno podmićivanje Nepravo pasivno podmićivanje (članak 347.st.2. KZ)(članak 347.st.2. KZ)

• ““Službena ili odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi dar ili Službena ili odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi dar ili kakvu drugu korist, ili koja primi obećanje dara ili kakve koristi kakvu drugu korist, ili koja primi obećanje dara ili kakve koristi da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti….”koju ne bi smjela obaviti….”

• Počinitelj: službena/odgovorna osoba (čl. 89.st. 3 i 5. KZ/ čl. Počinitelj: službena/odgovorna osoba (čl. 89.st. 3 i 5. KZ/ čl. 89. st.7. KZ)89. st.7. KZ)

• Radnja: zahtijevanje/primanje dara, koristi ili obećanja Radnja: zahtijevanje/primanje dara, koristi ili obećanja dara/koristi dara/koristi

• da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti /ne obavi službenu ili drugu radnu koju koju bi morala obaviti /ne obavi službenu ili drugu radnu koju ne bi smjela obaviti (da učini ono što mora ili ne učini ono što ne bi smjela obaviti (da učini ono što mora ili ne učini ono što ne smije)ne smije)

• Kazna: od 6 mjeseci do 5 godina zatvoraKazna: od 6 mjeseci do 5 godina zatvora

Page 58: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Naknadno pasivno podmićivanje Naknadno pasivno podmićivanje (članak 347.st. 3. KZ)(članak 347.st. 3. KZ)

• ““Službena ili odgovorna osoba koja nakon obavljanja odnosno Službena ili odgovorna osoba koja nakon obavljanja odnosno neobavljanja službene ili druge radnje navedene u stavku 1. i neobavljanja službene ili druge radnje navedene u stavku 1. i 2. ovog članka, a u svezi s njom, zahtijeva ili primi dar ili 2. ovog članka, a u svezi s njom, zahtijeva ili primi dar ili kakvu drugu korist…”kakvu drugu korist…”

• Počinitelj: službena/odgovorna osoba (čl. 89.st. 3 i 5. KZ/ čl. Počinitelj: službena/odgovorna osoba (čl. 89.st. 3 i 5. KZ/ čl. 89. st.7. KZ)89. st.7. KZ)

• Radnja: zahtijevanje/primanje dara, koristi (nema obećanja Radnja: zahtijevanje/primanje dara, koristi (nema obećanja dara/koristi) dara/koristi)

• Naknadno-nakon što je službena/druga radnja poduzeta ili Naknadno-nakon što je službena/druga radnja poduzeta ili nije poduzeta; traži se uzročna veza između postupanja nije poduzeta; traži se uzročna veza između postupanja odnosno propuštanja službene ili odgovorne osobe i odnosno propuštanja službene ili odgovorne osobe i naknadnog primanja odnosno zahtijevanja mita (dara ili druge naknadnog primanja odnosno zahtijevanja mita (dara ili druge koristi)- dokazivanje upitnokoristi)- dokazivanje upitno

• Kazna: novčana kazna ili kazna zatvora do 1 godineKazna: novčana kazna ili kazna zatvora do 1 godine

Page 59: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Prijave, optužbe i osude za kazneno djelo Prijave, optužbe i osude za kazneno djelo primanja mita (čl.347. KZ) u 2009. godiniprimanja mita (čl.347. KZ) u 2009. godini

• Za kazneno djela iz članka 347. bilo je:Za kazneno djela iz članka 347. bilo je:– 48 prijava 48 prijava – 26 optužba 26 optužba – 17 osuda17 osuda

Page 60: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Prijavljene, optužene i osuđene osobe za Prijavljene, optužene i osuđene osobe za kazneno djelo primanja mita (čl.347. st. 1. kazneno djelo primanja mita (čl.347. st. 1. i 2. KZ) od 2000. do 2009. godinei 2. KZ) od 2000. do 2009. godine

3122

12

3027

11

51

31

10

62

26

15

52

2213

43

30

12

49

27

13

66

2519

48

2617

010

2030

40

5060

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009prijaveoptužbeosude

Page 61: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Kazneno djelo davanja mita (članak Kazneno djelo davanja mita (članak 348. KZ)348. KZ)• aktivno podmićivanjeaktivno podmićivanje• formalni kriterij -opće kazneno djelo (nije službeničko k.d., ali formalni kriterij -opće kazneno djelo (nije službeničko k.d., ali

jest kazneno djelo protiv službene dužnosti)jest kazneno djelo protiv službene dužnosti)• materijalni kriterij-k.d. podmićivanja (IV skupina)materijalni kriterij-k.d. podmićivanja (IV skupina)• pravo (st.1.)/nepravo (st.2.)/(st.3.) obvezno oslobođenje od pravo (st.1.)/nepravo (st.2.)/(st.3.) obvezno oslobođenje od

kazne/ (st.4.) vezan za st.3.-dar ili imov. korist vraćaju se kazne/ (st.4.) vezan za st.3.-dar ili imov. korist vraćaju se davatelju (u slučaju iz stavka 3.)davatelju (u slučaju iz stavka 3.)

• beznačajno djelo –nije mogućebeznačajno djelo –nije moguće• pomaganje – nije moguće;posrednici-su počiniteljipomaganje – nije moguće;posrednici-su počinitelji

Page 62: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Kazneno djelo davanja mita (članak Kazneno djelo davanja mita (članak 348. KZ)348. KZ)• poticanje na davanje mita-moguće, ako osoba sama ne potiče poticanje na davanje mita-moguće, ako osoba sama ne potiče

(primanje mita)(primanje mita)• davatelj mita ne mora biti inicijatordavatelj mita ne mora biti inicijator• vrijednost dara/koristi-nije od značajavrijednost dara/koristi-nije od značaja• djelo je dovršeno -samim obećanjem dara ili kakve druge djelo je dovršeno -samim obećanjem dara ili kakve druge

koristi odnosno davanjem dara/koristi-nije potrebno da je koristi odnosno davanjem dara/koristi-nije potrebno da je službena ili odgovorna osoba uistinu obavila radnju zbog koje službena ili odgovorna osoba uistinu obavila radnju zbog koje je navedeno i tražila/ bitna koruptivna namjera/sporazumje navedeno i tražila/ bitna koruptivna namjera/sporazum

• formalno k.d.formalno k.d.• pokušaj nije mogućpokušaj nije moguć

Page 63: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Pravo aktivno podmićivanje (članak Pravo aktivno podmićivanje (članak 348.st.1. KZ)348.st.1. KZ)• ““Tko službenoj ili odgovornoj osobi dade ili obeća dar ili kakvu drugu Tko službenoj ili odgovornoj osobi dade ili obeća dar ili kakvu drugu

korist da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju korist da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju koju ne bi smjela obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti ili tko posreduje pri takvom podmićivanju službene bi morala obaviti ili tko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe…”ili odgovorne osobe…”

• Počinitelj: bilo tko (k.d. Počinitelj: bilo tko (k.d. delictum communiumdelictum communium) pa i posrednik ) pa i posrednik (pomagatelj)(pomagatelj)

• Radnja: davanje ili obećanje dara/koristi Radnja: davanje ili obećanje dara/koristi • da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju ne da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju ne

bi smjela obaviti /ne obavi službenu ili drugu radnu koju bi morala bi smjela obaviti /ne obavi službenu ili drugu radnu koju bi morala obaviti (da učini ono što ne smije ili ne učini ono što mora)obaviti (da učini ono što ne smije ili ne učini ono što mora)

• Kazna: od 6 mjeseci do 3 godina zatvoraKazna: od 6 mjeseci do 3 godina zatvora

Page 64: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Nepravo aktivno podmićivanje Nepravo aktivno podmićivanje (članak 348.st.2. KZ)(članak 348.st.2. KZ)

• ““Tko službenoj ili odgovornoj osobi dade ili obeća dar ili kakvu drugu Tko službenoj ili odgovornoj osobi dade ili obeća dar ili kakvu drugu korist da u granicama svojeg ovlaštenja obavi službenu ili drugu korist da u granicama svojeg ovlaštenja obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju radnju koju bi morala obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti ili tko posreduje pri takvom podmićivanju koju ne bi smjela obaviti ili tko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe…”službene ili odgovorne osobe…”

• Počinitelj: bilo tko (k.d. Počinitelj: bilo tko (k.d. delictum communiumdelictum communium) pa i posrednik ) pa i posrednik (pomagatelj)(pomagatelj)

• Radnja: davanje ili obećanje dara/koristi Radnja: davanje ili obećanje dara/koristi • da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju bi da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju bi

morala obaviti /ne obavi službenu ili drugu radnu koju ne bi smjela morala obaviti /ne obavi službenu ili drugu radnu koju ne bi smjela obaviti (da učini ono što mora ili ne učini ono što ne smije)obaviti (da učini ono što mora ili ne učini ono što ne smije)

• Kazna: novčana kazna ili kazna zatvora do 1 godineKazna: novčana kazna ili kazna zatvora do 1 godine

Page 65: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Prijave, optužbe i osude za kazneno djelo Prijave, optužbe i osude za kazneno djelo davanja mita (čl.348. KZ) u 2009. godinidavanja mita (čl.348. KZ) u 2009. godini• Za kazneno djela iz članka 348. KZ bilo je:Za kazneno djela iz članka 348. KZ bilo je:

– 94 prijava94 prijava– 57 optužba 57 optužba – 51 osuda51 osuda

Page 66: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Prijave, optužbe i osude za kazneno djelo Prijave, optužbe i osude za kazneno djelo davanja mita (čl. 348. st. 1 i 2. KZ) od davanja mita (čl. 348. st. 1 i 2. KZ) od 2000. do 2009. god.2000. do 2009. god.

71

48

32

4952

35

5146

364442

49

64

2524

67

4940

79

3630

62

4237

94

5751

0102030405060708090

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009prijaveoptužbeosude

Page 67: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Kazneno djelo protuzakonitog Kazneno djelo protuzakonitog posredovanja (članak 343. KZ)posredovanja (članak 343. KZ)

• formalni kriterij -opće kazneno djelo (nije formalni kriterij -opće kazneno djelo (nije službeničko k.d., ali jest kazneno djelo protiv službeničko k.d., ali jest kazneno djelo protiv službene dužnosti)službene dužnosti)

• materijalni kriterij-k.d. zlouporabe položaja i ovlasti (I materijalni kriterij-k.d. zlouporabe položaja i ovlasti (I skupina)skupina)

• aktivno nepravo (st.1.)/pravo (st.2.)i(st.3.) aktivno nepravo (st.1.)/pravo (st.2.)i(st.3.) • pasivno nepravo (st.4.)/pravo (st.5.)pasivno nepravo (st.4.)/pravo (st.5.)• beznačajno djelo-nije moguće (vidi: nadl. USKOK-a)beznačajno djelo-nije moguće (vidi: nadl. USKOK-a)• vrijednost dara/koristi-nije od značajavrijednost dara/koristi-nije od značaja

Page 68: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Kazneno djelo protuzakonitog Kazneno djelo protuzakonitog posredovanja (članak 343. KZ)posredovanja (članak 343. KZ)

• djelo je dovršeno (i aktivno i pasivno djelo je dovršeno (i aktivno i pasivno protuzakonito posredovanje) u pravilu (iznimka protuzakonito posredovanje) u pravilu (iznimka st.2.) -samim zahtijevanjem, primanjem ponude st.2.) -samim zahtijevanjem, primanjem ponude ili obećanjem dara ili kakve druge koristi ili obećanjem dara ili kakve druge koristi odnosno davanjem, primanjem dara/koristi-nije odnosno davanjem, primanjem dara/koristi-nije potrebno da je osoba uistinu posredovala potrebno da je osoba uistinu posredovala (obavila radnju) zbog koje je navedeno i tražila/ (obavila radnju) zbog koje je navedeno i tražila/ bitna koruptivna namjera/sporazumbitna koruptivna namjera/sporazum

• formalno k.d.formalno k.d.• pokušaj nije moguć pokušaj nije moguć

Page 69: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Nepravo aktivno protuzakonito Nepravo aktivno protuzakonito posredovanje (članak 343.st.1. KZ)posredovanje (članak 343.st.1. KZ)

• ““Tko zahtijeva ili primi dar ili kakvu drugu korist, ili tko primi Tko zahtijeva ili primi dar ili kakvu drugu korist, ili tko primi ponudu ili obećanje dara ili kakve druge koristi ponudu ili obećanje dara ili kakve druge koristi za sebe ili za sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobudrugu fizičku ili pravnu osobu da da iskorištavanjem svoga iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti da se obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja se ne bi ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti…” (da učini nešto što bi ionako morala/ ne učini smjela obaviti…” (da učini nešto što bi ionako morala/ ne učini što ne bi smjela)što ne bi smjela)

• Počinitelj: svatko tko koristi svoj službeni ili društveni položaj Počinitelj: svatko tko koristi svoj službeni ili društveni položaj ili utjecaj (kulturni, politički, sportski, poznanstva)ili utjecaj (kulturni, politički, sportski, poznanstva)

• Kazna: od 6 mjeseci do 3 godine zatvoraKazna: od 6 mjeseci do 3 godine zatvora• Razlika u odnosu na primanje mita: osoba prima dar/korist ili Razlika u odnosu na primanje mita: osoba prima dar/korist ili

obećanje, kako bi utjecala na neku treću osobu da obavi obećanje, kako bi utjecala na neku treću osobu da obavi službenu ili drugu radnju- ta treća osoba ne prima dar ili koristslužbenu ili drugu radnju- ta treća osoba ne prima dar ili korist

Page 70: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Pravo aktivno protuzakonito Pravo aktivno protuzakonito posredovanje (članak 343. st.2. KZ)posredovanje (članak 343. st.2. KZ)• ““Kaznom iz stavka 1. ovog članka kaznit će se tko Kaznom iz stavka 1. ovog članka kaznit će se tko

iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja položaja ili utjecaja posredujeposreduje da se da se obavi službena obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti.” (da učini što ne bi smjela/ne učini što bi obaviti.” (da učini što ne bi smjela/ne učini što bi morala)morala)

• Počinitelj: bilo tkoPočinitelj: bilo tko• Radnja: samo iskorištavanje svojeg položaja (nema Radnja: samo iskorištavanje svojeg položaja (nema

primanja dara/koristi)primanja dara/koristi)• Djelo je dovršeno: posredovanjem; nije bitno da se Djelo je dovršeno: posredovanjem; nije bitno da se

službena ili druga radnja učini/ne učinislužbena ili druga radnja učini/ne učini• Kazna:od 6 mjeseci do 3 godine zatvoraKazna:od 6 mjeseci do 3 godine zatvora

Page 71: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Pravo aktivno protuzakonito Pravo aktivno protuzakonito posredovanje (članak 343.st.3. KZ)posredovanje (članak 343.st.3. KZ)

• ““Ako je za posredovanje iz stavka 2. ovog članka Ako je za posredovanje iz stavka 2. ovog članka počinitelj primio dar ili kakvu drugu korist, ili ako počinitelj primio dar ili kakvu drugu korist, ili ako je primio ponudu ili obećanje dara ili kakve druge je primio ponudu ili obećanje dara ili kakve druge koristikoristi za sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobuza sebe ili drugu fizičku ili pravnu osobu, a ne , a ne radi se o počinjenju drugog kaznenog djela za koje je radi se o počinjenju drugog kaznenog djela za koje je propisana teža kazna….” (da učini što ne bi smjela/ne propisana teža kazna….” (da učini što ne bi smjela/ne učini što bi morala)učini što bi morala)

• Supsidijarno k.d.-formalna supsidijarnostSupsidijarno k.d.-formalna supsidijarnost• Počinitelj: bilo tkoPočinitelj: bilo tko• Djelo je dovršeno: primanjem ponude/obećanja dara ili Djelo je dovršeno: primanjem ponude/obećanja dara ili

koristikoristi• Kazna: od 1 do 5 godina zatvoraKazna: od 1 do 5 godina zatvora

Page 72: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Nepravo pasivno protuzakonito Nepravo pasivno protuzakonito posredovanje (članak 343.st.4. KZ)posredovanje (članak 343.st.4. KZ)

• ““Tko drugome ponudi, obeća ili dade dar ili kakvu Tko drugome ponudi, obeća ili dade dar ili kakvu drugu korist, drugu korist, namijenjenu toj osobi ili drugoj fizičkoj ili namijenjenu toj osobi ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobipravnoj osobi, da , da iskorištavanjem svoga službenog iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja, posredujeili društvenog položaja ili utjecaja, posreduje da se da se obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti…” (učini što bi ionako se ne bi smjela obaviti…” (učini što bi ionako trebala/ne učini što ne bi smjela)trebala/ne učini što ne bi smjela)

• Počinitelj: bilo tkoPočinitelj: bilo tko• Djelo je dovršeno: ponudom, obećanjem, davanjem Djelo je dovršeno: ponudom, obećanjem, davanjem

dara ili koristidara ili koristi• Kazna: od 6 mjeseci do 3 godineKazna: od 6 mjeseci do 3 godine

Page 73: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Pravo pasivno protuzakonito Pravo pasivno protuzakonito posredovanje posredovanje (članak 343. st. 5. KZ )(članak 343. st. 5. KZ )

• ““Tko drugome ponudi, obeća ili dade dar ili kakvu korist, Tko drugome ponudi, obeća ili dade dar ili kakvu korist, namijenjenu namijenjenu toj osobi ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobitoj osobi ili drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, da , da iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti…”(učini službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti…”(učini što se ne bi smjelo/ne učini što bi morao)što se ne bi smjelo/ne učini što bi morao)

• Kazna: od 1do 5 godina zatvoraKazna: od 1do 5 godina zatvora• Razlika sa davanjem mita: neka osoba nudi/obećava/daje Razlika sa davanjem mita: neka osoba nudi/obećava/daje

dar/korist, osobi koja bi trebala posredovati da neka treća dar/korist, osobi koja bi trebala posredovati da neka treća osoba učini što ne smjela/ne učini što bi morala-posrednik osoba učini što ne smjela/ne učini što bi morala-posrednik prima dar/korist ili obećanje istih, ne treća osobaprima dar/korist ili obećanje istih, ne treća osoba

Page 74: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Prijave, optužbe i osude za kazneno djelo Prijave, optužbe i osude za kazneno djelo protuzakonitog posredovanja (čl.343. KZ) protuzakonitog posredovanja (čl.343. KZ) u 2009. godiniu 2009. godini

• Za kazneno djela iz članka 343.stavak KZ Za kazneno djela iz članka 343.stavak KZ bilo je bilo je – 11 prijava11 prijava– 1 optužba 1 optužba – 0 osuda0 osuda

Page 75: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Kazneno djelo zlouporabe u Kazneno djelo zlouporabe u obavljanju dužnosti državne vlasti obavljanju dužnosti državne vlasti (članak 338. KZ)(članak 338. KZ)

• formalni kriterij -pravo,opće službeničko kazneno formalni kriterij -pravo,opće službeničko kazneno djelodjelo

• materijalni kriterij-k.d. zlouporabe položaja i ovlasti (I materijalni kriterij-k.d. zlouporabe položaja i ovlasti (I skupina)skupina)

• delictum proprium-delictum proprium-počinitelj smo službena ili počinitelj smo službena ili odgovorna osoba -u tijelima državne vlasti, jed. odgovorna osoba -u tijelima državne vlasti, jed. lokalne samouprave i uprave, jed. lokaln. lokalne samouprave i uprave, jed. lokaln. samouprave, tijelima koja obavljaju javne ovlasti te u samouprave, tijelima koja obavljaju javne ovlasti te u pravnim osobama koje su u vlasništvu ili pretežitom pravnim osobama koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu RH, jed. lok. smouprave i uprave -vlasništvu RH, jed. lok. smouprave i uprave -reducirani pojam službene /odgovorne osobe reducirani pojam službene /odgovorne osobe

Page 76: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Kazneno djelo zlouporabe u Kazneno djelo zlouporabe u obavljanju dužnosti državne vlasti obavljanju dužnosti državne vlasti (članak 338. KZ)(članak 338. KZ)

• cilj postupanja: pribavljanje imovinske koristi u svojoj cilj postupanja: pribavljanje imovinske koristi u svojoj privatnoj djelatnosti ili privatnoj djelatnosti članova privatnoj djelatnosti ili privatnoj djelatnosti članova svoje obiteljisvoje obitelji

• delikt apstraktnog ugrožavanja (ne traži se da delikt apstraktnog ugrožavanja (ne traži se da imovinska korist bude ostvarena)-formalno kazneno imovinska korist bude ostvarena)-formalno kazneno djelodjelo

• način: iskorištavanje položaja ili ovlasti pogodovanjem način: iskorištavanje položaja ili ovlasti pogodovanjem i natječaju, davanju, preuzimanju ili ugovaranju i natječaju, davanju, preuzimanju ili ugovaranju poslovaposlova

• situacija sukoba interesa-privatni interesi u sukobu s situacija sukoba interesa-privatni interesi u sukobu s javnim-Zakon o sprječavanju sukoba interesa u javnim-Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnostiobnašanju javnih dužnosti

Page 77: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Prijave, optužbe i osude za kazneno djelo Prijave, optužbe i osude za kazneno djelo zlouporabe u obavljanju dužnosti državne zlouporabe u obavljanju dužnosti državne vlasti (čl.338. KZ) u 2009. godinivlasti (čl.338. KZ) u 2009. godini

Za kaznena djela iz članka 338 KZ, bilo je Za kaznena djela iz članka 338 KZ, bilo je – 2 prijave2 prijave– 5 optužbi5 optužbi– 2 osude2 osude

Page 78: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Sukob interesaSukob interesa• Sukob interesa “je situacija u kojoj su privatni interesi Sukob interesa “je situacija u kojoj su privatni interesi

dužnosnika u suprotnosti s javnim interesima ili kad dužnosnika u suprotnosti s javnim interesima ili kad privatni interes može utjecati na nepristranost privatni interes može utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti”-čl.1.st.2.Zakon dužnosnika u obavljanju javne dužnosti”-čl.1.st.2.Zakon o sprječavanju sukoba interesa (dalje: ZSSI)o sprječavanju sukoba interesa (dalje: ZSSI)

• Ratio legis Ratio legis Zakona o sprječavanju sukoba interesa u Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti-obnašanju javnih dužnosti- sprječavanje situacije da sprječavanje situacije da privatni interesi dođu u sukob s javnim interesima te privatni interesi dođu u sukob s javnim interesima te prevencija moguće korupcije odnosno počinjenja prevencija moguće korupcije odnosno počinjenja kaznenih djela podmićivanjakaznenih djela podmićivanja

• Pojam dužnosnika (čl.2. ZSSI) drugačiji od pojma Pojam dužnosnika (čl.2. ZSSI) drugačiji od pojma službene (čl.89.st.3. i 5. KZ) i odgovorne osobe službene (čl.89.st.3. i 5. KZ) i odgovorne osobe (čl.89.st.7.KZ)-suci?(čl.89.st.7.KZ)-suci?

Page 79: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Odnos sukoba interesa i kaznenih Odnos sukoba interesa i kaznenih djela podmićivanja djela podmićivanja

• ispreplitanje, ali nisu istovjetniispreplitanje, ali nisu istovjetni• npr. određena osoba može počiniti npr. određena osoba može počiniti

kazneno djelo primanja mita (ili neko kazneno djelo primanja mita (ili neko drugo koruptivno kazneno djelo-drugo koruptivno kazneno djelo-zlouporaba u obavljanju dužnosti zlouporaba u obavljanju dužnosti drž.vlasti-čl.338. KZ), a da se ne nalazi u drž.vlasti-čl.338. KZ), a da se ne nalazi u sukobu interesa; i obrnuto može počiniti sukobu interesa; i obrnuto može počiniti sukob interesa, a da istovremeno ne čini sukob interesa, a da istovremeno ne čini kazneno djelo primanja mitakazneno djelo primanja mita

Page 80: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Odnos sukoba interesa i kaznenih Odnos sukoba interesa i kaznenih djela podmićivanjadjela podmićivanja

Ne postupanje protivno ZSSI/počinjenje kaznenog djela Ne postupanje protivno ZSSI/počinjenje kaznenog djela podmićivanjapodmićivanja

• ako osoba koja je zaposlena u javnoj ili državnoj službi i koja primi ako osoba koja je zaposlena u javnoj ili državnoj službi i koja primi dar u granicama vrijednosti koji joj Zakon o sprječavanju sukoba dar u granicama vrijednosti koji joj Zakon o sprječavanju sukoba interesa dozvoljava (čl.8.), čini kazneno djelo primanja mita ukoliko interesa dozvoljava (čl.8.), čini kazneno djelo primanja mita ukoliko postupa sa koruptivnom namjernom i namjerava učiniti radnju iz postupa sa koruptivnom namjernom i namjerava učiniti radnju iz obilježja bića kaznenog djela primanja mita iz članka 347. KZ-aobilježja bića kaznenog djela primanja mita iz članka 347. KZ-a

Postupanje protivno ZSSI/nije počinjeno kazneno djelo Postupanje protivno ZSSI/nije počinjeno kazneno djelo podmićivanjapodmićivanja

• druge strane osoba koja primi dar izvan granica vrijednosti koje kao druge strane osoba koja primi dar izvan granica vrijednosti koje kao dopuštenim uzima Zakon o sprječavanju sukoba interesa, može biti dopuštenim uzima Zakon o sprječavanju sukoba interesa, može biti u sukobu interesa, a da istovremeno ne čini kazneno djelo primanja u sukobu interesa, a da istovremeno ne čini kazneno djelo primanja mita, jer nema koruptivnu namjeru odnosno nema namjeru na mita, jer nema koruptivnu namjeru odnosno nema namjeru na poduzimanje radnji iz članka 347. KZ-a.poduzimanje radnji iz članka 347. KZ-a.

Page 81: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Terorizam i antiterorizam

obrazovne

obavještajne gospodarske

diplomatske

vojne

pravne

Page 82: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Antiteroristički mehanizmi

Unutarnje kazneno pravo

Zločini protiv čovječnosti

Pravo na samoobranu

Međunarodne konvencije

Page 83: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Unutarnje kazneno pravo

• Kaznena djela s elementima terorizma• Protudržavni i međunarodni terorizam• Uzimanje talaca, ugrožavanje osoba pod međunarodnom zaštitom• Otmica zrakoplova i ugrožavanje sigurnosti leta zrakoplova itd. • Posebna namjera: naškoditi državi i/ili međunarodnoj organizaciji ili širiti

strah među građanima • Terorizam kao simboličko i instrumentalno nasilje

Page 84: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Slabosti unutarnjeg kaznenog prava u suzbijanju terorizma• Problem identiteta norme – različite definicije u različitim sustavima• Razlikovanje protudržavnog i međunarodnog terorizma• Jurisdikcija se temelji na načelu teritorijaliteta• U nekim je sustavima terorizam određen široko i kao takav je suprotan

načelu zakonitosti (nullum crimen nulla poena sine lege)

Page 85: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Anti-terorističke konvencije

• Tzv. sektorski pristup • Više od 20 globalnih (UN) i regionalnih konvencija• Ex post facto konvencije – donošenje kao reakcija na pojedine terorističke

napade• Otmica zrakoplova, uzimanje talaca, teroristički napadi eksplozivnim

napravama itd. • Države se obvezuju kriminalizirati određena ponašanja u svojim nacionalnim

zakonodavstvima• Izručenje• Međunarodna pravna pomoć u kaznenim stvarima

Page 86: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Slabosti međunarodnih konvencija

• Nepostojanje jedinstvene definicije• Problem u vezi definiranja novih kaznenih djela (apologija terorizma,

financiranje terorizma itd.)• Zaštita države (isključen je tzv. državni terorizam)• Nepostojanje univerzalne jurisdikcije • Predviđenost tzv. iznimke političkog kaznenog djela (political offence

exception – mogućnost da se odbije ekstradicija kad se radi o političkom kaznenom djelu) itd.

Page 87: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Suvremeni anti-teroristički mehanizmi

Nekonzistentnost

Preklapanje

Konfuzija

Page 88: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Terorizam i ljudska prava • Apsolutna zabrana mučenja i nečovječnog i ponižavajućeg postupanja (tzv.

stress and duress techniques) prema osobama osumnjičenim za terorizam • Napuštanje instituta tzv. neprijateljskih boraca (enemy combatants)• Nadležnost sudova opće nadležnosti (civilnih sudova) umjesto vojnih

sudova i komisija• Napuštanje prakse tzv. demografskog i rasnog profiliranja• Osiguravanje prava na pošteno suđenje osobama osumnjičenim za

terorizam

Page 89: Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

HVALA!