of 56 /56
STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO CETEOR d.o.o. Sarajevo Centar za Ekonomski, Tehnološki i Okolinski Razvoj Centar za Ekonomski, Tehnološki i Okolinski Razvoj IPSA Institut d.o.o Samra Prašović, dipl.ing.maš. Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

  • Upload
    drows

  • View
    312

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

Page 1: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

CETEOR d.o.o. Sarajevo

Centar za Ekonomski, Tehnološki i Okolinski RazvojCentar za Ekonomski, Tehnološki i Okolinski Razvoj

IPSA Institut d.o.o

Samra Prašović, dipl.ing.maš.

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 2: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

PUT DO ENESANSA‐e...

OKRUGLI  STO:  Smanjenje toplotnih gubitaka u Kantonu 

OKRUGLI  STO:  Smanjenje toplotnih gubitaka u Kantonu 

Zaključci okruglog stola

Zaključci okruglog stolag

Sarajevo (april 2006.)gSarajevo (april 2006.)

Strateški dokument o pravcima daljeg djelovanja  

ENESANSA

Strateški dokument o pravcima daljeg djelovanja  

ENESANSAProjektni zadatakProjektni zadatak ENESANSA(ENErgetska SANacija 

SArajeva)

ENESANSA(ENErgetska SANacija 

SArajeva)

Projektni zadatak Studije

Projektni zadatak Studije

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 3: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

1. PRISTUP I METODOLOGIJA IZRADE STUDIJE, BUDUĆE AKTIVNOSTI;

2 POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA2. POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA 

POTROŠNJE ENERGIJE, GIS RASPOLOŽIVA BAZA PODATAKA;

3. REZULTATI TEHNO ‐ EKONOMSKE ANALIZE;;

4. CDM – MAPA PUTA

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 4: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

3 činjenice

1. Cijene energenata su u konstantnom porastu

2. Najveći potrošać energije u BiH (i u većini drugih država) je sektor zgradarstva‐ 49,7% 

3. Tehničko riješenje ovog problema je lako naći

(ipak, uzimajući u obzir ekonomske barijere ovo

Ć

(najveće moguće uštede)ekonomske barijere ovo pitanje postaje složenije)

Q: KAKO POVEĆATI ENERGETSKU EFIKASNOST?

A: TEHNO-EKONOMSKIM KOMPROMISOM

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 5: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

Općine Novi Grad i Novo SarajevoZgrade kolektivnog stanovanja

Kanton Sarajevo

Oko 50.000 stambenih jedinica

više od 2.100 zgradag g j

Procjena tehničkih mjera sanacije

Analiza pet scenarija uštede energije 

65 finansijskih analizaTehno‐ekonomski najopravdanije rješenje

CETEOR & IPSA InstitutEksperti Građevinskog i Mašinskog fakulteta u Sarajevu

lKJKP Toplane, SarajevoGASPeriod trajanja projekta: 15.07.2008. – 21.11.2008.

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 6: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

STAMBENI FONDNG & NS

KJKP TOPLANE

INDIVIDUALNO GRIJANJE

GRAĐEVINSKE KARAKTERISTIKE

GRAĐEVINSKE KARAKTERISTIKE

PROCJENA ENERGETSKE KARAKTERISTIKE I

OCJENA PREMA EMAS-u

PROCJENA ENERGETSKE KARAKTERISTIKE I

OCJENA PREMA EMAS

PROCJENA ENERGETSKE KARAKTERISTIKE I

OCJENA PREMA EMAS-u

MOGUĆE UŠTEDE, MJERE MOGUĆE UŠTEDE, MJERE

ANALIZA EFIKASNOSTI ULAGANJAANALIZA EFIKASNOSTI ULAGANJA U PREDLOŽENE MJERE

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 7: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

PREGLED TIPSKIH CJELINA

T 1 ‐ 1956. ‐1960. T 2 ‐ 1961. ‐1965. T 3 ‐ 1966 ‐1970T 3 ‐ 1966. ‐1970. T 4 ‐ 1971. ‐1975. T 5 ‐ 1976. ‐1980. T 6 ‐ 1981. ‐1985. T 7 ‐ 1986. ‐1991. 

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 8: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

TEHNIČKE MJERE SANACIJE

GRAĐEVINSKEMJERE SANACIJE

MAŠINSKEMJERE SANACIJE

j k tlj zamjena kotlaregulacija učina sistemasmanjenje temperature polaznog vodaregulacija temperature u stanovima

zamjena prozorazamjena vratatermoizolacija fasadesanacija stubišta g j p

mjerila utroška toloptne energijej

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 9: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

• Izrada unificirane baze podataka zgrada

PRIJEDLOG DALJIH AKTIVNOSTI...

Izrada unificirane baze podataka zgrada

• Diskretnija podjela zgrada na tipske cjeline

• Izrada modela (kompjuterskog) za obradu bilo kojeg tipa zgrada radi smanjnejnja utroška energijej j j g j

• Inžinjering projekta za jednu zgradu koji bi obuhvatio cjeli proces energijskog audita zgrade, edukacije stanara, izvođenje mjera sanacije i pračenje postignutih rezultata

• Studija efikasnosti ulaganja u smanjenje toplotnih gubitaka u ostalim općinama KS

• Analiza energijske potrošnje javnih objekata KS (škole, bolnice...)

/ / l l• Razvoj organizacije/agencije/tijela za upravljanje energijom u KS(društveni potencijal, organizacione mjere za praćenje potrošnje energije, izvođenje energijskih audita, edukacija energijskih menadžera, povezivanje sa iskustvima drugih projekata)g p j )

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 10: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

1. PRISTUP I METODOLOGIJA IZRADE STUDIJE, BUDUĆE AKTIVNOSTI;

2. POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA 

POTROŠNJE ENERGIJE, GIS RASPOLOŽIVA BAZA PODATAKA;

3. REZULTATI TEHNO ‐ EKONOMSKE ANALIZE;

4. CDM – MAPA PUTA

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 11: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA POTROŠNJE ENERGIJE I BAZA PODATAKAENERGIJE I BAZA PODATAKA

Ismar Jamaković, dipl. ing. maš.

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 12: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

STAMBENI FOND U PREDMETNIM OPĆINAMA

12651400

Broj ulaza

844

60080010001200

0200400600

Ukupno – preko 49.400 stanova

Ukupno – preko 49.400 stanova

Toplane Ind. grijanjestanovastanova

Toplane – 39.000Toplane – 39.000 Individualno ij j 11 000Individualno ij j 11 000

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 13: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

Tipska cjelina T1

ARHITEKTONSKO‐GRAĐEVINSKI PODACI

Karakteristični period gradnje 1956‐1960Forma, LxWxH, spratnost kvadar 14,5x12,8x18m P+4Razuđ. fasade mala; 1,05P0 fasade 1032Krov kosi drvKrov kosi drv.Sastav fasade opeka 25 cm, 2 cm krečni + 3 cm plem. malterKonstr. sistema zidani sa AB hor.serkl. i sitnor. pločomProzori ‐ tip, struktura, mjere klasični, dostruki, drv.ram, staklo 3 mm 2,3*1,5+1,1*1,5Visina etaže 2,95 mLođe‐balkoni n/aUlazna vrata u stan klasična 1,0*2,0 mStubište otvoreno, klas.drv. vrata i proz.Sist. centralnog grijanja n/aProsječna pov stanova 38Prosječna pov. stanova 38Prosječan broj prozora 1,8+2,2Prosječna pov. fasade 58,9Prosječna pov. prozora 10,1% (udio prozora) 14,3( p ) ,% (udio fasade) 85,7% (udio krov/prizemlje) 12,4

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 14: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

UDIO PO TIPSKIM CJELINAMA

SB I

SB II

T1

T2

8%20%

35%

9%SB II

SB III

SB IV

T2

T3

T4

2%

12%

14%

35% SB V

SB VI

SB VII

T5

T6

T7

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.P ij l li ih j k i bl i ij k fik i S j 08 10 2009

Page 15: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

KARAKTERISTIKE ZGRADA

2 K)

K)

laza

topl

ote

(W/m

aza

topl

ote

(W/m

2 K

Koe

ficije

nt p

ro

Koe

ficije

nt p

rola

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 16: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

INDIKATORI POTROŠNJE ENERGIJE U ZGRADAMA

• Energijska karakteristika zgrade ili energijski broj (kWh/m2a)

E E E EE = EGR + EPTV + EOGdje je:

EGR ‐ energijski broj za grijanje prostora, 

E ij ki b j i t š t l d iEPTV ‐ energijski broj za pripremu potrošne tople vode i 

EO ‐ energijski broj za ostalu tehničku opremu (rasvjeta, kućanski uređaji, kuhanje i dr.). 

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 17: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ENERGIJSKI BROJ ZA GRIJANJE

KlasaEnergijski broj(kWh/m2 a)

Komentar

A 0 ‐ 30 Najbolja energetska efikasnost

B 31 ‐ 50 Visoka energetska efikasnost

C 51 ‐ 70 Energetski efikasnosna zgrada

D 71 ‐ 120 Prosječna zgrada

*Kl ifik ij k j k dž t i dit š i EMAS

D 71  120 Prosječna zgrada

E 121 ‐ 160 Nezadovoljavajuća energetska efik.

F 161 ‐ 200 Energetski neefikasna zgrada

G 201 ‐ Potpuno energetski neefikasna zgrada

*Klasifikacija prema evropskoj ekomenadžment i audit šemi- EMAS

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 18: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

IZVORI I ANALIZA RASPOLOŽIVIH PODATAKA

• KJKP Toplane

• KJKP Sarajevogas

• Upravitelji zgrada• Upravitelji zgrada

• Elektroprivreda

• Ministarstvo stambene politike KS

• Građani općina NS i NG

• Ostali izvori

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 19: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ENERGIJSKI BROJ ZA GRIJANJE U NS I NG

Tipskacjelina

KJKP Toplane[kWh/m2 a]

klasaIndividualni potrošači [kWh/m2a]

klasaRazlika u potrošnji [kWh/m2a]

Razlika u potrošnji 

%[kWh/m2 a] [kWh/m2 a] %

T 1 153 E 127 E 26 17

T 2 160 E 121 E 39 25

T 3 149 E 92 D 57 38T 3 49 9 57 38

T 4 154 E ‐ ‐ ‐ ‐

T 5 166 F 111 D 55 34

T 6 149 E 138 E 11 8

T 7 132 E 139 E ‐7 ‐5

Prosjek 152 E 125 E 27 18

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 20: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ENERGIJSKI BROJ ZA GRIJANJE U NS I NG

153160

149 154

166

149 152138 139

140

160

180

132127121

92

111

125

100

120

140

40

60

80 KJKP Toplane kWh/m2a

Individualni potrošači kWh/m2a

00

20

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 Prosjekj

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 21: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

POTROŠNJA ENERGENATA

160,00

180,00

200,00

100,00

120,00

140,00

40 00

60,00

80,00

0,00

20,00

40,00

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Potrošnja ostalih energenata (GWh) Potrošnja prirodnog gasa (GWh)

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 22: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

POTROŠNJA GASA U NS I NG

50.000.000

60.000.000

4.969.571

4.174.893

5.361.336

30 000 000

40.000.000

Ind. grijanje (m3) 

41.913.172

35.585.990

42.938.99120.000.000

30.000.000

Toplane (m3) 

0

10.000.000

2005/06  2006/07  2007/08 

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 23: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

POTROŠNJA GASA U NS I NG

40.000.000

3.180.525 KM 

2.671.931 KM 

3.431.255 KM 

20 000 000

30.000.000

I d G ij j

26.824.430 KM 22.775.034 KM 

27.480.954 KM 

10.000.000

20.000.000 Ind. Grijanje

Toplane

0

2005/06 2006/07 2007/082005/06  2006/07  2007/08 

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 24: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

BAZA PODATAKA

• GIS‐ArcGIS format

Prikupljanje podataka

Spremanje podatakap j p

Stvaranje upita

Analiza podataka

Prikaz podatakap

Izlazni rezultati

• Karta energetskih karakteristika

• Karta mreže sistema KJKP Toplanep

• Karta tipskih cjelina zgrada

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 25: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

BAZA PODATAKA

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 26: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

1. PRISTUP I METODOLOGIJA IZRADE STUDIJE, BUDUĆE AKTIVNOSTI;

2 POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA2. POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA 

POTROŠNJE ENERGIJE, GIS RASPOLOŽIVA BAZA PODATAKA;

3. REZULTATI TEHNO ‐ EKONOMSKE ANALIZE;;

4. CDM – MAPA PUTA

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 27: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

PROCES ANALIZE INVESTICIJE U POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI– PRIMJER ZGRADE KOLEKTIVNOG STANOVANJA –PRIMJER ZGRADE KOLEKTIVNOG STANOVANJA 

REZULTATI TEHNO ‐ EKONOMSKE ANALIZE

Sanjin Avdić, dipl.ing.maš.

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 28: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

PROCES POVEĆANJA ENERGETSKE EFKASNOSTI

BaselineP t š j ij

Energetske potrebe

• Stvarne energetske Primjenljive     

mjereProračun 

profitabilnostiBenefitUšt d• Potrošnja enerije

• Troškovi• Oprema/Instalacija• ...

gpotrebe• Pregrijan/podgrijan• Višak/manjak• ...

mjere• Mašinske• Građevinske• Organizacione• ...

• Očekivane uštede (KM i kWh)

• Poredak profitabilnosti

• Finansiranje

• Ušteda• Efikasnost• Konkurentnost• Profit• Zapošljavanje

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 29: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

TEHNIČKE MJERE SANACIJE

TEHNIČKE MJERE SANACIJE

GRAĐEVINSKEMJERE SANACIJE

MAŠINSKEMJERE SANACIJE

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 30: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

MAŠINSKE MJERE

• relativno novi kotlovi• usteda: 3‐5%• relativno novi kotlovi• usteda: 3‐5%

Zamjena kotlova 

• primjenljivo nakon smanjenja toplotnih gubitaka

• primjenljivo nakon smanjenja toplotnih gubitaka

Mjere smanjenja protoka i/ili 

temperature polazne vode 

• invest.: 280 KM po stambenoj jedinici • ušteda: 6% manja potrošnja energije smanjenjem 1°C

• invest.: 280 KM po stambenoj jedinici • ušteda: 6% manja potrošnja energije smanjenjem 1°C

Mjere regulacije temperature u stanovima 

• Kumulativni mjerač: 153 KM/stambenoj jedinici• Kum. + alokator: 431 KM/stambenoj jedinici• Kum + Indiv mjerač: 1 147 KM/stambenoj jedinici

• Kumulativni mjerač: 153 KM/stambenoj jedinici• Kum. + alokator: 431 KM/stambenoj jedinici• Kum + Indiv mjerač: 1 147 KM/stambenoj jedinici

Mjerenje utroška energije  • Kum. + Indiv. mjerač: 1.147 KM/stambenoj jedinici• Kum. + Indiv. mjerač: 1.147 KM/stambenoj jedinicig j

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 31: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

/ 2

GRAĐEVINSKE MJERE

SCENARIJ I

SCENARIJ II

zamjena prozora (dvostruko ostakljenje; U=2,2 W/m2K)termoizolacija fasade (polistiren d=5 cm; λ=0,04 W/mK)

zamjena prozora (dvostruko ostakljenje; U=1,4 W/m2K)SCENARIJ II

SCENARIJ III

j p ( j j )termoizolacija fasade (polistiren d=10 cm; λ=0,04 W/mK)

zamjena prozora (dvostruko ostakljenje; U=1,4 W/m2K)

SCENARIJ IV termoizolacija fasade (polistiren d=10 cm; λ=0,04 W/mK)

SCENARIJ V zamjena prozora                           zamjena vratatermoizolacija fasade                   sanacija stubišta  

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 32: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ANALIZA EFIKASNOSTI ULAGANJA

Tipska cjelina 2

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 33: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ANALIZA EFIKASNOSTI ULAGANJA

Tipska cjelina 2

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 34: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

Scenarij Ulog [KM] Ušteda [kWh/a]I 1 0,84

ANALIZA EFIKASNOSTI ULAGANJA

1,61,82

I 1 0,84II 1 0,97III 1 0,39IV 1 1,86V 1 0,92

0 81

1,21,41,6

Ulog [KM]

0,20,40,60,8 Ulog [KM]

Ušteda [kWh/a]

0,

Scenarij I Scenarij II

Scenarij III

Scenarij IV

Scenarij V

Tipska cjelina 2

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 35: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ANALIZA EFIKASNOSTI ULAGANJA

2

2,5

1,5

2

Investicija

T1 Ušteda [kWh/a]

T2 Ušteda [kWh/a]

T3 Ušteda [kWh/a]

TipUšteda energije 

(%)Payback

T1 35% 7,7T2 35% 3,8

0,5

1 T4 Ušteda [kWh/a]

T5 Ušteda [kWh/a]

T6 Ušteda [kWh/a]

T7 Ušteda [kWh/a]

T3 34% 5,3T4 32% 6,4T5 33% 3,4T6 30% 6,5

0

I II III IV V

,T7 28% 9,4

Tipska cjelina 1‐7

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 36: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ANALIZA EFIKASNOSTI ULAGANJA

2

2,5

Investicija2

2,5

1

1,5

Investicija

T1 Ušteda [kWh/a]

T2 Ušteda [kWh/a]

T3 Ušteda [kWh/a]

T4 Ušteda [kWh/a]1

1,5

0

0,5

T5 Ušteda [kWh/a]

T6 Ušteda [kWh/a]

T7 Ušteda [kWh/a]

0

0,5

I II III IV VI II III IV V

INDIVIDUALNO KJKP TOPLANE

Tipska cjelina 1‐7

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 37: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

TEHNO‐EKONOMSKI NAJOPRAVDANIJE MJERE

Tip Ušteda energije (%) Payback

T1 35% 7,7

SCENARIJ IV

T1 35% 7,7T2 35% 3,8T3 34% 5,3T4 32% 6,4T5 33% 3 4

SCENARIJ IV

Tip Ušteda energije (%) Payback

T2 42% 5T5 39% 6,5

T5 33% 3,4T6 30% 6,5T7 28% 9,4

SCENARIJ II T5 52% 6SCENARIJ V T5 57% 7 1

T6 35% 9

SCENARIJ V T5 57% 7,1

INDIVIDUALNO KJKP TOPLANE

Tipska cjelina 1‐7

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 38: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

FINANSIRANJE

SCENARIJ IV(Termoizolacija fasade)

Polistiren d=10 cm; R1=0,10/0,04 =2,5 m2K/W(Termoizolacija fasade)

Investicija[KM]

PPUšteda[%]

Energijska karak. prije sanacije

Energijska karak. nakon sanacije

10.206.138 3,8 35 E D10.206.138 3,8 35 E D

Tipska cjelina 2

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 39: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

Godina investiranja/prinosa

FINANSIRANJE

Učešće u investiciji [%]Godina investiranja/prinosa

0 1 2 3 4 5Investitor 1/Kanton 57,5 5.844.192 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Investitor 2/Općina NG 18,5 1.897.023 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Investitor 3/Općina NS 18,5 1.897.023 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐Građani 5,5 567.900 567.900 567.900 ‐ ‐ ‐Građani 5,5 567.900 567.900 567.900

Prihodi iz CDM‐a ‐ ‐ 153.120 153.120 153.120 153.120 153.120

Efekat uštede 0 2.966.230 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000

Investicija/prinos [KM] ‐10.206.138 3.687.250 4.321.020 3.753.120 3.753.120 3.753.120

GodinaInvesticija

[KM]Efekat (prinos)

Diskontni faktor (4,5%)

Neto prinos[KM]

NPV[KM]

0 ‐10.206.138 ‐10.206.138 1,00 ‐10.206.138 ‐10.206.138

1 3.687.250 0,956 3.525.011 ‐6.681.1272 4.321.020 0,915 3.953.733 ‐2.727.3943 3.753.120 0,876 3.287.733 560.3404 3.753.120 0,838 3.145.115 3.705.4545 3.753.120 0,802 3.010.002 6.715.456

Tipska cjelina 2

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 40: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

FINANSIRANJE

Tipska cjelina 2

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 41: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

BAZA PODATAKA

Tipska cjelina 1‐7

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 42: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ZAKLJUČAK

Ušteda energije: 33%

Tehno‐ekonomski najopravdaniji scenarij za sve tipske cjeline: Scenarij IV

Period povrata investicije: 3,8 do 9,4 godina

Rast cijene energenata pozivitno utiče na period povrata investicije

Best case scenario/preporuka:/p p*postavljanje termoizolacije debljine 10 cm*ugradnja kumulativnog/individualnog mjereča/alokatora *ugradnja termostatskih ventila

Baza podataka:2.100 zgrada (ADRESA, INVESTICIJA, PERIOD POVRATA INVESTICIJE)

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 43: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

1. PRISTUP I METODOLOGIJA IZRADE STUDIJE, BUDUĆE AKTIVNOSTI;

2 POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA2. POSTOJEĆE STANJE OBRAĐENIH STAMBENIH JEDINICA SA ASPEKTA 

POTROŠNJE ENERGIJE, GIS RASPOLOŽIVA BAZA PODATAKA;

3. REZULTATI TEHNO ‐ EKONOMSKE ANALIZE;;

4. CDM – MAPA PUTA

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 44: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

PROCES ANALIZE INVESTICIJE U POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI– PRIMJER ZGRADE KOLEKTIVNOG STANOVANJA –PRIMJER ZGRADE KOLEKTIVNOG STANOVANJA 

CDM – MAPA PUTA

Azrudin Husika, dipl.ing.maš.

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 45: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

KYOTO PROTOKOL

BiH ratifikovala Protokol iz Kjota – stupio na snagu u februaru 2008. Nema obaveza za smanjenje emisije stakleničkih gasova.Može koristiti Mehanizam čistog razvoja – CDM.

CDM tijela:

‐ Imenovano državno tijelo  – CDM biro

‐ Imenovano operativno tijelo (DOE – Designated Operational Entity)

‐ Izvršni odbor CDM‐a

‐ Učesnici u projektup j

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 46: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

Uč i i CDM j kt l i j j kt kti ti

MAPA PUTA CDM PROJEKTA

• Učesnici u CDM projektu planiraju projektne aktivnosti.• Učesnici u CDM projektu pripremaju PDD.

Postoji standardna forma PDD-a koju učesnicimoraju adekvatno ispuniti. .

Planiranje CDM projekta i

i j• Učesnici u CDM projektu treba da dobiju pismeno odobrenje od Imenovanog državnog tijela (DNA) iz obje zemlje.

Sve države treba da imaju Uputstvo za odobrenja CDM projekata.

pripremanje PDD-a

Dobivanje d b j

Validacija je pregled projektnih aktivnosti u smislu CDM projektana osnovu PDD-a.

Validaciju vrši Imenovano operativno tijelo (DOE).

odobrenja

Validacija i registracija Učesnici u projektu biraju DOE.

Nakon Validacije projekt je formalno registrovan.Registraciju vrši Upravno tijelo CDM-a (EB).

Implementacija projekta

registracija CDM projekta

p j p j

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 47: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

Učesnici u CDM projektu sakupljaju i obrađuju sve relevantne

MAPA PUTA CDM PROJEKTA

Učesnici u CDM projektu sakupljaju i obrađuju sve relevantnepodatke potrebne za računanje smanjenja GHG emisije,u saglasnosti sa monitoring planom iz PDD-a.

Verifikacija je periodični pregled s ciljem određivanja praćenog

Monitoring

Verifikacija//C tifik ij //

iznosa smanjenja emisije GHG

Certifikacija je pismena garancija da je postignuto smanjenjeemisije kao što je verifikovano.

Verifikaciju i certifikaciju vrši Imenovano operativno tijelo (DOE)Certifikacija//IzdavanjeCER-a

Verifikaciju i certifikaciju vrši Imenovano operativno tijelo (DOE).Izvršni odbor CDM-a (EB) izdaje CER.

2% CER-a je namijenjeno za pomoć zemljama u razvoju.j j j p j jX% CER-a je namijenjeno administrativne troškove CDM-a.

Iznos X treba da bude određen prema smjernicamaEB.Preostali dio CER-a se dijeli među učesnicima u projektu.

Raspodjela CER-a

.

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 48: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

MAPA PUTA CDM PROJEKTA DO IMPLEMENTACIJE

Kanton PINKanton PIN

DNA sekretarijat

Mišljenje oNE

Dorada PIN-a

PDD zahtjev zaK t

Mišljenje o zadovoljavanju

kriterija

NE

DAPDD zahtjev za

LoAKanton

DNA sekretarijatDorada PDD-a

Izdavanje LoANE

DA

PDD a

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Kanton DOE Validacija / registracija Implementacija

Page 49: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

MAPA PUTA CDM PROJEKTA DO IMPLEMENTACIJE

Implementacija

Kanton

Implementacija

Monitoring

Izvještaj o monitoringu

Verifikacija / CertifikacijaDOE

Zahtjev zaZahtjev za izdavanje CER‐ova

I š ij l CDM I d j CER

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Izvršno tijelo CDM‐a

Izdavanje CER‐ova

Page 50: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

PRIHODI OD SMANJENJA EMISIJE CO2

Udio vrijednosti CER‐ova u ukupnim investicionim troškovima:

Hidro 5 ‐ 20%Hidro 5  20%

Vjetar 5 ‐ 15%

Energijska efikasnost u zgradarstvu 10 ‐ 20%

Biomasa 15 ‐ 50%

CH4 do 100%

N2O > 100%

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 51: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

EUA

ZAVISNOST CIJENE SMANJENJA EMISIJE CO2 (CER/ERU) I ŽIVOTNOG VIJEKA PROJEKTA

EUA Tržišna cijena80-85% EUA

Rizik dobavljača

Rizik projektaTrenutna (maksimalna) razlika u cijenama

EUA CER / ERU

cijene

Krivulja cijene za smanjenje emisije CO2

Rizik države

Regulatorni rizik

Min

Početak projekta

Pismo odobrenja

Registracija w/ CDM-EB Implementacija Izdavanje CER-ova

vrijeme

Projektni ciklus

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 52: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ZAHTJEVI ZA CDM PROJEKAT U ZGRADARSTVU

• Minimalno potrebno smanjenje emisije 15 do 20 000 tona godišnje

• Potrebno smanjiti toplotne gubitke za oko 15 % u zgradama koje se griju na   KJKP Toplane SarajevoKJKP Toplane Sarajevo

• Scenariji utopljavanja

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 53: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

ZAHTJEVI ZA CDM PROJEKAT U ZGRADARSTVU

TC kWh/m2 kvadratura MWh

1 171 44159 7551

TC kWh/m2 kvadratura MWh

1 171 44159 7551

2 162 274129 44409

3 130 52243 6792

4 167 306789 51234

5 169 345444 58380

2 162 274129 44409

3 130 52243 6792

4 167 306789 51234

5 169 345444 583805 169 345444 58380

6 164 880162 144347

7 134 232359 31136

UKUPNO 2.135.285 343.848

5 169 345444 58380

6 100 880162 88016

7 134 232359 31136

SmanjenjUKUPNO 2.135.285 343.848UKUPNO 2.135.285 287.518

j j16.38%

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 54: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

MOGUĆI PRIHOD OD CER‐OVA

Smanjenjeemisije

VrijednostCER‐a

Godišnjiprihod

Prihod za 7godina

Prihod za 10 godina

tCO2/a KM KM KM KM

16 300 20 326 000 2 282 000 3 260 00016 300 20 326 000 2 282 000 3 260 000

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 55: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

KORIŠTENJE FONDOVA ZA EE, PRIMJERI

• UN ECE projekat za 12 zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope

“Finansiranje energijske efikasnosti u cilju smanjenja klimatskih promjena” 

• IPA 2008 Energijska efikasnost u zgradarstvu finansiranje pilot projekata• IPA 2008 – Energijska efikasnost u zgradarstvu, finansiranje pilot projekata

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.

Page 56: Studija Efikasnosti Ulaganja u Smanjenje Toplotnih Gubitaka u Stanovanju

STUDIJA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SMANJENJE TOPLOTNIH GUBITAKA U SEKTORU KOLEKTIVNOG STANOVANJA U KANTONU SARAJEVO 

HVALA NA PAŽNJI!HVALA NA PAŽNJI!

CETEOR d o o SarajevoCETEOR d.o.o. Sarajevo

Put zivota b.b.

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

T l 387 33 563 580Tel: + 387 33 563 580

Fax: + 387 33 205 725

[email protected]

www.ceteor.ba

Prezentacija rezultata realizovanih projekata iz oblasti energijske efikasnosti, Sarajevo 08.10.2009.