Click here to load reader

Structum 2013 Ruduo Nr. 2

 • View
  271

 • Download
  20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rodos, tik subrandinome idėją ir pradėjome dirbti, o metai jau liko už nugaros... Atsisukus ir pažvelgus į žurnalo „Structum“ nueitą kelią, visus nuveiktus darbus, norisi nusišypsoti ir ištarti: „O vis dėlto mums pavyko!“ Per metus išaugęs prenumeratorių skaičius, pasiektas žinomumas ir užsitarnautas partnerių pasitikėjimas – tai, kuo iš tikrųjų verta ir malonu džiaugtis. Tad noriu padėkoti visiems tikėjusiesiems mūsų idėja ir debiutu. Viliuosi, kad pateisinome Jūsų lūkesčius. Taip pat tarti padėkos žodį visiems žurnalo straipsnių kūrėjams, nes tik Jūsų sukaupta patirtis ir išmintis leido mums būti profesionaliems bei aktualiems. www.structum.lt - žurnalas sėkmingam verslui !

Text of Structum 2013 Ruduo Nr. 2

 • 81

  S u m m a r y / a u t u m n 2 0 1 3 ( 2 )

  Nuoskauda dl blogoskokybs isilaiko ymiaiilgiau, nei diaugsmas dl maos kainos.

  ruduo I 2013 (2)urnalas skmingam verslui!

 • 82

  I n f ra s t ruk tra

 • Statyba

 • TURI

  NYS

  426

  5834

  12

  38

  INFRASTRUKTRA

  Apie Vilniaus apskrities mechaninio biologinio apdorojimo gamykl fakt ir skaii kalba 71

  Ieitis moduliniai dareliai 74

  STATYbANekilnojamojo turto rinkos aktyvumas: prieastys ir perspektyvos 34

  Naujasis Kauno traumos ir skubios pagalbos centras sudtingumu nusileidia tik NASA 38

  Ininieriams i Lietuvos miliniki skandinav projektai 45

  Stogo priklausini apsauga nuo apledjimo 46

  Lietvamzdi sistemos kas svarbu 49

  Fasadini sili sandarikli atmainos ir pagrindins savybs 50

  Sika produktai problemini konstrukcij viet hidroizoliavimui 54

  iltinimo mediaga be trkum 57

  Atnaujinti delfin namai 58

  Knauf Aquapanel cementin plokt nuo ultramodernaus stadiono iki delfinariumo 64

  ARCHITEKTRA

  ydroji planeta 4

  Profesorius J. R. Palys: Kartais norisi architektams per nagus duoti 8

  Menikas biuras, i kurio nesinori ieiti 12

  Parodos Inter Deco 2013 atgarsiai 16

  Vonios kambario interjeras: konceptualiai 18

  Grind dangos. Tarp funkcionalumo ir estetikos 20

  Sika grind dangos vis paskiri pastatams 24

  Pastatas i ateities 26

  ININERIJA

  stumiam jungi sistema TECElogo 64

  Skirting region nuotek dumblo perdirbimo biodujas energinis vertinimas 68

  Bioduj jgaini ateitis Lietuvos energetikoje 70

  74

 • REdAKCIJoS odIS

  urnalas STRUCTUMISSN 2335-2108

  LEIdJAS UAB S MEDIA GRoUPA. Mickeviiaus g. 7LT-08119 VilniusTelefonas +370 5 265 3733Faksas +370 5 272 4241

  dIREKToRIGN DAUSEVIIT

  VYR. REdAKToRIUSVAIDoTAS NoRKUS

  TEKST AUToRIAI:JAUNIUS GRIGASEGL KAJAUSKAITGIEDR BALITJULIUS JUSTINAVIIUSKoTRyNA VALIUKEVIITKSTUTIS NAVICKASKSTUTIS VENSLAUSKAS SAUL NARMoNTAITVIDMANTAS UPERKA

  NUoTRAUK AUToRIAI:EVALDAS EMIoTASIGoR RADANoVIANDR ANDERSENASADAMAS MRKAS

  KALboS STILIUS IR KoREKTRAV KALBoS IR KoMUNIKACIJoS CENTRASwww.kkc.lt

  PARENgIMAS SPAUdAIUAB S MEDIA GRoUP

  REKLAMoS SKYRIUSVIDAS GINEVIIUSTel. +370 616 05131El. patas [email protected]

  AIVARAS GUDoNAVIIUSTel. +370 611 10125El. patas [email protected]

  SPAUSdINoUAB BALTo PRINT

  Redakcija neatsako u reklamini skelbim turin ir kalb. Perspausdinti straipsnius ir iliustracijas be leidjo sutikimo grietai draudiama.

  UAB S Media Group, 2013 STRUCTUM, 2013

  URNALAS PLATINAMAS NEMoKAMAI

  www.structum.lt

  ruduo2013 (2)

  Rodos, tik subrandinome idj ir prad-jome dirbti, o metai jau liko u nugaros... Atsisukus ir pavelgus urnalo Structum nueit keli, visus nuveiktus darbus, nori-si nusiypsoti ir itarti: O vis dlto mums pavyko! Per metus iaugs prenumera-tori skaiius, pasiektas inomumas ir usitarnautas partneri pasitikjimas tai, kuo i tikrj verta ir malonu diaugtis.

  Tad noriu padkoti visiems tikjusiesiems ms idja ir debiutu. Viliuosi, kad pa-teisinome Js lkesius. Taip pat tarti padkos od visiems urnalo straipsni

  krjams, nes tik Js sukaupta patirtis ir imintis leido mums bti profesi-onaliems bei aktualiems. Visiems klientams, kuri gaminiai, technologijos ir idjos padjo papildyti ms urnal naujienomis, naudingomis kiekvienam ms skaitytojui. Tik visas is bendras darbas padeda isklaidyti dl fakt nei-nojimo atsirandanius prietarus, visuomet pateikti tik nauding, tiksli, speci-fin ir nuodugniai itirt informacij. O tai, manau, ir yra pagrindin urnalo Structum misija. Tad dar kart dkoju visam kolektyvui kartu ir kiekvienam atskirai. U kiekvieno indl nuoird darb ir bendr tiksl.

  Ai! Be Js, urnalas nebt toks, koks yra dabar.

  Ateities vizija? Noras tobulti ir ilikti tokiems pat reikalingiems, kokie jauia-ms iandien. Tikims, kad kiekvienas ms paraytas odis ne prasm bei naud Jums, ms skaitytojai. Nes be Js nebt ms.

  Malonaus skaitymo.

  IGN DAUSEVIIT,urnalo Structum direktor

 • arch i tektra

  Jaunius GriGas

  Architektra, kaip viena i meno ri, visuomet turi galimyb naudoti poe-tinius vaizdinius. Ir greiiausiai architektra turi pat ilgiausi sra objek-tyvi prieasi, kodl jos daniausiai neinaudojamos. gal dl ios prieas-

  ties skmingos metaforik pastat realizacijos visada sulaukia milini-ko susidomjimo, daniau u kitus pastatus vertinamos tarptau-

  tiniuose architektros konkursuose. danija ir jos sostin Kopenhaga turi dar vien tok objekt.

  YdRoJI PLANETA

  Andr Andersenas ir Adamas Mrkas nuotraukos.

 • arch i tektra

  USAKoVASBygningsfonden Den Bl Planet

  PRoJEKTo AUToRIUSArchitekt biuras 3XN A/S

  bENdRAS PLoTAS10 000 m2

  EKSPozICIJoS PLoTAS5 000 m2

  SMATA730 mln. Danijos kron (beveik pus l apie 300 mln. skyr privatus fondas Realdania)

  Architekt biuras 3XN A/S.

  Suprojektuoti akvarium (lietuviko Jr muziejaus atiti-kmuo) tik i pirmo vilgsnio maloni ir nuspjama uduo-tis architektui. Taiau architektrinio sprendimo paiekos povandeniniame pasaulyje gali tapti nesibaigianiu plau-kiojimu banalybi bei stereotip vandenynuose.

 • arch i tektra

  Vos prie kelis mnesius duris atvrs Danijos nacionali-nis akvariumas Blue Planet vadinamas ne tik didiausiu, bet ir moderniausiu akvariumu visoje iaurs Europoje. Danijos sostins Kopenhagos iaurinje Kastrupo uosto dalyje ikils pastatas jau dabar yra viena i penki svar-biausi viet, kurias tiesiog btina aplankyti sveiuojan-tis Danijoje. Anot profesoriaus Flemmingo Frandseno, planuojama, kad muziej kasmet aplankys apie 700 tkst. lankytoj.

  Kad ir kaip keistai skambt, pastato architektrin idja geriausiai matoma lktuv, besileidiani Kopenha-gos oro uost, keleiviams. Kimas Herforthas Nielsenas, architektros biuro 3XN krybos direktorius, sak: Blue Planet architektrinis sprendimas pasakoja istorij apie vanden ir povandenin pasaul. Muziejaus konstrukcinis

  sprendimas grindiamas skurio, galinio traukti lan-kytojus savo gelmes ir i arti supaindinti juos su uv ir jr gyvn pasauliu, metafora. Btent i paukio skrydio geriausiai matyti, kad pastato forma primena milinik vandens skur. Projekto autoriai, siekdami at-skleisti io pastato paskirt, pasitelk tokias architektri-nes priemones, kurios tarsi sustabd vien dinamikiau-si gamtos vyksm.

  pastato vid lankytojai ir patenka sekdami vieno ver-peto pakrat, o io ry su vandeniu dar labiau susti-prina jo pakraiuose rengti lauko baseinai. Tolygiai kildamas auktyn is verpetas silieja epicentr, kur susitinka dar keli verpetai, ir taip, rodos, negrtamai paskui save povandenin pasaul traukdamas ir lan-kytojus. Fasado apdailai panaudoti 33 tkst. deimanto

 • arch i tektra

  form aliuminio ploki sukuria vizualaus dinamiku-mo spd.

  i koncepcija turi ne tik metaforin, bet ir funkcin lygme-n. Lankytojai viduje pirmiausia patenka centrin foj, i kurio gali pasirinkti kelis skirtingus apiros marrutus. Suvaldyti lankytoj srautai padeda ivengti eili ir grs-i. Architektrin vandens skurio koncepcija buvo pa-sirinkta ne tik dl iorinio asociatyvumo. Ji leido net 30 % padidinti ekspozicin plot.

  Ekspozicija mastelio poiriu taip pat vairialyp erdvs suskirstytos nuo gigantik keliems namo auktams pri-lygstani akvarium iki jauki kamerini erdvi. Iskir-tin efekt sukuria specials stikliniai tuneliai, leidiantys pasijusti tarsi kapitono Nemo povandeniniame laive.

  Kadangi Blue Planet vienintelis Danijos akvariumas, ia siekiama pristatyti kuo daugiau povandeninio pasau-lio pradedant altomis ir baigiant iltomis jromis, nuo drusking vanden iki glavandeni gyventoj. iame muziejuje naudojama net 7 mln. litr vandens, rengti 53 akvariumai ir ekspoziciniai ekranai. Akvariume gyvena daugiau kaip 20 tkst. jros gyvn.

  Nors povandeninis pasaulis pats yra paslaptingas ir u-buriantis, siekiant kuo autentikiau ir unikaliau perteikti povandeninio pasaulio aves, emocijas ir spd, buvo pasitelktos vairios iuolaikins technologijos ir tarpdisci-plininiai menai. viesos ir garso, paangios AV technolo-gijos, projekcijos, kinas, grafika...

  Ir architektrai teko tikrai ne epizodinis vaidmuo.

 • Arch i tektrA

  Profesorius J. r. Palys: Kartais norisi architektamsper nagus duoti

 • Arch i tektrA

  Evaldo emioto nuotr.

  Kotryna ValiuKeViit

  Kas miestui yra vanduo ir kas van-deniui miestas. architektros po-kalbi fondas antr rudens mnes kalba apie miesto architektr prie vandens. Deimtasis fondo ciklas i Vilniaus persikl laikinj sosti-n ir kartu su Kauno architektros festivaliu kvieia aptarti vandens, kaip gamtinio elemento, reikm ir tak miest procesams. apie rengi-nius, miest ir vanden kalbasi trys kaunieiai ciklo kuratoriai archi-tektai Vita soltonait ir Paulius Vai-tieknas bei vienas i pranej profesorius Jurgis rimvydas Palys.

  Visi trys esate Kaunieiai. KoKs Js, KaiP miestiei, KasDienybs santyKis su VanDeniu mieste? V. soltonait (V. s.): Mieste turi jausti vanden. Jei neat-eini prie vandens jo nra, jis tik mintyse. Pus met gy-venau Amsterdame. Ten pajutau, k reikia gyventi ap-suptai vandens. Kur eini ar vaiuoji dviraiu, nuolat jauti, kad up, kanalas, utvanka, eeras ar net jra yra alia.

  Deja, Kaune mano santykis su vandeniu yra epizodi-nis reti pasivaikiojimai santakoje. Tik po stauots Olandijoje iliko protis vainti dviraiu. Kol dar veik Panemuns tiltas, kasdien vaiuodavau palei Nemun dvirai taku Centr. Gera jausti up alia, ryte ir vaka-re keiiasi apvietimas, kartu ir atmosfera, spalvos.

  P. Vaitieknas (P. V.): Mano, kaip vietinio miestelno, santykis su vandeniu yra inojimas, kad Kaunas yra dviej upi santykio vaisius. Savo akimis vaikystje esu mats Nemunu skraidani raket. Kaip i fantastinio filmo ji pakildavo silkusi ant povandenini sparn.

Search related