111
Centar za ekonomska istraživanja Beograd PRIMJENA DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH ISKUSTAVA U FORENZIČKOJ REVIZIJI I RAZVOJ OVE STRUKE U BIH APPLICATION OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXPERIENCE IN FORENSIC AUDIT FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN BIH prof.dr.sc. Božo Vukoja STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27-29.11.2019.

STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

Centar za ekonomska istraživanja Beograd

PRIMJENA DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH ISKUSTAVA U FORENZIČKOJ REVIZIJI I RAZVOJ OVE STRUKE U BIH

APPLICATION OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXPERIENCE IN FORENSIC AUDIT FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN BIH

prof.dr.sc. Božo Vukoja

STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27-29.11.2019.

Page 2: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

UVOD

1. POJAM, GLAVNE VRSTE I OTKRIVANJE PREVARA

2. UZORCI I FAKTORI ZA NASTANAK FINANCIJSKIH PREVARA

3. PRIVREDNI KRIMINAL, PREVARE I PODRUČJE ZLOUPOTREBE RAČUNOVODSTVA

4. SEDAM SMRTNIH GRIJEHOVA U RAČUNOVODSTVU i PROMJENE U TRADICIONALNIM

FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

5. RAZVOJ, CILJEVI I ZADACI FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE U BIH

6. DOMACA I MEDUNARODNA ISKUSTVA U FORENZICI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

7. ZAKLJUČAK

Sadržaj

Page 3: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

q PREVARE, LAŽIRANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA IMAJU POVIJESNU PRAKSU I STARE SU GOTOVO KAO I ČOVJEČANSTVO A JAVLJAJU SE OD PAMTIVJEKA KROZ RAZLIČITE OBLIKE I MODALITETE.

q KADA ĆE SE PREVARE POČETI JAVLJATI, NA KOJI NAČIN I U KOM VREMENSKOM INTERVALU ĆE SE ONE ODVIJATI OVISI OD MOTIVA SAMIH POČINITELJA PREVARE, PRILIKA ČIJI SU ONE REZULTAT I NJIHOVIH OPRAVDANJA I RAZLOGA I NIZA DRUGIH FAKTORA .

q CILJ OVOG RADA JESTE POKAZATI MODALITETE I PRAKSU PREVARA U BIH I SVIJETU POSEBNO U SEGMENTU FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA ALI I RAZUMIJEVANJE ULOGE KOJU DANAS IMA FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA KAO METODE I INSTRUMENTE OTKRIVANJA KRIMINALNIH RADNJI A TEMELJEM ISKUSTAVA NAJRELEVANTNIJIH MEDUNARODNIH I DOMAĆIH FIRMI.

q SVE OVO ĆE NAM KROZ ZAJEDNIČKU DISKUSIJU POMOĆI DA LAKŠE DETEKTIRAMO RAZLIČITE M O DA L I T E T E L A Ž I R A NJA I P R E VA R A T E K R EAT I V N O ST T VO R AC A I D I V E RG E N T N I H RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIJA U ZEMLJI I SVIJETU.

Uvod

Page 4: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

•  

q PRVI OBLICI FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA DATIRAJU JOŠ IZ DREVNOG EGIPTA, GDJE SE KAO RAČUNOVOĐE FORENZIČARI POJAVLJUJU OSOBE KOJE SU POPISIVALI IMOVINU FARAONA, KAO ŠTO SU ŽITARICE I ZLATO. KOLIKO JE NJIHOVA ULOGA BILA ZNAČAJNA, GOVORI I ČINJENICA DA SU IH NAZIVALI „OČIMA I UŠIMA FARAONA” ZA PRONAĐENE DOKAZE KOJI SU UKAZIVALI NA PRONEVJERU ILI PODMIĆIVANJE, BILE SU UTVRĐENE RAZLIČITE MJERE KAŽNJAVANJA S TIM ŠTO SU ONE BILE MNOGO RIGOROZNIJE NEGO DANAS.

q  RANI ZNACI FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA UKAZUJU NA PERIOD IZMEĐU 3.300. I 3.500. GODINE PRIJE NOVE ERE, GDJE POSTOJE ARHEOLOŠKI DOKAZI DA SU U STAROM EGIPTU RAČUNOVOĐE ILI PISARI NADGLEDALI NOVČANE TRANSAKCIJE KORISTEĆI VLAŽNE GLINENE PLOČE ILI PAPIRUS. KAKO BI DOKAZALI DA ZAPISI I EVIDENCIJE NISU MIJENJANI, ORIGINALNI DOKUMENT BI BIO UPAKOVAN U GLINENU KOVERTU.

q SVAKI DOKAZ O MANIPULACIJI BI REZULTIRAO ISTRAGOM I SVAKA ZLOUPOTREBA BI DOVELA DO KAŽNJAVANJA ILI U NAJGOREM SLUČAJU SAKAĆENJA ILI ČAK SMRTI [BUCKSTEIN, 2011]. 

Povijest nastanka forenzičkog računovodstva

Page 5: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

q U HAMURABIJEVOM ZAKONIKU IZ 1800. GODINE PRIJE NOVE ERE, ISTAKNUT JE PROBLEM PREVARE, U KOME SE NAVODI DA UKOLIKO PASTIR KOME SU OVCE POVJERENE NA ČUVANJE, POGREŠNO PRIKAŽE PRIRAST OVACA ILI IH PRODA ZA NOVAC, BIĆE PROGLAŠEN KRIVIM I BIĆE OBAVEZAN PLATITI VLASNIKU DESET PUTA VIŠE OD UTVRĐENOG GUBITKA [GOLDEN, SKALAK & CLYTON, 2006]. 

q  POSTOJE I NAZNAKE FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA U INDIJI IZMEĐU 321. I 184. GODINE PRIJE NOVE ERE, GDJE JE PRONAĐENA DETALJNA LISTA U KOJOJ JE SAČINJENO OKO 40 KRIVIČNIH DJELA OKARAKTERISANIH KAO PRONEVJERE.

q  KAŽNJAVANJA ZA PRESTUP SU SE PRIMJENJIVALA ZBOG RAZLIČITIH NEPRAVILNOSTI, BILO DA JE DO NJIH DOLAZILO USLJED NEMARA, NEKOMPETENTNOSTI ILI ZBOG UNAPRIJED OSMIŠLJENIH I NAMJERNO POČINJENIH PREVARA [BUCKSTEIN, 2011]. 

q TAKOĐE, POSTOJE DOKAZI TISUĆAMA GODINA UNAZAD O KORIŠĆENJU OSNOVNIH BIOMETRIJSKIH TEHNIKA KAO NAČINA PROVJERE POSLOVANJA TRGOVACA ŠTO UKAZUJE NA TO DA JE NEPOVJERENJE U UČESNIKE NA TRŽIŠTU POSTOJALO I PRIJE NEGO ŠTO JE ČOVJEK POČEO DA TRGUJE.

Povijest nastanka forenzičkog računovodstva

Page 6: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

Povijest nastanka forenzičkog računovodstva

Page 7: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

q SIGURNO DA JE JEDAN OD NAJZAPAŽENIJIH KRIMINALNIH SKANDALA POČETKOM DVADESETIH GODINA PROŠLOG STOLJEĆA BIO I SLUČAJ ALPHONSE CAPONE-A, ( AL KAPONEA ) U AMERICI .PRED LICE PRAVDE KAPONE-A IZVEO FORENZIČKI RAČUNOVOĐA FRANK J. WILSON IZ SPECIJALNE OBAVJEŠTAJNE JEDINICE PRI MINISTARSTVU FINANSIJA SAD.  GODINE 1930. WILSON I NJEGOVI AGENTI ISPITALI SU PREKO 2 MILIONA PRIMJERAKA DOKUMENTACIJE KOJA JE BILA ZAPLIJENJENA TOKOM PRETHODNIH ŠEST GODINA, A KAKO BI PRIKUPILI DOKAZE, MORALI SU ISPITATI TIM AGENATA ZA NEKRETNINE, VLASNIKE PREDUZEĆA, SLUŽBENIKE HOTELA, BAROVA, ALI I BROJNE RAČUNOVOĐE.

q KROZ DETALJNI PREGLED GLAVNE KNJIGE WILSON JE PRONAŠAO OPIS TRANSAKCIJE U KOJOJ SE NAVODI DA JE 17.500 DOLARA „ISPLAĆENO AL .. -U“ S TIM ŠTO JE BILO POTREBNO DOKAZATI DA JE AL -ZAISTA ALPHONSO CAPONE. ZA TRI SEDMICE, WILSON JE UPOREĐIVAO UZORKE RUKOPISA SVIH KAPONEOVIH SARADNIKA NA RAZLIČITIM VRSTAMA DOKUMENATA I KONAČNO JE, UPARIVŠI RUKOPIS IZ GLAVNE KNJIGE I UPLATNICE IZ JEDNE BANKE, DOŠAO DO OSOBE KOJA JE POSVJEDOČILA NA SUĐENJU DA JE U PERIODU OD 1924-1926. GODINE, KAPONE ZARAĐIVAO OD TRKE PASA, KAO I DA MU JE ZA TO UPLAĆIVAN NOVAC. WILSONOV TIM JE PRATIO TRAG NOVCA I OTKRIO DA JE DIREKTNO IŠAO NA RAČUN PORODICE KAPONE 1926. I 1927. GODINE,

q  TE JE NA SUĐENJU 1931. GODINE OTKRIVENO DA JE KAPONE IMAO OKO MILION DOLARA NEOPOREZOVANIH PRIHODA.q  OPTUŽEN JE ZA UTAJU POREZA I OSUĐEN NA KAZNU ZATVORA. U TO VRIJEME, ON JE BIO PORESKI OBVEZNIK KOME JE 

ODREĐENA NAJVIŠA KAZNA OD 250.000 DOLARA, A WILSON JE UNAPRIJEĐEN U NAČELNIKA TAJNE SLUŽBE AMERIKE.q  WILSON JE TAKOĐE DAO JOŠ JEDAN DOPRINOS U ISTRAŽITELJSKIM I DETEKTIVSKIM POSLOVIMA, KONCEPTOM POZNATIM POD 

NAZIVOM „OBILJEŽENIH NOVČANICA U KRIMINALNIM RADNJAMA“. 

Slučaj Alphonse Capone-a

Page 8: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

q IZ NAPRIJED NAVEDENIH PRIMJERA A PROMATRANO KROZ SVE DRUGE PRIMJERE KROZ POVIJEST VIDIMO DA PREVARE IMAJU SVOJU DUGU POVIJEST TJ.DA SU PREVARE STARE ISTO KOLIKO I ČOVJEČANSTVO KAO I AKTIVNOSTI NJIHOVE DETEKCIJE I OTKRIVANJA.

q  BROJNI FINANCIJSKI SKANDALI KRAJEM PROŠLOG I S POČETKOM OVOG STOLJEĆA , PRAĆENI GUBICIMA INVESTITORA KOJI SE MJERE MILIJARDAMA DOLARA OZBILJNO SU POLJULJALI POVJERENJE INVESTITORA I RAČUNOVODSTVENE JAVNOSTI U CJELINI U FINANCIJSKE INFORMACIJE SADRŽANE U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA, ALI I NANIJELI ZNAČAJNU ŠTETU KAKO KOMPANIJAMA, TAKO I PRIVREDI. 

q  MNOGI PRIMJERI FINANCIJSKIH SKANDALA U PROTEKLOM PERIODU UKAZALI SU NA BROJNA OGRANIČENJA KOJA REVIZORI IMAJU U SVOM RADU. USLJED TIH OGRANIČENJA REVIZORI NISU BILI U MOGUĆNOSTI DA OTKRIJU MNOGE OBLIKE PREVARA U POSLOVANJU PREDUZEĆA. ZBOG UZORKOVANJA I DRUGIH OGRANIČENJA.

q KORPОRATIVNI SKANDALI SU KROZ RAZLIČITE VIDOVE I ŠEME PREVARA, NJIHOVU KOMPLEKSNOST I PROMJENLJIVOST KROZ VRIJEME, UVJETOVALI I NEOPHODNOST POSTOJANJA FORENZIČKIH ISPITIVANJA KRIMINALNIH RADNJI.

q FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA , KAO POSEBNE DISCIPLINE, JAVILE SU SE KAO ODGOVOR NA RAZNOVRSNE TIPOVE PREVARA I KRIMINALNIH RADNJI KOJI SU SE POJAVLJIVALI KROZ POVIJEST U RAZLIČITIM DRŽAVAMA ŠIROM SVIJETA. U TOM SMISLU, FORENZIČKA REVIZIJA JE DALA SVOJ DOPRINOS KAO JEDNA OD METODA OTKRIVANJA RAZLIČITIH VIDOVA PREVARA, ALI I PRIKUPLJANJA DOKAZA KOJI ĆE BITI VALIDNI ZA SUD I IZVESTI POČINIOCE KRIMINALNIH AKTIVNOSTI PRED LICE PRAVDE.

UVOD Skandali krajem prošlog i s početkom ovog stoljeća

Page 9: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

ŠTO JE PREVARA FREUD OBMANA ,PRONEVJERA UTAJA

1.MOTIVIRANI POČINITELJI

2.POSTOJANJE ŽRTVE PREVARENIH

3.ODSUTNOST SPOSOBNIH CUVARA

CILJ PREVARE-STICANJE

MATERIJALNE KORISTI

REZULTAT TRIJU ČIMBENIKA:

PREVARA (FRAUD)- JE SVAKI NAMJERAN ČIN ILI PROPUST KREIRAN KAKO B I S E O B M A N U L I O STA L I A KOJ I R E Z U LT I R A G U B I C I M A Ž RT V E (PREVARENOG) ILI POSTIZANJEM CILJA IZVRŠITELJA.

Prevara

Page 10: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

    Perceived Opportunity (prilika) Ratiolization (racionalizacije/opravdanje)

MOTIVACIJA

TROUGAO PREVARE

PRILIKA RACIONALIZACIJA SPOSOBNOST

RACIONALNOST/ CJELOVITOST

POBUDA/PRITISCI

PRILIKE

Pritisak na menadžment (profit, bonusi, krediti, ulagači)Pritisak na pojedinca (ostvarenje targeta, porodični problemi, stil života, problemi sa kockom/ drogom, želja za napredovanjem 

„Samo sam pozajmio novac“• „Njima neće nedostajati, imaju dovoljno“

•  „Samo uzimam ono što mi pripada“• „Nisam dovoljno cenjen i plaćen za posao koji obavljam“

•Neadekvatna interna kontrola•Nedovoljna razdvojenost dužnosti• Previše poverenja u zaposlene•Ne postojanje kulture protiv prevara

Trokut i dijamant prevare

Page 11: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

RAZNI KORPORATIVNI PRITISCI

NEADEKVATNE INTERNE KONTROLE I KONTROLNI

MEHANIZMI

RAST TREND A NEZAPOSLENOSTI

TEHNOLOŠKI NAPREDAK

PROMJENE INDUSTRIJSKE RELACIJE

CESTE KORPORATIVNE REORGANIZACIJE

ČIMBENICI /FAKTORI PREVARA 

Faktori nastanka financijskih prevara

Page 12: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

I PREVARNO (LAŽNO) FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

1.MANIPULACIJA, FALSIFICIRANJE ILI PREPRAVKA KNJIŽENJA ILI ISPRAVA NA OSNOVU KOJIH SE SASTAVLJAJU FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

2. POGREŠAN PRIKAZ ILI NAMJERNO IZOSTAVLJANJE DOGAĐAJA, TRANSAKCIJA ILI DRUGIH ZNAČAJNIH INFORMACIJA IZ FINANCIJSKIH

IZVJEŠTAJA 3. NAMJERNO POGREŠNO PRIMJENJIVANJE RAČUNOVODSTVENIH

NAČELA KOJA SE ODNOSE NA VREDNOVANJE, PRIZNAVANJE, RAZVRSTAVANJE, PRIKAZIVANJE ILI OBJAVLJIVANJE

II OTUĐIVANJE (ZLOUPTREBA) IMOVINE

1.(UTAJA PRIMITAKA, ILI NAVOĐENJE POSLOVNOG SUBJEKTA NA PLAĆANJE ROBE I USLUGA

KRAĐU MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE i t d

Dvije vrste namjernog pogrešnog prikazivanja

Page 13: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

AGRESIVNA PRIMJENA 

RACUNOVODSTVENIH NACELA

DOKAZI NEOPRAVDANO

RASKOŠNOG ŽIVOTNOG STILA

MENADŽERA ILI ZAPOSLENIKA;

PISANA DOKUMENTACIJA

KOJA SE UOBIČAJENO ELEKTRONSKI

ISPISUJE

NEPOTKRIJEPLJENE TRANSAKCIJE

NEOBIČNE TRANSAKCIJE, S

OBZIROM NA NJIHOVU VRSTU,

KOLIČINU ILI SLOŽENOST

DUGO NE NAPLAĆENA

SALDA KONTA POTRAŽIVANJA

ZNAČAJNE NEUSKLAĐENE

RAZLIKE IZMEĐU GLAVNE KNJIGE I

ANALITIČKE EVIDENCIJE

ZNAČAJNE NEUSGLAŠENE

KNJIGE I ANALITIČKE EVIDENCIJE

NEUSKLAĐENOST

PRIVREMENIH KONTA

CRVENISIGNALI

Crveni upozoravajući signali

Page 14: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

• RAČUNOVODSTVENO OSOBLJE JE SLABO ILI NEISKUSNO U SVOJIM DUŽNOSTIMA;• POVREDAMA DUŽNOSTI I/ILI FAVORIZIRANJU;

• DECENTRALIZACIJA BEZ ADEKVATNOG NADZORA:• NEOČEKIVANA PREKORAČENJA ILI SMANJENJA U BILANCI GOTOVINE 

•   SMANJENJE GOTOVINE• FOTOKOPIRANI ILI NEDOSTAJUĆI DOKUMENTI;

• MENADŽERI POKAZUJU ZNAČAJNO NEPOŠTIVANJE REGULATORNIH TIJELA;

• NERADO PRUŽANJE INFORMACIJA REVIZORIMA;NEDOSTATAK TRANSPARENTNOSTI• ČESTI KONFLIKTI I SPOROVI  SA REVIZORIMA;• GLASINE O SUKOBU INTERESA, NEPOTIZMU, 

Ostali indikatori koji upozoravaju na prevarno ponašanje

Page 15: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

KORUPCIJA

LAŽIRANJE

FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

NEDOZVOLJENO PRISVAJANJE SREDSTAVA

MEĐUNARODNA ASOCIJACIJA CERTIFICIRANIH ISTRAŽIVAČA PREVARE (ACFE) JE ORGANIZACIJA ČIJI JE PRIMARNI CILJ BORBA PROTIV PREVARE.

OVA ASOCIJACIJA JE RAZVILA MODEL (SHEMU) P O Z N AT K A O „ S TA B L O P R E VA R E “ U C I L J U KATEGORIZACIJE VRSTA PREVARE.

Stablo prevare

Page 16: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

KORUPCIJA

LAŽIRANJE

FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

NEDOZVOLJENO PRISVAJANJE SREDSTAVA

JEDNA OD NAJVAŽNIJIH ORGANIZACIJA ČIJI JE

PRIMARNI CILJ BORBA PROTIV PREVARE JE

MEĐUNARODNA ASOCIJACIJA CERTIFICIRANIH

ISTRAŽIVAČA PREVARE (ACFE) .

OVA ASOCIJACIJA JE RAZVILA MODEL (SHEMU)

POZNAT KAO „STABLO PREVARE“ U C ILJU

KATEGORIZACIJE VRSTA PREVARE.

Stablo prevare po ACFE (Medunarodna asocijacija istraživača prevare )

ACFE

Page 17: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

17

Privredni kriminal u svijetu

VRSTA PREVARE UČESTALOST OTKRIVANJA PREVARA PO GODINAMA2012. 2014. 2016. 2018.

1.ZLOUPOTREBA SREDSTAVA 87% 85% 83% 89%2.KORUPCIJA 33% 37% 35% 38%3.LAŽNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE 8% 9% 10% 10%

VRSTA PREVARE PROSJEČNI GUBITAK PO PREVARI U $ 2012. 2014. 2016. 2018.

1.ZLOUPOTREBA SREDSTAVA 120.000 130.000 125.000 114.0002.KORUPCIJA 250.000 200.000 200.000 250.0003.LAŽNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE 1.000.000 1.000.000 975.000 800.000

Izvor: ACFE Report to the Nations 2012.-2018. www.acfe.com

Page 18: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

Studija ACFE 2018 .

  

Page 19: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

19Izvor: ACFE Report to the Nations 2018 www.acfe.com

IZVOR INFORMACIJA O PREVARI Učešće u % Izvor dojave u %DOJAVA 40

Zaposlenici 53

Kupci 21

Anonimno 14

Dobavljači 8

Drugi 5

Konkurenti 3

Vlasnici 2

INTERNA REVIZIJA 15MENADŽERSKI PREGLEDI 13SLUČAJNO 7DRUGO 6KONFIRMACIJE 5ISTRAGA DOKUMENATA 4EKSTERNA REVIZIJA 4MONITORING 3PRAVOSUĐE 2INTERNA KONTROLA 1PRIZNANJE 1

Privredni kriminal u svijetu

Page 20: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

20

Društvene konsekvence prevara ACFE Izvještaj o prevarama 2018.

Izvor: ACFE Report to the Nations 2018. www.acfe.com

GUBICI OD PREVARA:

ü5% PRIHODA PODUZEĆAü7 MILIJARDI $ ü2.690 OTKRIVENIH PREVARAü125 ZEMALJA SVIJETA üPERIOD PROMATRANJA 2016-2017.

Page 21: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

21

Privredni kriminal u svijetu

Izvor: ACFE Report to the Nations 2018. www.acfe.com

IZVOR INFORMACIJA O PREVARAMA Gubici u 000 $ Trajanje u mjesecimaINTERNA KONTROLA 39.000 5MONITORING 50.000 6KONFIRMACIJE 52.000 11INTERNA REVIZIJA 108.000 12MENADŽERSKI PREGLEDI 110.000 14ISTRAGA DOKUMENATA 130.000 18DOJAVA 126.000 18EKSTERNA REVIZIJA 250.000 23SLUČAJNO 150.000 24PRIZNANJE 186.000 24PRAVOSUĐE 935.000 24

Page 22: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

22

ü 89% NIJE NIKADA OPTUŽENO ILI OSUĐENO ZA PREVARU

ü 6% JE PRETHODNO BILO OPTUŽENO ZA PREVARU

ü 4% JE PRETHODNO BILO OSUĐENO ZA PREVARU

ü 85% POČINILACA JE POKAZIVALO NAJMANJE JEDAN ZNAK UPOZORENJA

ü 50% POČINILACA JE POKAZIVALO VIŠE ZNAKOVA UPOZORENJA

Karakteristike počinioca prevara -ACFE izvještaj o prevarama 2018.

Izvor: ACFE Report to the Nations 2018. www.acfe.com

Page 23: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

23

Privredni kriminal u svijetu ACFE izvještaj o prevarama 2018

Izvor: ACFE Report to the Nations 2018. www.acfe.com

ZNAKOVI UPOZORENJA PROCENAT ISKAZIVANJAŽIVOT IZVAN MOGUĆNOSTI 41FINANSIJSKE TEŠKOĆE 29NEOBIČNA VEZA SA DOBAVLJAČIMA/KUPCIMA 20NEVOLJNO DIJELJENJE DUŽNOSTI 15RAZVOD/OBITELJSKI PROBLEMI 14PREVARANTSKE KARAKTERISTIKE 13RAZDRAŽLJIVOST 12OVISNOST 10NEZADOVOLJSTVO SA PRIMANJIMA 9IZRAŽENI PRITISAK IZ DRUŠTVA 7SOCIJALNA IZOLACIJA 7RANIJI PROBLEMI SA ZAKONOM 6ODBIJANJE KORIŠTENJA ODMORA 6RANIJI PROBLEMI SA POSLODAVCEM 6NEZADOVOLJSTVO ZBOG MANJKA AUTORITETA 5IZRAŽENI OBITELJSKI /OSOBNI PRITISAK ZA USPJEH 4NESTABILNE ŽIVOTNE OKOLNOSTI 3OSTALO 4

Izvor: ACFE Report to the Nations 2018. www.acfe.com

Page 24: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

KREATIVNO RAČUNOVODSTVO

NOVČANE STIMULACIJE ZAPOSLENIH

Najčešći razlozi za primjenu kreativnog računovodstva

Page 25: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

PRERANO PRIZNAVANJE PRIHODA ILI PRIZNAVANJE

PRIHODA UPITNE KVALITETE;

PRIZNAVANJE FIKTIVNOG PRIHODA;

NAPUHAVANJE ZARADE VANREDNIM DOBICIMA;

PREBACIVANJE TEKUĆEG PRIHODA U KASNIJI

PERIOD;

POGREŠNA KNJIŽENJA ILI NEPRAVILNO

REDUCIRANJE OBAVEZA;

PREBACIVANJE TEKUĆIH RASHODA U RANIJI ILI KASNIJI OBRAČUNSKI

PERIOD;

PREBACIVANJE BUDUĆIH RASHODA U TEKUĆI

PERIOD

Sedam smrtnih grijeha u računovodstvu prema Howard Schillt:

Page 26: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

RANG PODRUČJE (TIP)  MANIPULACIJE BROJ KOMPANIJA POSTOTAK

1. REZERVIRANJA 105 57%

2. NEOPERATIVNI PROFIT 63 34%

3. IZVANREDNI TROŠKOVI 54 29%

4. MIROVINSKI FOND 52 28%

5. KAPITALIZACIJA 50 27%

6. SNIŽAVANJE POREZNIH TROŠKOVA 24 13%

7. IZVANBILANČNI DUGOVI 23 12%

8. DEPRECIJACIJA 17 9%

9. TEČAJNE RAZLIKE 16 9%

10. BRENDOVI 14 8%

11. SMANJIVANJE ZARADE 9 5%

Kao što se može vidjeti iz tablice, u britanskim kompanijama najviše se manipuliralo s rezerviranjima.. Pored toga značajne stavke kreativnog računovodstva bile su izvanredni dobici i gubici, mirovinski fondovi i kapitalizacija. Kad bi se kod nas moglo provesti istraživanje vjerojatno bi rezultati bili slični.

PRIKAZ PRIMJENE PRAKTIČNIH POSTUPAKA KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA U 185 NAJVAŽNIJIH BRITANSKIH KOMPANIJA

Page 27: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

27

„SVAKO PODUZEĆE MANJE ILI VIŠE FRIZIRA SVOJU DOBIT”. Svaki set izvještaja u zemlji i svijetu zasniva se na poslovnim

knjigama koje su ili lagano prokuhane ili pak potpuno pečene.“

Griffiths, I. Creative Accounting. 1986.Prije svega: Najgora pretpostavka koju forenzičar može pomisliti je: „Oni to ne bi učinili.“ Zbog toga profesionalni skepticizam forenzičara nalaže da „treba uzeti u obzir sve mogućnosti…… i puno više od toga“. prof.dr.sc. Vinko Belak

Page 28: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

           ZA POČETAK ĆEMO KRENUTI OD SLJEDEĆE DEFINICIJE:

q  „KREATIVNO RAČUNOVODSTVO JE PROCES U KOJEM RAČUNOVOĐE KORISTE SVOJE POZNAVANJE RAČUNOVODSTVENIH PRAVILA (POSEBNO NJIHOVE SLABOSTI) DA BI MANIPULIRALI CIFRAMA ISKAZANIM U POSLOVNIM RAČUNIMA “. 

q IAKO JE U KODEKSU ETIKE ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE NAVEDENO DA RAČUNOVOĐA NE SMIJE SVJESNO SUDJELOVATI U BILO KOJOJ NEZAKONITOJ ILI ILEGALNOJ AKTIVNOSTI, NITI U AKTIVNOSTIMA KOJE BACAJU LOŠE SVJETLO NA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU, U PRAKSI SU POZNATI MNOGI SLUČAJEVI GDJE SU RAČUNOVOĐE I REVIZORI SA SVOJIM ZNANJEM I POZNAVANJEM STRUKE PRIPOMOGLI U PRIKAZIVANJU POGREŠNE SLIKE STVARNOG POSLOVANJA PODUZEĆA.

Pojam kreativno računovodstvo

Page 29: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

5.PROBLEMI SA IZVJESTAVANJEM SA 

NOVCANIM TOKOVIMA

1. PRIZNAVANJE PRIJEVREMENIH I FIKTIVNIH PRIHODA.

2. AGRESIVNA KAPITALIZACIJA TROŠKOVA I KREATIVNO SMANJENJE TROŠKOVA

3.NEADEKVATNO PRIZNAVANJE SREDSTAVA I OBAVEZA 

4. KREACIJE U PREZENTIRANJU IZVJEŠTAJA,

Kreativno računovodstvo se najčešće manifestira kroz:

Page 30: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

KREATIVNO RAČUNOVODSTVO

NOVČANE STIMULACIJE ZAPOSLENIH

Najčešći razlozi za primjenu kreativnog računovodstva

Page 31: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

1.  NEOČEKIVANE I NEOBJAŠNJIVE PROMJENE U RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA, POSEBNO AKO PODUZEĆE IMA LOŠE PERFORMANCE,

2.  POVEĆANJE UČEŠĆA POTRAŽIVANJA U PRIHODIMA OD PRODAJE, PRUŽANJE KUPCIMA POVOLJNIJIH UVJETA   PLAĆANJA – PRODUŽENJE ROKOVA,

3. RAST DOBITI KAO POSLJEDICA NEPLANIRANIH PRODAJA IMOVINE,

4. RAST RAZLIKE IZMEĐU NETO DOBITI I NETO GOTOVINE IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI U ODNOSU NA PRETHODNE GODINE,

5. POVEĆANJE RAZLIKE IZMEĐU NETO DOBITI PRIJE POREZA I OPOREZIVE DOBITI,

         6. VELIKO PRILAGOĐAVANJE DOBITI U ČETVRTOM KVARTALU GODINE,

   7. NEOČEKIVANO VISOKO PRIPISIVANJE ILI OTPISIVANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE,

8. ZNAČAJNE TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA

9.PROMJENA REVIZORA, 

Signali koji upućuju na dodatan oprez

Page 32: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

Slide 32

q ZAŠTITA OD ZLOUPORABE KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA MOŽE SE POVEĆATI JEDINO PRIMJENOM „FORENZIČNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE “

q FORENZIČKA REVIZIJA KONSTRUIRANA JE NA EKSPERTNOJ OSNOVI I IMA ZA CILJ UTVRDITI PROCJENOM „ISTINIT I FER“ PRIKAZ STANJA I REZULTATE IZVJEŠTAJNOG SUBJEKTA.

q  U DANAŠNJE VRIJEME UBRZANO SE RAZVIJA KOMERCIJALNO FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO I

REVIZIJA . NJIHOVA JE PRIMARNA ULOGA PROCIJENITI STVARNO STANJE I REZULTATE IZVJEŠTAJNOG 

SUBJEKTA S ASPEKTA INTERESA VJEROVNIKA, POTENCIJALNOG PARTNERA ILI INVESTITORA KOJI SU 

NARUČITELJI I KORISNICI REZULTATA FORENZIČNOG RAČUNOVODSTVA

Zaštita od kreativnog računovodstva

Page 33: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

RANG PODRUČJE (TIP) BROJ KOMPANIJA POSTOTAK

1. REZERVIRANJA 105 57%

2. NEOPERATIVNI PROFIT 63 34%

3. IZVANREDNI TROŠKOVI 54 29%

4. MIROVINSKI FOND 52 28%

5. KAPITALIZACIJA 50 27%

6. SNIŽAVANJE POREZNIH TROŠKOVA 24 13%

7. IZVANBILANČNI DUGOVI 23 12%

8. DEPRECIJACIJA 17 9%

9. TEČAJNE RAZLIKE 16 9%

10. BRENDOVI 14 8%

11. SMANJIVANJE ZARADE 9 5%

Kao što se može vidjeti iz tablice, u britanskim kompanijama najviše se manipuliralo s rezerviranjima.. Pored toga značajne stavke kreativnog računovodstva bile su izvanredni dobici i gubici, mirovinski fondovi i kapitalizacija. Kad bi se kod nas moglo provesti istraživanje vjerojatno bi rezultati bili slični.

PRIKAZ PRIMJENE PRAKTIČNIH POSTUPAKA KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA U 185 NAJVAŽNIJIH BRITANSKIH KOMPANIJA

Page 34: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

Slide 34

q PRIMJERI UPORABE I ZLOUPORABE KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA MOGLI BI SE NABRAJATI U NEDOGLED JER JE MAŠTA LJUDI KOJI LAŽIRAJU FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NEISCRPNA. NEKE OD ZLOUPORABA KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA SU OTKRIVENE I IZAZVALE SU VELIKE RAČUNOVODSTVENE SKANDALE. MEĐUTIM, PUNO VIŠE IMA ZLOUPORABA KOJE NISU OTKRIVENE.

q POSTAVLJA SE PITANJE: KAKO SE VJEROVNIK ILI INVESTITOR MOŽE BORITI PROTIV INFORMACIJA IZ IZVJEŠTAJA U KOJIMA JE ZLOUPORABLJENO KREATIVNO RAČUNOVODSTVO?

q LAIČKI I LOGIČAN ODGOVOR BI BIO DA SE PROTIV PROBLEMA TREBA BORITI POMOĆU REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA.

q MEĐUTIM, PRAKSA JE POKAZALA DA REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SAMO DONEKLE PREDSTAVLJA ZAŠTITU OD ZLOUPORABE KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA, ALI NA ŽALOST, NE DOVOLJNU. NAIME, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI TVRTKI KOJE SU IZAZVALE VELIKE RAČUNOVODSTVENE SKANDALE BILI SU REVIDIRANI SA NAJCESCE POZITIVNIM MIŠLJENJEM.

q TA KONSTATACIJA ZORNO PRIKAZUJE DA REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NE PRUŽA DOVOLJNU ZAŠTITU OD PRIJEVARA I LAŽNIH PRIKAZA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA. PORED TOGA, VEĆINA TVRTKI NIJE OBAVEZNA REVIDIRATI FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE PA KOD NJIH NEMA NI TOG PRVOG STUPNJA ZAŠTITE OD LAŽNIH PRIKAZA ILI ODSTUPANJA „ISTINITOG I FER“ IZVJEŠTAVANJA.

Forenzično računovodstvo i revizija kao alat za otkrivanje zlouporabe kreativnog računovodstva

Page 35: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

Forenzički revizor posjeduje profesionalni skepticizamStandardi ispitivanja (dokazi koji su prikupljeni treba da budu relevantni, točni i pouzdani)

ISKUSTVO I STRUČNOST

Forenzička revizija = računovodstvo + revizija + ekonomika + statistika +  informatika + poznavanje pravne regulative + istražiteljske vještine

FORENZIČKA REVIZIJA (FORENSIC AUDIT) JE PRIMJENA ISTRAŽITELJSKIH I ANALITIČKIH VJEŠTINA S CILJEM OTKRIVANJA MANIPULACIJA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA KOJE ODSTUPAJU OD RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA, POREZNIH ZAKONA I OSTALIH

ZAKONSKIH ODREDBI.

Forenzička revizija

Page 36: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

ISTRAŽIVANJE I ANALIZIRANJU

DOKAZA O POČINJENOJ PREVARI

RAZVIJANJE KOMPJUTERIZIRANIH APLIKACIJA KOJE ĆE

POSLUŽITI U ANALIZAMA I PREZENTACIJAMA O

FINANCIJSKIM DOKAZIMA,

UKLJUČUJUĆI SVJEDOČENJA NA SUDU U

ULOZI SVJEDOKA- STRUČNJAKA, TE

PRIPREMANJU VIZUELNIH SREDSTAVA, KOJI ĆE

SLUŽITI KAO DOKAZ NA SUĐENJU.

• ANALIZAMA I PREZENTACIJAMA O

FINANCIJSKIM DOKAZIMA, • PREZENTACIJAMA

REZULTATA ISTRAŽIVANJA U VIDU IZVJEŠTAJA I

KOMPLETIRANJA DOKUMENTACIJE,

• ASISTIRANJU U PRAVNIM POSTUPCIMA,

Forenzično računovodstvo i revizija pronalazi neslaganja i otkriva čitav lanac prevare i nalazi odgovore na pitanja koja čine lanac prevare: TKO – ŠTO – GDJE – ZAŠTO – KADA – KAKO

Zadaci računovođa i revizora forenzičara odnose se na učešće u slijedećim aktivnostima:

CILJEVI I ZADACI FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA

Page 37: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

PRERANO PRIZNAVANJE PRIHODA ILI PRIZNAVANJE

PRIHODA UPITNE KVALITETE;

PRIZNAVANJE FIKTIVNOG PRIHODA;

NAPUHAVANJE ZARADE VANREDNIM DOBICIMA;

PREBACIVANJE TEKUĆEG PRIHODA U KASNIJI

PERIOD;

POGREŠNA KNJIŽENJA ILI NEPRAVILNO

REDUCIRANJE OBAVEZA;

PREBACIVANJE TEKUĆIH RASHODA U RANIJI ILI KASNIJI OBRAČUNSKI

PERIOD;

PREBACIVANJE BUDUĆIH RASHODA U TEKUĆI

PERIOD

Sedam trikova ili smrtnih grijeha u računovodstvu prema Howard Schillt:

Page 38: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

q PRVU KNJIGU O FORENZIČNOM RAČUNOVODSTVU NAPISAO JE FRANCIS C. DYKEMAN 1982. GODINE. q VINKO BELAK JE OBJAVIO 2011. GODINE KNJIGU IZ PODRUČJA FORENZIČNOG RAČUNOVODSTVA, 

„POSLOVNA FORENZIKA I FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO- BORBA PROTIV PRIJEVARE“.A 2018.LAŽIRANJE FINANCIJSKIH IZVJESTAJA 60 KOMPANIJA U ZEMLJI I SVIJETU 

U  NASTAVKU ĆEMO NAVEST I  NEKOL IKO NAJVAŽNI J IH  PREKRETNICA  U  FORENZIČNOM RAČUNOVODSTVU:

q 1942: MAURICE E. PELOUBET OBJAVIO „FORENSIC ACCOUNTING: IT'S PLACE IN TODAY'S ECONOMY.“q 1982: FRANCIS C. DYKMAN NAPISALA KNJIGU "FORENSIC ACCOUNTING: THE ACCOUNTANT AS AN 

EXPERT WITNESS.“ q 1986: AICPA IZDAJE PRACTICE AID 6, NAZNAČIVŠI ŠEST PODRUČJA PARNIČNIH USLUGA - ŠTETE, 

ANTIMONOPOLSKA ANALIZA ,RAČUNOVODSTVO, PROCJENA VRIJEDNOSTI, KONZALTING I ANALIZA. 

Proces i put razvoja forenzičkog računovodstva

Page 39: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

q 1988: OSNOVANO UDRUŽENJE OVLAŠTENIH ISTRAŽITELJA PRIJEVARA (ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS - ACFE). 

q 1988: NOVI ŽANR DETEKTIVSKIH ROMANA U KOJIM JE FORENZIČNI RAČUNOVOĐA BIO ZVIJEZDA. q 1992: OSNOVAN AMERIČKI KOLEDŽ ZA FORENZIČNOG ISTRAŽIVAČA. q 1997: OSNOVAN AMERIČKI ODBOR FORENZIČNIH RAČUNOVOĐA.q 2000: OSNOVAN ČASOPIS JOURNAL OF FORENSIC ACCOUNTING, AUDITING, FRAUD AND TAXATION.U SAD BROJNE SU ORGANIZACIJE KOJE PODRŽAVAJU UPOTREBU FORENZIČNOG RAČUNOVODSTVA I PROPISUJU STROGE STANDARDE VEZANE ZA OVU OBLAST. NEKE OD NJIH SU:

q  ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS,q AMERICAN COLLEGE OF FORENSIC EXAMINERS, q ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD SPECIALISTS, q NATIONAL ASSOCIATION OF CERTIFIED VALUATION ANALYSTS,q AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS.

Proces i put razvoja forenzičkog računovodstva

Page 40: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

• PROVJERE MOGUĆIH PRIJEVARA ZAPOSLENIH;• PRANJE NOVCA;• OBEZVRJEĐENJE POTRAŽIVANJA;

• KRŠENJE OPĆEPRIHVAĆENIH RAČUNOVODSTVENIH NAČELA;• PRIJEVARE PRILIKOM PRODAJE PUTEM DIREKTNOG MARKETINGA;• PRIJEVARA S ČEKOVIMA;

• PRIJEVARE VEZANE ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE;• PRIJEVARE U PROCESU STEČAJA I PROCJENE VRIJEDNOSTI ;• PRIJEVARE S KREDITNIM KARTICAMA;

• UGOVORI I NABAVKE• PRONEVJERE IMOVINE;• PRIJEVARE SA VRIJEDNOSNICAMA;

Angažman forenzičkih računovođea i revizoraPREMA USA UDRUŽENJU LICENCIRANIH ISTRAŽITELJA PRIJEVARA (ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS – ACFE) FORENZIČNI RAČUNOVOĐA MOŽE BITI ANGAŽIRAN PRI ISTRAŽIVANJU PRIJEVARA I PRONEVJERA NA POSLOVNIM PODRUČJIMA, KAO ŠTO SU :

Page 41: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

Povezanost revizije i forenzike

Page 42: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

1 2

43

• REVIZOROV PROFESIONALNI SKEPTICIZAM

• STANDARDI IZVJESTAVANJ

A• MSFI MRS

• 4 PRIKUPLJENI DOKAZI TOCNI

POUZDANI RELEVANTNI

• STANDARDI FORENZICKOG ISPITIVANJA

Kodeks profesionalne etike certificiranih istraživača prevare – forenzičkog revizora

Page 43: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

KARAKTERISTIKE NEZAVISNA REVIZIJA FORENZIČKA REVIZIJA

CILJIZRAŽAVANJE MIŠLJENJA O ISTINITOJ I FER 

PREZENTACIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

UTVRĐIVANJE I OTKRIVANJE KRIMINALNIH RADNJI U 

FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

TEHNIKEMETODE UZROKOVANJA I IZVOĐENJA 

KONTROLNIH I SUŠTINSKIH TESTOVA

SUŠTINSKO, DETALJNO I DUBINSKO PROVJERAVANJE SVIH, ILI 

TAČNO ODABRANIH TRANSAKCIJA U SUMNJIVIM 

PODRUČJIMA POSLOVANJA

PERIOD

ISPITIVANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, 

TRANSAKCIJA I RAČUNA ZA ODREĐENI 

VREMENSKI PERIOD

NEMA TAKVIH OGRANIČENJA. IZVJEŠTAJI, TRANSAKCIJE I 

RAČUNI MOGU PO POTREBI BITI ISPITANI OD POČETKA, „OD 

KORIJENA“ BEZ OBZIRA NA DATUM DOGAĐAJA

IZVJEŠTAJ I MIŠLJENJE

IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA SA ILI BEZ 

REZERVE, SUZDRŽAVAJUĆEG MIŠLJENJA ILI 

NEGATIVNOG MIŠLJENJA

IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA U POGLEDU MJESTA, VREMENA I 

NAČINA IZVRŠENJA KRIMINALNE RADNJE, OBRAČUNAVANJE 

ŠTETE I IMENOVANJE POČINIOCA

Razlike između revizije i forenzičke revizije

Page 44: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

44

q POSLJEDNJI ZAKON, U SAD-U, KOJI TRETIRA PRIJEVARE JE SARBANES-OXELY ACT. OVIM ZAKONOM SE POKUŠAVA VRATITI IZGUBLJENO POVJERENJE ZAHTIJEVANJEM OD KORPORACIJA DA ISPUNJAVAJU VISOKE STANDARDE FINANCIJSKE TRANSPARENTNOSTI I ODGOVORNOSTI. 

q ZAKON SADRŽI JEDANAEST DIJELOVA (POGLAVLJA), OD STVARANJA NOVOG ODBORA ZA NADZOR JAVNIH REVIZORSKIH FIRMI DO ZAHTJEVA ZA ŠIRIM OPSEGOM FINANCIJSKOG OBJAVLJIVANJA, VEĆIH ZABRANA I OGRANIČENJA DAVANJA POZAJMICA INSIDERIMA (UNUTAR KOMPANIJE), I STROŽE KAŽNJAVANJE ČINOVNIČKOG KRIMINALA I PRIJEVARA KADA SU U PITANJU AKTI OD VRIJEDNOSTI. 

q OVIM ZAKONOM SE UVODE NOVE ODGOVORNOSTI ZA KORPORATIVNE RUKOVODITELJE I ČLANOVE ODBORA JAVNIH KOMPANIJA, UKLJUČUJUĆI MNOGE BANKARSKE ORGANIZACIJE.

q IZMEĐU OSTALOGA, OD GENERALNIH DIREKTORA SE ZAHTIJEVA DA POTVRDE (VERIFICIRAJU) TOČNOST INFORMACIJA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA. SVAKI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MORA SADA SADRŽAVATI „IZVJEŠTAJ O INTERNIM KONTROLAMA“ KOJIM SE POTVRĐUJE STRUKTURA I PROCEDURA INTERNIH KONTROLA ZA FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE. U BIH PRAKSI VAŽEĆI ZAKONI KAKO U F BIH TAKO NI U REPUBLICI SRPSKOJ NEDOVOLJNO REGULIRAJU OBLAST KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA I FORENZIČNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE.

q U BIH PRAKSI VAŽEĆI ZAKONI KAKO U F BIH TAKO NI U REPUBLICI SRPSKOJ NEDOVOLJNO REGULIRAJU OBLAST KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA I FORENZIČNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE.

Zakoni o sprečavanju lažnog izvještavanja

Page 45: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

45

INICIRANJE ISTRAGE – ZAHTJEVA DETALJNO ZNANJE O ISTRAŽIVANJU PRIJEVARA KAO I POZNAVANJE PRAVNIH OKVIRA I ZAKONSKE REGULATIVE. SAMIM TIM PRVI KORAK JE DA FORENZIČKI REVIZOR MORA PROCIJENITI DA LI POSJEDUJE ISKUSTVO I VJEŠTINE DA PRIHVATI POSAO. FORENZIČKI REVIZOR PROLAZI OBUKU O TEHNIKAMA INTERVJUIRANJA I ISPITIVANJA, TE MORA ZNATI KAKO ODRŽATI PRIKUPLJENE DOKAZE SIGURNIM.

PLANIRANJE ISTRAGE – FORENZIČKI REVIZOR MORA PLANIRATI KAO I DEFINIRATI CILJEVE ISTRAGE. CILJEVI ISTRAGE UKLJUČUJU: IDENTIFICIRANJE PRIJEVARE, U KOJEM VREMENSKOM PERIODU JE NASTALA PRIJEVARA, KAKO JE BILA SKRIVANA; IDENTIFICIRANJE OSOBA KOJE SU UČESTVOVALE U PRIJEVARI; PROCJENU FINANCIJSKOG GUBITKA ILI ŠTETE KOJA JE UZROKOVANA PRIJEVAROM; PRIKUPLJANJE SVIH DOKAZA KOJI MOGU BITI KORIŠTENI U SUDSKOM PROCESU; PRUŽANJE SAVJETA KAKO BI SE SPRIJEČILE PONOVNE PRIJEVARE U BUDUĆNOSTI.

Koraci u istragama prevare

Page 46: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

46

PRIKUPLJANJE DOKAZA – PRIJE NEGO FORENZIČKI REVIZOR ZAPOČNE PRIKUPLJATI DETALJNE DOKAZE, MORA RAZUMJETI TIP I SPECIFIČNOST ODREĐENE PRIJEVARE KAO I NAČIN NA KOJI JE PRIJEVARA IZVRŠENA. DOKAZI MORAJU BITI VALJANI I KVALITETNI DA BI SE DOKAZAO IDENTITET IZVRŠIOCA, KAO I SUMA FINANCIJSKOG GUBITKA ZA PODUZEĆE. DOKAZI MORAJU BITI UVJERLJIVI ZA KORIŠTENJE NA SUDU, I ČUVANI DO SUDSKOG PROCESA.

IZVJEŠTAVANJE – KLIJENT KOJI JE ZAHTIJEVAO FORENZIČKU REVIZIJU, OČEKUJE IZVJEŠTAJ KOJI UKLJUČUJE: REZULTATE ISTRAGE, DOKAZE I REZULTAT ISTRAGE SA KONKRETNIM IZNOSOM FINANCIJSKOG GUBITKA KOJE JE PODUZEĆE PRETRPILO ZBOG PRIJEVARE. IZVJEŠTAJ SADRŽI I DETALJNE PODATKE KAO I SHEMU PO KOJOJ JE IZVRŠENA PRIJEVARA. FORENZIČKI REVIZOR MOŽE SAVJETOVATI I KLIJENTA O POBOLJŠANJU KONTROLE, KAKO BI SE IZBJEGLE ILI SPRIJEČILE PRIJEVARE U BUDUĆNOSTI.

ANALIZA DOKAZA JE ZADNJA FAZA U KOJOJ SE SVE PONOVO ANALIZIRA SVI KORACI I SVI MATERIJALI.

Koraci u istragama prevare

Page 47: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

REAKTIVNO ILI PROAKTIVNO

KREIRANJE HIPOTEZE (NAJGORI MOGUĆI SCENARIO)

TESTIRANJE HIPOTEZE (WHAT-IF SCENARIO)-TEST KROZ STICANJE NOVIH INFORMACIJA

PODUZETI HITNE KORAKE AKO SU NEOPHODNI

FORMIRATI TIM 

PREDVIDJETI SUDSKI SPOR

ODREDITI CILJ ISTRAGETIMEFRAME-KRONOLOGIJA POZNATIH ČINJENICA

ODREDITI POSEBNO VAŽNA PITANJA ZA ISTRAGU

PLAN KOMUNIKACIJA –TKO DOBIVA INFORMACIJE

DEFINIRANJE ULOGA I ZADUŽENJA ČLANOVA TIMA

POTREBNI RESURSI

KOGA TREBA INTERVJUIRATI I KOJIM REDOSLJEDOM?

KAKO ZAŠTITI TAJNOST ISTRAGE U OVOJ RANOJ FAZI?

FORMIRATI DOSIJE

1.KORAK 1,INICIRANJE

Koraci u forenzičkim istragama prevare

Page 48: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

RAZUMJETI SLUČAJ Razumijeti kompaniju i proceseRazumijeti industriju Informirati se o potencijalno osumnjičenim osobamaII.PRIKUPLJANJE I ANALIZA DOKAZA Prikupljanje fizičkih dokazaPrikupljanje elektronskih dokazaIntervjuiranje 

Uvodni dio početak izvjestaja

Sumirati sve aktivnosti

Cilj istrage

Metode rada i osobe 

Rezultati istrage

Zaključak

Preporuke i zaključci 

Koraci u forenzičkim istragama prevare

Page 49: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

49

IZVEŠTAJ BI TREBALO DA BUDE NEUTRALAN I NE OSUĐUJUĆI

SADRŽAJ IZVEŠTAJA MORA BITI JASAN I RAZUMLJIV

SADRŽI SVE INFORMACIJE NEOPHODNE ZA DOBIJANJE ZAKLJUČKA

SADRŽAJ ODRAŽAVA PRIKUPLJENE ČINJENICE

IZVJEŠTAJ MORA BITI NAPISAN I PREDSTAVLJEN PROFESIONALNO

Karakteristike dobrog forenzičkog izvještaja

Page 50: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

50

Formiranje dosjea

Page 51: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

51

A. CILJ: POSTOJANJE DOVOLJNO  ČINJENICA   ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA DA LI JE DOŠLO DO PREVARE ILI JE SAMO NEPRAVILNO IZVEŠTAVANJE FINANCIJSKIH PODATAKA

B. ISPITATI SVAKI DOKAZ!C. ŠTA NEDOSTAJE?D. DA LI POSTOJI KONFLIKT DOKAZA?E. DA LI SU DOKAZI POUZDANI?F. DA LI POSTOJI POTREBA ZA PONOVNIM INTERVJUOM ILI DODATNOM 

PROVEROM DOKAZA ?

Page 52: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

52

• SPECIJALNE VJEŠTINE RAČUNOVODSTVA,

• REVIZIJE,

• KVANTITATIVNIH METODA,

• ODREĐENIH PRAVNIH PODRUČJA,

• ISTRAŽIVAČKE VJEŠTINE ZA PRIKUPLJANJE,

• ANALIZU, PROCJENU I TUMAČENJE REZULTATA UTVRĐENOG

Forenzičko računovodstvo primjenjuje:

Page 53: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

Temeljna znanja forenzičkog računovođe i revizora

Page 54: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

54

FORENZIČNI REVIZOR TIJEKOM SVOJE REVIZIJE KORISTI BROJNE SLOŽENE POSTUPKE I TEHNIKE POPUT SOFTVERA ZA RUDARENJE PODATAKA, DIGITALNE ANALIZE BAZE PODATAKA TE ANALIZE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA. 

ZA RAZLIKU OD EKSTERNOG REVIZORA, KONAČNI CILJ FORENZIČNE REVIZIJE NIJE IZDAVANJE MIŠLJENJA, VEĆ IZRAŽAVANJE ČINJENICA NA TEMELJU KOJIH SE DOKAZUJE NASTANAK PRIJEVARE ILI SE OPOVRGAVA SUMNJA U NJEZIN NASTANAK. 

RADI BOLJEG RAZUMIJEVANJA PROCESA FORENZIČNE REVIZIJE, U RADU JE DAN USPOREDNI PRIKAZ FAZA PROVOĐENJA FORENZIČNE, INTERNE I EKSTERNE REVIZIJE, ŠTO UZ ANALIZU PREDNOSTI I NEDOSTATAKA UVOĐENJA POJEDINOG MODELA FORENZIČNE REVIZIJE POSTAVLJA TEMELJE ZA IMPLEMENTIRANJE PRAKSE FORENZIČNE REVIZIJE U REVIZORSKIM TVRTKAMA .

Forenzični revizor

Page 55: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

FORENZIČKI REVIZOR

 FOTOGRAFSKO PAMĆENJE, POSJEDUJE “ŠESTO ČULO”, KOJE POMAŽE KOD POKUŠAJA DA SE VIZUALIZUJU I

REKONSTRUIRAJU PROŠLI DOGAĐAJI

TEMELJNO ANALIZIRA PODATKE,RAZMIŠLJA KREATIVNO,

OBRAĆA PAŽNJU NA NAJSITNIJE DETALJE;

EKSPERT RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE (POZNAVATELJ ZAKONA I MRS MSFI I

MREVS )

POSJEDUJE ZDRAV RAZUM ZA BIZNIS; POZNAJE RAD NA RAČUNARU I IMA

ODLIČNE KOMUNIKACIONE VJEŠTINE;

Odlike forenzičkog revizora

Page 56: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

• RAZVOJ STRUKE I SPECIJALNIH ZNANJA I ISKUSTAVA EKSTERNIH I INTERNIH REVIZORA U VEZI PREVARA I MANIPULACIJA

• POBOLJŠANJE KVALITETE RADA DAVANJU MIŠLJENJA SUDSKIH VJEŠTAKA U VEZI SA PRAVNIM, POSLOVNIM I DRUGIM POTREBAMA.

• POTREBA ZA OCJENOM ZAKONITOSTI I STRUČNOSTI U EVIDENTIRANJU POSLOVNIH DOGAĐAJA

• ODGOVOR NA GLOBALIZACIJU PRIVREDE I DAVANJEM VEĆEG ZNAČAJA FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

• POTREBE REVIZIJA PRIVATIZACIJE I DRUGIH SPECIJALNIH REVIZIJA

Razlozi za razvoj forenzičkog računovodstva i revizije u BIH:

Page 57: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

OSNOVNA SHEMA VELIKIH RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKIH PRIJEVARA

Page 58: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

PREMA PROCJENAMA EUROPSKOG PARLAMENTA, ZBOG MEĐUNARODNIH KORPORACIJA KOJE IZBJEGAVAJU PLAĆATI OBVEZE NA PODRUČJU EU-A GODIŠNJE SE GUBI POREZA U VRIJEDNOSTI OD 50 DO 190 MILIJARDI EURA. AKO SE GUBICIMA DRŽAVA NA DOMAĆEM TERENU PRIBROJE I GUBICI ZBOG MEĐUNARODNIH PREVARA DRŽAVE ČLANICE EU-A GODIŠNJE GUBE OKO 1.000 MILIJARDI EURA PRIHODA ZA SVOJE JAVNE POTREBE – ZA FINANCIRANJE ZDRAVSTVA, OBRAZOVANJA, MIROVINA, ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA I SLIČNOG.

v IAKO SE MODELI LAŽIRANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENE MANIPULACIJE U VELIKIM FINANCIJSKIM SKANDALIMA U DETALJIMA RAZLIKUJU, IPAK SE U OSNOVI POJAVLJUJU MNOGE SLIČNOSTI. 

v  VEĆINA VELIKIH RAČUNOVODSTVENIH I FINANCIJSKIH PRIJEVARA ZAPOČELA JE NAKON NAGLOG ŠIRENJA TIH TVRTKI, NAJČEŠĆE PREUZIMANJEM DRUGIH TVRTKI I PORASTA FINANCIJSKE I POLITIČKE MOĆI GLAVNIH AKTERA. AKO SE PROMATRA PSIHOLOŠKI PROFIL PREVARANATA KAKVI SU BILI:

KENETH LAV I JEFFERY STALLING („ENRON", SAD), CALISTO TANZI (PARMALAT, ITALIJA), BERNARD EBBERS (WORLDCOM, SAD), RAMALINGA RAJU (SATYAM COM-TIMITED - INDIJA), JEFFREY CONWAY (RENT WAY, SAD), DENNIS TSKI (TYKO, SAD) I NJIMA SLIČNI, MOŽE SE REĆI DA SU SE VRLO SLIČNO PONAŠALI.

Osnovna shema velikih računovodstveno-financijskih prijevara

Page 59: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

59

v  KOD NAS JE SIGURNO BILO MNOGO FINANCIJSKIH PRIJEVARA U PRETVORBI I PRIVATIZACIJI, SAMO JE JEDAN MALI DIO ISTRAŽIVAN I PROCESUIRAN. OSIM TOGA, KOD NAS JOŠ NEMA SUSTAVNOG ISTRAŽIVANJA O LAŽIRANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA. OSNOVNE TEŠKOĆE U ISTRAŽIVANJU PRIJEVARA I LAŽIRANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KAD NAS PROIZLAZE IZ NEDOSTATKA IRELEVANTNIH INFORMACIJA O TIM KRIMINALNIM DJELIMA JER PRETEŽNI DIO TIH INFORMACIJA NIJE JAVNO OBJAVLJEN NITI JE DOSTUPAN ISTRAŽIVAČIMA I ŠIROJ JAVNOSTI. 

v NEKE SU TVRTKE KOD NAS DOŽIVJELE FINANCIJSKI SLOM I OTIŠLE U STEČAJ. NEKE OD NJIH PRESTALE SU S RADOM A NEKE SU SE NAKON SLOMA POČELE OPORAVLJATI I NASTAVILE POSLOVATI.

v FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OBJAVLJENI PRIJE FINANCIJSKOG SLOMA NAKNADNO SU UKLONJENI I NISU VIŠE JAVNO DOSTUPNI. OSIM TOGA, ŠIROJ JAVNOSTI NIKAD NIJE BILO POTPUNO JASNO ŠTO SE U STEČAJEVIMA STVARNO DOGODILO.

Sustavna istraživanja prijevara i lažiranja financijskih izvještaja kod nas i u svijetu

Page 60: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

q SUSTAVNA ISTRAŽIVANJA U VEZI S LAŽIRANJEM FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PROVEDENA SU U SAD-U ZA

RAZDOBLJE POSLJEDNJIH 30 GODINA.

q PRVO OPSEŽNO ISTRAŽIVANJE LAŽIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA U SAD-U ODNOSILO SE NA RAZDOBLJE OD

1987. DO 1997. GODINE [AICPA, 1999, FRAUTDULENT FINANCIAL REPORTING: 1987-1997, AN ANALYSIS OF U.

U.S.PUBLIC COMPANIES). U OKVIRU TOG ISTRAŽIVANJA PRONAĐENE SU 294 TVRTKE KOJE SU ZNAČAJNO

LAŽIRALE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE.

q DRUGO OPSEŽNO ISTRAŽIVANJE LAŽIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ODNOSILO SE NA RAZDOBLJE OD 1998.

DO 2007. GODINE (AICPA, 2010, FRADULENT FINANCIAL REPORTING: 1998 - 2007, AN ANALYSIS OF U. S.

PUBLIC COMPANIES).

q U OKVIRU TOG ISTRAŽIVANJA PRONAĐENO JE 347 AMERIČKIH TVRTKI KOJE SU ZNAČAJNO LAŽIRALE

FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE. TE SU STUDIJE POKAZALE DA JE BROJ LAŽIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I ŠTETA

KOJU ONI IZAZIVAJU U PORASTU.

Sustavna istraživanja

Page 61: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

NAJPOZNATIJE SVJETSKE PRONEVJERE I PREVARE IZNOS

NAČIN PREVARE

POČINITELJI

PONZIJEVA PREVARA MILIJUNSKE PREVARE PIRAMIDA ULAGANJA  ČARLS PONZI

ENRON ENERGETSKA TVRTKA (USA)

  74 MILIJARDE USA $

LAŽNO FIN.IZVJEŠTAVANJE; PRIJENOS GUBITAKA NA POVEZANE FIRME; LAŽNO PRIZNAVANJE PRIHODAI SAKRIVANJE GUBITAKA

  JEFFREY SKILING

PARMALAT SPA –MLIJEKO I HRANA (ITALIJA)  15 MILIJARDI $

PRIJENOS DUGOROČNIH OBAVEZA NA KAPITAL, FIKTIVNI PRIHODI I PRODAJA

 GAUSTO TANZI

LEHMAN BROTHERS USA BANKA INVEST IMOVINA 639 MILIJARDI $ PROPAST  INVESTICIJE   

WORLD COM˘Telekom

 104 MILIJARDE $

PREVARNO IZVJESTAVANJE  BERNARD EBERS

XEROX KOPIR STROJEVI  3 MILIJARDE $

AGRESIVNO RAČUNOVODSTVO  

VODAFON MOBILNI TELEFONI 32,5 MILIJARDE$  PRIVREMENO PRIZNAVANJE PRIHODA  

SUNBEM SAD 25 MILIONA $ MANIPULACIJE SA ZAKONIMA SUN BEAM AL DUNLAP

A HOLD SUPERMARKETI SAD 230 MILIONA $ PRIZNAVANJE TROŠKOVA KAO PRIHODA  

BAN NIZOZEMSKA SOFTWERI 43 MILIONA $    

BERNARD MEJDOF NASDAQ BURZA 64,8 MILIJARDI $ PREVARE SC ANTENAMA  MARTIN VINTERKORN

LIBOR SIVANDAL BANKA BARCLAUS 9 MILIJARDI $ MANIPULACIJA S KREDITIMA TOM HENS

OLIMPUS JAPAN 1,7 MIL $ SKRIVANJE GUBITAKA BAJKL VUDFORDUNITED AIRLINES USA AUTO COMPANY 25,2 MILIJARDE $ MANIPULACIJA SA PROMETOM  

PACIFIC GAS AND ELECTRON ENERGIJA 29 MILIJUNA $ TRGOVINA PLINOM  

GLOBAL CROSSING TELEKOM 30,2 MILIJUNA $ INVESTICIJE  

REFCO BURZANSKE ROBE 33,3 MILIJARDE $ BROKERSKE PREVARE P.R.BEMETTAFINANCIAL CORP OF AMERICA 33,9 MILIJONA $ GUBITAK 160 MILIJUNA $ HIPOTEKARSKI KREDITI  

TEXSACO NAFTA USA 35,9 MIL.$ NAFTA  HEWLWTAHP PACARD 11 MILIJARDI $ NAPUHANI PRIHODI MIKE LYNCA

Page 62: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

SLUČAJ POTICAJ/PRITISCI PRILIKA RACIONALIZACIJA/ OPRAVDANJE

K-Mart (FFR - MA)KONKURENCIJA S WAL-MART (RAT CIJENAMA)NAGRAĐIVANJE PREMA REZULTATIMA (DIONIČKE OPCIJE)

N I Ž E   R A Z N E   M E N A D Ž M E N TA     - NEREALISTIČNI PLANOVI

OSOBNO BOGAĆENJE (PRIVATNI AVIONI)ODOBRAVANJE ZAJMOVA

Tyco (FFR- MA)RAST PODUZEĆASKUPE AKVIZICIJENEAUTORIZIRANI BONUSI

NEUSPJEH REVIZORAOSOBNO BOGAĆENJEPOHLEPA

WorldCom (FFR)

OSTVARIVANJE PERFORMANSI PODUZEĆAKONSTANTNO RASTUĆI PRIHODI I DOBITISPUNJAVANJE OČEKIVANJA DIONIČARAOSIGURANJE TRŽIŠNE CIJENE DIONICA

MENADŽMENT

OSOBNO BOGAĆENJEAUTOKRATSKO VODSTVODONACIJEFINANCIRANJE HUMANITARNIH UDRUGA

Xerox (FFR)NAPUHAVANJE TRŽIŠNE CIJENE DIONICAPOVEĆANJE KOMPENZACIJA (UKLJUČUJUĆI DIONIČKE OPCIJE)

NEUSPJEH REVIZORA OSOBNO BOGAĆENJE

Delphi (FFR)

FINANCIRANJE OBVEZA PREMA MIROVINSKIM FONDOVIMASUKOB S GENERAL MOTORS-OMPORAST TRŽIŠNE CIJENE DIONICABONUSI TEMELJENI NA FINANCIJSKIM PERFORMANSAMA

UK L J U Č ENO   N E KO L I KO   I Z V R ŠN I H DIREKTORANEUSPJEH REVIZORA

POHLEPA (PLAĆE I BONUSI TEMELJENI NA FINANCIJSKOM USPJEHU)

Lucent (FFR)OSTVARIVANJE INTERNIH I EKSTERNIH PRODAJNIH CILJEVABONUSI NA PLAĆE

SLABOST I  U   SUSTAV IMA   INTERN IH KONTROLA

KARIJERA, OSOBNO BOGAĆENJE

Ahold (FFR)

AGRESIVAN RASTKONKURENCIJA S WAL MARTAKVIZICIJE FINANCIRANE DUGOMDIONIČKE OPCIJE

ODNOSI S DISTRIBUTERIMA

DIONIČARSKE OPCIJEPOHLEPAUSPJEH PODUZEĆA I USPJEH DIONIČARAOSOBNOST MENADŽERA

Slučajevi korporativnog skandala ACFE studija 2008. Vonya Global LLC, 2009, kroz prizmu trokuta prevare.

Page 63: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

63

IME PONZI JE POSTALO "ZAŠTITNI ZNAK" ZA VRSTU PREVARE KOJA PODRAZUMIJEVA PRIVLAČENJE NOVIH INVESTITORA, KAKO BI SE ISPLATIO PROFIT VEĆ POSTOJEĆIM INVESTITORIMA ODREĐENOG PROJEKTA.CHARLS PONZI, TALIJANSKI IMIGRANT, TRAŽIO JE OD LJUDI DA INVESTIRAJU U NJEGOVO POSLOVANJE, OBEĆAVAJUĆI IM 50 POSTO PROFITA ZA 45 DANA, PA JE JOŠ 1919. GODINE POSTAO OTAC KLASIČNE PIRAMIDALNE SHEME PREVARE KOJE SE I DANAS ZOVU PONZIEVA PIRAMIDA .

NAIME, PONZI JE 1919. GODINE UOČIO NEDOSTATAK U SISTEMU MEĐUNARODNIH POŠTANSKIH KUPONA, KOJI JE ISKORISTIO DA NAPRAVI PIRAMIDALNU SHEMU KOJA JE GARANTIRALA ULAGAČIMA DOBIT OD 50 POSTO NA ULOG U KUPONIMA. 

PONZI JE NEKO VRIJEME ISPLAĆIVAO OBEĆANI PROFIT, ŠTO JE PRIVUKLO NOVE ULAGAČE, ALI SE "PIRAMIDA" POSLIJE IZVJESNOG VREMENA SRUŠILA, JER JE TROŠIO NOVAC KOJI JE DOBIVAO OD NOVIH ULAGAČA NA ISPLAĆIVANJE KAMATA STARIM ULAGAČIMA .

PONZIJEVA SHEMA POČELA JE DA SE RAZOTKRIVA U AVGUSTU 1920. GODINE, KADA JE LIST "BOSTON POST" POKRENUO ISTRAGU O NJEGOVOM POSLOVANJU. NASTAO JE PRAVI METEŽ MEĐU PREVARENIM INVESTITORIMA I NAPAD NA PONZIJEVU KOMPANIJU. SVI ONI SU POKUŠAVALI DA IZVUKU ULOŽENI NOVAC. PONZI JE UHAPŠEN U AVGUSTU 1920. GODINE I OPTUŽEN ZA 86 TOČAKA PREVARE.

DUGOVAO JE MILIONE DOLARA I IZJASNIO SE KRIVIM ZA PREVARU. OSUĐEN JE NA PET GODINA ZATVORA. 1949. GODINE OVAJ PREVARANT JE UMRO BEZ PREBIJENOG DOLARA U BRAZILU.

Analiza slučaja CHARLES PONZI - PONZIEVA PIRAMIDA firme CRAYZI

Page 64: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

64

PROPAST INVESTICIONE BANKE "LEHMAN BROTHERS", SA 150 GODINA TRADICIJE, POSTAO JE SIMBOL FINANCIJSKE KRIZE IZ 2008. GODINE. BANKA JE BILA U VELIKOJ MJERI UKLJUČENA U OSIGURANJE HIPOTEKARNIH KREDITA, A PROPALA JE NAKON POSLOVANJA NEKRETNINAMA NA AMERIČKOM TRŽIŠTU, KOJE SE ISPOSTAVILO VIŠE NEGO RIZIČNO. OVO JE POKRENULO GLOBALNI KREDITNI SLOM. TE 2008. GODINE "LEHMAN BROTHERS" JE PODNIJELA ZAHTJEV ZA STEČAJ, NAVODEĆI IZNOS OD ČAK 639 MILIJARDI DOLARA U IMOVINI I 619 MILIJARDI DOLARA DUGA. UKUPNA IMOVINA: 639 MILIJARDI DOLARA DATUM BANKROTA:15. RUJNA 2008., BANKROT BANKE "LEHMAN BROTHERS" SMATRA SE "NAJVEĆIM I NAJKOMPLICIRANIJIM U POVIJESTI IZAZVAO JE OZBILJNE POSLJEDICE NA GLOBALNU EKONOMIJU. ZA NAJGORE PREVARE U POVIJESTI NAJČEŠĆE NIKADA NITKO NIJE ODGOVARAO, A OVO SU NEKE NAJVEĆE IKADA. NA RAZMJERE KRIZE UKAZUJE PODATAK DA JE LEHMAN BROTHERS PRVI NA LJESTVICI NAJVEĆIH BANKROTA U AMERIČKOJ POVIJESTI, A ZAHVALJUJUĆI INTERVENCIJI DRŽAVE, SPRIJEČENE SU I VEĆE KATASTROFE, JER SE TIJEKOM KRIZE ČITAV FINANCIJSKI SUSTAV NAŠAO PRED KOLAPSOM.S PROPAŠĆU LEHMAN BROTHERSA, U JESEN PROŠLE GODINE, AMERIČKA KREDITNA KRIZA PRETVORILA SE U GLOBALNU FINANCIJSKU. VIJEST O PROPASTI JEDNE OD NAJVEĆIH SVJETSKIH INVESTICIJSKIH BANAKA ŠOKIRALA JE SVIJET, JER JE AMERIČKA ADMINISTRACIJA NEŠTO PRIJE SPASILA HIPOTEKARNE DIVOVE FANNIE MAE I FREDDIE MAC. STEČAJ SU U POSLJEDNJI TRENUTAK IZBJEGLI BEAR STERNS I MERRILL LYNCH, KOJI SU PRODANI UZ FEDOVU POMOĆ, A AMERIČKE VLASTI ODLUČILE SU SE I ZA SPAS NAJVEĆEG OSIGURAVATELJA AMERICAN INTERNATIONAL GROUPA (AIG). NO LEHMAN NIJE BIO TE SREĆE, A ZA NJEGOVU JE PROPAST ODGOVORNA 'SUBPRIME' KRIZA, JER JE VEĆINU PRIHODA OSTVARIVAO IZDAVANJEM VRIJEDNOSNICA DERIVIRANIH IZ HIPOTEKARNIH KREDITA. NAKON ŠTO SU ODUSTALI POTENCIJALNI KUPCI, LEHMAN BROTHERS JE 15. RUJNA PREKINUO TRADICIJU DUGU 158 GODINA OBJAVIVŠI BANKROT I ZATRAŽIVŠI ZAŠTITU OD VJEROVNIKA PO ČLANKU 11.AMERIČKOG ZAKONA O BANKROTU.

Analiza slučaja LEHMAN BROTHERS

Page 65: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

UKUPNA IMOVINA: 639 MILIJARDI DOLARADATUM BANKROTA:15. RUJNA 2008.

LEHMAN BROTHERS JE PRVI NA LJESTVICI NAJVEĆIH BANKROTA U AMERIČKOJ POVIJESTI, A ZAHVALJUJUĆI INTERVENCIJI DRŽAVE, SPRIJEČENE SU I VEĆE KATASTROFE, JER SE TIJEKOM KRIZE ČITAVI AMERIČKI FINANCIJSKI SUSTAV NAŠAO PRED KOLAPSOM.

S PROPAŠĆU LEHMAN BROTHERSA, AMERIČKA KREDITNA KRIZA PRETVORILA SE U GLOBALNU FINANCIJSKU. VIJEST O PROPASTI JEDNE OD NAJVEĆIH SVJETSKIH INVESTICIJSKIH BANAKA ŠOKIRALA JE SVIJET, JER JE AMERIČKA ADMINISTRACIJA NEŠTO PRIJE SPASILA HIPOTEKARNE DIVOVE FANNIE MAE I FREDDIE MAC. STEČAJ SU U POSLJEDNJI TRENUTAK IZBJEGLI BEAR STERNS I MERRILL LYNCH, KOJI SU PRODANI UZ FEDOVU POMOĆ, A AMERIČKE VLASTI ODLUČILE SU SE I ZA SPAS NAJVEĆEG OSIGURAVATELJA AMERICAN INTERNATIONAL GROUPA (AIG).NO LEHMAN NIJE BIO TE SREĆE, A ZA NJEGOVU JE PROPAST ODGOVORNA 'SUBPRIME' KRIZA, JER JE VEĆINU PRIHODA OSTVARIVAO IZDAVANJEM VRIJEDNOSNICA DERIVIRANIH IZ HIPOTEKARNIH KREDITA. NAKON ŠTO SU ODUSTALI POTENCIJALNI KUPCI, LEHMAN BROTHERS JE 15. RUJNA PREKINUO TRADICIJU DUGU 158 GODINA OBJAVIVŠI BANKROT I ZATRAŽIVŠI ZAŠTITU OD VJEROVNIKA PO ČLANKU 11. TVRTKA SE JOŠ NALAZI POD STEČAJEM, DOK SU PREKOOCEANSKE PODRUŽNICE VEĆ PRONAŠLE NOVE VLASNIKE.

Analiza slučaja LEHMAN BROTHERS

Page 66: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

UKUPNA IMOVINA: 103,9 MILIJARDI DOLARADATUM BANKROTA: 21. SRPNJA 2002.

KAO DA SKANDAL S ENRONOM NIJE BIO DOVOLJAN, SAMO GODINU KASNIJE AMERIKU JE SNAŽNO POTRESAO STEČAJ WORLDCOMA, TADA NOVOG NESLAVNOG REKORDERA U POVIJESTI SAD-A. DRUGA PO VELIČINI AMERIČKA TELEKOMUNIKACIJSKA TVRTKA OD 1999. JE UMJESTO PADA DOBITI LAŽNO PRIKAZIVALA NJEZIN RAST. DO 2003. LAŽIRANI IZNOS NARASTAO JE NA NEVJEROJATNIH 11 MILIJARDI DOLARA. USLIJEDILI SU BANKROT I RESTRUKTURIRANJE, KOJE JE SNAŽNO POMOGLA I VLADA SAD-A DODIJELIVŠI KOMPANIJI BEZ NATJEČAJA IZGRADNJU MOBILNE MREŽE U IRAKU.

FRIZIRANJE RAČUNOVODSTVENIH KNJIGA POVEĆALO JE IMOVINU KOMPANIJE ZA OKO 11 MILIJARDI DOLARA, SA 3,8 MILIJARDI AMERIČKIH DOLARA, ALI SAMO NA LAŽNIM RAČUNIMA. BIVŠI IZVRŠNI DIREKTOR OSUĐEN JE NA 25 GODINA ZATVORA. DRUGA PO VELIČINI AMERIČKA TELEKOMUNIKACIJSKA TVRTKA OD 1999. JE UMJESTO PADA DOBITI LAŽNO PRIKAZIVALA NJEZIN RAST. DO 2003. LAŽIRANI IZNOS NARASTAO JE NA NEVJEROJATNIH 11 MILIJARDI DOLARA. 

 

Analiza slučaja Worldcom

Page 67: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

USLIJEDILI SU BANKROT I RESTRUKTURIRANJE, KOJE JE SNAŽNO POMOGLA I VLADA SAD-A DODIJELIVŠI KOMPANIJI BEZ NATJEČAJA IZGRADNJU MOBILNE MREŽE U IRAKU.

IAKO JE OVA KORPORACIJA BRZO RASLA, ISPOSTAVILO SE DA SU SE IZVRŠNI DIREKTOR BERNARD EBERS I DRUGI RUKVODEĆI MENADŽERI SLUŽILI RAČUNOVODSTVENIM PREVARAMA, KAKO BI PREVARILI INVESTITORE. 

EBERS JE POČEO SA IZDRŽAVANJEM KAZNE 2006. GODINE U FEDERALNOJ POPRAVNOJ USTANOVI OAKDEJL U LUIZIJANI. DATUM BANKROTA: 21. SRPNJA 2002

 

Analiza slučaja Worldcom

Page 68: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

UKUPNA IMOVINA: 63,4 MILIJARDE DOLARADATUM BANKROTA: 2. PROSINCA 2001.

TEKSAŠKA KOMPANIJA ENRON NA SVOM JE VRHUNCU ZAPOŠLJAVALA 22.000 RADNIKA I BILA JE JEDNA OD VODEĆIH SVJETSKIH ENERGETSKIH KOMPANIJA. ENRON JE 2000. GODINE IMAO 100 MILIJARDI DOLARA PRIHODA, A VEĆ JE SLJEDEĆE GODINE BIO NA KOLJENIMA NAKON ŠTO JE OTKRIVENA NAJKOMPLEKSNIJA KNJIGOVODSTVENA PREVARA SVIH VREMENA. TIJEKOM VIŠE OD DESET GODINA ENRON JE VARAO SVOJE DIONIČARE, INVESTITORE I PARTNERE SKRIVAJUĆI ISTINU O SVOM POSLOVANJU.

 KOMPANIJA JE GUBITKE PRIKRIVALA TAKO ŠTO IH NIJE UPISIVALA U SVOJE BILANCE, NEGO IH JE PREBACIVALA U KOMPLICIRANI LANAC KOMPANIJA KOJE SU ENRONOVI VODEĆI LJUDI OSNIVALI S INOZEMNIM PARTNERIMA I ČIJE SU KNJIGE SKRIVALI OD REVIZORA. SKANDAL JE U PROPAST POVUKAO I BROJNE ENRONOVE PARTNERE I MIROVINSKE FONDOVE, A NJEGOV JE DIREKTOR OSUĐEN NA 24 GODINE ZATVORA I ZAPLJENU VELIKOG DIJELA OSOBNE IMOVINE. NAJPOZNATIJI RAČUNOVODSTVENI SKANDAL, SLUČAJ ENRON JE SINONIM ZA PRIJEVARE I LAŽIRANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA MODERNOG VREMENA . IMOVINA OD 63,4 MILIJARDE USD BILA JE NAJVEĆI KORPORATIVNI FINANCIJSKI SLOM U POVIJESTI SAD-A.A UKUPNA ŠTETA JE 74 MILIJARDE DOLARA. 

Analiza slučaja ENRON

Page 69: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

69

BANKROT ENRONA JE BIO NAJVEĆI U AMERIČKOJ POVIJESTI KOJI JE UTJECAO NA ŽIVOTE TISUĆA ZAPOSLENIH, VIŠE MIROVINSKIH FONDOVA I ZATRESAO TEMELJE WALL STREET-A. ENRON JE BILA VELIKA AMERIČKA ENERGETSKA KOMPANIJA KOJA JE DOMINIRALA TIM SEKTOROM KAKO NA PODRUČJU SAD-A TAKO I U SVIJETU. TIJEKOM 6 UZASTOPNIH GODINE AMERIČKI MAGAZINE FORTUNE IM JE DODIJELIO TITULU “NAJINOVATIVNIJE AMERIČKE KOMPANIJE”. ISTINA JE BILA TA, DA JE IZNUTRA SVE BILO TRULO DO SRŽI.“  

KAO I MNOGE DRUGE TVRTKE, „ENRON“ SE KORISTIO SUBJEKTIMA POSEBNE NAMJENE (SPE) ZA PRISTUP KAPITALU, ALI I ZA KREATIVNO RAČUNOVODSTVO SVOJIH REZULTATA. NAIME, GUBITKE IZ POSLOVNIH KNJIGA, „ENRON“ JE PRENOSIO U SUBJEKTE POSEBNE NAMJENE. SPE-EVI SU BILI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, AKTIVIRANI DA PRIVREMENO FINANCIRAJU ILI UPRAVLJAJU RIZICIMA POVEZANIM S ODREĐENOM IMOVINOM. O TIM TVRTKAMA SU SE OBJAVLJIVALE MINIMALNE INFORMACIJE.

DO 2001. GODINE ENRON JE KORISTIO NA STOTINE SUBJEKATA POSEBNE NAMJENE ZA PRIKRIVANJE DUGOVANJA. MNOGI OD NJIH BILI SU PARTNERSTVA SKRIVENA U POREZNIM OAZAMA. POJAVILE SU SE SUMNJE GLEDE OBJAVLJIVANJA TRANSAKCIJA S POVEZANIM SUBJEKTIMA POSEBNE NAMJENE (SPE) KOJE JE TEK NAKNADNO UKLJUČIO U KONSOLIDACIJU TE JE SHODNO TOME, MORAO REZERVIRATI PRILAGODBE IZ PRETHODNIH GODINA. PREPRAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BILO JE OZNAČAVANJE KRAJA ODNOSNO CIJENA DIONICA JE NAGLO PALA I ENRON JE OTIŠAO U STEČAJ. DIONICE SU PALE SA 92 DOLARA NA POLA DOLARA.

Analiza slučaja ENRON

Page 70: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

ENRON JE POSTAO PRIMJEROM JEDNE OD NAJVEĆIH MANIPULACIJA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA S POMOĆU VRLO SLOŽENIH TRANSAKCIJA KOJE SU SKRIVALE VELIKE GUBITKE. ON JE LAŽNO PRIZNAVAO JOŠ NEZARAĐENE PRIHODE I DOBITKE TE SKRIVAO GUBITKE I DUGOVE NJIHOVIM PRENOŠENJEM U POVEZANA DRUŠTVA IZBJEGAVAJUĆI KONSOLIDACIJU (PREMA: HOPWOOD, W.S., LEINER, J.J. AND YOUND, G.R., 2008, STR. 283-284)“. TIME JE, UZ „ENRON“, PROPALO JOŠ SEDAM VELIKIH AMERIČKIH TVRTKI. 

ODGOVORNI LJUDI ENRONA OPTUŽENI SU ZA 53 RAZLIČITA DJELA UNUTAR OPTUŽNICE NAPISANOJ NA 65 STRANICA. PRIJE „ENRONA“ NIJE „PRIMJEĆEN“ TAKAV OPSEG SLOŽENIH PRIJEVARA, MANIPULACIJA I LAŽIRANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA. OVAJ SKANDAL INICIRAO JE DONOŠENJE POSEBNOG ZAKONA PROTIV PRIJEVARA 30. SRPNJA 2002. GODINE NAZVANOG SARBANES-OXLEY ACT (SOX).

REVIZORSKA TVRTKA „ARTHUR ANDERSEN“, TADA JEDNA OD PET NAJVEĆIH NA SVIJETU (UZ KPMG, PWC, DELOITTE TOUCHE I ERNST&YOUNG), REVIDIRALA JE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ENRONA. MENADŽERI „ENRONA“ POTKUPILI SU REZVIZORE S MILIJUNIMA USD. ČINJENICA JE I DA SU GLAVNI FINANCIJSKI DIREKTOR (CFO) I MNOGI INTERNI REVIZORI ENRONA BILI BIVŠI ZAPOSLENICI ARTHUR ANDERSEN REVIZORSKE TVRTKE. NAKON POKRETANJA ISTRAGE, ARTHUR ANDERSEN JE UKLONILA VIŠE TONA RELEVANTNIH DOKUMENATA I IZBRISALA 30.000 E-POŠTE I RAČUNALNIH DATOTEKA. TO JE DOVELO DO OPTUŽBE ZA PRIKRIVANJE PRIJEVARE. 

Analiza slučaja ENRON

Page 71: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

• „PARMALAT SPA“ TALIJANSKA JE MULTINACIONALNA KORPORACIJA ZA PROIZVODNJU MLIJEKA, MLIJEČNIH PROIZVODA I HRANE. 

OSNOVANA JE OD STRANE PRIVATNOG INVESTITORA, CALISTO TANZI-A, 1961. GODINE, KAO MALO POSTROJENJE ZA PASTERIZACIJU MLIJEKA U PARMI. OD SAMOG POČETKA VLASNIK JE IMAO AMBICIOZAN CILJ TRANSFORMIRATI „PARMALAT“ U MEĐUNARODNO PODUZEĆE. TIJEKOM VREMENA PRIDOBIO JE POLITIČARE DAJUĆI VELIKODUŠAN DOPRINOS U FONDOVE POLITIČKIH STRANAKA, ČESTO PLAĆENIM SREDSTVIMA PODUZEĆA.

POLITIČARI BI MU ZAUZVRAT POMAGALI U PRILAGOĐAVANJU ZAKONA KOJI BI POGODOVALI NJEGOVIM POSLOVIMA I UPOZNAVALI GA SA LJUDIMA NA KLJUČNIM POZICIJAMA BITNIM ZA ŠIRENJE POSLOVANJE.

DA BI POVEĆAO VIDLJIVOST SVOJE ROBNE MARKE, „PARMALAT“ JE SPONZORIRAO SPORTSKE DOGAĐAJE, POPUT UTRKE FORMULE 1 I SVJETSKA PRVENSTVA SKIJANJA. 

Analiza slučaja „Parmalat SPA”

Page 72: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

• „POPUT SVIH JAVNIH PODUZEĆA, „PARMALAT“ JE BIO POD PRITISKOM OSTVARIVATI DOBRE REZULTATE ZA DIONIČARE, ŠTO GA JE POTAKNULO NA JOŠ KREATIVNIJE RAČUNOVODSTVO OD UOBIČAJENOG. 

PRIJE FINANCIJSKOG SLOMA 2002. GODINE „PARMALAR SPA“ BILA JE OSMA PO VELIČINI TALIJANSKA, MULTINACIONALNA TVRTKA SA 36.000 ZAPOSLENIH I  JEDAN OD DESET NAJVEĆIH SVJETSKIH PREHRAMBENIH KONGLOMERATA. 

„PARMALAT“ JE 12 GODINA ISKAZIVAO DOBIT I STALNI RAST ZARADE. REVIZIJOM JE KASNIJE UTVRĐENO DA SE USTVARI RADILO O GUBITCIMA, KOJE JE SKRIVAO DOBRO SMIŠLJENIM RAČUNOVODSTVENIM MANIPULACIJAMA I KORUPCIJOM BROJNIH UNUTARNJIH I VANJSKIH AKTERA. 

Analiza slučaja „Parmalat SPA”

Page 73: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

73

U optužnici se navodi da je tvrtka „Paramalt Finanziaria“, odnosno njen dio u SAD-u, izvela niz prijevara

korištenjem sljedećih računovodstvenih stavki:

q SKRIVANJE GUBITAKA I POPRAVLJANJE REZULTATA LAŽIRANJEM FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, 

q OBMANJIVANI SU ULAGAČI NA PRODAJI DUŽNIČKIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA, 

q DUGOROČNE OBVEZE SU PRENESENE NA KAPITAL DA SE PRIKAŽU MANJI ODNOSI DUGOVA I KAPITALA, 

q KREIRAN JE FIKTIVNI PRIHOD PREKO VLASTITIH FIKTIVNIH POVEZANIH DRUŠTAVA, PUTEM FIKTIVNIH PRODAJA, 

q PRIZNAVAN JE LAŽNI PRIHOD PUTEM LAŽNIH RAČUNA, 

q IZOSTAVLJENO JE KNJIŽENJE VELIKOG DIJELA OBVEZA, 

q LAŽNIM KNJIŽENJIMA STVORENA JE PRECIJENJENA AKTIVA, 

q LAŽNO JE ISKAZIVAN SALDO GOTOVINE OD MILIJARDE EUR-A NA RAČUNIMA „BANK OF AMERICA“ KOJA UOPĆE 

NIJE POSTOJALA, SKRIVANA JE VISOKA SVOTA DUGOVA U BILANCI ŠTO JE REZULTIRALO BANKROTOM.“ 

Analiza slučaja „Parmalat SPA”

Page 74: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

UKUPNA IMOVINA: 61,4 MILIJARDE DOLARADATUM BANKROTA: 18. PROSINCA 2002.

CONSECO JE AMERIČKI OSIGURAVATELJ, ČIJI JE PROBLEME 1998. PROUZROKOVALA RIZIČNA AKVIZICIJA KOMPANIJE KOJA JE KREDITIRALA KUPNJU MOBILNIH KUĆA. U SLJEDEĆIH NEKOLIKO GODINA NAGOMILALO SE OSAM MILIJARDI DOLARA DUGOVA KOJI SU 2002, 

NAKON ŠTO KOMPANIJA NIJE USPJELA NAMIRITI DUGOVANJA BANKAMA I VLASNICIMA OBVEZNICA, REZULTIRALI SLOMOM. BANKROT CONSECOA, OD KOJEG JE PROFITIRAO I DIO INVESTITORA, REZULTIRAO JE STROŽIM PRAVILIMA ZA IZVEDENICE 'CREDIT DEFAULT SWAPS‘.

Analiza slučaja Conseco

Page 75: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

UKUPNA IMOVINA: 35,9 MILIJARDI DOLARADATUM BANKROTA:12. TRAVNJA 1987.

AMERIČKI NAFTNI DIV TEXACO OSNOVAN JE 1911, VEĆ 1928. BIO JE PRVA KOMPANIJA KOJA JE SVOJIM BENZINSKIM CRPKAMA POKRILA CIJELE SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE, A TAJ JE NIZ AKVIZICIJA I INOVACIJA NASTAVIO SVE DO 1985. TADA JE TVRTKA PENNZOIL DOBILA TUŽBU PROTIV TEXACOA, VRIJEDNU 10 MILIJARDI DOLARA. NAJVEĆA ODŠTETA DO TADA ISPLAĆENA U POVIJESTI SAD-A BILA JE POSLJEDICA ČINJENICE DA JE TEXACO PROTUPRAVNO POTPISAO UGOVOR O KUPNJI TVRTKE GETTY OIL NAKON ŠTO JE PENNZOIL ZA ISTU KOMPANIJU DAO OBVEZUJUĆU PONUDU. PRESUDA JE REZULTIRALA PRODAJOM SVIH OPERACIJA NA ISTOČNOJ OBALI I U CHICAGU, TRIJU RAFINERIJA U MEKSIČKOM ZALJEVU I, NA KRAJU, BANKROTOM. 

Analiza slučaja Texaco

Page 76: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

UKUPNA IMOVINA: 33,9 MILIJARDI DOLARADATUM BANKROTA: 9. RUJNA 1988.

FINANCIAL CORP. JEDNA JE OD 745 ŽRTAVA 'SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS KRIZE' KOJA JE POGODILA SAD OSAMDESETIH GODINA PROŠLOG STOLJEĆA. AMERIČKE S & L ASOCIJACIJE SU ŠTEDNO-KREDITNE INSTITUCIJE SPECIJALIZIRANE ZA HIPOTEKARNE KREDITE, A UKUPAN TROŠAK LANČANE KRIZE KOJA IH JE ZAHVATILA PROCIJENJEN JE NA VIŠE OD 160 MILIJARDA DOLARA. 

FINACIAL CORP.-U RESTRUKTURIRANJE NIJE USPJELO I TVRTKA JE NA KRAJU LIKVIDIRANA.

Analiza slučaja Financial corp.

Page 77: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

UKUPNA IMOVINA: 33,3 MILIJARDE DOLARADATUM BANKROTA: 17 LISTOPADA 2005.

REFCO, OSNOVAN 1969, BIO JE AMERIČKI FINANCIJSKI DIV, A NJEGOV NAJUSPJEŠNIJI DIO BROKERSKA KUĆA SPECIJALIZIRANA ZA TERMINSKE UGOVORE I TRGOVANJE NA ROBNIM BURZAMA. NA SVOM VRHUNCU BILI SU NAJVEĆA BROKERSKA KUĆA NA ČIKAŠKOJ ROBNOJ BURZI SA 200 TISUĆA KLIJENATA. 

RAZLOG PROPASTI REFCOA KRIJE SE U 430 MILIJUNA DOLARA SKRIVENIH LOŠIH POTRAŽIVANJA, SKANDALA KOJI JE PREDSJEDNIKA UPRAVE P. R. BENNETTA STAJAO 16 GODINA ZATVORA. 

OVAJ JE SLUČAJ BIZARAN I ZATO ŠTO JE REFCO IZAŠAO NA BURZU 11. KOLOVOZA 2005, A PROPAO SAMO DVA MJESECA KASNIJE. S

KANDAL JE POGODIO I TVRTKE KOJE SU PRIPREMALE NJEGOVU IPO, A KOJE NISU USPJELE OTKRITI SKRIVENE GUBITKE. 

Analiza slučaja Refco

Page 78: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

UKUPNA IMOVINA: 30,2 MILIJARDE DOLARADATUM BANKROTA: 28. SIJEČNJA 2002.

NEKAD MOĆNI TELEKOMUNIKACIJSKI DIV GLOBAL CROSSING, KOJI JE POVEZIVAO KONTINENTE OPTIČKIM KABLOVIMA, BIO JE JEDAN OD NAJVEĆIH UZDANICA WALL STREETA. 

BIZNIS KOJI SE ČINIO KAO ZLATNI RUDNIK URUŠIO SE 2001. PUKNUĆEM 'DOT COM' BALONA, KADA SU VELIKI INVESTITORI NAPUSTILI NJIHOVE AMBICIOZNE PROJEKTE. 

POSLOVNA HIPEREKSPANZIJA REZULTIRALA JE BANKROTOM 2002, A PROPASTI KOMPANIJE PRIDONIJELI SU I RASTROŠNI ŠEFOVI. ČETVORICI VODEĆIH ODOBRENI SU DESECI MILIJUNA DOLARA BONUSA, A OTPISAN IM JE I VEĆI DIO KREDITA VRIJEDNIH DVADESETAK MILIJUNA DOLARA.

Analiza slučaja Global Crossing

Page 79: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

UKUPNA IMOVINA: 29,8 MILIJARDI DOLARADATUM BANKROTA: 6. TRAVNJA 2001.

ENERGETSKI DIV PG&E OSIGURAVA PLIN I ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA CIJELU SJEVERNU KALIFORNIJU, A ŠIROJ JAVNOSTI NAJPOZNATIJI JE IZ SLUČAJA ERIN BROCKOVICH, KOJA JE RAZOTKRILA NJIHOVO TROVANJE U GRADU HINKLEYU. 

NO NIJE ISPLAĆENA ODŠTETA BILA RAZLOG BANKROTA, NEGO ČINJENICA DA JE KOMPANIJA NAKON DEREGULACIJE TRŽIŠTA, KRAJEM DEVEDESETIH, PRODALA VEĆINU SVOJIH PLINSKIH ELEKTRANA. 

TO SE POKAZALO POGREŠNIM, JER SE USKORO SUOČILA S MANJKOM VLASTITE ENERGIJE KOJU JE MORALA KUPOVATI NA SLOBODNOM TRŽIŠTU, A KRAJNJIM KORISNICIMA PRODAVATI PO FIKSNOJ CIJENI. USLIJEDILE SU JEDNOSATNE REDUKCIJE, A ZATIM I BANKROT. 

IPAK, ZAHVALJUJUĆI NOVČANOJ INJEKCIJI DRŽAVE KALIFORNIJE, PG&E JE 2004. IZIŠAO IZ STEČAJA I VEĆ GODINU KASNIJE UŠAO NA FORTUNEOVU LISTU 500 NAJPROFITABILNIJIH KOMPANIJA.

Analiza slučaja Pacific Gas and Electric

Page 80: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

UKUPNA IMOVINA: 25,2 MILIJARDE DOLARADATUM BANKROTA: 9. PROSINCA 2002.

NAJVEĆA AMERIČKA ZRAKOPLOVNA KOMPANIJA PROFITIRALA JE NA KRILIMA 'DOT COM' KOMPANIJA, KOJE SU IZAZVALE SNAŽAN PORAST PROMETA U ZRAČNOJ LUCI SAN FRANCISCO. NO KADA JE 'DOT COM' BALON PUKAO, A ZRAČNE LUKE U BLIZINI SILICIJSKE DOLINE OSTALE BEZ PUTNIKA - GENIJALACA, UNITED SE NAŠAO PROBLEMIMA. 

NISU MOGLI KONTROLIRATI TROŠKOVE, USLIJEDIO JE I TERORISTIČKI NAPAD 11. RUJNA, CIJENE GORIVA LANSIRANE SU U NEBO, A NA KRAJU VIŠE NISU MOGLI DOBITI NI DRŽAVNA JAMSTVA ZA NOVE KREDITE. STEČAJ JE PROGLAŠEN KRAJEM 2002, A RESTRUKTURIRANJE ZAVRŠENO ČETIRI GODINE KASNIJE. 

IPAK, ZAHVALJUJUĆI NOVČANOJ INJEKCIJI DRŽAVE KALIFORNIJE, PG&E JE 2004. IZIŠAO IZ STEČAJA I VEĆ GODINU KASNIJE UŠAO NA FORTUNEOVU LISTU 500 NAJPROFITABILNIJIH KOMPANIJA.

Analiza slučaja United airlines

Page 81: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

XEROX – JE PRIMER KOMPANIJE KOJA JE OSTVARIVALA PREVARE KORIŠĆENJEM PREVREMENO PRIZNATIH PRIHODA. THE WALL STREET JOURNAL JE 6. FEBRUARA 2001. GODINE OBJAVIO PODUŽI ČLANAK U KOJEM JE ANALIZIRANA AGRESIVNA RAČUNOVODSTVENA PRAKSA XEROX-A KOJA JE TOKOM DUŽEG PERIODA PRODAJU SVOJIH PROIZVODA NA ODLOŽENO PREPOZNAVALA KAO TRENUTNU PRODAJU.

TOKOM APRILA 2002. GODINE, NAKON ISTRAGE SEC-A, XEROX JE BIO PRINUĐEN DA KORIGUJE SVOJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PERIOD OD 1997. DO 2000. GODINE I DA SMANJI SVOJE PRIHODE ZA 3.000 MILIONA DOLARA I SVOJ PROFIT ZA 1.500 MILIONA DOLARA, PRI ČEMU JE I KAPITAL SMANJEN U ISTOM IZNOSU55. 

KAO REZULTAT SVEGA TOGA XEROX JE PLATIO I KAZNU OD 10 MILIONA DOLARA SEC-U. SVI OVI DOGAĐAJI SU ISTOVREMENO DOVELI DO PADA CJENE AKCIJA XEROX-A NA BURZI SA 62 NA 4,5 DOLARA PO AKCIJI. KAKO JE OSTVARENA MANIPULACIJA? XEROX JE PRODAVAO FOTO KOPIR MAŠINE KUPCIMA NA KREDIT NA DUŽI VREMENSKI PERIOD. JEDAN DEO TOG NOVCA PREDSTAVLJA PROFIT, JEDAN DIO POKRIVA CENU FOTO KOPIR MAŠINE DOK PREOSTALI DIO POKRIVA TROŠKOVE POPRAVKE I ODRŽAVANJA U DUŽEM VREMENSKOM PERIODU. 

Analiza slučaja XEROX

Page 82: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

OVO NE BI PREDSTAVLJAO PROBLEM UKOLIKO BI SE PRIHOD OD PRODAJE PREPOZNAO U PRVOJ GODINI I DIO PRIHODA OD ODRŽAVANJA KOJI ODGOVARAJU TEKUĆOJ GODINI, A DA SE OSTATAK PRIHODA OD ODRŽAVANJA PRAVILNO RASPOREDI NA NAREDNI PERIOD. 

NA PRIMJER, AKO FOTO KOPIR APARAT VREDI 100 DOLARA I AKO SU PETOGODIŠNJI TROŠKOVI ODRŽAVANJA PLAĆENI 50 DOLARA, KUPAC JE PLATIO 150 DOLARA ZA FOTO KOPIR APARAT. PRAVILNI RAČUNOVODSTVENI METOD PREPOZNAVANJA PRIHODA BIO BI DA SE U PRVOJ GODINI PREPOZNA PRIHOD OD 110 DOLARA (100 DOLARA ZA APARAT I 10 DOLARA ZA ODRŽAVANJE U TEKUĆOJ GODINI) DOK SE OSTATAK OD 40 DOLARA PRAVILNO RASPOREĐUJE NA NAREDNI PERIOD. 

MEĐUTIM, XEROX JE U PRVOJ GODINI EVIDENTIRAO 130 DOLARA DOK JE SAMO 20 DOLARA PREBACIVAO ZA NAREDNI PERIOD. NA TAJ NAČIN POVEĆAVAO JE PRIHODE U PRVOJ GODINI, MADA JE UKUPAN IZNOS PRIHODA PO PROIZVODU OSTAO NA ISTOM NIVOU (150 DOLARA). 

Analiza slučaja XEROX

Page 83: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

VODAFONE – MANIPULACIJA KOJA JE IZVRŠENA U OVOJ KOMPANIJI JESTE JOŠ JEDAN PRIMJER PRIJEVREMENOG 

PRIZNAVANJA PRIHODA. VODAFONE JE TOKOM PRODAJE MOBILNIH TELEFONA, SA SVOJIM KUPCIMA SKLAPAO 

DUGOGODIŠNJE UGOVORE.

PITANJE JE DA LI SE CJELOKUPAN PRIHOD OD PRODAJE ISKAZUJE U TRENUTKU PRODAJE ILI SE ODREĐENI DIO PRIHODA 

PRENOSI NA CJELOKUPAN PERIOD ZA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR? 

POŠTUJUĆI RAČUNOVODSTVENE STANDARDE U ŠPANIJI I VELIKOJ BRITANIJI FILIJALE VODAFONE-A U OVIM ZEMLJAMA 

IMAJU PRAVO DA PRIZNAJU CJELOKUPAN PRIHOD VEĆ U PRVOJ GODINI. IPAK, POŠTUJUĆI RAČUNOVODSTVENE 

STANDARDE U SJEVERNOJ AMERICI PRIHOD SE MORA RAZDVOJITI TAKO DA SE SAMO DIO PRIZNA U PRVOJ GODINI DOK 

BI SE OSTATAK PREBACIVAO ZA NAREDNI PERIOD.TOKOM 2002. GODINE VODAFONE JE PRIKAZAO 32.554 MILIJUNA 

DOLARA PRIHODA POŠTUJUĆI RAČUNOVODSTVENE STANDARDE U VELIKOJ BRITANIJI. POŠTO JE VODAFONE KOMPANIJA 

KOJA JE REGISTRIRANA NA BURZI U NEW YORK-U U OBVEZI JE DA POŠTUJE I AMERIČKE RAČUNOVODSTVENE 

STANDARDE.

POŠTUJUĆI OVE STANDARDE VODAFONE JE PRIKAZAO PRIHODE U IZNOSU OD 25.136 MILIONA DOLARA, ŠTO JE 

UMNOGOME MANJE NEGO IZNOS PRIHODA KOJI JE ISKAZAN PO OSNOVU RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U VELIKOJ 

BRITANIJI. 

OVO JE PRIMJER U KOJEM KOMPANIJA MOŽE LEGITIMNO DA ISKORISTI POSTOJEĆU RAZLIKU U STANDARDIMA 

POJEDINIH ZEMALJA, A DA PRITOME NE KRŠI ZAKON. 

 

Analiza slučaja VODAFONE

Page 84: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

SUNBEAM – JE KOMPANIJA KOJA DAJE SVOJIM DISTRIBUTERIMA MOGUĆNOST DA UKOLIKO SE NJIHOV PROIZVOD NE PRODA U ODREĐENOM PERIODU VRATE DIO NEPRODANIH ZALIHA ILI UKOLIKO KUPCI NISU ZADOVOLJNI MOGU VRATITI KUPLJENI PROIZVOD.

TEHNIČKI PRIHODI OD PRODAJE SE MOGU U POTPUNOSTI PRIZNATI TEK KADA SE PERIOD, U KOJEM POSTOJI MOGUĆNOST DA PROIZVODI BUDU VRAĆENI OD DISTRIBUTERA ILI OD KUPACA VRATE, OKONČA. DO TOG TRENUTKA PRODAJA SE NE PRIZNAJE KAO ZAVRŠENA KAO NI PRIHOD KOJI SE PRITOM JAVLJA.

TOKOM 1998. GODINE SEC JE OTKRILA DA PRAVO POVRAĆAJA POSTOJI U PRIZNATIM PRIHODIMA OD PRODAJE U VRIJEDNOSTI OD 24,7 MILIONA DOLARA OSTVARENIM U ČETVRTOM KVARTALU TOKOM 1997. GODINE

REZULTAT SVEGA OVOGA JE BILA KAZNA SEC-A OD 15 MILIONA DOLARA DIREKTORU SUNBEAM-A AL DUNLAP-U I DOŽIVOTNA ZABRANA DA SE BAVI OVIM POSLOM NA TERITORIJI SJEVERNE AMERIKE.  

Analiza slučaja SUNBEAM

Page 85: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

AHOLD – LANAC SUPERMARKETA KOJI POSLUJE NA TERITORIJI SAD-A, JE PRIMJER KOMPANIJE KOJA JE SMANJIVANJE TROŠKOVA PREPOZNAVALA KAO PRIHODE. 

OVA KOMPANIJA JE DOBIVALA POPUSTE OD DOBAVLJAČA U NOVCU ILI U KREDITU DA BI PRODAVALA ODREĐENE PROIZVODE BESPLATNO SVE U CILJU POSTIZANJA ODREĐENOG NIVOA PRODAJE.

OVI POPUSTI SA RAČUNOVODSTVENOG STANOVIŠTA  SE TRETIRAJU KAO SMANJENJE TROŠKOVA PRODAJE. 

IPAK, AHOLD JE OVE POPUSTE PREPOZNAVAO KAO PRIHODE I TO ČAK U PERIODIMA KADA JOŠ POPUSTI NISU NI BILI ODOBRENI. 

Analiza slučaja AHOLD

Page 86: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

BAAN – NIZOZEMSKA KOMPANIJA ZA PROIZVODNJU SOFTVERA JE UŽIVALA DOBRU REPUTACIJU 90-TIH GODINA. KADA JE PROIZVODNJA POČELA DA PADA BAAN JE ODLUČILA DA PRIMJENI AGRESIVNIJI METODA PRIZNAVANJA PRIHODA.

KOMPANIJA JE POČELA FAKTURIRANJE KUPCIMA ZA PROIZVODE (SOFTVER) KOJI JOŠ UVIJEK NISU BILI U POTPUNOSTI ZAVRŠENI I KOJI SU MNOGO KASNIJE BILI ISPORUČENI KUPCIMA. 

TAKOĐER, BAAN JE PRIZNALA I 43 MILIONA DOLARA PRIHODA OD PRODAJE SOFTVERSKOG SISTEMA SVOJIM DISTRIBUTERIMA ŠTO SE SMATRA PRODAJOM UNUTAR GRUPE. TOKOM APRILA 1998. GODINE REVIZORI SU ODBILI DA POTPIŠU FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE OVE KOMPANIJE I NA TAJ NAČIN SU NATJERALI OVU KOMPANIJU DA OBJAVI UPOZORENJE DA NEĆE MOĆI DA POSTIGNE ŽELJENI NIVO PROFITA.

KAO REZULTAT OVIH POTEZA DOŠLO JE DO PADA CIJENE DIONICA OVE KOMPANIJE NA BURZI I NAPUŠTANJA OD STRANE MNOGIH KUPACA. 

Analiza slučaja BAAN

Page 87: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

MICROSTRATEGY – TOKOM 2000. GODINE, KAO POSLJEDICA PRIMJENE STANDARDA SOP 97-2 KOJI REGULIRA POSLOVANJE SOFTVERSKIH KOMPANIJA, MICROSTRATEGY JE BILA PRIMORANA DA SMANJI ISKAZANE PRIHODE OD PRODAJE TOKOM 1999. GODINE ZA 50 MILIONA DOLARA. 

TO JE DOVELO DO PADA PROFITA OD 15% PO AKCIJI I OSTVARENJA GUBITKA OD 44% PO AKCIJI. 

MICROSTRATEGY JE REGISTRIRANA NA BURZI TOKOM 1998. GODINE, DA BI TOKOM 1999. GODINE MANIPULIRALA SVOJIM PRIHODIMA TAKO ŠTO JE PREPOZNAVALA PRIHODE OD SERVISIRANJA U TEKUĆEM PERIODU IAKO SE ODNOSE NA DUŽI VREMENSKI PERIOD, ČAK I PRIHODE PO OSNOVU POSLOVA KOJI JOŠ UVJEK, U TRENUTKU PRIZNAVANJA PRIHODA, NISU NI BILI UGOVORENI. 

REZULTAT OVOGA JE BILA KAZNA DIREKTORU KOMPANIJE U IZNOSU OD 11 MILIONA DOLARA. 

Analiza slučaja MICROSTRATEGY

Page 88: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

BERNARD MADOFF

BIVŠI NEIZVRŠNI PREDSJEDNIK NASDAQ BURZE PRIZNAO JE DA JE IZVRŠIO NAJVEĆU "PONZI" PREVARU SVIH VREMENA.

BERNARD MADOFF JE PREVARIO INVESTITORE ZA NEVJEROVATNIH 64,8 MILIJARDI DOLARA, TAKO ŠTO JE ISPLAĆIVAO VISOKU MJESEČNU KAMATU KLIJENTIMA SA NOVIM ULAGANJIMA, KORISTEĆI NOVAC DRUGIH KLIJENATA. 

MADOFF JE OSUĐEN NA MAKSIMALNIH 150 GODINA ZATVORA I NALAZI SE U FEDERALNOM POPRAVNOM KOMPLEKSU BATNER U SJEVERNOJ KAROLINI.

Analiza slučaja BERNARD MADOFF

Page 89: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

TVRTKA ,,RENT-WAY" AMERIČKA JE TVRTKA ZA IZNAJMLJIVANJE OPREME I ZA MALOPRODAJU, OSNOVANA 1981. GODINE. 

U JAVNU PONUDU DIONICA OTIŠLA JE 1993. GODINE. TVRTKU JE OSNOVAO WILLIAM E. MOREGENSRN I BIO JE NJEZIN PREDSJEDNIK OD 1981. DO SIJEČNJA 2000. GODINE.

,,RENT-WAY" 1998. GODINE ZNATNO JE PROŠIREN KUPNJOM S „HOME CHOICE HOLDINGS, INC." („HOME CHOICE") KOJI JE IMAO LANAC OD 460 TRGOVINA. 

U PROSINCU 2002. GODINE ,,RENT-WAY" JE DJELO VIŠE OD 1.000 PRODAVAONICA U 42 DRŽAVE I 3.929 ZAPOSLENIH. 

J WAY" BILA JE DRUGA PO VELIČINI TVRTKA U DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA IMOVINE U SAD-U (PODATCI I OPIS PREMA: SEC V. RENT-WAY LNC., 2003)

Analiza slučaja RENT-WAY

Page 90: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

PROCENJENA ŠTETA: 1,87 MILIJARDI DOLARA

NAJVEĆI PROIZVOĐAČ AUTOMOBILA NA SVIJETU, PRIZNAO JE NAMJEŠTANJE MJERENJA EMISIJE IZDŠNIH PLINOVA IZ DIZELA MOTORA U AUTOMOBILIMA KOJE JE PRODAVAO PO EU I SAD. 

SKANDAL JE BIVŠEG DIREKTORA MARTINA VINTERKORNA KOŠTAO POSLA. 

Analiza slučaja VOLKSWAGEN

Page 91: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

ŠTETA: 9 MILIJARDI DOLARA (U KAZNAMA)

SKANDAL OKO LIBORA IZBIO JE 2012. KADA JE BRITANSKA BANKA "BARCLAYS" PRIZNALA DA JE MANIPULIRALA KAMATNIM STOPAMA. 

"BARCLAYS" JE KAŽNJEN SA 290 MILIONA FUNTI, A ŠTETU SU TRPJELE I DRUGE VELIKE BANKE ZBOG ULOGE U SKANDALU. 

TOM HEJS, BIVŠI RADNIK BANAKA "UBS" I "CITYGROUP", PRVA JE OSOBA OSUĐENA U NIZU ONIH KOJI SU MANIPULIRALI KAMATNIM STOPAMA, I TO NA 14 GODINA ZATVORA.

Analiza slučaja LIBOR SKANDAL

Page 92: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

,,TYCO INTERNATIONAL" OSNOVAO JE ARTHUR J. ROSENBURG 1960. GODINE. TVRTKA JE BILA INVESTICIJSKA HOLDINŠKA TVRTKA SPECIJALIZIRANA ZA DRŽAVNA I VOJNA ISTRAŽIVANJA. GLAVNI URED TVRTKE NALAZI SE NA BERMUDIMA. 

GODINE 1964. TVRTKA JE PREŠLA U KOMERCIJALNI SEKTOR I DALJE OSTALA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA VISOKIH TEHNOLOGIJA I RAZVOJA (OPIS PREMA: KENNEDY K. A, 2012).

MEĐUTIM, NAKON TOGA JE TVRTKA TYCO POSTALA POZNATOM PO MAGIČNIM" I BRZIM SPAJANJIMA I PREUZIMANJIMA DRUGIH TVRTKA. (DALJNJI OPIS PREMA: SEC V. TYCO INTERNATIONAL LTD., 2006).

GLAVNI AKTER PRIČE DENNIS KOZLOWSKI DOŠAO JE U ,,TYCOL POČETKOM 1975. GODINE, A 1997. GODINE POSTAO JE IZVRŠNIM DIREKTOROM I PREDSJEDNIKOM UPRAVE. DRUGI AKTER PRIČE MARK SWARTZ, DOŠAO JE U TVRTKU ,,TYCO" 1993. GODINE, A 1995. GODINE POSTAO JE GLAVNIM FINANCIJSKIM DIREKTOROM (CFO) I IZVRŠNIM POTPREDSJEDNIKOM.

„MAGIČNI" TRGOVAC, KAKO SU ZVALI DENNISA KOZLOVVSKOG DAY DENNIS), STVORIO JE KONGLOMERAT PRIPOJIVŠI OD 1996. GODINE 2002. GODINE 700 TVRTKI. DIVERZIFIKACIJOM PROIZVODNJE I USLUGA POSTIGNUTA TIM PRIPAJANJIMA UČINILA JE DA JE KOMPANIJA TYCO POSTALA GLOBALNIM KONGLOMERATOM. ,,TYCO" JE TAD IMAO OKO 1.000 POSLOVNIH JEDINICA KOJE SU BILE LINIJSKI ORGANIZIRANE UNUTAR RAZLIČITIH OPERATIVNIH ODJELA, UKLJUČUJUĆI PROTUPOŽARNE I SIGURNOSNE USLUGE ELEKTRONIKU I ELEKTRONIČKE KOMPONENTE, MEDICINSKE PROIZVODE PLASTIKU, UKLJUČUJUĆI I INŽENJERSKE PROIZVODE I USLUGE.

Analiza slučajaTYCO INTERNATIONAL

Page 93: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

SLUČAJ PRIJEVARE OTKRIVEN 2002. GODINE KOJU JE IZVELA OBITELJ RIGAS U TVRTKI „ADELPHIA COMMUNICATIONS CORPORATIONS" ODNOSIO SE NA LAŽIRANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I NEZAKONITO PRISVAJANJE IMOVINE U RAZDOBLJU OD 1998. GODINE DO 2001. GODINE. 

TVRTKA „ADELPHIA" BILA JE KORPORACIJA IZ GRADA DELAWARE, SA SJEDIŠTEM U COUDERSPORTU, PENNSYLVANIA. „ADELPHIA" JE POSJEDOVALA I UPRAVLJALA SUSTAVIMA KABELSKE TELEVIZIJE I DRUGIM POVEZANIM TELEKOMUNIKACIJSKIM TVRTKAMA. 

OVAJ SE SLUČAJ ODNOSI NA JEDNU OD NAJOPSEŽNIJIH FINANCIJSKIH PRIJEVARA DO SADA IZVEDENIH U JAVNOM PODUZEĆU. OD 1998. DO 2002. GODINE TVRTKA „ADELPHIA", ŠESTA PO REDU NAJVEĆA NACIONALNA KABELSKA TELEVIZIJA, SUSTAVNO JE I PRIJEVAROM ISKLJUČILA MILIJARDE DOLARA OBVEZA IZ SVOJIH KONSOLIDIRANIH IZVJEŠTAJA SKRIVAJUĆI IH U KNJIGAMA SVOJIH PODRUŽNICA I PRIKAZIVAJUĆI IH IZVANBILAČNO.

Analiza slučaja ADELPHIA COMMUNICATIONS CORPORATIONS

Page 94: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

• • .

NEETIČKO PONAŠANJE U POSLOVANJU U HRVATSKOJ ODABRANI PRIMJERIU PROTEKLIH NEKOLIKO DESETLJEĆA BROJ GOSPODARSKE PRIJEVARE DOSEGLE SU SVJETSKE RAZMJERE. FINANCIJSKI SLOMOVI VELIKIH SVJETSKIH KORPORACIJA UZROKOVANI OTKRIĆEM FIKTIVNOG POSLOVANJA TIH KORPORACIJA OZBILJNO SU UGROZILI POVJERENJE JAVNOSTI U REVIZIJSKU STRUKU. FINANCIJSKE PRIJEVARE NISU ZAOBIŠLE NI RELATIVNO MLADU REVIZORSKU STRUKU U REPUBLICI HRVATSKOJ. TAKOĐER NEKI OD OBRAĐENIH PRIMJERA U OVOM POGLAVLJU JOŠ NISU DOBILI SVOJ ZAVRŠETAK TJ. ODGOVORNI ZA PRIJEVARU NISU SANKCIONIRANI.PROPORCIJA PROIZVODA I USLUGA SE POVEĆAVA. PREMA SVJETSKOM IZVJEŠĆU O ŠLAĆANJIMA IZ 2018 GODINE, NENOVČANE TRANSAKCIJE ĆE PORASTI ZA DODATNIH 12,7 POSTO DO 2021. GODINE

MEĐUNARODNA KONZULTANTSKA KUĆA KPMG PROVELA JE PRVO GLOBALNO ISTRAŽIVANJE O PRIJEVARAMA U BANKARSTVU. U ISTRAŽIVANJU SU BANKE DILJEM SVIJETA DALE ODGOVORE O TRENDOVIMA U NAJČEŠĆIM OBLICIMA EKSTERNIH I INTERNIH PRIJEVARA I RIZIKA S KOJIMA SE DANAS SUSREĆU. OVA KPMG-OVA STUDIJA JE POTVRDILA TE NALAZE, S OBZIROM DA JE 78 POSTO ISPITANIH BANAKA IZJAVILO KAKO SE VIŠE OD ČETVRTINE NJIHOVIH PROIZVODA I USLUGA ISPORUČUJE PUTEM KANALA DIGITALNE TEHNOLOGIJE, DOK NA MNOGIM TRŽIŠTIMA POSTOJE I BANKE KOJE SVOJE PROIZVODE ISPORUČUJU ISKLJUČIVO PUTEM DIGITALNIH KANALA.

U KONTEKSTU VREMENA U KOJEM SVE MANJE KLIJENATA BANAKA DRŽI I PODIŽE GOTOVINU, U VREMENU BRZIH TRANSAKCIJA I JEDNOSTAVNOG DIGITALNOG BANKARSTVA, POTRAŽNJA ZA OSOBNE BANKARSKE USLUGE SE SMANJUJE, ŠTO JE REZULTIRALO ZATVARANJEM VELIKOM BROJA POSLOVNICA BANAKA (U ZADNJIH TRIDESET GODINA U EUROPI SE ZATVORILO GOTOVO 6,000 POSLOVNICA), DOK S DRUGE STRANE RASTU RIZICI POPUT CYBER, ODNOSNO ONLINE PRIJEVARA, LAŽIRANJA IDENTITETA, KRAĐE PODATAKA, INTERNIH, TRGOVAČKIH I OSTALIH FINANCIJSKIH PRIJEVARA

Prevare u bankarstvu

Page 95: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

•  •  •  •  •  

NIZ BANAKA U NAŠEM OKRUŽENJU JE PROPALO RADI NESAVJESNOG POSLOVANJA KRAĐA PRONEVJERA I DRUGIH FINANCIJSKIH SKANDALA POPUT GLUMINA BANKE ,DUBROVAČKE BANKE , HERCEGOVAČKE BANKE ,HYPO ALPE ADRIA BANKE ,BOBAR BANKE BALKAN INVESTMENT BANKE ,BANKE SRPSKE . A DA NE SPOMINJEMO DA PROBLEMA IMA I U IRBRS I RAZVOJNOJ BANCI F BIH .UGLAVNOM SE RADI U PREVELIKOM UTJECAJU POLITIKE NA RAD BANAKA. SVAKA OD OVIH BANAKA IMA SVOJU PRIČU ALI SVIMA JE ZAJEDNIČKO POSTOJANJE PREVARA ILI LOŠIH INTERNIH KONTROLA I NADZORA. VIŠE OD POLOVICE ISPITANIH BANAKA JE ZABILJEŽILO POVEĆANJE UKUPNE VRIJEDNOSTI I OBUJMA EKSTERNIH PRIJEVARA. SVE VIŠE PRIJEVARA NA GLOBALNOJ RAZINI UKLJUČUJE CYBER NAPADE, PRIJEVARE VEZANE ZA PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA („CARD NOT PRESENT FRAUD“), SOCIJALNI INŽENJERING, ODNOSNO KRAĐU IDENTITETA I NEAUTORIZIRAN PRISTUP NA RAČUNE KLIJENATA TE AUTORIZIRANA PLAĆANJA SREDSTAVA NA LAŽNE RAČUNE („AUTHORISED PUSHED PAYMENTS SCAMS“).KLIJENTI, MEĐUTIM, SMATRAJU DA SU BANKE ODGOVORNE I DA TREBAJU SPRIJEČITI TAKVE PRIJEVARE NA NJIHOVIM RAČUNIMA. BANKE, S DRUGE STRANE, SMATRAJU DA NE MOGU OTKRITI PRIJEVARU U SITUACIJAMA KADA KLIJENT SAM PRISTUPA SVOM RAČUNU, TAKO DA KONTROLE PRISTUPA NE DJELUJU. MNOGE BANKE IMAJU POSEBNO ORGANIZIRANE TIMOVE ZA OTKRIVANJE PRIJEVARA. U VEĆINI ZEMALJA, NE POSTOJI OBRAZAC ODGOVORNOSTI; NEKE SMATRAJU DA JE ODGOVORNOST NA KLIJENTIMA, DRUGE PROCJENJUJU GUBITAK OD SLUČAJA DO SLUČAJA. UK JE UVELA ODREĐENE MODELE NADOKNADE ŠTETA KLIJENTIMA U ODREĐENIM SITUACIJAMA, KOJI JE DOBROVOLJAN ZA BANKE.

SVE VEĆI IZAZOV U PREVENCIJI PRIJEVARA ODNOSI SE NA OTVORENO BANKARSTVO – KOJIM SE ZNAČAJNO MIJENJA NAČIN POSLOVANJA BANAKA, BUDUĆI DA SE VLASNIŠTVO RAČUNA PRENOSI S BANAKA I FINANCIJSKIH INSTITUCIJA NA KLIJENTE. 

Ključni nalazi KPMG istraživanja

Page 96: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

96

U OŽUJKU 2002. GODINE OBJAVLJENO JE DA RIJEČKA BANKA IMA GUBITKE PROCIJENJENE NA 98 MIL. USD. TI GUBITCI REZULTAT SU PRIJEVARNIH DEVIZNIH TRANSAKCIJA KOJE JE PROVODIO GLAVNI DILER TE BANKE. NAVEDENE TRANSAKCIJE UKLJUČIVALE SU KNJIŽENJE NEPOSTOJEĆIH DEPOZITA I FIKTIVNIH ARBITRAŽNIH TRANSAKCIJA, A KNJIŽENJE U KNJIGOVODSTVENOM SUSTAVU BANKE PROVODIO JE SAM GLAVNI DILER ILI NJEGOV SUUČESNIK/NJEGOVI SUUČESNICI.

SAMA ČINJENICA DA JE GLAVNI DILER KNJIŽIO TRANSAKCIJE VELIKO JE KRŠENJE STANDARDNIH BANKOVNIH POSTUPAKA. NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA NE DOPUŠTA SE OSOBI KOJA ZAKLJUČUJE TRANSAKCIJU DA TU ISTU TRANSAKCIJU KNJIŽI JER JE MOGUĆNOST MANIPULACIJE NAPROSTO PREVELIKA. IAKO SU DEPONENTI U ROKU OD MJESEC DANA IZ BANKE POVUKLI 200 MIL. EUR NIJE DOŠLO DO INSOLVENTNOSTI BANKE ZAHVALJUJUĆI KREDITU ZA LIKVIDNOST HRVATSKE NARODNE BANKE, A ZATIM SINDICIRANOM KREDITU OSTALIH HRVATSKIH BANAKA.

UPRAVA BANKE NIJE OTKRILA GUBITKE NI DOK JE BANKA BILA, DO POČETKA 2000., U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA NI NAKON TOGA KAD JE 2000. BAYERISCHE LANDESBANK POSTAO VEĆINSKI VLASNIK BANKE. PROPUST U OTKRIVANJU PRIJEVARE NAPRAVILA JE SAMA BAYERISCHE LANDESBANK I NEKOLIKO NEOVISNIH REVIZORSKIH KUĆA KOJE SU OBAVLJALE REVIZIJU. SLUČAJ RIJEČKE BANKE TREBAO BI POSLUŽITI STRANIM I DOMAĆIM BANKAMA KAO UPOZORENJE KOLIKO JE VAŽNO TEMELJITO PROVESTI POSTUPKE U ANALIZI POSLOVANJA. BAYERISCHE LANDESBANK PRIZNAO JE DA MU JE KAO VEĆINSKOM VLASNIKU PROMAKNULO OTKRIVANJE PRIJEVARE I ZBOG TOGA IZGUBIO ULOŽENI NOVAC. 

Analiza slučaja Riječka banka

Page 97: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

• •

S ČETIRI BRODOGRAĐEVNA UGOVORA, DVA POBOČNA PISMA I BROKERSKIM UGOVOROM SE "BRODOSPLIT" OBVEZAO IZGRADITI ČETIRI TANKERA ZA ČETIRI CIPARSKE TVRTKE U VLASNIŠTVU WESSELSA ZA 51 MILIJUN AMERIČKIH DOLARA PO BRODU, A POBOČNIM PISMIMA JE CIJENA IZ UGOVORA SMANJENA NA 50 MILIJUNA PO BRODU. UJEDNO JE SKLOPLJEN I BROKERSKI UGOVOR KOJIM SE ŠKVER OBVEZAO ISPLATITI TVRTKI SA SJEDIŠTEM U CIPRU U VLASNIŠTVO ISTE GRUPACIJE PROVIZIJU OD 1,9 POSTO OD UGOVORENE CIJENE.PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV AKTERA OVE PRIČE NADALJE NAVODI KAKO SU 21. SRPNJA 2005. NA SJEDNICAMA NADZORNIH ODBORA ZATAJILI KAKO SE IZNOSI UGOVORENI POBOČNIM PISMIMA NE ODNOSE NA U NJIMA NAVEDENE TROŠKOVE, NEGO OMOGUĆUJU POVRAT NOVCA "BRODOSPLITA" KUPCU KOJI GA NE NAMJERAVA UTROŠITI U NAZNAČENE SVRHE, PREDLOŽILI I POSTIGLI DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRENJU SPORNIH UGOVORA I POBOČNIH PISAMA, NEISTINITO PRIKAZAVŠI KAKO DRUGIH OZBILJNIJIH PONUDA NIJE BILO. NAKON ŠTO SU TVRTKE KUPCI NA IME PRVE RATE PLATILE SVAKA PO 5 MILIJUNA DOLARA I TEMELJEM POBOČNOG PISMA ISPOSTAVILE ČETIRI PREDRAČUNA NA IZNOS OD 4 MILIJUNA DOLARA TE NAKON ŠTO JE BROKERSKA TVRTKA ISPOSTAVILA ČETIRI RAČUNA NA IZNOS UKUPNO 760.760 DOLARA, "BRODOSPLIT" JE POČETKOM 2006. NA NJIHOVE RAČUNE UPLATILO SPOMENUTE IZNOSE, VRATIVŠI TIME UPLAĆENO NA IME CIJENE.OSTALI SUDIONICI PRIJEVARE PRIMALI SU NOVAC NA RAČUNE U AUSTRIJI RADI PRIKRIVANJA STVARNOG PODRIJETLA TOG NOVCA. RADI OPRAVDANJA ISPLATA SASTAVILI SU NEISTINITE UGOVORE O KONZULTANTSKIM USLUGAMA. NAVEDENIM NELEGALNOSTIMA "BRODOSPLIT" JE OŠTEĆEN ZA 4,7 MILIJUNA DOLARA ŠTO IZNOSI 28 MILIJUNA KUNA  U   P ROTUVR I J EDNOST I .   S UDSK I   P ROCES   Z A   S POMENUT I   S LUČA J   J O Š   UV I J E K   T RA J E . (WWW.SLOBODNADALMACIJA.HR)

Analiza slučaja „Brodosplit”

Page 98: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

• JOŠ UVIJEK AKTUALAN SLUČAJ PODRAVKA PRIMJER JE GOSPODARSKOG KRIMINALA U REPUBLICI HRVATSKOJ. PREMA OPTUŽNICI PODIGNUTOJ 2011 GODINE , MENADŽERI SU PODRAVKE ZAJEDNO S MENADŽERIMA IZ SPLITSKOG SMS-A PLANIRALI SU PREUZETI VEĆINSKI UDIO U PODRAVCI. CILJ OVE GRUPE BIO DA, KORISTEĆI SREDSTVA PODRAVKE, PREKO FIMA GRUPE I S NJOM POVEZANIH TVRTKI, STEKNU VEĆINSKI UDIO U PODRAVCI. TERETI IH SE DA SU PRILIKOM OSTVARIVANJA SVOG NEZAKONITOG CILJA OD 2005. PA DO UHIĆENJA MENADŽERA U 2010 GODINI, BEZ ZNANJA CIJELE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA PODRAVKE, KREDITNO ZADUŽIVALI PODUZEĆE TE ODOBRAVALI KREDITE DRUGIMA PROUZROČIVŠI TIME ŠTETU OD ČAK 400 MILIJUNA KUNA.

OPERACIJA SPICE ZAMRŠEN JE POKUŠAJ NEZAKONITOG PREUZIMANJA KONTROLNOG PAKETA DIONICA PODRAVKE. AKTERI TE AFERE TO SU KANILI UČINITI NOVCEM SAME KOMPANIJE. PREPRIČANO VRLO POJEDNOSTAVLJENO OPERACIJA SPICE BILA JE ZAMIŠLJENA TAKO DA JE BROKERSKA TVRTKA FIMA, U DOGOVORU S ČELNIM LJUDIMA PODRAVKE, POČELA KUPOVATI NJENE DIONICE. FIMA JE PODIZALA KREDITE, A PODRAVKA BANKAMA JAMČILA ZA NJIHOVU OTPLATU. NOVCEM OD KREDITA FIMA JE KUPOVALA DIONICE PODRAVKE, ALI JE I PODRAVKA SAMA PODIZALA KREDITE, TE OKO 65 MILIJUNA KUNA (OKO DEVET MILIJUNA EURA) POSUDILA SPLITSKOJ TVRTCI SMS. TA TVRTKA, PAK, NOVAC PROSLJEĐUJE FIMI, KOJA NJIME BANKAMA U HRVATSKOJ VRAĆA KREDITE POTROŠENE ZA KUPNJU PODRAVKINIH DIONICA. NO, FIMA OSNIVA TVRTKU NA MALTI I NA NJU PREBACUJE KUPLJENE DIONICE PODRAVKE (OKO 10,6 POSTO UKUPNIH DIONICA), ALI PODIŽE I NOVE KREDITE U INOZEMSTVU ZA DALJNJU KUPOVINU DIONICA, ZA KOJE TAKOĐER JAMČI PODRAVKA.) 

Analiza slučaja „Podravka”

Page 99: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

• U CIJELOJ TOJ ZAMRŠENOJ PRIČI I VRLO KOMPLICIRANOM KOLANJU NOVCA, KOJI ISTRAŽITELJI SADA TEK POKUŠAVAJU REKONSTRUIRATI, PODRAVKA JE OŠTEĆENA ZA VIŠE OD 250 MILIJUNA KUNA (OKO 35 MILIJUNA EURA).

REVIZIJU PODRAVKINIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OD 2000 DO 2006 OBAVLJALA JE VELIKA REVIZORSKA KUĆA PRICEWATERHOUSECOOPERS, KASNIJE JE OBAVLJANJE REVIZIJE PREUZEO DELOITTE KOJI TAKOĐER NIJE UPOZORAVAO NA NIKAKVE MALVERZACIJE U POSLOVANJU PODRAVKE. 

NAPROTIV, PREMA MIŠLJENJU REVIZORA KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PRIKAZUJU OBJEKTIVNO, U SVIM MATERIJALNO ZNAČAJNIM ODREDNICAMA, FINANCIJSKI POLOŽAJ GRUPE.

 

Analiza slučaja „Podravka”

Page 100: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

U KAZNENIM PRIJAVAMA KOJE JE PODNIJELA U AFERI ULJANIK POLICIJA 12 UHIĆENIH TERETI ZA ZLOUPORABU POVJERENJA PRILIKOM DOGOVARANJA UVJETA I UGOVARANJA GRADNJE ČETIRI BRODA 2010. ČIME JE, NAVODNO ZBOG CIJENA NIŽIH OD TRŽIŠNE, OŠTEĆENO BRODOGRADILIŠTE U PULI, ALI I NEZAKONITO KORIŠTENJE POTPORA ZA RESTRUKTURIRANJE RIJEČKOG BRODOGRADILIŠTA OD LIPNJA 2013. DO PROSINCA 2017.

POLICIJA SUMNJA DA SU OSUMNJIČENICI TIME POČINILI ŠEST KAZNENIH DJELA ZLOUPORABE POVJERENJA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU I JEDNU SUBVENCIJSKU PRIJEVARU, NA ŠTETU BRODOGRADILIŠTA U PULI I RIJECI TE DRŽAVNOG PRORAČUNA, U IZNOSU VEĆEM OD 1,2 MILIJARDE KUNA, OBJAVIO JE MUP U NAKON DOVRŠETKA KRIMINALISTIČKOG ISTRAŽIVANJA.

U AFERI ULJANIK KRIMINALISTIČKIM ISTRAŽIVANJEM JE UTVRĐENA SUMNJA DA SU NAVEDENA KAZNENA DJELA POČINJENA PRILIKOM POSLOVNIH DOGAĐAJA, ODNOSNO DOGOVARANJA PRETHODNIH UVJETA ZA GRADNJU ČETIRI BRODA, UGOVARANJE NJIHOVE GRADNJE, ZAKLJUČENJE RAZNIH UGOVORA I SPORAZUMA O NAČINU FINANCIRANJA GRADNJE, ODREĐIVANJU I NAPLATI PRODAJNE CIJENE BRODOVA I NJIHOVU PREDAJU U VLASNIŠTVO KUPCIMA. GRADNJE TIH BRODOVA SU UGOVORENE 2010., BRODOVI SU IZGRAĐENI I ISPORUČENI 2011., 2012., 2013. I 2016. GODINE. 

Analiza slučaja Uljanik

Page 101: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

NJIHOVOM IZGRADNJOM JE OŠTEĆENO BRODOGRADILIŠTE IZ PULE S OBZIROM DA SE PRODAJNA CIJENA NAPLAĆENA KUPCIMA NIJE BAZIRALA NA KALKULACIJI TROŠKOVA GRADNJE VEĆ NA (ZNATNO NIŽOJ) PROCJENI PROSJEČNE CIJENE TAKVIH BRODOVA DONESENOJ BEZ UVIDA U STANJE BRODA", PRIOPĆIO JE MUP.

PRODAJNA CIJENA PRITOM NIJE U CIJELOSTI NAPLAĆENA, VEĆ SU ZA DIO PROCJENE VRIJEDNOSTI BRODOVA BRODOGRADILIŠTU IZ PULE USTUPLJENE DIONICE KUPACA BRODOVA.

"STJECANJEM TIH DIONICA SE BRODOGRADILIŠTU NE OSIGURAVA PUNO PRAVO GLASA NITI STALNI PRINOS, ALI ZATO NJIHOVIM STJECANJEM KAO DIONIČAR PRISTUPA OBVEZAMA ZA KREDITE IZ KOJIH SU KOMPANIJE PLATILE DIO DOGOVORENE PRODAJNE CIJENE. TAKO JE BRODOGRADILIŠTE IZ PULE DO KRAJA LIPNJA 2015. GODINE NA SVOJU ŠTETU POSREDNO NEOSNOVANO SUDJELOVALO I U PODMIRENJU TIH OBVEZA", KAŽU U POLICIJI.

ISTIČU I DA SU PREDMET KRIMINALISTIČKOG ISTRAŽIVANJA BILI I DOGAĐAJI U BRODOGRADILIŠTU U RIJECI, KOJE JE ZBOG TEŠKOĆA BILO U POSTUPKU RESTRUKTURIRANJA, A OD KRAJA LIPNJA 2013. DO KRAJA PROSINCA 2017. GODINE I KORISNIK POTPORA ZA RESTRUKTURIRANJE.

Analiza slučaja Uljanik

Page 102: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

• „SKANDAL OKO AGROKORA JE NAJSLIČNIJI SKANDALU U VEZI S TALIJANSKOM TVRTKOM PARMALAT ZBOG SLIČNE DJELATNOSTI I UTJECAJA NA NACIONALNU EKONOMIJU,DONOŠENJA POSEBNOG ZAKONA LEX AGROKOR I DRUGIH SLIČNOSTI. NAIME, TVRTKA PARMALAT JE ZA ITALIJU BILA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA KAO ŠTO JE I AGROKOR ZA HRVATSKU.“ GLAVNI OBJEKTIVNI PROBLEM ZA AGROKOR JE BIO ŽESTOKA KONKURENCIJA U DJELATNOSTI MALOPRODAJE. U NASTOJANJU DA POVEĆA SVOJU POSLOVNU SNAGU I OSVOJI NOVA TRŽIŠTA, AGROKOR JE INVESTIRAO VELIKI NOVAC U PREUZIMANJE DRUGIH TVRTKI. TAKOĐER, OVDJE JE PROBLEM KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA BIO TAKOĐER U DOMINACIJI JEDNOG ČOVJEKA. ANALIZA PRAKTIČNIH SLUČAJEVA POKAZUJE DA JE U TOM SLUČAJU DOKAZANO DA JE TAKVO UPRAVLJANJE UČINKOVITO DO TRENUTKA KADA PROCES UPRAVLJANJA POSTANE TAKO SLOŽEN DA SE NJIM VIŠE NE MOŽE RACIONALNO I EFIKASNO UPRAVLJATI. U TEORIJI SE TO NAZIVA „PROBLEM OGRANIČENE RACIONALNOSTI“. DOMINACIJA JEDNOG ČOVJEKA UZROKOVALA JE PROBLEME I U SLUČAJEVIMA CRAZY EDDIE, PARMALAT, ENRON, TYKO, WORLDCOM, SATYAM, VIVENDI UNIVERSAL, TOSHIBA, OLIYMPUS, ONE-TEL. PROBLEMI U AGROKORU SU POČELI U TRENUTKU KADA JE POČETKOM 2017. GODINE NASTUPILA NELIKVIDNOST I KADA AGROKOR VIŠE NIJE MOGAO PODMIRIVATI SVOJE OBVEZE. NAJVEĆI PROBLEM U VEZI S POSLOVANJEM JE BIO U ODNOSU DUGOVA I EBITDA. BELAK, V. (2017). LAŽIRANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, PRIJEVARE I RAČUNOVODSTVENA FORENZIKA ZAGREB, BELAK EXCELLENS D.O.O., STR. 649. 

Analiza slučaja „Agrokor”

Page 103: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

KOD IZRADE I REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA AGROKOR GRUPE ZA 2016. GODINU UTVRĐENE SU SLJEDEĆE KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE NEPRAVILNOSTI:  q NEPRIKAZANO JE 3,9 MILIJARDI KUNA OBVEZA, q NEPRIKAZANO JE 2,2 MILIJARDE KUNA OPERATIVNIH I FINANCIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU OD 2010. DO 2015. 

GODINE, q KRIVO JE PRIKAZANA 2,1 MILIJARDA KUNA NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA, q NEPRAVILNO KORIŠTENJE TZV. METODE UDJELA U AGROKORU D.D. U PERIODU OD 2006. DO 2011. GODINE JE 

REZULTIRALO ISPRAVKOM VRIJEDNOSTI UDJELA U IZNOSU OD 3,5 MILIJARDI KUNA, ODNOSNO PRECIJENJENIM PRIHODIMA U RANIJIM RAZDOBLJIMA. 

q KLJUČNI ČIMBENICI KOJI SU UTJECALI NA TAKO ZNAČAJNU PROMJENU U KONSOLIDIRANOM KAPITALU, KADA SE U NJEGA UKLJUČI I GUBITAK IZ 2016. GODINE, MANJI JE NA KRAJU 2016. GODINE U ODNOSU NA STANJE KOJE JE PRIJE BILO PRIKAZANO U 2015. GODINI ZA 22 MILIJARDE KUNA: 

q NEPRIKAZIVANJE OPERATIVNIH I FINANCIJSKIH TROŠKOVA U RAČUNU DOBITI I GUBITKA, q NEPRIKLADNA KLASIFIKACIJA KREDITA KAO KAPITALA, q NEPRIKLADNA KLASIFIKACIJA POTRAŽIVANJA OD ZAJMOVA KAO NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI, q NEPROVEDENA KONSOLIDACIJA ADRIATICANET, 

Analiza slučaja „Agrokor”

Page 104: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

104

HRVATSKA VLADA DONIJELA JE ZAKON O POSTUPKU IZVANREDNE UPRAVE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD SISTEMSKOG ZNAČAJA ZA RH „LEX AGROKOR“.ON SE U NEKIM ODREDBAMA RAZLIKUJE OD TALIJANSKOG ZAKONA, ALI U OSNOVI IMA ISTI CILJ I VRLO JE SLIČAN TOM ZAKONU. 

STEČAJNA ZAŠTITA NAD TVRTKOM PO ODLUCI SUDA NIJE NIŠTA NOVO. ONA POSTOJI U AMERIČKOM ZAKONU I ČESTO SE SPOMINJE KAO “STEČAJNA ZAŠTITA PO ČLANKU 11. AMERIČKOG ZAKONA O BANKROTU ”. TAJ PROPIS OMOGUĆAVA TVRTKAMA KOJE DOĐU U TEŠKOĆE DA PO ODLUCI SUDA BUDU ZAŠTIĆENE OD VJEROVNIKA NA ODREĐENI ROK KAKO BI DOBILI PRILIKU DA SE OPORAVE. BUDUĆI DA VEĆINA EUROPSKIH ZAKONA NEMA ZAKONE KAKVE IMAJU SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE, MORAJU DONOSITI POSEBNE ZAKONE ILI UREDBE. 

IZVANREDNI POVJERENIK JE U LISTOPADU 2017. GODINE IZVIJESTIO O BROJNIM RAČUNOVODSTVENIM NEPRAVILNOSTIMA PREMA NALAZU ISTRAŽIVAČKE REVIZIJE. 

„UMANJENJE UKUPNOG KAPITALA AGROKOR GRUPE U PERIODU OD 31. PROSINCA 2014. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE IZNOSILO JE 21,7 MILIJARDI KUNA. GUBITAK U 2016. GODINI IZNOSIO JE 11 MILIJARDI KUNA TE JE GUBITAK U 2015. GODINI NAKON SVIH PREPRAVLJANJA IZNOSIO 3,6 MILIJARDE KUNA, U USPOREDBI S 1,2 MILIJARDE KUNA DOBITI KOJU JE PRIJAŠNJA UPRAVA BILA ISKAZALA U 2015. GODINI. KOD IZRADE I REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA  

Zakon Lex Agrokor

Page 105: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

105

ŠTO SE NEISKAZIVANJA ILI KRIVOG KLASIFICIRANJA OBVEZA TIČE, UTVRĐENO JE DA SU UKUPNI NEISKAZANI KREDITI IZNOSILI 2,9 MILIJARDI KUNA TE KRIVO KLASIFICIRANE OBVEZE (PO KREDITU ADRISA) JEDNU MILIJARDU KUNA, ŠTO REZULTIRA NEISKAZANIM I/ILI KRIVO KLASIFICIRANIM OBVEZAMA PO KREDITIMA U IZNOSU OD 3,9 MILIJARDI KUNA. 

NEPRAVILNO KLASIFICIRANJE DANIH POZAJMICA I DEPOZITA KAO NOVCA ILI NOVČANIH EKVIVALENATA REZULTIRALO JE TIME DA JE KAO NOVAC PRIKAZANO 2,6 MILIJARDI KUNA UMJESTO 573 MILIJUNA KUNA, ODNOSNO 2,1 MILIJARDA KUNA VIŠE. 

PROVEDENA SU I SLJEDEĆA VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA: q NA NEMATERIJALNOJ IMOVINI U IZNOSU OD 1,5 MILIJARDU KUNA U 2015. GODINI (VEZANO UZ KONZUM SARAJEVO) I 2,1 

MILIJARDA KUNA U 2016. GODINI (PRETEŽNO MERCATOR BRAND), q NA ZALIHAMA U IZNOSU OD 2,8 MILIJARDE KUNA U 2015. I 2,1 MILIJARDE KUNA U 2016. GODINI, q NA ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA U IZNOSU OD 0,4 MILIJARDE KUNA U 2015. I 1,9 MILIJARDU KUNA U 2016. GODINI, q NA KONFERENCIJI ZA MEDIJE REČENO JE I DA U OVOM TRENUTKU GUBITAK IZNAD VRIJEDNOSTI KAPITALA IZNOSI 14 MILIJARDI 

KUNA TE AKO SU IZVJEŠTAJI PRIPREMLJENI PO NAČELU NEOGRANIČENOSTI POSLOVANJA, JEDINI NAČIN DA AGROKOR GRUPA NASTAVI POSLOVATI JE KROZ SKLAPANJE NAGODBE.“ 

q UBRZO NAKON ISTRAGE UHIĆENO JE 12 OSOBA KOJE SU BILE NA RUKOVODEĆIM FUNKCIJAMA AGROKORA I DVOJE REVIZORA IZ TVRTKE BAKER TILLY, KOJI SU PUŠTENI DA SE BRANE SA SLOBODE. PROTIV VEĆEG BROJA OSOBA JE 2019.GOD PODIGNUTA OPTUŽNICA.

q IZVANREDNA UPRAVA AGROKORA OBJAVILA REVIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE AGROKORA D.D. I KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE AGROKOR GRUPE ZA 2016. GODINU, LISTOPAD 2017. 16 TPORTAL.HR, VIJESTI, 

Optužnica u slučaju Agrokor

Page 106: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

OPIS RAČUNOVODSTVENIH NEPRAVILNOSTI U „AGROKORU“ PREMA NALAZU REVIZIJE:

NEISKAZANE OBVEZE PO KREDITIMA IZNOSE 2,9 MILIJARDI KUNA NEPRIKAZANI OPERATIVNI I FINANCIJSKI TROŠKOVI 2,3 MILIJARDI KUNA NEPRAVILNO POVEĆANJE NA STAVKAMA NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA IZNOSI 2,1 MILIJARDU KUNA.

NEADEKVATNO KLASIFICIRANJE KREDITA U KAPITALNE REZERVE IZNOSI 1 MILIJARDU KUNA PRECIJENJENI PRIHODI IZNOSE 3,5 MILIJARDI KUNA KONSOLIDIRANI GUBITAK JE ZNAČAJNO VEĆI OD PRIKAZANOG IZNOSI 11,04 MILIJARDE KUNA UKUPNE OBVEZE SU PUNO VEĆE OD PRIKAZANIH I IZNOSE 56,28 MILIJARDI KUNA. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA JE PUNO VEĆI OD PRIKAZANOG IZNOSI 14,5 MILIJARDI KUNA. POSTOJAO JE TRANZITNI RAČUN ZA TROŠKOVE KAKO BI SE TROŠKOVI SKRILI OD REVIZORA. VELIKI IZNOSI PRIVATNIH TROŠKOVA TEREĆENI SU NA POSLOVNE TROŠKOVE. POZAJMICE NOVCA VLASNIKU TVRTKE BILE SU PROBLEMATIČNE POSEBNO ZBOG TOG A ŠTO NISU VRAĆANE PRODUŽAVAN PROCIJENJENI VIJEK TRAJANJA DUGOTRAJNE IMOVINE KAKO BI SE SMANJILI TROŠKOVI AMORTIZACIJE IZBJEGAVANI SU NEOPHODNI OTPISI IMOVINE KAKO BI SE SMANJILI TROŠKOVI. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SU BILI LAŽIRANI ZBOG TOGA JER SU PRIKAZIVALI BOLJE POSLOVNE REZULTATE OD STVARNIH

Page 107: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

q FINANCIJSKE PREVARE, KRAĐA, KRIVOTVORENJE, MITO I KORUPCIJA POSTALI VELIKI PROBLEM I IZAZOV SVAKOG MODERNOG DRUŠTVA PA I NAŠEGA.

q FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO KAO ALAT JE PRIMJENA SPECIJALIZIRANIH ZNANJA I

SPECIFIČNIH VJEŠTINA U CILJU OTKRIVANJA DOKAZA O POČINJENIM PREVARAMA U

EKONOMSKIH TRANSAKCIJA.

q EDUKACIJA RAČUNOVOĐA, INTERNIH I EKSTERNIH REVIZORA U PODRUČJU PREVARA I FORENZIČNKOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE, ĆE POVEĆATI BROJ OTKRIVENIH PREVARA I V R A T I T I I P O V E Ć A T I P O V J E R E N J E V L A S N I K A K A P I T A L A I J A V N O S T I U RAČUNOVODSTVENU I REVIZIJSKU PROFESIJU.

q NAGRADA ZA ZVIŽDAČE JER SU ONI ČESTO IZVOR INFORMACIJA ZA PRONALAZAK PREVARA

Zaključak

Page 108: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

qISTINA JE DA U BOSNI I HERCEGOVINI NEMA DOVOLJNO UČINKOVITIH SREDSTAVA ZA

MJERENJE, OTKRIVANJE I SPREČAVANJE PREVARA I KORUPCIJE.

q RAZVOJ FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE NAMEĆE SE KAO IMPERATIM VREMENA

KOJE DOLAZI I POKAZUJE NUŽNOST RAZVOJA PROFESIJE I MOŽE DATI POTPORU RAZNIM

AGENCIJAMA U BORBI PROTIV KORUPCIJE.

q U BOSNI I HERCEGOVINI GDJE JE ZLOUPOTREBA KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA VEOMA

PRISUTNA, NEOPHODNO JE UVESTI FORENZIČKU REVIZIJU ,

qOSNIVANJE BIH I MEĐUNARODNOG UDRUZENJA FORENZIČKIH RACUNOVODA I REVIZORA JE

IMPERATIV BUDUCEG VREMENA I ZNAČAJAN KORAK U PRAVCU BORBE PROTIV ZLOUPOTREBA I

PREVARA U FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU,

Zaključak

Page 109: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

109

q  ZAKLJUČCI ISTRAŽIVANJA UKAZUJU DA U BOSNI I HERCEGOVINI, A NI REPUBLICI SRPSKOJ NIJE STVORENO ADEKVATNO POSLOVNO OKRUŽENJE, KAO NI DOVOLJAN NIVO SVIJESTI O POTREBI I ZNAČAJU PRIMJENE FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA I FORENZIČKE REVIZIJE ZA OTKRIVANJE MANIPULATIVNIH I KORUPTIVNIH RADNJI I OTKRIVANJA PREVARA.

q FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I FORENZIČKA REVIZIJA IMAJU POTENCIJALA ZA RAZVOJ U BOSNI I HERCEGOVINI, A ONO ŠTO NEDOSTAJE JE TRŽIŠTE SA POTREBAMA OVE PROFESIJE NA POVEĆANJE ULOGE FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA I FORENZIČKE REVIZIJE U OTKRIVANJU MANIPULACIJA RAZLIČITIH POJAVNIH OBLIKA KAO NPR.UTAJE POREZA, LAŽNOG IZVJEŠTAVANJA, ISKRIVLJENIH POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI I SLIČNO JE NEOPHODNA I PODRŠKA DRŽAVNIH ORGANA I INSTITUCIJA U BIH.

q RAZVOJ FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA I FORENZIČKE REVIZIJE JE KLJUČ ZA SPRJEČAVANJE, OTKRIVANJE I RJEŠAVANJE PREVARA U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA I UKUPNOM POSLOVANJU PRIVREDNOG SUBJEKTA KAO I U KONTROLI I  REVIZIJI  PROVEDENIH PROCEDURA JAVNIH NABAVKI. MULTIDISCIPLINARAN PRISTUP I SPECIJALISTIČKA ZNANJA KOJA POSJEDUJU FORENZIČKE RAČUNOVOĐE I FORENZIČKI REVIZORI IZ PODRUČJA RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE, INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA, KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE, NEZAVISNOST U PRISTUPU, GARANCIJA SU ZA POVJERENJE U FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE I ISTINITOST INFORMACIJA O PERFORMANSAMA PRIVREDNOG SUBJEKTA NA KOJE SE IZVJEŠTAJI ODNOSE.

Zaključak

Page 110: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

110

q UVOĐENJEM FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA I FORENZIČKE REVIZIJE KAO PROFESIJE EFIKASNA JE MJERA ZA SPREČAVANJE I OTKRIVANJE GREŠAKA, PREVARA I MANIPULACIJA U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA PRIVREDNIH SUBJEKATA, KAO I STVARANJE VEĆEG POVJERENJA JAVNOSTI I KORISNIKA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA. 

q KAKO JE U RAZVIJENIM DRŽAVAMA SVIJETA VEĆ UVIĐENA KORIST OD INFORMACIJA KOJU PRUŽA FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I FORENZIČKA REVIZIJA, REALNO JE OČEKIVATI DA ĆE SE I NA NAŠIM PROSTORIMA INTENZIVNIJE RAZVITI POTREBA ZA OVIM DJELATNOSTIMA. POVEZIVANJE NAUKE, SEKTORA NAPREDNIH TEHNOLOGIJA, VISOKOG OBRAZOVANJA I JAVNE UPRAVE BI TREBAO BITI JEDAN OD PRIORITETA EKONOMSKIH MJERA U BIH. BOSNA I HERCEGOVINA KAO TRANZICIJSKA DRŽAVA JE PODLOŽNA SVIM VRSTAMA MANIPULACIJA I PREVARA, ŠTO POVEĆAVA POTREBU ZA RAZVOJEM I PRIMJENOM FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA I FORENZIČKE REVIZIJE. 

q IZGRADNJA SISTEMA OBRAZOVANJA SPOSOBNOG ODGOVORITI NA SVE PROMJENE KOJE SE DOGODE NA TRŽIŠTU RADA, I PROMOVISANJE KONCEPTA CJELOŽIVOTNOG UČENJA, KAO I EDUKACIJE RAČUNOVOĐA I REVIZORA U CILJU OTKRIVANJA SVIH POTENCIJALNIH NEPRAVILNOSTI JE NAJZNAČAJNIJA MJERA ZA POVEĆANJE EFIKASNOSTI FORENZIČKE REVIZIJE I OČEKIVANJA INVESTITORA. 

Zaključak

Page 111: STRUČNA KONFERENCIJA,HOTEL KRISTAL BEOGRAD , 27 … · razvoj, ciljevi i zadaci forenziČkog raČunovodstva i revizije u bih 6. domaca i medunarodna iskustva u forenzici financijskih

prof.dr.sc.Božo Vukoja

tel/fax +387 39/662-485

[email protected] [email protected]

HVALA NA PAŽNJI