Studieordning for NLP Psykoterapeutuddannelsen i NLP Huset .NLP Psykoterapeutuddannelsen Studieordning

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Studieordning for NLP Psykoterapeutuddannelsen i NLP Huset .NLP Psykoterapeutuddannelsen...

NLP Psykoterapeutuddannelsen Studieordning ver. 2, 2018

1

Studieordning for

NLP Psykoterapeutuddannelsen i NLP Huset

Uddannelsens forml og ml ............................................................................................................................. 4

Videnskabeligt udgangspunkt samt terapeutisk retning, metode og vrdigrundlag ....................................... 5

Undervisningsmetoder .................................................................................................................................... 10

Pdagogiske principper .............................................................................................................................. 10

Undervisning ................................................................................................................................................ 10

Refleksionsdagbog ....................................................................................................................................... 11

Teoretiske oplg ......................................................................................................................................... 11

Trning af praksis og metode ..................................................................................................................... 11

Optagelseskriterier, deltagerforudstninger, studievejledning mm. ............................................................. 12

Basisuddannelsen (1. og 2. r) ..................................................................................................................... 12

Overbygningsuddannelsen (3. og 4. r) ....................................................................................................... 12

Ansgerprofiler / deltagerforudstninger (kvoter) .................................................................................... 12

Merit ............................................................................................................................................................ 13

Optagelse af studerende fra andre NLP skoler............................................................................................ 13

Optagelse p 3. r for studerende med en NLP Master certificering mere end 4 r gammel .................... 13

Optagelsesprocedure og betaling ............................................................................................................... 14

Forlnget studietid / pause i studiet .......................................................................................................... 14

Fravr .......................................................................................................................................................... 14

Studievejledning .......................................................................................................................................... 14

Etiske regler, srlige relationer og forventninger til den studerende ............................................................ 15

Etiske regler for udvelse af psykoterapi .................................................................................................... 15

Srlige relationer ........................................................................................................................................ 15

Forventninger til den studerendes engagement ......................................................................................... 15

Uddannelsens tidsforbrug ............................................................................................................................... 16

Skema over samlet tidsforbrug ................................................................................................................... 17

Uddannelsens delelementer ........................................................................................................................... 17

Teori og metode .......................................................................................................................................... 17

Selvrefleksion / lrerterapi / refleksionsdagbog ........................................................................................ 17

Supervision af terapeutisk arbejde .............................................................................................................. 17

NLP Psykoterapeutuddannelsen Studieordning ver. 2, 2018

2

Egenterapi ................................................................................................................................................... 18

Supervision af klinisk arbejde ...................................................................................................................... 18

Frdighedstrning ..................................................................................................................................... 19

Klinisk erfaring m. trningsklienter ............................................................................................................ 19

Studiebeskrivelse ............................................................................................................................................. 20

Oversigt over det samlede indhold p uddannelsen................................................................................... 20

Indhold og temaer gennem de 4 uddannelsesr ........................................................................................ 20

Pensum og litteratur .................................................................................................................................... 22

Basisuddannelsen (1. og 2. r) ......................................................................................................................... 23

1. r NLP Practitioner / NLP Business Practitioner uddannelsen ................................................................. 23

Modul 1 Personlig kommunikation .......................................................................................................... 23

Modul 2 Coaching som forandringsvrktj ............................................................................................. 24

Modul 3 Selvledelse: Personlige strategier og forandring ....................................................................... 24

Modul 4 Selvledelse: Motivation og vrdier ........................................................................................... 25

Modul 5 At skabe det du nsker............................................................................................................... 26

Eksaminer 1. r ............................................................................................................................................ 26

Hvis man ikke bestr hele eller dele af 1. rets afsluttende eksamen ........................................................ 28

Merit ............................................................................................................................................................ 28

2. r NLP Master Coach uddannelsen ........................................................................................................... 29

Modul 1 Master Coaching ........................................................................................................................ 29

Modul 2 Modeling .................................................................................................................................... 30

Modul 3 Coaching af 2 uenige parter / konflikthndtering samt prsentationsteknik ........................... 30

Modul 4 Forandringsprocesser ................................................................................................................. 31

Modul 5 Forskellige personlighedstyper .................................................................................................. 31

Eksaminer og midtvejsprver 2. r .............................................................................................................. 32

Hvis man ikke bestr hele eller dele af 2. rets midtvejsprver eller den afsluttende eksamen ............... 33

Merit ............................................................................................................................................................ 34

Overbygningsuddannelsen (3. og 4. r) ........................................................................................................... 35

3. r NLP Psykoterapeut ............................................................................................................................... 35

Modul 1 Personlig udvikling ..................................................................................................................... 36

Modul 2 Klassisk udviklingspsykologi ....................................................................................................... 37

Modul 3 Traumer ...................................................................................................................................... 37

Modul 4 Depressioner .............................................................................................................................. 38

Modul 5 Kriser ..................................................................................................