STUDIEORDNING 2005 BA negot-uddannelsen og Cand ... - SDU ... Studieordning for BA negot-uddannelsen

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STUDIEORDNING 2005 BA negot-uddannelsen og Cand ... - SDU ... Studieordning for BA negot-uddannelsen

 • STUDIEORDNING 2005

  BA negot-uddannelsen og Cand.negot.-uddannelsen REVIDERET 2006

  UDDANNELSEN ER UDBUDT AF CAND.NEGOT.-STUDIENÆVNET, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET

  ODENSE

  WWW.SDU.DK

 • Studieordning

  for

  BA negot-uddannelsen

  og

  Cand.negot.-uddannelsen

  2005

  Revideret 2006

  Vedtaget i Cand.negot.-studienævnet den 15. juni 2006. Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 24. august 2006 i henhold til

  bekendtgørelse nr. 338 af 5. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

 • INDHOLDSFORTEGNELSE FAGLIG DEL I Bestemmelser for cand.negot.-bacheloruddannelsen og

  kandidatuddannelsen A. Mål og forudsætninger.............................................................................................5 B. 1. Forløbsmodel ......................................................................................................7 2. Eksamensoversigt .............................................................................................12 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmmelser for BA Negot.-uddannelsen ...19 Titel ........................................................................................................................19 Undervisnings- og eksamenssprog .......................................................................19 Eksamen.................................................................................................................19 Definitioner ...........................................................................................................21 Meritoverførsel .....................................................................................................22 II Beskrivelse af uddannelsens fag A. Beskrivelse af bacheloruddannelsens fag

  1. år, arabisk § 21 Arabisk sprogfærdighed 1 .............................................................................25 § 22 Introduktion til kultur og samfundsforhold i arabisktalende lande ...............27

  1. år, engelsk, fransk, spansk tysk § 23 Mundtlig kommunikation 1 ..........................................................................28 § 24 Mundtlig kommunikation 2 ..........................................................................31 § 25 Skriftlig sprogproduktion og grammatik 1, 2 og 3 (fransk, spansk og tysk) 34 § 26 Skriftlig sprogproduktion og grammatik (engelsk) ......................................36 § 27 Historie og samfundsforhold 1 og 2 (fransk, spansk og tysk) ......................39 § 28 Britiske studier (engelsk) ..............................................................................41

  1. år, samfundsvidenskabelige fag § 29 Indledende IT og informationssøgning .........................................................42 § 29 A Introduktion til videnskabelig metode ......................................................43 § 30 Matematik .....................................................................................................44 § 31 Erhvervsøkonomi 1b og 1c ...........................................................................45 § 32 Erhvervsøkonomi 2a .....................................................................................47 § 33 Statistik .........................................................................................................48 § 34 Mikroøkonomi ..............................................................................................50

  2. år, arabisk § 35 Arabisk sprogfærdighed 2 .............................................................................52

  2. år, engelsk, fransk, spansk tysk § 36 Mundtlig kommunikation 3 (fransk, spansk og tysk) ...................................54 § 37 Skr. sprogproduktion 3 (engelsk) ..................................................................55 § 38 Kulturhistorie (fransk, spansk og tysk) .........................................................55 § 39 Amerikanske studier (engelsk) .....................................................................58 § 40 Valgfag (engelsk, fransk, spansk og tysk) ....................................................59

 • § 41 Områdestudier (engelsk, fransk, spansk og tysk) .........................................60 § 42 Videnskabsteori ...........................................................................................62

  2. år, fælles fag (humaniora og samfundsvidenskab) § 43 Kultursociologi .............................................................................................63

  2. år, samfundsvidenskabelige fag § 44 Makroøkonomi ..............................................................................................64 § 45 Global Marketing ..........................................................................................65 § 46 Erhvervsret ....................................................................................................66 § 47 International økonomi ...................................................................................66 § 48 Forbrugeradfærdsteori ..................................................................................67 § 49 Organisation ..................................................................................................68

  3. år, arabisk (udlandsophold) § 50 Arabisk sprogfærdighed 3 .............................................................................70 § 51 Valgfag ..........................................................................................................71 § 52 Historie og samfundsforhold .........................................................................72 § 53 Religion og kultur ..........................................................................................73 § 54 Erhvervskommunikation ...............................................................................75

  3. år, engelsk, fransk, spansk tysk § 55 Valgfag ..........................................................................................................76 § 56 Erhvervskommunikation ...............................................................................76

  3. år, Alle sprog § 57 Interkulturel kommunikation ........................................................................78 § 58 Forhandlingsteori og –træning ......................................................................79

  3. år, fælles fag (alle sprog) § 59 Bachelorprojektet ..........................................................................................80

  3. år, samfundsvidenskabelige fag § 60 Videnskabelig metode ...................................................................................82 § 61 Markedsanalyse ............................................................................................83

  B. Beskrivelse af kandidatuddannelsens fag Obligatoriske fælles fag, Humaniora

  § 62 Forhandlingsteori ..........................................................................................84 Obligatoriske fælles fag, Samfundsvidenskab

  § 63 Globaliseringsprocesser ................................................................................85 Fælles for de humanistiske spor:

  § 64 Sporfagsprojekt og Projektfremlæggelse ......................................................85 § 65 Projektfremlæggelse .....................................................................................86

  Sporfag: Human Resource Management spor § 66 Kommunikation og kultur i organisationer ...................................................87 § 67 Interpersonel kommunikation .......................................................................89 § 68 Human Resource Management .....................................................................90 § 69 International Management ............................................................................91

  Sporfag: Internationale forhold spor § 70 Menneskerettigheder og kultur .....................................................................92 § 71 Velfærdssamfundet i internationalt perspektiv ..............................................93 § 72 International økonomisk politik ....................................................................94 § 73 Europæisk økonomisk integration ................................................................95

  Sporfag: Marketing og kommunikation-spor § 74 Medie- og kommunikationsteori ...................................................................95

 • § 75 Medieanalyse ................................................................................................96 § 76 Integreret markedskommunikation ...............................................................98 § 77 Videregående marketingteori og –strategi ....................................................99

  § 78 Valgfag ........................................................................................................100 § 79 Specialet ......................................................................................................105

  III Ikrafttræden og overgangsbestemmelser – bacheloruddannelsen og

  kandidatuddannelsen ......................................................................................106 ALMEN DEL IV Det humanistiske fakultets fællesbestemmelser ...............................109 Fagbekendtgørelse, eksamensbekendtgørelse mv. findes i et separat hæfte.