Suriname Scriptie

  • View
    3.497

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Suriname Scriptie

De SRO Cyclus van BZKImplementeerbaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Suriname?

Bsc. Shalini Khedoe (299509) Scriptiebegeleider: Dr. J.L.M. Hakvoort Tweede Lezer: Mevr. Dr. M.A. Beukenholdt - ter Mors Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen Afdeling Bestuurskunde 14 december 2007

VoorwoordVoor u ligt mijn scriptie, geschreven in kader van de afronding van mijn masteropleiding bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Voor dit laatste onderzoekswerk heb ik de gelegenheid gehad om mijn onderzoek te verrichten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Suriname. Uiteraard was het mij niet gelukt om deze scriptie af te ronden zonder de hulp van een aantal personen. Allereerst wil ik mijn stagebegeleider bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de heer Daan Pieplenbosch bedanken voor zijn steun en begeleiding. Ook de heer Subhas Jhauw, mijn stagebegeleider in Suriname, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, wil ik bedanken voor zijn begeleiding. Daarnaast wil ik de ambassadeur van Suriname in Nederland, mevrouw Urmila Joella-Sewnundun bedanken voor alle steun. Dankzij haar medewerking en hulp kon ik terecht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Suriname om mijn onderzoek te verrichten. Mijn scriptiebegeleider, de heer Hakvoort, wil ik bedanken voor zijn inzet en steun tijdens het gehele scriptieproces. Ik wil hem ook bedanken voor zijn motivatie, waardoor mijn scriptie tijdig heb kunnen afronden. Mijn tweede lezer, mevrouw Beukenholdt, wil ik bedanken voor haar kritische opmerkingen, die hebben geleid tot de laatste wijzigingen van dit onderzoeksrapport. Ten slotte wil ik mijn familie bedanken voor de onuitputtelijke steun en motivatie, die ik van hun heb gekregen tijdens mijn hele studie. Vooral mijn ouders, de heer Harold Khedoe en mevrouw Sonja Khedoe-Jadoenath, wil ik bedanken voor hun aanmoediging en liefde. Ik wens u veel leesplezier.

De auteur, Bsc. Shalini Khedoe

2

InhoudsopgaveVOORWOORD ..................................................................................................................................... 2 1 INLEIDING......................................................................................................................................... 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 AANLEIDING ............................................................................................................................. 5 PROBLEEMSCHETS .................................................................................................................... 6 PROBLEEMSTELLING ................................................................................................................. 7 HET CONCEPTUEEL MODEL ....................................................................................................... 8 DE GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE ............................................................................... 9 LEESWIJZER ............................................................................................................................ 10

2 TWEE MINISTERIES VAN BINNENLANDSE ZAKEN VERGELEKEN............................... 11 2.1 VR DE ONAFHANKELIJKHEID .............................................................................................. 11 2.2 DE ORGANISATIE VAN DE MINISTERIES ................................................................................... 11 2.2.1 Doelstellingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken .......................................... 11 2.2.2 Doelstellingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties........ 12 2.2.3 Samenstelling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties......... 13 2.2.4 Samenstelling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ........................................... 14 2.3 SAMENWERKINGSVERBANDEN MET ANDERE ORGANISATIES .................................................. 15 2.3.1 De organisaties rond het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.... 15 2.3.2 De organisaties rond het Ministerie van Binnenlandse Zaken ...................................... 16 2.4 VERSCHILLEN IN ORGANISATIECULTUUR ................................................................................ 16 2.4.1 Organisatiecultuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 16 2.4.2 Organisatiecultuur binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken .............................. 17 2.5 AANTAL MEDEWERKERS BIJ DE MINISTERIES .......................................................................... 17 2.6 SWOT ANALYSE VAN BIZA.................................................................................................... 18 3 REORGANISATIE, PERFORMANCE, MOTIVATIE EN LEIDERSCHAP ........................... 20 3.1 REORGANISATIE EN NEW PUBLIC MANAGEMENT ................................................................... 20 3.2 PERFORMANCE MANAGEMENT ................................................................................................ 22 3.2.1 De positieve effecten van performance management ..................................................... 24 3.2.2 De negatieve effecten van performance management .................................................... 25 3.3 MOTIVATIE ............................................................................................................................. 26 3.3.1 Beloningssystemen ......................................................................................................... 27 3.3.2 Job Design ..................................................................................................................... 28 3.3.3 Participatie .................................................................................................................... 28 3.3.4 Goal Setting ................................................................................................................... 28 3.4 LEIDERSCHAP ......................................................................................................................... 29 3.4.1 Managementmodel van Ulrich....................................................................................... 29 3.4.2 Charismatisch leiderschap............................................................................................. 30 3.5 DE SRO-CYCLUS VAN BZK.................................................................................................... 31 3.5.1 Werkafspraken ............................................................................................................... 32 3.5.2 Het functioneringsgesprek ............................................................................................. 33 3.5.3 Personeelsschouw .......................................................................................................... 33 3.5.4 Acties.............................................................................................................................. 34 3.5.5 Gestuurde mobiliteit....................................................................................................... 34 3.5.6 Matching of benoeming.................................................................................................. 34 3.6 HYPOTHESES .......................................................................................................................... 35 4 HET ONDERZOEK EN ONDERZOEKSMETHODEN .............................................................. 36

3

4.1 DEFINIRING VAN DE ONDERZOEKSVARIABELEN .................................................................... 36 4.2 HET LITERATUURONDERZOEK ................................................................................................ 37 4.3 HET EMPIRISCH ONDERZOEK ................................................................................................... 37 4.3.1 Interviews en vragenlijsten ............................................................................................ 37 4.3.2 Documenten analyse ...................................................................................................... 39 4.3.3 Observatie ...................................................................................................................... 39 4.4 MEETBAAR MAKEN VAN DE ONDERZOEKSVARIABELEN .......................................................... 40 4.5 DE RESPONS EN VERWERKING ................................................................................................. 41 5 DE SRO CYCLUS IMPLEMENTEERBAAR IN SURINAME? ................................................. 43 5.1 DE REORGANISATIE ONTWIKKELINGEN IN SURINAME ............................................................. 43 5.1.1 Minder bureaucratie ...................................................................................................... 44 5.1.2 Meer delegeren van werkzaamheden ............................................................................. 45 5.1.3 Verbetering en vergemakkelijking van communicatie en beschikbaarheid informatie .. 45 5.1.4 Flexibilisering werktijden en mobiliteit ......................................................................... 46 5.2 PERFORMANCE VAN BIZA....................................................................................................... 47 5.3 MOTIVATIEBELEID BIJ BIZA ................................................................................................... 50 5.3.1 Resultaten betreffende job design .................................................................................. 50 5.3.2 Resultaten betreffende participatie ................................................................................ 51 5.3.3 Goal Setting ..........................................................................................