of 23 /23
MARKETING PLAN SEMINARSKI RAD SEMINARSKI RAD

stratesko planiranje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

marketing plan

Text of stratesko planiranje

 • MARKETING PLANSEMINARSKI RAD

 • UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA:Seminarski rad je rezultat timskog rada i podrazumijeva istraivanja i proavanja literature.Tema seminarkog rada je Marketing plan odabrane kompanijeSvi studenti dobijaju istu temu, samo se razlikuje primjer koji obrauju i koji sami birajuStudenti su obavezni napisati seminarski rad i napraviti prezentaciju na osnovu koje e izlagati i braniti rad. Napisan i odbranjen seminarski rad je uslov za polaganje ispita. Seminarski i prezentacija se rade u timovima i svi lanovi uestvuju u odbrani radaSeminarski rad se brani u tano odreenom terminu. Studenti su obavezni predmetnom nastavniku na 2. Predavanju dati spisak timovaSeminarski rad mora sadravati najmanje 10 stranica rada (ne ukljuujui naslovnu stranicu, sadraj i izvor literature).Tekst mora biti napisan fontom Times New Roman. Prored teksta 1.0 Font 12 Pravnanje Justify (Ctrl+J)Prezentacja je uraena u power pointu

 • OSNOVNI ELEMENTI SEMINARSKOG RADANaslovna stranica, Sadraj,Uvod,Razrada temeRazrada teme ima naslove i podnaslove koji se oznaavaju, npr:1.xxxxxxxxxx1. xxxx1.2. xxxx2. xxxxxxxxx2.1. xxxx2.2. xxxx2.3. xxxx3. xxxxxxxxITD.Zakljuak,Literatura.

 • Na kraju rada obavezno se navodi spisak radova, lanaka, asopisa, knjiga, publikacija i internet adresa (sa datumom i vremenom preuzimanja) koji su koriteni u radu.

  Svaka odrednica koja se nalazi u radu obavezno treba da sadri:Ime i prezime autoraNaziv djelaGodina izdanjaMjesto izdavaaNaziv izdavaaNa primjer: Lovreta S., Petkovi G., Trgovinski marketing, 2010. godina, Beograd, Ekonomski fakultet,

 • Svaka odrednica koja se odnosi na lanak obavezno treba da sadri:Naziv autora,Naziv lanka, Godina;Mjesto;Naziv asopisa,Broj asopisa,Strane na kojima se nalazi dati lanak u asopisu.Na primjer:Raenovi B., Uticaj informacionih tehnologija na upravljanje turistikom destinacijomi,2008.,Bijeljina: Novi ekonomist, broj 12/07, str.25-35

 • Takoe, ukoliko se u samom radu citira neki autor tj. ukoliko se neto preuzima iz nekog od koritenih izvora, to se obavezno navodi u fus noti na stranici na kojoj je preuzeti tekst. Navodi se po istom principu kao to se navodi i na kraju rada sa tom razliko to se dopisuje jo i broj stranice

  Na primjer: Lovreta S., Petkovi G., Trgovinski marketing, 2010. godina, str. 23. Beograd, Ekonomski fakultet,

  www.ekonomist.co.yu, 25.9.2912. godine, 13:30h

 • Svaka slika, grafikon ili tabela, takoe mora da sadri izvor odakle je preuzeta. Pored toga mora da sadri i naziv.

  Na primjer: Tabela 1. - Struktura stranih turista prema zemljama iz kojih dolaze

  Izvor: www.bhas.ba, 21.decembar 2010 godine, 11:05

  pozicija2007.2008.2009.januar septembar 2010.1.SrbijaSrbijaSrbijaSrbija2.HrvatskaHrvatskaHrvatskaHrvatska3.SlovenijaSlovenijaSlovenijaPoljska4.NjemakaPoljskaNjemakaSlovenija5.PoljskaNjemakaItalijaItalija6.ItalijaItalijaTurskaTurska

 • Naslovna strana

  UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKAFakultet:Studijski program: Seminarski rad: Naziv teme

  Mentor: doc.dr Biljana Raenovi Kozi. Ime prezime i broj indeksa BANJALUKA (ISTOCNO SARAJEVO), decembar 2013.god

 • OSNOVNE KARAKTERISTIKE:Kako pomou marketing strategija ostvariti strategijske ciljeve sa kupcem kao polazitemOdnosi ( marketing odjeljenje/druga odjeljenja; kompanija/stakeholders; kompanija/interesne grupe)Planiranje mnogo prije implementacijePrilagoavanje; auriranje; mjerenje ostvarenja ciljeva

 • SADRAJ:GENERALNI PRIKAZSITUACIONA ANALIZAMARKETING STRATEGIJAFINANSIJEKONTROLA

 • MARKETING PLAN NPR:Lansira nov i ujedno svoj prvi proizvod; Mijenja dizajn, cijenu, promociju.....Konkurenti su......

 • 1. GENERALNI PRIKAZZa vie menadere koji mora da razmotre i odobre planTrine anse i strategijeMarketing i finansijski ciljeviOekivani rezultatiKakvo je triteKakav je proizvodSegmentiOPTE O KOMPANIJI

 • 2. SITUACIONA ANALIZAdefinisanje trita i trenutna sposobnost da se ono zadovolji

  2.1. PRIKAZ TRITA

 • 2.2.SWOTSnage Slabosti anse Opasnosti

 • 2.3. KONKURENCIJA- karakteristike i strategije-

  2.4. PONUDA PROIZVODA- karakteristike proizvoda

  2.5. DISTRIBUCIJA- svi partneri koji e se ukljuiti

 • 3. MARKETING STRATEGIJA3.1. Ciljevi (definisani tako da se mogu vriti korekcije)I1. godina 2. godina IINPR. Izgradnja poznatog imena

 • 3.2. Ciljna trita ( segmentacija; ciljanje; pozicioniranje)- SEGMENTACIJA

  - Diferenciranje proizvoda prema target market

  - Pozicioniranje u svijesti

 • 3.3. Marketing miksProizvodCijenaDistibucijaPromocija

  3.4. Strategije proizvoda

 • 3.5.Istraivanje tritaIdentifikovati posebne karakteristike i koristi za kupcePovratne informacije Mjeriti i analizirati stavove prema konkurencijiUoiti efikasnost naih poruka itd.

 • 4. FINANSIJE

 • 5. KONTROLA5.1. Implementacija Kontrola radi praenja zadovoljstva i brzog reagovanja kao odstupanja od plana5.2. Organizacija marketinga po funkcijama, proizvodu, kupcima itd.

 • PLAN ODNOSA S JAVNOU ORGANIZACIJE (USTANOVE, INSTITUCIJE)

  1. ANALIZA ORGANIZACIJE I NJENOG OKRUENJA1.1. SWOT analiza2. IDENTIFIKACIJA I ANALIZA CILJNIH GRUPA2.1. Interne i eksterne ciljne grupe3. DEFINISANJE POTREBNIH BAZA PODATAKA4. UTVRIVANJE IMIDA I STAVOVA JAVNOSTI4.1. Istraivanje javnosti 5. DEFINISANJE CILJEVA6. PLANIRANJE STRATEGIJA7. DEFINISANJE ZADATAKA I AKTIVNOSTI7.1. Izgradnja korporativnog identiteta i korporativnog imida7.2. Organizacija specijalnih dogaaja7.3. Interni odnosi s javnou7.4. Definisanje informativno-promotivnog materijala7.5. Odnosi s medijima7.5.1. Utvrivanje politike organizacije o odnosima s medijima 7.5.2. Pravljenje spiskova medija (medija mape)7.5.3. Materijal za medije7.5.4. Planiranje i organizovanje susreta sa medijima7.6. Identifikovanje moguih kriznih situacija i definisanje odgovarajueg plana8. OPERATIVNE AKTIVNOSTI POSLOVNE KOMUNIKACIJE SA CILJNIM GRUPAMA9. GODINJI TERMIN PLAN

 • HVALA NA PANJI!