Study of the application of pharmacokinetic ... PRINCIPLES AND REVIEW OF THE ... (pharmacokinetics) ... We hypothesized that especially during the first minutes following bolus administration

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Study of the application of pharmacokinetic ... PRINCIPLES AND REVIEW OF THE ... (pharmacokinetics)...

 • Study of the application of pharmacokinetic-pharmacodynamic

  modeling to optimize propofol administration

  during anaesthesia

  Studie over het gebruik van farmacokinetische-farmacodynamische modellen om de toediening van propofol te

  optimaliseren tijdens anesthesie.

  Thesis submitted to obtain the degree of Doctor in Medical Science

  Marc COPPENS

  Promotor: Prof. Dr. Michel M.R.F. STRUYS

  Co-Promotor: Prof. Dr. Peter DE PAEPE

 • Aan An, Lien en Sam

 • Volgend jaar ben ik 20 jaar actief in anesthesie. Wat mij vanaf de start boeide was het belang

  van basiswetenschappen als fysiologie en farmacologie. Gaandeweg liet ik mij echter graag

  opslorpen door het vele klinische werk en kwam wetenschappelijk werk op het tweede plan.

  Onder de auspicin van Prof. dr. G. Rolly startte ik mijn specialisatie opleiding, het was

  samen met hem dat ik mijn eerste anesthesie voor keizersnede uitvoerde.

  Prof. dr. Linda Versichelen deelde met mij haar enthousiasme voor het Chirurgisch

  Dagziekenhuis. Zij was het ook die de vele theorie- en praktijklessen EHBO van de vakgroep

  anesthesiologie met grote toewijding verzorgde en samen met haar gaf ik mijn eerste lessen

  anesthesie en reanimatie aan talrijke jonge studenten van onze faculteit geneeskunde.

  Ondertussen ondernamen de professoren Eric Mortier en Patrick Wouters verwoede en

  intense pogingen om mij te overtuigen tot het schrijven van een doctoraat. Het woord

  doctoraat bleef echter lang als een bedreiging klinken maar werd uiteindelijk een

  persoonlijke uitdaging.

  Het zijn echter Prof. dr. Michel Struys en Prof. dr. Hugo Vereecke en met hen de coauteurs

  van de artikels, die het resultaat, zoals het vandaag hier voorligt, mogelijk hebben gemaakt.

  Prof. dr. Peter De Paepe heeft mee gewaakt over de kwaliteit van het manuscript en zorgde

  ervoor op zijn rustige manier dat het werk nooit stil viel. De leden van de leescommissie (de

  professoren Stefan De Hert en Koen Boussery), en de leden van de examenjury (de

  professoren Walter Buylaert, Luc Van Bortel, Karel Allegaert en Patrick Wouters) lazen het

  werk aandachtig door, hun aanmerkingen kwamen de thesis alleen ten goede.

  Tandartsen bleven een rode draad doorheen het werk. Prof. dr. Luc Marks zorgde mee voor

  inclusie van patinten. Prof. dr. Luc Martens leidde op bijna potische wijze de ceremonie.

  Maar mijn mooiste dankwoord is voor An, mijn echtgenote, die mij blijvend steunt en mij

  reeds 20 jaar deelt met het UZGent.

  Een thesis schrijven is dus vooral teamwork !!! Mijn naaste collegas namen regelmatig het

  werk over in de kliniek want jonge moeders konden en wilden eenmaal niet wachten! Het

  CDC bleef perfect op koers dankzij Kristof Tassenoy en zn team. Frieda en de medewerkers

  van het secretariaat anesthesie droegen hun steentje bij tot de layout van dit werk en waren

  door hun administratieve ondersteuning een fantastische hulp.

  Thuis kon ik rekenen op dochter Lien: met enkele snelle maar efficinte muisclicks hielp ze

  mij vaak uit de knoei. Zoon Sam nam heel wat taken thuis van mij over.

  Bovenal geven ze mij dagelijks de ruimte om professioneel bezig te zijn.

  Aan allen van harte bedankt !!!

  3

 • INDEX

  LIST of ABBREVIATIONS ..................................................................................................................................................... 5

  CHAPTER 1 ........................................................................................................................................................................ 6

  OUTLINE AND AIMS OF THE THESIS ............................................................................................................................... 6

  CHAPTER 2 ......................................................................................................................................................................... 9

  BASIC PRINCIPLES AND REVIEW OF THE LITERATURE ................................................................................................... 9

  2.1. Controlling the dose-response relationship ............................................................................................... 10

  2.2 Developing a compartmental kinetic model for TCI. .................................................................................. 12

  2.3 Measuring cerebral drug effect as a pharmacodynamic end-point ............................................................ 17

  2.4 Linking kinetics and dynamics using the concept of the effect-site concentration : .................................. 19

  2.5 Non Linear Mixed Effects Modeling ............................................................................................................ 26

  2.6 Accuracy analysis of a TCI model ................................................................................................................. 29

  2.7 ................................................................................................ 33

  2.8 Front-end kinetics and re-circulatory models .............................................................................................. 41

  REFERENCES ..................................................................................................................................................................... 47

  CHAPTER 3 ....................................................................................................................................................................... 54

  Influence of Administration Rate on Propofol Plasma-Effect Site Equilibration ................................................. 54

  CHAPTER 4 ...................................................................................................................................................................... 81

  Study of the time course of the clinical effect of propofol compared with the time course of the predicted

  effect-site concentration: performance of three pharmacokinetic dynamic models ...................................... 81

  CHAPTER 5 ....................................................................................................................................................................... 95

  An Evaluation of Using Population Pharmacokinetic Models to Estimate Pharmacodynamic Parameters for

  Propofol and Bispectral Index in Children ........................................................................................................... 95

  CHAPTER 6 ..................................................................................................................................................................... 116

  DISCUSSION AND GENERAL CONCLUSIONS ............................................................................................................... 116

  SUMMARY ...................................................................................................................................................................... 122

  SAMENVATTING ............................................................................................................................................................. 123

  CURRICULUM VITAE ....................................................................................................................................................... 125

  4

 • LIST of ABBREVIATIONS

  AEP auditory evoked potentials

  BIS bispectral index

  Ce effect-site concentration

  Ce50 effect-site concentration for 50% effect

  Cl clearance

  Cp plasma concentration

  EEG electro encephalography

  Emax maximal possible drug effect

  IQR interquartile range

  IV intravenous

  Ke0 effect-site concentration equilibration constant

  LBM lean body mass

  LOC loss of consciousness

  LORNC loss of respone to name calling

  MDAPE median of absolute values of performance errors

  MDPE median performance error

  NONMEM non linear mixed effects modeling

  OBJFN objective function

  PD pharmacodynamics

  PE performance/prediction error

  PK pharmacokinetics

  PWT population median weight

  ROC return of consciousness

  SD standard deviation

  SE standard error

  TCI target controlled infusion

  TIVA total intravenous anaesthesia

  TTPE time to peak effect

  steepness of the concentration-versus-response curve

  5

 • CHAPTER 1

  OUTLINE AND AIMS OF THE THESIS

  6

 • CHAPTER 1 OUTLINE AND AIMS OF THE THESIS

  The goal of administering propofol as a hypnotic drug is to obtain and maintain a desired time course of clinical and thera-

  peutic effect as accurately as possible: e.g. loss of response to name calling (LORNC) or predefined bispectral index values

  (BIS). The specific effect-site drug concentrations to evoke this effect, can be obtained through different dosing regimens.

  The key question remains which dosing regimen provides optimal control of the time course of the effect of propofol.

  Standard dosing guidelines ignore the large inter-individual variability in dose-response relationship. Pharmacokinetic-

  pharmacodynamic (PK-PD) models used in TCI (target controlled infusion) systems reduce this variability by incorporating

  different co-variates but still model inaccuracy limits universal application of a specified PK-PD model. This thesis discusses

  several sources of model inaccu