of 31 /31
Strukovna škola Vice Vlatkovića Nikole Tesle 9C 23000 Zadar NASTAVNI PROGRAM Predmet: Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju Razred: 1 (prvi) A Zanimanje: Tehničar za računalstvo Tjedni fond sati: 3 Godišnji fond sati: - predavanja 35 sati - vježbe 70 sati DžS

STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA · Web viewProgramski zadaci i praćenje programskih sadržaja - vježbe ocjenjuje se priprema, način i kvaliteta uratka tijekom vježbi i napisani

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA · Web viewProgramski zadaci i praćenje programskih sadržaja -...

STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA

Strukovna škola Vice Vlatkovića

Nikole Tesle 9C

23000 Zadar

NASTAVNI PROGRAM

Predmet:Upotreba informacijske tehnologije

u uredskom poslovanju

Razred:

1 (prvi) A

Zanimanje:

Tehničar za računalstvo

Tjedni fond sati:

3

Godišnji fond sati: - predavanja 35 sati

- vježbe 70 sati

Školska godina: 2014./2015.

Predmetni nastavnik: Džemail Spahić, mag. ing. el.

IZVEDBENI PROGRAM

nastavnog predmeta: Upotreba informacijske tehnologije

u uredskom poslovanju

za zanimanje:

Tehničar za računalstvo

u programu:

Elektrotehnika

za prvu (I) godinu obrazovanja, napisan školske 2014./2015. godine.

1. Broj sati: ukupno 105 od toga predavanja 35 sati i vježbi 70 sati

2. Propisani sadržaji se mogu realizirati.

3. Posebne obveze nastavnika:

Vježbe pripremiti u kabinetu RTV i MRT (računalstva)

4. Obveze učenika:

a) Učenici su dužni redovito pohađati nastavu. Ukoliko učenik tijekom školske godine izostane više od 30% (ukupno 21 školski sat) sa nastave ovog predmeta može biti upućen na razredni ispit . Neodrađene laboratorijske vježbe se moraju odraditi tijekom školske godine

b) Učenici moraju zapisivati predavanja, samostalno pisati zadaće, pripreme i opise realiziranih vježbi. Pripreme za vježbu u bilježnici i opis urađene vježbe se ocjenjuju. Na školski sat učenici obvezno moraju donositi propisanu literaturu za ovaj predmet.

c) Svaki učenik odabire dvije teme i obrađuje ih u obliku seminarskog rada. Teme sadržajno prate NPP i odnose se na novije tehnologije i sadržaje iz područja računarske tehnike.

d) Na vježbe obvezno donositi pripremu na mediju za pohranu podataka. Bez priprema učenik ne može odraditi zadanu vježbu.

e) Provjere znanja su:

1) Usmene i testovi objektivnog tipa, tijekom cijele godine.

2) Samostalni rad u obliku vježbe i izrada referata. U tom elementu ocjenjivanja sadržani su pripreme za laboratorijsku vježbu, odnos prema radu tijekom vježbi, količina i kvaliteta urađenog na vježbama i opis urađene vježbe.

g) Nedovoljna ocjena iz bilo kojeg elementa ocjenjivanja uvjetuje nedovoljnu zaključnu ocjenu.

h) Učenici mogu po izboru obraditi pojedinu jedinicu u obliku referata.

5. Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi ocjenjivanja:

· Usvojenost programskih sadržaja provodi se svakog školskog sata bez ranije najave. Tijekom jednog polugodišta svaki učenik odgovara najmanje dva puta.

· Programski zadaci i praćenje programskih sadržaja - vježbe ocjenjuje se priprema, način i kvaliteta uratka tijekom vježbi i napisani elaborat. Nakon svakog kompleksa vježbi učenicima se zadaju problemski zadaci koje učenici rješavaju unutar određenog vremena. Na kraju se ocjenjuje rad učenika.

Razine znanja i vještina po elementima:

Usvojenost programskih sadržaja:

dovoljan (2)

Učenik iznosi stečena znanja (govor, sheme, dijagrami, programske sekvence) uz pomoć nastavnika koji ga vodi i usmjerava kraćim potpitanjima.

dobar (3)

Učenik na razini reprodukcije samostalno ili uz manju pomoć nastavnika točno odgovara na pitanja opisujući princip rada, funkcijske sheme, pojave i procese.

vrlo dobar (4)

Učenik samostalno i točno opisuje osnovne pojmove, princip rada, funkcijske sheme, pojave i procese.

odličan (5)

Učenik povezuje znanja u struci može odgovoriti na problemska pitanja.

Programski zadaci i praćenje programskih sadržaja - vježbe

dovoljan (2)

učenik izvodi vježbe uz stalni nadzor i pomoć nastavnika

dobar (3)

učenik izvršava vježbe uz pomoć nastavnika

vrlo dobar (4)

učenik samostalno izvršava vježbe prema uputama

odličan (5)

učenik potpuno samostalno izvodi vježbe i tumači rezultate

Strukovna škola Vice Vlatkovića

Nikole Tesle 9C

23000 Zadar

NASTAVNI PROGRAM

Predmet:

Osnove računala

Razred:

2 (drugi) A

Zanimanje:

Tehničar za računalstvo

Tjedni fond sati:

2

Godišnji fond sati: - predavanja 70 sati

- vježbe 0 sati

Školska godina: 2014./2015.

Predmetni nastavnik: Džemail Spahić, mag. ing. el.

IZVEDBENI PROGRAM

nastavnog predmeta:OSNOVE RAČUNALA

za zanimanje:

Tehničar za računalstvo

u programu:

Elektrotehnika

za drugu (II) godinu obrazovanja, napisan školske 2014./2015. godine.

1. Broj sati: ukupno 70 od toga predavanja 70 sati i vježbi 0 sati

2. Propisani sadržaji se mogu realizirati.

3. Posebne obveze nastavnika:

Nastava se održava u kabinetu RTV i MRT (računalstva)

4. Obveze učenika:

f) Učenici su dužni redovito pohađati nastavu. Ukoliko učenik tijekom školske godine izostane više od 30% (ukupno 21 školski sat) sa nastave ovog predmeta može biti upućen na razredni ispit . Neodrađene laboratorijske vježbe se moraju odraditi tijekom školske godine

g) Učenici moraju zapisivati predavanja, samostalno pisati zadaće i seminare. Na školski sat učenici obvezno moraju donositi propisanu literaturu za ovaj predmet.

h) Svaki učenik odabire dvije teme i obrađuje ih u obliku seminarskog rada. Teme sadržajno prate NPP i odnose se na novije tehnologije i sadržaje iz područja računalske tehnike.

i) Provjere znanja su:

1) Usmene i testovi objektivnog tipa, tijekom cijele godine.

2) Samostalni rad u obliku seminarskih radnji i referata.

j) Nedovoljna ocjena iz bilo kojeg elementa ocjenjivanja uvjetuje nedovoljnu zaključnu ocjenu.

k) Učenici mogu po izboru obraditi pojedinu jedinicu u obliku referata.

5. Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, programski rad i praćenje programskih sadržaja (odnos prema radu).

Oblici: usmena i pisana provjera, zadatci objektivnog tipa i programski rad.

· Usvojenost programskih sadržaja provodi se svakog školskog sata bez ranije najave. Tijekom jednog polugodišta svaki učenik odgovara najmanje dva puta.

· Programski rad i praćenje programskih sadržaja (odnos prema radu) ocjenjuje se priprema, način i kvaliteta uratka napisani elaborat. Jednako tako nakon odslušane tematske cjeline učenicima se zadaju problemski zadaci koje učenici rješavaju unutar određenog vremena. Na kraju se ocjenjuje rad učenika.

Razine znanja i vještina po elementima:

Usvojenost programskih sadržaja:

dovoljan (2)

Učenik iznosi stečena znanja (govor, sheme, dijagrami, programske sekvence) uz pomoć nastavnika koji ga vodi i usmjerava kraćim potpitanjima.

dobar (3)

Učenik na razini reprodukcije samostalno ili uz manju pomoć nastavnika točno odgovara na pitanja opisujući princip rada, funkcijske sheme, pojave i procese.

vrlo dobar (4)

Učenik samostalno i točno opisuje osnovne pojmove, princip rada, funkcijske sheme, pojave i procese.

odličan (5)

Učenik povezuje znanja u struci može odgovoriti na problemska pitanja.

Programski zadaci i praćenje programskih sadržaja

dovoljan (2)

učenik izlaže svoj uradak uz stalni nadzor i pomoć nastavnika

dobar (3)

učenik objašnjava svoj uradak uz malu pomoć nastavnika

vrlo dobar (4)

učenik samostalno izvršava drži predavanje prema uputama

odličan (5)

učenik potpuno samostalno drži predavanje i tumači rezultate

Strukovna škola Vice Vlatkovića

Nikole Tesle 9C

23000 Zadar

NASTAVNI PROGRAM

Predmet:

Praktične osnove računalstva

Razred:

2 (drugi) A

Zanimanje:

Tehničar za računalstvo

Tjedni fond sati:

2

Godišnji fond sati: - predavanja 0 sati

- vježbe 70 sati

Školska godina: 2014./2015.

Predmetni nastavnik: Džemail Spahić, mag. ing. el.

IZVEDBENI PROGRAM

nastavnog predmeta:PRAKTIČNE OSNOVE RAČUNALSTVA

za zanimanje:

Tehničar za računalstvo

u programu:

Elektrotehnika

za drugu (II) godinu obrazovanja, napisan školske 2014./2015. godine.

1. Broj sati: ukupno 70 od toga predavanja 0 sati i vježbi 70 sati

2. Propisani sadržaji se mogu realizirati.

3. Posebne obveze nastavnika:

Nastava se održava u kabinetu RTV i MRT (računalstva)

4. Obveze učenika:

a) Učenici su dužni redovito pohađati nastavu. Ukoliko učenik tijekom školske godine izostane više od 30% (ukupno 21 školski sat) sa nastave ovog predmeta može biti upućen na razredni ispit . Neodrađene laboratorijske vježbe se moraju odraditi tijekom školske godine

b) Učenici moraju zapisivati predavanja, samostalno pisati zadaće i seminare. Na školski sat učenici obvezno moraju donositi propisanu literaturu za ovaj predmet.

c) Svaki učenik odabire dvije teme i obrađuje ih u obliku seminarskog rada. Teme sadržajno prate NPP i odnose se na novije tehnologije i sadržaje iz područja računalske tehnike.

d) Provjere znanja su:

a. usvojenost programskih sadržaja, laboratorijske vježbe,

b. praćenje programskih sadržaja (odnos prema radu), stručna znanja,

c. primjena znanja, samostalni rad u obliku seminarskih radnji i referata.

e) Nedovoljna ocjena iz bilo kojeg elementa ocjenjivanja uvjetuje nedovoljnu zaključnu ocjenu.

f) Učenici mogu po izboru obraditi pojedinu jedinicu u obliku referata.

5. Elementi i oblici praćenja i vrednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, laboratorijske vježbe i praćenje programskih sadržaja (odnos prema radu), stručna znanja i primjena znanja.

Oblici: laboratorijske vježbe, ispitna laboratorijska vježba, seminarski rad, timski rad, izradba projekta, domaći uradak.

· Usvojenost programskih sadržaja provodi se svakog školskog sata bez ranije najave. Tijekom jednog polugodišta svaki učenik odgovara najmanje dva puta.

· Programski zadaci i praćenje programskih sadržaja - vježbe ocjenjuje se priprema, način i kvaliteta uratka tijekom vježbi i napisani elaborat. Nakon svakog kompleksa vježbi učenicima se zadaju problemski zadaci koje učenici rješavaju unutar određenog vremena. Na kraju se ocjenjuje rad učenika.

Razine znanja i vještina po elementima:

Usvojenost programskih sadržaja:

dovoljan (2)

učenik izvodi vježbe uz stalni nadzor i pomoć nastavnika

dobar (3)

učenik izvršava vježbe uz pomoć nastavnika

vrlo dobar (4)

učenik samostalno izvršava vježbe prema uputama

odličan (5)

učenik potpuno samostalno izvodi vježbe i tumači rezultate

Programski zadaci i praćenje programskih sadržaja

dovoljan (2)

učenik izlaže svoj uradak uz stalni nadzor i pomoć nastavnika

dobar (3)

učenik objašnjava svoj uradak uz malu pomoć nastavnika

vrlo dobar (4)

učenik samostalno izvršava drži predavanje prema uputama

odličan (5)

učenik potpuno samostalno drži predavanje i tumači rezultate

Strukovna škola Vice Vlatkovića

Nikole Tesle 9C

23000 Zadar

NASTAVNI PROGRAM

Predmet:

Izrada web stranica

Razred:

3 (treći) A

Zanimanje:

Tehničar za računalstvo

Tjedni fond sati:

2

Godišnji fond sati: - predavanja 35 sati

- vježbe 35 sati

Školska godina: 2014./2015.

Predmetni nastavnik: Džemail Spahić, mag. ing. el.

IZVEDBENI PROGRAM

nastavnog predmeta:IZRADA WEB STRANICA

za zanimanje:

Tehničar za računalstvo

u programu:

Elektrotehnika

za treću (III) godinu obrazovanja, napisan školske 2014./2015. godine.

1. Broj sati: ukupno 70 od toga predavanja 35 sati i vježbi 35 sati

2. Propisani sadržaji se mogu realizirati.

3. Posebne obveze nastavnika:

Vježbe pripremiti u kabinetu RTV i MRT (računalstva)

4. Obveze učenika:

a) Učenici su dužni redovito pohađati nastavu. Ukoliko učenik tijekom školske godine izostane više od 30% (ukupno 21 školski sat) sa nastave ovog predmeta može biti upućen na razredni ispit . Neodrađene laboratorijske vježbe se moraju odraditi tijekom školske godine

b) Učenici moraju zapisivati predavanja, samostalno pisati zadaće, pripreme i opise realiziranih vježbi. Pripreme za vježbu u bilježnici i opis urađene vježbe se ocjenjuju. Na školski sat učenici obvezno moraju donositi propisanu literaturu za ovaj predmet.

c) Svaki učenik odabire dvije teme i obrađuje ih u obliku seminarskog rada. Teme sadržajno prate NPP i odnose se na novije tehnologije i sadržaje iz područja računalske tehnike.

d) Na vježbe obvezno donositi pripremu na mediju za pohranu podataka. Bez priprema učenik ne može odraditi zadanu vježbu.

e) Provjere znanja su:

a) Usmene i testovi objektivnog tipa, tijekom cijele godine.

b) Samostalni rad u obliku vježbe i izrada referata. U tom elementu ocjenjivanja sadržani su pripreme za laboratorijsku vježbu, odnos prema radu tijekom vježbi, količina i kvaliteta urađenog na vježbama i opis urađene vježbe.

f) Nedovoljna ocjena iz bilo kojeg elementa ocjenjivanja uvjetuje nedovoljnu zaključnu ocjenu.

g) Učenici mogu po izboru obraditi pojedinu jedinicu u obliku referata.

5. Elementi i oblici praćenja i vrednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost programskih sadržaja, laboratorijske vježbe i praćenje programskih sadržaja (odnos prema radu), stručna znanja i primjena znanja.

Oblici: laboratorijske vježbe, ispitna laboratorijska vježba, seminarski rad, timski rad, izradba projekta, domaći uradak.

Elementi ocjenjivanja:

· Usvojenost programskih sadržaja provodi se svakog školskog sata bez ranije najave. Tijekom jednog polugodišta svaki učenik odgovara najmanje dva puta.

· Programski zadaci i praćenje programskih sadržaja - vježbe ocjenjuje se priprema, način i kvaliteta uratka tijekom vježbi i napisani elaborat. Jednako tako nakon svakog kompleksa vježbi učenicima se zadaju problemski zadaci koje učenici rješavaju unutar određenog vremena. Na kraju se ocjenjuje rad učenika.

Razine znanja i vještina po elementima:

Usvojenost programskih sadržaja:

dovoljan (2)

Učenik iznosi stečena znanja (govor, sheme, dijagrami, programske sekvence) uz pomoć nastavnika koji ga vodi i usmjerava kraćim potpitanjima.

dobar (3)

Učenik na razini reprodukcije samostalno ili uz manju pomoć nastavnika točno odgovara na pitanja opisujući princip rada, funkcijske sheme, pojave i procese.

vrlo dobar (4)

Učenik samostalno i točno opisuje osnovne pojmove, princip rada, funkcijske sheme, pojave i procese.

odličan (5)

Učenik povezuje znanja u struci može odgovoriti na problemska pitanja.

Programski zadaci i praćenje programskih sadržaja - vježbe

dovoljan (2)

učenik izvodi vježbe uz stalni nadzor i pomoć nastavnika

dobar (3)

učenik izvršava vježbe uz pomoć nastavnika

vrlo dobar (4)

učenik samostalno izvršava vježbe prema uputama

odličan (5)

učenik potpuno samostalno izvodi vježbe i tumači rezultate

Strukovna škola Vice Vlatkovića

Nikole Tesle 9C

23000 Zadar

NASTAVNI PROGRAM

Predmet:

DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE UREĐAJA

Razred:

4 (četvrti) A

Zanimanje:

Tehničar za računalstvo

Tjedni fond sati:

2

Godišnji fond sati: - predavanja 32 sati

- vježbe 32 sati

Školska godina: 2014./2015.

Predmetni nastavnik: Džemail Spahić, mag. ing. el.

IZVEDBENI PROGRAM

nastavnog predmeta:DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE UREĐAJA

za zanimanje:

Tehničar za računalstvo

u programu:

Elektrotehnika

za četvrtu (IV) godinu obrazovanja, napisan školske 2014./2015. godine.

1. Broj sati: ukupno 64 od toga predavanja 32 sati i vježbi 32 sati

2. Propisani sadržaji se mogu realizirati.

3. Posebne obveze nastavnika:

Vježbe pripremiti u kabinetu RTV i MRT (računalstva)

4. Obveze učenika:

a) Učenici su dužni redovito pohađati nastavu. Ukoliko učenik tijekom školske godine izostane više od 30% (ukupno 21 školski sat) sa nastave ovog predmeta može biti upućen na razredni ispit . Neodrađene vježbe se moraju odraditi tijekom školske godine

b) Učenici moraju zapisivati predavanja, samostalno pisati zadaće, pripreme i opise realiziranih vježbi. Pripreme za vježbu u bilježnici i opis urađene vježbe se ocjenjuju. Na školski sat učenici obvezno moraju donositi propisanu literaturu za ovaj predmet.

c) Svaki učenik odabire dvije teme i obrađuje ih u obliku seminarskog rada. Teme sadržajno prate NPP i odnose se na novije tehnologije i sadržaje iz područja računarske tehnike.

d) Na vježbe obvezno donositi pripremu na mediju za pohranu podataka. Bez priprema učenik ne može odraditi zadanu vježbu.

e) Provjere znanja su:

a) Usmene i testovi objektivnog tipa, tijekom cijele godine.

b) Samostalni rad u obliku vježbe i izrada referata. U tom elementu ocjenjivanja sadržani su pripreme za laboratorijsku vježbu, odnos prema radu tijekom vježbi, količina i kvaliteta urađenog na vježbama i opis urađene vježbe.

f) Nedovoljna ocjena iz bilo kojeg elementa ocjenjivanja uvjetuje nedovoljnu zaključnu ocjenu.

i) Učenici mogu po izboru obraditi pojedinu jedinicu u obliku referata.

5. Vrednovanje i ocjenjivanje

Elementi ocjenjivanja:

· Usvojenost programskih sadržaja provodi se svakog školskog sata bez ranije najave. Tijekom jednog polugodišta svaki učenik odgovara najmanje dva puta.

· Programski zadaci i praćenje programskih sadržaja - vježbe ocjenjuje se priprema, način i kvaliteta uratka tijekom vježbi i napisani elaborat. Jednako tako nakon svakog kompleksa vježbi učenicima se zadaju problemski zadaci koje učenici rješavaju unutar određenog vremena. Na kraju se ocjenjuje rad učenika.

Razine znanja i vještina po elementima:

Usvojenost programskih sadržaja:

dovoljan (2)

Učenik iznosi stečena znanja (govor, sheme, dijagrami, programske sekvence) uz pomoć nastavnika koji ga vodi i usmjerava kraćim potpitanjima.

dobar (3)

Učenik na razini reprodukcije samostalno ili uz manju pomoć nastavnika točno odgovara na pitanja opisujući princip rada, funkcijske sheme, pojave i procese.

vrlo dobar (4)

Učenik samostalno i točno opisuje osnovne pojmove, princip rada, funkcijske sheme, pojave i procese.

odličan (5)

Učenik povezuje znanja u struci može odgovoriti na problemska pitanja.

Programski zadaci i praćenje programskih sadržaja - vježbe

dovoljan (2)

učenik izvodi vježbe uz stalni nadzor i pomoć nastavnika

dobar (3)

učenik izvršava vježbe uz pomoć nastavnika

vrlo dobar (4)

učenik samostalno izvršava vježbe prema uputama

odličan (5)

učenik potpuno samostalno izvodi vježbe i tumači rezultate

Strukovna škola Vice Vlatkovića

Nikole Tesle 9C

23000 Zadar

NASTAVNI PROGRAM

Predmet:

SKLOPOVSKA OPREMA RAČUNALA

Razred:

4 (četvrti) A

Zanimanje:

Tehničar za računalstvo

Tjedni fond sati:

3

Godišnji fond sati: - predavanja 64 sati

- vježbe 32 sati

Školska godina: 2014./2015.

Predmetni nastavnik: Džemail Spahić, mag. ing. el.

IZVEDBENI PROGRAM

nastavnog predmeta:SKLOPOVSKA OPREMA RAČUNALA

za zanimanje:

Tehničar za računalstvo

u programu:

Elektrotehnika

za četvrtu (IV) godinu obrazovanja, napisan školske 2014./2015. godine.

1. Broj sati: ukupno 96 od toga predavanja 64 sati i vježbi 32 sati

2. Propisani sadržaji se mogu realizirati.

3. Posebne obveze nastavnika:

Vježbe pripremiti u kabinetu RTV i MRT (računalstva)

4. Obveze učenika:

l) Učenici su dužni redovito pohađati nastavu. Ukoliko učenik tijekom školske godine izostane više od 30% (ukupno 21 školski sat) sa nastave ovog predmeta može biti upućen na razredni ispit . Neodrađene laboratorijske vježbe se moraju odraditi tijekom školske godine

m) Učenici moraju zapisivati predavanja, samostalno pisati zadaće, pripreme i opise realiziranih vježbi. Pripreme za vježbu u bilježnici i opis urađene vježbe se ocjenjuju. Na školski sat učenici obvezno moraju donositi propisanu literaturu za ovaj predmet.

n) Svaki učenik odabire dvije teme i obrađuje ih u obliku seminarskog rada. Teme sadržajno prate NPP i odnose se na novije tehnologije i sadržaje iz područja računalske tehnike.

o) Na vježbe obvezno donositi pripremu na mediju za pohranu podataka. Bez priprema učenik ne može odraditi zadanu vježbu.

g) Provjere znanja su:

a. Usmene i testovi objektivnog tipa, tijekom cijele godine.

b. Samostalni rad u obliku vježbe i izrada referata. U tom elementu ocjenjivanja sadržani su pripreme za laboratorijsku vježbu, odnos prema radu tijekom vježbi, količina i kvaliteta urađenog na vježbama i opis urađene vježbe.

p) Nedovoljna ocjena iz bilo kojeg elementa ocjenjivanja uvjetuje nedovoljnu zaključnu ocjenu.

j) Učenici mogu po izboru obraditi pojedinu jedinicu u obliku referata.

5. Vrednovanje i ocjenjivanje

Elementi ocjenjivanja:

· Usvojenost programskih sadržaja provodi se svakog školskog sata bez ranije najave. Tijekom jednog polugodišta svaki učenik odgovara najmanje dva puta.

· Programski zadaci i praćenje programskih sadržaja - vježbe ocjenjuje se priprema, način i kvaliteta uratka tijekom vježbi i napisani elaborat. Jednako tako nakon svakog kompleksa vježbi učenicima se zadaju problemski zadaci koje učenici rješavaju unutar određenog vremena. Na kraju se ocjenjuje rad učenika.

Razine znanja i vještina po elementima:

Usvojenost programskih sadržaja:

dovoljan (2)

Učenik iznosi stečena znanja (govor, sheme, dijagrami, programske sekvence) uz pomoć nastavnika koji ga vodi i usmjerava kraćim potpitanjima.

dobar (3)

Učenik na razini reprodukcije samostalno ili uz manju pomoć nastavnika točno odgovara na pitanja opisujući princip rada, funkcijske sheme, pojave i procese.

vrlo dobar (4)

Učenik samostalno i točno opisuje osnovne pojmove, princip rada, funkcijske sheme, pojave i procese.

odličan (5)

Učenik povezuje znanja u struci može odgovoriti na problemska pitanja.

Programski zadaci i praćenje programskih sadržaja - vježbe

dovoljan (2)

učenik izvodi vježbe uz stalni nadzor i pomoć nastavnika

dobar (3)

učenik izvršava vježbe uz pomoć nastavnika

vrlo dobar (4)

učenik samostalno izvršava vježbe prema uputama

odličan (5)

učenik potpuno samostalno izvodi vježbe i tumači rezultate

DžS