Surub special2

Embed Size (px)

Text of Surub special2

 • 8/12/2019 Surub special2

  1/29

  Tehnologia materialelorTema de casa

 • 8/12/2019 Surub special2

  2/29

 • 8/12/2019 Surub special2

  3/29

  Sa se proiecteze procesul tehnologic optim de realizare a piesei Surubspecial in conditiile unui numar necesar de bucati n= 10000 buc/an.

  Pentru aceasta se vor parcurge urmatoarele etape:

  1.Stabilirea rolului functional al piesei folosind analiza morfofunctionalaa suprafetelor

  2.Alegerea materialului optim pentru confectionarea piesei

  .Stabilirea procedeelor posibile de realizare a piesei!semifabricat

  ".#btinerea piesei!semifabricat printr!un procedeu tehnologic de turnare

  $.#btinerea piesei!semifabricat printr!un procedeu de deformare plastica

  %.Analiza tehnico!economica a doua variante de proces tehnologic sideterminarea variantei optime de obtinere a piesei!semifabricat

  &.Succesiunea logica a tuturor operatiilor necesare obtinerii piesei!

  semifabricat prin procedeul optim '.Succesiunea logica a tuturor operatiilor si fazelor necesare obtinerii

  piesei finite

 • 8/12/2019 Surub special2

  4/29

  1.Stabilirea rolului functional al piesei folosind analizamorfofunctionala a suprafetelor

  (n cazul acestei piese) deoarece nu se cunoaste ansamblul din care faceparte) pentru ai stabili rolul functional se foloseste metoda de analizamorfofunctionala a suprafetelor. Aceasta metoda consta in parcurgerea urmatoarelor etape:

  1.1. *escompunerea piesei in suprafete cat mai simple +vezi fig.1,

  1.2. -otarea tuturor suprafetelor ce delimiteaza piesa in spatiu +vezi fig.1,

  1.. Analiza fiecarei suprafete in parte

  S!a analizat fiecare suprafata in parte din urmatoarele puncte de vedere:o forma geometrica a suprafeteio dimensiunile de gabarito precizia dimensionala) precizia de forma) precizia de pozitieo rugozitatea si duritatea

  1.". (ntocmirea unui tabel SUPRAFETE- CARACTERISTICI

  1.$. Stabilirea tipului si rolului functional posibil al fiecarei suprafete

  (n functie de proprietatile si abaterile fiecarei suprafete in parte pot eistasuprafete:

  o functionaleo tehnologiceo de asamblare

  o auiliare

  1.%. Stabilirea rolului functional al piesei

 • 8/12/2019 Surub special2

  5/29

 • 8/12/2019 Surub special2

  6/29

 • 8/12/2019 Surub special2

  7/29

  2.Alegerea materialului optim pentru confectionarea piesei

  Alegerea optima a unui material pentru o anumita destinatie este oproblema deosebit de complea care trebuie rezolvata de proiectant) ceea ceinseamna alegerea acelui material ce indeplineste cerintele minime de

  rezistenta si durabilitate ale piesei in conditiile unui pret de cost minim si aunei fiabilitati sporite. etoda folosita pentru alegerea materialului optim se numeste metoda deanaliza a valorilor optime si are la baza valorificarea la maim a intreguluiansamblu de proprietati functionale) tehnologice si economice. Pentru rezolvarea acesteia trebuiesc rezolvate urmatoarele etape:

  -r.suprafa

  3

  4onfiguraiageometric3 a

  suprafeei

  *imensiuni degabarit5mm6

  4aracteristici 7olulfuncionalposibil alsuprafeei

  Preciziadimensional3

  Precizia deform3

  Precizia depoziie

  7ugazitatea7a

  *uritatea89

  1 2 " $ % & '

  S1 Plana "0 ! ! ! %. ;n funcie dematerial

  ! ! ! %. ;n funcie dematerial

  Auiliara

  S& Sferica 7 ! ! ! %. ;n funcie dematerial

  Auiliara

  S' 4ilindrica ?10.% @0.1 !

  ! ! %. ;n funcie dematerial

  unctionala