of 29 /29
STREDOSLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ SÚŤAŽNÝ PORIADOK STREDOSLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU PRE ROK 2017

STREDOSLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ · stredoslovenskÝ atletickÝ zvÄz sÚŤaŽnÝ poriadok stredoslovenskÉho atletickÉho zvÄzu pre rok 2017

Embed Size (px)

Text of STREDOSLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ · stredoslovenskÝ atletickÝ zvÄz sÚŤaŽnÝ poriadok...

STREDOSLOVENSK ATLETICK ZVZ

SAN PORIADOK

STREDOSLOVENSKHO ATLETICKHO ZVZU PRE ROK 2017

2

1. OBSAH

1. Obsah .......................................................................................................................................................... 2

2. Termnov listina ........................................................................................................................................... 3

2.1 Termnov listina SAZ pre rok 2017............................................................................................................. 3 2.2 Termnov listina sa SsAZ pre rok 2017 ................................................................................................... 5

3. Adresr ........................................................................................................................................................ 6

3.1 Vkonn vbor ....................................................................................................................................... 6 3.2 Zoznam oddielov a klubov SsAZ, registrovanch v SAZ pre rok 2017................................................................... 6

4. Veobecn ustanovenia ................................................................................................................................ 13

4.1 Predpis ............................................................................................................................................... 13 4.2 Riadenie sa ..................................................................................................................................... 13 4.3 Vekov kategrie na rok 2017 ................................................................................................................. 13 4.4 Rozsah pretekania ................................................................................................................................ 13 4.5 Rozhodcovia ........................................................................................................................................ 16 4.6 Hlavn povinnosti usporiadatea .............................................................................................................. 16 4.7 Povinnosti vedceho drustva ................................................................................................................. 16 4.9 Preloenie a zaiatok pretekov ................................................................................................................ 17 4.10 Nasadzovanie a rebovanie ..................................................................................................................... 17 4.11 Zpisy discipln ..................................................................................................................................... 17 4.12 Psanie vsledkov.................................................................................................................................. 17 4.13 Protesty a odvolania.............................................................................................................................. 17

5. Sae drustiev ......................................................................................................................................... 18

5.1 Prehad sa drustiev SsAZ a postup do vych sa ............................................................................... 18 5.2 hrada ............................................................................................................................................... 18 5.3 Riadenie sa ..................................................................................................................................... 18 5.4 as v saiach .................................................................................................................................. 18 5.5 Termny a usporiadatelia kl ................................................................................................................... 18 5.6 Prehad discipln v jednotlivch kolch ...................................................................................................... 19 5.7 Prva, podmienky a obmedzenia tartu ..................................................................................................... 19 5.8 Prehad tartov .................................................................................................................................... 19 5.9 Prva a povinnosti riadiaceho sae ........................................................................................................ 19 5.10 Prihlka na kolo .................................................................................................................................. 20 5.11 Vyhodnotenie ...................................................................................................................................... 20 5.12 Technick ustanovenia pri behoch............................................................................................................ 21 5.13 Zkladn vky a zvyovanie v skoku do vky a o rdi .................................................................................. 21 5.14 Previnenia a tresty ................................................................................................................................ 21 5.15 Tituly a ceny ........................................................................................................................................ 22

6. Sae jednotlivcov ...................................................................................................................................... 23

6.1 Podmienky tartu, prehad sa, technick delegti, obmedzenie tartov ........................................................ 23 6.2 hrada ............................................................................................................................................... 23 6.3 Prihlka na majstrovstv SsAZ jednotlivcov ............................................................................................... 24 6.4 Prva a povinnosti technickho delegta ................................................................................................... 24 6.5 Tituly a ceny ........................................................................................................................................ 24 6.6 borovanie tafiet ................................................................................................................................ 24

7. Zveren ustanovenie ................................................................................................................................. 26

Prloha 1 Hosovac poriadok SAZ ..................................................................................................................... 27

Prloha 2 Delegcia rozhodcov ......................................................................................................................... 29

3

2. TERMNOV LISTINA

2.1 Termnov listina SAZ pre rok 2017

Aprl 2.4. Majstrovstv SR v maratne, SOB Bratislava maratn Bratislava 9.4. Nrodn beh Devn Bratislava Bratislava 22.4. Majstrovstv SR v chdzi 20 km mui, eny, 10 km juniori, juniorky Borsk Mikul 22.4. Majstrovstv SR veternov v chdzi na 5 km Borsk Mikul 22.4. 1. kolo M-SsAZ dorastu a mladieho iactva Bansk Bystrica 22.4. Jarn beh obce Bojniky Bojniky 22. - 23.4. IAAF world Relays Nassau (BAH) 25.4. Majstrovstv okresu Komrno a Nov Zmky S Nov Zmky 29.4. 1. kolo M-SsAZ starieho iactva a prpraviek Dubnica nad Vhom 29.4. 1. kolo M-ZsAZ dorastu a mladieho iactva ? 30.4. 1. kolo M VsAZ dorastu a ml. iactva Koice

Mj 1.5. 2. kolo M-SsAZ dorastu a mladieho iactva Dubnica nad Vhom 1.5. 1. kolo M-ZsAZ starieho iactva a najmladieho iactva ? 1.5. 1. kolo VsAZ st. iactva a najml. iactva Koice 6.5. Memoril Romana Hrubeca v hode kladivom veternov Doln Kubn 6.5. 2. kolo M-ZsAZ dorastu a mladieho iactva ? 6.5. 2. kolo M VsAZ dorastu a ml. iactva Koice 6. - 7.5. V4 Olympijsk ndeje r. nar. 2000, 2001 Uhersk Hradite 7.5. Majstrovstv SR v behu na 10 000m muov, ien, juniorov, junioriek Kysuck Nov Mesto 7.5. Kladivrsky de v Dolnom Kubne Doln Kubn 8.5. 1. kolo Atletickej ligy Koice 11. - 12.5. Majstrovstv SR strednch kl Trnava 13.5. M-SsAZ dorastu a starieho iactva Bansk Bystrica 13.5. 2. kolo M-ZsAZ starieho iactva a najmladieho iactva ? 13.5. 2. kolo VsAZ st. iactva a najml. iactva Koice 16.5. Majstrovstv okresu Komrno Z Nov Zmky 20. - 21.5. Majstrovstv SR vo viacboji vetkch kategri (okrem ml. iactva) Koice 20.5. Beh k srdcu SNP Martin 21.5. Medzioblastn stretnutie dorastencov a dorasteniek Dubnica nad Vhom 21.5. Eurpsky pohr v chdzi Podbrady (CZE) 23.5. Turianske hry mldee Martin 27.5. Jarn mting veternov

27.5. Eurpsky pohr klubovch majstrov Leira (POR) 28.5. 2. kolo M-SsAZ starieho iactva a prpraviek Bansk Bystrica 28.5. Majstrovstv ZsAZ dorastu a starieho iactva ? 28.5. Majstrovstv VsAZ dorastu, juniorov a dospelch Koice 30. 31.5. Majstrovstv okresu Nov Zmky Z Nov Zmky

Jn 3.6. 3. kolo M-SsAZ dorastu a mladieho iactva Dubnica nad Vhom 3.6. 3. kolo M-ZsAZ starieho iactva a najmladieho iactva ? 3.6. M-VsAZ ml. iactva a najml. iactva Michalovce 4.6. 2. kolo Atletickej ligy Bratislava 4.6. Majstrovstv SR v behu do vrchu muov, ien, juniorov, junioriek Kltor pod Znievom 4.6. Franz Schuster Memorial Schwechat (AUT) 5.6. Dubnick hodinovka Dubnica nad Vhom 6.6. Majstrovstv okresu Komrno a Nov Zmky ml. iactva Z Nov Zmky 10.6. 3. kolo M-ZsAZ mladieho iactva a 4. kolo M-ZsAZ najmladieho iactva ? 10. - 11.6. Majstrovstv SR dorastu Dubnica nad Vhom 13.6. Memoril Marty Herdovej Dubnica nad Vhom 13.6. Majstrovstv Nitrianskeho kraja Z Nov Zmky 16.6. Eurpsky pohr v behu na 10 000 m Minsk (BLR)

4

16.6. Medzittne stretnutie U18 (HUN) 16.6. Beh Dubnica - Nov Dubnica Dubnica nad Vhom 17.6. P-T-S amorn 18.6. 3. kolo M-SsAZ starieho iactva a prpraviek Dubnica nad Vhom 18.6. 3. kolo M-ZsAZ dorastu a 4. kolo M-ZsAZ mladieho iactva ? 18.6. Majstrovstv VsAZ st. iactva Koice 20.6. Majstrovstv SR Z Nov Zmky 24. - 25.6. Majstrovstv SR juniorov Bratislava 24.6. Majstrovstv SR mladieho iactva Trenn 24. - 25.6. Majstrovstv Eurpy drustiev 2. liga Tel Aviv (ISR)

Jl 1. - 2.7. Majstrovstv SR muov a ien Bansk Bystrica 6.7. Medzittne stretnutie U20 Trnava 8.7. Majstrovstv SR veternov Nitra 8.7. Majstrovstv Eurpy v behu do vrchu Kamnik (SLO) 12. - 16.7. Majstrovstv sveta dorastencov a dorasteniek U18 Nairobi (KEN) 15.7. ak pboj a Memoril Miroslava Vojteka veterni Doln Kubn 13. - 16.7. Majstrovst Eurpy do 23 rokov U23 Bydgoszcz (POL) 20. - 23.7. Majstrovstv Eurpy juniorov a junioriek U20 Grosseto (ITA) 22.7. 3. kolo Atletickej ligy amorn 23. - 29.7. Eurpsky Festival mldee EYOF U17 Gyr (HUN) 27.7. - 6.8. Majstrovstv Eurpy veternov na drhe EMACS2017 Aarhus (DEN) 30.7. Majstrovstv sveta v behu do vrchu (hore dole) Premana (ITA)

August 4. - 13.8. Majstrovstv sveta muov a ien Londn (GBR) 5.8. Night run Treniansk Teplice 6.8.2016 Majstrovstv sveta vo vytrvalostnom behu do vrchu Premana (ITA) 12.8. Majstrovstv SR v polmaratne muov a ien Rajec 20. - 25.8. Svetov univerzida Taipei (TPE) 26.8. 4. kolo M-ZsAZ dorastu a 5. kolo M-ZsAZ mladieho iactva ? 26.8. 4. kolo M-SsAZ dorastu a mladieho iactva Dubnica nad Vhom 27.8. 3. kolo VsAZ st. iactva a najml. iactva Koice 29.8. 4. kolo Atletickej ligy Trnava 29.8. 3. kolo M VsAZ dorastu a ml. iactva Koice

September 2.9. Majstrovstv sveta v behu do vrchu Masters Prusk -Vratec 2.9. 4. kolo VsAZ st. iactva a najml. iactva Koice 3.9. 4. kolo M-ZsAZ starieho iactva a 5. kolo M-ZsAZ najmladieho iactva ? 9.9. Majstrovstv SR veternov v akom pboji a v hode bremenom Doln Kubn 9.9. Finle Atletickej ligy Dubnica nad Vhom 10.9. 4. kolo M VsAZ dorastu a ml. iactv Koice 10.9. 4. kolo M-SsAZ starieho iactva a prpraviek Dubnica nad Vhom 16.9. Eurpsky pohr klubovch majstrov juniorov Leira (POR) 16. - 17.9. Majstrovstv SR starieho iactva Nov Zmky 16.9. Majstrovstv SR v behu na 10 km muov, ien, juniorov, junioriek aa 20.9. Marinsk hodinovka Martin 23.9. Majstrovstv SR vo viacboji mladieho iactva Koice 23.9. Beh Opatovou Opatov 24.9. Majstrovstv SR drustiev dorastu Bratislava 30.9. Jesenn mting veternov ? 30.9. Medzittne stretnutie U16 CRO 30.9. M-ZsAZ mladieho iactva a najmladieho iactva ?

Oktber 1.10. MMM Koice 7.10. Majstrovstv SR drustiev starieho iactva Dubnica nad Vhom

5

14.10. M-SsAZ mladieho iactva a prpraviek Dubnica nad Vhom 14.10. M-VsAZ v cezponom behu vetkch kategri Bardejov 29.10. Otvoren kvalifikcia na ME v cezponom behu amorn

November 4.11. M-ZsAZ v cezponom behu vetkch kategri ? 4.11. M-SsAZ v cezponom behu vetkch kategri Dudince 19.11. Majstrovstv SR v cezponom behu vetkch kategri amorn

December 10.12. Majstrovstv Eurpy v cezponom behu amorn 30.12. Silvestrovsk beh na tartane Dubnica nad Vhom

2.2 Termnov listina sa SsAZ pre rok 2017

Aprl 22.4. 1. kolo M-SsAZ dorastu a mladieho iactva Bansk Bystrica 29.4. 1. kolo M-SsAZ starieho iactva a prpraviek Dubnica nad Vhom

Mj 1.5. 2. kolo M-SsAZ dorastu a mladieho iactva Dubnica nad Vhom 13.5. M-SsAZ dorastu a starieho iactva Bansk Bystrica 28.5. 2. kolo M-SsAZ starieho iactva a prpraviek Bansk Bystrica

Jn 3.6. 3. kolo M-SsAZ dorastu a mladieho iactva Dubnica nad Vhom 18.6. 3. kolo M-SsAZ starieho iactva a prpraviek Dubnica nad Vhom

August 26.8. 4. kolo M-SsAZ dorastu a mladieho iactva Dubnica nad Vhom

September 15.9. 4. kolo M-SsAZ starieho iactva a prpraviek Dubnica nad Vhom

Oktber 14.10. M-SsAZ mladieho iactva a prpraviek Dubnica nad Vhom

November 4.11. M-SsAZ v cezponom behu Dudince

6

3. ADRESR 3.1 Vkonn vbor Jn GARAJ predseda Mldencka I/A, 948 03 Luenec, M: 0915 793827, e-mail: [email protected] Mgr. Milutn ERNK podpredseda Malinovskho 11, 977 01 Brezno, D: 048/6117645, e-mail: [email protected] Rastislav HRBEK sekretr a hospodr Tajovskho 228/13, 018 41 Dubnica nad Vhom., M: 0903 568022, e-mail: [email protected] Ing. Jn GIGAC len vkonnho vboru P.V. Rovnianka 11, 036 01 Martin, M: 0902 470834, e-mail: [email protected] Michal KVARKA len vkonnho vboru Tatransk 75, 974 01 Bansk Bystrica, M: 0908 553517, e-mail: [email protected] ubo BEL len vkonnho vboru Okrun 216/1, 018 51 Nov Dubnica, M: 0907 542180, e-mail: [email protected] Mgr. Katarna TULKOV len vkonnho vboru Tulsk 1, 974 01 Bansk Bystrica, M: 0908 502687, e-mail: [email protected] Alexander AKLO predseda dozornej rady M. R. tefnika 454/4, 965 01 iar nad Hronom, M: 0918 404606, e-mail: [email protected] Draho LAHODA len dozornej rady Hrukov 515/7, 031 04 Liptovsk Mikul, M: 0905 475662, e-mail: [email protected] Jn KORE len dozornej rady Bystrick rad 13, 960 01 Zvolen, e-mail: [email protected] Okrun 365, 962 71 Dudince, M: 0903 720049, e-mail: [email protected]

3.2 Zoznam oddielov a klubov SsAZ, registrovanch v SAZ pre rok 2017 Atletick klub Bacch - BACUC Predseda: Ing Norbert Nikel Sdlo: Laskomerskho 402 97665 Bacch

Telefon: 0905 616218 0903296239 Fax: 0905855610 Mail: [email protected] Web:

BCF Dukla Bansk Bystrica - BCFBB Predseda: Erika Karova Sdlo: Stavebn 1/F 97401 Bansk Bystrica

Telefon: 0902 334 005 Fax: Mail: [email protected] Web:

Beeck portov klub Bansk Bystrica - BEKBB Predseda: Matej Tabak Sdlo: Trieda SNP 7 97401 Bansk Bystrica

Telefon: Fax: Mail: [email protected] Web: www.bskbb.sk

VC Dukla Bansk Bystrica - DUKBB Predseda: Mgr. Milo Btovsk Sdlo: Hutn 3 97404 Bansk Bystrica

Telefon: 0905945125 Milo Btovsk Fax: 048/4136882 Mail: [email protected] Web: www.dukla.sk

OZ Marathon BB Team Bansk Bystrica - MARBB Predseda: Ing. Miroslav trba Sdlo: Zvolensk cesta 14 97406 Bansk Bystrica

Telefon: 0917555508 Fax: Mail: [email protected] Web: www.marathonbb.com

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.bskbb.sk/mailto:[email protected]://www.dukla.sk/mailto:[email protected]://www.marathonbb.com/

7

AK Svetlok Bansk Bystrica - SVEBB Predseda: Eduard Fldvri Sdlo: pkov 19 97405 Bansk Bystrica

Telefon: 0905608620 Fax: Mail: [email protected] Web:

AK K UMB Bansk Bystrica - UMBBB Predseda: karba Kamil Sdlo: Tulsk 1 97404 Bansk Bystrica

Telefon: 0908502687 048/4230530 Fax: Mail: [email protected] Web: www.sportklub.umb.sk

TJ Vetern klub Bansk Bystrica - VETBB Predseda: Eduard Longauer Sdlo: Orembursk 11 97401 Bansk Bystrica

Telefon: 0911893813 0908206013 Fax: Mail: [email protected] Web:

AK Z Radvansk Bansk Bystrica - ZSRBB Predseda: Lucia Sirotiarov Sdlo: Radvansk 1 97405 Bansk Bystrica

Telefon: Fax: Mail: [email protected] Web:

K Atlti BS Bansk tiavnica - SKABS Predseda: PaedDr Rbert Petro Sdlo: Kriovatka 18 96901 Bansk tiavnica

Telefon: 0915 815669 Fax: Mail: [email protected] Web:

AK Mostre MK Brezno - MOSTB Predseda: Mgr. Milutn ernk Sdlo: Malinovskho 11 97701 Brezno

Telefon: 048/6117645 Fax: 048/6115525 Mail: [email protected] Web:

Centrum Vonho asu Brezov pod Bradlom - BRCVC Predseda: Ing. Gabriela Plakov Sdlo: Nm. 7. aprla 409/20 90613 Brezov pod Bradlom

Telefon: Fax: Mail: [email protected] Web:

Atletick klub ZZO adca - JOMAC Predseda: Ing. Radka Prvarov Sdlo: ul. portovcov 2525 02201 adca

Telefon: 041/4323653 Fax: 041/4323653 Mail: [email protected] Web:

Klub Kysuckho maratnu adca - KKMCA Predseda: Mgr. Milan Pollk Sdlo: A.Bernolka 2609 02201 adca

Telefon: 0905426307 Fax: Mail: [email protected] Web: www.kysuckymaraton.sk

portov klub polcie adca - SKPCA Predseda: Ing Ladislav Sventek Sdlo: OR PZ SR Palrikova 977 02011 adca

Telefon: 0905964060 Fax: Mail: [email protected] Web: www.goralmarathon.com

portklub Dobr Niva o.z. Dobr Niva - DONIV Predseda: Ing. Milan Jakubk Sdlo: Slobody 474/58 96261 Dobr Niva

Telefon: Fax: Mail: [email protected] Web:

mailto:[email protected]:[email protected]://www.sportklub.umb.sk/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.kysuckymaraton.sk/mailto:[email protected]://www.goralmarathon.com/mailto:[email protected]

8

TJ Orava Doln Kubn - KUBIN Predseda: Jaroslav Lupk Sdlo: portovcov 1180/14-9 02601 Doln Kubn

Telefon: 0907830936 0907830936 Fax: Mail: [email protected] Web: www.oravatjatletika.weblahko.sk

Beeck klub Doln Kubin - MEKDK Predseda: Miroslav Hrabal Sdlo: Obrancov mieru 1780/3 02601 Doln Kubin

Telefon: 0908499183 Fax: Mail: [email protected] Web:

Atletika Dubnica nad Vhom - ATLDC Predseda: Ing. ubo Bel Sdlo: Centrum I 39/98 -114 01841 Dubnica nad Vhom

Telefon: Fax: Mail: [email protected] Web:

Jogging klub Dubnica nad Vhom - JOGDC Predseda: Ing. Jn Bakyta Sdlo: Centrum I 28/61 01841 Dubnica nad Vhom

Telefon: 0905302268 Fax: Mail: [email protected] Web:

OSA-portov akadmia o.z Dubnica nad Vhom - OSADC Predseda: Adrin Gazdk Sdlo: Pod hjom 1097/97 01841 Dubnica nad Vhom

Telefon: 0903567810 Fax: Mail: [email protected] Web: www.osaacademy.sk

AK Spartak Dubnica nad Vhom - ZTSDU Predseda: Rastislav Hrbek Sdlo: Tajovskho 228/13 01814 Dubnica nad Vhom

Telefon: 0903568022 0948888765 Fax: 042/4427749 Mail: [email protected] Web: www.atletikadubnica.sk

K mesta Dudince - MSKDC Predseda: Ing. Jlius Nyrjas Sdlo: Okrun 212 96271 Dudince

Telefon: 045/5583112 0903720049 Fax: 045/5583261 Mail: [email protected] Web:

K ACHILES Handlov - ACHIL Predseda: ubomr Blaho Sdlo: Dukliansk 14 97251 Handlov

Telefon: Fax: Mail: [email protected] Web:

Atletick klub Krupina - KRUPI Predseda: Mgr. Jlius Korok Sdlo: M.R.tefnika 862/29, 96301 Krupina

Telefon: 0908918121 Fax: Mail: [email protected] Web:

MKS-Atletick klub Kysuck Nov Mesto - ZVLKM Predseda: Milan Slivka Sdlo: SA 1302/11 02404 Kysuck Nov Mesto

Telefon: 0911934371 041/4214351 Fax: Mail: [email protected] Web:

K Atm Levice - ATOLE Predseda: Mgr. Mria Kuriakov Sdlo: Slobody 1 93405 Levice

Telefon: 0903352674 Fax: Mail: [email protected] Web: www.skatom.sk

mailto:[email protected]://www.oravatjatletika.weblahko.sk/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.osaacademy.sk/mailto:[email protected]://www.atletikadubnica.sk/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.skatom.sk/

9

VIETO DA Levice - DSALE Predseda: Tom Kritof Sdlo: Tekovsk 4 93401 Levice

Telefon: 0907071562 0915978573 Fax: Mail: [email protected] Web:

Atletick club Kriv Liptovsk Mikul - ACKLM Predseda: Draho Lahoda Sdlo: Vansovej 1816/11 03101 Liptovsk Mikul

Telefon: 0904688006 0905475662 Fax: Mail: [email protected] Web: [email protected]

K Copy-Servis Liptovsk Mikul - COPLM Predseda: Porubiak Vladimr Sdlo: Ianovo 63 03101 Liptovsk Mikul

Telefon: 0445621639 0903846920 Fax: Mail: [email protected] Web: www.copyservislm.sk

Centrum vonho asu Liptovsk Mikul - CVCLM Predseda: PhDr. Roman Krlik Sdlo: Nbr.Dr.A.Stodolu 1932/47 03101 Liptovsk Mikul

Telefon: 0911641241 0911641241 Fax: 911641241 Mail: [email protected]lm.edu.sk Web:

Zdravie v pohybe Luatn - ZPLUC Predseda: Mgr. Marek Vojnk Sdlo: 4 97661 Luatn

Telefon: 0914323738 Fax: Mail: [email protected] Web:

MAC REDOX Luenec - MACLC Predseda: Jn Garaj Sdlo: Rbanisko 1/76 94803 Luenec

Telefon: 047/4333793 0907133042 Fax: Mail: [email protected] Web:

Opatovan Luenec - OPALC Predseda: Mgr. Michal Novodomsk Sdlo: Bratrcka 355/19 98415 Luenec

Telefon: Fax: Mail: [email protected] Web:

Atletick klub pri SZ Luenec - SZSLC Predseda: PaedDr Mria Pleov Sdlo: Gemersk cesta 1 94801 Luenec

Telefon: Fax: Mail: [email protected] Web:

Beeck klub Lys pod Makytou - LYSPM Predseda: Janek Rbert Sdlo: 187 02054 Lys pod Makytou

Telefon: 0907603337 Fax: 042/4680220 Mail: [email protected] Web:

Atletick klub ZTS Martin - ZTSMT Predseda: Mgr. Pavol Zemko Sdlo: P.O.BOX 87 03601 Martin

Telefon: 0903530080 Fax: Mail: [email protected] Web:

TJ A FbO Nin nad Oravou - NIZNA Predseda: Mgr. Marin Klimk Sdlo: Z Nov Doba 02743 Nin nad Oravou

Telefon: 0905688086 Fax: 043/5381344 Mail: [email protected] Web:

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.copyservislm.sk/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

10

Boscovia Nov Dubnica - BOSDC Predseda: Mgr. Eva Hanuliakov Sdlo: Trenianska 66/28 01851 Nov Dubnica

Telefon: Fax: Mail: [email protected] Web:

AO Olympia Povask Bystrica - OLYPB Predseda: Mgr. Dudr Stanislav Sdlo: Z kolsk 10 01701 Povask Bystrica

Telefon: 0903481718 0903571726 Fax: Mail: [email protected] Web:

AO Sparta Povask Bystrica - SPAPB Predseda: Mgr. Zdenk Kojan Sdlo: Kukuinova .2116 01701 Povask Bystrica

Telefon: 0910482860 0903570873 Fax: 0917536928 Mail: [email protected] Web:

HK 95 Povask Bystryca - HKPOB Predseda: Mgr. Jn Zlocha Sdlo: portovcov 2112 01701 Povask Bystryca

Telefon: Fax: Mail: [email protected] Web:

Aktvne vykopvky Prievidza - AKVPD Predseda: Ladislav Szibilla Sdlo: Ktovsk 9/7 97101 Prievidza

Telefon: Fax: Mail: [email protected] Web:

AK Bank Prievidza - BANPD Predseda: Ondrej Hanzlk Sdlo: P.Dobinskho 746/3 97101 Prievidza

Telefon: 0904153355 Fax: Mail: [email protected] Web:

AK pri Karate Prievidza - SKKPD Predseda: Mgr. Daana ierna Sdlo: . Ondrejova 13/4 97106 Prievidza

Telefon: 0908736720 Fax: Mail: [email protected] Web:

Klub be. a priat. portu Pchov - KBPSP Predseda: Peter Dene Sdlo: Tovrensk 1663/41A 02001 Pchov

Telefon: 0902 134871 Fax: Mail: [email protected] Web:

Maratn klub Rajec - RAJEC Predseda: Pavol Uhlrik Sdlo: Mudrochov 909/4 01501 Rajec

Telefon: 0903175665 Fax: Mail: [email protected] Web: www.rajeckymaraton.sk

Rosly klub Rajec - ROSRA Predseda: Roman Slyko Sdlo: Hollho 162/17 01501 Rajec

Telefon: 0902820105 Fax: 0902820105 Mail: [email protected] Web: www.rosly.sk

AK Iskra pri Z Revca - AKIRE Predseda: Mgr Jana Vavrekov Sdlo: Komenskho 7 05001 Revca

Telefon: 421949674668 Fax: Mail: [email protected] Web:

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.rajeckymaraton.sk/mailto:[email protected]://www.rosly.sk/mailto:[email protected]

11

AK pri Z Janka Kra ahy - JKSAH Predseda: Mgr. Jozef uchter Sdlo: Mldencka 24 93601 ahy

Telefon: Fax: 036 7410621 Mail: [email protected] Web:

AK pri Z L. Balleka ahy - LBSAH Predseda: PaedDr Beata Bazalov Sdlo: E. B. Luka 6 93601 ahy

Telefon: 036 7411184 Fax: Mail: [email protected] Web:

AK pri Z L. Pongrcza ahy - LPSAH Predseda: Mgr. Katarna Lszkov Sdlo: Mldencka 24 93601 ahy

Telefon: 036 7410870 Fax: Mail: [email protected] Web:

Atletick klub pri Z Tlmae - AKTLM Predseda: Mgr. Helena Bartov Sdlo: kolsk 9 93521 Tlmae

Telefon: Fax: Mail: [email protected] Web:

AC Victoria Turany nad Vhom - VICTU Predseda: Mgr. Miroslav Kluiarovsk Sdlo: Gen. Frau 10 03853 Turany nad Vhom

Telefon: 0908938451 0908199572 Fax: Mail: [email protected] Web:

AK mesta Zvolen - AKMZV Predseda: Mgr. Miroslav Brada Sdlo: Viovskho 2505/5 96001 Zvolen

Telefon: 0911204837 0455366113 Fax: Mail: [email protected] Web:

AK Danica Zvolen - DANZV Predseda: Mgr. Danica Sokolkov Sdlo: Prachatick 21 96001 Zvolen

Telefon: 0908346400 045/5360782 Fax: Mail: [email protected] Web:

AK Trojky Zvolen - TROZV Predseda: Ing Eva uga Sdlo: P.Jilemnickho 1035/2 96001 Zvolen

Telefon: Fax: Mail: [email protected] Web:

Mestsk portov klub iar nad Hronom - SNPZH Predseda: Adam Pajunk Sdlo: Horn Ves 44/D/71 97601 iar nad Hronom

Telefon: 0917188772 Fax: Mail: [email protected] Web: www.atletika.mskziar.sk

AC ilina - ACZUZ Predseda: Jozef imko Sdlo: Viov 672 01323 ilina

Telefon: 0949734849 Fax: Mail: [email protected] Web:

Atletick akadmia ilina - AKAZA Predseda: Bc. Karol Haas Sdlo: Karola Kmeku 3150/1 01008 ilina

Telefon: 0902393422 Fax: Mail: [email protected] Web:

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.atletika.mskziar.sk/mailto:[email protected]:[email protected]

12

Slov. asocicia ultramar. ilina - SAUZA Predseda: Ing. Marin Michalk Sdlo: .d. 364 01332 ilina

Telefon: 0904701612 Fax: Mail: [email protected] Web:

K Juventa ilina - SKJZA Predseda: Mgr. Marian Zrnk Sdlo: Gerlachovsk 3 01008 ilina

Telefon: 0905315540 Fax: Mail: [email protected] Web: www.juventa.org

portov klub polcie ilina - SKPZA Predseda: Ing. ubo Cesnek Sdlo: Hekova 36 01001 ilina

Telefon: 0961403905 0915823357 Fax: 0961403905 Mail: [email protected] , [email protected] Web: www.askpzilina.sk

AO Slvia U ilina - SLAZI Predseda: Trnkova Katarina Sdlo: B.S.Timravy 8/84 01008 ilina

Telefon: 0910909932 Fax: Mail: [email protected] Web:

mailto:[email protected]:[email protected]://www.juventa.org/mailto:[email protected]:[email protected]://www.askpzilina.sk/mailto:[email protected]

13

4. VEOBECN USTANOVENIA 4.1 Predpis Sae Stredoslovenskho atletickho zvzu (alej len SsAZ) v atletike sa riadia pravidlami atletiky a ustanoveniami tohto Sanho poriadku.

4.2 Riadenie sa Majstrovsk sae drustiev a jednotlivcov SsAZ riadi komisia sa SsAZ pod vedenm jej predsedu. Priame riadenie sa zabezpeuje komisia sa SsAZ prostrednctvom riadiacich sa (pre sae drustiev) a technickch delegtov (pre sae jednotlivcov), ktor zodpovedaj za portovo-technick organizciu sa na tadine a v saiach drustiev kolo oficilne uzavr vydanm spravodaja.

4.3 Vekov kategrie na rok 2017 Mui a eny - ronk 1996 a star Juniori (Jri) a juniorky ( Jky) - ronk 1998-99 Dorastenci (Dci) a dorastenky (Dky) - ronk 2000-01 Star iaci (Sci) a starie iaky (Sky) - ronk 2002-03 Mlad iaci (Mci) a mladie iaky (Mky) - ronk 2004-05 Prpravka chlapci (PCH) a prpravka dievat (PD) - ronk 2006 a mlad tart za vyiu vekov kategriu je povolen iba v disciplnach rozsahu pretekania svojej vekovej kategrie.

4.4 Rozsah pretekania Do rozsahu sanch discipln patria disciplny majstrovsk (M), doplnkov (D) a majstrovsk hala (Mh). Pretekri a pretekrky v kategrii najmladieho iactva mu v jeden de tartova maximlne v troch disciplnach, z ktorch maximlne dve mu by dlhie ako 200m a z nich maximlne jedna me by dlhia ako 300m. Pretekri a pretekrky v kategrii mladieho iactva mu v jeden de tartova maximlne v troch disciplnach, z ktorch maximlne dve mu by dlhie ako 200m a z nich maximlne jedna me by dlhia ako 300m. Mladie iactvo me tartova vo vdskej tafete, ale nie na seku 400 m. Pretekri a pretekrky v kategrii starieho iactva mu v jeden de tartova maximlne v troch disciplnach, z ktorch maximlne dve mu by dlhie ako 200m a z nich maximlne jedna me by dlhia ako 400m. Pretekri a pretekrky v kategrii dorastu mu v jeden de tartova maximlne v troch disciplnach, z ktorch maximlne dve mu by dlhie ako 200m a z nich maximlne jedna me by dlhia ako 400m. Pretekri a pretekrky v kategrii juniorov mu v jeden de tartova najviac v dvoch disciplnach dlhch ako 200 m. Pretekri a pretekrky v kategrich najml. iactva, ml. iactva, st. iactva, dorastu, juniorov nemu v jeden de sai vo viacboji a inej disciplne. Poznmka: Beeck a chodeck disciplny uveden v metroch sa konaj na drhe, v kilometroch na ceste.

disciplna mui jri dci st. ci ml. ci

prpr. chla. eny jky dky

st. ky

ml. ky

prpr. diev.

50 m D D D D D D D D D D D D

60 m Mh Mh Mh M M M Mh Mh Mh M M M

100 yardov D D D D D X D D D D D X

100 m M M M D D X M M M D D X

150 m D D D M M M D D D M M M

200 m M M M D D X M M M D D X

300 m D D D M D X D D D M D X

400 m M M M D X X M M M D X X

500 m D D D D X X D D D D X X

600 m D D D D M M D D D D M M

800 m M M M M D D M M M M D D

1000 m D D D D D M D D D D D M

1500 m M M M D M D M M M D M D

1 ma D D D D D D D D D D D D

2000 m D D D D D D D D D M D D

3000 m D D M M X X D D M D X X

5000 m M M D X X X M M D X X X

10 000 m M M D X X X M D D X X X

15 000 m D D X X X X D D X X X X

hodinovka D D X X X X D D X X X X

20 000 m D D X X X X D D X X X X

25 000 m D D X X X X D X X X X X

14

30 000 m D D X X X X D X X X X X

5 km D D D X X X D D D X X X

10 km M M D X X X M M D X X X

15 km D D X X X X D D X X X X

20 km D D X X X X D D X X X X

polmaratn M D X X X X M D X X X X

25 km D D X X X X D D X X X X

30 km D D X X X X D D X X X X

maratn M D X X X X M D X X X X

50 km D X X X X X D X X X X X

100 km D X X X X X D X X X X X

24-hodinovka D X X X X X D X X X X X

Cezpon beh

M M M M M D M M M M M D

Do 12 km

Do 10 km

Do 8km

Do 5km

Do 3km

Do 2km

Do 12 km

Do 10km

Do 8km

Do 5km

Do 3km

Do 2km

50 m prek. D D D D D D D D D D D D

60 m prek.

106,7-13,72-9,14-9,72 Mh Dh X X X X

100,0-13,72-9,14-9,72 X Mh Dh X X X

91,4-13,72-9,14-9,72 X X Mh Dh X X

84,0-13,00-8,50-13,00 X X X Mh Dh X

76,2-11,70-7,50-10,80 X X X X M D

84,0-13,00-8,50-13,00 Mh Mh Dh X X X

76,2-13,00-8,50-13,00 X X Mh Dh X X

76,2-13,00-8,20-14,20 X X X Mh Dh X

76,2-11,70-7,50-10,80 X X X X M D

80 m prek. X X X X X X X X X D D X

100 m prek.

84,00-13,00-8,50-10,50 D D D M D X M M D X X X

76,2-13,00-8,50-10,50 X X M D X

X

76,2-13,00-8,20-13,20 X X X M D X

110 m prek.

106,7-13,72-9,14-14,02 M D X X X X

100,0-13,72-9,14-14,02 X M D X X X

91,4-13,72-9,14-14,02 X X M D X X

200 m prek. 76,2-18,29-18,29-17,10 X X X D D X X X X D D X

300 m prek.

84,0-50,00-35,00-40,00 X X D X X X

76,2-50,00-35,00-40,00 X X X M D X D D D M D X

400 m prek.

91,4-45,00-35,00-40,00 M M D X X X

84,0-45,00-35,00-40,00 X X M D X X

76,2-45,00-35,00-40,00 M M M D X X

1500 m prek. X X X M D X X X D M D X

2000 m prek. D D M D X X D D M D X X

3000 m prek. M M D X X X M M D X X X

chdza 1000 m X X X D D M X X X D D M

chdza 2000 m X X X X M D X X X X M D

chdza 3000 m D D D M D X D D D M D X

chdza 5000 m D D M D X X D M M D X X

chdza 10 000 m D M D D X X D M D X X X

hodinovka D D D X X X D D D X X X

chdza 20 000 m D D X X X X D D X X X X

2-hodinovka D X X X X X D X X X X X

chdza 30 000 m D X X X X X D X X X X X

chdza 50 000 m D X X X X X D X X X X X

chdza 1 km X X X D D D X X X D D D

chdza 2 km X X X D D D X X D D D D

chdza 3 km D D D D D X D D D D D X

chdza 5 km D D D D X X D D D D X X

15

chdza 10 km D D D X X X D D D X X X

chdza 20 km M D X X X X M D X X X X

chdza 30 km D X X X X X D X X X X X

chdza 35 km D X X X X X D X X X X X

chdza 50 km M X X X X X D X X X X X

chdza 100 km D X X X X X D X X X X X

vka M M M M M M M M M M M M

r M M M M D X M M M M D X

diaka M M M M M M M M M M M M

trojskok M M M X X X M M M X X X

gua 2 kg X X X X D X X X X X D X

gua 3 kg X X X D M X X X M M M X

gua 4 kg X X D M X X M M D X X X

gua 5 kg X D M D X X X X X X X X

gua 6 kg X M D X X X X X X X X X

gua 7,26 kg M D X X X X X X X X X X

disk 1 kg X X X M D X M M M M D X

disk 1,5 kg X X M D X X X X X X X X

disk 1,75 kg X M D X X X X X X X X X

disk 2,00 kg M D X X X X X X X X X X

kladivo 3 kg X X X D D X X X M M D X

kladivo 4 kg X X X M D X M M D D X X

kladivo 5 kg X X M D X X X X X X X X

kladivo 6 kg X M D X X X X X X X X X

kladivo 7,26 kg M D X X X X X X X X X X

otep 500 g X X X X X X X X M M D X

otep 600 g X X X M D X M M D D D X

otep 700 g X X M D X X X X X X X X

otep 800 g M M D X X X X X X X X X

kriket.loptika X X X X M M X X X X M M

hod bremenom D D D D X X D D D D X X

printr. 3-boj D D D D X X D D D D X X

vrhask 3-boj X X X D X X X X X D X X

vrhask 4-boj D D D D D X D D D D D X

vrhask 5-boj X X X X X X X X X X X X

tvorboj X X X X X M X X X X X M

60 m, 600 m, kriket, diaka

pboj X X X X Mh D Mh Mh Mh Mh Mh D

Hala ,J,D,St.ky.: 60m pr.,vka,gua,diaka,800m Vonku ml. iactvo: 60m pr.,loptika,60m,diaka,600m

Hala ml. iactvo - 60m pr.,gua,60m,diaka,600m

sedemboj Mh Mh Mh Mh Dh X M M M M D X

Vonku ,J,Dky- 100m pr.,vka,gua,200m-diaka,otep,800m Vonku St. ky- 100m pr.,vka,gua,150m-diaka,otep,800m

Hala - 60m,diaka,gua,vka-60m pr.,r,1000m

devboj X X X M D X X X X X X X

14. 15. ro. - 100 m prek.,disk,r,otp - 60m,diaka,gua,vka,1000m

desaboj M M M X X X D D X X X X

M,J,D - 100m,diaka,gua,vka,400m-110m pr.,disk,r,otep,1500m - 100m, disk,r,otep, ,400m-110m pr., diaka,gua,vka 1500m

tafeta 4x60 m X M M M X X X M M M

tafeta 4x100 m M M M D D X M M M D D X

tafeta 4x200 m Mh Mh Mh Mh Mh X Mh Mh Mh Mh Mh X

tafeta 3x300 m X X X D D X X X X D D X

tafeta 1-2-3-400 m X X M D D X X X M D D X

tafeta 4x300 m X X X M D X X X X M D X

tafeta 4x400 m M M D D X X M M D D X X

tafeta 3x1000 m D D D D D D D D D D D D

tafeta 4x800 m D D D D D D D D D D D D

tafeta 4x1500 m D D D D D D D D D D D D

Ekiden (maratn) D X X X X X D X X X X X

16

4.5 Rozhodcovia Komisia rozhodcov SsAZ schvli na majstrovsk sae tartra, hlavnho rozhodcu, jeho zstupcu a vrchnka chdze poda nvrhu usporiadatea. Hlavn rozhodca a jeho zstupca spolu s riadiacim sae (v sai jednotlivcov s technickm delegtom) tvoria jury pretekov, ktor rozhoduje o podanch protestoch. Hlavn rozhodca je povinn zabezpei porovnanie dosiahnutch vkonov s platnmi slovenskmi rekordmi a najlepmi slovenskmi vkonmi a v prpade ich vyrovnania alebo prekonania vykon potrebn kony v zmysle ustanoven pravidiel atletiky a smernice SAZ o rekordoch. Spolu so zstupcom HR vypracuje priamo na tadine strun sprvu o pretekoch a zale ju predsedovi komisie rozhodcov SsAZ - Duan Chatrnch, Boleov 178, 018 53 Boleov, M: 0917 490489, e-mail: [email protected]

4.6 Hlavn povinnosti usporiadatea 1. Najneskr 14 dn pred pretekmi zale na [email protected] pokyny (u sae jednotlivcov propozcie) s uvedenm

podrobnch informci pre dobr prpravu pretekov (spsob prihlok, e-mailov adresa pre zasielanie prihlok v elektronickej forme, cesta na tadin, atne, miesto a as otvorenia kancelrie pretekov, asov program, zvltnosti tadina, monosti oberstvenia...).

2. Zabezpe dobr organizciu stretnutia, zdravotn slubu, vybavenie na poskytnutie prvej pomoci. 3. Zabezpe vas tadin, jeho vybavenie a vyznaenie (ninie, nradie, pito, tlaiv, rozmnoen asov program). 4. Pri majstrovstvch jednotlivcov si najneskr 14 dn pred pretekmi vyiada od sekretra SsAZ zaslanie medail a diplomov,

ktorch odovzdanie zabezpe poas pretekov. 5. Zabezpe dostatok rozhodcov a vyplat im, ako aj technickmu delegtovi (riadiacemu sae), nleitosti poda

hospodrskych smernc SAZ. 6. Zabezpe psanie zpisov poda pokynov riadiaceho sae (technickho delegta). 7. Zabezpe spracovanie a najneskr do 2 dn po stretnut odoslanie vsledkov poda rozdeovnka bod 4.8. 8. Ihne po skonen stretnutia sae drustiev odovzd originly zpisov riadiacemu sae ku kontrole. 9. V prpade prekonania alebo vyrovnania slovenskho rekordu alebo najlepieho slovenskho vkonu postupuje v slade

s pravidlami atletiky a smernicou SAZ o rekordoch. 10. Zabezpe elektronick meranie asov, ktorho nklady uhrdza sekretr SsAZ. 11. Zabezpe fundovanho hlsatea. 12. Vyfakturuje prspevok na technick zabezpeenie sekretrovi SsAZ.

4.7 Povinnosti vedceho drustva 1. Zabezpei financie, dopravu atltov na preteky. 2. Zaisti zaslanie predbenej prihlky poda pokynov usporiadatea. 3. Zabezpei, aby kad len vpravy mal so sebou "Preukaz poistenca" pre prpad razu alebo ochorenia. 4. Dostavi sa vas do kancelrie pretekov na technick poradu a odovzda definitvnu prihlku poda pokynov usporiadatea. 5. Zaplati tartov poplatky a pokuty. 6. Na vzvu riadiaceho sae (technickho delegta) vykona prpadn zmenu pri nzkom alebo nadmernom pote atltov

prihlsench na disciplnu. 7. Skontrolova asov program a oboznmi s nm atltov. 8. Poas pretekov dohliada na vasn nastpenie atltov na tart, v prpade prelnania sa discipln postupova poda pravidiel

atletiky. Sledova priebeh pretekov a vas poda prpadn nmietky alebo protest. 9. Zabezpei nvrat vpravy.

mailto:[email protected]:[email protected]

17

4.8 Rozdeovnk pokynov, propozci, spravodajov a vsledkov pokyny a propozcie spravodaj vsledky Frantiek Tth Pionierska 33, 927 01 aa - 1x 1x e mail: [email protected] internet saz e mail: [email protected] 1x 1x 1x

4.9 Preloenie a zaiatok pretekov Usporiadate neme z vlastnho rozhodnutia preloi termn pretekov. Ak neme v stanovenom termne preteky usporiada na svojom tadine, je povinn zabezpei ich usporiadanie na inom tadine, prpadne sa dohodn o usporiadan s inm oddielom. Preloenie miesta, prpadne zmenu termnu, mus najneskr 2 tdne vopred oznmi prostrednctvom e-mailov drustvm SsAZ a prostrednctvom web strnky www.atletikasvk.sk . Odmietnutie pridelenho kola me znamena vylenie vetkch drustiev usporiadatea zo sa roku 2017. Ak hlavn rozhodca odlo preteky pre nepriazniv poasie, dohodne riadiaci sae (technick delegt) s usporiadateom a vedcimi drustiev nov termn. Ak k dohode nedjde, rozhodne komisia sa SsAZ. Vetky majstrovsk sae sa zanaj najskr o 10,00 hod. Tento zaiatok me usporiadate zmeni na neskor so shlasom komisie sa SsAZ.

4.10 Nasadzovanie a rebovanie Riadiaci sae (technick delegt) pri nasadzovan behov vychdza z vsledkov uskutonench majstrovskch stretnut s prihliadnutm na alie znme vsledky, prpadne i vsledky z halovej a predchdzajcej sezny. Zaraovanie do drh a poradie pokusov atltov u technickch discipln sa uruje v slade s pravidlami atletiky.

4.11 Zpisy discipln Usporiadate zabezpe napsanie zpisov poda pokynov riadiacich sae a technickch delegtov. Pokia sa ihne na pretekoch nepu vsledky, hlavn rozhodca u vrchnkov discipln zabezpe vyplnenie zpisov dvojmo, aby usporiadate mohol z kpi zpisov spracova vsledky. Do zpisov v skoku do vky a v skoku o rdi sa uved i postupn vky.

4.12 Psanie vsledkov Vsledkov listina obsahuje hlaviku (usporiadate, druh, termn a miesto konania pretekov), vsledky poda jednotlivch discipln a zveren daje - poasie, smer a priblin sila vetra, pokia nebol meran, udelen lt a erven karty, rozhodnutie o oficilnych protestoch, zranenia, men - riaditea pretekov, riadiacich sa (technickch delegtov) a hlavnho rozhodcu, neoficilnu tabuku kola i celej sae (iba v sai drustiev) a meno spracovatea vsledkov. Vo vsledkoch disciplny sa uvedie poradie, meno a priezvisko atlta, dtum narodenia, skratka oddielovej prslunosti, dosiahnut vkon a v sai drustiev i pridelen body. Vsledky beeckch discipln s viacermi finlovmi behmi (behy na as) sa pu pri saiach drustiev za kad finlov beh samostatne. Uklad sa uvies i vku prekok a hmotnos ninia. V printoch do 200 metrov vtane, v skoku do diaky a v trojskoku sa uvdza i rchlos vetra, u skokov pri rchlosti vetra nad 2m/sec. sa uvedie i najdlh regulrny skok s hodnotou sily vetra do 2m/sec. Vo vsledkoch sa uved i atlti, ktor nemali vydaren pokus (O), ktor sa nedokonili (NF), boli diskvalifikovan (DQ) alebo na sa nenastpili (NP).

4.13 Protesty a odvolania Pri podan protestov a ich vybavovan sa postupuje poda pravidiel atletiky. Protesty musia by podan vas hlavnmu rozhodcovi atltom alebo jeho zstupcom psomne a doloen vkladom 10,- . Protest riei jury v zloen: hlavn rozhodca, zstupca hlavnho rozhodcu a riadiaci sae alebo technick delegt. Jury mus protest na mieste doriei, aby stretnutie mohlo by uzavret. Pri zamietnut protestu prepad vklad v prospech SsAZ, v opanom prpade sa vklad vracia. Vsledok rozhodnutia o proteste sa uvedie do vsledkov. V saiach drustiev riadiaci sae mus zmeni bodov vsledok dosiahnut na ihrisku, ak pri kontrole zist nesprvnosti (chybn potanie bodov, neoprvnen tart, ap.). Proti rozhodnutiam riadiaceho sae v spravodaji je mon do 7 dn po zaslan spravodaja poda odvolanie (rozhoduje dtum potovej peiatky) na komisiu sa SsAZ. Odvolanie sa podva bez vkladu a zasiela doporuene. Rozhodnutie komisie sa SsAZ je konen.

mailto:[email protected]://www.atletikasvk.sk/

18

5. SAE DRUSTIEV

5.1 Prehad sa drustiev SsAZ a postup do vych sa Vetky sae drustiev s jednoron, bez vplyvu umiestnenia na zaradenie do sa v nasledujcom roku. Prebiehaj formou viacstretnutia za asti vetkch drustiev zaradench do sae. Viackolov sae drustiev muov a ien s riaden priamo SAZ v rmci celej SR. Vo vetkch kategriach je sa tvorkolov. Zo sa SsAZ postupuj na majstrovstv SR drustiev prv dve drustv zo sa dorastencov, prv tri drustv dorasteniek a prv dve drustv zo sa starch iakov a starch iaok.

5.2 hrada Drustv tartuj v sai na vlastn nklady, alebo nklady TJ. Usporiadate zna nklady spojen s usporiadanm kola (prenjom tadina, cestovn a odmena rozhodcom, technick ata, a pod.). Drustv nebud plati san vklad pred saou, tartovn sa bude plati vdy pred kadm kolom vo vke 2 (prpravky, mladie iactvo), 3 ( ostatn kategrie) za kadho odprezentovanho pretekra. Pretekri mimo sa zaplatia tartovn 5 za pretekra. tartovn vyberie usporiadate. Pri dohlke 1 za pretekra a plus tartovn, pri odhlke pretekra a disciplny 0,50 . Okrem toho SsAZ uhrad nklady na elektrick asomieru a pota.

5.3 Riadenie sa Za riadenie sa je zodpovedn predseda komisie sa Ing. Jn Gigac, P.V.Rovnianka 11, 036 01 Martin 0902 470834

5.4 as v saiach Juniori (4 drustv)

SVEBB, ZTSDU, ACKLM, ZTSMT Juniorky (5 drustiev)

SVEBB, ZTSDU, ACKLM, CVCLM, ZTSMT Dorastenci (9 drustiev)

SVEBB, UMBBB, ZTSDU, CVCLM, OLYPB, MACLC, ZTSMT, SKPZA, SLAZI Dorastenky (14 drustiev)

SVEBB, UMBBB, MOSTB, KUBIN, ZTSDU, CVCLM, OLYPB, MACLC, ZTSMT, NIZNA, SNPZH, SKPZA, SLAZI, MSKDC Star iaci (13 drustiev)

SVEBB, UMBBB, MOSTB, KUBIN, ZTSDU, CVCLM, OLYPB, ZTSMT, DANZV, SNPZH, SKPZA, SLAZI, MSKDC Starie iaky (13 drustiev)

SVEBB, UMBBB, MOSTB, KUBIN, ZTSDU, ACKLM, CVCLM, OLYPB, ZTSMT, VICTU, SNPZH, SKPZA, SLAZI Mlad iaci (13 drustiev)

SVEBB, UMBBB, MOSTB, ZTSDU, KRUPI, ACKLM, CVCLM, OLYPB, MACLC, NIZNA, SNPZH, SKPZA, SLAZI Mladie iaky (16 drustiev)

SVEBB, UMBBB, MOSTB, JOMAC, KUBIN, ZTSDU, KRUPI, ACKLM, CVCLM, OLYPB, MACLC, NIZNA, AKIRE, SNPZH, SKPZA, MSKDC

Prpravka chlapci (12 drustiev)

UMBBB, MOSTB, KUBIN, ZTSDU, KRUPI, ACKLM, CVCLM, OLYPB, DANZV, SNPZH, SKPZA, MSKDC Prpravka dievat (14 drustiev)

UMBBB, MOSTB, KUBIN, ZTSDU, KRUPI, ACKLM, CVCLM, OLYPB, VICTU, DANZV, SNPZH, SKPZA, ZTSMT, MSKDC

5.5 Termny a usporiadatelia kl Dorast a mladie iactvo Starie iactvo a prpravka

1.kolo 2204 UMBBB 2904 ZTSDU 2.kolo 0105 ZTSDU 2705 UMBBB 3.kolo 0306 ZTSDU 1806 ZTSDU 4.kolo 0109 ZTSDU 1009 ZTSDU

19

5.6 Prehad discipln v jednotlivch kolch JUNIORI A DORASTENCI: 100m, 200m, 400m, 800m (I.,III. kolo), 1500m (II.,IV. kolo), 3000m (I. kolo), 110m prek., 300m prek.(I.,III.kolo), 400m prek.(II.,IV.kolo), 2000m prek. (II. kolo), vka, diaka, trojskok, r, gua, disk, otep, kladivo, 3 000m chdza(I., III.kolo), 4x100 m (I., III. kolo), 100-200-300-400 m (II., IV. kolo) JUNIORKY A DORASTENKY: 100m, 200m, 400m, 800m (I.,III. kolo), 1500m (II.,IV. kolo), 3000m (I. kolo), 100m prek., 300m prek.(I.,III.kolo), 400m prek.(II.,IV.kolo), 2000m prek. (II. kolo), vka, diaka, trojskok, r, gua, disk, otep, kladivo, 3 000m chdza(I.,III.kolo), 4x100m (I., III. kolo), 100-200-300-400 m (II., IV. kolo) STAR IACI: 60m, 150m, 300m, 800m, 3000m, 100m prek., 300m prek., 1500m prek. (I. a III. kolo), diaka, vka, r, gua, disk, otep, kladivo, 3 000m chdza, 4x60 m (I., III. kolo), 4x300 m (II., IV. kolo) STARIE IAKY: 60m, 150m, 300m, 800m, 2000m, 100m prek., 300m prek., 1500m prek. (I. a III. kolo), diaka, vka, r, gua, disk, otep, kladivo, 3 000m chdza, 4x60 m (I., III. kolo), 4x300 m (II., IV. kolo) MLAD IACI: 60m, 150m, 600m, 1500m, 60m prek., vka, diaka, gua, kriket, 2 000m chdza, 4x60m MLADIE IAKY: 60m, 150m, 600m, 1500m, 60m prek., vka, diaka, gua, kriket, 2 000m chdza, 4x60m PRPRAVKA CHLAPCI: 60m, 150m, 600m, 1000m, vka, diaka, kriket, 1 000m chdza, 4x60m PRPRAVKA DIEVAT: 60m, 150m, 600m, 1000m, vka, diaka, kriket, 1 000m chdza, 4x60m

5.7 Prva, podmienky a obmedzenia tartu V sai drustiev maj prvo tartova atlti a atltky - lenovia prslunho oddielu, prpadne inho oddielu s povolenm hosovanm poda smernice SAZ (prloha 2), ktor s registrovan v SAZ. V kategrich juniorov tartuj chlapci a dievat ronk 1998 a 1999 v rozsahu pretekania svojej vekovej kategrie V kategrich dorastu tartuj chlapci a dievat ronk 2000 a mlad v rozsahu pretekania svojej vekovej kategrie. V kategrii starieho iactva tartuj chlapci a dievat ronk 2002 a mlad v rozsahu pretekania svojej vekovej kategrie. V kategrich mladieho iactva tartuj chlapci a dievat, ronk narodenia 2004 a mlad. V kategrich prpraviek tartuj chlapci a dievat, ronk narodenia 2006 a mlad. V jednotlivch kategrich me v jednom kole za drustvo nastpi tento maximlny poet atltov: Dorastenci 26 st. iaci 22 ml. iaci 18 prp. chlapci - 16 Dorastenky 26 st. iaky 22 ml. iaky 18 prp. dievat - 16 Kad atlt me v jednom kole nastpi najviac v troch disciplnach, vrtane tafety. Poet tartujcich v jednej disciplne je ubovon. Obmedzenia tartov poda rozsahu pretekania. Drustvo nemus obsadi kad disciplnu. Podmienkou tartu drustva je uhradenie sanho poplatku poda bodu 5.2.

5.8 Prehad tartov Pri prezentcii na jednotliv kol odovzd vedci riadiacemu sae upraven prehad tartov po prezentcii.

5.9 Prva a povinnosti riadiaceho sae 1. Riadiaci sae je povinn zastni sa kadho kola sae, alebo v prpade vnych dvodov neasti zabezpei za seba

rovnocenn nhradu, ktor preber na tadine v plnom rozsahu jeho prva a povinnosti. 2. Ihne po zverejnen Sanho poriadku na www vyd Spravodaj . 1 s pokynmi pre usporiadanie kola, upozorn na spsob

zaplatenia tartovnho poplatku, uvedie zoznam discipln nastvajceho kola, oznmi as technickej porady pred pretekmi a pod

3. Prevezme od vedcich drustiev upraven prehad tartov a oznmi vedcim poty prihlsench atltov na kad disciplnu.

V prpade nadmernho potu prihlsench printrov na rozbehy vyrad najslabch printrov, aby sa nemuseli kona medzibehy. Vedci drustiev maj prvo preradi takto vyradench atltov na in disciplnu. V prpade, e sa na niektor

20

disciplnu prihlsi iba jeden atlt, maj vedci drustiev prvo preradi pretekrov na tto disciplnu. V opanom prpade sa disciplna nekon a body sa neudeuj.

4. Zarauje atltov do jednotlivch finlovch behov (behy na as) tak, aby sa v nich priamo stretli atlti s pribline rovnakou

vkonnosou. V printe nasad najlepch printrov do rznych rozbehov tak, aby bola rove rozbehov pribline rovnak, t.j. aby nedolo k postupu slabch becov z rozbehu do finle na kor lepch becov, vyradench navzjom v silnejom rozbehu. Zrove uruje postupov k pre postup do finle A a finle B (prpadne i C).

5. V priebehu sae vykonva zo zpisov discipln bodovanie saiacich drustiev, informuje drustv o priebenom stave

sae a dohliada na psanie vsledkov poda zsad uvedench v bode 4.12. 6. Ako len jury spolurozhoduje o protestoch, podanch na tadine. 7. Vytuje si u usporiadatea cestovn nleitosti a odmenu za vkon funkcie poda smernc SAZ. 8. Po skonen pretekov preberie od usporiadatea originly zpisov, prpadne vsledky. 9. Skontroluje vyhodnotenie zpisov jednotlivch discipln, porovn ich s vsledkami a vykon opravu chybnch vsledkov

a bodovch hodnt. Prever dodriavanie sanho poriadku, zist neoprvnen tarty a ulo tresty a pokuty za nedodranie pravidiel a sanho poriadku.

10. Do troch dn po prevzat vsledkov vyd spravodaj, ktor m obsahova: - meno riadiaceho sae, slo spravodaja, druh sae, dtum vydania spravodaja - zhodnotenie usporiadanho kola, pripomienky - opravu vsledkov poda zpisov a opravu bodovania - vyhlsenie a odvodnenie trestov a pokt - oficilnu tabuku uskutonenho kola, v tabuke uvedie poet pomocnch bodov, hlavnch bodov(poda 5.11), poet

pretekrov a poet tartov - prieben tabuku po uskutonench kolch s potom hlavnch a pomocnch bodov - prpravu alieho kola (bod 5.9.2.) - pouenie: "Proti rozhodnutiam riadiaceho sae v tomto spravodaji je mon do 7 dn po rozoslan spravodaja poda

odvolanie na komisiu sa SsAZ. 12. Spravodaj zasiela poda rozdeovnka, uvedenho v bode 4.8. 13. Najneskr 14 dn pred uskutonenm poslednho kola zabezpe u sekretra SsAZ zaslanie pohra pre vaza a diplomov

pre prv 3 drustv, ktor odovzd ihne po skonen sae na tadine.

5.10 Prihlka na kolo Predben prihlku zal drustv poda pokynov usporiadatea. Prehad tartov odovzdaj vedci drustiev v kancelrii pretekov najneskr 1 hodinu pred zaiatkom sa. Menovit zloenie tafiet mono nahlsi do jednej hodiny pred tartom tafiet. Doporuujeme oddielom a klubom, ako aj usporiadateom pretekov vyuva elektronick formu prihlasovania na preteky. Najneskr v utorok v tdni pretekov bude na internetovej strnke SAZ, v poloke PRETEKY zverejnen dokument, pomocou ktorho je mon vytvori elektronick prihlku na konkrtne preteky. Dokument bude obsahova aktulnu databzu pretekrov zastnench oddielov a klubov a aktulne disciplny, ktor sa na pretekoch uskutonia (tafeta sa prihlsi jeden krt s uvedenm ubovonho lena tafety). Oddiely a kluby, ktor vytvoria prihlku tmto spsobom, ju zal najneskr v piatok pred pretekmi do 12,00 hod. na adresu uren usporiadateom v organizanch pokynoch. Za drustvo me nastpi iba pretekr, ktor bol v ase zverejnenia sboru Prihlky v databze. Ostatn pretekri neregistrovan resp. registrovan po zverejnen sboru Prihlky mu nastpi mimo sa s poplatkom 5 za pretekra. Inou formou zaslan prihlky musia by doruen usporiadateovi najneskr vo tvrtok pred pretekmi.

5.11 Vyhodnotenie Za umiestnenie v jednotlivch disciplnach sa drustvu pridelia pomocn body takto: Do sae sa boduje prvch desa miest systmom 11,9,8,...1. V printe, v ktorom sa uskutonili rozbehy, zskavaj najlepie umiestnenie beci finle A, za nimi nasleduj astnci finle B (napr. pri 6 - lennom finle A zskava vaz finle B siedme miesto), prpadne i finle C. Vo finlovch behoch, v ktorch sa rozbehy nekonali, rozhoduje o celkovom porad v disciplne dosiahnut as. Pri dosiahnut rovnakho asu dvoch alebo viacerch becov v rznych behoch na as zskavaj tto beci rovnak celkov poradie. Pomocn body zskan atltmi s rovnakm poradm sa delia (aritmetick priemer). Pri nedobehnut atlta vo finle printu (napr. pri diskvalifikcii, vzdan sa, zranen, nenastpen do finle) sa poradie na alch miestach posva plat pre finle B resp. C. Pri udelen ervenej karty sa do poradia zapotava a boduje vkon, dosiahnut atltom pred jej udelenm. Set oprvnene zskanch pomocnch bodov lenov drustva uruje poradie drustva v kole. Drustv, zoraden v porad zisku pomocnch bodov, zskavaj hlavn body. Vazn drustvo zskava toko hlavnch bodov, koko v danom kole tartuje drustiev. Kad alie drustvo v porad zskava o jeden hlavn bod menej. Hlavn body sa nikdy nedelia. O porad drustiev pri rovnosti pomocnch bodov rozhoduje vy poet zskanch prvch miest, prpadne i druhch, tretch miest at. O celkovom umiestnen drustiev v sai rozhoduje poet hlavnch bodov, v prpade ich rovnosti poet pomocnch bodov.

21

Pri pote zastnench drustiev 4 a menej je bodovanie 7,5,4,3,2,1. V sai juniorov je bodovanie 7,5,4,3,2,1 kde po skonen kola sa hlavn body neudeuj.

5.12 Technick ustanovenia pri behoch Vetky behy s vnimkou behu na 60 m a 100 m sa uskutouj priamo ako finlov. V behoch na 60 m a 100 m sa konaj rozbehy, z ktorch sa postupuje do finle A, B, prpadne C. Finlov behy sa uskutouj v porad A, B, C. Ak sa pre mal poet prihlsench atltov nekonaj rozbehy, finle sa uskuton v ase plnovanch rozbehov. Pokia po rozbehoch zostane pre finle B (prpadne finle C) iba jeden printr, finle B (C) sa nebe a pretekr zskava body ako vaz finle B (C).

5.13 Zkladn vky a zvyovanie v skoku do vky a o rdi DORASTENCI skok do vky : 155, 160, 165, 170, 175, 180 184, 188, 191, 194,196, alej po 2 cm skok o rdi: 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 350 alej po 10 cm STAR IACI skok do vky: 145, 150, 155, 160, 165, 169, 173, 176, 179, 182, 184, alej po 2 cm skok o rdi: 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280 alej po 10 cm. MLAD IACI skok do vky: 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 154, 157, 160, 163, 165, alej po 2 cm. PRPRAVKA CHLAPCI skok do vky: 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 144, 177, 150, 153, 155, alej po 2 cm. DORASTENKY skok do vky: 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 164, 168, 171, 174, 176, alej po 2 cm. skok o rdi: 200, 220, 240, 250, 260, alej po 10 cm. STARIE IAKY skok do vky: 125, 130, 135, 140, 145, 150, 154, 158, 161, 164, 166, alej po 2 cm. skok o rdi: 160, 180, 200, 210, 220, alej po 10 cm. MLADIE IAKY skok do vky: 115, 120, 125, 130, 135, 140, 144, 148, 151, 154, 156, alej po 2 cm. PRPRAVKA DIEVAT skok do vky: 110, 115, 120, 125, 130, 135, 139, 143, 147, 150, 153, alej po 2 cm. Riadiaci sae m prvo upravi zkladn vku a zvyovanie s prihliadnutm napr. na poet tartujcich pretekrov, poveternostn podmienky a podobne.

5.14 Previnenia a tresty 1. Drustvo, ktor zaprin neuskutonenie alebo nedokonenie stretnutia sa trest stratou 2 hlavnch bodov a pokutou vo vke

20,- . Zrove je povinn uhradi ostatnm drustvm preukzan nevyhnutn nklady. Neplat v prpade ak hlavn rozhodca z dvodu nepriaznivch poveternostnch podmienok rozhodne o nekonan sa pretekov

priamo pred zaiatkom sae. 2. Drustvo, ktor nezabezpe regulrny priebeh niektorej disciplny, sa trest pokutou do vky 7,- a odpotanm 1 hlavnho

bodu. 3. Za nenastpenie atlta na disciplnu po odovzdan definitvnej prihlky sa drustvo trest pokutou 1,- za kad nenastpen

tart, prevyujci v jednom kole 3 nenastpenia. Toto je povinnosou riadiaceho sae dsledne kontrolova. 4. Neoprvnen tart atlta (napr. tart v disciplne mimo rozsahu pretekania, tart v nepovolenom pote discipln) sa trest

stratou vetkch pomocnch bodov, ktor tento atlt zskal (vrtane bodov celej tafety) a stratou 1 hlavnho bodu z upravenho poradia drustiev. Poradie alch atltov v disciplnach sa neposva. Kad neoprvnen tart sa posudzuje a trest samostatne (neoprvnen tart atlta v dvoch alebo troch disciplnach sa trest stratou dvoch alebo troch hlavnch bodov).

5. Pri zisten neoprvnenho tartu po rozbehoch, ale pred finle, alebo v priebehu technickej disciplny, sa poradie na alch

miestach posva a pretekr alej netartuje. Drustvo je potrestan poda bodu 4 tohto lnku.

22

6. Prekroenie maximlneho potu atltov (rozhoduje prehad tartujcich) sa trest odpotanm vetkch pomocnch bodov, zskanch najlepie bodujcim atltom, prp. atltmi, vtane bodov celej tafety. Z upravenho poradia strca drustvo tak poet hlavnch bodov, o koko prekroilo maximlny poet atltov. Poradie v jednotlivch disciplnach sa neposva.

7. V jednokolovch saiach, kde sa hlavn body neudeuj, sa namiesto straty kadho hlavnho bodu odtava 10 pomocnch

bodov. 8. Drustvo, ktor vas neodovzd prehad tartov, me by potrestan pokutou a do vky 4,00 . 9. Drustvo, ktor nerozole vas vsledky, sa potrest pokutou 2,00 za kad zmekan de, najviac vak 10,00 10. Tresty a pokuty vyhlasuje riadiaci sae v spravodaji. Do zaplatenia pokuty m drustvo zastaven innos. To sa tka i pokt,

uloench v poslednom kole sae - nezaplaten pokuty sa prenaj do novho ronka a do zaplatenia znamenaj zastavenie innosti vetkch drustiev oddielu (klubu) pre sae SsAZ v nasledujcom roku.

11. O potrestan v prpadoch, ktor tento lnok neriei, rozhoduje primerane riadiaci sae. 13. Pokuty plyn do rozpotu SsAZ. Riadiaci sae ich zale do 7 dn po skonen sae zloenkou na konto SsAZ zriaden

v Slovenskej sporiteni, IBAN SK7909000000000050193947. Sasne riadiaci sae oznmi uloen tresty a pokuty predsedovi komisie sa SsAZ a pokuty sekretrovi SsAZ.

14. Na ploche tadina me by jeden vedci drustva, ktor postupuje poda bodu 4.7.9.

5.15 Tituly a ceny Vazn drustvo kadej kategrie sa stva majstrom Stredoslovenskho atletickho zvzu pre rok 2017 a zskava pohr. Kad drustvo umiestnen na prvch troch miestach zskava diplom. Za odovzdanie diplomov a pohrov ihne po skonen sae na tadine zodpoved riadiaci sae, ktor si ich pred zverenmi pretekmi zabezpe u sekretra SsAZ.

23

6. SAE JEDNOTLIVCOV

6.1 Podmienky tartu, prehad sa, technick delegti, obmedzenie tartov Na majstrovstvch SsAZ jednotlivcov maj prvo tartova pretekri oddielov a klubov registrovanch v SsAZ, ktor sa nachdzaj na zozname registrovanch pretekrov SAZ. Za podmienok uvedench v tomto Sanom poriadkom SsAZ maj prvo tartova aj pretekri z oddielov a klubov mimo SsAZ, ktor sa nachdzaj na zozname registrovanch pretekrov SAZ. Za zdravotn spsobilos pretekrov zodpoved vysielajci klub.

V roku 2017 sa uskutonia nasledovn majstrovstv SsAZ jednotlivcov:

Bansk Bystrica - 13.mja 2017 - Majstrovstv SsAZ jednotlivcov starieho iactva a dorastu

tartuj u starieho iactva ronky 2002 a mlad, u dorastu ronky 2000 a 2001 Disciplny: star iaci: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 30000 m, 100 m prek., 300 m prek., 1500 m prek., vka, r, diaka, gua, disk,

otep, kladivo, 4 x 60 m, 4 x 300 m starie iaky: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100 m prek., 300 m prek., 1500 m prek., vka, diaka, r, gua, disk,

otep, kladivo,4 x 60 m, 4 x 300 m dorastenci: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500m, 3000 m, 110 prek., 400 m prek., 2000 m prek., vka, r, diaka,

trojskok, gua, disk, otep, kladivo, 4x 100m, 100-200-300-400 m dorastenky: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500m, 3000 m, 100 m prek., 400 m prek., 2000 m prek., vka, r, diaka,

trojskok, gua, disk, otep, kladivo, 4 x 100 m, 100-200-300-400 m Technick delegt: Jn Gigac

Dubnica nad Vhom 14.oktbra 2017 - Majstrovstv SsAZ mladieho a najmladieho iactva

tartuj u mladieho iactva ronky 2004 - 05, v kategrii najmladieho iactva ronky 2006 a mlad. Disciplny: mlad iaci: 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60 m prek., diaka, vka, gua, kriket, 4 x 60 mladie iaky: 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60 m prek., diaka, vka, gua, kriket, 4 x 60 m najmlad iaci: 60 m,150m, 600 m, 1000 m, diaka, vka, kriket, 4 x 60 m najmladie iaky: 60 m,150m, 600 m, 1000 m, diaka, vka, kriket, 4 x 60 m Technick delegt: ??? Dudince - 4.11.2017 - Majstrovstv SsAZ v cezponom behu

kategrie : najmlad iaci r. 2006 a ml. dorastenci r. 2000 - 01 najmladie iaky r. 2006 a ml. dorastenky r. 2000 - 01 mlad iaci r. 2004 - 05 juniori r. 1998 - 99 mladie iaky r. 2004 - 05 juniorky r. 1998 - 99 star iaci r. 2002 - 03 mui r. 1997 a st. starie iaky r. 2002 - 03 eny r. 1997 a st. Technick delegt: Marin Kalabus

Dudince - 25.3.2017 - Majstrovstv SsAZ v chdzi

kategrie : najmlad iaci r. 2006 a ml. dorastenci r. 2000 - 01 najmladie iaky r. 2006 a ml. dorastenky r. 2000 - 01 mlad iaci r. 2004 05 mladie iaky r. 2004 - 05 star iaci r. 2002 - 03 starie iaky r. 2002 - 03 Technick delegt: Marin Kalabus

6.2 hrada Stredoslovensk atletick zvz zo svojho rozpotu uhrad usporiadateom vetkch majstrovskch sa jednotlivcov as nkladov. Vka hrady pre jednotliv podujatia bude upresnen po schvlen rozpotu a usporiadatelia bud o nej vas informovan. Nklady spojen s asou svojich pretekrov na tchto saiach (cestovn, stravn a pod.) hradia vysielajce kluby. Usporiadatelia maj prvo vybera tartovn vo vke 2 (najmladie a mladie iactvo), 3 (starie iactvo,dorast a juniori) za pretekra z klubov SsAZ a tartovn vo vke 3 (najmladie a mladie iactvo), 4 (starie iactvo) a 5 (ostatn kategrie za kad tart pretekra z klubov mimo SsAZ. Technick delegt po dohode s riaditeom pretekov me pripusti v rmci sae jednotlivcov tart pretekrov mimo sa za hradu tartovnho vo vke 5,00 za kad tart. tartovn za tart pretekrov mimo sa vyberie usporiadate pretekov

24

a prehad pretekrov mimo sa odovzd technickmu delegtovi. tartovn za tart pretekrov mimo sa zostva usporiadateovi na hradu nkladov organizcie pretekov.

6.3 Prihlka na majstrovstv SsAZ jednotlivcov Oddiely zasielaj predben prihlky svojich atltov formou, ktor ur usporiadate. Spresnenie prihlok je mon poda pokynov usporiadatea, kedy je potrebn odovzda ku kontrole technickmu delegtovi. Za kad dodaton prihlku a za nenastpenie na tart me usporiadate vybra poplatok 5,00 . I pre sae jednotlivcov doporuujeme pouva elektronick formu prihlasovania popsan v lnku 5.10.

6.4 Prva a povinnosti technickho delegta 1. Vas sa dostav na preteky, alebo v prpade vnych dvodov neasti zabezpe za seba rovnocenn nhradu. 2. Skontroluje platnos registrcie tartujcich atltov. 3. Poda odovzdanch prihlok oznmi vedcim drustiev poty prihlsench atltov na jednotliv disciplny. Poda zsad,

uvedench v bodoch 4.10 a 5.9.5, zarauje becov do rozbehov (behy do 110 m prek.) a finlovch behov (beh na 150 m a dlhie).

4. Uruje postupov k z rozbehov, prpadne i medzibehov poda pravidla 166. 5. Ak s na niektor disciplnu prihlsen iba jeden alebo dvaja atlti, alebo iba atlti z jednho oddielu, oznmi tto skutonos

vedcim drustiev a povol im prpadn presun prihlok tak, aby sa v disciplne mohol udeli titul . V prpade, e i tak v disciplne ostan prihlsen iba dvaja atlti, alebo iba atlti z jednho oddielu, sa sa me uskutoni, ale atlti nezskaj medaily, diplomy a titul. Ak v disciplne ostane prihlsen iba jeden atlt, sa sa neuskuton a jeho prihlka me by presunut na in disciplnu.

6. Uruje zkladn vky a zvyovanie v skokoch do vky a o rdi a zape ich do zpisov. 7. Poas pretekov kontroluje sprvnos vyhodnotenia zpisov a dohliada na psanie vsledkov poda zsad, stanovench v bode

4.12. 8. Ako len jury spolurozhoduje o protestoch, podanch na tadine. 9. Vytuje si u usporiadatea cestovn nklady a odmenu za vkon funkcie poda smernc SAZ.

6.5 Tituly a ceny Pri fyzickom nastpen na tart minimlne troch atltov, ktor nie s lenmi toho istho oddielu, zskava vaz titul Majster Stredoslovenskho atletickho zvzu na rok 2017. Prv traja atlti poda monost rozpotu SsAZ obdria medaily a diplomy. Dstojn vyhlsenie vazov a odovzdanie cien zabezpeuje usporiadate.

6.6 borovanie tafiet lenovia tafiet musia ma jednotn dresy. Pod vrazom dres v zmysle vkladu platnho pre rok 2017 sa mysl horn as obleenia nad psom (triko). Jednotnos dresov sa kontroluje pri prezentovan tafiet. tafetm, u ktorch sa pred tartom zist, e nemaj jednotn dresy nesmie by povolen tart. Pokia sa v priebehu behu zist, e niektor lenovia tafiet nemaj jednotn dresy, m vrchnk behu prvo tto tafetu diskvalifikova. Nakoko tartr nem monos skontrolova borovanie vetkch lenov tafiet, nie je za tart tafety v nejednotnch dresoch zodpovedn. tafeta me by diskvalifikovan i ke bola riadne odtartovan a neporuila iadne in pravidlo. Pokia sa niektor len tafety pred tartom po upozornen mus prezliec, nie je to dvod na posunutie doby tartu ani na zmenu zloenia tafety. Tento vklad sa vzahuje aj na pouitie kombinz (cel tafeta mus by v rovnakch kombinzach).

25

6.7 TAFETOV BEHY 100 + 200 + 300 + 400 (vdska tafeta) a 4 x 300 m

a/ 100 + 200 + 300 + 400

tartuje sa v priestore tartu na 200 m. Pretekri na prvom seku musia poui tartov bloky. Pretekri na prvom a druhom seku beia cel sek v drhach. Pretekri na treom seku be v drhe cca 200 m a potom zbiehaj k obrubnku. tartov iary musia by preto stupovito posunut rovnako ako s posunut tartov iary pre tart na 4 x 400 m. iara pre zbehnutie je vyznaen poda pravidla atletiky . 163.5 obdobne ako pri behu na 800 m v protiahlej rovinke. zemie prvej odovzdvky m stred na iare tartu na 100 m v prvej drhe. V ostatnch drhach s stredy odovzdvacch zem posunut vo vzdialenostiach ako tartov iary pre tart na 400 m, zven o prdavok na zbiehanie. zemie druhej odovzdvky m stred na iare tartu na 300 m v prvej drhe. V ostatnch drhach s stredy odovzdvacch zem posunut vo vzdialenostiach ako tartov iary pre tart na 800 m. zemie tretej odovzdvky m stred na iare tartu na 400 m v prvej drhe. Odovzdvacie zemie je ako pri druhej a tretej odovzdvke na 4 x 400 m. Odovzdvacie zemia musia by vyznaen v slade s pravidlom atletiky .170.3 iarami vo vetkch drhach, ktor sa bud pouva. Pre vetky odovzdvky plat, e pretekr preberajci kolk mus vybehn z priestoru vo vntri odovzdvajceho zemia (ako pri behu na 4 x 400 m). Na tretiu odovzdvku sa preberajci pretekri radia od vntornho obrubnka poda poradia pretekrov 200 m pred odovzdvkou.

Alternatvne je mon zbieha k mantinelu na druhom seku na iare tartu na 60 m. tart je potrebn vymera individulne v zvislosti na dke rovinky. b/ 4 x 300 m (pri bench saiach na rovni oblast) tartuje sa v priestore tartu na 400 m. Pretekri na prvom seku musia poui tartov bloky. Pretekri na prvom seku beia v drhach len prv zkrutu a potom zbiehaj k obrubnku. tartov iary s toton so tartom na 800 m. iara pre zbehnutie je vyznaen poda pravidla atletiky . 163.5 ako pri behu na 800 m v protiahlej rovinke. zemie prvej odovzdvky m stred na iare tartu na 100 m v prvej drhe. zemie druhej odovzdvky m stred na iare tartu na 200 m v prvej drhe. zemie tretej odovzdvky m stred na iare tartu na 300 m v prvej drhe. Odovzdvacie zemia musia by vyznaen v slade s pravidlom atletiky . 170.3 iarami vedenmi aspo cez tyri drhy. Pre vetky odovzdvky plat , e pretekr preberajci kolk mus vybehn z priestoru vo vntri odovzdvajceho zemia ( ako pri behu 4 x 400 m). Na vetkch odovzdvkach sa preberajci pretekr rad od vntornho obrubnka poda poradia pretekrov 200 m pred odovzdvkou.

c/ 4 x 300 m (pri majstrovskch saiach SR) tartuje sa v priestore tartu na 400 m tak ako tafeta na 4 x 400 m. Pretekri na prvom seku musia poui

tartov bloky. Pretekri na prvom beia cel sek v drhach. Pretekri na druhom seku beia v drhe cca 200 m a potom zbiehaj k obrubnku v rovnakom mieste ako tafeta 4 x 400 m. tartov iary s rovnak ako pre tart na 4 x 400 m. iara pre zbehnutie je vyznaen poda pravidla atletiky .163.5 rovnako ako pri tafete 4 x 400 m a pri behu na 800 m. zemie prvej odovzdvky m stred na iare tartu na 100 m v prvej drhe. V ostatnch drhach s stredy odovzdvacch zem posunut vo vzdialenostiach ako tartov iary pre tart na 800 m. zemie druhej odovzdvky m stred na iare tartu na 200 m v prvej drhe. zemie tretej odovzdvky m stred na iare tartu na 300 m v prvej drhe. Odovzdvacie zemia musia by vyznaen v slade s pravidlom atletiky .170.3 iarami vo vetkch drhach, ktor sa bud pouva. Pre vetky odovzdvky plat, e pretekr preberajci kolk mus vybehn z priestoru vo vntri odovzdvajceho zemia ( ako pri behu na 4 x 400 m). Na druh a tretiu odovzdvku sa preberajci pretekri radia od vntornho obrubnka poda poradia pretekrov 200 m pred odovzdvkou.

26

7. ZVEREN USTANOVENIE Vklad ustanoven sanho poriadku je oprvnen podva Komisia sa SsAZ.

Rastislav HRBEK v.r. ubomr Roko v.r. sekretr SsAZ predseda SsAZ

27

PRLOHA 1 HOSOVAC PORIADOK SAZ

Prv as VEOBECN USTANOVENIA

lnok 1

1. Tento hosovac poriadok SAZ upravuje zsady pre hosovanie pretekrov v saiach drustiev organizovanch SAZ

a oblastnmi atletickmi zvzmi na zem Slovenskej republiky. Pre medzinrodn sae platia podmienky uveden v predpisoch IAAF alebo EA.

2. Pod hosovanm v podmienkach SAZ sa rozumie tart obana Slovenskej republiky registrovanho ako pretekr v atletickom klube (alej len matersk klub) za ktorkovek in atletick klub (alej len hosujci klub), v sai drustiev. Hosovanie nemen lensk prslunos ani registrciu pretekra. Pretekr zostva naalej lenom materskho klubu, za ktor je registrovan.

3. Hosovanie pretekrov sa povouje pre mldencke sae drustiev (dorast a iactvo) a pre sae drustiev dospelch na drhe a mimo drhy (v cestnom behu, cezponom behu a chdzi na ceste). Pretekr kategrie iactva me hosova v klube zo svojej oblasti v mldenckych saiach. Pretekr kategrie dorastu me hosova v klube zo svojej oblasti v mldenckych saiach a zrove me hosova v Atletickej lige v klube mimo svojej oblasti. Hosovanie schvauje Vkonn vbor SAZ na nvrh Organizanej komisie SAZ na zklade nvrhu hosujceho klubu. Hosovanie plat iba pre kalendrny rok, v ktorom bolo povolen a dom 31. decembra automaticky zanik.

4. Povolenie hosovania plat pre drustv vetkch vekovch kategri hosujceho klubu, pokia to nevyluuj in predpisy. Pretekr nesmie poas kalendrneho roka tartova v sai drustiev tej istej kategrie za matersk i hosujci klub.

5. Hosovanie pretekrov me by povolen iba na zklade shlasu materskho klubu, samotnho pretekra a hosujceho klubu. Shlas na hosovanie neme iaden z dotknutch subjektov odvola.

6. Za hosovanie sa povauje aj tart cudzieho ttneho prslunka (dospel, mldencke kategrie) za klub registrovan v SAZ. 7. Vetci pretekri, ktor maj povolen hosovanie, musia by zapsan v zozname hosujcich pretekrov alebo v zozname

hosujcich zahraninch pretekrov. Tieto zoznamy uverejuje kad rok Organizan komisia SAZ na internetovej strnke SAZ najneskr 20. aprla a priebene ich poas roka aktualizuje.

8. Poruenie Hosovacieho poriadku SAZ je dvodom na disciplinrne konanie v zmysle Disciplinrneho poriadku SAZ.

Druh as HOSOVANIE V SAIACH DRUSTIEV MLDEE

lnok 2

1. Kad klub me v kalendrnom roku pre sae drustiev v mldenckych kategrich da shlas na hosovanie maximlne

dvom pretekrom kadej kategrie. 2. Kad drustvo mldee me prija na hosovanie maximlne tyroch slovenskch pretekrov. V kadom kole oblastnej

sae drustiev mu nastpi maximlne dvaja hosujci pretekri, vrtane cudzch ttnych prslunkov zapsanch v zozname hosujcich zahraninch pretekrov.

lnok 3 1. Klub, v ktorom m pretekr v mldenckych kategrich v saiach drustiev hosova, zale najneskr 15. aprla prslunho

roka predsedovi organizanej komisie SAZ potou na adresu Sekretaritu SAZ alebo e-mailom (zoskenovan) nvrh na hosovanie pretekrov.

2. V nvrhu na hosovanie slovenskch pretekrov musia by uveden nasledovn daje: a) meno, priezvisko a dtum narodenia pretekra, b) shlas, peiatka a podpisy dvoch zstupcov materskho klubu, c) shlas a podpis pretekra, d) shlas, peiatka a podpisy dvoch zstupcov hosujceho klubu.

3. Poveren len Organizanej komisie SAZ prever, i nvrh na hosovanie spa vetky podmienky Hosovacieho poriadku SAZ. Vetky nvrhy na hosovanie Organizan komisia SAZ predlo na rozhodnutie Vkonnmu vboru SAZ. Pokia Vkonn vbor SAZ nvrh na hosovanie zamietne, Organizan komisia SAZ bezodkladne oznmi obom dotknutm klubom dvod zamietavho rozhodnutia. Organizan komisia SAZ spracuje zoznam schvlench i zamietnutch hosovan a do 20. aprla prslunho roka zabezpe jeho uverejnenie na internetovej strnke SAZ.

4. Proti rozhodnutiu o nvrhu na hosovanie sa mono odvola do 25. aprla prslunho roka na Arbitrnu radu SAZ, ktor do 30. aprla prslunho roka rozhodne o odvolan a svoje rozhodnutie oznmi obom klubom, Vkonnmu vboru SAZ a predsedovi Organizanej komisie SAZ, ktor prpadn zmenu v hosovan bezodkladne vyzna v zozname hosujcich pretekrov uverejnenom na internetovej strnke SAZ.

28

5. Na majstrovstvch SR drustiev iactva a dorastu mu za drustvo nastpi maximlne dvaja hosujci pretekri, ktor s uveden v zozname hosujcich pretekrov alebo v zozname hosujcich zahraninch pretekrov, zverejnench na internetovej strnke SAZ.

Tretia as HOSOVANIE V SAIACH DRUSTIEV DOSPELCH

lnok 4

1. Kad klub me v kalendrnom roku prija na hosovanie maximlne es pretekrov do drustiev muov a es pretekrok

do drustiev ien. V tomto pote s zahrnut drustv v saiach na drhe i mimo drhy (v cestnch behoch, cezponom behu a chdzi na ceste). Pretekr, ktor hosuje v sai Atletick liga, neme by z klubu, ktor v prslunom roku m prvo tartova v sai Atletick liga.

2. Pretekr v kategrii dorastu me: a) tartova za svoj matersk klub v sai drustiev dospelch a zrove hosova v sai drustiev dorastu, b) tartova za svoj matersk klub v sai drustiev dorastu a zrove hosova v sai drustiev dospelch, c) hosova v sai drustiev dospelch a zrove hosova v tom istom klube v sai drustiev dorastu, d) hosova v sai drustiev dospelch mimo oblasti a zrove hosova v sai drustiev dorastu vo svojej oblasti.

3. V kadom kole Atletickej ligy i v jej finle mu za drustvo nastpi maximlne tyria hosujci pretekri, z toho najviac dvaja zo zoznamu hosujcich zahraninch pretekrov. V saiach drustiev mimo drhy me za kad drustvo nastpi iba jeden hosujci pretekr, bu zo zoznamu hosujcich pretekrov alebo zo zoznamu hosujcich zahraninch pretekrov.

lnok 5 1. Klub, v ktorom m pretekr hosova v sai Atletick liga, zale najneskr 15. aprla prslunho roka na adresu predsedu

Organizanej komisie SAZ potou na adresu Sekretaritu SAZ alebo e-mailom (zoskenovan) nvrh na hosovanie pretekrov. 2. V sai drustiev mimo drhy podva nvrh na hosovanie hosujci klub najneskr 20 dn pred konanm sae predsedovi

Organizanej komisie SAZ. V tejto lehote me hosujci klub doplni hosujcich pretekrov aj pre finle Atletickej ligy, pokia neprekro povolen poet iestich slovenskch hosujcich pretekrov.

3. V nvrhu na hosovanie slovenskho pretekra musia by uveden nasledovn daje: a) meno, priezvisko a dtum narodenia pretekra, b) shlas, peiatka a podpisy dvoch zstupcov materskho klubu, c) shlas a podpis pretekra, d) shlas, peiatka a podpisy dvoch zstupcov hosujceho klubu.

4. Poveren len Organizanej komisie SAZ prever, i nvrh na hosovanie spa vetky podmienky Hosovacieho poriadku SAZ. Vetky nvrhy na hosovanie Organizan komisia SAZ predlo na rozhodnutie Vkonnmu vboru SAZ. Pokia Vkonn vbor SAZ nvrh na hosovanie zamietne, Organizan komisia SAZ bezodkladne oznmi obom dotknutm klubom dvod zamietavho rozhodnutia. Organizan komisia SAZ spracuje zoznam schvlench i zamietnutch hosovan a do 20. aprla prslunho roka zabezpe jeho uverejnenie na internetovej strnke SAZ (pri saiach mimo drhy 15 dn pred konanm sae) na internetovej strnke SAZ.

5. Proti rozhodnutiu o nvrhu na hosovanie sa mono odvola do 5 dn od jeho zverejnenia na internetovej strnke SAZ na Arbitrnu radu SAZ, ktor do 5 dn rozhodne o odvolan, svoje rozhodnutie oznmi obom klubom, Vkonnmu vboru SAZ a predsedovi Organizanej komisie SAZ, ktor prpadn zmenu v hosovan bezodkladne vyzna v zozname hosujcich pretekrov uverejnenom na internetovej strnke SAZ.

tvrt as HOSOVANIE CUDZCH TTNYCH PRSLUNKOV

lnok 6

1. Pod registrciou cudzieho ttneho prslunka v klube registrovanom v SAZ za podmienok danch Registranm poriadkom

SAZ sa rozumie povolenie zahraninmu pretekrovi hosova za slovensk klub. Cudzieho ttneho prslunka mono zaregistrova kedykovek poas roka, ale v jednotlivch kolch sae a na M-SR drustiev mldee mu tartova iba pretekri zaregistrovan do 15. aprla prslunho roka.

2. Cudz ttny prslunk registrovan v SAZ me poas roka tartova iba v drustvch slovenskho klubu, za ktor je registrovan.

3. Podmienky udelenia shlasu so tartom cudzieho ttneho prslunka za drustvo slovenskho klubu v medzinrodnej sai drustiev organizovanej IAAF alebo EA, ako aj termny predkladania shlasu, sa riadia podmienkami uvedenmi v predpisoch IAAF alebo EA.

29

lnok 7

Tto smernica bola schvlen Vkonnm vborom SAZ da 15.03.2017 a nadobda innos dom 16.03.2017. Tto smernica ru Smernicu SAZ .3/2016 Hosovac poriadok SAZ.

PRLOHA 2 DELEGCIA ROZHODCOV Kluby vo svojej kompetencii zabezpeia kvalifikovanch rozhodcov do funkci: vedci rozhodca, zstupca HR, tartr vrchnk chdze a do ostatnch pozci a toto oznmia v organizanch pokynoch a predsedovi komisie rozhodcov - Duan Chatrnch, Boleov 178, 018 53 Boleov, M: 0917 490489, e-mail: [email protected]

San poriadok Stredoslovenskho atletickho zvzu pre rok 2017. Vydal Stredoslovensk atletick zvz. Spracovali a redakne upravili Jn Gigac a Rastislav Hrbek. Nepredajn. Len pre potreby SsAZ.

mailto:[email protected]