Click here to load reader

Struktura uzoraka

  • View
    226

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Struktura uzoraka

fabric repeat types

Struktura jednolikih uzoraka (regular pattern)Jednoliki uzorak se bazira na ponavljanju motiva uzorka na regularnim intervalima. Mrea uzoraka je ponavljajua kombinacija krivih ili pravih linija koji se koriste kao osnovna podkonstrukcija za sve jednolike uzorke. Najee mrea uzoraka nije vidljiva ona se koristi za precizno postavljanje motiva u uzorku. Ponekad mrea moe da bude integralni deo zavrenog uzorka, na primer u prugastim uzorcima.

Postoji osam osnovnih tipova mrea uzoraka:

Blok mrea,

ciglasta mrea (polusmaknuti motivi), dijamant mrea, trouglasta mrea, oge (ogee) mrea heksagonalna mrea, kuna mreza, krljut mrea.1. Blok mrea

2. Ciglasta mrea (polusmaknuti motivi, pomereno ponavljenje)

3. Dijamant mrea 4. Trouglasta mrea

5. Oge (ogee) mrea ogee - an arch having an S-shape on both sides ogee pattern

6. Heksagonalna mrea

7. Kruna mreza

seamless circle pattern

8. Krljut mrea