Succesfuld billedstأ¸ttet supplerende kommunikation og holdninger til handicap. Ikke mange har skrevet

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Succesfuld billedstأ¸ttet supplerende kommunikation og holdninger til handicap. Ikke mange har...

 • Succesfuld billedstøttet

  kommunikation

  Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse

  og anden kommunikationsfunktion

  Region Nordjylland

 • Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion

  Succesfuld Billedstøttet Kommunikation

  Udarbejdet af Inger Lundsten, Karin Rask, Kirsten Baggesen og Edda Medici

  © 2012 Institut for Syn og Hørelse, Region Nordjylland

  Sofiendalsvej 91,

  9200 Aalborg SV

  +45 96 34 24 34

  Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller

  kopiering fra denne bog er kun tilladt i med udgivers skriftlige samtykke ifølge dansk lov

  om ophavsret.

  1. udgave, 2012 Tryk: etryk.dk

  The Picture Communication Symbols ©1981–2011 by Mayer-Johnson LLC.

  All Rights Reserved Worldwide.

  Used with permission.

  Boardmaker® is a trademark of Mayer-Johnson LLC.

  DynaVox Mayer-Johnson 2100 Wharton Street

  Suite 400

  Pittsburgh, PA 15203

  Phone: 1 (800) 588-4548

  Fax: 1 (866) 585-6260

  Email: mayer-johnson.usa@dynavoxtech.com

  Web site: www.mayer-johnson.com

  mailto:mayer-johnson.usa@dynavoxtech.com

 • 1

  FORORD ......................................................................................................... 5

  Læsevejledning .................................................................................................................... 6

  Hvem er hæftet skrevet til? ................................................................................................. 6 Persongruppen ............................................................................................................................. 7

  1 SYN, KOMMUNIKATION OG FUNKTIONSNEDSÆTTELSE ...................... 8

  1. a Personens forudsætninger .......................................................................................... 8 Motoriske problemer ..................................................................................................................... 8 Sansemæssige problemer ............................................................................................................ 8 Kognitive problemer ...................................................................................................................... 8 Problemer med tilstrækkelig energi ............................................................................................... 8 Vågenhed/arousal: ........................................................................................................................ 9 Medicin ......................................................................................................................................... 9

  1. b Om synet i almindelighed ............................................................................................ 9 Hvordan dannes billeder ............................................................................................................... 9 Forudsætninger for at se ............................................................................................................. 10 Synsudvikling .............................................................................................................................. 10 Måling af synsstyrke .................................................................................................................... 10 Briller........................................................................................................................................... 11 Alternativt testmateriale ............................................................................................................... 11 Synsnedsættelse i øjet og primære synsbaner ............................................................................ 11

  1. c Forståelse af det sete. ................................................................................................ 12 Hjernesynsnedsættelse (CVI) ..................................................................................................... 12 Varierende synsevne .................................................................................................................. 12 Sanseintegration ......................................................................................................................... 12 Brudte konturer (closure)............................................................................................................. 13 Dele af helheden (pars pro toto) .................................................................................................. 13 Genkendelighed .......................................................................................................................... 13 Abstraktionsniveau ...................................................................................................................... 13

  1. d Særlige udfordringer ved alvorlig synsnedsættelse ............................................... 14

  1. e Om kommunikation i almindelighed ......................................................................... 14 En relationistisk kommunikationsforståelse ................................................................................. 15 Kommunikation og fælles opmærksomhed ................................................................................. 15 Kommunikationssituationen og turtagning ................................................................................... 15 Grundkommunikation .................................................................................................................. 15 Alternativ og supplerende kommunikation (ASK) ........................................................................ 16 Kommunikativ kompetence ......................................................................................................... 16 ”Samtalens anatomi” eller opbygning .......................................................................................... 17 Totalkommunikation .................................................................................................................... 18

  1. f Kommunikationsudredning ........................................................................................ 19 Udredningsmetoder ..................................................................................................................... 19

  2 UDFORDRINGER TIL OG STØTTE FRA OMGIVELSERNE ..................... 21

  2.a Samtalepartnerne......................................................................................................... 21 Kommunikationspartnerens ansvar ............................................................................................. 21 Stimulerende miljø ...................................................................................................................... 21

 • 2

  ”Smartpartner” ............................................................................................................................. 21 Rollemodel .................................................................................................................................. 22 Brug personens kommunikationsform ......................................................................................... 22 Vær model for start af kommunikation ......................................................................................... 22 Armbånd og vinken for at få kontakt ............................................................................................ 22 ”Snakken med sig selv” (tænke højt) ........................................................................................... 23 Respons til personen .................................................................................................................. 23 Prøvende fortolkning ................................................................................................................... 23 At vælge ...................................................................................................................................... 23 At arbejde med tegn for ja og nej ................................................................................................ 23

  2.b De fysiske rammer ....................................................................................................... 24 Personens ”arbejdsstilling” i forbindelse med kommunikation ..................................................... 24 Kørestolsbord .............................................................................................................................. 26 Lysforhold ................................................................................................................................... 26 Lydforhold ................................................................................................................................... 26 Placering i rummet og rummets øvrige indretning ....................................................................... 27 Placering af hjælpemidler/billedmaterialer ................................................................................... 27 Placering af hjælper/samtalepartner ............................................................................................ 27

  3 BILLEDSTØTTET KOMMUNIKATION ....................................................... 28

  3.a