successi .Web viewIemand met een afgewezen asielaanvraag krijgt soms financi«le steun als die vrijwillig

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of successi .Web viewIemand met een afgewezen asielaanvraag krijgt soms financi«le steun als die...

Rechten en plichten van vluchtelingenHet leven in een asielcentrum

Rechten en plichten van vluchtelingen

Toen het conflict in Syri vijf jaar geleden begon, week de bevolking uit naar buurlanden op zoek naar veiligheid. Aangezien het conflict bleef aanslepen, zochten de burgers een permanente, veilige oplossing. Er ontstond een vluchtelingenstroom die Europa trachtte te bereiken. Veel vluchtelingen zien geen legale manier om Europa te bereiken en zwerven eerst door verschillende landen. Wanneer ze aankomen in West-Europa overheerst het de media. Er komen veel uiteenlopende reacties.

Lees onderstaande teksten en beantwoord de vraag.

Theo Francken over geflopte nachtopvang: "Tentenkampje is blijkbaar te knus"

Het laatste nieuws 8/09/15

Theo Francken (N-VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

VLUCHTELINGENCRISIS De nachtopvang die vannacht voorzien was in het Brusselse WTC-kantoorgebouw is op een flop uitgedraaid. "Het tentenkampje is blijkbaar te knus. De kritiek stopt hier", reageert staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verbolgen op Twitter.

Vluchtelingen krijgen enthousiast onthaal in Oostenrijk en Duitsland

Duizenden vluchtelingen die de afgelopen dagen doorbrachten in Hongarije zijn zaterdag aangekomen in Oostenrijk en Duitsland. De mensen werden onthaald door enthousiaste hulpverleners en vrijwilligers, die de ontheemden opwachtten met drinken, eten en speelgoed voor de kleinsten onder hen.

Aan het einde van de middag waren al zo'n 1600 mensen aangekomen op het treinstation van Mnchen en een woordvoerder van de politie zei dat dat aantal rond middernacht waarschijnlijk zal zijn opgelopen tot drieduizend.

Oostenrijk schat dat zaterdag zo'n 6500 asielzoekers de grens met Hongarije zijn overgestoken. Bij de grens werden mensen met hete thee verwelkomd door het Rode Kruis. De meesten zijn per trein verder naar het westen doorgereisd, bijvoorbeeld naar Wenen. Daar regelden vrijwilligers voor honderden mensen een slaapplek. (Algemeen Dagblad, 5-9-15)

Wat vind je van deze reacties?

Opdracht: lees onderstaand artikel en beantwoord de volgende vragen.

Theo Francken heeft gereageerd op de heisa die is ontstaan op sociaalnetwerksite Facebook na een interview aan VTM NIEUWS, van afgelopen donderdag. Daarin legt Francken uit dat de OCMWs die voor opvang van asielzoekers zorgen, geld krijgen om voor die opvang te zorgen. In verschillende Facebookposts die duizenden keren werden gedeeld, werd echter beweerd dat de asielzoekers het geld zelf ontvangen. Er klopt niets van, zegt Francken nu.

Iedereen die opvangt creert, die krijgt geld, had Francken voor de camera van VTM NIEUWS gezegd. Dat is ongeveer 40 euro voor een volwassene en 29 euro voor een kind. Dat komt op 3.000 3.500 euro per maand voor een gezin met twee kinderen, dat het OCMW krijgt. Daar kan je wel iets mee vinden om bijvoorbeeld iets te huren. Want dat is vaak het probleem.

Die uitspraken hebben tot een ware storm op Facebook geleid. Een boodschap van buschauffeur Daniel Bonheure werd op drie dagen tijd bijna 8.000 keer gedeeld. (zie afbeelding). Ook een gelijkaardige Facebookpost van Kontrimo-eigenaar Michel van den Brande werd bijna 8.000 keer gedeeld. (VTM Nieuws, 23/08/15)

Wat vind je van deze berichtgeving?

Wat is de rol hier van de sociale media?

Wat is de rol van de traditionele media?

Wat kunnen we hieruit leren over de betrouwbaarheid van bronnen?

De vluchtelingen hebben soms ook grote verwachtingen.

Syrische vluchteling: "Ik dacht dat ik naar een paradijs ging. Nu heb ik spijt dat ik naar Duitsland verhuisde"

Amer is 30 jaar en komt uit de Syrische hoofdstad Damascus. Hij verkocht al zijn bezittingen in thuisland Syri en verhuisde in oktober met vrouw en kind naar veiligere oorden: Duitsland. Nu, vier maanden later, wil Amer het liefst terugkeren naar zijn geboorteland. "Ik verhuisde naar Duitsland omdat iedereen zei dat het er een paradijs was. Nu heb ik spijt van die beslissing," vertelt Amer aan de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

Nog 750 vluchtelingen wonen in tenten in een opvangcentrum in Hamburg. epa.

Eenmaal in Duitsland, hoopte Amer in een huisje te kunnen wonen en geld te kunnen lenen om een eigen zaak op te starten. Het was een grote teleurstelling toen hij een kille kamer kreeg in een oud administratief gebouw dat was omgetoverd tot opvangcentrum.

In 2015 verhuisden meer dan een miljoen vluchtelingen naar Duitsland. Velen onder hen hadden hoge verwachtingen en zijn nu teleurgesteld: Ze krijgen minder steun dan gedacht, er is weinig kans op een job en ze hadden verwacht beter behandeld te worden in de immigratiekantoren.

Vast in het asielcentrum

Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, zei eerder dat "werk" de beste manier is om je te integreren, maar heel wat migranten - en vooral diegenen die ongeschoold zijn - geraken maar niet uit dat asielcentrum. Ze hebben moeite om een eigen huis en een job te vinden.

Het eerste probleem is de taal. Het Duits is niet makkelijk om onder de knie te krijgen. Als je geen Duits spreekt, is het moeilijk om aan werk te geraken. Zonder een eigen inkomen kan het maanden duren voor ze zich wat kunnen settelen en misschien wel jaren voor ze hun familie kunnen overbrengen. (Het laatste nieuws, 25/01/16)

Vanwaar zouden deze hoge verwachtingen kunnen komen?

De rechten en plichten van vluchtelingen opgelijst

Bekijk volgende rechten en plichten.

Plicht

Recht

De asielzoeker moet zich binnen de acht dagen bij DVZ melden voor de asielaanvraag. In DVZ worden de vingerafdrukken genomen, een foto en een foto van de longen (tb). De asielzoeker moet alle documenten voorleggen. De asielzoeker vult een vragenlijst in op DVZ, als voorbereiding op het verhoor in CGVS.

De asielzoeker heeft recht op een tolk. De asielzoeker heeft recht op een gratis advocaat. De asielzoeker heeft recht op een maatschappelijk werker tijdens het hele traject. De asielzoeker heeft recht op psychologische hulp. De asielzoeker heeft recht op medische hulp in de opvang.

De asielzoeker is verplicht het huishoudelijk reglement na te leven in de opvang.

De asielzoeker heeft recht op opvang en materiele hulp.

De asielzoeker is niet verplicht in de opvang te blijven, als hij een vast adres kan voorleggen.

Na vier maand kan de asielzoeker verzoeken om een individuele woonst te krijgen van het OCMW. Als Fedasil er niet voor instaat kan er 60 euro leefgeld per week gegeven worden. Met dat bedrag moeten ze zelf voor eten, verzorging, zorgen

Iemand met een afgewezen asielaanvraag krijgt soms financile steun als die vrijwillig terugkeert (250 euro per volwassene, 125 euro per minderjarige ).

Op het gehoor/interview in het CGVS gaat

de asielmedewerker het volgende na:

1. Zijn uw verklaringen waarachtig/geloofwaardig?

2. Voldoet uw aanvraag aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag van Genve of komt u in aanmerking voor de subsidiaire beschermingsstatus?

Als uw verklaringen geloofwaardig zijn, onderzoekt de asielmedewerker of u uw land verlaten heeft omdat u een gegronde vrees had voor vervolging vanwege:

uw nationaliteit

uw ras

uw politieke of religieuze overtuiging

of omdat u tot een bepaalde sociale groep behoort

Als uw aanvraag niet beantwoordt

aan deze criteria, onderzoekt de asielmedewerker

of u in aanmerking komt

voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Dat is het geval als u bij een

eventuele terugkeer naar uw land van

herkomst een reel risico op het lijden

van ernstige schade loopt. Deze ernstige

schade kan zijn:

doodstraf of executie, foltering of onmenselijke of vernederende behandeling

ernstige bedreiging van het leven als gevolg van willekeurig geweld in geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict

Wanneer men erkend is als vluchteling krijgt men een Vreemdelingenkaart met onbeperkt verblijf en de mogelijkheid om te werken.

Wanneer iemand subsidiaire bescherming krijgt, kan hij 1 jaar in Belgi blijven.

Een asielzoeker (ook een minderjarige) krijgt een dagelijkse toelage. Voor een volwassene is dit ongeveer 7.4 euro per week. Voor kinderen is dit 4.50 euro

Je kan werken in het opvangcentrum voor een geld, maar daar ligt een maximumgrens op. Dit kan 2.50 euro per taak zijn.

Kinderen moeten naar school.

Kinderen, die asiel vragen, krijgen gratis onderwijs.

Als de asielprocedure afgelopen is, is er geen opvang en materiele hulp meer mogelijk.

Als een asielzoeker na 6 maand nog geen beslissing heeft gekregen, kan hij een werkvergunning vragen.

Een asielzoeker moet het land verlaten als de aanvraag niet wordt toegewezen.

Asielzoekers verblijven legaal in Belgi tijdens de behandeling van hun asielaanvraag. Ze krijgen een verblijfskaart die geldig is voor een

termijn van drie maanden en die verlengbaar is, zolang hun procedure loopt.

Men moet de Belgische wet volgen. Indien niet kan de verblijfsvergunning geweigerd of ingetrokken worden. Door de regel van non-refoulement mag men echter niemand naar zijn land terugsturen wanneer hij daar gedood zou kunnen worden door oorlog. Hij moet dan naar de gevangenis, gesloten centrum of illegaal op de straat in Belgi.

Iemand met een afgewezen asielaanvraag krijgt soms financile steun als die vrijwillig terugkeert (250 euro per volwassene, 125 euro per minderjarige ).

2

De helft van de klas werkt rond plichten, de andere helft rond rechten. Daarna worden de resultaten aan elkaar voorgesteld en besproken.

Vragenlijst computeropdr