Studieordning - Erhvervsakademi Dania Uddannelsen er en kortere videreg£¥ende akademiuddannelse med

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studieordning - Erhvervsakademi Dania Uddannelsen er en kortere videreg£¥ende...

 • SERVICEØKONOM (AK)

  Studieordning 2010 til 2012

  september 2010

 • 2

  Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania,

  Tradium Randers.

  Gældende pr. 1. september 2010.

  Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer

 • 3

  MPJ/September 2010

 • 4

  INDHOLDFORTEGNELSE

  1. Studieordningens indhold ................................................................................................ 7

  A. Uddannelsens fællesdel ................................................................................................... 8

  2. Uddannelsens formål og adgangskrav .......................................................................... 8

  2.1 Uddannelsens formål .................................................................................................. 8

  2.2 Uddannelsens adgangskrav ....................................................................................... 8

  2.3 Uddannelsens lovmæssige grundlag ....................................................................... 9

  2.4 Uddannelsens udbydere ...........................................................................................10

  2.5 Titulatur .......................................................................................................................10

  3. Uddannelsens varighed, struktur og indhold .............................................................11

  3.1 Uddannelsens varighed og tid i ECTS-points .......................................................11

  3.2 Uddannelsens struktur og indhold .........................................................................11

  3.3 Uddannelsens praktik – formål og formalia .........................................................12

  3.3.1 Læringsmål og formål .............................................................................................. 12

  3.3.2 Formalia ..................................................................................................................... 13

  4. Eksaminer og øvrige prøver ...........................................................................................13

  4.1 Generelt omkring eksaminer og prøver ................................................................14

  4.2 Eksaminer og prøver på de enkelte semestre ......................................................14

  4.2.1 Interne prøver 1. semester ...................................................................................... 15

  4.2.1.1 Pilotprojekt ........................................................................................................ 15

  4.2.2 Eksamen og interne prøver 2. semester ................................................................ 15

  4.2.2.1 1. års tværfaglig eksamen ............................................................................... 15

  4.2.2.2 Intern prøve i Kunderelationer & kulturforståelse ....................................... 16

  4.2.3 Interne prøver 3. semester ...................................................................................... 16

  4.2.3.1 Praktikprojekt .................................................................................................... 16

  4.2.3.2 Valgfrit element ................................................................................................ 17

  4.2.4 Eksamen 4. semester ................................................................................................ 18

  4.2.4.1 Afsluttende eksamensprojekt ......................................................................... 18

  4.3 Øvrige forhold vedrørende eksamen og prøver ..................................................20

  4.3.1 Regler for eksterne prøver (eksaminer) og interne prøver. ................................ 20

  4.3.2 Skriftlige besvarelsers omfang - normalsider ....................................................... 20

  4.3.3 Gruppestørrelser ....................................................................................................... 21

  4.3.4 Tilbagemelding på prøver og eksaminer .............................................................. 21

  4.3.5 Eksaminer og prøvers tidsmæssige placering ...................................................... 22

  4.3.6 Klager over opnået eksamen .................................................................................. 23

  4.3.7 Hjælpemidler til eksamen ........................................................................................ 23

  4.3.8 Brug af kilder og data ved udarbejdelse af skriftlige besvarelser ...................... 24

  4.3.9 Dispensationsmulighed ........................................................................................... 24

 • 5

  5. Beskrivelse af kerneområdernes obligatoriske uddannelseselementer .................25

  5.1 Metode – 5 ECTS ........................................................................................................25

  5.1.1 Metode og research .............................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.2 Servicevirksomheden – 30 ECTS............................ Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.2.1 Økonomi ................................................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.2.2 Servicemanagement .............................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.2.3 Samfundsøkonomi ................................................ Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.2.4 Faglig kompetence ................................................ Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.3 Organisation – 15 ECTS ........................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.3.1 Ledelse .................................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.3.2 Human ressources ................................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.4 Planlægning – 10 ECTS ........................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.4.1 Strategi og forretningsudvikling .......................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.4.2 International markedsføring ................................ Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.5 Kommunikation – 15 ECTS ..................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.5.1 Engelsk og kulturforståelse .................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.5.2 Kunderelationer ..................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.7 Valgfrit element – 15 ECTS ..................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.7.1 Valgfrit element - Hotel- og Restaurant Management ..... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.7.2 Valgfrit element - Turisme Management ........... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.7.3 Valgfrit element – Service Management ............ Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  5.7.3.1 Fællesdel – Service Management ................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

  6. Overgangsbestemmelser ................................................................................................40

  7. Meritering ..........................................................................................................................40

  7.1. Horisontal meritering ..............................................................................................40

  7.2. Vertikal meritering ...................................................................................................40

  7.2.1 Indland ....................................................................................................................... 40

  7.2.2 Udland ........................................................................................................................ 41

  8. Regler for udbud af åben uddannelse ..........................................................................41

  9. Dispensationsmuligheder ...............................................................................................41

  B. Uddannelsens institutionsspecifikke del .....................................................................41

  10. Den institutionsspecifikke dels indhold ....................................................................41

  11. Valgfrie uddannelseselementer ..................................................................................42

  11.1.1 Valgfri element – Sport & Event Management .................................................. 42

  11.1.2 Valgfri element – Fitness & Wellness Management .......................................... 44

  13.2.1 Eksaminer og øvrige bedømmelser 1. semester ................................................ 48

  13.2.1.1 Bunden forudsætning (1) - karriereplatform ............................................... 48

 • 6

  13.2.1.2 Bunden forudsætning (2) – Tværfaglig case ................................................ 48

  13.2.1.3 Intern prøve - pilotprojekt....................................................................