Click here to load reader

Stup Orizontal STAS 4170-90

  • View
    2.957

  • Download
    39

Embed Size (px)

Text of Stup Orizontal STAS 4170-90

SOD CUPS:

5211413

CZU 638.142.353

STANDARDEDITIE

DEOFICIALA

STAT.

STAS 4170-90

ROMANIA"

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

STUP ORIZONTAI..

Inlocuiete : STAS 4170-76

Claslflearea

aIfanumerlea K 59

HORIZONTAL

BEEHIVE

Rl1CHE

HORIZONTALE

YJIJj:t1: rOPI130HTAJIf,HhIl1:

~

,~ ~~~. -,.'

.,

,

1 GENERALIT.A+~

. ~,~~,

,

I

1.1

Object ~i domeniu Stupii orizontali'slnt

de, aplicare denumiti, prese~rt~t, in text stupi.'

'

/,

Prezentul stan~ard se' tefera la stupii orizont~i destina~i adapostirii, cre~terii, transportului familiilor de albine ~i pentru ob~iner~a de mIere ~i alte produse apieole.,

'

!.

1.2

Clasificare Stupii se executa in dona variante : - varianta, 1, eu peretii eol'pului cu grosimi de 25 mm (eapet~le) ~i 33 mm (laturile) ;

-

varianta

2; eu peretii corpului

eu grosimea de ~O mm (capere ~~laturi).

1.3

AlcatuireStupul ~st!3 c()nstituit din urmatoarele parti componente, conform fig. 1 :

') '..

"eehipamentul stupului (situat in interiorul eorpului), ~ste fo:rrq.at din: rame pentru faguri, diafragma pentru nidueerea cuibului,diafragma peptr1i izolare~"familiilor ajutatoare, lama eusita pentru transportul famimlor de albihe, podi~ol', bara defixare a eehipamentului pentru transport eu ~ipea de adaus, blocuri de reducere a urdini~urilor, scinduri de zbor ~i clapa de, lnehidei'e a ventnatiei.,"

-

corpul stupului, format din laturi, capete ~i fund; capaeul stllPului;'

,

-.

/> '-

Elaoorat

de:

I

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE AI_DINE Institutul de Cercetare 17i l'roduclie pent!'u,'P;f'\!!t"ri'i.

I

Aprobat de: INSTITUTUL ROftIAI'\DE STANDAHDIZAHE Stl'. Jean Lo U is Calder on nr. 10 J3UCUH.P.STI,, , ,

I

Data intrarii in vigoare 1990~O5~Ol

'.

'

"'>""

STAS 4170-90

-

2 -

15

"-......-

'

17

14-

~

7

'--./

1

6Fig. 1 OBSERVATIE: - Denumirea reperelor din figura, conform pet. 2.3.

-3-

81'.'18 4170-DO

1.4

Notare indicind denumirea produsului, varianta, numarul de fame ~i,

Notarea se face STAS 4170~90.

Exempl u de notaTe pentru un stup orizontal varianta Stup orizontaJ, 2/20 -:- STAS 4170-90

2; eu 20 de Tame ;

2 C.oNDErn

TEHNICE

DE CALITATE

\,.F

Dil'ltensiuni in mm

2.1

, Forme

""""'.;h -. ~i dimensiuni

A .~...-.

L1

:2'" i I

90

300I.

6Uc)'

:t::

L3t

C'"f

=ti

L

. ""I

C)-

4J

.Fig. 2

Tabelul

1

1LII

I

j

L2I

HII

Ha330 280

, Varianta'

iI

I.

901 V~riant" 2

I

830 820I

525 509

S'l'AS H 70-80

-4-

2.1.1

Sec~iuni ~i detalii varianta 1

A-A'I 'I

,

---- -I i' ,

=u_~370

6O?'

-_u5~

~---:---~

. r-i

,-

: ' :'

I i I

B :..J =::-,"

1_/, '/!I.I

~

i-...I

I

8OIL

~516

~

450

--

Fig. 3

8-8I..872 --780'

832

/ / / /0'

Iltl!.I"'ljIGI'\lgl~IM 140

Fig.

9

-

--'.' -1-20Fig. 10

..

20.10, =

G. '.'

~.

.c:::.

~

Q

~~Fig. 11

H

Fig. 12

i ----

,-'L.tHJ'IiIV-av

2.1.3

Echipamentul

stupului

2.1.3.1 Rama pentru fagure (pozi~ia13, conform fig. 1) .

~10

1,.68,

-i

,

i-',

In ic I

37

1 .