21
Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Stres na delovnem mestu - Zdravi in uspešni...Stres na delovnem mestu Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med. Specialist psihiater Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Stres na delovnem mestu

Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med.

Specialist psihiater

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Vsebina

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

• Stres – definicija

• Posledice stresa – zlasti negativnega stresa

• Stres na delovnem mestu

• Obvladovanje in preprečevanje stresa na delovnem mestu

Health literacy – zdravstvena

pismenost

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

• Prepoznavanje bolezni, zdravstvenega problema

• Prepričanja glede – „Ali lahko tudi jaz zbolim?“

– Možnosti in virov pomoči

– Zdravljenja

– Izida zdravljenja

– Vzrokov in dejavnikov tveganja

– Stigme in izključenosti

Gripa

proti

Težave zaradi stresa

Stres – definicija I

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

• Stres je povsem normalno odzivanje. Gre namreč za telesni, duševni in vedenjski odgovor posameznika, ki se poskuša prilagoditi in privaditi notranjim in zunanjim pritiskom (stresorjem), ki zamajejo njegovo ravnovesje.

• Stresor je dogodek, situacija, oseba ali predmet, ki ga posameznik doživi kot stresni element.

• Posameznik DOŽIVI stres, kadar zazna neskladje med zahtevami/stresorji in svojimi kapacitetami za spoprijemanje z njimi.

Stres – definicija II

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

• Stres in dejavniki stresa niso za vse ljudi enaki in enako težko (ali lahko) rešljivi.

• Kako bo posameznik doživel stres, je odvisno od– posameznikove osebnosti,

– njegovih izkušenj,

– energetske opremljenosti,

– okoliščin ter širšega in ožjega okolja, v katerem živi.

• Določen dogodek je za nekoga neprijeten in ga temeljito pretrese, za drugega pa dobrodošla spodbuda v življenju.

Stres – definicija III

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

• Stres je odgovor organizma, kadar je začasno porušeno ravnovesje (telesno, duševno) zaradi notranjih ali zunanjih vplivov – stresorjev (Selye, 1930: razširi pojmovanje stresa od samega agensa na stanje oz. odziv telesa).

• Selye, 1975: Negativni (“distres”) in pozitivni stres (“evstres”) je vsakodnevni in povsem normalen izziv za posameznika v razvitem svetu.

• Kadar je stresorjev preveč, so prepogosti, premočni ali predolgo trajajo – nastanejo težave.

• Težave nastanejo tudi, kadar posameznik nima dobrih strategij

spoprijemanja.

Ali smo pripravljeni še plačati za

stres?

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Seveda

• Vlakci smrti

• Grozljivke v kinu

• Adrenalinski športi

• Savna

• Fitnes klubi

Sindrom starega narednika

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

• Opisan med prvo svetovno vojno

• Opazili so, da slej ko prej vsak vojak psihično popusti…

• … če ne prej, pa po 200 borbenih dneh

• Razlaga?

• Rešitev?

Trier Social Stress Test

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

“The test is designed to induce stress in as many people as possible, by using a widerange of methods.”

Kratek opisSituacija intervjuja za službo, aplikant stoji, trije “managerji” sedijo, mikrofon, videokamera

Aplikant predstavi svoj CV

Če konča pred 5 minutami, ga spodbujajo, da čas še ni potekel, naj vendar še kaj pove, lahko mu še postavljajo prej napisana vprašanja, dokler ne mine 15 minut

Nato mu rečejo, naj čim hitreje in čim bolj točno odšteva 13 od 2083

Če se zmoti, mora začeti znova od 2083, komisija ga opomni: “Napaka 2083”

Po 5 minutah lahko odide

Nato se mu merijo fiziološki parametri

Stres – poslediceTelo…

• Potne in mrzle dlani

• Pospešen utrip srca

• Glavobol• Prebavne

motnje• Izpuščaji• Slabost• Napete mišice• Težave z

dihanjem

Mišljenje…

• Pesimizem• Motnje pozornosti,

spomina• Ruminacija• Slabše presojanje…• Tega ne zmorem!• To je grozno, kar se mi

dogaja!• Vsi pritiskajo name!• Težko mi je!• Slabo se počutim!• Zmešalo se mi bo!• Preveč je vsega!

Vedenje… Čustva…

• Pomanjkanje volje

• Neorganiziranost• Naglica• Prepirljivost• Nepotrpežljivost• Nezdrav

življenjski slog (alkohol, nikotin…)

• Težave s spanjem

• Potrtost• Napetost• Jeza• Krivda• Sram• Pretirana

občutljivost• Razdražljivost• Prepirljivost• Razočaranje

Posledice stresa – zlasti negativnega

stresa

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Duševne motnje

Akutna stresna reakcija

Prilagoditvena motnja

Depresija

Anksiozne motnje

PTSM

Kronične telesne motnje

• Sladkorna bolezen tip II

• Povišan krvni tlak z vsemi posledicami – skoraj vse srčno žilne bolezni

• Hiperlipidemija – razen prirojene oblike

• Nekatere bolezni prebavil (nervozno črevo, vnetje želodca, rana na dvanajsterniku …)

• Nekatere oblike raka

• Sindrom izgorevanja

Stresna reakcija in prilagoditvena motnja

• Šok

• Pogajanje

• Jeza

• Žalost

• Sprejetje – ne nujno strinjanje

Sindrom izgorevanja• Težave nastanejo, če je stresa preveč, predolgo traja in če je

posameznik slabše pripravljen. • Nekoč pozitiven stres lahko postane negativen.

Stres na delovnem mestu I

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

• Premalo časa oziroma preveč dela

• Opis delovnih nalog je nejasen, pristojnosti so neopredeljene, nered.

• Za dobro opravljeno delo ni priznanja, niti nagrade.

• Ni možnosti pritožbe.

• Veliko je odgovornosti, pooblastil oz. pristojnosti pri odločanju pa malo.

• Malo ali nič podpore s strani sodelavcev in nadrejenih

• Malo ali nič znanja o namenu končnega proizvoda,

• Delo ni spodbudno, ne zadovoljuje, ni vzpodbude, je duhamorno in enolično.

Stres na delovnem mestu II

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

• Nestalna in nezanesljiva zaposlitev.

• Predsodki zaradi let, spola, rase, narodnosti ali vere.

• Neugodne razmere (hrup, vročina) in nevarno za zdravje

(veliko tveganje za poškodbe, zastrupitve)

• Delo je pod vašimi zmožnostmi in ne morete pokazati, kaj

znate.

• Tudi manjše napake imajo lahko resne in usodne posledice.

• Neugodne razmere na delu, slabi odnosi, trpinčenje na

delovnem mestu.

• Krediti in družina, ujetost v past.

Obvladovanje in preprečevanje

stresa na delovnem mestu

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Posameznik

Izhodišče - moje zdravje je pomembno

• Razumevanje načinov soočanja

• Sprostitvena reakcija

• Skrb za stebre podpore

Delovno mesto

• Zaposleni

– Razumem in

obvladujem stres na

delu

• Delodajalec – zdravje

zaposlenih je

pomembno za uspeh

podjetja

Odziv je odvisen od ocene, ali

imam vpliv ali ne

Stresorji:

Denarne težave

Stanovanjske

težave

Zlom noge

Nadlegovanje

Pomanjkanje

časa

Izpitni roki

Pričakovana in povsem

normalna reakcija na

stres, travmo ČUSTVA: strah, obup,

jeza, vznemirjenost …

MISLI: težko mi je,

pritiskajo name, zakaj jaz,

krivica …

TELO: hitro bitje srca in dihanje,

vrtoglavica, tresenje …

Vedenje: (boj ali beg ali

zamrznitev), jok,

neorganiziranost, premalo

ali preveč spanja,

prepirljivost, …

Obvladovanje odziva na stres,

sproščanje in krepitev lastnih

moči, kadar vzroki stresa niso

pod našim vplivom

Reševanje tistih težav, ki so

pod našim vplivom

Zelo ugodno prilagajanje

na stres in travmo

Ukvarjanje s simptomi, težave

v sprejemanju nastale situacije,

beg v neaktivnost … ne razreši

ampak poglobi stres in travmo.

ALI LAHKO

VPLIVAM NA

DEJAVNIK VZROK

STRESA ALI NE?

Manj ugodno

prilagajanje na

stres in travmo

Sprostitvena reakcija

• Sprostitvena reakcija – tri vrste ljudi – hitro, srednje hitro in počasno sproščanje.

• Kdo od naštetih je danes na boljšem?• Ali se sprostitvene reakcije lahko naučimo?• Kaj nas sprošča

– Telesna aktivnost – velja tudi pretegovanje in zehanje– Vaje sproščanja, meditacija, avtogeni trening– Glasba, risanje, igranje z otroci, …– Druženje, hobiji, ….– Pivo po službi, ko se pritožujemo čez šefa

Stebri podpore

MOJI STEBRI PODPORE, ZA KATERE SKRBIM

ZDRAVJE DRUŽINA SLUŽBA HOBIJI PRIJATELJI

Kako sedaj kaže tekmi med gripo in

stresom?

Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

• Prepričanja glede – „Ali lahko tudi jaz zbolim za gripo / boleznimi,

povezanimi s stresom?“– Možnosti in virov pomoči– Zdravljenja– Izida zdravljenja– Vzrokov in dejavnikov tveganja– Stigme in izključenosti

Hvala za pozornost!!