Struktura cistih tvari

 • View
  33

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Struktura cistih tvari

Text of Struktura cistih tvari

 • Biotehniki fakultetStruktura istih tvari

 • Veina istih tvari u vrstom je stanju kristalne prirode. Kristalna tvar ima odreen volumen i oblik.Kristal ima odreeni geometrijski oblik.Kristalna struktura neke tvari, dakle, jest cjelokupan sistem strukturnih jedinica.Ima 14 vrsta jedininih elija prostornih reetki kristalnih struktura vrstih tvari.One spadaju u sedam kristalnih sistema

 • Kristalni sistemi

 • Sintetske modifikacije: c) fuleren, d) nano cjevice

 • Glavna karakteristika plina je da su njegove molekule slobodne. Zbog toga su van der Waalsove sile izmeu molekula plina vrlo male.Kristali u kojima su strukturne jedinice molekule jesu molekulski kristali.Sile koje veu molekule molekulskog kristala u kristalnoj reetki nazivaju se van der Waalsove privlane sile.Plin nema ni svoj volumen ni svoj oblik, ve poprima oblik i volumen posude u kojoj se nalazi