Super Dokument

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fajnie jest dzisiaj w chuj

Text of Super Dokument

 • dla szk ponadgimnazjalnychZakres podstawowy

  Aleksandra Kwiek

  Karty pracy ucznia

  To jest chemia

 • To jest chemiaKarty pracy ucznia

  dla szk ponadgimnazjalnychZakres podstawowy

  Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2012ISBN 978-83-267-0858-9

  Warszawa 2012

  Wsppraca autorska: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

  Redakcja merytoryczna i opracowanie redakcyjne: Magdalena NiedwiedzkaRedakcja jzykowa: Katarzyna Miller

  Projekt okadki: Maciej Galiski, Wojtek Urbanek Fotografia na okadce: Shutterstock.com/Alex Staroseltser

  Projekt graficzny: Micha Gwozdecki, Marcin KozieoRealizacja projektu graficznego: Dorota Same

  Rysunki: Ewelina Baran, Rafa Buczkowski, Mateusz Klamrowski, Adam Poczciwek, Dorota SameFotoedycja: Beata Chromik

  Fotografie: Wodzimierz Echeski (s. 10 gips, wapie; s. 14 gips palony; s. 15 wglan sodu; s. 30 spalanie benzyny; s.38; s.46; s.63 wykrywanie wody w kaszy), Piotr Kubat (s. 11; s. 15 wglan sodu; s. 18; s. 26 zadanie 1.; s. 30 benzyna + woda, benzyna + olej rolinny; s. 58; s. 62; s. 66; s. 94; s. 100), BE&W Photo Researchers (s. 14 Joel Arem/anhydryt), Alamy/studiom

  ode (s. 26 butla turystyczna), Alamy/sciencephotos (s. 67, 101 zsiade mleko), East News/Science Photo Library (s.69, 44atom), MediumPhoto (s. 23 Martin Page/elektrownia jdrowa), panthermedia.net (s. 23 Jesper Klausen/brylanty;

  s.26invictus/ciarwka), shutterstock.com (s. 10 Tyler Boyes/kreda, marmur; s.14 Terry Davis/skaa gipsowa; s.20fotografaw; s.2237, 98 Per-Anders Jansson/wgiel kopalny; s. 23 Tan Kian Khoon/kserokopiarka,

  Mihai Simonia/rysowanie owkiem; s. 26 Ramon Berk/samolot odrzutowy, jakelv7500/asphalt; s. 54 Tim Arbaev/wlewanie pynu, 7505811966/mycie rk, Valua Vitaly/mycie wosw, Oliver Hoffmann/proszek, Tasika/opakowanie proszku; s. 63 Kim Reinick/czekolada;

  s. 70 Tatiana Popova/cukierki mitowe; s. 74 Mars Evis/aspiryna; s. 88 S1001/koo zbate; s. 102 Volkova Maria/jabko), Thinkstock/Getty Images: Hemera Technologies (s. 1021, 12, 98 wapie; s. 3873, 98 piana; s. 8693, 98 bawena;

  s.70galaretki; s. 88 klocki; s. 90 beczki), iStockphoto (s. 63 oliwki; s. 70 dem, light; s. 7485, 98 sl; s.74opakowanie leku; s. 83 papieros; s. 88 patelnia, linki, pyty CD, karty kredytowe; s. 90 soik, butelki; s. 100 szklanka; s. 101 mleko),

  PolkaDot (s. 26 tankowanie), Stockbyte (s. 90 karton), Zoonar (s. 70 pianki).

  Nowa Era Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa

  Tel.: 22 570 25 80; faks: 22 570 25 81Infolinia: 801 88 10 10 (z telefonw stacjonarnych)

  58 721 48 00 (z telefonw komrkowych)www.nowaera.pl, e-mail: [email protected]

  Druk i oprawa: Color Graf Sp. z o.o., Gdask

  Karty pracy ucznia uzupeniaj podrcznik autorstwa R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod To jest chemia, dopuszczony douytku szkolnego i wpisany do wykazu podrcznikw przeznaczonych doksztacenia oglnego

  donauczania chemii na poziomie ponadgimnazjalnym, w zakresie podstawowym. Numer ewidencyjny podrcznika w wykazie MEN: 438/2012.

 • SPIS TRECI

  Regulamin pracowni chemicznej .............................................................................................. 4Sprawd, czy potrafisz po gimnazjum ................................................................................. 6

  I. Materiay pochodzenia naturalnego1. Skay i mineray .................................................................................................................... 102. Przerbka wapieni, gipsu i kwarcu ..................................................................................... 143. Waciwoci gleby i jej ochrona .......................................................................................... 18

  II. rda energii 1. Rodzaje paliw kopalnych ..................................................................................................... 222. Przerbka ropy naftowej i wgla kamiennego .................................................................. 263. Benzyna waciwoci i otrzymywanie ............................................................................ 304. Sposoby pozyskiwania energii a rodowisko przyrodnicze ............................................ 34

  III. rodki czystoci i kosmetyki 1. Waciwoci myde i ich otrzymywanie ............................................................................ 382. Mechanizm usuwania brudu .............................................................................................. 423. Emulsje .................................................................................................................................. 464. Skadniki kosmetykw ......................................................................................................... 505. Rodzaje rodkw czystoci .................................................................................................. 546. rodki czystoci a rodowisko przyrodnicze .................................................................... 58

  IV. ywno 1. Wpyw skadnikw ywnoci na organizm ....................................................................... 622. Fermentacja i inne przemiany ywnoci ........................................................................... 663. Dodatki do ywnoci ........................................................................................................... 70

  V. Leki 1. Rodzaje substancji leczniczych ........................................................................................... 742. Dawka lecznicza i dawka toksyczna ................................................................................... 783. Substancje uzaleniajce ...................................................................................................... 82

  VI. Opakowania i odzie 1. Rodzaje tworzyw sztucznych .............................................................................................. 862. Rodzaje opakowa ............................................................................................................... 903. Wkna naturalne, sztuczne i syntetyczne ........................................................................ 94

  Eksperymentuj! ......................................................................................................................... 98Odpowiedzi do zada rachunkowych ................................................................................. 105 ABC pierwszej pomocy .......................................................................................................... 106Tabela rozpuszczalnoci soli i wodorotlenkw w wodzie ................................................. 107Ukad okresowy pierwiastkw chemicznych ...................................................................... 108

  3

 • 4regulamin pracowni chemicznej

  1. Do pracowni uczniowie wchodz wobecnoci nauczyciela.2. Kady ucze zajmuje swoje stae, wyznaczone miejsce inie opuszcza go bez zgody

  nauczyciela.3. Dowiadczenia chemiczne naley przeprowadza cile wedug instrukcji zamieszczonej

  wKartach pracy ucznia lub podanej przez nauczyciela.4. Nie wolno wykonywa eksperymentw oraz prac niewchodzcych wzakres

  dowiadczenia chemicznego.5. Wszystkie substancje stosowane do dowiadcze chemicznych naley traktowa jak trucizny:

  nie wolno ich dotyka, sprawdza smaku izapachu.6. Na polecenie nauczyciela mona sprawdzi zapach substancji

  przez skierowanie jej par ruchem wachlujcym doni wstron nosa.7. Podczas ogrzewania substancji wprobwce naley skierowa jej wylot wstron,

  gdzienikogo nie ma idelikatnie ni porusza.8. Dowiadczenia chemiczne naley przeprowadza na przeznaczonych do tego celu

  podkadkach.9. Wpracowni nie wolno je iprzechowywa ywnoci na stole.

  10. Do pracowni nie wolno przynosi adnych materiaw bezpolecenia nauczyciela ani wynosi zniej substancji.

  11. Uczniowie s odpowiedzialni za czysto iporzdek na swoich miejscach pracy.

  Zapoznaem/am si zregulaminem izobowizuj si do jego przestrzegania

  Data: (podpis ucznia)

 • Wszystkie dowiadczenia naley wykonywa wycznie na polecenie nauczyciela.

  Przed wykonaniem dowiadczenia chemicznego na polecenie nauczyciela naley zaoy fartuch, okulary ochronne, ajeli to konieczne rkawice ochronne.

  Dowiadczenia chemiczne naley przeprowadza wedug instrukcji umieszczonej wpodrczniku lub

  podanej przez nauczyciela.

  Wszystkie substancje stosowane doeksperymentw naley traktowa jako potencjalne trucizny: nie wolno ich dotyka, sprawdza smaku ani zapachu.

  Na polecenie nauczyciela mona sprawdzi zapach substancji przez skierowanie jejparruchem wachlujcym doni wstron nosa.

  Podczas ogrzewania substancji wprobwce naley skierowa jej wylot wstron, gdzienikogo nie ma idelikatnie ni porusza.

  Trzeba zachowa szczeglne rodki ostronoci podczas pracy zsubstancjami oznaczonymi znakami ostrzegawczymi wpostacipiktogramw.

  Przebywajc wpracowni chemicznej, naley cile przestrzega regulaminu ipostpowa zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy.

  Zagroenia dla zdrowia Zagroenia dla rodowiska

  Oznaczenia substancjisubstancje

  rcesubstancje toksyczne

  substancje dranice

  substancje rakotwrcze, mutagenne

  substancje niebezpieczne dla rodowiska

  obowizujce do2015 roku

  obowizujce od 2015 roku

  Zagroenia fi zykochemiczne

  Oznaczenia substancjisubstancje wybuchowe

  substancjeatwo palne

  substancjeutleniajce

  substancje korodujce

  metale

  gazy pod cinieniem

  obowizujce do2015 roku

  obowizujce od 2015 roku

  5

 • Sprawd, czy poTrafiSz po gimnazjum

  W zadaniach 16 zaznacz tylko jedn odpowied.

  zadanie 1. (1 p.)Zaznacz przykad reakcji chemicznej.

  A. sublimacja C. spalanie drewna

  B. topnienie lodu D. parowanie benzyny

  zadanie 2. (1 p.)Wska rodzaj roztworu otrzymanego po wymieszaniu biaka jaja zwod.

  A. roztwr waciwy C. zawiesina

  B. koloid D. emulsja

  zadanie 3. (1 p.)Zaznacz pen informacj dotyczc skadnikw mieszaniny.

  A. Skadniki mieszaniny zachowuj swoje indywidualne waciwoci.

  B. Skadniki mieszaniny mona rozdzieli, stosujc np. krystalizacj.

  C. Stosunek masowy skadnikw moe by dowolny.

  D. Skadniki mieszaniny zachowuj swoje indywidualne waciwoci, mona je roz-dzieli, stosujc np. krystalizacj, aich stosunek masowy moe by dowolny.

  zadanie 4. (1 p.)Zaznacz poprawne dokoczenie zdania.

  Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka chemicznego ojednakowej liczbie

  A. masowej, ale rnej liczbie atomowej.

  B. protonw ineutronw wjdrze.

  C. protonw, ale rnej liczbie elektronw.

  D. atomowej, ale rnej liczbie masowej, czyli jednakowej liczbie protonw, lecz rnej liczbie neutronw wjdrze.

  zadanie 5. (1 p.)Okrel liczb czstek materii, zktrych jest zbudowany atom 6429Cu.

  odpowied p+ n0 e

  A 29 35 29

  B 29 35 35

  C 29 64 29

  D 64 35 64

  Przypomnij sobie, s. 30

  Przypomnij sobie, s. 14

  Przypomnij sobie, s. 2

  Przypomnij sobie, s. 4

  Przypomnij sobie, s. 4

  6

  Sp

  raw

  d,

  czy

  po

  tra

  fisz

  p

  o g

  imn

  azj

  um

  X

  X

  X

  X

  X

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

 • zadanie 6. (1 p.)Wybierz wartoci opisujce pierwiastek chemiczny, ktrego liczba atomowa Z wynosi 14.

  odpowiedliczba numer

  elektronw watomie

  protonw wjdrze

  powok elektronowych

  elektronw walencyjnych grupy okresu

  A 14 14 2 5 15 2

  B 7 7 2 5 15 2

  C 7 7 2 5 5 2

  D 14 14 3 4 14 3

  zadanie 7. (6 p.)Uzupenij tabel na podstawie schematu przeprowadzonego dowiadczenia chemicznego. P4O10 N2O5 CaO KSO2

  1 2 3 4 5 6

  H2O

  nr probwki 1 2 3 4 5 6

  Barwa uniwersalnego

  papierka wskanikowego

  czerwony czerwony

  odczyn roztworu obojtny kwasowy zasadowy

  wzr sumaryczny

  zwizku chemicznego

  HNO3 KOH

  zadanie 8. (6 p.)Zbilansuj rwnania reakcji chemicznych. Napisz nazwy systematyczne otrzyma-nych soli.

  A. Ca + HNO3 Ca(NO3)2 + H2 nazwa systematyczna soli:

  B. MgO + HCl MgCl2 + H2O nazwa systematyczna soli:

  C. NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O nazwa systematyczna soli:

  Przypomnij sobie, s. 4

  Przypomnij sobie, s. 18

  Przypomnij sobie, s. 20

  7

  Sp

  raw

  d, c

  zy po

  trafisz

  po

  gim

  na

  zjum

  ty czerwony niebiesko zielony

  niebiesko zielony

  kwasowy kwasowy zasadowy

  H O2 H SO2 3 H PO3 4 Ca(OH)2

  2

  2

  2 2

  azotan(V) wapnia

  chlorek magnezu

  siarczan(VI) sodu

  X

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

 • Zadanie 9. (7 p.)Oce prawdziwo podanych zda.

  A. Wglowodory nienasycone nie reaguj zwod bromow. Prawda Fasz

  B. Etanol otrzymuje si wprocesie fermentacji octowej. Prawda Fasz

  C. Wikszo estrw to zwizki chemiczne oprzyjemnym zapachu. Prawda Fasz

  D. Kwas etanowy jest skadnikiem octu spoywczego. Prawda Fasz

  E. Metyloamina to zwizek chemiczny oprzyjemnym zapachu. Prawda Fasz

  F. Tlenek wgla(IV) iwoda to produkty spalania cakowitego wglowodorw. Prawda Fasz

  Zadanie 10. (5 p.)Przyporzdkuj wzory sumaryczne zwizkw organicznych do waciwych nazw. Wpisz litery (AF) wodpowiednie kratki.

  A. C2H5OH C. CH3COOC2H5 E. NH2CH2COOH

  B. CH3COOH D. CH3NH2 F. C2H5COOCH3

  metyloamina kwas aminoetanowy kwas etanowy

  octan etylu etanol

  Zadanie 11. (3 p.)Na wykresie przedstawiono zaleno rozpuszczalnoci saletry potasowej od tempera-tury. Odczytaj rozpuszczalno saletry wtemp. 40C. Oblicz stenie procentowe roztworu nasyconego wtej temperaturze.

  Rozpuszczalno saletry wtemp. 40C: /100 g H2O

  Obliczenia:

  Odpowied: .

  Przypomnij sobie, s.2223; s. 2429

  Przypomnij sobie, s.2223; s. 2425

  Przypomnij sobie, s.1415

  Roz

  pusz

  czal

  no

  , g/1

  00 g

  H2O

  140

  160

  180

  120

  100

  80

  60

  40

  20

  20 40 60 80 1000

  T, C

  sale

  tra

  pota

  sow

  a

  8

  Sp

  raw

  d,

  czy

  po

  tra

  fisz

  p

  o g

  imn

  azj

  um

  XX

  XX

  X

  X

  AB

  CD E

  80 g

  m roztworu = 100 g + 80 g =180 g

  180 g - 100%80 g - x

  x = 80 g * 100%180 g_________

  = 44,4%

  Stenie procentowe roztworu nasyconego wynosi 44,4%

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

 • zadanie 12. (3 p.)Reakcj spalania cakowitego etanolu przedstawia rwnanie:

  C2H5OH + 3 O2 2 CO2 + 3 H2O

  Oblicz, ile gramw etanolu ulego reakcji spalania cakowitego, jeeli powstao 44 g tlenku wgla(IV).

  Obliczenia:

  Odpowied: .

  zadanie 13. (4 p.)Napisz wzory pstrukturalne inazwy systematyczne zwizkw chemicznych oznaczonych literami XiY.

  H C C H + H2

  katalizator X + H2

  katalizator Y

  zwizek chemiczny X Y

  wzr pstrukturalny

  nazwa systematyczna

  Notatki z lekcji

  Przypomnij sobie, s. 9

  Przypomnij sobie, s. 23

  Stopie opanowania wiedzy:3740 p. Celujco.3436 p. Bardzo dobrze.2833 p. Solidne podstawy chemii.2227 p. Wiedza dostateczna. 021 p. Uzupenij podstawy chemii.

  9

  Sp

  raw

  d, c

  zy po

  trafisz

  po

  gim

  na

  zjum

  Spalaniu ulego 23 g etanolu.

  CH = CHeten etyn

  CH - CH2 2 3 3

  46 u C H OH - 88 u CO x - 44 g

  x = 23 g

  2

  2 5______________

 • I. M

  ate

  ria

  y p

  oc

  ho

  dze

  nia

  na

  tura

  lne

  go

  10

  1. SKay imineray

  zadanie 1. Wap jest jednym znajbardziej rozpowszechnionych pierwiastkw chemicznych wskorupie ziemskiej. Na podstawie fragmentu ukadu okresowego pierwiastkw chemicznych uzupenij opis budowy atomu wapnia.

  symbol chemiczny masa atomowa, u

  numer grupy liczba powok elektronowych

  numer okresu liczba protonw

  liczba masowa A liczba elektronw

  liczba atomowa Z liczba elektronw walencyjnych

  zadanie 2. Przeprowad dowiadczenie Wykrywanie wglanu wapnia wgranicie, skorupkach jaja ikredzie, ktrego schematy przedstawiono poniej. Zapisz obserwacje i uzupenij numery probwek oraz rwnania reakcji chemicznych.

  okruchy granitu

  woda wapienna

  ocet 1

  skorupki jaja

  woda wapienna

  ocet 2

  kreda woda

  wapienna

  roztwrHCl 3

  Obserwacje:

  Wniosek: Reakcje chemiczne zachodz wprobwkach . Mona je przed-stawi nastpujcymi rwnaniami:

  Probwka . 2 CH3COOH + (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

  Probwka . CaCO3 + HCl + +

  zadanie 3. Pod fotografi ami ska wapiennych oraz gipsowych wpisz wzr sumaryczny ich gwnego skadnika.

  Przypomnij sobie, s. 5.

  symbol chemiczny

  numer grupy

  numer okresu

  liczba masowa

  liczba atomowa

  marmur gips kreda wapie anhydryt

  dowiadczenie chemiczne

  doprzeprowadzenia wobecnoci nauczyciela

  Ca244020

  404

  20202

  W probwkach 2. i 3. wydziela si gaz.W zlewkach woda wapienna mtnieje.

  2. i 3

  2

  3 2 CaCl H O CO2 2 2

  CaCO CaSO 2 H O CaCO CaCO CaSO23 3 34 4

  CaCO3

  MichaProstokt

  MichaProstokt

  MichaProstokt

 • I. Ma

  teria

  y po

  ch

  od

  zen

  ia n

  atu

  raln

  eg

  o

  11

  zadanie 4. Oce prawdziwo podanych zda.

  A. Wapie jest ska obudowie krystalicznej.

  B. Wapie jest wykorzystywany jako nawz isurowiec do produkcji szka.

  C. Kred stosuje si do wyrobu past do zbw oraz jako pigment wbiaych farbach.

  D. Zmarmuru wykonuje si rzeby, nagrobki ielementy budynkw.

  zadanie 5. Napisz wzory sumaryczne lub nazwy hydratw.

  A. CuSO4 5 H2O

  B. siarczan(VI) magnezuwoda(1/7)

  C. Na2SO4 10 H2O

  D. siarczan(VI) wapniawoda(2/1)

  zadanie 6. Podkrel wyraenia tak, aby powstay poprawne obserwacje i wnioski zdowiad-czenia chemicznego Usuwanie wody zhydratw.

  Obserwacje: Uwodniona sl kobaltu przed ogrzaniem ma czerwon / pomaraczow barw. Po ogrzaniu zmienia kolor na rowy / granatowy, a na ciankach probwki skrapla si ciecz / pojawia si para wodna.

  Wnioski: Ogrzewanie / Ozibianie hydratw powoduje usuwanie znich wody wpo-staci gazowej / ciekej.

  zadanie 7. Podkrel nazwy mineraw iska, ktrych gwnym skadnikiem jest tlenek krzemu(IV).

  wapie gips agat ametyst piaskowiec chalcedon granit kwarc marmur anhydryt piasek kreda

  zadanie 8. Oce, czy substraty opodanych wzorach sumarycznych bd ze sob reagoway.

  A. SiO2 + HCl Tak Nie C. SiO2 + H2O Tak Nie

  B. SiO2 + NaOH Tak Nie D. SiO2 + HF Tak Nie

  Wskazwk znajdziesz w podrczniku na s. 17.

  Uwodniona sl kobaltu.

  Bezwodna slkobaltu.

  Prawda Fasz

  Prawda Fasz

  Prawda Fasz

  Prawda Fasz

  XXXX

  siarczan(VI) miedzi(II)-woda(1/5)

  siarczan(VI) sodu-woda(1/10)(CaSO ) * H O224

  MgSO * 7 H O4 2

  _______

  _______

  ________

  ______

  ________ _______ ____

  ____

  XX

  XX

 • I. M

  ate

  ria

  y p

  oc

  ho

  dze

  nia

  na

  tura

  lne

  go

  12

  zadanie 9. Oblicz, ile gramw bezwodnej soli znajduje si w500 g CuSO4 5 H2O.

  Obliczenia:Obliczenie mas czsteczkowych CuSO4 i CuSO4 5 H2O.

  mCuSO4 =

  mCuSO4 5 H2O =

  Obliczenie zawartoci CuSO4 w500 g CuSO4 5 H2O.

  w u CuSO4 5 H2O znajduje si u CuSO4 w500 g CuSO4 5 H2O znajduje si x g CuSO4

  x = g

  Odpowied: W500 g CuSO4 5 H2O znajduje si g CuSO4.

  chemia blisko nasNa wapie muszlowy podziaano kwasem azotowym(V). Przebieg tej reakcji chemicz-nej przedstawia rwnanie:

  CaCO3 + 2 HNO3 Ca(NO3)2 + H2O + CO2

  Oblicz, ile gramw wglanu wapnia zawiera muszla limaka, jeeli produktem reakcji chemicznej jest 20,5 g tlenku wgla(IV).

  Obliczenia:CaCO3 + 2 HNO3 Ca(NO3)2 + H2O + CO2

  Odpowied: .

  zadanie 10.* Oblicz stenie procentowe roztworu CuSO4 otrzymanego po rozpuszczeniu 500g CuSO4 5 H2O w500 g wody.

  Obliczenia:

  Odpowied: .

  mCuSO4 5 H2O = = mCuSO4 + 5 mH2O

  Rozwizanie zadania uatwi podkrelenie

  wzorw zwizkw chemicznych, ktre

  odgrywaj gwn rol wobliczeniach chemicznych.

  64 u + 32 u + 16 u * 4 = 160 u

  160 u + 5 * 18 u = 250 u

  250 160

  320

  320

  m CaCO = 100 um CO = 44 u

  100 g CaCO - 44 g CO x - 20,5 g

  x = 46,59 g

  32

  23

  Muszla zawiera 46,59 g CaCO . 3

  Stenie procentowe wynosi 32%.

  ________

 • I. Ma

  teria

  y po

  ch

  od

  zen

  ia n

  atu

  raln

  eg

  o

  13

  Notatki z lekcji

 • I. M

  ate

  ria

  y p

  oc

  ho

  dze

  nia

  na

  tura

  lne

  go

  14

  2. przerBKa wapieni, gipSu iKwarcu

  zadanie 1. Wska schemat (AC), ktry przedstawia dowiadczenie Wykrywanie obecnoci tlenku wgla(IV) wwydychanym powietrzu.

  A. B. C.

  woda wapienna

  powietrzez puc

  powietrzez puc

  woda wapienna

  powietrzez puc

  woda wapienna

  roztwr chlorku sodu

  zadanie 2. Na schematach przedstawiono dowiadczenia chemiczne, wktrych wyniku otrzyma-no zwizki wapnia. Uzupenij opisy schematw dowiadcze chemicznych, wpisu-jc wzory sumaryczne zwizkw wapnia. Zapisz obserwacje oraz rwnania reakcji chemicznych zachodzcych wprobwkach.

  Obserwacje:Probwka 1. Na dnie probwki pozostaje biay proszek.

  Probwka 2.

  Probwka 3.

  Wniosek: Reakcje chemiczne zachodzce w probwkach mona zapisa nastpuj-cymi rwnaniami:

  Probwka 1.

  Probwka 2. Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O

  Probwka 3.

  zadanie 3. Napisz wzory sumaryczne substancji oznaczonych literami X i Y.

  H2O + X + SiO2 Ca(OH)2

  + CO2 Y + H2O

  X. Y.

  zadanie 4. Napisz izbilansuj rwnania reakcji chemicznych przerbki gipsu (12).

  1

  2

  1.

  2.

  Przypomnij sobie, s. 11

  wapie

  woda wapienna

  12

  wapno palone

  3

  woda zfenoloftalein

  skaa gipsowa gips palony

  X

  Woda wapienna mtnieje.Zawarto probwki zabarwia si na kolor malinowy.

  CaCO CaO + CO3 2------->T

  CaO + H O Ca(OH)------->2 2

  CaCO3 CaSiO2

  2 (CaSO * 2 H O)2 CaSO * H O + 3 H O ------>

  2 CaSO * H O + 3 H O2 (CaSO * 2 H O)2 2

  2 2 2

  24

  4 4

  4T

  ------>

 • I. Ma

  teria

  y po

  ch

  od

  zen

  ia n

  atu

  raln

  eg

  o

  15

  zadanie 5. Wska model bezpostaciowej struktury szka krzemianowego.

  A. B.

  A.

  B.

  zadanie 6. Napisz izbilansuj rwnania reakcji chemicznych zachodzcych podczas produkcji szka krzemianowego.

  Na2CO3 1 Na2O

  2 Na2SiO3

  1.

  2.

  CaCO3 3 CaO 4 CaSiO3

  3.

  4.

  zadanie 7. Zaznacz, wktrym punkcie podano prawidowo skad cementu ibetonu.

  odpowied cement Beton

  A wapie, gips piasek, woda

  B wapie, glina, gips cement, piasek, kruszywo

  C glina, gips piasek, woda, gips

  D wapie, glina, gips cement, piasek, woda, kruszywo

  zadanie 8. Oblicz, ile kilogramw gipsu poddano praeniu, jeeli wiadomo, e otrzymano gips palony i 2000 g pary wodnej.

  Obliczenia:

  Odpowied: .

  wglan sodu

  wglan wapnia

  Wskazwka1. Napisz rwnanie

  reakcji chemicznej.2. Oblicz masy

  czsteczkowe substratw iproduktw, ktrych potrzebujesz dooblicze.

  3. U proporcj.

  Modele:atomu tlenuatomu krzemu

  X

  X

  Na CONa O + SiO

  Na O + CONa SiO

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  3

  3

  ------>

  ----->

  CaCO CaO + CO

  CaO + SiO CaSiO----->

  ----->

  3

  3

  2

  2

  2 (CaSO * 2 H O) (2 CaSO * H O) + 3 H O

  344 g 54 g x 2000 g

  x = 12 740 g = 12,74 kg

  ____

  ____

  2 2 244

  T

  T

  ----->

  __________________

  Poddano praeniu 12,74 kg gipsu.

 • I. M

  ate

  ria

  y p

  oc

  ho

  dze

  nia

  na

  tura

  lne

  go

  16

  zadanie 9.* Pewien rodzaj szka opisano wzorem tlenkowym Na2O CaO x SiO2. Ustal warto indeksu x, wiedzc, e masa czsteczkowa szka wynosi 478 u.

  Obliczenia:

  Odpowied: .

  Notatki z lekcji

  Warto indeksu x wynosi 6.

  m Na O = 62 um CaO = 56 um SiO = 60 u

  62 u + 56 u = 180 u SiO478 u - 118 u = 360 u SiO

  2

  2

  22

  360 u : 60 u = 6

  I.

  II.478 u - 100%x - 75%x = 359 u

  359 u : 60 u = 6

  x = 6

  x = 6

 • I. Ma

  teria

  y po

  ch

  od

  zen

  ia n

  atu

  raln

  eg

  o

  17

  Notatki z lekcji

 • I. M

  ate

  ria

  y p

  oc

  ho

  dze

  nia

  na

  tura

  lne

  go

  18

  3. WaciWoci gleby ijej ochrona

  Zadanie 1. Wpisz symbole chemiczne pierwiastkw glebotwrczych obok ich charakterystyki.

  A. Niemetal, najlejszy z gazw.

  B. Metal lekki, skadnik soli kuchennej.

  C. Metal lekki, skadnik wapienia.

  D. Metal uywany do produkcji folii sucej do pakowania ywnoci.

  E. Metal, wystpuje wminerale onazwie hematyt.

  F. Niemetal, gwny skadnik zwizkw organicznych.

  G. Niemetal, stanowi ok. 78% objtociowych powietrza.

  H. Niemetal odwuliterowym symbolu, skadnik piasku.

  I. Niemetal, skadnik koci, jego masa atomowa wynosi 31 u.

  J. Niemetal, niezbdny do oddychania.

  K. Niemetal obarwie tej, wystpuje w skaach gipsowych.

  L. Metal, wystpuje wskorupie ziemskiej w iloci 2,33%.

  M. Niemetal stosowany do dezynfekcji wody wbasenach.

  Zadanie 2. Przeprowad dowiadczenie Badanie waciwoci sorpcyjnych gleby. Uzupenij obserwacje i sformuuj wniosek.

  Odczynniki: prbka gleby, farba plakatowa, woda.Szko isprzt laboratoryjny: 2 zlewki (opojemnoci ok. 150 cm3), lejek, sczek zbibu-y, bagietka.Do pierwszej zlewki wsyp kilka gramw gleby, nastpnie wlej ok. 50 cm3 wody zabar-wionej farb plakatow. Zawarto zlewki dokadnie wymieszaj iodstaw na ok. 30 minut. Po upywie tego czasu zawarto wlej do drugiej zlewki przez lejek zsczkiem zbibuy.

  Obserwacje:

  Wniosek:

  Zadanie 3. Wska substancj, ktrej naley uy do zobojtnienia kwasowego odczynu gleby.

  A. Ca(OH)2 B. MgCO3 C. NH4NO3 D. SO2

  Przypomnij sobie, s. 2., s. 1011

  HNaCaAlFeCNSi

  OSMgCl

  Przescz jest bezbarwny.

  Gleba ma waciwoci sorpcyjne.

  X

  P

 • I. Ma

  teria

  y po

  ch

  od

  zen

  ia n

  atu

  raln

  eg

  o

  19

  zadanie 4. Uzupenij tabel.

  przykad roliny rosncej na glebie

  owskazanym odczyniemarchewka

  Skala ph 1 7 14

  odczyn gleby obojtny

  zadanie 5. Uzupenij tabel, korzystajc ze wzorw inazw. Przykady moesz wykorzysta kilkakrotnie.

  CaHPO4 obornik kompost NH4NO3 (NH4)2SO4 KNO3 Ca(H2PO4)2 sproszkowane skay wapienne NH4Cl KCl NaNO3 popioy drzewne

  nawozy

  naturalne sztuczne obniajce ph glebypodwyszajce ph

  gleby azotowe potasowe fosforowe

  zadanie 6. Podanym chemicznym zanieczyszczeniom gleby (AE), przyporzdkuj rda, zktrych pochodz (IVI).

  A.B.C.D.E.

  metale cikietlenki azotu, wgla isiarki, wglowodorydetergentynawozy sztuczne irodki ochrony rolinodpady stae

  I.II.

  III.IV.V.

  VI.

  transportproszki do prania, rodki czyszczce imyjcehuty, kopalniehady miecinadmierne nawoenieelektrownie atomowe

  A. B. C. D. E.

  zadanie 7. Podkrel sposoby przeciwdziaania degradacji gleby, ktrej rdem jest niera-cjonalna dziaalno czowieka.

  osuszanie lub nawadnianie terenu racjonalne nawoenie umacnianie skarp pokrycie warstw wieej gleby stosowanie odpowiednich upraw

  sadzenie lasw bezpieczne skadowanie odpadw ograniczanie emisji spalinizanieczyszcze ochrona gruntw owalorach ekologicznych

  malina truskawka

  kwasowy zasadowy

  popioy drzewne

  sproszkowane skay wapienne

  obornik

  kompost

  sproszkowane skay wapienne

  NaNO

  KNO

  NH NO

  NH Cl

  (NH ) SO

  NH NO(NH ) SONH ClNaNO

  KNO

  KCl

  Ca(H PO )CaHPO

  3

  3

  33 3

  32

  4

  4

  4 4

  4

  44

  4

  4

  42

  2 2

  CaHPOCa(H PO )2 2

  4

  III I II V IV

  ____________________________________

  ______________________ ____________

  __________________________________________

  __________

  4

 • I. M

  ate

  ria

  y p

  oc

  ho

  dze

  nia

  na

  tura

  lne

  go

  20

  zadanie 8. Saletra wapniowa to nawz zawierajcy 15,5% azotu oraz 26,3% tlenku wapnia (procenty masowe). Oblicz, ile gramw azotu iile gramw tlenku wapnia zawiera 25kg worek tego nawozu.

  Obliczenia:

  Odpowied: .

  chemia blisko nasPatki kwiatw niezapominajek maj rn barw wzalenoci od odczynu gleby, na ktrej rosn. Niezapominajki na glebie oodczynie zasadowym maj barw niebiesk, ana glebie oodczynie kwasowym row. Okrel warto pH gleby, naktrej ronie niezapominajka. Wstaw znak > lub 7

  odczyn kwasowy pH < 7

  Saletra zawiera 3875 g N i 6575 g CaO

  > 4,22% prchnicy

  Gleba zawiera 4,22% prchnicy

  CaO2

  __________

  __________

 • I. Ma

  teria

  y po

  ch

  od

  zen

  ia n

  atu

  raln

  eg

  o

  21

  Notatki z lekcji

 • II.

  r

  da

  en

  erg

  ii

  22

  1. rodzaje paliw Kopalnych

  zadanie 1. Podziel wzory sumaryczne wglowodorw ze wzgldu na stan skupienia.

  CH4 C7H16 C16H34 C3H8 C5H12 C17H36

  gazy: ciecze: substancje stae:

  zadanie 2. Wgiel jest skadnikiem wielu zwizkw organicznych inieorganicznych. Na podstawie fragmentu ukadu okresowego pierwiastkw chemicznych uzupenij opis budowy atomu wgla.

  symbol chemiczny masa atomowa, u

  numer grupy liczba powok elektronowych

  numer okresu liczba protonw

  liczba masowa A liczba elektronw

  liczba atomowa Z liczba elektronw walencyjnych

  zadanie 3. Wpisz wodpowiednie miejsca tabeli wzory sumaryczne substancji wchodzcych wskad gazu ziemnego.

  metan butan siarkowodr tlenek wgla(IV)

  etan propan tlenek wgla(II)

  zwizki chemiczne

  nieorganiczne organiczne

  palne niepalne palne niepalne

  zadanie 4. Uzupenij informacje dotyczce ropy naftowej.

  Ropa naftowa jest mieszanin A/ B. Zawiera gwnie wglowodory wstanie

  C / D, wzajemnie wsobie rozpuszczone. E / F si wwodzie. Ropa naf-

  towa ma gsto G / H od gstoci wody ijest I/ J, obarwie najczciej

  K / L.

  A. jednorodn E. Rozpuszcza I. niepalna B. niejednorodn F. Nie rozpuszcza J. palna C. gazowym, ciekym istaym G. mniejsz K. tawej D. ciekym H. wiksz L. czarnej

  symbol chemiczny

  numer grupy

  numer okresu

  liczba masowa

  liczba atomowa

  Przypomnij sobie, s. 22 C

  4

  212

  6

  12 2

  664

  tlenek wgla(II)siarkowodr

  tlenek wgla(IV) metan, etanpropan, butan

  CH , C H C H , C H C H , C H4 3 8 7 16 5 12 16 34 17 36

  XX X

  X XX

 • II. r

  da

  en

  erg

  ii

  23

  zadanie 5. Spalono prbki antracytu, wgla kamiennego, wgla brunatnego itorfu. Pozostay pospaleniu kadej prbki popi zwaono. Uzupenij tabel na podstawie wynikw dowiadczenia chemicznego.

  nazwa wgla kopalnego masa prbki, g masa popiou, g

  zawarto wgla pierwiastkowego, %

  100 40

  100 25

  100 2

  100 38

  zadanie 6. Uzupenij tabel, wpisujc oglne nazwy grup zwizkw chemicznych o podanych wzorach sumarycznych.

  wzr sumaryczny

  nazwa grupy

  zwizkw

  wzr sumaryczny

  nazwa grupy zwizkw

  wzr sumaryczny

  nazwa grupy

  zwizkw

  CO2 CH4 CH3COOCH3

  CaCO3 CH3COOHkwasy

  karboksyloweNH2CH2COOH aminokwasy

  C2H5OH alkohole CH3NH2 C6H12O6

  zadanie 7. Uzupenij zdania. Skorzystaj zponiszych okrele.

  nie przewodzi prdu elektrycznego twardy kowalencyjnymi regularn sie przestrzenn przewodzi prd elektryczny mikki paszczyzny

  kuliste struktury szecioktne picioktne

  Wdiamencie igrafi cie atomy wgla s poczone wizaniami .

  Diament i jest

  . Atomy wgla wdiamencie tworz

  . Grafi t dobrze

  ijest . Atomy wgla wgrafi cie tworz przypomi-

  najce plastry miodu. Fulereny s to najczciej ,

  wktrych atomy wgla tworz i piercienie.

  zadanie 8. Wpisz nazwy odmian alotropowych wgla pod fotografi ami przedstawiajcymi ich zastosowania.

  Popi nie zawiera wgla pierwiastkowego.

  jubilerstwowkady

  doowkwprty wreaktorach

  atomowychnarzdzia tnce (np.chirurgiczne)elektronika

  torf

  wgiel kamienny

  antracyt

  wgiel brunatny

  60

  75

  98

  62

  tlenki

  sole

  alkany

  kowalencyjnyminie przewodzi prdu elektrycznego

  twardy regularn sieprzestrzenn przewodzi prd elektryczny

  mikki paszczyznkuliste struktury

  picioktne szecioktne

  diament grafit grafit diament

  estry

  sacharydyaminy

  fulereny

 • II.

  r

  da

  en

  erg

  ii

  24

  Zadanie 9. Wwyniku spalania cakowitego diamentu powstaje wycznie zwizek chemiczny owzo-rze oglnym XO2 imasie czsteczkowej 4 razy wikszej ni liczba atomowa sodu. Napisz wzr sumaryczny tego gazu.

  Obliczenia:

  Odpowied: .

  Zadanie 10. Gaz ziemny moe zawiera 99% (procent objtociowy) metanu o gstoci d = 0,657

  gdm3

  (T = 25C, p = 1013 hPa). Wwyniku spalania cakowitego metanu powstaj tlenek wgla(IV) iwoda. Napisz rwnanie zachodzcej reakcji chemicznej. Oblicz, ile metrw szeciennych tlenku wgla(IV) o gstoci d = 1,811

  gdm3 (T = 25C, p = 1013 hPa)

  powstanie podczas spalania 100 m3 gazu ziemnego.

  Rwnanie reakcji chemicznej:

  Obliczenia:

  Odpowied: .

  Masa czsteczkowa zwizku chemicznego:

  mcz = mX + 2 mO

  Oblicz, ile czystego metanu zawiera gaz

  ziemny.

  Pamitaj ouzupenieniu wspczynnikw

  stechiometrycznych wrwnaniu reakcji

  chemicznej!

  11 * 4 = 44 u x O2

  44 u = x + 2 * 16u

  x = 44 u - 32 u

  x = 12 u

  C - 12 u

  CO2

  CH + 2 O CO + 2 H O4 2 2 2----->

  100 m - 100%x - 99%x = 99 m

  3

  32

  99000 dm CH - x 3 4

  d = V___

  m CH = 16 um CO = 44 u

  42

  V = 16 g : 0,657 = 24,353 dm

  V = 44 g : 1,811 = 24,296 dm

  g__

  = 99000 dm CO3

  3dm3

  g__

  dm3

  24,353 dm CH - 24,296 dm CO3 43

  2

  x = 98 768,283 dm = 98,768 m CO3 23

  Powstanie 98,768 m CO3 2

  m

  ___________

  ________________________________

  3

 • II. r

  da

  en

  erg

  ii

  25

  Notatki z lekcji

 • II.

  r

  da

  en

  erg

  ii

  26

  2. PRZERBKA ROPY NAFTOWEJ IWGLA KAMIENNEGO

  Zadanie 1. Wydobyt rop naftow wstpnie oczyszcza si, stosujc rne metody rozdzielania mieszanin. Przyporzdkuj do fotografi i przedstawiajcych metody rozdzielania mieszanin ich nazwy (AD) iopisy (IIV). 1. 2. 3.

  1. 2. 3.

  A.

  B.

  C.D.

  sedymentacja

  dekantacja

  sczenie (fi ltracja)destylacja

  I.

  II.

  III.IV.

  Przepuszczenie mieszaniny substancji staej icieczy przez sczek (fi ltr).Opadanie czstek zawiesiny pod wpywem siy cikoci.Zlewanie cieczy znad osadu.Skraplanie par poszczeglnych skadnikw.

  1. , 2. , 3. ,

  Zadanie 2. Uzupenij tabel. Sformuuj oglny wniosek dotyczcy zalenoci temperatury wrzenia od dugoci acucha wglowego walkanach.

  Temperatura Nazwy produktw destylacji

  Liczba atomw wgla

  wczsteczkach alkanw

  Wybrane wzory sumaryczne alkanw wystpujcych wproduktach destylacji

  < 40C 14

  40180C 512

  180280C 916

  280350C 1518

  > 350C > 17

  Wniosek: .

  Zadanie 3. Wpisz nazwy produktw destylacji ropy naftowej pod fotografi ami przedstawia-jcymi ich zastosowania.

  Przypomnij sobie, s. 3

  Wzr oglny alkanw CnH2n+2

  silnik wysokoprny (Diesla)

  butla turystycznasilnik odrzutowy silnik iskrowyasfalt

  gaz rafineryjnybenzynynaftyoleje napdowemazut

  Im duszy acuch wglowy tym wysza temperatura wrzenia

  C HC HC HC HC H C H

  4 10

  5 12

  10 22

  15 32

  18 38 20 42

  nafta gaz rafineryjny mazut benzyna olej napdowy

  B CIII IIA I

 • II. r

  da

  en

  erg

  ii

  27

  zadanie 4. Zaznacz prawidowe przyporzdkowanie zastosowa produktw pirolizy wgla.

  odpowied gaz koksowniczy woda pogazowa Smoa wglowa Koks

  Agaz opaowy,

  surowiec do syntez chemicznych

  paliwo, reduktor wprocesach hutniczych

  tworzywa sztuczne, barwniki,

  rozpuszczalniki

  nawozy sztuczne, amoniak

  Bpaliwo, reduktor

  wprocesach hutniczych

  tworzywa sztuczne, barwniki,

  rozpuszczalniki

  gaz opaowy, surowiec do syntez

  chemicznych

  nawozy sztuczne, amoniak

  Cnawozy sztuczne,

  amoniak

  gaz opaowy, surowiec do syntez

  chemicznych

  paliwo, reduktor wprocesach hutniczych

  tworzywa sztuczne, barwniki,

  rozpuszczalniki

  Dgaz opaowy,

  surowiec do syntez chemicznych

  nawozy sztuczne, amoniak

  tworzywa sztuczne, barwniki,

  rozpuszczalniki

  paliwo, reduktor wprocesach hutniczych

  Informacja do zada 5. i6.Woda pogazowa zawiera amoniak oraz jego sole amonowe, gwnie wglan amonu (NH4)2CO3. Wwyniku reakcji chemicznej tego wglanu zkwasem siarkowym(VI) otrzymuje si siarczan(VI) amonu, ktry jest stosowany jako nawz sztuczny.

  zadanie 5. Przedstaw za pomoc zapisu czsteczkowego ijonowego rwnanie reakcji w-glanu amonu zkwasem siarkowym(VI).

  zapis czsteczkowy:

  zapis jonowy:

  zadanie 6. Podkrel nazw odczynnika chemicznego, za ktrego pomoc mona zidentyfi-kowa produkt gazowy reakcji wglanu amonu zkwasem siarkowym(VI).

  woda bromowa woda chlorowa woda wapienna fenoloftaleina

  zadanie 7. Oblicz zawarto procentow (procent masowy) azotu wsiarczanie(VI) amonu (mN=14 u, mO = 16 u, mS = 32 u, mH = 1 u).

  a) Obliczanie masy czsteczkowej (NH4)2SO4

  m(NH4)2SO4 =

  b) Obliczanie zawartoci procentowej azotu w(NH4)2SO4 metod proporcji

  u(NH4)2SO4 stanowi 100%

  uazotu stanowi x%

  x =

  Odpowied: Siarczan(VI) amonu zawiera % azotu.

  X

  (NH ) CO + H SO ---> (NH ) SO + H O + CO2 NH + CO + 2 H + SO ---> 2 NH + SO + H O + CO

  ___________

  4 2 3

  4

  2 4 4 42 2 2

  4+

  32- + 2-

  4 42-

  2 2+

  (14 u + 4 u) * 2 + 32 u + 64 u = 132 u

  13228

  21,2%21,2

 • II.

  r

  da

  en

  erg

  ii

  28

  zadanie 8. Oblicz stenie procentowe roztworu siarczanu(VI) amonu, wktrym stosunek masowy (NH4)2SO4 : H2O wynosi 11 : 15.

  Obliczenia:

  Odpowied: .

  zadanie 9.* Rozwi chemograf napisz rwnania reakcji chemicznych (16) oraz wzory su-maryczne inazwy substancji chemicznych (XZ). Wska numery tych reakcji che-micznych, wktrych substratem jest koks.

  CaCO3 1 CaO + X

  + C + H2O

  3 Y + H2 2

  CaC2 + H2O 4 Ca(OH)2 + Z

  + +FeO + C 6 Y + Fe H2 5

  C2H6

  Rwnania reakcji chemicznych:

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  Wzory sumaryczne inazwy substancji chemicznych:

  X: , Y: , Z: ,

  Reakcje chemiczne, wktrych jest wykorzystywany koks: .

  1. Oblicz mas siarczanu(VI) amonu ms.

  2. Oblicz mas wody mw.

  Wchemografie ukryto 2reakcje wymiany

  pojedynczej.

  CaC2 + H2O acetylen +

  + wodorotlenek wapnia

  Koks zawiera wgielpierwiastkowy.

  m(NH ) SO = 132 u 132 u + 180 u = 312 u

  m 10 H O = 10 * 18 u = 180 u312 u - 100%132 u - x

  x = 42,3%

  Stenie procentowe wynosi 42,3%

  CaCO ---> CaO + COCaO + 3 C ---> CaC + COC + H O ---> CO + HCaC + H O ---> Ca(OH) + C HC H + 2 H -----> C HFeO + C ----> CO + Fe

  CO tlenek wgla(IV)

  CO tlenek wgla(II)

  C H etyn

  2, 3, 6

  3T

  2

  2

  2 2

  2 2 2 2 2

  2 2 2kat

  2 6

  2 2 2

  44

  2

  2

  ________________

 • II. r

  da

  en

  erg

  ii

  29

  Notatki z lekcji

 • II.

  r

  da

  en

  erg

  ii

  30

  3. Benzyna waciwoci ioTrzymywanie

  zadanie 1. Napisz wzory sumaryczne inazwy alkanw przedstawionych za pomoc modeli.A. B. A. B.

  A. B.

  wzr sumaryczny: wzr sumaryczny:

  nazwa: nazwa:

  Modele: atomu wodoru atomu wgla

  zadanie 2. Na podstawie fotografi i dowiadcze chemicznych zaznacz odpowiedzi tak, aby utworzyy opis waciwoci benzyny. 1. 2. 3.

  1. 2. 3.

  1. 2. 3.

  benzyna + woda benzyna + olej rolinny spalanie benzyny

  Benzyna jest A/ B ciecz ocharakterystycznym zapachu. C / D si

  zwod tworzy warstw na jej powierzchni. Olej rolinny E / F wbenzynie.

  Zapalona benzyna ponie G / H pomieniem.

  A. bezbarwn C. Miesza E. rozpuszcza si G. tym, kopccymB. brunatn D. Nie miesza F. nie rozpuszcza si H. jasnym, niekopccym

  zadanie 3. Podkrel waciwoci benzyny. nierozpuszczalna wwodzie gaz gsto mniejsza od gstoci wody atwo palna

  bez zapachu rozpuszczalna wwodzie dobry rozpuszczalnik tuszczw ciecz budowa niepolarna gsto wiksza odgstoci wody charakterystyczny zapach

  zadanie 4. Wprocesie krakingu powstaa mieszanina alkanw ialkenw: C7H16, C8H16, C7H14, C8H18, C10H22 oraz C9H18. Przyporzdkuj wglowodory opodanych wzorach su-marycznych do odpowiedniej grupy inapisz ich nazwy systematyczne.

  Szereg homologiczny alkanw cnh2n+2 Szereg homologiczny alkenw cnh2n

  wzr sumaryczny nazwa systematyczna wzr sumarycznynazwa

  systematyczna

  Przypomnij sobie, s. 6

  Szereg homologiczny tworz zwizki

  chemiczne, ktre rni si od siebie

  grup CH2 .

  heksan heptanC H C H146 7 16

  X XX

  X

  _______________________________________

  _______

  ___________________ ___

  ________________

  C HC H

  C HC HC HC H

  7 16

  10 22

  7 14

  8 16

  9 18

  8 18

  heptanoktandekan

  heptenoktennonen

 • II. r

  da

  en

  erg

  ii

  31

  zadanie 5. Wska oznaczenie benzyny, ktra spala si tak jak mieszanina wzorcowa oza-wartoci 5% heptanu.

  A. B. C. D.

  Pb98

  B80

  Pb95

  E85

  zadanie 6. Oblicz stosunek masowy pierwiastkw chemicznych wpentanie (mC = 12 u, mH = 1 u).

  wzr sumaryczny pentanu:

  mC liczba atomw wgla wczsteczce = 12 u = u

  mH liczba atomw wodoru wczsteczce = 1 u = u

  mC : mH = C : H = : = :

  Odpowied: Stosunek masowy C : H wynosi .

  zadanie 7. Oblicz mas pary wodnej, ktra powstanie wwyniku spalania cakowitego 57 g benzyny oLO = 100.

  Obliczenia:a) Napisz wzr sumaryczny alkanu, ktry znajduje si wbenzynie oLO = 100.

  CH3 C CH2 CH CH3

  CH3 CH3

  CH3

  wzr sumaryczny: C H

  b) Napisz rwnanie reakcji spalania cakowitego wglowodoru owzorze sumarycznym przedstawionym wpunkcie a).

  c) Oblicz mas pary wodnej powstajcej wwyniku reakcji spalania przedstawionej za pomoc rwnania reakcji chemicznej wpunkcie b).

  Odpowied: .

  zadanie 8.* Odporno benzyny na spalanie stukowe wsilnikach ozaponie iskrowym okrela liczba oktanowa (LO). Najlepiej spala si izooktan (LO = 100), najgorzej heptan oprostym a-cuchu wglowym (LO = 0). Napisz nazw systematyczn izooktanu. CH3 C CH2 CH CH3

  CH3 CH3

  CH3

  nazwa systematyczna:

  Wskazwk znajdziesz w podrczniku nas. 58.

  X

  C H5 60

  12 1260 12 5 1

  5 12

  5 : 1

  8 18

  3 C H + 25 O ---> 16 CO + 18 H O8 18 2 2 2

  m C H = 114 um H O = 18 u

  114 u * 2 = 228 u18 u * 18 = 324 u

  228 u C H - 324 u H O57 g - x

  x = 81 gMasa pary wodnej wynosi 81 g

  8 82

  2

  2,2,4-trimetylopentan

  8 18____________

 • II.

  r

  da

  en

  erg

  ii

  32

  zadanie 9.* Wprocesie reformingu powstay wglowodory przedstawione za pomoc wzorw p-strukturalnych:A. B. C. D.

  CH3 CH CH CH3CH3 CH3

  CH3 CH2 CH C CH3

  CH3

  CH3 CH3

  CH2CH2

  CH2H2C

  H2C

  CH3 C C CH3

  CH3 CH3

  CH3

  Zaznacz odpowiedzi tak, aby powstay poprawne zakoczenia zda. .

  a) Izomerami oktanu s wglowodory: A B C D.

  b) Penten (C5H10) jest izomerem wglowodoru A B C D.

  Notatki z lekcji

  XX

 • II. r

  da

  en

  erg

  ii

  33

  Notatki z lekcji

 • II.

  r

  da

  en

  erg

  ii

  34

  4. SpoSoby pozySkiwania energii arodowiSko przyrodnicze

  zadanie 1. Spalanie paliw kopalnych (m.in. gazu ziemnego iwgla kamiennego) oraz produktw destylacji ropy naftowej (np. benzyny), powoduje emisj do atmosfery zwikszonej iloci tlenku wgla(IV). Zapisz iuzgodnij rwnania reakcji spalania cakowitego:

  A. wgla pierwiastkowego zawartego wwglu kamiennym,

  B. gwnego skadnika gazu ziemnego,

  C. skadnika benzyny alkanu zawierajcego 5 atomw wgla wczsteczce.

  zadanie 2. Gazy cieplarniane zapobiegaj utracie ciepa przez Ziemi. Jednak ich zwikszone stenie watmosferze przyczynia si m.in. do wzrostu redniej temperatury powietrza na naszej planecie. Wpisz obok opisw wzory sumaryczne odpowiednich gazw cieplarnianych.

  A. Potocznie nazywany gazem botnym lub kopalnianym. Jest palny i ma gsto

  mniejsz od gstoci powietrza.

  B. Bezbarwny gaz, ktry powoduje mtnienie wody wapiennej.

  C. Zwizek chemiczny stanowicy 70% masy ciaa dorosego czowieka.

  D. Powstaje na skutek wyadowa elektrycznych w powietrzu, m.in. w czasie burzy.

  E. Czsteczka tego tlenku zawiera atom pierwiastka chemicznego, ktry stanowi ok. 78%

  objtociowych powietrza.

  zadanie 3. Spalanie zanieczyszczonego wgla powoduje emisj do atmosfery zwizkw gazowych. Wikszo znich reaguje zpar wodn ipowraca na Ziemi wpostaci kwanych opa-dw. Uzupenij tabel, wpisujc we waciwe miejsca podane wzory sumaryczne.

  NO N2O3 SO2 HCl H2S CO

  wzory sumaryczne zwizkw chemicznych,

  ktre tworz kwasy beztlenowe. ktre tworz kwasy tlenowe.

  ktre nie reaguj zwod, swniej praktycznie

  nierozpuszczalne.

  Przypomnij sobie, s. 23

  Gazy cieplarniane to m.in.: para wodna,

  tlenek wgla(IV), metan, tlenek azotu(I) iozon.

  Kwasy mog powstawa wwyniku rozpuszczenia

  gazowego produktu wwodzie lub wwyniku

  reakcji chemicznej gazowego produktu

  zwod, np.

  SO3 + H2O H2SO4

  C + O ---> CO

  CH + 2 O ---> CO + 2 H O

  C H + 8 O ---> 5 CO + 6 H O

  2 2

  4 2 2 2

  5 12 2 22

  CHCO

  H O

  O

  N O

  4

  2

  2

  3

  2

  HClH S

  N OSO

  NO2

  2 3

  2_______

 • II. r

  da

  en

  erg

  ii

  35

  zadanie 4. Smog, tzw. mga przemysowa, skada si m.in. ztlenkw siarki(IV) iwgla(IV), tworz-cych zmg kropelki kwasw. Zapisz rwnanie reakcji chemicznej powstawania kwasu na podstawie modelowego zapisu tej reakcji chemicznej.

  +

  Rwnanie reakcji chemicznej:

  zadanie 5. Uzupenij tabel podanymi sformuowaniami. Niektre okrelenia moesz stosowa kilkakrotnie.

  woda biopaliwa Soce ciepo wntrza Ziemi paliwa kopalne wiatr wodr przemianypromieniotwrcze emisja CO2

  emisja pyw, tlenkw siarki iazotu moliwo skaenia rodowiska przyrodniczego przyczyniaj si domierci ptakw tamy zatrzymuj osady

  wniewielkim stopniu wpywa narodowisko przyrodnicze

  metody wytwarzania energii rda energii negatywny wpyw na rodowisko przyrodnicze

  Elektrownie soneczne

  Hydroelektrownie

  Elektrownie wiatrowe

  spalanie wsilnikach diesla

  Elektrownie geotermalne

  Elektrownie wglowe

  Elektrownie atomowe

  Modele:

  atomu tlenu

  atomu wodoru

  atomu siarki

  SO + H O ---> H SO2 2 2 3

  soce

  woda

  wiatr

  biopaliwa

  ciepo wntrza Ziemi

  paliwa kopalne

  przemiany promieniotwrcze

  w niewielkim stopniu wpywaj na rodowisko przyrodnicze

  tamy zatrzymuj osady

  przyczyniaj si do mierci ptakw

  emituj CO 2

  w niewielkim stopniu wpywaj na rodowisko przyrodniczeemisja CO , pyw, tlenkw siarki i azotw

  2

  moliwo skaenia rodowiska przyrodniczego

 • II.

  r

  da

  en

  erg

  ii

  36

  zadanie 6.Oblicz, ile kilogramw kwasu siarkowego(IV) powstanie wwyniku spalenia 1 tony wgla kamiennego iemisji SO2 do atmosfery, wiedzc, e wgiel kamienny za-wiera 0,8% siarki (procent masowy).

  Obliczenia:a) Oblicz mas czystej siarki zawartej wwglu kamiennym.

  b) Napisz rwnanie reakcji spalania siarki omasie obliczonej wpunkcie a).

  c) Oblicz mas tlenku siarki(IV), ktry powsta w reakcji chemicznej w punkcie b).

  d) Napisz rwnanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(IV) ze zwizku chemiczne-go otrzymanego wpunkcie b).

  e) Oblicz mas kwasu siarkowego(IV), ktry powsta wreakcji chemicznej wpunkcie d).

  Odpowied: .

  1 t = 1000 kg

  1000 kg - 100%x - 0,8%x = 8 kg (8000 g)

  m H SO = 82 u2 3

  S + O ---> SO

  64 u - 82 u SO8000 g - x

  x = 16 000 g SO

  2

  SO + H O ---> H SO

  2

  2

  2

  2 2 32

  2 32

  3

  64 u SO - 82 u H SO

  16 000 g - x

  x = 20 500 g H SO2

  Powstao 20 500 g H SO2 3

 • II. r

  da

  en

  erg

  ii

  37

  Notatki z lekcji

 • III.

  ro

  dk

  i c

  zyst

  oc

  i i

  ko

  sme

  tyk

  i

  38

  1. WACIWOCI MYDE IICH OTRZYMYWANIE

  Zadanie 1. Zaznacz rwnanie przedstawiajce reakcj zobojtniania.

  A. CuCl2 + 2 NaOH Cu(OH)2 + 2 NaCl

  B. HCl + NaOH NaCl + H2O

  C. SO3 + H2O H2SO4

  D. CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + CO2 + H2O

  Zadanie 2. Podkrel wyraenia wopisie obserwacji dowiadczenia chemicznego Otrzymywa-nie myda w reakcji zmydlania tuszczu, tak aby powstay prawdziwe informacje. Uzupenij rwnanie reakcji chemicznej oraz napisz nazwy zwyczajowe produktw.

  Obserwacje: Ogrzewana wparownicy mieszanina intensywnie kipi / si pieni / si pali. Wydziela si zapach zjeczaego masa / zgniych jaj / mydlin. Produkt ma posta biaej / tej / pomaraczowej masy, liskiej wdotyku.

  Wniosek: Zachodzi reakcja chemiczna, ktr mona zapisa nastpujcym rwnaniem:

  CH3NH2

  CH3

  CH C CH3CH3

  CH3

  CH OH

  CH2

  CH2 OH

  OH

  O C C17H35O

  CH2

  O C C17H35O

  CH

  O C C17H35O

  CH2

  OH

  OC C

  H

  H

  HOH

  OC C

  H

  H

  CH3 OHT+ C2H5 C2H5

  COH

  OCH3 C O

  O+ H2O

  T+ NaOH

  3 C17H35COONa +

  +

  3

  tristearynian glicerolu wodorotlenek sodu

  Zadanie 3. Napisz rwnanie reakcji chemicznej na podstawie zapisu sownego. Wska sche-mat dowiadczenia chemicznego inapisz obserwacje oraz sformuuj wniosek.

  kwas stearynowy + wodorotlenek sodu stearynian sodu + woda

  Rwnanie reakcji chemicznej:

  A. B. C.

  roztwr NaOH + C2H5OH

  tuszcz

  C17H35COOH

  roztwr NaOH + roztwr fenoloftaleiny

  tuszcz

  roztwr NaOH + roztwr fenoloftaleiny

  Obserwacje:

  Wniosek:

  Przypomnij sobie, s. 32

  powstawanie myda

  zabarwienie fenoloftaleiny wroztworze NaOH

  powstawanie myda

  X

  X

  3

  stearynian sodu glicerol

  3 C H COONa

  C H COOH + NaOH ---> C H COONa + H O

  Malinowy roztwr odbarwia si.Zawarto parownicy intensywnie si pieni.

  Zasza reakcja zobojtniania, w ktrej wyniku otrzymanomydo.

  17 35

  17 35 3517 2

 • III. ro

  dk

  i czysto

  ci i k

  osm

  etyk

  i

  39

  zadanie 4. Napisz nazw zwyczajow myda opodanej waciwoci.

  A. rozpuszczalne wwodzie

  B. nierozpuszczalne wwodzie

  C. twarde

  D. mikkie

  zadanie 5. Oce prawdziwo podanych informacji.

  A. Myda potasowe s lepiej rozpuszczalne wwodzie od myde sodowych.

  B. Myda glinowe stosuje si do produkcji myde antybakteryjnych.

  C. Myda litowe rozpuszczaj si wwodzie.

  D. Myda sodowe s stosowane m.in. do produkcji myde toaletowych wkostkach.

  zadanie 6. Uzupenij zdania podanymi wyraeniami (AJ), tak aby zawieray prawdziwe infor-macje dotyczce rwnania reakcji hydrolizy palmitynianu sodu.

  C15H31COO + Na+ + H2O C15H31COOH + Na

  + + OH

  Jon A/ B nadaje wodnym roztworom myde odczyn C / D. Warto pH

  roztworu palmitynianu sodu jest E / F ni 7, wic fenoloftaleina zabarwi si na

  G / H, auniwersalny papierek wskanikowy na I/ J.

  A. Na+ C. zasadowy E. wiksza G. malinowo I. czerwonoB. OH D. kwasowy F. mniejsza H. pomaraczowo J. niebiesko

  zadanie 7. Oblicz stosunek masowy pierwiastkw chemicznych wmydle sodowym, ktrego model przedstawiono poniej.

  Modele: atomu wodoru atomu wgla

  atomu tlenu atomu sodu

  Obliczenia:

  masa 16 atomw C = u

  masa 31 atomw H = u

  masa 2 atomw O= u

  masa atomu Na = u

  Odpowied: .

  Wskazwk znajdziesz wpodrczniku na s. 75.

  mC = 12 u

  mH = 1 u

  mO = 16 u

  mNa = 23 u

  Prawda Fasz

  Prawda Fasz

  Prawda Fasz

  Prawda Fasz

  sodowe

  sodowewapniowe

  potasowe

  XXX

  X

  X XX

  X X

  19231

  3223

  192 : 32 : 31 : 23

  Stosunek masowy wynosi 192 : 32 : 31 : 23

 • III.

  ro

  dk

  i c

  zyst

  oc

  i i

  ko

  sme

  tyk

  i

  40

  zadanie 8. Oblicz, ile gramw myda powstanie wreakcji chemicznej 128 g kwasu palmity-nowego zwodorotlenkiem sodu.

  C15H31COOH + NaOH C15H31COONa + H2O

  mC15H31COOH = u+ u+ u= u

  mC15H31COONa = u+ u+ u+ u= u

  ze uC15H31COOH powstaje u C15H31COONa

  ze 128 g C15H31COOH powstaje x g C15H31COONa

  x = 128 g C15H31COOH u C15H31COONa

  u C15H31COOH

  x = g C15H31COONa

  Odpowied: .

  Notatki z lekcji

  mC = 12 u

  mH = 1 u

  mO = 16 u

  mNa = 23 u

  kwas stearynowy

  Powstanie 139 g myda

  256 278

  278256

  139

  15 12 32

  1 2 16 256

  16 12 31 1 2 16 1 23 278

 • III. ro

  dk

  i czysto

  ci i k

  osm

  etyk

  i

  41

  Notatki z lekcji

 • III.

  ro

  dk

  i c

  zyst

  oc

  i i

  ko

  sme

  tyk

  i

  42

  2. mechanizm uSuwania Brudu

  zadanie 1. Zaznacz nazwy substancji oraz mieszanin rozpuszczalnych wwodzie.

  A. nafta C. sl kuchenna E. mka ziemniaczana G. piasek

  B. olej D. benzyna F. chlorowodr H. ocet

  zadanie 2. Oce prawdziwo podanych informacji.

  A. Wena idrewno s materiaami hydrofilowymi. Prawda Fasz

  B. Szko imetale s materiaami hydrofobowymi. Prawda Fasz

  C. Czsteczka wody ma budow polarn. Prawda Fasz

  D. Wwodzie dobrze rozpuszczaj si substancje obudowie niepolarnej, np. tuszcz. Prawda Fasz

  E. Wwodzie dobrze rozpuszczaj si substancje obudowie polarnej, np. chlorowodr. Prawda Fasz

  zadanie 3. Wykonaj opisane dowiadczenie chemiczne i odpowiedz na pytanie.

  Odczynniki: zmielony cynamon, woda, pyn do mycia naczy.Szko isprzt laboratoryjny: gboki talerz.

  Nalej do talerza tak ilo wody, aby zakrya dno. Wsyp zmielony cynamon tak, aby utrzymywa si na powierzchni. Palcem zwilonym pynem do mycia naczy dotknij powierzchni wody.

  Jak pyn do naczy wpywa na napicie powierzchniowe wody?

  Odpowied: .

  zadanie 4. Napisz wzr pstrukturalny jonu palmitynianowego na podstawie wzoru jonu stearynianowego. Zaznacz cz hydrofobow ihydrofilow oraz gwk iogon.

  Wzr pstrukturalny jonu stearynianowego:

  Wzr pstrukturalny jonu palmitynianowego:

  gwkaogon

  CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CO

  CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 O

  Przypomnij sobie, s. 14

  Wzr pstrukturalny uwzgldnia rodzaj iliczb

  atomw wczsteczce oraz liczb wiza

  chemicznych midzy atomami, oprcz wiza

  wegiel-wodr, np.

  CH3 CH2 CH3.

  XX X

  XXX

  X

  X

  Pyn do mycia naczy zmniejsza napicie powierzchniowe wody

  CH - CH - CH - CH - CH - CH - CH - CH - CH - CH - CH - CH - CH - CH - CH - CH - CH - C O

  O3 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

  -

  //\

 • III. ro

  dk

  i czysto

  ci i k

  osm

  etyk

  i

  43

  zadanie 5. Uzupenij schemat przedstawiajcy ustawienie jonw myda na granicach faz.

  powietrze wodabrud

  olej woda powietrze

  zadanie 6. Przeprowadzono dowiadczenie badajce wpyw twardoci wody na powstawanie piany. Uzupenij obserwacje iwniosek wynikajcy ztego dowiadczenia chemicznego.

  woda destylowana

  wodaz kranu

  roztwr myda

  1 2

  Obserwacje: Mydo pieni si mocniej wzlewce nr , asabiej wzlewce nr .

  Wniosek: Woda owikszej twardoci znajduje si wzlewce nr .

  zadanie 7. Oblicz, ile gramw wglanu wapnia znajduje si w1,5 dm3 twardej wody, wiedzc, e zawiera ona 50 mg CaCO3 w1 dm

  3.

  Obliczenia:

  Odpowied: .

  zadanie 8. Ustal twardo wody zawierajcej 0,2 mg CaCO3 w1 cm

  3. Wykonaj obliczenia iskorzystaj zdanych umieszczonych wtabeli.

  Obliczenia:

  Odpowied: .

  1 g = 1000 mg

  Rodzaje wody pitnej wedug Polskiej Normy PN-ISO 6059:1999

  rodzaj wody pitnej

  mg caco3dm3

  bardzo mikka < 75

  mikka 75150

  rednio twarda 150300

  twarda 300500

  bardzo twarda > 500

  * * * *||||

  1 22

  1dm - 50 mg1,5 dm - x mg

  x = 75 mg = 0,075 g

  W 1,5 dm wody znajduje si 0,075 g CaCO

  33

  33

  0,2 mg CaCO - 1 cmx - 1000 cmx = 200mg

  Jest to woda rednio twarda

  33

  3

  __________________________

  _______________

 • III.

  ro

  dk

  i c

  zyst

  oc

  i i

  ko

  sme

  tyk

  i

  44

  zadanie 9.* Kamie kotowy, czyli nierozpuszczalny osad CaCO3 iMgCO3, powstaje podczas go-towania twardej wody. Czsto do usunicia tego osadu wykorzystuje si ocet. Napisz rwnania reakcji chemicznych zachodzcych podczas usuwania kamienia koto-wego za pomoc octu. Wyjanij, dlaczego ocet rozpuszcza kamie kotowy.

  Rwnania reakcji chemicznych:

  Ocet rozpuszcza kamie kotowy, poniewa

  .

  Notatki z lekcji

  kamie kotowy osadzony nagrzace pralki

  CaCO + 2 CH COOH ---> (CH COO) Ca + H O + CO

  kwas octowy jest mocniejszy odkwasu wglowego

  3 3 3 22 2

 • III. ro

  dk

  i czysto

  ci i k

  osm

  etyk

  i

  45

  Notatki z lekcji

 • III.

  ro

  dk

  i c

  zyst

  oc

  i i

  ko

  sme

  tyk

  i

  46

  3. emulSje

  zadanie 1. Uzupenij tabel podziel wymienione mieszaniny na koloidy, zawiesiny iroztwory waciwe.

  woda ibiako jaja kurzego woda imka ziemniaczana herbata zcukrem majonez woda ikreda woda ipiasek woda isl woda icukier puder keczup

  Koloidy zawiesiny roztwory waciwe

  zadanie 2. Zaznacz typ mieszaniny przedstawionej na fotografi i.

  A. zawiesina B. roztwr waciwy C. koloid

  zadanie 3. Napisz obserwacje idokocz wniosek do dowiadczenia chemicznego przedsta-wionego na schemacie.roztwr myda

  H2O + olej

  1 2

  Wniosek: Mydo peni funkcj .

  zadanie 4. Narysuj schematycznie sposb uoenia czci hydrofi lowej ihydrofobowej emul-gatora wprzedstawionych typach emulsji.

  olej

  woda olej

  woda

  emulsja typu O/W emulsja typu W/O

  Przypomnij sobie, s. 14.

  Probwki szczelnie zamykamy korkami, wstrzsamy iumieszczamy na kilka minut wstatywie.

  Obserwacje:Probwka 1.

  Probwka 2.

  X

  woda i biako jaja woda i mka ziemiaczana herbata z cukremmajonezkeczup

  woda i kreda

  woda i piasek

  woda i sl

  woda i cukier puder

  Powstaje mtna mieszanina,ktra nie rozdziela si na skadniki.

  Powstaje mtna mieszanina,ktra szybko rozdziela si na skadniki.

  emulgatora

 • III. ro

  dk

  i czysto

  ci i k

  osm

  etyk

  i

  47

  zadanie 5. Okrel typy emulsji przedstawionych na schematach.

  faza wodna

  faza olejowa

  emulsja typu emulsja typu

  zadanie 6. Przyporzdkuj nazwy kosmetykw oraz rodkw czyszczcych do typw emulsji.

  A. balsam nawilajcy C. krem nawilajcy E. olejek do opalaniaB. maso do ciaa D. mleczko do ciaa F. tusty krem na noc

  emulsja typu O/W: A B C D E F

  emulsja typu W/O: A B C D E F

  zadanie 7. Oblicz mas wody, jak zawiera 150 g kremu nawilajcego, wiedzc, e wtym kosmetyku jest ok. 80% wody (procent masowy). Oblicz stosunek masowy fazy olejowej do fazy wodnej wtym kremie.

  Obliczenia:

  Odpowied: Krem zawiera g wody. Stosunek masowy fazy olejowej do fazy

  wodnej wynosi : .

  chemia blisko nasUzupenij tekst, wktrym wyjanisz, dlaczego pyny micelarne s skutecznym rodkiem do zmywania makijau.

  Substancja powierzchniowo czynna jest zbudowana zczci

  i . W kontakcie ze skr cz

  substancji powierzchniowo czynnej wnika

  wczsteczk itworzy micele, ktre s usu-

  wane, np. na waciku kosmetycznym.

  Wskazwk znajdziesz wpodrczniku na s. 87.

  Stosunek masowy fazy olejowej ifazy wodnej:

  masa fazy olejowej

  masa fazy wodnej

  O/W W/O

  XX

  X XX X

  150 g - 100%x - 80%x = 120 g H O

  150 g - 120 g = 30 g

  30 : 120 = 1 : 42

  1201 4

  hydrofilowejhydrofobowejhydrofobowa

  brudu

  _______________

 • III.

  ro

  dk

  i c

  zyst

  oc

  i i

  ko

  sme

  tyk

  i

  48

  Notatki z lekcji

 • III. ro

  dk

  i czysto

  ci i k

  osm

  etyk

  i

  49

  Notatki z lekcji

 • III.

  ro

  dk

  i c

  zyst

  oc

  i i

  ko

  sme

  tyk

  i

  50

  4. SKadniKi KoSmeTyKw

  zadanie 1. Obok wzorw sumarycznych oraz nazw systematycznych soli kwasw nieorga-nicznych wpisz ich nazwy systematyczne oraz wzory sumaryczne.

  Ca3(PO4)2 wglan magnezu

  CaCO3 siarczek potasu

  Mg(NO3)2 chlorek elaza(III)

  NaCl siarczan(VI) miedzi(II)

  zadanie 2. Pocz liniami wzory sumaryczne zwizkw chemicznych znazwami ich funkcji. ZnO substancja konserwujca limonen substancja polerujca H3BO3 filtr chemiczny C3H5(OH)3 barwnik CaCO3 substancja antybakteryjna witamina C substancja zapachowa HCOOH substancja nawilajca

  zadanie 3. Przyporzdkuj rodzajom kosmetykw ich funkcje. Wpisz odpowiednie litery wkratki.

  A. funkcja oczyszczajca C. funkcje pielgnacyjna iochronnaB. funkcja zapachowa D. funkcja upikszajca

  krem ochronny na zim lakier do paznokci woda toaletowa

  krem do opalania zfiltrem UV pasta do zbw tusz do rzs

  balsam ujdrniajcy dezodorant pianka do golenia

  perfumy antycellulitowy balsam do ciaa

  informacja do zada 4.7.Receptura kremu: 8 g tegomulsu, 40 g oleju zorzeszkw ziemnych, 4 g wosku pszczelego, 200 g wody destylowanej, 12 kropli (2,5 g) olejku eterycznego zdrzewka ranego, 8 kropli (1,5g) olejku eterycznego zlawendy, 10 g spirytusu, 3 g D-pantenoluTegomuls to substancja, ktr stosuje si do produkcji lekkich, nietustych kremw odpowiednich dla cery tustej, trdzikowej imieszanej. Tegomuls charakteryzuje si du si emulgujc.Wosk pszczeli to substancja bardzo agodna dla skry. Jest stabilizatorem emulsji.D-pantenol to substancja, ktr stosuje si wkremach odziaaniu agodzcym oraz leczniczym.

  Przypomnij sobie, s. 20.

  Wskazwk znajdziesz wpodrczniku na s. 90.

  fosforan(V) wapniawglan wapniaazotan(V) magnezuchlorek sodu

  MgCOK SFeCl

  CuSO

  2

  3

  3

  4

  CCCB

  BABC

  BDA

 • III. ro

  dk

  i czysto

  ci i k

  osm

  etyk

  i

  51

  zadanie 4. Napisz nazwy skadnikw kremu penicych podane funkcje.

  A. emulgator

  B. substancja konserwujca

  C. substancja zapachowa

  D. faza olejowa

  zadanie 5. Uporzdkuj skadniki kremu zgodnie zzasadami INCI.

  zadanie 6. Uzupenij tabel podziel skadniki kremu na bazowe, czynne idodatkowe.

  Skadniki bazowe Skadniki czynne Skadniki dodatkowe

  zadanie 7. Oblicz zawarto procentow (procent masowy) fazy olejowej oraz fazy wodnej wkremie, anastpnie okrel typ emulsji.

  Obliczenia:

  Odpowied: Zawarto procentowa fazy olejowej w kremie wynosi %,a fazy

  wodnej %. Krem jest emulsj typu .

  Zasady INCI znajdziesz w podrczniku na s. 92.

  Zawarto procentowa fazy wkremie:

  masa skadnika danej fazy

  suma mas wszystkich skadnikw kremu

  tegomulsspirytus

  olejki eteryczneolej z orzechw ziemnych

  woda, olej z orzeszkw ziemnych, spirytus, tegomulswosk pszczeli, D-pantenol, olejek eteryczny z drzewa ranegoolejek eteryczny z lawendy

  woda

  olejD-pantenol tegomuls

  spirytuswosk pszczeli

  olejki eteryczne

  cakowita masa krzemu - 269 g

  269 g - 100%200 g - x

  x = 74% wody

  269 g - 100%40 g - x

  x = 14,8% oleju

  14,874 O/W

  _____

  __________

 • III.

  ro

  dk

  i c

  zyst

  oc

  i i

  ko

  sme

  tyk

  i

  52

  zadanie 8. Uzupenij tabel, wpisujc polskie nazwy skadnikw kosmetykw oraz ich wa-ciwoci. Skorzystaj zinformacji wpodrczniku.

  nazwa wsystemie inci polska nazwa waciwoci substancji

  Aqua rozpuszczalnik

  Saccharin sodzca

  Mineral Oil olej mineralny

  Zinc Oxide

  Tocopherol przeciwutleniajca

  Sodium Chloride chlorek sodu

  Ascorbic Acid witamina C

  Lanolin natuszczajca

  Hialouronic Acid kwas hialuronowy

  Limonen

  Notatki z lekcji

  Wskazwk znajdziesz wpodrczniku

  nas.9293.

  woda

  sacharyna

  tlenek cynku

  witamina E

  lanolina

  limonen

  natuszczajcaantybakteryjne

  polerujcesubstancja przeciwutleniajca

  nawilajcepoprawia smak

 • III. ro

  dk

  i czysto

  ci i k

  osm

  etyk

  i

  53

  Notatki z lekcji

 • III.

  ro

  dk

  i c

  zyst

  oc

  i i

  ko

  sme

  tyk

  i

  54

  5. rodzaje rodKw czySToci

  zadanie 1. Okrel prawdziwo podanych informacji.

  A. Jon powstaje zatomu tylko na skutek przyjcia elektronw. Prawda Fasz

  B. Jon jest czstk obdarzon adunkiem elektrycznym. Prawda Fasz

  C. Kation ma adunek dodatni. Prawda Fasz

  D. Anion jest obojtny elektrycznie. Prawda Fasz

  zadanie 2. Zaznacz rodzaj substancji powierzchniowo czynnej, ktra wystpuje wponiszych produktach.

  zadanie 3. Uzupenij rwnanie reakcji chemicznej zachodzcej podczas mycia naczy wzmy-warkach. Ktry zproduktw reakcji chemicznej bdzie skuteczny wusuwaniu tuszczu?

  Na2SiO3 + H2SiO3 + krzemian woda kwas wodorotlenek sodu sodu krzemowy

  Odpowied: .

  zadanie 4. Zaznacz schemat dowiadczenia, ktre przedstawia reakcj zmydlania. Uzupenij rwnanie reakcji chemicznej.

  A. B. C.

  1

  rodek do udraniania rur

  woda + palmitynian sodu

  rodek do udraniania rur

  2woda + tuszcz

  rodek do udraniania rur

  3woda + glicerol

  (C17H35COO)3C3H5 + NaOH + C3H5(OH)3

  Przypomnij sobie, s. 7.

  produkt

  szampon pyn do pukania mydo proszek do praniael do urzdze

  sanitarnych

  rodzaj substancji powierzchniowo

  czynnej

  anionowa

  kationowa

  anionowa

  kationowa

  anionowa

  kationowa

  anionowa

  kationowa

  anionowa

  kationowa

  Pamitaj ozbilansowaniu rwnania reakcji

  chemicznej!

  XXX

  X

  XX

  X XX

  X

  3 3 C H COONa

  wodorotlenek sodu

  2 H O 2 NaOH2

  17 35

 • III. ro

  dk

  i czysto

  ci i k

  osm

  etyk

  i

  55

  zadanie 5. Zaznacz symbole pierwiastkw chemicznych, ktre s gwnymi skadnikami sto-pw metali ulegajcych wymienionym zanieczyszczeniom. Wska rodzaj rodka usuwajcego dane zanieczyszczenie.

  Skadnik stopu metali

  rodzaj zanieczyszczenia

  chemicznego, ktremu ulegaj

  metale iich stopy

  rodzaje rodkw usuwajcych zanieczyszczenia

  26Feelazo55,845

  29Cumied63,546

  47Agsrebro

  107,868

  patyna

  10-procentowy roztwr HCl lub NaOH

  gorca woda zCH3COOH iNaHCO3

  roztwr amoniaku

  roztwr NaCl iCH3COOH wciepej wodzie

  26Feelazo55,845

  29Cumied63,546

  47Agsrebro

  107,868

  czarny nalot

  10-procentowy roztwr HCl lub NaOH

  gorca woda zCH3COOH iNaHCO3

  roztwr amoniaku

  roztwr NaCl iCH3COOH wciepej wodzie

  26Feelazo55,845

  29Cumied63,546

  47Agsrebro

  107,868

  rdza

  10-procentowy roztwr HCl lub NaOH

  gorca woda zCH3COOH iNaHCO3

  roztwr amoniaku

  roztwr NaCl iCH3COOH wciepej wodzie

  chemia blisko nasDo mycia szyb czsto stosuje si ocet, czyli 10-procentowy roztwr kwasu octowego wwodzie. Bardzo dobrze rozpuszcza on osady soli (np. wglanw) pozostawione np. na szybie. Gwne produkty reakcji chemicznej octany bardzo dobrze rozpusz-czaj si wwodzie. Czy octu mona te uy do oczyszczenia cianek wazonu zosadu powstaego wwyniku uywania twardej wody? Uzasadnij swoj odpowied, zapi-sujc odpowiednie rwnanie reakcji chemicznej.

  Rwnanie reakcji chemicznej:

  Odpowied:

  zadanie 6. Na podstawie informacji oskadzie proszku do prania oblicz, ile gramw zeolitw oraz anionowej substancji powierzchniowo czynnej zawiera opakowanie proszku do prania omasie 4 kg.

  Obliczenia:

  Odpowied: .

  oh

  co32

  So32

  N N

  R RR

  R R

  T

  T

  NR R

  na+ K+kationy

  aniony mg2+ ca2+

  100 g proszku do prania zawiera:

  30% zeolitw 15% anionowych

  substancji powierzchniowo czynnych

  zwizki wybielajce nabazie tlenu

  5% kationowych substancji powierzchniowo czynnych

  niejonowe rodki powierzchniowo czynne

  X

  X

  X

  X

  XX

  2 CH COOH + CaCO ---> (CH COO) Ca + H O + COMona uy w tym celu octu.

  3 3 3 2 22

  100 g proszku ---> 30 g zeolitw

  15 g substancji powiwrzchniowo czynnej4000 g proszku ---> 30 * 40 = 1200 g zeolitw

  15 * 40 = 600 g substancji powowierzchniowe czynnejOpakowanie zawiera 1200 g zeolitw i 600 g substancji powierzchniowo czynnej.

 • III.

  ro

  dk

  i c

  zyst

  oc

  i i

  ko

  sme

  tyk

  i

  56

  Notatki z lekcji

 • III. ro

  dk

  i czysto

  ci i k

  osm

  etyk

  i

  57

  Notatki z lekcji

 • III.

  ro

  dk

  i c

  zyst

  oc

  i i

  ko

  sme

  tyk

  i

  58

  6. rodKi czySToci arodowiSKo przyrodnicze

  zadanie 1. Wska jony, ktre powstan wprocesie dysocjacji jonowej fosforanu(V) sodu.

  A. Na, PO43+ B. Na+, PO4

  C. Na+, PO43 D. Na3+, PO4

  3

  zadanie 2. Uzupenij ilustracj przedstawiajc proces eutrofi zacji. Wpisz numery odpowiada-jce opisowi poszczeglnych fragmentw rysunku.

  1. cieki komunalne (rda fosforanw)2. wymieranie organizmw spowodowane brakiem tlenu3. plankton4. zuywanie tlenu przez rozkadajce si glony5. intensywny rozwj mikroorganizmw irolinnoci wodnej6. opadanie obumarych rolin izwierzt na dno zbiornika gromadzenie si muu7. powstawanie toksycznych zwizkw chemicznych oprzykrych zapachach

  zadanie 3. Podkrel wyraenia wobserwacjach iwnioskach zdowiadczenia chemicznego przedstawionego na zdjciu, tak aby powstay prawdziwe informacje.

  Obserwacje: Po dodaniu odczynnikw w probwce pierwszej strci si ty / nie strci si osad. W drugiej probwce wytrci si / nie wytrci si osad.

  Wniosek: W probwce pierwszej / drugiej znajduj si jony fosforanowe(V). Przepro-wadzone dowiadczenie chemiczne umoliwia identyfi kacj obecnoci / rozpusz-czalnoci jonw fosforanowych(V).

  Przypomnij sobie, s. 21.

  H2S NH3

  fosforany(III)fosforany(V) 5

  2

  Podkrel wyraenia wobserwacjach iwnioskach zdowiadczenia chemicznego przedstawionego na zdjciu, tak aby powstay prawdziwe informacje

  Obserwacjestrci si

  Wniosekwadzone dowiadczenie chemiczne umoliwia identyfi kacj czalnoci

  roztwr proszku doprania bez fosforanw(V) + HNO3 + (NH4)2MoO4

  roztwr proszku doprania zfosforanami(V)+ HNO3 + (NH4)2MoO4

  X

  1 4

  3

  6

  7

  __________

  ______________

  _______

  ________

 • III. ro

  dk

  i czysto

  ci i k

  osm

  etyk

  i

  59

  Zadanie 4. Coraz czciej do produkcji proszkw do prania wykorzystuje si sole kwasu wglowe-go. Zastpuj one sole kwasu fosforowego(V) dodawane wcelu zmikczania wody. Uzasadnij suszno zastpowania dotychczas stosowanych soli solami kwasu wglowego. Skorzystaj zfragmentu tabeli rozpuszczalnoci soli iwodorotlenkw wwodzie. Napisz wzory sumaryczne inazwy systematyczne soli, ktre powstan wreakcji wglanu sodu zjonami Mg2+ iCa2+.

  Odpowied: .

  wzr sumaryczny:

  nazwa:

  wzr sumaryczny:

  nazwa:

  Zadanie 5. Do produkcji aerozoli powszechnie stosuje si propan. Dlaczego na opakowaniach kosmetykw w aerozolu umieszcza si ostrzeenie, by nie zblia ich pojemnikw do otwartego ognia? Wska piktogram informujcy owaciwoci gazu uytego do produkcji aerozoli.

  Odpowied: .

  A. B. C. D.

  Zadanie 6. Skorzystaj zponiszych zwrotw iuzupenij opis schematu oraz zdania pod sche-matem.

  ozon O3 tlen czsteczkowy chlor czsteczki freonw O2 fluor wgiel tlenu

  Czsteczki rozpadaj si wwarstwie ozonowej na ,

  ktry si spala, , ktrego atomy cz si ze sob, tworzc ,

  oraz , ktry powoduje rozkad ozonu do .

  Wskazwk znajdziesz wpodrczniku na s. 72.

  OH

  CO32 N NR

  TNR

  NH4+ Mg2+

  kationyaniony Ca

  2+

  3 tlen czsteczkowy O2

  na freony docierajce do warstwy ozonowej dziaa promieniowanie UV

  ,

  ,

  Sole kwasu wglowego nie s szkodliwe dla rodowiskaMgCO

  wglan magnezuCaCO

  wglan wapnia

  3

  3

  X

  Poniewa jest to gaz palny

  Oozon

  tlenO

  freonw wgielfreon czsteczki

  chlor tlenu

  3

  2

 • III.

  ro

  dk

  i c

  zyst

  oc

  i i

  ko

  sme

  tyk

  i

  60

  zadanie 7.* Jako zamienniki fosforanw(V) wproszkach do prania wykorzystuje si m.in. zeolity mineray skadajce si gwnie zglinokrzemianw. Reaguj one ze skadnikami twar-dej wody zgodnie z rwnaniem:

  Ca2+ + Na2Al2Si2O7 2 Na+ + CaAl2Si2O7

  kation glinokrzemian kation glinokrzemian wapnia sodu sodu wapnia

  Oblicz, ile gramw zeolitu zuyto wprocesie prania, jeeli powstao 26,2 g trudno rozpuszczalnego glinokrzemianu wapnia.

  Obliczenia:

  Odpowied: .

  Notatki z lekcji

  zeolit

  Zuyto 26,8 g zeolitu

  m Na Al Si O = 268 u

  m CaAl Si O = 262 u

  268 u - 262 u x - 26,2 g

  x = 26,8 g

  2 72

  7

  2

  2 2____________

 • III. ro

  dk

  i czysto

  ci i k

  osm

  etyk

  i

  61

  Notatki z lekcji

 • IV.

  yw

  no

  62

  1. WpyW skadnIkW yWnOCI na OrGanIZM

  Zadanie 1. Oce prawdziwo poniszych zda.

  A. Tuszcze to mieszaniny estrw wyszych kwasw karboksylowych iglicerolu. Prawda Fasz

  B. Do wykrycia biaka wsubstancji organicznej suy prba zjodem. Prawda Fasz

  C. Glukoza ifruktoza to przykady monosacharydw. Prawda Fasz

  D. Sacharoza imaltoza to przykady polisacharydw. Prawda Fasz

  E. Skrobia iceluloza s atwo rozpuszczalne wwodzie. Prawda Fasz

  Zadanie 2. Uzupenij tabel, korzystajc zpodanych okrele.

  sacharydy tuszcze biaka budulcowe witaminy

  skadniki odywcze

  energetyczne regulujce

  niektre sole mineralne sole mineralne

  Zadanie 3. Uzupenij brakujce wartoci wtabeli dotyczcej zawartoci skadnikw odyw-czych wpaczce cukierkw.

  skadnikiodywcze kcal tuszcz

  kwasy tuszczowe nasycone

  sd Biako Cukry Bonnik

  Zawarto w100g

  produktu1845 14 g 0,03 g 2,8 g

  %Gda 92% 30% 70% 1% 22% 8%

  Gda 70 g 20 g 50 g 270 g 2,1 g

  Zadanie 4. Podkrel wyraenia wopisach obserwacji oraz wniosku zdowiadczenia che-micznego przedstawionego na fotogra ach, tak aby powstay prawdziwe infor-macje.

  Obserwacje: Na bibule powstaj mokre / brzowe / tuste plamy.

  Wniosek: Pestki dyni iorzechy zawieraj biaka / tuszcze / sole mineralne. rdem biaek / tuszczw / soli mineralnych s owoce rolin oleistych oraz nasiona rolin oleistych, np. sonecznika / rzepaku.

  Przypomnij sobie, s.2829.

  bibua

  pestki dyni i orzechy

  X

  X

  XXX

  budulcowebiaka sacharydy

  tuszczewitaminy

  21 g

  2005

  58,5 g 2,1 g

  5,6%3 g

  _________

  _______

  ______

  ________________

 • IV. yw

  no

  63

  Zadanie 5. Pogrupuj nazwy produktw spoywczych na rda sacharydw oraz tuszczw.

  mid soja winogrona czekolada nasiona sonecznika smalec ziemniaki nasiona pszenicy jabka maso ty ser oliwki

  rda sacharydw rda tuszczw

  Zadanie 6. Zaprojektuj dowiadczenie umoliwiajce wykrycie obecnoci wody wkaszy uzupenij odczynniki oraz szko i sprzt laboratoryjny. Podkrel wyraenia wopi-sach obserwacji oraz wnioskw, tak aby powstay prawdziwe informacje.

  Odczynniki: .

  Szko isprzt laboratoryjny: .

  Obserwacje: Na ciankach probwki pojawia si niebieska / ta / bezbarwna ciecz.

  Wnioski: Obecno kropel / osadu / elu na ciankach probwki wiadczy oobec-noci biaka / wgla / wody wproduktach spoywczych.

  Zadanie 7. Zaznacz na miniaturze ukadu okreso-wego pierwiastkw chemicznych po-oenie wszystkich makroelementw, ktre wchodz wskad soli mineral-nych.

  Zadanie 8. Wpisz symbol literowy funkcji, ktr peni worganizmie pierwiastki chemiczne przedstawione na fragmentach ukadu okresowego.

  A. Uczestniczy wtworzeniu tkanki kostnej.B. Jest niezbdny do prawidowej syntezy biaek.C. Zapewnia prawidowe funkcjonowanie tarczycy.D. Jest niezbdnym skadnikiem hemoglobiny.E. Wpywa na prawidow prac serca imzgu.

  12Mgmagnez24,305

  20Ca

  wap40,078

  26Feelazo55,845

  30Zn

  cynk65,38

  53Ijod

  126,904

  wykrywanie wody wkaszy

  11

  234567

  2

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 1718

  mid

  winogronaczekoladaziemniakinasiona pszenicyjabka

  sojanasiona sonecznikasmalec

  maso

  ty ser

  oliwki

  kasza jczmienna, kasza perowaprobwka, statyw, palnik

  ________

  _____

  _____

  XX X XX

  XX

  E A D B C

 • IV.

  yw

  no

  64

  Zadanie 9. Zaznacz skutki niedoboru skadnikw soli mineralnych waciwie przyporzdko-wanych do ich symboli chemicznych.

  Odpowied Mg Ca Fe I

  Azaburzenia pracy

  serca

  zaburzenia funkcjonowania

  tarczycyanemia nadcinienie

  Bzaburzenia pracy

  sercaosteoporoza anemia

  zaburzenia funkcjonowania

  tarczycy

  C anemiazaburzenia pracy

  sercanadcinienie

  zaburzenia funkcjonowania

  tarczycy

  D nadcinienie anemiazaburzenia

  funkcjonowania tarczycy

  zaburzenia pracy serca

  Notatki z lekcji

  X

 • IV. yw

  no

  65

  Notatki z lekcji

 • IV.

  yw

  no

  66

  2. FERMENTACJA IINNE PRZEMIANY YWNOCI

  Zadanie 1. Zaznacz waciwoci fi zyczne glukozy monosacharydu biorcego udzia wfermen-tacji alkoholowej.

  A. bezbarwna D. dobrze rozpuszcza si wwodzie

  B. bezwonna E. ma sodki smak

  C. ulega reakcji fermentacji F. ulega reakcji spalania

  Zadanie 2. Przeprowadzono dowiadczenie Fermentacja alkoholowa. Uzupenij opis fotografi i oraz obserwacje, korzystajc zponiszych wyrae. Zapisz rwnania reakcji chemicznych.

  woda wapienna roztwr sacharozy drode tlenek wgla(IV)

  Obserwacje: Powstaj pcherzyki gazu, ktry powoduje mtnienie

  .

  Wniosek: Wydzielajcy si gaz to . Reakcje chemiczne zachodzce wdowiadczeniu chemicznym mona zapisa nastpujcymi rwnaniami:

  A. fermentacja alkoholowa

  B. mtnienie wody wapiennej

  Zadanie 3. Zapisz nazwy zwyczajowe zwizkw organicznych oraz rwnania reakcji chemicz-nych przedstawionych na schemacie.

  C12H22O11 laktaza

  1 C6H12O6 bakterie

  2

  1.

  2.

  Przypomnij sobie, s. 29.

  glukoza C6H12O6

  +

  Modele:

  atomu tlenu

  atomu wodoru

  atomu wgla

  X X

  roztwrsacharozy

  drodewodawapienna

  wodywapiennej

  C H O ---> 2 C H OH + 2 COCO + Ca(OH) ---> CaCO + H O

  6 12 6 2 5 2

  2 2 23

  laktoza glukoza kwas mlekowyC H O + H O ---------> C H O + C H O

  C H O --------> 2 CH - CH - COOHOH|

  12 22 11 2 6 12 6 6 612

  6 6 mlekowe12 3

  laktoza

  bakterie

 • IV. yw

  no

  67

  Zadanie 4. Zaznacz sposb rozdzielenia dwch faz mleka otrzymanych wprocesie fermen-tacji mlekowej.

  A. destylacja B. krystalizacja C. dekantacja D. fi ltracja

  Zadanie 5. Wska wzory sumaryczne oraz napisz nazwy systematyczne substratw i pro-duktw biorcych udzia wfermentacji octowej.

  A. CH3OH

  B. C2H5OH

  C. HCOOH

  D. CH3COOH

  + O2 enzym

  bakteryjny

  A. CH3OH

  B. C2H5OH

  C. HCOOH

  D. CH3COOH

  + H2O

  Zadanie 6. Napisz rwnanie reakcji fermentacji masowej na podstawie jej zapisu modelowego.

  Rwnanie reakcji chemicznej:

  Zadanie 7. Przeczytaj uwanie tekst. Podpisz wzorami sumarycznymi modele zwizkw chemicznych, ktre s kocowymi produktami procesu gnicia.

  Gnicie to proces rozkadu zwizkw biakowych. Zachodzi wwarunkach beztlenowych pod wpywem enzymw wydzielanych gwnie przez bakterie gnilne oraz niektre grzyby. Najwaniejsze kocowe produkty gnicia to: metan, tlenek wgla(IV), amoniak, woda isiarkowodr.

  Zadanie 8. Napisz nazwy dwch sposobw konserwacji wymienionych produktw ywnociowych.

  A. miso D. owoce

  B. grzyby E. ryby

  C. warzywa

  Modele:

  atomu tlenu

  atomu wodoru

  atomu wgla

  atomu azotu

  atomu siarki

  zsiade mleko

  Napisz rwnanie reakcji fermentacji masowej na podstawie jej zapisu modelowego

  Rwnanie reakcji chemicznej:

  + +

  bakterie

  masowe

  X

  X

  Xetanol kwas etanowy

  CO H O CH NH H S

  wdzenie, peklowaniesuszenie, marynowanie

  liofilizacja, suszeniewdzenie, mroenie

  mroenie, suszenie

  C H O ----------> CH - CH - CH - COOH + 2 CO + 2 H6 12 6 3 2 2 2 2bakteriemasowe

  2 2 4 3 2

 • IV.

  yw

  no

  68

  Zadanie 9. Wska model, ktry przedstawia zwizek chemiczny o wikszej masie czstecz-kowej. Wpisz nazwy zwyczajowe tych zwizkw chemicznych.

  A. B.

  A.

  Notatki z lekcji

  Modele:

  atomu tlenu

  atomu wodoru

  atomu wgla

  X

  kwas mlekowy kwas masowy

 • IV. yw

  no

  69

  Notatki z lekcji

 • IV.

  yw

  no

  70

  3. dOdatkI dO yWnOCI

  Zadanie 1. Napisz wzory sumaryczne substancji o podanych symbolach i nazwach, stoso-wanych jako dodatki do ywnoci.

  E 252 azotan(V) potasu E 260 kwas octowy

  E 220 tlenek siarki(IV) E 460 celuloza

  Zadanie 2. Dodatkom do ywnoci (ad) przyporzdkuj ich funkcje (AE).

  a. substancje konserwujceb. barwnikic. aromatyd. substancje zagszczajce iemulgatory

  A. Nadaj smak izapach.B. Wpywaj na konsystencj.C. Chroni przed utrat smaku ibarwy.D. Przeduaj trwao.E. Nadaj kolor.

  a. b. c. d.

  Zadanie 3. Uzupenij tabel.

  symbol e e 280 e 251 e 338

  nazwa systematyczna

  Wzr sumaryczny

  Zadanie 4. Wpisz nazwy dodatkw do ywnoci bdcych skadnikami produktw spoyw-czych przedstawionych na fotogra ach. Skorzystaj zponiszych nazw.

  pektyna elatyna guma arabska agar aspartam

  Przypomnij sobie, s. 20, 26, 29.

  light

  produkty typu light demy galaretki

  cukierki mitowe pianki wczekoladzie

  KNOSO

  CH COOH(C H O )

  D E A B

  3 3

  2 5 10 5 n

  guma arabska agar

  aspartan pektyna elatyna

  kwas fosforowy(V)azotan(V) sodukwas propionowyC H COOH2 5

  NaNO3 H PO3 4

 • IV. yw

  no

  71

  Zadanie 5. Skorzystaj zrnych rde informacji iustal funkcje dodatkw do ywnoci, ktrych nazwy oraz symbole zaznaczono na opakowaniu.

  Zadanie 6. Napisz rwnania reakcji chemicznych przedstawionych na chemogra e.

  P4O10 1 E 338 2 Ca3(PO4)2

  3 E 238 + H2SO4 6 E 326

  5

  SO3 4

  E 220

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  Skorzystaj zrnych rde informacji iustal funkcje dodatkw do ywnoci,

  Skad:

  czekolada deserowa 26% (cukier, miazga kakaowa, tuszcz kakaowy, tuszcz mleczny, lecytyna sojowa, E 476, naturalny aromat waniliowy), kwas cytrynowy, agar, E 202. Miazga kakaowa min. 47%.

  E 220 tlenek siarki(IV)E 236 kwas mrwkowyE 238 mrwczan wapniaE 338 kwas fosforowy(V)

  lecytyna sojowa - emulgator

  naturalny aromat waliniowy - aromatkwas cytrynowy - przeciwutleniacz, regulatorkwasowociagar - rodek zagszczajcyE202 - konserwant

  E476 - emulgator i stabilizator

  P O + 6 H O ---> 4 H PO2 H PO + 3 Ca(OH) ---> Ca (PO ) + 6 H OCa (PO ) + 6 HCOOH ---> 3 (HCOO) Ca + 2 H PO(HCOO) Ca + H SO ---> CaSO + 2 HCOOH2 SO + O ---> 2 SO

  SO + H O ---> H SO

  104 2 3 4

  3 4 2 3 4 2 2

  3 4 2 2 3 4

  2 2 4

  2 2 3

  3 2 2 4

  4

 • IV.

  yw

  no

  72

  Notatki z lekcji

 • IV. yw

  no

  73

  Notatki z lekcji

 • V. L

  ek

  i

  74

  1. rOdZaje suBstanCjI leCZnICZyCh

  Zadanie 1. Uzupenij zapisy czsteczkowe rwna reakcji zobojtniania.

  A. NaOH + Na2SO4 +

  B. + HCl KCl +