17
Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Stres na delovnem mestu

Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med.

Specialist psihiater

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Page 2: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Vsebina

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

• Stres – definicija

• Posledice stresa – zlasti negativnega stresa

• Stres na delovnem mestu

• Obvladovanje in preprečevanje stresa na delovnem mestu

Page 3: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Health literacy – zdravstvena pismenost

• Prepoznavanje bolezni, zdravstvenega problema

• Prepričanja glede – „Ali lahko tudi jaz zbolim?“

– Možnosti in virov pomoči

– Zdravljenja

– Izida zdravljenja

– Vzrokov in dejavnikov tveganja

– Stigme in izključenosti

Gripa

proti

Težave zaradi stresa

Page 4: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Stres – definicija I

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

• Stres je povsem normalno odzivanje. Gre namreč za telesni, duševni in vedenjski odgovor posameznika, ki se poskuša prilagoditi in privaditi notranjim in zunanjim pritiskom (stresorjem), ki zamajejo njegovo ravnovesje.

• Stresor je dogodek, situacija, oseba ali predmet, ki ga posameznik doživi kot stresni element.

• Posameznik DOŽIVI stres, kadar zazna neskladje med zahtevami/stresorji in svojimi kapacitetami za spoprijemanje z njimi.

Page 5: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Stres – definicija II

• Stres in dejavniki stresa niso za vse ljudi enaki in enako težko (ali lahko) rešljivi.

• Kako bo posameznik doživel stres, je odvisno od– posameznikove osebnosti,

– njegovih izkušenj,

– energetske opremljenosti,

– okoliščin ter širšega in ožjega okolja, v katerem živi.

• Določen dogodek je za nekoga neprijeten in ga temeljito pretrese, za drugega pa dobrodošla spodbuda v življenju.

Page 6: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Stres – definicija IIITelo…

• Potne in mrzle dlani

• Pospešen utrip srca

• Glavobol• Prebavne

motnje• Izpuščaji• Slabost• Napete mišice• Težave z

dihanjem

Mišljenje…

• Pesimizem• Motnje pozornosti,

spomina• Ruminacija• Slabše presojanje…• Tega ne zmorem!• To je grozno, kar se mi

dogaja!• Vsi pritiskajo name!• Težko mi je!• Slabo se počutim!• Zmešalo se mi bo!• Preveč je vsega!

Vedenje… Čustva…

• Pomanjkanje volje

• Neorganiziranost• Naglica• Prepirljivost• Nepotrpežljivost• Nezdrav

življenjski slog (alkohol, nikotin…)

• Težave s spanjem

• Potrtost• Napetost• Jeza• Krivda• Sram• Pretirana

občutljivost• Razdražljivost• Prepirljivost• Razočaranje

Page 7: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Posledice stresa – zlasti negativnega

stresa

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Duševne motnje

Akutna stresna reakcija

Prilagoditvena motnja

Depresija

Anksiozne motnje

PTSM

Kronične telesne motnje

• Sladkorna bolezen tip II

• Povišan krvni tlak z vsemi posledicami – skoraj vse srčno žilne bolezni

• Hiperlipidemija – razen prirojene oblike

• Nekatere bolezni prebavil (nervozno črevo, vnetje želodca, rana na dvanajsterniku …)

• Nekatere oblike raka

• Sindrom izgorevanja

Page 8: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Stresna reakcija in prilagoditvena motnja

• Šok

• Pogajanje

• Jeza

• Žalost

• Sprejetje – ne nujno strinjanje

Page 9: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Sindrom izgorevanja• Težave nastanejo, če je stresa preveč, predolgo traja in če je

posameznik slabše pripravljen. • Nekoč pozitiven stres lahko postane negativen.

Page 10: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Stres na delovnem mestu I

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

• Premalo časa oziroma preveč dela

• Opis delovnih nalog je nejasen, pristojnosti so neopredeljene, nered.

• Za dobro opravljeno delo ni priznanja, niti nagrade.

• Ni možnosti pritožbe.

• Veliko je odgovornosti, pooblastil oz. pristojnosti pri odločanju pa malo.

• Malo ali nič podpore s strani sodelavcev in nadrejenih

• Malo ali nič znanja o namenu končnega proizvoda,

• Delo ni spodbudno, ne zadovoljuje, ni vzpodbude, je duhamorno in enolično.

Page 11: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Stres na delovnem mestu II

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

• Nestalna in nezanesljiva zaposlitev.

• Predsodki zaradi let, spola, rase, narodnosti ali vere.

• Neugodne razmere (hrup, vročina) in nevarno za zdravje

(veliko tveganje za poškodbe, zastrupitve)

• Delo je pod vašimi zmožnostmi in ne morete pokazati, kaj

znate.

• Tudi manjše napake imajo lahko resne in usodne posledice.

• Neugodne razmere na delu, slabi odnosi, trpinčenje na

delovnem mestu.

• Krediti in družina, ujetost v past.

Page 12: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Obvladovanje in preprečevanje

stresa na delovnem mestu

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Posameznik

Izhodišče - moje zdravje je pomembno

• Razumevanje načinov soočanja

• Sprostitvena reakcija

• Skrb za stebre podpore

Delovno mesto

• Zaposleni

– Razumem in

obvladujem stres na

delu

• Delodajalec – zdravje

zaposlenih je

pomembno za uspeh

podjetja

Page 13: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Odziv je odvisen od ocene, ali

imam vpliv ali ne

Stresorji:

Denarne težave

Stanovanjske

težave

Zlom noge

Nadlegovanje

Pomanjkanje

časa

Izpitni roki

Pričakovana in povsem

normalna reakcija na

stres, travmo ČUSTVA: strah, obup,

jeza, vznemirjenost …

MISLI: težko mi je,

pritiskajo name, zakaj jaz,

krivica …

TELO: hitro bitje srca in dihanje,

vrtoglavica, tresenje …

Vedenje: (boj ali beg ali

zamrznitev), jok,

neorganiziranost, premalo

ali preveč spanja,

prepirljivost, …

Obvladovanje odziva na stres,

sproščanje in krepitev lastnih

moči, kadar vzroki stresa niso

pod našim vplivom

Reševanje tistih težav, ki so

pod našim vplivom

Zelo ugodno prilagajanje

na stres in travmo

Ukvarjanje s simptomi, težave

v sprejemanju nastale situacije,

beg v neaktivnost … ne razreši

ampak poglobi stres in travmo.

ALI LAHKO

VPLIVAM NA

DEJAVNIK VZROK

STRESA ALI NE?

Manj ugodno

prilagajanje na

stres in travmo

Page 14: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Sprostitvena reakcija

• Sprostitvena reakcija – tri vrste ljudi – hitro, srednje hitro in počasno sproščanje.

• Kdo od naštetih je danes na boljšem?• Ali se sprostitvene reakcije lahko naučimo?• Kaj nas sprošča

– Telesna aktivnost – velja tudi pretegovanje in zehanje– Vaje sproščanja, meditacija, avtogeni trening– Glasba, risanje, igranje z otroci, …– Druženje, hobiji, ….– Pivo po službi, ko se pritožujemo čez šefa

Page 15: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Stebri podpore

MOJI STEBRI PODPORE, ZA KATERE SKRBIM

ZDRAVJE DRUŽINA SLUŽBA HOBIJI PRIJATELJI

Page 16: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Kako sedaj kaže tekmi med gripo in

stresom?

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

• Prepričanja glede – „Ali lahko tudi jaz zbolim za gripo / boleznimi,

povezanimi s stresom?“– Možnosti in virov pomoči– Zdravljenja– Izida zdravljenja– Vzrokov in dejavnikov tveganja– Stigme in izključenosti

Page 17: Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešnizdravi-in-uspesni.si/wp-content/uploads/2016/05/rok-tavcar.pdf · Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater

Hvala za pozornost!!