Click here to load reader

STRUKTURA TVARI

 • View
  51

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

STRUKTURA TVARI. MODELI ATOMA. Demokrit: atomos, grč. nedjeljiv. Izv. prof. Rajka Jurdana Šepić, Fizika 2, PFRI 2012. Thompsonov model atoma: “kolač s grožđicama (puding sa šljivama)” - nakon otkrića elektrona - elektroni su u atomu raspoređeni kao grožđice u pudingu. - PowerPoint PPT Presentation

Text of STRUKTURA TVARI

 • STRUKTURA TVARI

 • MODELI ATOMADemokrit: atomos, gr. nedjeljivThompsonov model atoma: kola s groicama (puding sa ljivama)

  - nakon otkria elektrona - elektroni su u atomu rasporeeni kao groice u pudinguIzv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • MODELI ATOMAHantaro Nagaoka - koncept planetnog sustava

  - nakon otkria jezgre (Rutherford) - elektroni krue oko jezgre kao planeti oko SuncaIzv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • MODELI ATOMARutherfordov model atoma: elektroni krue oko jezgre

  objasnio rasprenje alfa estica, ali ne atomske spektre

  eeeeeIzv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • MODELI ATOMABohrov model atoma: elektroni u stacionarnim putanjama

  - objasnio nastanak atomskog spektra Izv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • BOHROV MODEL ATOMAZato elektron krui oko jezgre?Zato elektron ne padne na jezgru?

  Bohrovi postulati (1913.)

  Elektroni krue oko jezgre po putanjama kvantiziranih energija

  Atom emitira (apsorbira) zraenje samo pri prijelazu elektrona iz jedne stacionarne putanje u drugu

  3. Doputene su one putanje za koje vrijedi

  Izv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • orbitalni moment koliine gibanja elektrona Brzina elektrona u n-toj putanji Radijus n-te putanje elektronaMasa elektronaglavni kvantni broj

  reducirana Planckovakonstanta

  BOHROVI POSTULATIIzv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • RADIJUS PUTANJE ELEKTRONAUzrok kruenja elektrona centripetalna sila - Coulombova silaRADIJUS PUTANJE ELEKTRONAZa prvu putanju n = 1Izv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • BRZINA ELEKTRONARADIJUS PUTANJE ELEKTRONAZa prvu putanju n = 1BRZINA ELEKTRONAIzv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • ENERGIJA ELEKTRONAKINETIKA ENERGIJA ELEKTRONAPOTENCIJALNA ENERGIJA ELEKTRONAZa prvu putanju n = 1Izv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • ENERGIJA ELEKTRONAZa prvu putanju n = 1n = 2n = 3n = 4E/ eVn = 1n = 2n = 3n = 4-13,6-3,4-1,5-0,85itd0Izv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • E/ eVn = 1n = 2n = 3n = 4-13,6-3,4-1,5-0,85ENERGETSKE RAZINE ATOMA VODIIKASlobodna stanja elektronaVezana stanja elektronaPobuena stanja Osnovno stanjeIzv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • OBJANJENJE LINIJSKIH ATOMSKIH SPEKTARA Atom emitira (apsorbira) zraenje samo pri prijelazu elektrona iz jedne stacionarne putanje u drugu Kvant svjetlosti (fotona) Razlika energija prijelaza Izv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • SERIJE ELEKTRONSKIH PRIJELAZA VODIKOVA ATOMA Izv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • SERIJE ELEKTRONSKIH PRIJELAZA VODIKOVA ATOMA Izv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • BALMEROVA SERIJA VODIKOVA ATOMA HaHbHgHdIzv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • Emisijski spektar

  HFeApsorpcijski spektar

  llEmisijska linijaApsorpcijska linijaIzv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • Spektar SuncaIzv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • KVANTNI BROJEVI GLAVNI

  ORBITALNI

  MAGNETNI

  SPINSKI redni broj elektronske ljuskeodreuje energiju elektronakvantizira orbitalni moment koliine gibanja elektrona

  kvantizira magnetni moment koliine gibanja elektronaza elektron moe iznositi +1/2 ili -1/2Izv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • KVANTNI BROJEVI GLAVNI

  ORBITALNI

  MAGNETNI

  SPINSKI K, L, M, N...

  s,p,d,f,...

  Izv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • PAULIJEV PRINCIP ISKLJUENJA Dva elektrona istog atoma ne mogu imati jednakasva 4 kvantna broja. Izv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

 • 1s11s21s22s11s22s21s22s22p11s22s22p21s22s22p31s22s22p41s22s22p51s22s22p6

  itdELEKTRONSKA KONFIGURACIJA (POPUNJENOST ELEKTRONSKIH LJUSKI)Izv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

  BrojSimbolKLM1. Perioda1s2s2p3s3p3d1H12He22. Perioda1s2s2p3s3p3d3Li214Be225B2216C2227N2238O2249F22510Ne226

 • 4. Perioda 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s K L M N Izv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

  25Mn226265226Fe226266227Co226267228Ni226268229Cu22626101

 • K L M N O P QIzv. prof. Rajka Jurdana epi, Fizika 2, PFRI 2012

  7. Perioda1s2s2p3s3p3d4s4p4d4f5s5p5d5f6s6p6d6f7s7p87Fr22626102610142610..26....188Ra22626102610142610..26....289Ac22626102610142610..261..290Th22626102610142610..262..291Pa226261026101426102261..292U226261026101426103261..2

Search related