Click here to load reader

Struktura kolegija

 • View
  228

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Struktura kolegija

 • 29.11.2011.

  1

  OPTIKA MINERALOGIJA

  RUDARSKO-GEOLOKO-NAFTNI FAKULTETSVEUILITA U ZAGREBU

  k.god. 2011/12PDS Geologija 2

  Docent dr.sc. Sibila Borojevi otaridemonstratori: Irena Tarnaj, Anita Kului

  Struktura kolegija

  UVODsvjetlost

  dijelovi mikroskopaoptika svojstva

  MIKROFIZIOGRAFIJA PETROGENIH

  MINERALA

  IZOTROPNI ANIZOTROPNI

  SpineliGranatiLeucit

  JEDNOOSIKvarcRutilKalcitApatit

  Turmalin

  DVOOSNIOlivin, Serpentin

  Rompski piroksenMonoklinski piroksen

  Tremolit-aktinolitHornblenda, Glaukofan

  Muskovit, BiotitKloriti, Ortoklas

  Sanidin, MikroklinPlagioklasi, Epidot

  Klinocoisist, SilimanitAndaluzit, Disten

  Kloritoid, Gips, Anhidrit

  Literatura

  Obavezna literaturaBari, Lj., Tajder, M. 1967. Mikrofiziografija petrogenih minerala. kolska knjiga, Zagreb, pp. 234.http://rgn.hr/~sborosos/OM/index.htmhttp://moodle.srce.hr/eportfolio/view/view.php?id=6437

  Dopunska literaturaPichler, H., Schmitt-Riegraf, C., Hoke, L. 1997. Rock-forming minerals in thin section. Chapmanand Hall, London, pp. 220.Nesse, W.D. 1991. Introduction to optical mineralogy. Oxford university press, New York Oxford, 335.

  Uvjeti za potpis

  1. Redoviti dolasci na predavanja (1+1)

  2. Redoviti dolasci na vjebe (3+1)

  3. Paraf iz svih 30 mineralaparaf iz vjebi

 • 29.11.2011.

  2

  Ispit

  Konzultacije: srijedom od 11 13

  Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine, 3. kat, kabinet 317

  1 2 3

  Pismeni dio osnovna optika svojstva

  Mikroskopiranjeprepoznavanje minerala u preparatu

  Usmeni dio mikrofiziografija minerala

  prolaznost 2010/11 (samo SB)

  redovito upisanih studena: 27

  poloilo: 23

  UVODsvjetlost

  dijelovi mikroskopaoptika svojstva

  Zato koristimo mikroskop?

  Identifikacija minerala (ne pogaanje!)Odreivanje tipa stijene

  Odreivanje tipa deformacijeTroenje i alteracijep-t uvjeti nastanka

  Jeftina i jednostavna metoda Izvor svjetlosti

  oko

  Zraka svjetlosti

  Val svjetlosti putuje od izvora prema oku

  Valna duljina,

  amplituda, A Svjetlost putuje kao transverzalni

  val

  ta je svjetlosti i kako putuje?

  Svojstva vala:valna duljina () = udaljenost izmeu dva dola ili brijega (350-750 nm)amplituda= maksimalna udaljenost (elongacija) od ravnotenog polojafrekvencija ()= broj valova koji u sekundi prolazi kroz promatranu toku

  brzina (c)= (300 000 km/s u vakuumu)

 • 29.11.2011.

  3

  Zakon refleksije i loma svjetlosti

  http://www.tutorvista.com/content/science/science-ii/refraction-light/refraction-light.php

  ZAKON REFLEKSIJE

  lomi od okomice na ravninu

  ZAKON REFLEKSIJE1. kut upadne zrake jednak kutureflektirane zrake2. upadna i reflektirana zraka nalaze se u istoj ravnini

  ZAKON LOMA (REFRAKCIJE) - omjer sinusa kuta upada i kuta loma je konstantan i naziva se indeks loma (n)pri prelasku iz jednog u drugo sredstvo mijenja se brzina svjetlosti, te zraka vie ne slijedi pravac upadne svjetlosti, ve se lomi1. iz rjeeg u gue sredstvo zraka se lomi k okomici na ravninu upada2. iz gueg u rjee sredstvo zraka se lomi od okomice na ravninu n = sin i /sin r

  n = sin i /sin r = c/c1

  c

  c1

  Apsolutni i relativniindeks loma

  APSOLUTNI INDEKS LOMA - svjetlost prelazi iz vakuuma (ili zraka) u promatrano sredstvo

  na = sini / sinr = c / c1

  svjetlost prelazi RELATIVNI INDEKS LOMA - svjetlost prelazi iz jednog sredstva u drugo, a niti jedno nije

  vakuum ili zrak

  sini / sinr = c1 / c2 c / cc/c2 = n2 apsolutni

  c1 / c = 1 / n1n1 sini = n2 sinr

  sini / sinr = n2 / n1= nrel

  - na granici dvaju sredstava dolazi do pojave loma ako se njihove brzine svjetlosti razlikuju

  manja brzina = optiki gue sredstvovea brzina = optiki rjee sredstvo

  reflektirana zrakaupadna zraka

  refraktirana zraka

  n1

  n2

  i

  r

  r1

  normala na povrinu

  c1

  c2

  Nizozemski astronom i matematiar

  n1

  n2

  c1

  c2

  pri prelasku iz gueg u rjee sredstvo zraka se lomi od okomice

 • 29.11.2011.

  4

  Najvanije metode odreivanja indeksa loma

  1. Metoda klina (prizme) ili metoda minimalne devijacije (Fraunhoferova metoda)

  2. Disperzija indeksa loma3. Metoda totalne refleksije

  A - lomni brid prizme

  lom zraka prema okomici

  lom zraka od okomice

  D kut otklona upadne zrake ili kut devijacije

  Bprolaz svjetlosti kroz klin u sluaju minimalne devijacije je simetrian

  kut minimalne devijacije mjerimo goniometrom

  n = sin A + D

  2sin A

  2

  n = sin i

  sin r

  r = A/2i = r + mm = D/2

  m m

  Elektromagnetski spektar obuhvaa iroko podruje valnih duljina i energija.

  1. Metoda klina (prizme) ili metoda minimalne devijacije (Fraunhoferova metoda)

  2. Disperzija indeksa loma3. Metoda totalne refleksije

  promjena indeksa loma ovisno o valnoj duljini svjetlosti disperzija indeksa loma

  1. Metoda klina (prizme) ili metoda minimalne devijacije (Fraunhoferova metoda)

  2. Disperzija indeksa loma3. Metoda totalne refleksije

  N = c/c1

  n = c/c2

  i

  = c1/c2 c/c = c/c2 c1/csin isin r

  n = N sin i

  DVOLOM

  Svjetlost koja pada okomito na plohu kalcitnog romboedra lomi se u dvije zrake o -ordinarnu i e - ekstraordinarnu, obje se nalaze u ravnini koju upadna zraka zatvara s kristalografskom osi c

  o - kut upada (0) jednak je kutu loma (0)e otklanja se od smjera upadne zrake

  O E

 • 29.11.2011.

  5

  svjetlost koja izlazi iz dvolomnih kristala nije obina ve je linearno polarizirana

  Svjetlost vibrirau svim smjerovimaokomitim na smjer irenja

  Ravnina vibracije

  Smjervibracije

  Smjerkretanja

  Polarizirana svjetlost Nepolarizirana svjetlost

  1. NICOLOVA PRIZMA (William Nicol)

  proziran kristal kalcita (romboedrijski habitus) prerezan je pod odreenim kutem, te su dva komada ponovno spojena kanadskim balzamom (smola, n = 1,54), a krajnje plohe su izbruene tako da su pod pravim kutem u odnosu na spojnu plohu izmeu dva komada kalcita

  svjetlo pri ulasku u Nicolovu prizmu se dijeli na dvije zrake = ordinarnu (O) i ekstraordinarnu (E)

  na spoju s kanadskim balzamom, ordinarna zraka se totalno lomi te je eliminirana, dok ekstraordinarna nastavlja pravolinijski budui da joj je indeks loma za danu orijentaciju jednak indeksu kanadskog balzama

  ekstraordinarna zraka je linearno-polarizirana

  POLARIZACIJA SVJETLOSTI

  2. SELEKTIVNA APSORPCIJA

  u anizotropnim mineralima apsorpcija moe biti razliita za zrake nastale dvolomom, gdje pojedina zraka moe biti gotovo potpuno apsorbirana, npr. turmalin

  90

  3. REFLEKSIJA

  svjetlo reflektirano s glatke, nemetalineplohe je djelomino polarizirano (vibracije paralelne s reflektirajuom povrinom)

  stupanj polarizacije ovisi o kutu upada

  najvea polarizacije je kada je kut izmeu reflektirane i refraktirane zrake 90(Brewster-ov zakon)

 • 29.11.2011.

  6

  POLARIZATORKRISTALI

  JEDNOLOMNI

  IZOTROPNI (kubini)

  DVOLOMNI

  ANIZOTROPNI (svi ostali sustavi)

  JEDNOOSNI

  Tetragonski, heksagonski, tirgonski

  DVOOOSNI

  Rompski, monoklinski, triklinski

  OPTIKI JEDNOLOMNI (IZOTROPNI) MINERALI

  halit

  c1

  c1 c1 c1

  c1

  c1c1

  c1c1

  c1

  c1

  c1

  ploha valne brzine ili Fresnelova valna plohaza izotropne tvari je kuglac konst.n konst.

  Ploha valnih brzina je optika ploha brzine svjetlosti nanesenih iz neke toke na smjerove irenja svjetlosti (vektori brzina), dobivamo geometrijsko tijelo koje je za izotropne minerale kugla.

  Prikaz irenja svjetlosti kroz minerale:1) ploha valnih brzina2) indikatrisa

  IZOTROPNI MINERALI

 • 29.11.2011.

  7

  Plinovi, tekuine, amorfne tvari i minerali kubinog sustava proputaju upadnu svjetlost bez razdvajanja odnosno bez dvoloma.

  zrak

  Kubini mineral

  zrak

  Nema dvoloma =IZOTROPNI MINERALISve kristalografske osi jednake

  IZOTROPNI MINERALI

  Indikatrisa je optika ploha indeksa loma ordinarnog i ekstraordinarnog vala nanesenih iz jedne toke na njihove vibracijske smjerove

  Prikaz irenja svjetlosti kroz minerale:1) ploha valnih brzina2) indikatrisa

  X

  Y

  Z

  a

  b

  c

  KRISTALI

  JEDNOLOMNI

  IZOTROPNI (kubini)

  DVOLOMNI

  ANIZOTROPNI (svi ostali sustavi)

  JEDNOOSNITetragonski, heksagonski, tirgonski

  DVOOOSNI

  Rompski, monoklinski, triklinski

  OPTIKI JEDNOOSNI DVOLOMNI (ANIZOTROPNI) MINERALI

  Minerali TETRAGONSKOG, HEKSAGONSKOG I TRIGONSKOG sustava upadnu svjetlost dvolome tj. razdvajaju na 2 vala: ordinarni i ekstraordinarni

  zrak

  Mineral

  zrak

  a1 = a2 c

  c

  a2a1

  c

  a2a1

  a2

  a1

  a3

  a2a1

  a3

  c

  a1 = a2 = a3 c

  a2

  a1

  a3

  a2

  a1

  a3Tetragonski

  Heksagonski Trigonski

 • 29.11.2011.

  8

  ordinarna zraka vo, no = konst.

  ploha valne brzine ili Fresnelova valna ploha za ordinarnu zraku je kugla

  ekstraordinarna zraka v, n = mijenjaju se ovisno o smjeru irenja

  ploha valne brzine ili Fresnelova valna ploha za ekstraordinarnu zraku je rotacioni elipsoid

  sve ekstraordinarni zrake nagnute pod istim kutem prema kristalografskoj osi c imaju isti n i v,to su maje nagnute prema c njihov indeks loma je blii no

  UTJECAJ KRISTALOGRAFIJE NA KRETANJE ZRAKE SVJETLOSTI

  (001) ili (0001)

  kristalografska os c

  zraka 1

  o

  zraka 1

  putuje du osi c (optike osi) nema dvoloma,