Studieordning for uddannelsen til Diplomingenir i ... Absalon /Diplomingenir i Bioteknologi / Studieordning 3 / 32 3.6 Sjette semester 20 Kursusindhold og ECTS 20 Sammenhng og vrdi

 • View
  220

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Studieordning for uddannelsen til Diplomingenir i ... Absalon /Diplomingenir i Bioteknologi /...

 • Diplomingenir i Bioteknologi

  Studieordning for uddannelsen til

  Center for Engineering, Professionshjskolen Absalon September 2017

 • Professionshjskolen Absalon /Diplomingenir i Bioteknologi / Studieordning

  2 / 32

  Indhold

  Indhold ........................................................................................................................................... 2

  Forord ............................................................................................................................................. 5

  Del 1 Fakta om uddannelsen ...........................................................................................................6 1.1 Studieordning 6

  Kvalifikationer og kompetencer 7 1.2 Oversigt over uddannelsen 7

  Del 2 Uddannelsens indhold generelt ..............................................................................................9 2.1 Uddannelsens elementer 9

  Obligatoriske kurser og projektkurser 9 Specialisering i form af valgkurser 9 Ingenirpraktik 9 Bachelorprojekt 9

  2.2 Undervisnings- og arbejdsformer 9 Projektarbejde 10 Laboratoriearbejde 11 Virksomhedsbesg og -samarbejde 11 Skriftlig formidling 11 Ikke-skriftlig formidling 11

  2.3 The CDIO initiative 11 2.4 Studieaktivitet, deltagelses- og mdepligt 12

  Studieaktivitet 12 Deltagelsespligt 12 Mdepligt 12 Vurdering af studieaktivitet 12 Konsekvenser ved manglende opfyldelse af studieaktivitetens elementer 12

  2.5 Evaluering og uddannelsesudvikling 12

  Del 3 Uddannelsens semestre ....................................................................................................... 14 3.1 Frste semester 14

  Studiestartsprve 14 Kursusindhold og ECTS 14 Sammenhng og vrdi 14 Kompetenceml for semestret som helhed 15

  3.2 Andet semester 15 Kursusindhold og ECTS 15 Sammenhng og vrdi 15 Kompetenceml for semestret som helhed 16

  3.3 Tredje semester 16 Kursusindhold og ECTS 16 Sammenhng og vrdi 17 Kompetenceml for semestret som helhed 17

  3.4 Fjerde semester 18 Kursusindhold og ECTS 18 Sammenhng og vrdi 18 Kompetenceml for semestret som helhed 18

  3.5 Femte semester 19 Kursusindhold og ECTS 19 Sammenhng og vrdi 19 Kompetenceml for semestret som helhed 20

 • Professionshjskolen Absalon /Diplomingenir i Bioteknologi / Studieordning

  3 / 32

  3.6 Sjette semester 20 Kursusindhold og ECTS 20 Sammenhng og vrdi 20 Kompetenceml for semestret som helhed 21

  3.7 Syvende semester 21 Kursusindhold og ECTS 21 Sammenhng og vrdi 21 Kompetenceml for semestret som helhed 21

  3.8 Samlet prveoversigt for uddannelsen 22

  Del 4 Prver generelt .................................................................................................................... 23 4.1 Prveregler 23 4.2 Tilmelding til prver 23 4.3 Individuelle prver 23 4.4 Studiestartsprve 23 4.5 Formulerings- og staveevne 23 4.6 Srlige prvevilkr 23 4.7 Prver p fremmedsprog 24 4.8 Syge- og omprver 24

  Sygeprver 24 Omprver 24

  4.9 Snyd, plagiering og forstyrrende adfrd ved prver 24 Snyd og plagiering 24 Forstyrrende adfrd 25

  4.10 Klage- og ankemulighed over prver 25 Klagemulighed 25 Ankemulighed 25

  Del 5 Praktik ................................................................................................................................. 26 5.1 Fr praktikken 26

  Kriterier for godkendelse af praktiksted 26 Ansgning om praktikplads 26 Praktikkontrakt 26 Ln under praktik eller SU? 27 Generelle forhold vedr. praktikperioden 27 Praktikvejleder 27

  5.2 Under praktikken 27 Indhold 27 Praktikplan 27 Kontakt 27 Praktikmde 28

  5.3 Efter praktikken 28 Praktikrapport 28 Praktikseminar 28 Evaluering 28

  Del 6 Generelle regler ................................................................................................................... 30 6.1 Merit 30 6.2 Internationalisering 30

  Indkommende studerende (internationale) 31 6.3 Krav til skriftlige opgaver og projekter 31 6.4 Undervisning og lsning af tekster p fremmedsprog 31 6.5 Overflytning til Professionshjskolen Absalon 31 6.6 Overflytning fra Professionshjskolen Absalon 31 6.7 Tidsfrister 32

 • Professionshjskolen Absalon /Diplomingenir i Bioteknologi / Studieordning

  4 / 32

  6.8 Deltagelse i undervisning og prver 32 6.9 Dispensation 32 6.10 Ikrafttrden 32 6.11 Hjemmel 32

 • Professionshjskolen Absalon /Diplomingenir i Bioteknologi / Studieordning

  5 / 32

  Forord Kre studerende, Velkommen til Professionshjskolen Absalon, til uddannelsen til diplomingenir i bioteknologi og denne studieordning.

  Uddannelsen udbydes af Center for Engineering p Professionshjskolen Absalon, og her er vi sr-ligt optagede af flgende emner, som uddannelsen tager afst i:

  Hj faglighed med forankring i industriel anvendelse

  Regional og industriel symbiose i et lokalt og internationalt perspektiv

  Projektarbejdsformen som udviklingsrum for gode ingenirer

  Et aktivt internationalt studie- og arbejdsmilj med tt kontakt mellem studerende og an-satte

  Vi hber, at du gennem din uddannelse vil komme til at mrke denne tilgang i uddannelsens form, tilrettelggelse, faglighed, studie- og arbejdsmilj. Vi vil gre vores yderste for, at dette sker. Som uddannet diplomingenir i bioteknologi kan du f.eks. arbejde med drift, optimering og kvalitet af produktionsprocesser inden for medicinal-, fdevare-, energi- og miljomrdet. Det krver en hj faglighed, teknisk indsigt og overblik samt evnen til at sge og bearbejde viden, der kan omdannes til praksis. Samtidig skal du kunne kommunikere og samarbejde med forskellige faggrupper, virk-somheder og organisationer p tvrs af brancher bde nationalt og internationalt. I uddannelsesforlbet skal du undersge, eksperimentere, reflektere, udforske og handle aktivt i et samspil med dine medstuderende, undervisere, vejledere og ingenirvirksomheder. Du skal stte ml og reflektere over dine forventninger og lreprocesser i uddannelsen og i forhold til dit fremti-dige arbejde som ingenir. I uddannelsen tilbydes du udfordrende og relevante muligheder for lring, som skaber rammer for udvikling af din faglighed og identitet som diplomingenir i bioteknologi, herunder bde generel og specialiseret viden. Det krver din aktive medvirken for at f det strste udbytte af din uddannelse. P uddannelsen arbejder vi sammen for at skabe attraktive lringsmiljer p campus, i lokalsamfun-det og med relevante virksomheder. Som studerende er du medansvarlig for din egen og dine med-studerendes lring og trivsel. P Professionshjskolen Absalon er det derfor vores forventning, at du med din indsats bidrager til et godt og konstruktivt studiemilj. Vi glder os til at samarbejde med dig. Med venlig hilsen Uddannelsesledelsen, Center for Engineering, Professionshjskolen Absalon

 • Professionshjskolen Absalon /Diplomingenir i Bioteknologi / Studieordning

  6 / 32

  Del 1 Fakta om uddannelsen

  1.1 Studieordning En studieordning fastlgger regler, rettigheder og pligter, som glder for studerende p uddannel-sen til diplomingenir i bioteknologi p Professionshjskolen Absalon. Studieordningen udfolder uddannelsesbekendtgrelsens rammer og krav og giver et overblik over uddannelsens opbygning, ml, indhold og omfang. Studieordningen giver ligeledes en beskrivelse af de forskellige undervisningsformer, studieaktiviteter og prveformer, der anvendes i uddannelsen. P uddannelsens hjemmeside findes beskrivelser af de enkelte kurser p uddannelsen, som bl.a. fremgr af afsnit 1.2 Oversigt over uddannelsen. Uddannelsens ml, varighed og struktur er fastsat i henhold til Bekendtgrelsen om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingenir (BEK nr. 1160 af 07/09/2016). Formlet med uddannelsen til professionsbachelor som diplomingenir er formuleret sledes i be-kendtgrelsen: Diplomingeniruddannelserne har til forml at kvalificere den studerende til nationalt og internatio-nalt at varetage erhvervsfunktioner, hvor han/hun skal:

  Omstte tekniske forskningsresultater samt naturvidenskabelig og teknisk viden til prak-tisk anvendelse ved udviklingsopgaver og ved lsning af tekniske problemer.

  Kritisk tilegne sig ny viden inden for relevante ingenirmssige omrder.

  Selvstndigt lse forekommende ingenirmssige arbejdsopgaver.

  Planlgge, realisere og styre tekniske og teknologiske anlg og herunder vre i stand til at inddrage samfundsmssige, konomiske, milj- og arbejdsmiljmssige konsekvenser i lsningen af tekniske problemer.

  Indg i samarbejds- og ledelsesmssige funktioner og sammenhnge p et kvalificeret ni-veau sammen med mennesker, der har forskellig uddannelsesmssig, sproglig og kulturel baggrund.

  Studerende opnr gennem uddannelsen til diplomingenir i bioteknologi kvalifikationer, der er ret-tet mod professionelt at kunne arbejde inden for omrder som drift, udvikling og produktion typisk inden for medicinal-, fdevare, energi- eller miljomrdet. Formlet er at uddanne ingenirer, som er erhvervsrettede og anvendelsesorienterede. Uddannelsen giver ret til betegnelsen: Diplomingenir med retningsbetegnelsen Bioteknologi. P engelsk: Bachelor of Engineering (B. Eng.) med retningsbetegnelsen Biotechnology. Diplomingeniruddannelsen i bioteknologi giver mulighed for at videreuddanne sig p en kandidat-uddannelse til f.eks. Civilingenir. Der henvises til de enkelte udbydere af relevante uddannelser mht. beskrivelser af optagelseskrav. Ved at kontakte uddannelsesledelsen eller studievejledningen p Center for Engineering vil studerende ogs kunne f information om dette, ligesom det ogs kan findes p uddannelsens hjemmeside.

 • Professionshjskolen Absalon /Diplomingenir i Bioteknologi / Studieordning

  7 / 32

  Kvalifikationer og kompetencer Med reference til D