38
SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic, 09.01.2017

SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

  • Upload
    lemien

  • View
    321

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

SurTec-Eurosjaj d.o.o.

Konjic, 09.01.2017

Page 2: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

SADRŽAJ PREZENTACIJE

• Uvod

• SurTec Eurosjaj danas: Tehnologije i proizvodni kapaciteti

I. Galvanski procesi zaštite

II. Toplo cinčanje

• Brendovi i zastupništva

I. SurTec

II. Kluber

III. OKS

• Implementirani standardi u poslovanju

• Misija i Vizija

2www.surtec-eurosjaj.ba

Page 3: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

UVOD

OSNOVNA DJELATNOST FIRME SURTEC-EUROSJAJ SU USLUGE POVRŠINSKE ZAŠTITE METALA, PROIZVODNJA I PLASMAN HEMIKALIJA ZA GALVANOTEHNIKU I

INDUSTRIJSKIH ODMAŠĆIVAČA I DR.

Trenutno zapošljavamo 250 ljudi uz kontinuirana ulaganja u edukaciju našeg kadra.

Kompanija SurTec-Eurosjaj je smještena u industrijskoj zoni Unis u Konjicu, BiH.

3

Page 4: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

HISTORIJASurTec - Eurosjaj d.o.o. je preduzeće osnovano 1996. kao jedna od prvih “Joint venture“ aktivnosti u BiH sa firmom

SurTec International (Njemačka), jednim od vodećih proizvođača specijalnih hemikalija za površinske zaštite

metala u Europi.

2010. godine SurTec Eurosjaj postaje 100%-tna bosanskohercegovačka firma

i postaje generalni zastupnik SurTec , OKS i Kluber brenda , tako da smo prisutni osim metalne industrije i u

prehrambenoj , tekstilnoj , mašinskoj industriji i dr.

4

Page 5: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

Kompanija SurTec – Eurosjaj posluje već 20 godina

i posjedujemo 20 različitih tehnologija na jednoj lokaciji

što nas čini jedinstvenim na širem području regije,

ispunjavajući visoke standarde koje su postavili korisnici

usluga na polju zaštite metala.

5www.surtec-eurosjaj.ba

Page 6: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

1. GALVANSKO ALKALNO SJAJNO CINČANJE NA VJEŠAČIMA

2. GALVANSKO ALKALNO SJAJNO CINČANJE U BUBNJEVIMA

3. GALVANSKO ALKALNO SJAJNO CINČANJE SA

DEBELOSLOJNOM PASIVIZACIJOM

4. GALVANSKO KISELO SJAJNO CINČANJE U BUBNJEVIMA

5. GALVANSKO CINČANJE SA SILEROM

6. GALVANSKA TEHNOLOGIJA CINK-NIKL,

7. GALVANSKI POSTUPAK MESINGOVANJA,

8. GALVANSKI POSTUPAK BAKARISANJA,

9. NIKLOVANJE

10.DEKORATIVNO KROMIRANJE

11.TVRDO KROMIRANJE

12.KALAISANJE,

13.BRUNIRANJE

14.FOSFATIRANJE

15.ELEKTROSTATSKO LAKIRANJE PRAHOM (ELP)

16.GALVANSKO CINČANJE+ELP

17.TOPLO CINČANJE,

18.TOPLO CINČANJE+ELP

19.CENTRIFUGALNO TOPLO CINČANJE,

20.CENTRIFUGALNO VISOKOTEMPERATURNO

CINČANJE.

USLUGE POVRŠINSKE ZAŠTITE KOJE NUDIMO SU :

6www.surtec-eurosjaj.ba

Page 7: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

GALVANSKO CINČANJE

SurTec Eurosjaj posjeduje šest

galvanskih linija za cinčanje.

Četiri galvanske linije sa vješačima

i dvije galvanske linije sa bubnjevima.

Roba većih dimenzija cinča se u liniji s vješalicama dok se sitni predmeti cinčaju u liniji s bubnjevima.

Prednost elektroplatiranja cinkom pred drugim postupcima nanošenja cinka je u tome što omogućuje stvaranje zaštitnih slojeva proizvoljne i

jednolične debljine.

U cilju poboljšanja usluge, vrši se još jedan dodatni

tretman bijele (plave), žute i debeloslojne pasivacije

koja daje tretiranim površinama različitu boju tj. vizuelni izgled i različitu korozionu postojanost.

7www.surtec-eurosjaj.ba

Page 8: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

GALVANSKO CINČANJE NA VJEŠAČIMA

LINIJA1, LINIJA 2, LINIJA 3, LINIJA 6

Četiri linije sa vješačima koriste novu generaciju sjajnog pocinčavanja iz alkalnog bescijanidnog elektrolita SurTec 704 sa:

• cink generatorima za otapanje cinka,

• jonoizmjenjivačima za debeloslojnu pasivizaciju SurTec 680,

• uređajem za demi vodu,

• automatskim doziranjem i dr.

8www.surtec-eurosjaj.ba

Page 9: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

GALVANSKO CINČANJE NA

VJEŠAČIMA

PROIZVODNA LINIJA 1

Ova automatska linija alkalnog sjajnog pocinčavanja SurTec 704 sa 7.000 litara elektrolita, namijenjena

za pocinčavanje na ZAMKU, kao osnovnom materijalu.

Na ovoj liniji možemo ponuditi:

• debeloslojnu pazivizaciju SurTec 680,

• plavu trovalentnu pasivizaciju SurTec 664,

• siliranje sa SurTec 555 S silerom.

Maksimalne dimenzije pozicija za cinčanje iznose 1800x800 mm.

Reference: Zinteknik Bosnia d.o.o. Mostar - (krajnji kupci: MAGNA, AUTOLIV), EMKA BOSNIA d.o.o. Goražde - (krajnji kupci: EMKA Njemačka, Schüco), Igman

d.d. Konjic itd.

9www.surtec-eurosjaj.ba

Page 10: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

GALVANSKO CINČANJE NA

VJEŠAČIMA

PROIZVODNA LINIJA 2

Potpuno automatizovana

linija alkalnog cinka SurTec 704.

Zapremina elektrolita iznosi 18.000 litara.

Na ovoj liniji možemo ponuditi:

• debeloslojnu pasivizaciju SurTec 680,

• plavu trovalentnu pasivizaciju SurTec 664,

• siliranje SurTec 555 S.

Maksimalne dimenzije pozicija za cinčanje iznose 2500x1000 mm.

Reference: MANN+HUMMEL BA, HST CNC TECHNIK Gračanica - (krajnji kupac Kröne Njemačka), Zinkteknik Bosnia d.o.o. Mostar, MAHLE Letrika d.o.o. Laktaši,

Elas Metalexpert Banja Luka, Jaksche Technology Laktaši, Metak a.d. Gradiška i dr.

10

Page 11: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

GALVANSKO CINČANJE NA

VJEŠAČIMA

PROIZVODNA LINIJA 3

Postupak alkalnog sjajnog cinčanja

sa SurTec 704.

Zapremina elektrolita iznosi 18.000 litara.

Na ovoj liniji možemo ponuditi:

• plavu trovalentnu pasivizaciju SurTec 664,

• siliranje SurTec 555 S.

Maksimalne dimenzije pozicija za cinčanje iznose 3000x2000 mm.

Reference: Metalos - Kreševo, Elas Metalexpert -Banja Luka,

Civić -Cazin itd11

Page 12: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

GALVANSKO CINČANJE NA

VJEŠAČIMA

PROIZVODNA LINIJA 6

Postupak alkalnog sjajnog cinčanja

sa SurTec 704.

Zapremina elektrolita iznosi 50.000 litara.

Na ovoj liniji možemo ponuditi:

• plavu trovalentnu pasivizaciju SurTec 664,

• siliranje SurTec 555 S.

Maksimalne dimenzije pozicija za cinčanje iznose 3000x1400 mm.

Reference: Metalos - Kreševo, Elas Metalexpert -Banja Luka, Civić -Cazin itd

12

Page 13: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

CINČANJE U BUBNJEVIMA

PROIZVODNA LINIJA 4

Automatska linija kapaciteta do 1.000 tona mjesečno, primjenjiva za rasute robe: vijke, matice, pločice i sl.

Proces je zasnovan na slabokiselom procesu pocinčavanja SurTec 759 i odlikuje se visokim sjajem i

izvrsnom korozionom postojanošću.

Na ovoj liniji možemo ponuditi:• debeloslojnu pasivizaciju SurTec 680, • plavu trovalentnu pasivizaciju sa kobaltom SurTec 667,• žutu šesterovalentnu pasivizaciju SurTec 676,• siliranje SurTec 555 S.

Reference: GRAEWE TADIV -Konjic, Real Comerc -Vitez, Real-Kem Konjic, MAHLE Letrika -Laktaši, KMM - Gradiška, Elting NN - Gradiška, Enker - Tešanj itd.

13

Page 14: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

CINČANJE U BUBNJEVIMA

PROIZVODNA LINIJA 5

Poluautomatska linija kapaciteta do 500 tona mjesečno, primjenjiva za rasute robe.

Proces je zasnovan na slabokiselom procesu pocinčavanja SurTec 759 i odlikuje se visokim sjajem i izvrsnom korozionom postojanošću.

Na ovoj liniji možemo ponuditi:

• plavu pasivizaciju SurTec 662,

• debeloslojnu pasivizaciju SurTec 680 i

• žutu pasivizaciju SurTec 676.

Reference: Elektro-Agent Tuzla, Ramex - Kladanj, MAHLE Letrika -Laktaši, GRAEWE TADIV -Konjic, Igman d.d. - Konjic itd.

14

Page 15: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

GALVANSKA TEHNOLOGIJA

CINK-NIKL

Metoda zaštite cink-niklom ne samo da je zamijenila prevlaku kadmijem, nego je i kvalitetom višestruko premašuje. Trajanje zaštite od korozije je

u prosjeku i 10 puta duže od standardnog galvanskog cinčanja i 3 puta duže od kadmiranja.

SurTec- Eurosjaj pruža uslugu galvanske tehnologijecink-nikl procesom SurTec 716 SB u bubnjevima.

SurTec-ovi postupci za cink-nikl su:SurTec 717 B - bescijanidni alkalni cink-nikl postupak za bubanj,SurTec 716 D - alkalni cink-nikl postupak visoke duktilnosti (super bendible), finozrnaste, polusjajne i ravnomjerne prevlake,SurTec 717 R - alkalni cink-nikl postupak za vješaljke

Reference: GRAEWE TADIV - Konjic,

Cink-nikl zaštita sa crnom pasivacijom. 15www.surtec-eurosjaj.ba

Page 16: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

MESINGOVANJE

Mesing je legura cinka i bakra, u kojoj procenat cinka iznosi 30-40%, a bakra 60-70%. U elektrohemijskoj

galvanizaciji se koristi kao antikorozivna prevlaka, a zbog svoje specifične boje i u dekorativne svrhe.

Nudimo uslugu galvanske zaštite mesingovanja u bubnjevima, bazirane na

elektrolitu SurTec 810.

Prije samog mesingovanja na osnovni materijal nanosimo sloj nikla, kako bi se povećala otpornost na koroziju.

Reference: Pobjeda Tehnology Goražde, Axle Bugojno (krajnji kupac IKEA), Zupčanik Tešanj (krajnji kupac IKEA).

16www.surtec-eurosjaj.ba

Page 17: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

BAKARISANJE

Vršimo uslugu galvanske zaštite bakarisanja:alkalnog procesa SurTec 864 i

kiselog procesa SurTec 866.

Proces bakarisanja može biti koroziona zaštita (10-20 µm) sa organskim pasivantima za bakar, kao i podloga za nanošenje dekorativnog nikla i

kroma.

Bakarisanje radimo u:1. bubnjevima sitno rasute robe2. vješaljkama max. dimenzije predmeta 1400x900x450 mm.

Osnovni materijal zamak i željezo.

Reference: MAHLE Letrika -Laktaši, Igman d.d. - Konjic.

17

Page 18: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

NIKLOVANJE

Vršimo usluge galvanske zaštite polusjajnog i sjajnog niklovanja/niklanja.

Proces niklovanja može biti zaštita od korozije ili podloga za dekorativno kromiranje. Za bolju korozionu zaštitu i

idealnu podlogu za dekorativni krom/hrom preporučujemo dupli nikal SurTec 854-polusjajni nikl i

SurTec 857 sjajni nikl.

Niklovanje/niklanje radimo u:1. bubnjevima sitno rasute robe,2. vješaljkama max. dimenzije predmeta 3000x1200x550 mm.

Osnovni materijal: željezo, bakar, mesing, zamak.

Reference: MAHLE Letrika -Laktaši, Elsta Mosdorfer Bosnia Tuzla - (krajnji kupac Elsta-Mosdorfer Austria), Elas Metalexpert -Banja Luka, General

Steel - Čelinac, DAL CIN - Čelinac ...

18

Page 19: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

DEKORATIVNO KROMIRANJE

Proces dekorativnog kromiranja/hromiranja SurTec 871 nanosimo na prevlake sjajnog nikla u debljinama 0,3-0,5

µm što proizvodima daje karakterističan plavičasti sjaj kroma.

Za najbolji krajnji rezultat obavezno je da su pozicije idealno mehanički obrađene (polirane).

Usluge dekorativnog hromiranja/kromiranja vršimo na predmetima

max. dimenzija 3000 x 1200 x 550 mm.

Osnovni materijal željezo, bakar i zamak.

Reference: Elas Metalexpert - Banja Luka, DAL CIN - Čelinac, General Steel -Čelinac, MAHLE Letrika - Laktaši, A.M.T. - Široki Brijeg, Sinkro - Sarajevo,

Tubos - Sarajevo i dr.

19www.surtec-eurosjaj.ba

Page 20: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

TVRDO KROMIRANJE

U poređenju sa dekorativnim kromom, tehničko tvrdo kromiranje daje pozicijama, koje se koriste u

raznim granama industrije, visoku otpornost na habanje kao i korozionu zaštitu.

Vršimo usluge tvrdog hromiranja/kromiranja najnovije generacije SurTec 875.

Instalirani kapaciteti - vertikalno tvrdo kromiranje:1.dužina 800 mm,2.tvrdoća prevlake 700-1000 HV.

Instalirani kapaciteti - horizontalno tvrdo kromiranje:1.dužina do 2000 mm,2.tvrdoća prevlake 700 - 1000 HV.

Reference: Alat -Konjic, Igman - Konjic, Gostol-Gopan Lukavac.

20www.surtec-eurosjaj.ba

Page 21: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

KALAISANJE

Elektrolitičko kalaisanje/kositrenje primjenjuje se u prehrambenoj industriji (bijeli lim) kao i u elektro i elektroničkoj industriji (bakarni kontakti, bakarne

trake i elektronički elementi).

Tehnička podloga je DIN 50965.

U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u:

1.bubnjevima sitno rasute robe

2.vješaljkama max. dimenzija 1400 x 900 x 450 mm

Reference: Kolektor Bosnia - Laktaši, Bekto Precisa - Goražde, Tvornica dalekovodnih stubova - Sarajevo, Elsta Mosdorfer Bosnia - Tuzla (krajnji

kupac Elsta-Mosdorfer Austrija), MAHLE Letrika d.- Laktaši,

Ditrx - Mostar itd.

21www.surtec-eurosjaj.ba

Page 22: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

BRUNIRANJE

Pod pojmom bruniranje se podrazumjeva površinska zaštita željeznih materijala uslijed čega na površini metala nastaje vrlo

tanki crni sloj željeznih oksida FeO i Fe2O3 a sve u cilju antikorozione zaštite i/ili optičkog efekta.Ovaj crni sloj je vrlo

tanak i iznosi svega oko 1 mikrometar te može u većini slučajeva da zadrži tolerancije pozicija koje se bruniraju.

Iz SurTec programa proizvoda i usluga možemo izdvojiti:

1.Postupak hladnog bruniranja (20-30 oC) - SurTec 621,

2.Postupak vrućeg bruniranja (133 – 145 oC) -SurTec 620.

Pogodni materijali za bruniranje su svi niskolegirani i poboljšani čelici.

Reference: Igman d.d. – Konjic, Zec –Međugorje, Index – Gračanica i dr.

22www.surtec-eurosjaj.ba

Page 23: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

FOSFATIRANJE

Pod pojmom fosfatiranje podrazumjeva se postupak presvlačenja metala fosfatnom

prevlakom koja može imati veoma različit hemijski sastav, zavisno od vrste fosfatne kupke.

Najčešća upotreba fosfatnih prevlaka je:

1. podloga za postojeća lakiranja ili gumiranja,

2. nosilac podmaza - zbog korozione zaštite ili zbog hladne deformacije metala.

Kao podloga kod lakiranja vrlo često se koriste željezni fosfati. SurTec paleta proizvoda željezo fosfata sadrži sljedeće

proizvode: SurTec 600, SurTec 601, SurTec 603 i SurTec 604.

Reference: Igman d.d. – Konjic, Zec –Međugorje i dr.

23www.surtec-eurosjaj.ba

Page 24: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

ELEKTROSTATSKO LAKIRANJE

PRAHOM (ELP)

Zasniva se na površinskom nanošenju praha, te polimerizaciji praha na određenoj temperaturi.

Plastificirani sloj, osim šta je odlična zaštita od korozije, otporan je na toplinu i abraziju.

Plastificiranje zadovoljava savremene ekološke standarde, te je za okolinu i zdravlje najprihvatljivija

metoda oplemenjivanja metala.

Osim navedenih svojstava, plastifikacija omogućava i neograničen izbor boja, različite površinske strukture.

Farbanje se vrši u svim tonalitetima međunarodnih RAL oznaka.

U mogućnosti smo ponuditi uslugu elektrostatskog plastificiranja na predmetima maksimalnih

dimenzija 3000x2000x1100 mm.

Reference: Metalos d.o.o. – Kreševo, FEAL Široki Brijeg, DIS Eurostandard, Volkswagen - Sarajevo itd. 24

Page 25: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

GALVANSKO CINČANJE + ELP

Kompletna dupleks zaštita metala koja će udovoljiti potrebama najzahtjevnijih uslova.

Ova vrsta zaštite se sastoji od dva zaštitna nanosa –galvansko pocinčavanje kao idealna podloga za

proces nanošenja boje elektrostatskim lakiranjem.

Primarno se vrši galvansko pocinčavanje što podrazumjeva proces primjene zaštitnog sloja cinka na metal, kako bi se spriječilo hrđanje i galvanska korozija.

Galvanskim cinčanjem moguće je pocinčavati predmete od čelika, legiranih čelika, mesinga, bakra i bakrenih legura. Predmeti se mogu cinčati na nosačima ili u bubnjevima, ovisno o dimenzijama predmeta i o

tehničkim zahtjevima.

Reference: Metalos d.o.o., FEAL Široki Brijeg, DIS Eurostandard, Volkswagen Sarajevo itd.

25

Page 26: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

TOPLO CINČANJE

SurTec-Eurosjaj d.o.o. nudi toplo pocinčavanje potapanjem u skladu sa EN ISO 1461:2009. Ovaj standard odnosi se na

prevlake cinka koji se nanose toplim postupkom na proizvode od gvožđa i čelika.

Maksimalna težina pojedinačne konstrukcije u pocinkaoni SurTec-Eurosjaj iznosi 5000kg.

Okvirne dimenzije konstrukcije s obzirom na dimenzije kade za pocinčavanje, trebale bi biti

maksimalno 9000x1100x2900mm.

Reference: BH Telecom, Alternativa, Feal , Juwal, HP Investing, Kaldera, TEO Sarajevo, Euro Asfalt, Step, Sacom, Coning , Metalac MB, Deling, Krivaja Metali,

Treasure Zenica...26

Page 27: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

Toplo cinčanje je dosad najefikasnija i ekološki najprihvatljivija zaštita čelika

od korozije u svijetu.

Područje primjene toplo pocinčanih proizvoda je široko: oprema za ceste,

rasvjetni stubovi, armature za betoniranje, automobilska industrija, željeznice,

elektroprivreda, poljoprivredne konstrukcije, razne ograde, čelične

rešetkaste konstrukcije, komunalna oprema, metalne cijevi razne namjene, te gotovo svi

ostali čelični proizvodi izloženi atmosferskim utjecajima.

27www.surtec-eurosjaj.ba

Page 28: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

CENTRIFUGALNO TOPLO CINČANJE

Toplo cinčanje sistemom centrifuge

sadrži sve korake kao normalno toplo pocinčavanje,

uz dodatno centrifugiranje,

kojim se uklanja višak cinka s površina koje će imati dalju upotrebnu vrijednost

u okviru nekog sklopa.

28www.surtec-eurosjaj.ba

Page 29: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

Ovom tehnologijom nastoji se izbjeći dorada na materijalima nakon pocinčavanja i uglavnom se

primjenjuje na predmete manjih dimenzija.

Posebno je pogodna za cinčanje šarafa, matica, lanaca, konzola, raznih nosača koji na sebi imaju

rupe sa navojima.

Reference: Graewe Tadiv iz Konjica (za Wurth, Kelner Kunz i dr.), Bekto Preciza, Sacom, Silla iz Srbije i dr.

29www.surtec-eurosjaj.ba

CENTRIFUGALNO TOPLO CINČANJE

Page 30: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

CENTRIFUGALNO

VISOKOTEMPERATURNO CINČANJE

SurTec-Eurosjaj je prva i jedina kompanija u regiji koja pruža usluge

visokotemperaturnog centrifugalnog cinčanja na temperaturama

530-560⁰ Celzijusa.

30www.surtec-eurosjaj.ba

Page 31: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

To je napredniji proces cinčanja gdje se potapanje vrši u

keramičku kadu u kojoj je talina cinka predgrijana na temperature do 580°C.

Ovim postupkom je moguće obezbjediti nanose cinkove prevlake u debljini od 25 µm do 80 u skladu sa

stanadardom DIN EN ISO 1461.

Prednosti ovog procesa su i posebna svojstva gotovog proizvoda kao što su tačnost navoja ili veza, mogućnost

nanošenja drugog sloja i veća tvrdoća površine.

Reference: Graewe Tadiv iz Konjica (za Wurth, Kelner Kunz i dr.), Bekto Preciza, Sacom, Silla iz Srbije i dr.

31

CENTRIFUGALNO

VISOKOTEMPERATURNO CINČANJE

Page 32: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

Od 2010. godine SurTec Eurosjaj posjeduje zastupništvo za dva nova

brenda industrijskih masti i maziva –Kluber i OKS.

To su vrhunski proizvodi iz oblasti ulja, podmazivanja, masti i maziva sa širokim

spektrom primjene. Pored metalske industrije u kojoj je odmah prepoznata upotreba

ovih proizvoda, sada smo prisutni i u prehrambenoj, tekstilnoj, mašinskoj i drugim

sektorima gdje možemo rješiti specijalne zahtjeve i unaprijediti proizvodne procese.

BRENDOVI I ZASTUPNIŠTVA

32www.surtec-eurosjaj.ba

Page 33: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

Kompletna tehnologija u vlastitim pogonima se

bazira na SurTec visokokvalitetnim hemikalijama,

koje ujedno SurTec-Eurosjaj distribuira na tržištu

Bosne i Hercegovine. Kompanija za kupce

hemikalija obezbjeđuje i tehničku podršku od

strane educiranog inžinjerskog tima.

Naša paleta proizvoda obuhvata različite vrste antikorozivne

zaštite, preparate za odmašćivanje (praškasti i tečni

odmašćivači), bajcovanje, metalne prevlake, pasivizacije,

fosfatiranje, bruniranje, kao i sredstva za skidanje laka. Ovisno

o vrsti, proizvodi su pogodni kod primjene potapanja ili

prskanja, te za primjenu u bubnjevima ili na vješačima.

33

Page 34: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

SurTec Eurosjaj d.o.o.

SurTec Eurosjaj je autorizovani predstavnik zadistribuciju i prodaju brenda Klüber koji nudipodmaze visokih preformansi.

Klüber proizvodi su namjenjeni za primjenu u svim oblastimaindustrije gdje specijalni zahtjevi trebaju specijalna rješenja, aona se nalaze u podmazima visokih performansi.

Naša paleta proizvoda obuhvata sve vrste podmaza kao što su : ulja, masti, paste, podmazni lakovi, voskovi i sredstva za

antikorozionu zaštitu za OEM i potrošače, a dostupna su širom svjeta. Klüber podmazi su certificirani prema ISO 16949 i ISO

14001.

34www.surtec-eurosjaj.ba

Page 35: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

SurTec Eurosjaj je autorizovani predstavnik za

distribuciju i prodaju Njemačkog brenda OKS koji

predstavlja sinonim za visoko-kvalitetne proizvode koji

se koriste za smanjenje frikcija, habanja i korozije. OKS

nudi prozvode koji će osigurati da vaša mehanizacija,

mašine i sistemi funkcionišu besprijekorno i pod

najtežim okolnostima i uslovima – uvijek.

SurTec Eurosjaj d.o.o.

35www.surtec-eurosjaj.ba

Page 36: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

IMPLEMENTIRANI STANDARDI

SurTec Eurosjaj ima implementiran Sistem upravljanja kvalitetom i okolinom ISO 9001 i ISO 14001.

Sistem upravljanja kvalitetom se primjenjuje u svim organizacijskim dijelovima firme koji direktno ili indirektno učestvuju u realizaciji djelatnosti firme, stalno se poboljšava, a nadzor nad sistemima vrši TUV

NORD.

Trenutno se implementira i standard ISO/TS 16949:2010 koji definira zahtjeve za sustaveupravljanja kvalitetom za projektiranje i razvoj, proizvodnju te ugradnju i servis proizvodaautomobilske industrije.

U toku je i implementacija Njemačkog standarda DAST 022 za toplo pocinčavanje.36

Page 37: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

MISIJA I VIZIJA

Zahvaljujući timskom radu, ulaganju u edukacije i kontinuiranom

proširivanju usluga prema zahtjevima tržišta SurTec Eurosjaj je postigao

vodeći položaj na tržišu Bosne i Hercegovine.

Prateći najnovije svjetske trendove u zaštiti metala i osluškujući potrebe tržišta, SurTec Eurosjaj će i u budućnosti proširivati svoje kapacitete i tehnologije.

Za 2017. godini se planira instaliranje tehnologije KTL (kataforeza) i tehnologije Kroma III.

37www.surtec-eurosjaj.ba

Page 38: SurTec-Eurosjaj d.o.o. SurTec-Eurosjaj.pdf · Tehnička podloga je DIN 50965. U našim pogonima vršimo uslugu kalaisanja u: 1.bubnjevima sitno rasute robe 2.vješaljkama max. dimenzija

Vizija kompanije SurTec Eurosjaj je postizanje liderske pozicije u zaštiti

metala u regionu kroz pružanje vrhunske kvalitete usluge i rad u skladu sa

evropskim i svjetskim standardima, partnerske odnose sa kupcima,

proširenje i unaprijeđenje tehnologija, ekološki savjesno poslovanje i

ulaganje u edukaciju kadrova.

www.surtec-eurosjaj.ba 38

HVALA NA PAŽNJI