Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om ... Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om ... Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om...

 • Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed

  Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen

  Camilla Rees and Magda Havas: “Public Health SOS" 2009

  Rapporten må kopieres og publiseres digitalt og analogt under følgende forudsætninger:

  1. rapporten fremtræder i sin helhed

  2. rapporten må ikke ændres/redigeres

  3. rapporten skal stilles gratis til rådighed

 • 1

  Indhold

  FORORD ............................................................................................................................................. 4

  INDLEDNING ..................................................................................................................................... 8

  KAPITEL 1 SPØRGSMÅL 498 ........................................................................................................ 10

  Neurologiske/neuropsykologiske skader som følge af elektromagnetisk stråling ......................... 10

  SST ignorerer og underkender den positive EMF/EMR evidens ................................................... 11

  Industriens angreb på videnskaben: ”at skabe usikkerhed” ........................................................... 13

  Tobaksindustrien viser vejen .......................................................................................................... 14

  at skabe stærk uenighed .................................................................................................................. 15

  Institutionel korruption ................................................................................................................... 15

  Sundhedsstyrelsens uvidenskabelighed .......................................................................................... 17

  KAPITEL 2: SPØRGSMÅL 499 ....................................................................................................... 21

  Andre landes forholdsregler mod EMF/EMRs helbredsskadelighed ............................................. 21

  Andre beskyttelsesforanstaltninger ................................................................................................ 22

  Per Clausens (EL) supplerende spørgsmål 561 og 562 .................................................................. 22

  SST misinformerer om andre landes grænseværdier og beskyttelsesforanstaltninger ................... 26

  ICNIRP ........................................................................................................................................... 27

  Ikke-ioniserende elektromagnetiske felter/stråling:(NIR).............................................................. 28

  ICNIRPs termiske grænseværdier .................................................................................................. 29

  Radiofrekvent/mikrobølgefrekvent stråling i miljøet ..................................................................... 29

  Konkrete strålingsskader fra stråling i miljøet. .............................................................................. 30

  ICNIRPs grænseværdier for RF udstyr tæt på kroppen ................................................................. 30

  SAR- et falsk og manipuleret mål .................................................................................................. 31

  ICNIRPs grænseværdier for lavfrekvente elektromagnetiske felter .............................................. 33

  ICNIRPs opvarmningsdogme......................................................................................................... 35

  ICNIRP: el- og teleindustriens forlængede arm ............................................................................. 36

  ICNIRP + WHO + Repacholi ......................................................................................................... 37

  WHOs Internationale EMF projekt (IEMFP) ................................................................................. 37

  IEMF Projektet, ICNIRP og den korrupte forskning ..................................................................... 39

  ICNIRP kartellet ............................................................................................................................. 40

  Anders Ahlbom .............................................................................................................................. 40

  Christoffer Johansen ....................................................................................................................... 42

  WHO's lobby- og kommunikationsstrategi .................................................................................... 42

  WHOs tidligere Generaldirektør Gro Harlem Brundtland ............................................................. 44

  ICNIRP: US Militærs forlængede arm ........................................................................................... 45

  Sovjetunionens forskning ............................................................................................................... 46

  US militærs egen dokumentation af ikke-termiske effekter ........................................................... 47

  Ambassadeskandalen...................................................................................................................... 49

  ”Pandora”, ”Bizzarre”, ”Lilienfeld” og andre US militær projekter .............................................. 50

 • 2

  Mikrobølgestrålingen er et våben ................................................................................................... 51

  ICNIRPs og Sundhedsstyrelsens ”sikkerheds” grænseværdier er et falsum .................................. 53

  En lang række helbredsskader ........................................................................................................ 54

  KAPITEL 3 SPØRGSMÅL 500 ........................................................................................................ 57

  Elektromagnetisk stråling og hjernekræft ...................................................................................... 57

  WHOs 2 B kategori for kræftfremkaldende agenser i miljøet ....................................................... 57

  IARC klassificerer radiofrekvent stråling - ikke mobiltelefoni ...................................................... 59

  Christoffer Johansens industribetalte og fejlbehæftede mobilforskning ........................................ 59

  WHO/IARC afviser Christoffer Johansens fejlbehæftede mobilforskning .................................... 61

  Den alarmerende himmelflugt i de virkelige tal for hjernekræft i Danmark .................................. 62

  Lavfrekvente elektromagnetiske felter ELF EMF forårsager også kræft ....................................... 65

  KAPITEL 4. SPØRGSMÅL 501 ....................................................................................................... 67

  Elektromagnetisk stråling og EHS ................................................................................................. 67

  SST redegør ikke for den Østrigske Lægeforenings retningslinjer ................................................ 68

  1. manipulation: mistænkeliggørelse .............................................................................................. 68

  2. manipulation: referatfusk ........................................................................................................... 69

  3. manipulation: fortielse af den alarmerende EHS incidens ......................................................... 70

  4. manipulation: misinformation om, at EHS ikke er EMF-udløst ................................................ 71

  5. manipulation: fortielse af formålet med retningslinjerne ........................................................... 72

  6. manipulation: fortielse af EHS symptomer ................................................................................ 73

  7. manipulation: fortielse af den videnskabelige evidens ............................................................... 73

  8. manipulation: fortielse af diagnostiske EHS undersøgelser ....................................................... 74

  9. manipulation: fortielse af forebyggelse af EHS ......................................................................... 75

  10. manipulation: fortielse af EHS behandling og diagnosekode .................................................. 76

  Hvorfor manipulerer SST så gennemgribende om retningslinjerne? ............................................. 76

  Rubin et als falske subjektive EHS forskning ................................................................................ 77

  Hvordan Rubin et al laver falsk EHS forskning ............................................................................. 77

  Rubin et als andre metodefejl ......................................................................................................... 78

  De ikke-valide EHS forsøg baner vejen for psykiatrisering af EHS .............................................. 81

  IEMFPs "Faktablad 269: Electromagnetic Hypersensitivity" ........................................................ 81

  "Faktablad 269" og de købte forskere Rubin et al ..............................................................