of 30/30
Anexă la H.C.L. nr. 479/2013 Nr. Reg. Com. : J05 / 369 / 1999 ; C.U.I. : 11763946 ; Atribut fiscal : RO Tel. (RDSTel) : (0359)-80 05 50 ; Tel./Fax (Romtelecom) : (0259)-41 41 61 Sediu: Cod 410508, loc. ORADEA; Str. RAZBOIENI Nr.70; jud. BIHOR Adresa de corespondenta: Cod 410546, loc. ORADEA; Str. DAMBOVITEI Nr.29; jud. BIHOR Capital Social vărsat : 150.000 RON ; E-mail: [email protected] Banca 1 : EXIM BANK Oradea; Cont : RO62EXIM109000012428RO01 Banca 2 : B. Transilvania Oradea; Cont : RO65BTRL00501202A24530XX Banca 3 : TREZORERIA Oradea; Cont : RO63TREZ076 5069XXX000471 Nr. ____ din STUDIU DE FEZABILITATE “ REABILITARE SI EXTINDERE RETEA DE APA, CANAL MENAJER SI CANAL PLUVIAL IN PIATA CETATE, ORADEA”

STUDIU DE FEZABILITATE - · PDF fileLucrările propuse prin prezentul proiect vizează realizarea unui sistem de ... alimentare cu apa si pentru stingerea incendiilor

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of STUDIU DE FEZABILITATE - · PDF fileLucrările propuse prin prezentul proiect vizează...

 • Anex la H.C.L. nr. 479/2013

  Nr. Reg. Com. : J05 / 369 / 1999 ; C.U.I. : 11763946 ; Atribut fiscal : RO

  Tel. (RDSTel) : (0359)-80 05 50 ; Tel./Fax (Romtelecom) : (0259)-41 41 61

  Sediu: Cod 410508, loc. ORADEA; Str. RAZBOIENI Nr.70; jud. BIHOR

  Adresa de corespondenta: Cod 410546, loc. ORADEA;

  Str. DAMBOVITEI Nr.29; jud. BIHOR

  Capital Social vrsat : 150.000 RON ; E-mail: [email protected]

  Banca 1 : EXIM BANK Oradea; Cont : RO62EXIM109000012428RO01

  Banca 2 : B. Transilvania Oradea; Cont : RO65BTRL00501202A24530XX

  Banca 3 : TREZORERIA Oradea; Cont : RO63TREZ076 5069XXX000471 Nr. ____ din

  STUDIU DE FEZABILITATE

  REABILITARE SI EXTINDERE RETEA DE APA, CANAL MENAJER SI CANAL PLUVIALIN PIATA CETATE, ORADEA

 • Anex la H.C.L. nr. 479/2013

  F O A I E D E C A P T

  Denumire proiect :

  REABILITARE SI EXTINDERE RETEA DE APA, CANAL MENAJER SI CANAL PLUVIALIN PIATA CETATE, ORADEA

  Beneficiar:

  S.C. COMPANIA DE AP ORADEA S.A.

  Amplasament:

  Piata cetate, municipiul Oradea

  Proiectant general: SC POPENERGIA SRL

  Proiectant de specialitate: SC POPENERGIA SRL

  Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)

  Data elaborarii: 2013

 • Anex la H.C.L. nr. 479/2013

  B O R D E R O U

  1. PIESE SCRISE:

  FOAIE DE CAPAT BORDEROU COLECTIV DE COLABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ANEXA 1- DEVIZ GENERAL

  2. PIESE DESENATE

  PLANSA A01 - PLAN DE AMPLASARE IN ZONAPLANSA A02 - PLAN DE SITUATIE

 • Anex la H.C.L. nr. 479/2013

  C O L E C T I V D E E L A B O R A R E

  SEF PROIECT: ing. Dumitru Pop

  PROIECTANT DE SPECIALITATE: ing. Goron Dan

  ANTEMSURTORI, DEVIZE: ing. Dumitru Pop

  NTOCMIRE DOCUMENTAII: ing. Goron Dan

 • Anex la H.C.L. nr. 479/2013

  STUDIU DE FEZABILITATE

  CAPITOLUL A:

  Piese scrise

  (1) Date generale:

  1. Denumirea obiectivului de investiii

  REABILITARE SI EXTINDERE RETEA DE APA, CANAL MENAJER SI CANAL PLUVIALIN PIATA CETATE, ORADEA

  2. Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul)

  Judetul Bihor, municipiul Oradea, Piata Cetate

  3. Titularul investiiei

  S.C. COMPANIA DE AP ORADEA S.A.

  4. Beneficiarul investiiei

  S.C. COMPANIA DE AP ORADEA S.A.

  5. Elaboratorul investiiei

  SC POPENERGIA SRL

  Sediu: str. RAZBOIENI Nr.70, Oradea, jud Bihor

  Cod Unic de Inregistrare: RO 11763946

  Numar de ordine in Registrul comertului: J05 / 369 / 1999

 • Anex la H.C.L. nr. 479/2013

  (2) Informaii generale privind proiectul

  1. Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului

  Situaia actuala

  RETEA APA

  Sistemul centralizat de alimentare cu apa curenta si pentru stingerea incendiilor existent in prezent inzona Piata Cetate este subdimensionat si in stare de degradare, iar in unele zone ale pietei inexistent.

  CANAL PLUVIAL

  Sistemul centralizat de canalizare a apelor meteorice existent in prezent in zona Piata Cetate estecolmatat si in stare de degradare, iar in unele zone ale pietei inexistent.

  CANAL MENAJERSistemul centralizat de canalizare menajera existent in prezent in zona Piata Cetate este colmatat si instare de degradare, iar in unele zone ale pietei inexistent.

  Entitatea responsabil cu implementarea proiectului Denumire: S.C. COMPANIA DE AP ORADEA S.A.Adresa: str. DUILIU ZAMFIRESCU nr. 3Localitate: ORADEA Cod postal:

  410202Tara: ROMNIA

  2. Descrierea investiiei

  a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe termen lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situaia actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul de tehnico-economic selectat

  Nu a fost elaborat n prealabil un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiii pe termen lung. De asemenea nu a fost selectat nici un scenario tehnoico- economic.

 • Anex la H.C.L. nr. 479/2013

  Necesitatea investitiei

  RETEA APASistemul centralizat de alimentare cu apa curenta si pentru stingerea incendiilor existent in prezent inzona Piata Cetate este subdimensionat si in stare de degradare, iar in unele zone ale pietei inexistent,ceea ce afecteaza sanatatea si siguranta populatiei si activitatile prevazute in zona.

  In vederea asigurarii nevoilor de apa curenta si pentru stingerea incendiilor din zona Piata Cetate estenecesara realizarea unei retea de apa cu racord in reteaua de apa a orasului de pe strada Grivitei (laNord).

  CANAL PLUVIAL

  Sistemul centralizat de canalizare a apelor meteorice existent in prezent in zona Piata Cetate estecolmatat si in stare de degradare, iar in unele zone ale pietei inexistent, ceea ce face ca apele pluviales nu poat fi evacuate instantaneu i s stagneze, generand inundatii in zonele mai joase.

  In vederea preluarii apelor pluviale din zona Piata Cetate este necesara realizarea unui colector pluvialcare sa descarce apele gravitaional in doua direcii: o parte in reteaua pluviala a orasului pe strada Cicero (la Sud) si o parte in reteaua pluviala a orasului pe strada Grivitei (la Nord).

  Conform standardelor actuale canalizarea pluvial a localitii se calculeaz la o frecven a ploii de 1/1 n zone de locuine i de n zone industriale.

  Principalul bazin hidrografic de pe care se colecteaz apele de ploaie in zona de calcul esteurmtoarul :

  zona Piata Cetate ; S bazin = 2,25 ha.

  CANAL MENAJERSistemul centralizat de canalizare menajera existent in prezent in zona Piata Cetate este colmatat si instare de degradare, iar in unele zone ale pietei inexistent, ceea ce afecteaza sanatatea populatiei, amediului si activitatile prevazute in zona.

  In vederea preluarii apelor menajere din zona Piata Cetate este necesara realizarea unui colector caresa descarce apele gravitaional in reteaua de canal menajer a orasului pe strada Grivitei (la Nord).

  Oportunitatea investitiei

  n acest moment, exist oportunitatea de a duce la ndeplinire investitia, din fonduri locale.

  Aspecte legislative

  Proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ. Proiectul este n concordan cu politicile de mediu, si cu strategiile locale de

  dezvoltare.

 • Anex la H.C.L. nr. 479/2013

  Aspecte de mediu

  Lucrrile propuse prin prezentul proiect vizeaz realizarea unui sistem de colectare si transport ape meteorice si ape menajere si a unei retea dealimentare cu apa si pentru stingerea incendiilor.

  Traseele conductelor de canalizare si apa sunt localizate n zona construit a localitii. Lucrrile de pozare a conductelor au fost prevzute in functie de zona si cladirile deservite. Dup finalizarea lucrrilor, traseele afectare vor fi refcute la starea iniial.

  Prin materialele i sistemul de mbinare propus pentru conductele de canalizare,apa i cminele de vizitare se exclude posibilitatea pierderilor de ap uzat,meteorica sau curenta din conducte n sol, fapt ce nu va afecta calitatea acestuia.

  Lucrrile proiectate nu se situeaz pe arii protejate sau ecosisteme sensibile.

  n acest context, nu se estimeaz apariia unui impact negativ asupra mediului.

  Impactul potenial asupra mediului este redus i acceptabil n perioada de execuie a lucrrilor datorit anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibraii, poluare atmosferic, scurgeri accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport i execuie a lucrrii.

  La acestea se pot aduga factorii de stres cauzai de sistarea temporar a accesului auto i pietonal, disconfort n zonele rezideniale.

  Acest impact asupra mediului i asupra factorului uman este ns de scurt durat, adic pe perioada de execuie a lucrrilor. La finalizarea acestora, cadrul natural i zonele sistematizate vor fi refcute.

  b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse(n cazul n care anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat deinvestiii pe termen lung)

  -scenariile propuse(minimum 2)

  Scenarii propuse si scenariul recomandat - La baza studiului de fezabilitate au stat douaalternative de realizare a obiectivelor propuse:

  Solutia I Retea de alimentare cu apa curenta si pentru stingerea incendiilor realizata dinpolietilena de inalta densitate PEHD si cmine de vizitare din beton monolit; Canalizare menajera, cu reeaua de canalizare realizat din tuburi de PVC imbinate cu garnitura de cauciuc i cmine din tuburi de

 • Anex la H.C.L. nr. 479/2013

  beton; Canalizare pluviala cu reeaua de canalizare realizat din evi gofrate cu perete dublu din polietilen de nalt densitate pentru canalizare i cmine de vizitare din tuburi de beton;

  Solutia II Retea de alimentare cu apa curenta si pentru stingerea incendiilor realizata dinpolietilena de inalta densitate PEHD si cmine de vizitare din polietilen turnat; Canalizare menajera, cu reeaua de canalizare realizat din tuburi de PVC imbinate cu garnitura de cauciuc i cmine din polietilen turnat; Canalizare pluviala cu reeaua de canalizare realizat din evi gofrate cu perete dublu din polietilen de nalt densitate pentru canalizare i cmine de vizitare din polietilen turnat;

  Evaluarea alternativelor. Avantaje si dezavantaje Pentru evaluarea alternativelor optime de realizare a obiectivului de investiie propus, s-au analizat

  scenariile posibile sub urmtoarele aspecte: tehnico-economice, legislative si de mediu.

  Analiz tehnico-economic

  Varianta I Varianta II

  Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje

  Lungimea reelei de canalizare este aceiai

  Conductele din PVC seimbina cu mufa sigarnitura de cauci