of 10 /10
www.logiko.hr | Pregled funkcionalnosti Programa 7 steps inventory Page 1 LOGIKO Logistički konzalting 2010 1. KORAK ABC analiza: Nisu sve zalihe jednako važne. Vi sigurno imate dovoljno posla i stoga si ne možete dopustiti da jednako vremena posvedujete artiklima koji jedva da se prodaju kao i najprodavanijim proizvodima. ABC analiza zaliha je metoda klasifikacije materijala u skupine od kojih svaka ima različito značenje i važnost za poslovanje.ABC analiza je metoda klasifikacije materijala u skupine od kojih svaka ima različito značenje i važnost za poslovanje. Prema toj važnosti se određuje i njihov tretman. Svrha primjene ove metode je uspostavljanje djelotvornog sustava kontrole i upravljanja predmetima iz okvira nabavnog, prodajnog i skladišnog poslovanja provođenjem različitih postupaka radi postizanja što vede ekonomičnosti i produktivnosti te povedanja uspješnosti poslovanja.

Sustav za optimiranje zaliha

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pregled Funkcionalnosti Programa Za Optimiranje Zaliha

Text of Sustav za optimiranje zaliha

Page 1: Sustav za optimiranje zaliha

www.logiko.hr | Pregled funkcionalnosti Programa 7 steps inventory Page 1

LOGIKO – Logistički konzalting 2010

1. KORAK – ABC analiza:

Nisu sve zalihe jednako važne. Vi sigurno imate dovoljno posla i stoga si ne možete dopustiti da

jednako vremena posvedujete artiklima koji jedva da se prodaju kao i najprodavanijim proizvodima.

ABC analiza zaliha je metoda klasifikacije materijala u skupine od kojih svaka ima različito značenje i

važnost za poslovanje.ABC analiza je metoda klasifikacije materijala u skupine od kojih svaka ima

različito značenje i važnost za poslovanje. Prema toj važnosti se određuje i njihov tretman. Svrha

primjene ove metode je uspostavljanje djelotvornog sustava kontrole i upravljanja predmetima iz

okvira nabavnog, prodajnog i skladišnog poslovanja provođenjem različitih postupaka radi postizanja

što vede ekonomičnosti i produktivnosti te povedanja uspješnosti poslovanja.

Page 2: Sustav za optimiranje zaliha

www.logiko.hr | Pregled funkcionalnosti Programa 7 steps inventory Page 2

LOGIKO – Logistički konzalting 2010

Eksport u Excel:

Page 3: Sustav za optimiranje zaliha

www.logiko.hr | Pregled funkcionalnosti Programa 7 steps inventory Page 3

LOGIKO – Logistički konzalting 2010

2. KORAK – XYZ ANALIZA

Sigurno se slažete da je za neke artikle lakše predvidjeti potražnju nego nekim drugima. Ova analiza

Vam pomaže da pronađete koje je artikle lakše predviđati te da za njih automatizirate naručivanje, a

više vremena posvetite predviđanju potražnje artikala koje je teže predviđati.

ABC analiza je bazična tehnika za upravljanje opskrbnim lancem i primarna je tehnika za analizu i

upravljanje zalihama. XYZ analiza nam, s druge strane, omoguduje da obavimo sljededi korak u analizi

zaliha. To je sekundarna analiza koja nam govori o stabilnosti potražnje za nekim proizvodima i

provodi se svrstavanjem artikala ponovo u tri grupe, X, Y i Z, ali primjenom kriterija varijabilnosti

potražnje u odnosu na prosječnu potražnju. Mjerenje varijabilnosti prodaje vrši se tzv. Koeficijentom

varijacije koji se računa na način da se stavi u omjer odstupanja od prosjeka (standardna devijacija) i

prosječnu prodaju (aritmetička sredina).

XYZ analiza je, dakle, metoda koja obuhvada i drugu dimenziju zaliha i artikala koji ju čine, a to je

varijabilnost potražnje pojedinih artikala. Svrha primjene ove klasifikacije kao i kod ABC analize koju

smo napravili u prethodnoj fazi projekta (i opisali u prethodnim nastavcima), je uspostavljanje

djelotvornog (optimalnog) sustava nabavnog, prodajnog i skladišnog poslovanja radi smanjenja

troškova zaliha, nabave i skladišta, što je jedan od temeljnih ciljeva logistike, a posebno u ovo

recesijsko doba.

Page 4: Sustav za optimiranje zaliha

www.logiko.hr | Pregled funkcionalnosti Programa 7 steps inventory Page 4

LOGIKO – Logistički konzalting 2010

Eksport u Excel:

Page 5: Sustav za optimiranje zaliha

www.logiko.hr | Pregled funkcionalnosti Programa 7 steps inventory Page 5

LOGIKO – Logistički konzalting 2010

3. KORAK – Unakrsna analiza ABC/XYZ

Kako bi mogli dati potpuniju interpretaciju dobivenih rezultata u ABC i XYZ analizi mogude je, a i

potrebno napraviti unakrsnu ABC/XYZ analizu. S ovom analizom dobije se devet grupa artikala sa

karakteristikama ABC I XYZ analize, kojima se onda pristupa individualno i određuje se strategija

nabave i skladištenja za svaku od njih posebno.

Page 6: Sustav za optimiranje zaliha

www.logiko.hr | Pregled funkcionalnosti Programa 7 steps inventory Page 6

LOGIKO – Logistički konzalting 2010

4. KORAK – Analiza nekurentnih ("mrtvih") zaliha

Kako otkriti nekurentne ("mrtve") zalihe još u ranoj fazi kada se još prodaju - ali slabije, da kasnije ne

postanu trošak. Analiza koeficijenata obrtaja omoguduje nam da na vrijeme detektiramo nekurentne

('mrtve') zalihe kako bi proaktivno smanjili troškove njihovog zbrinjavanja u bududnosti.

Kroz kombinaciju analize koeficijenta obrtaja pojedinih artikala i ABC analize, možemo dodi do

zanimljivih informacija i do otkridanekurentnih zaliha dok one to još nisu i poduzeti mjere da to

nikada niti ne postanu.

Page 7: Sustav za optimiranje zaliha

www.logiko.hr | Pregled funkcionalnosti Programa 7 steps inventory Page 7

LOGIKO – Logistički konzalting 2010

5. KORAK – Izračun Sigurnosnih zaliha na osnovu željene raspoloživosti i ABC i XYZ analize:

Zalihe su trošak, ali mema razloga da budu prevelik trošak ako je mogude definirati sigurnosne zalihe

za svaki pojedini artikl i na osnovu željene raspoloživosti u bududnosti.

Sigurnosne zalihe – To su zalihe koje su neophodne da pokriju faktor nesigurnosti u lancu opskrbe,

kao što su nesigurnost i nestalnost potražnje (nejednaka prodaja kroz neko razdoblje stvara varijacije

od prosjeka) i ciklusa od narudžbe do isporuke („Lead time“), koji isto tako mogu varirati i stoga je

potrebna neka sigurnosna zaliha koja de pokriti tu nesigurnost i odstupanja.

Page 8: Sustav za optimiranje zaliha

www.logiko.hr | Pregled funkcionalnosti Programa 7 steps inventory Page 8

LOGIKO – Logistički konzalting 2010

Eksport u Excel:

Page 9: Sustav za optimiranje zaliha

www.logiko.hr | Pregled funkcionalnosti Programa 7 steps inventory Page 9

LOGIKO – Logistički konzalting 2010

6. KORAK – Ažurnost i točnost zaliha

Ako vaše stanje zaliha ne odgovara fizičkom stanju - ne očajavajte! Kao prvo niste jedini, a kao drugo

imamo rješenje ovog problema. Ažurnost (točnost) zaliha je od neprocjenjive važnosti pa smo stoga

osmislili način održavanja i kontrole točnosti zaliha.

Pradenje točnosti i ažurnosti zaliha na osnovu cikličkih inventura. Sustav je dizajniran da vam

predlaže artikle koje treba brojati na osnovu algoritama iz ABC analize i koeficijenta obrtaja za

određeni dan ili tjedan:

Page 10: Sustav za optimiranje zaliha

www.logiko.hr | Pregled funkcionalnosti Programa 7 steps inventory Page 10

LOGIKO – Logistički konzalting 2010

Eksport u Excell:

Nakon odabira dana ili tjedna u kojem želimo provesti cikličku inventuru klikom na gumb Spremi

sustav eksportira i sprema popis artikala koje treba prebrojati.