Straturi de Forma

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  1/39

  CAIETE DE SARCINI GENERALE COMUNELUCRRILOR DE DRUMURI

  CAIET DE SARCINI NR. 3

  STRATURI DE FORM

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  2/39

  CAIET DE SARCINI GENERALE NR. 3

  STRATURI DE FORM

  C U P R I N S

  pag.

  CAP.I. GENERALITTI 4ART. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 4ART. 2. PREVEDERI GENERALE 5

  CAP.II. CONDITII TEHNICE 5

  ART. 3. ELEMENTE GEOMETRICE 5

  CAP.III. MATERIALE FOLOSITE LA REALIZAREA STRATURILOR DE FORM

  ART. 4. PM!NTURI ART. 5. VAR "ART. . ZGUR GRANULAT 1#ART. $. CIMENT 11ART. ". AP 11ART. %. CONTROLUL CALITTII MATERIALELOR 12

  CAP.IV. E&ECUTIA STRATULUI DE FORM 13

  ART.1#. PREGTIREA STRATULUI SUPORT 13ART.11. E&ECUTIA STRATULUI DE FORM DIN PM!NTURI

  NECOEZIVE 14ART.12. E&ECUTIA STRATULUI DE FORM DIN 'MPIETRUIREA

  E&ISTENT 15ART.13. E&ECUTIA STRATULUI DE FORM DIN PM!NT

  COEZIV STABILIZAT MECANIC 1ART.14. E&ECUTIA STRATULUI DE FORM DIN PM!NT

  TRATAT CU VAR 1"

  2

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  3/39

  pag.

  ART.15. E&ECUTIA STRATULUI DE FORM DIN PM!NT COEZIV STABILIZAT CU ZGUR GRANULAT SI CU VAR

  21ART.1. E&ECUTIA STRATULUI DE FORM DIN PM!NT

  COEZIV STABILIZAT CU VAR(CIMENT 24ART.1$. CONTROLUL CALITTII E&ECUTIEI 25ART.1". MSURI DUP E&ECUTIA STRATULUI DE FORM 2$

  CAP.V. RECEPTIA LUCRRILOR 2"

  ART.1%. RECEPTIA PE FAZE DE E&ECUTIE 2"ART.2#. RECEPTIA PRELIMINAR) LA TERMINAREA

  LUCRRILOR 2"

  ART.21. RECEPTIA FINAL 2%

  ANE& * DOCUMENTE DE REFERINTA 3#

  3

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  4/39

  CAPITOLUL I

  G E N E R A L I T T I

  ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE1.1. P+,-,/0 a,/ , a+ /a6,/, 7/, /,8,

  g,,+a, , a/a/,) p, a+, /+,60, 9 , :,p,a9 /+a/0+,

  , ;7+

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  5/39

  S/+a/0 , ;7+

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  6/39

  S/+a/0 , ;7+

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  7/39

  3.2. '

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  8/39

  : ;0/, , 7

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  9/39

  4.2. La +,a-a+,a /+a/0+7+ , ;7+ ;77/, ,,0+,

  , a+,+9 p+,0<

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  10/39

  :9 /+,60, 9 7+,p09 7/7+ /,8, , a/a/, p+,@9-0/,

  : SR 4" ?2##2.

  .2. Ap+7@-7a+,a -g0+ g+a0a/, , @a ;a, a/;, :/

  p+7,0 , ,=,0/, a /+a/00 , ;7+,a+, 7/ , -g0+9 g+a0a/9

  9 >, :7// , 0 ,+/>a/ , a/a/, a+, @a a/,/a 7;7+

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  11/39

  $.1. La /a6-a+,a p9

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  12/39

  SR EN ISO14""(2?2##5

  U

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  13/39

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  14/39

  1#.3. S/+a/0+, , ;7+00

  /+a@,+a /p p+7,/a/) p, /7a/9 9/

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  15/39

  7;7+< STAS 1%1313?1%"3) : , p0/ %5 p0/,, ,

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  16/39

  12.2. C7

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  17/39

  # ( 3

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  18/39

  13.4. E=,0/a , @a p0/,a ;a, :/+(7 +,p+-9 a0 : 709

  +,p+-, , 0+0) : ;0/, , g+7

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  19/39

  13.1#. ' -7,, @,9/a/,a /a0-0+7+ 0

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  20/39

  ART.14. E"ECUTIA STRATULUI DE FORM DIN PMNT

  COEZIV TRATAT CU VAR

  14.1. D7-a0 , @a+ p,/+0 /+a/a+,a p9

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  21/39

  , 7

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  22/39

  14.. La ,=,0/a /+a/00 , ;7+

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  23/39

  &. +,a-a+,a a

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  24/39

  14.". La ,=,0/a /+a/00 , ;7+

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  25/39

  14.%. S, 7+,/,a-9

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  26/39

  15.4. 'a/, , :,p,+,a 0+9+7+) A/+,p+,7+0 ,/, 76ga/

  9 ,=,0/, ,=p,+

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  27/39

  R,-0/a/,, 76/0/, p, p7+/0,a +,a-a/9 ,=p,+ 76ga/7+, p, /7/ pa+0+0 ,=,0/,0+9+7+.

  15.. S, /,+-, ,=,0/a /+a/00 , ;7+

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  28/39

  S, 7,+9 9 ;9+

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  29/39

  *. : /,+@a0 "2" 8 , a ;+/0 7p,+a/0 ,

  a

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  30/39

  a

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  31/39

  /,877g,

  U

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  32/39

  R,p,/a+,a 0;7+

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  33/39

  (

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  34/39

  C A P I T O L U L V

  RECEPTIA LUCRRILOR

  ART.1!. RECEPTIA PE FAZE DE E"ECUTIE

  R,,p/a p, ;a-9 a /+a/00 , ;7+

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  35/39

  ART.21. RECEPTIA FINAL

  R,,p/a >a9 a /+a/00 , ;7+

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  36/39

  ANE&CAIET DE SARCINI GENERALE

  STRATURI DE FORM

  REFERINTE NORMATIVE

  I. ACTE NORMATIVE

  L,g,a 1#1%%5 p+@ a/a/,a 7/+0/

  HG $1%%$ p,/+0 ap+76a+,a 07+ +,g0a

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  37/39

  +.31%2## 0 a+ 7

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  38/39

  SR EN 45%(1?2#11 ( Va+ p,/+0 7/+0/ *Pa+/,a 1 * D,>/) a+a/,+/ +/,+ , 7;7+a+,a a>a+,a paa+,

  STAS 1243("" ( Ca>a+,a ,/>a+,apa

 • 7/25/2019 Straturi de Forma

  39/39

  STAS 3%5#("1 ( G,7/,8a. T,+