of 22 /22
Strateški plan 2016. – 2018.g. Varaždin, travanj 2016.

Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost...

Page 1: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

Strateški plan

2016. – 2018.g.

Varaždin, travanj 2016.

Page 2: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

| 1

Sadržaj POPIS TABLICA ............................................................................................................................................ 2 POPIS SLIKA ................................................................................................................................................. 2 1. UVOD ....................................................................................................................................... 3

1.1. Opis poslovanja tvrtke od 2007. do 2015. godine ........................................................................... 3

1.2. SWOT analiza ...................................................................................................................................................... 5

1.3. Menadžment i organizacijska shema ..................................................................................................... 6

2. DIONICI I PARTNERI ............................................................................................................. 6 3. VIZIJA, MISIJA, CILJEVI, VRIJEDNOSTI ................................................................................ 7 4. STRATEŠKI CILJEVI 2016. -2018.G. ...................................................................................... 8

4.1. Strateški cilj I – UNAPREĐENJE USLUGA POSTOJEĆE INSTITUCIJE ............................................ 8

4.2. Strateški cilj II – UNAPREĐENJE PROSTORA POSTOJEĆE INSTITUCIJE ................................... 11

4.3. Strateški cilj III – PROJEKT IZGRADNJE KOMPLEKSA TPV2 S NAGLASKOM NA ČETIRI

KLJUČNA PODRUČJA: ICT, kreativne industrije, strojarstvo i obnovljive izvore energije .................. 12

4.4. PROJEKTI U RAZVOJU I PLANIRANI PROJEKTI ..................................................................................... 13

4.5. Program Provjere inovativnog koncepta ............................................................................................ 15

5. ANALIZA TRŽIŠTA ............................................................................................................... 16

5.1. Ciljano tržište .................................................................................................................................................... 16

5.2. Ekonomski učinak .......................................................................................................................................... 17

6. FINANCIJSKI PLAN - IZVORI FINANCIRANJA ZA POSTIZANJE STRATEŠKIH CILJEVA

................................................................................................................................................ 19 7. ZAKLJUČAK ........................................................................................................................... 21

Page 3: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

2 |

Popis tablica

TABLICA 1. PREGLED CILJNIH SKUPINA ................................................................................................. 9 TABLICA 2. EKONOMSKI UČINAK KROZ 3 GODINE ............................................................................ 18 TABLICA 3. PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2016.,2017. I 2018. G. ........................... 20

Popis slika

SLIKA 1. ORGANIZACIJSKA SHEMA TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN ................................... 6 SLIKA 2. ZGRADA TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN ................................................................ 12 SLIKA 3. TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN 2 ..................................................................................... 13

Page 4: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

| Uvod 3

1. Uvod

Projekt Tehnološki park Varaždin nastao je 2003. godine. Inicijatori projekta bili su Varaždinska županija,

grad Varaždin, Hrvatska gospodarska komora, Visoka elektrotehnička škola (naknadno Veleučilište u

Varaždinu), i Elektrostrojarska škola Varaždin. Projekt je osmišljen kao jedinstvo svih sudionika,

inicijatora i nositelja projekta. Prva faza projekta bila je osnivanje Impulsnog centra pri Elektrostrojarskoj

školi Varaždin. Proces inkubacije bio je prilagođen start-up tvrtkama čija je djelatnost bila bliska

uslugama koje su Elektrostrojarska škola, laboratoriji i kabineti, te njezini zaposlenici mogli pomoći u

komercijalizaciji. Elektrostrojarska škola je ponudila zgradu od 750 m2 prostora koju je trebalo završiti.

U toj fazi inkubirano je 5 start-up poduzeća čija je djelatnost iz područja elektrotehnike, automatike,

informatike i industrijskog dizajna. Usluge laboratorija stanarima su bile besplatne, kao npr. umjeravanje

zvučnika, projektiranje elektroničkih pločica i slične aktivnosti. Prezentacijske i konferencijske dvorane

bile su također na raspolaganju stanarima bez naknade. Pri Visokoj elektrotehničkoj školi (današnje

Sveučilište Sjever) dogovorena je druga faza projekta, odnosno osnivanje Tehnološkog parka Varaždin.

Grad Varaždin dodijelio je zgradu od 1300 m2 bruto površine. Zgrada je bila u dosta lošem stanju, ali je

bila useljiva na početku 2007. godine. U procesu inkubacije bilo je 35 poduzeća koja su bila u različitim

vremenskim periodima inkubacije. Grad Varaždin odlučio je transformirati ovaj projekt u društvo s

ograničenom odgovornošću, tako da je dana 26.02.2007. godine Tehnološki park Varaždin upisan u

sudski registar pod nazivom: Tehnološki park Varaždin d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih

poduzeća čiji su osnivači bili Grad Varaždin i Veleučilište u Varaždinu (današnje Sveučilište Sjever) sa

osnivačkim kapitalom od 20 000 kn. Dana 29.11.2007. u sudski registar upisan je novi član društva

Fakultet organizacije i informatike, tako da je vlasnička struktura Tehnološkog parka Varaždin d.o.o.

sastavljena od:

Grad Varaždin, Varaždin - 50,67%

Fakultet organizacije i informatike, Varaždin – 33,33%

Sveučilište Sjever, Koprivnica – 16,00%

Zgrada u Zagrebačkoj ulici (druga faza) dodijeljena je novom poduzeću za provođenje inkubacijskog

procesa. Impulsni centar kao dio spomenutog projekta, nastavlja rad kao dio projekta u okviru

Elektrostrojarske škole Varaždin. Svrha je također inkubacijski proces, ali adekvatan za srednjoškolsko

obrazovanje. Varaždinska županija je vlasnik objekta i želi na isti način upravljati kapacitetima, a projekt

se pojavljuje pod imenom “Tehnološki park – Impulsni centar”. Tehnološki park Varaždin d.o.o. nema

ingerenciju nad poslovnim aktivnostima Impulsnog centra Varaždin, a vrijedi i obratno.

1.1. Opis poslovanja tvrtke od 2007. do 2015. godine

Tehnološki park Varaždin upisan 26.02.2007. u sudski registar sa MBS 070077626, te sa OIB-om

18115028597 pod nazivom: Tehnološki park Varaždin d.o.o. za inkubaciju inovativnih

tehnologijskih poduzeća. Osnivači su bili Grad Varaždin i Veleučilište u Varaždinu (današnje

Sveučilište Sjever) sa osnivačkim kapitalom od 20.000,00 kn.

Dana 29.11.2007. u sudski registar upisan je novi član društva Fakultet organizacije i informatike,

uplaćen je dodatni osnivački kapital od 10.000,00 kn te je osnivački kapital iznosio 30.000,00 kn .

Glavni transakcijski račun je otvoren kod Privredne banke Zagreb, a to je ujedno i račun s kojeg je

financirani projekt. Broj računa je 2340009 – 1110262340.

Page 5: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

4 Uvod |

NKD klasifikacija: 74140 – savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem.

Odgovorna osoba Tehnološkog parka Varaždin je Josip Borak.

Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o. MB: 1354833, 10000 Zagreb, Planinska 1, i

Tehnološki park Varaždin d.o.o. MB: 2192284, MBS:070077626, 42000 Varaždin, Zagrebačka 89,

dana 27.11.2007. zaključili su ugovor : TEH_001_2007-U-1 u okviru potprograma TEHCRO.

Potprogram TEHCRO jest Program razvoja tehnologijske infrastrukture, a cilj programa jest

promicanje akademskog poduzetništva, maksimiziranje mogućnosti rasta i održivosti inovativnih

tehnoloških poduzeća, naročito onih koja nastaju kao akademska spin-out ili spin-off poduzeća

sa sveučilišta i drugih znanstvenih organizacija te učinkoviti transfer tehnologije uz istovremeno

pružanje financijske podrške prilikom pokretanja i razvoja Tehnologijsko-poslovnih centara,

Inkubatora i Razvojno-istraživačkih centara, a sve radi pružanja usluga za transfer tehnologije i

pomoć inovativnim tehnološki usmjerenim poduzećima u njihovom daljnjem razvoju i rastu.

Tehnologijsku infrastrukturu čine poslovni subjekti koji osiguravaju prostorije, savjete, usluge i

podršku za komercijalizaciju znanstveno-istraživačkih rezultata i novih tehnologija te koji obavljaju

transfer tehnologije i omogućuju potrebne resurse i pružaju stručnu pomoć pojedincima i

postojećim novoosnovanim inovativnim tvrtkama kako bi one rasle i postale uhodane i

profitabilne.

Tehnološki park Varaždin je popunio prijavu i pripremio poslovni plan projekta koji je ocijenjen

prihvatljivim te je udovoljio drugim zahtjevima BICRO-a u okviru Programa TEHCRO i angažirao se

oko pružanja podrške u ostvarivanju ciljeva Programa, te je želio pokrenuti Tehnologijsko-poslovni

centar u svrhu provođenja projekta.

Ovim Ugovorom Tehnološkom parku Varaždin dodijeljen je iznos od 4.499.775,00 kn, koji se

sastojao od sljedećih iznosa:

• 1.571.775,00 kn iznos dodijeljen u svrhu provođenja operativnih aktivnosti Projekta;

• 2.928.000,00 kn iznos dodijeljen u svrhu poboljšanja (adaptacije i uređenja) poslovnih

prostorija.

Na taj je način vrijednost gradske imovine s 9.000.000 kuna povećana na 25.000.000 kn.

Na dan potpisivanja ugovora u Tehnološkom parku Varaždin bile su zaposlene dvije osobe od kojih

jedna i dalje radi u Tehnološkom parku. Danas u Tehnološom parku Varaždin zaosleno je 8 osoba.

Od početka rada Tehnološkog parka Varaždin do danas 15 poduzeća-stanara završilo je proces

inkubacije. Od toga je 10 preselilo u nove prostore, a 5 ih je ostalo u Tehnološkom parku Varaždin.

Od 15 poduzeća ni jedno nije prestalo s radom.

Kod poduzeća-stanara zaposleno je preko 250 osoba, od toga je više od 60% IR osoblja. U

poduzećima-stanarima svakih 6 mjeseci prosječno se stvori oko 5 novih radnih mjesta.

Page 6: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

| Uvod 5

U okviru EU projekata koje je provodio Tehnološki park Varaždin održano je više od 1000 sati

edukacije o poduzetništvu, kroz projekte je u poduzećima u Tehnološkom parku, ali i kod

poduzeća-partnera izvan Tehnološkog parka zaposleno 45 mladih visokoobrazovanih ljudi bez

prethodnog radnog iskustva.

Održano je 40-tak edukacija i seminara s temom poduzetništva, svake godine se u okviru projekta

SSBI-CRO održe po dva međunarodna susreta poduzetnika iz područja ICT industrije i kreativnih

industrija.

Od siječnja 2010. godine Tehnološkom parku Varaždin dodijeljen je na upravljanje i Centar

kreativnih industrija, prvi takav centar u RH i šire, te su uvedeni koraci inkubacije za poduzeća koja

spadaju u taj iznimno važan sektor za samozapošljavanje.

Svi EU projekti u kojima sudjeluje ili je sudjelovao Tehnološki park Varaždin bave se poticanjem i

razvojem različitih oblika poduzetništva.

Održavaju se redoviti susreti stanara Tehnološkog parka Varaždin, te se organiziraju edukacije za

zaposlenike poduzeća-stanara.

Tehnološki park Varaždin dobio je 2009. godine nagradu kao najbolji Tehnološki park u Hrvatskoj,

punopravni je član IASP-a - svjetskog udruženja znanstvenih i tehnoloških parkova, a od svog je

osnutka do danas član hrvatskog konzorcija Europske poduzetničke mreže u okviru projekta SSBI-

CRO.

1.2. SWOT analiza

SWOT analiza predstavlja važnu kariku analitičkog procesa Tehnološkog parka Varaždin jer pruža

informacije o organizaciji i projektnom timu. Ovom analitičkom metodom sagledava se rad

organizacije iz različitih perspektiva te okoline koncentrirane na budućnost.

Snage: razvijena institucija, popunjenost kapaciteta, dobar image u javnosti, dobro razvijen timski

rad, visoka razina suradnje među zaposlenicima, visoka razina suradnje među stanarima, dobra

komunikacija sa stanarima, iskustvo zaposlenika u razvoju institucije, razvijena organizacijska

struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija,

razvojne poslovne politike, konkurentske vještine, visoka tehnologija, inovacijska sposobnost,

podrška razvoja poduzetništva i samog gospodarstva Varaždinske županije.

Slabosti: mali broj zaposlenih što može dovesti do preopterećenosti, ograničeni prostorni

kapaciteti, premala poslovna suradnja s osnivačima, manjak edukacijskih programa, nedovoljno

razvijen mentorski program, dislociranost dijela prostornog kapaciteta.

Mogućnosti: daljnji razvoj institucije, kako prostorni tako i organizacijski, dobivanje statusa

znanstveno-tehnološkog parka što otvara dodatne razvojne mogućnosti, otvaranje novih

poslovnih sektora (strojogradanja, OIE), bolja suradnja s visokoškolskim institucijama u okruženju,

poboljšanje usluga stanarima, poboljšanje pružanja usluga na tržištu, umrežavanje s postojećim

poduzetničkim potpornim institucijama u regiji i inozemstvu, međunarodna suradnja, transfer

znanja kroz visoku tehnologiju.

Page 7: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

6 Dionici i partneri |

Prijetnje: zaustavljanje izgradnje dodatnih kapaciteta, odljev mozgova, manjak talenata,

nedostatak motivacije za poduzetništvo zbog regulativnih ograničenja, usklađenost obrazovnog

sustava s potrebama tržišta, nedostatak pravne regulative vezane uz osnivanje i poslovanje tehno

parkova i inkubatora, nedovoljan broj raspisanih natječaja, loša prolaznost projekata, ulazak novih

konkurenata, smanjenje rasta potražnje zbog odljeva mozgova, povećanje troškova zbog novih

regulativa.

1.3. Menadžment i organizacijska shema

Uprava društva sastoji se od jednog direktora koji samostalno i pojedinačno bez ograničenja

zastupa društvo pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

U Tehnološkom parku Varaždin je zaposleno 8 djelatnika, od kojih je 7 na neodređeno i jedna na

stučnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Slika 1. Organizacijska shema Tehnološkog parka Varaždin

2. Dionici i partneri

Tehnološki park Varaždin ne može postići svoje ciljeve i ispuniti potencijal bez suradnje s nizom

dionika koji sudjeluju u rješavanju problema, stvaranju novih prilika i povećanju vrijednosti. Ta

partnerstva razlikuju se po obliku i funkciji, ali formiraju se oko pristupa zajedničkim resursima

kao što su infrastruktura, znanje, oprema, mreža kontakata i pristup ulagačkom potencijalu.

Partneri Tehnološkog parka Varaždin su:

Skupština

Nadzorni odbor

Direktor

Inkubacija Projekti FinancijeOpći

poslovi

Page 8: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

| Vizija, misija, ciljevi, vrijednosti 7

Inovatori i poduzetnici – pružat će im se zajednička lokacija s pristupom svim potrebnim

resursima koji će im pomoći da postignu tržišni uspjeh, brzo pokretanje poslovanja i

stvaranje novih inovativnih proizvoda i usluga.

Fakulteti i istraživači – povezuju se studenti sa mrežom poduzetnika i mentora s iskustvom

iz različitih sektora i različitim vještinama.

Investitori – stanari Tehnološkog parka Varaždin povezuju se s potencijalnim investitorima

zainteresiranim za ulaganje u tvrtke s velikim potencijalom ubrzanog rasta.

Korporacije – sklapanje sponzorskih partnerskih odnosa omogućuje učestalu suradnju te

pruža prilike za zajedničke poduzetničke pothvate sa stanarima Tehnološkog parka

Varaždin.

Vladine agencije i ministarstva – Tehnološkom parku Varaždin i stanarima pruža se

mogućnost prijave projekata za financiranje bespovratnim sredstvima Europske unije.

3. Vizija, misija, ciljevi, vrijednosti

Vizija

Kreiranje poticajnog, globalno priznatog i poznatog inovacijskog i tehnološkog eko sustava za

izgradnju društvene i ekonomske dobrobiti Varaždina i regije.

Misija

Povezivanje dionika, poticanje transfera znanja i tehnologije, podrška razvoju kreativnosti i

talenata u svrhu ubrzanog tehnološkog razvoja i komercijalizacije inovacija.

Ciljevi

Povećati broj radnih mjesta, prihode i investicije u nove i postojeće inovativne tvrtke.

Sustavno unaprijeđivati poduzetnički ekosustav za tehnološki inovativne tvrtke.

Pokrenuti razvoj industrije poticanjem suradnje i umreženosti gospodarstva i akademske

zajednice.

Privlačiti i zadržavati studente i inovativne pojedince u tehnološki inovativno poduzetništvo.

Vrijednosti

Kako bi Tehnološki park Varaždin mogao uspješno ostvarivati postavljene ciljeve, misiju i viziju,

zaposlenici u svojim svakodnevnim aktivnostima moraju prihvatiti sljedeće vrijednosti:

Suradnja – Problemi se rješavaju uzajamnom multidisciplinarnom suradnjom, a nove

vrijednosti stvaraju se dijeljenjem ideja, znanja i iskustava, te razvijanjem modela suradnje

radi postizanja maksimalnog sinergijskog učinka. Potičemo aktivnosti dionika u svrhu

razmjene znanja i uspostave partnerstva koje ubrzavaju društveni rast i razvoj.

Proaktivnost – Razumijemo potrebe naših dionika i pokrećemo inicijative kojima kreiramo

poticajno i kreativno okruženje za njihov rast i razvoj .

Poduzetnički duh – Podržavamo i razvijamo poduzetnički duh. Koristimo inovativne metode

u poticanju poduzetnika da razvijaju proizvode i usluge više dodane vrijednosti korisne za

društvo.

Integritet – Naše aktivnosti provodimo s integritetom. Držimo se visokih etičkih standarda,

pristupajući svakom klijentu s pažnjom i poštovanjem.

Page 9: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

8 Strateški ciljevi 2016. -2018.g. |

Predanost – Svakodnevna ustrajnost i posvećenost poslu u svrhu postizanja osobnih, timskih

i poslovnih ciljeva.

Izvrsnost – Težimo izvrsnosti u našem svakodnevnom radu. Radimo fokusirano i agilno kako

bismo doprinijeli rastu i razvoju, a pri tome su nam održivost i kvaliteta najviši prioritet.

4. Strateški ciljevi 2016. -2018.g.

4.1. Strateški cilj I – UNAPREĐENJE USLUGA POSTOJEĆE INSTITUCIJE

Fokus Tehnološkog parka Varaždin usmjeren je na:

Razvoj novih proizvoda – Pružiti postojećim i novim inovativnim poduzetnicima prostor, opremu

i infrastrukturu za dizajn i razvoj inovativnih proizvoda i usluga.

Poduzetništvo – Pružiti edukacijski i mentorski program koji omogućuje inovativnim tvrtkama i

pojedincima razvoj inovativnih proizvoda i usluga te pokretanje održivog poslovanja.

Edukacije – Razviti edukacijski program koji uključuje tečajeve, radionice i seminare u vezi s

inovativnim poduzetništvom.

Umrežavanje – Jedna od važnijih aktivnosti za postizanje željenih efekata i ostvarenje zadanih

ciljeva Tehnološkog parka Varaždin na kojoj je potrebno kontinuirano raditi jest umrežavanje. Kroz

umrežavanje se postiže značajna promocija ustanove jer se suradnjom s različitim znanstvenim i

istraživačkim institucijama, kao i s gospodarskim subjektima, te prisutnošću u nacionalnim i

međunarodnim organizacijama, Tehnološki park kontinuirano razvija kompetencije u različitim

područjima, te pridonosi stvaranju veza između znanosti, tehnologije, inovacija i poduzetništva,

odnosno industrije i na taj način doprinosi razvoju malog i srednjeg poduzetništva i konkurentnog

gospodarstva. Razviti platformu koja će omogućiti međusobnu poslovnu povezanost poduzetnika

te njihovu povezanost s akademskom zajednicom, razvojno-istraživačkim institucijama i

potencijalnim ulagačima.

Aktivnosti umrežavanja će se kontinuirano provoditi u svrhu:

pronalaženja kvalitetnih projekata i dobivanja dodatnih sredstava,

pronalaženja odgovarajućih zaposlenika,

pronalaženja pravih pružatelja usluga,

privlačenja stanara i korisnika usluga

uspostavljanja strateških saveza u edukaciji, istraživanjima i suradnji s gospodarstvom.

Konzultanske usluge - Unutar svoje djelatnosti TPV bavi se i savjetovanjem u vezi s poslovanjem

i upravljanjem, a posebno davanjem stručne pomoći subjektima malog gospodarstva te

promicanjem podzetništva i stvaranjem uvjeta za razvoj poduzetništva kako općenito tako

posebno mladih i žena, a sve kroz usluge izradu projektnih prijava, poslovnog i marketinškog

plana, izrada investicijske studije i studije izvodjivosti te ostalim poslovnim savjetovanjem ključnim

za komercijalizaciju proizvoda i usluga korisnicima.

Komunikacija i suradnja će se uspostavljati sa sljedećim institucijama i organizacijama:

nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima,

malim i srednjim poduzetnicima,

Page 10: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

| Strateški ciljevi 2016. -2018.g. 9

drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu,

istraživačko-razvojnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,

postojećim znanstveno-tehnološkim parkovima i inkubatorima u zemlji i inozemstvu,

gospodarskim i trgovačkim komorama,

industrijskim i poduzetničkim udrugama,

regionalnim razvojnim agencijama,

financijskim institucijama,

zakladama i nevladinim organizacijama,

međunarodnim mrežama.

Pri navedenim institucijama i organizacijama djeluju različite kategorije osoba kojima se

namjerava na adekvatan način pristupiti. Identificirane su sljedeće kategorije:

Studenti,

Akademsko osoblje (istraživači, znanstvenici, laboranti, stručnjaci, eksperti..),

Kreativni pojedinci, izumitelji i drugi s dobrim poduzetničkim idejama,

Poduzetnici u poslovnom okruženju s istraživačko-razvojnom komponentom,

Investitori,

Donori,

Osobe zadužene za poticanje razvoja gospodarstva.

Spomenute ciljne skupine uglavnom ne znaju da postoje institucije koje se bave inkubacijom i

razvojem poduzetničkih ideja, a mogući korisnici usluga ne znaju da netko pruža takve usluge u

njihovoj blizini.

Ujedno, prema klasifikaciji iz Zakona o unaprjeđenju poduzetničke potporne infrastrukture –

članak 4. ovakav tip institucije smatra se znanstveno-tehnološkim parkom. Stoga je potrebno

čvršće povezivanje i suradnja Tehnološkog parka Varaždin s visokoškolskim institucijama u

okruženju, prije svega s osnivačima, ali i drugim visokoškolskim institucijama kao potencijalnim

rasadnicima novih poduzetnika i znanstvenika.

Tablica 1. Pregled ciljnih skupina

Skupina Potreba

Studenti, kreativci i izumitelji Imaju poduzetničku ideju. U pravilu ne znaju

kako ju realizirati. Imaju strah od bankara,

kredita, zakona i pogreške. Nemaju dobro

razrađen pristup u pregovorima s ljudima iz

gospodarstva. Spori su i vrlo oprezni. Obično

odustaju od komercijalizacije iz straha da ne

bi ugrozili sadašnji status.

Akademsko osoblje, istraživači U velikoj mjeri kao i ranija skupina. Problem

primjene znastveno-istraživačkog rada u RH.

Nepostojanje apsorpcijske sposobnosti

Page 11: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

10 Strateški ciljevi 2016. -2018.g. |

Skupina Potreba

gospodarstva. Okretanje prema inozemstvu.

Podcjenjivanje domaćeg gospodarstva.

Mladi poduzetnici Obično nastaju na temelju jednog dobrog i

kratkoročno komercijalno uspješnog projekta.

Potrebno im je savjetovanje o razvoju tvrtke i

razvoju projekta (proizvoda/usluga). Imaju

problem s upravljanjem poduzećem. Ne

mogu se nositi s brzim rastom poduzeća.

Potrebni su im novi projekti. Potrebni su im

poznavatelji zakona i općenito gospodarskih

prilika.

Poduzetnici Tragaju za novim idejama. Ideje moraju biti

vrlo detaljno razrađene jer su već duboko u

problematici. Teško im je komunicirati sa

studentima, izumiteljima i kreativcima jer su

dijametralno suprotni u pristupu (brzina,

komunikacija, strah). Žele sve napraviti vrlo

brzo. Često graniče sa zakonom.

Financijske institucije Žele investirati samo gdje je to izvjesno. U RH

ne postoje značajne kreditne i garancijske

linije za poduzetnike početnike. Prisutni VC

fondovi investiraju samo u velike projekte.

Namjera je pokrenuti sljedeću skupinu aktivnosti u cilju privlačenja ciljnih skupina:

1. MOTIVACIJSKA PREDAVANJA NA VISOKIM UČILIŠTIMA – Cilj je potaknuti studente,

akademsko osoblje, kreativce i druge kako bi ispravno rezonirali o komercijalizaciji svojih

ideja i općenito o poduzetništvu. U ovu skupinu spadaju predavanja o inventivnosti i

inovativnom gospodarstvu, kao i Case Study predavanja s gostom predavačem uspješnim

poduzetnikom.

2. NATJECANJE U PODUZETNIČKIM IDEJAMA S NAGRADAMA – Cilj je potaknuti studente,

akademsko osoblje, kreativce i druge kako bi pokušali sustavno razraditi i predstaviti svoju

poduzetničku namjeru. U tom vremenu će biti organizirane radionice za pisanje poslovnih

planova. Sve prijavljene ideje spremaju se u bazu podataka. Pri eliminacijskim krugovima

poduzetničke ideje se prezentiraju i dorađuju. U žiriju sudjeluju ljudi iz gospodarstva,

financijskih institucija, donori i drugi kako bi doznali koji su to ljudi i koje su poduzetničke

ideje aktualne među ciljnom skupinom. Ovako se puni baza podataka i mogući korisnici

doznaju da konzistentna baza podataka postoji.

3. TEMATSKE RASPRAVE PODUZETNIKA I AKADEMSKOG OSOBLJA – Cilj ovakvih druženja jest

suradnja (ili barem početak suradnje) između poduzetnika i visokoškolskih institucija na

način da akademska zajednica preuzme razvojno-istraživačku komponentu umjesto da ju

poduzetnici sami organiziraju u svom poduzeću.

Page 12: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

| Strateški ciljevi 2016. -2018.g. 11

4. ODRŽAVANJE KREATIVNIH RADIONICA – Cilj je identificirati komercijalno zanimljive

projekte studenata, akademskog osoblja, inovatora i drugih zainteresiranih.

5. ORGANIZACIJA KONFERENCIJE – Cilj je druženje svih gore navedenih kategorija na jednom

fizičkom mjestu (stanari, poduzetnici, studenti, akademsko osoblje, donori, financijske

institucije i ostali).

6. BROŠURE, LETCI I MEDIJI – Namjera je izdati brošuru o Tehnološkom parku i njegovim

stanarima. Brošura se godišnje jednom treba osvježiti. Izdaje se na hrvatskom i engleskom

jeziku, te je prisutna na svim značajnim mjestima u regiji. Periodički se izdaje letak o

novostima, poduzetničkim uspjesima i sličnim zbivanjima.

7. AKTIVNOSTI VEZANE UZ TRANSFER TEHNOLOGIJE (edukacija i podizanje svijesti o važnosti

transfera tehnologije, edukacija i podizanje svijesti o važnosti intelektualnog vlasništva,

savjetovanje o zaštiti intelektualnog vlasništva, procjena tehničkog i komercijalnog

potencijala i vrijednosti rezultata istraživanja, natječaj za najbolju tehnološku inovaciju), te

suradnja i promotivne aktivnosti s uredima za transfer tehnologije (informativni dani,

koordinacijske aktivnosti i sl.).

8. AKTIVNOSTI VEZANE UZ PRIVLAČENJE ULAGANJA ('outreach' kampanje na domaćim i

stranim tržištima, umrežavanje i lobiranje, kontakti i promotivne aktivnosti usmjerene

potencijalnim investitorima, stranim veleposlanstvima i trgovinskim komorama u

Hrvatskoj, kontakti s ključnim svjetskim tvrtkama u prioritetnim sektorima, kontakti s

upravama i vlasnicima vodećih hrvatskih tvrtki, stvaranje partnerstava i zajedničkih

projekata sa znanstveno-tehnološkim parkovima u zemlji i inozemstvu).

9. BRENDIRANJE POJEDINIH USLUGA – inkubacija, mentoring, konferencija, business landing

program.

4.2. Strateški cilj II – UNAPREĐENJE PROSTORA POSTOJEĆE INSTITUCIJE

Zgrada Tehnološkog parka Varaždin nalazi se u najprometnijoj varaždinskoj ulici (Zagrebačka 89).

Udaljena je od centra grada 1 km. Smještena je u ulici iz koje se vrlo brzo dođe do ulaska na

autocestu (1.5 km). Pored zgrade je sportski kompleks: zatvoreni i otvoreni bazeni, hrvačka

dvorana, teniski tereni (otvoreni i zatvoreni), nogometni stadion s popratnim sadržajima, 2

restorana i veliko parkiralište.

Ukupna bruto površina zgrade je 3.300 m2, a neto površina 1.900 m2. U zgradi se nalazi 40 uredskih

prostora površine od 12m2 do 90m2 opremljenih za smještaj poduzetnika. Multimedijska dvorana

kapaciteta 50 osoba opremljena je prezentacijskom opremom i na raspolaganju je stanarima na

korištenje na dnevnoj bazi.

Korisnicima zgrade dostupna je internet konekcija (100Mbit/s) koja je osigurana u suradnji s

Carnetom, a mrežna infrastruktura za dovođenja usluga drugih komercijalnih operatera također

je na raspolaganju.

Page 13: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

12 Strateški ciljevi 2016. -2018.g. |

Slika 2. Zgrada Tehnološkog parka Varaždin

Od siječnja 2010. godine Tehnološkom parku Varaždin dodijeljen je na upravljanje i Centar

kreativnih industrija u ulici Pavleka Miškine 39. U Centru su smješteni pojedinci, poduzeća i udruge

iz raznih sektora kreativnih industrija. Trenutno je u Centru smješteno 10 stanara, a inkubacijski

proces završilo je njih 4.

Dislociranost Centra kreativnih industrija utječe na kvalitetu usluga koje se daju stanarima

smještenim u centru. Usluge su niže kvalitete, a niže kvalitete su i prostori u kojima stanari provode

svoje aktivnosti. Vlasništvo zgrade nije adekvatno riješeno, što onemogućuje prijavu na domaće i

EU fondove u cilju poboljšanja kvalitete prostora i usluga. Stoga je potrebno stvoriti dodatni

prostor na postojećoj lokaciji kako bi se i kreativna industrija preselila i razvijala u adekvatnim

prostorima, te kako bi se stanarima pružili još bolji uvjeti i na taj način privukli novi kreativni

pojedinci i tvrtke. Osim toga, konstantni zahtjevi za prostorom, te brzi rast postojećih stanara koji

traže dodatne prostore za novo zapošljavanje, također nameću potrebu dodatnog proširenja

prostornog kapaciteta postojeće zgrade, kako se ne bismo doveli u situaciju da poduzetnici

počnu odlaziti u druge sredine ili druge slične institucije u okruženju.

4.3. Strateški cilj III – PROJEKT IZGRADNJE KOMPLEKSA TPV2 S NAGLASKOM NA ČETIRI

KLJUČNA PODRUČJA: ICT, kreativne industrije, strojarstvo i obnovljive izvore energije

Tehnološki park Varaždin od svog je osnutka sustavno i konstantno unaprijeđivao svoje prostore

i usluge. No kako su potrebe za prostorom i dodatnim uslugama sve veće, osnivači su podržali

daljnji značajan napredak u razvoju same ideje Tehnološkog parka. Stoga je pokrenut najveći

projekt kojeg Tehnološki park Varaždin trenutno provodi, a to je Tehnološki park Varaždin 2. Cilj

tog projekta je poboljšanje poslovne infrastrukture i poduzetničke kulture, promicanje inovacija,

Page 14: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

| Strateški ciljevi 2016. -2018.g. 13

poticanje komercijalizacije inovacija i transfera znanja, podržati rast i razvoj novih i postojećih tvrtki

temeljenih na znanju i novim tehnologijama, stvaranje klastera i drugih oblika udruživanja što će

dovesti do novih radnih mjesta, poboljšanja regionalne ekonomske situacije i boljeg životnog

standarda. Radi se o projektu koji je primarno interes lokalne zajednice, dakle svih dionika koji

okružuju Tehnološki park Varaždin.

Projekt planira uspostaviti novi kompleks Znanstveno -tehnološki park Varaždin s naglaskom na

četiri ključna područja: ICT, kreativne industrije, strojarstvo i obnovljive izvore energije. Objekt će

biti opremljen modernim uredima za tehnološka poduzeća s potrebnom pratećom

infrastrukturom te razvojno-istraživačkim laboratorijima opremljenim sofisticiranom visoko-

tehnološkom opremom. Izgradnjom i opremanjem Znanstveno – tehnološkog parka Varaždin na

lokaciji u Brezju osigurati će se kvalitetna istraživačka i razvojna potpora poduzetnicima,

visokoškolskim institucijama, znanstvenicima, inovatorima i istraživačima, kao i sama proizvodnja

u okviru Centra. Potaknuti će se povezivanje i suradnja poduzetništva i znanosti kako bi se ojačao

transfer tehnologije i znanja sa znanstvenih institucija u gospodarstvo.

Planirana ukupna bruto površina je 29.000 m2. Korisnici Tehnološkog parka Varaždin 2 bit će

inovativna poduzeća s potencijalom za stvaranje proizvoda s dodanom vrijednosti, izumitelji,

inovatori, istraživači, kreativni pojedinci, studenti i ostali pojedinci s inovativnim poduzetničkim

idejama.

Slika 3. Tehnološki park Varaždin 2

4.4. PROJEKTI U RAZVOJU I PLANIRANI PROJEKTI

1. Fond: Interreg Mediterranean

Akronim projekta: eInnobridge4Med

Puni naziv projekta: Bridge of Innovation for Mediterranean Basin

Page 15: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

14 Strateški ciljevi 2016. -2018.g. |

Prioritetna os 1: Promocija inovativnog kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta

Specifični cilj 1.1.: Povećanje transnacionalne aktivnosti klastera i meža ključnih sektora MED regije

Očekivani početak projekta : 01.09.2016.

Završetak projekta: 28.12.2018. (24 mjeseca)

Glavni cilj projekta je oformiti internacionalnu platformu kako bi se olakšala integracija i međunarodna

suradnja među MSP-ima, razvojno-istraživačkim timovima i tehnološkim parkovima u mediteranskom

bazenu, a sve s krajnjim ciljem povećanja zaposlenosti i ekonomskog rasta uključenih regija.

Vrijednost projekta za TPV: 398.463,33, ERDF: 338.693,83 (85%); TPV kontribucija: 59.769,50 (15%)

- Čeka se evaluacija prve faze

2. Fond: Interreg Central Europe

Akronim projekta: CentralBiz

Puni naziv projekta: Young Business by Mature Citizens in Central Europe

Prioritetna os 1. : Suradnja na inovacijama za konkurentnost Centralne Europe

Specifični cilj 1.2: Poboljšanje vještina i poduzetničkih kompetencija kroz unaprijeđenje ekonomskih i

socijalnih inovacija Centralne Europe

Očekivani početak projekta: 01.06.2016.

Završetak projekta: 31.05.2019.

Projekt riješava problem niskog postotka poduzetničke aktivnosti osoba starijih od 50 godina. Glavni

output projekta će biti razvijen i testiran model predinkubacije za osobe starije od 50 godina na području

Centralne Europe.

Vrijednost projekta za TPV: 203.020,00 ; ERDF: 172.567,00; TPV kontribucija: 30.453,00

- Čeka se evaluacija finalne faze

3. Fond: Interreg Danube Transnational Programme

Akronim projekta: DanubeENTER

Pun naziv projekta: Danube Competence Centres for Creativity and Entrepreneurship

Prioritetna os 1: Inovativna i društveno odgovorna Dunavska regija

Specifični cilj 1.2.: Povećanje konkurentnosti za poslovne i socijalne inovacije

Očekivani početak projekta: 01.09.2016.

Završetak projekta: 30 mjeseci

Glavni cilj projekta je uspostaviti održive zajedničke alate za podršku kreativnom i poduzetničkom

potencijalu dunavske regije kroz poticanje poduzetničkog duha i stvaranje veze između kreativnosti,

poduzetništva i obrazovanja.

Vrijednost projekta za TPV: 214.700,00; ERDF: 182.495,00 TPV kontribucija: 32.205,00

- Čeka se evaluacija druge faze

Page 16: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

| Strateški ciljevi 2016. -2018.g. 15

4. Fond: Interreg Danube Transnational Programme

Akronim projekta: SMEntor

Pun naziv projekta: Danube Transnational Mentoring Programme for Start-up Companies

Prioritetna os 1: Inovativna i društveno odgovorna Dunavska regija

Specifični cilj 1.2.: Povećanje konkurentnosti za poslovne i socijalne inovacije

Glavni cilj SMEntor projekta je doprinijeti boljem poduzetničkom korištenju tehničkih / znanstvenih

ideja, proizvoda i tehnologija kreiranih u Podunavlju od start-up poduzeća i malih i srednjih poduzeća

u ranim fazama razvoja. Projekt SMEntor će povećati poslovne sposobnosti društava za poticanje

inovacija i intenzitet suradnje u Podunavlju. Projekt je fokusiran na start-up poduzeća, ali ista

metodologija će se primjenjivati za sve vrste poduzeća. Sustav će se temeljiti na standardiziranim alatima

za mentoriranje i poslovni razvoj.

Očekivani početak projekta: 01.09.2016.

Završetak projekta: 30 mjeseci

Vrijednost projekta za TPV: 207.700,00; ERDF: 176.545,00, TPV kontribucija: 31.155,00

- Čeka se evaluacija druge faze

5. Fond: Erasmus+ KA2

Akronim projekta: e'Innobridge4MED - M1

Sve ostalo je isto kao kod projekta Bridge of Innovation for Mediterranean Basin

Vrijeme početka projekta – nije navedeno, trajanje projekta bi bilo 24 mjeseca

- Predana prijava – čeka se evaluacija

Osim ovih već napisanih i predanih projekata, plan je prijaviti projekte na natječaje Ministarstva

poduzetništva i obrta na pozive za Poduzetničke potporne institucije, na natječaj Interreg Slovenija –

Hrvatska te Interreg Europe. Svi projekti biti će usmjereni u daljnji razvoj institucije Tehnološkog parka

Varaždin, podrške razvoju poduzetništva i inovacija, podizanju kompetencija postojećih zaposlenika, te

zapošljavanju novih kadrova.

4.5. Program Provjere inovativnog koncepta

Tehnološki park Varaždin sudjeluje u Programu Provjere inovativnog koncepta čiji je ključni cilj

inovativnim tvrtkama pružiti priliku provjeriti i potvrditi komercijalnu primjenu istraživačkih

rezultata i uspostaviti odgovarajuću strategiju za nastavak komercijalizacije.

HAMAGBICRO, u suradnji s prepoznatim centrima (jedan od 12 takvih centara je i Tehnološki park

Varaždin), dodjeljuje bespovratna sredstva na konkurentnoj osnovi odnosno najbolje ocijenjenim

projektima do 70 % ukupnih troškova projekta. Uloga prepozantog centra je evaluacija projektne

ideje odnosno prijedloga koji korisnik predlaže za pretprijavu te pomoć korisnicima prilikom izrade

prijave i implementacije projekta. Prepoznati centar nakon uspješne provedbe projekta ostvaruje

pravo na „success fee“ u iznosu od 5% od ukupnog iznosa dobivenog iz programa.

PoC po projektu financira sljedeće aktivnosti:

Page 17: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

16 Analiza tržišta |

Demonstracija tehničke izvedivosti

Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

Izrada funkcionalnog prototipa

Tijekom 2015.g. zaprimljeno je 13. Za punu prijavu je bilo 12. Od toga ih je 11 predalo punu prijavu.

I nakon pune evaluacije u travnju 2016.g. odobreno je i biti će financirano 5 projekata.

Isto se planira i u narednim razdobljima.

5. Analiza tržišta

5.1. Ciljano tržište

Sadašnji i budući razvitak karakteriziraju duboke i brze znanstvene i tehnološke promjene.

Tehnološki razvoj, kao najvažniji čimbenik i bitan preduvjet općeg razvitka pretpostavlja razvitak i

primjenu novih tehnologija i nameće potrebu za restrukturiranjem postojećih. 1 Digitalna

ekonomija koju karakterizira uvođenje računalom podržanih tehnologija i metoda upravljanja kao

preduvjet tehnološkog razvoja, zahtijeva širu orijentaciju na nove tehnologije izražene kroz visoko

proizvodna sredstva koja se temelje na integraciji IT tehnologija u gotovo sve poznate industrijske

grane, ali i uslužni i javni sektor gospodarstva. Kako bi se ostvarila ekspanzija domaćeg

gospodarstva i kako bi se promijenio trend uvozno orijentiranog transfera tehnologije, nužno je

uložiti pojačane napore radi ubrzanja tehnološkog razvitka.

Tehnološki parkovi uz inkubatore i centre za transfer tehnologije predstavljaju institucije

koncentriranog tehnološkog razvoja. Oni su i značajan činitelj generiranja poduzetničkih tvrtki što

je prema svim svjetskim iskustvima od izuzetne važnosti za regionalna i nacionalna gospodarstva. 2 Značaj tehnoloških parkova velik je prvenstveno zbog činjenice da se kroz nove tvrtke koje stasaju

u tehnološkim parkovima otvaraju brojna nova radna mjesta. No start-upi su često kratkog vijeka,

pogotovo oni bazirani na novim proizvodima i tehnologijama koji su danas kratkog vijeka zbog

brzog tehnološkog zastarijevanja. Kao primjer mogu se navesti osobna računala, pametni telefoni,

softver i drugi modeli i softverski produkti koji u vrijeme stvaranja predstavljaju vrhunski proizvod,

zastarijevaju nakon svega četiri – pet godina, bez obzira na očuvanu punu funkcionalnost. Radi

toga je neophodno da se trajno stimulira nastajanje novih poduzetničkih tvrtki i njihovo stasanje

do trenutka kada postaju dohodovne. To je međutim moguće samo uz odgovarajuće osiguranje

novih proizvoda i tehnologija uz transfer znanja iz znanstvenih i visokoškolskih ustanova, te

inovacija, tj. uz tehnološki razvoj i razvoj proizvoda, koji se obavlja ili je potpomognut u

tehnološkim parkovima. Potrebno je potaknuti organizirano stvaranje i razvoj novih znanstvenih

znanja i njihovo izravno prenošenje u gospodarstvo. 3

Položaj Varaždina izuzetno je povoljan kako u geopolitičkom tako i u geostrateškom smislu. U

krugu od 400 km od Varaždina nalaze se značajniji veliki gradovi kao što je Zagreb, Ljubljana,

Rijeka, Beč, Budimpešta koji imaju razvijena sveučilišta s različitim visokoškolskim i razvojnim

institucijama. FOI i Sveučilište Sjever nude mogućnost obrazovanja i stjecanja nivoa znanja koji

1 REGIONALNI RAZVITAK TEMELJEN NA CLUSTERIMA: Prof. dr. sc. Ivica Veža, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Splitu 2 TEHNOLOŠKI PARKOVI – SVJETSKA PRAKSA I HRVATSKA: Bela Nemet, dipl.ing. – iPC-Rijeka 3 TEHNOLOŠKI PARKOVI – SVJETSKA PRAKSA I HRVATSKA: Bela Nemet, dipl.ing. – iPC-Rijeka

Page 18: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

| Analiza tržišta 17

otvara mogućnosti poslovanja sa novim tehnologijama, posebno u IT sektoru. Značajna je

mogućnost stjecanja iskustva i znanja u razvijenijim sredinama zemalja EU zbog geografske

povezanosti (Austrija, Slovenija…) kao i zbog mreže partnera Grada Varaždina. Sama regija Sjever

predstavlja drugu najrazvijeniju regiju u Hrvatskoj, sa razvijenom industrijskom proizvodnjom te

predstavlja dobro tržište za nove proizvode i tehnologije, ali i izvor novih tehnološki inovativnih

tvrtki, bilo da se radi o spin-off tvrtkama ili start-up tvrtkama.

Mogući izvori stvaranja takvih poduzeća su :

- Inovativni i poduzetnički orijentirani pojedinci

- Postojeće tvrtke koje razvijaju nove proizvode

- Visokoškolske institucije – FOI, Sveučilište Sjever, Geotehnički fakultet, TTF

Namjena tehnološkog parka:

Privlačenje tehnološki i proizvodno orijentiranih domaćih i stranih ulaganja

Poticanje suradnje znanosti i gospodarstva

Razvoj inovativnog poduzetništva

Stvaranje i/ili razvoj poduzetničkih (malih do srednjih) tvrtki na bazi razvoja novih – često

visokih tehnologija, proizvoda ili usluga

Transfer znanja od visokoškolskih ustanova prema poduzetništvu

Razvoj (novih) tehnologija i proizvoda za potrebe poduzetnika

Servisiranju manjih i srednjih poduzetničkih tvrtki, posebno u prvim godinama njihovog

postojanja, tj. u razdoblju konsolidacije nakon osnivanja (tzv. "dolina smrti"). Takvo

servisiranje uključuje: poslovnu opremu, razvojne i druge intelektualne usluge, poslovni

prostor, marketing i plasman itd.

Pronalaženju poduzetnika i financijera za pojedine "stanare" centra i njihove projekte

Promocija samozapošljavanja kao pozitivnog razvojnog trenda

Stvaranje pozitivnog imidža poduzetništva

Stvaranje profila visokotehnoloških poduzeća i međunarodno umrežavanje kroz alate

EEN-a

Iz toga slijedi da je cilj privući ili potaknuti stvaranje i rast tehnološki orijentiranih tvrtki u svim

fazama njihovog životnog ciklusa te im pružiti cjelovit paket usluga koji će podržavati njihovo

poslovanje – od poslovnog prostora, potpore inovacijama, rastu i izvozu do različitih intelektualnih

i administrativnih usluga.

Kompleksnost djelovanja Tehnološkog parka zahtijeva dobru povezanost lokalne samouprave,

visokoškolskih institucija i gospodarskih subjekata u okruženju Tehnološkog parka.

5.2. Ekonomski učinak

U Tehnološkom parku Varaždin trenutno se nalazi 46 tvrtki iz područja ICT-a, strojarstva,

građevine, konzaltinga, kreativnih industrija. One ukupno zapošljavaju preko 250 ljudi. Prosječna

plaća prema izvoru http://www.poslovna.hr/ iznosi 5.144,00 kn što je više od prosjeka

Varaždinske i Međimurske županije.

Page 19: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

18 Analiza tržišta |

Tablica 2. Ekonomski učinak kroz 3 godine

Razdoblje Broj

zaposlenih

Ukupni prihod u

kn

Porez na dobit u

kn

Godina 2012 202 48.790.000 1.058.000

Godina 2013 211 53.076.000 974.700

Godina 2014 218 56.012.500 1.282.000

Više od polovice tvrtki u Tehnološkom parku Varaždin su izvoznici (58%). Ukupni izvoz u 2014.

godini iznosio je 20.513.100 kn. Polovica tvrtki je u inkubaciji, što znači da razvijaju nove

tehnologije ili inovativne proizvode. Većina tvrtki koje izađu iz Tehnološkog parka Varaždin ostaju

smještene na području Varaždinske županije i grada Varaždina, te nastavljaju svoj razvoj. Postotak

preživljavanja tvrtki od početka djelovanja Tehnološkog parka Varaždin 2007. godine do danas je

95% (interni izvori TPV-a).

Page 20: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

| Financijski plan - Izvori financiranja za postizanje strateških ciljeva 19

6. Financijski plan - Izvori financiranja za postizanje strateških

ciljeva

U ovom poglavlju razrađen je dinamički financijski izvještaj koji prikazuje prihode, rashode i

rezultat poslovanja tijekom trogodišnjeg razdoblja, odnosno račun dobiti i gubitka.

Planirani ukupni prihod Tehnološkog parka Varaždin obuhvaća poslovne prihode, financijske

prihode, te izvanredne prihode. Poslovni prihod podrazumijeva prihode od prodaje koji uključuju

prihode od najma uredskih prostorija Tehnološkog parka Varaždin i Centra kreativnih industrija

pod inkubacijskim i komercijalnim uvjetima, usluge virtualnih ureda, komunalne troškove stanara,

te prihode od projekata. Ostali prihodi se odnose na zaprimljene potpore, te pružanje tržišnih

usluga Tehnološkog parka Varaždin, dok se planirani financijski prihodi odnose na prihode od

kamata.

Planirani ukupni rashod Tehnološkog parka Varaždin obuhvaća poslovne rashode, financijske

rashode te izvanredne rashode. Poslovni rashodi uključuju materijalne troškove (troškovi sirovina

i materijala, troškovi administracije i uprave, troškovi sitnog inventara, troškovi energije u

administraciji i upravi troškovi telefona i interneta, poštanski troškovi, troškovi održavanja i

popravaka troškovi čišćenja, usluge promidžbe, knjigovodstvene usluge, odvjetničke usluge i

ostale pravne usluge, usluge revizije, troškovi komunalnih usluga, vanjske usluge po projektima,

administrativni troškovi po projektima), troškove osoblja, amortizaciju, te ostale poslovne rashode

umanjene za promjene vrijednosti projekata u tijeku. Financijski rashodi odnose se troškove

kamata.

Page 21: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

20 Financijski plan - Izvori financiranja za postizanje strateških ciljeva |

Tablica 3. Projekcija računa dobiti i gubitka za 2016.,2017. i 2018. g.

2016. 2017. 2018.

POZICIJA

I. POSLOVNI PRIHODI 1.870.153 1.940.163 2.003.363

1. PRIHODI OD PRODAJE 1.590.153 1.270.163 1.270.163

2. OSTALI PRIHODI 280.000 670.000 733.200

II.POSLOVNI RASHODI 1.858.138 1.295.971 1.455.571

1. Promjene vrijednosti projekata u tijeku (Proizvodnja u tijeku) -378.581 -1.632.850 -1.526.450

II. Rashodi razdoblja 2.236.719 2.928.821 2.982.021

2. Materijalni troškovi 890.952 1.310.547 1.310.547

3. Troškovi osoblja 989.299 1.264.214 1.264.214

4. Amortizacija 150.000 40.000,00 93.200,00

5. Ostali troškovi 205.468 313.060 313.060

6. Vrijednosno usklađivanje 0 0 0

7. Rezerviranja 0 0 0

8. Ostali poslovni rashodi 1.000 1.000,00 1.000,00

III. FINANCIJSKI PRIHODI 8.000 8.000 8.000

IV. FINANCIJSKI RASHODI 1.500 1.500 1.500

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0 0 0

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0 0 0

VII.IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI 0 0 0

VIII.IZVANREDNI-OSTALI RASHODI 0 0 0

IX. UKUPNI PRIHODI 1.878.153 1.948.163 2.011.363

X. UKUPNI RASHODI 1.859.638 1.297.471 1.457.071

XI. DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA 18.515 650.692 554.292

1.Dobit prije oporezivanja 18.515 650.692 554.292

2. Gubitak prije oporezivanja 0 0 0

XII. POREZ NA DOBIT 3.703 130.138 110.858

XIII. DOBIT (GUBITAK) NAKON OPOREZIVANJA 14.812 520.554 443.434

1. Dobit razdoblja 14.812 520.554 443.434

2. Gubitak razdoblja 0 0 0

Page 22: Strateški plan - Tehnološki park Varaždin · struktura, kultura organizacije, efikasnost operativnih kapaciteta, jasni ciljevi, vizija, misija, razvojne poslovne politike, konkurentske

| Zaključak 21

7. Zaključak

Varaždinski poduzetnički ekosustav ima potencijal pokretanja novog vala ekonomskog razvoja i

inovacijske zajednice. Kao županija s najvećim brojem proizvodnih poduzeća imamo potencijal za

razvoj i istraživanja kako bismo razvili proizvode veće dodatne vrijednosti. S postojanjem snažne

regionalne rastuće inovacijske zajednice prisutni su i glavni sastojci ekonomskog napretka.

Daljnjim unapređenjem spektra i kvalitete usluge prema postojećim korisnicima te proširenjem

mreže poslovnih partnera iz gospodarskog i akademskog sektora postavljaju se jaki temelji za nove

infrastrukturne projekte poput Tehnološkog parka Varaždin 2. Projekt je izrazito regionalnog

karaktera, od velikog značaja za lokalnu zajednicu, posebno za grad Varaždin koji bi realizacijom

ovog projekta postao gospodarsko središte šire regije. Iz tog se razloga od grada Varaždina

očekuje sufinanciranje dijela aktivnosti projekta. Aktivnosti su temeljene na osmogodišnjem

iskustvu razvoja Tehnološkog parka Varaždin, te su i predviđanja u skladu s dosadašnjom praksom

i rezultatima. Razvojni gospodarski subjekti koji sustavno surađuju s Tehnološkim parkom

Varaždin trebaju biti temeljni nositelji i pokretači gospodarskog i kulturnog života grada Varaždina,

ali i šire regije. Sa visokom motiviranošću, znanjem, tehnologijom i inovativnim

proizvodima/uslugama očekuje se da će grad Varaždin zajedno sa svojim geografskim položajem,

veličinom, prirodnim potencijalima koje posjeduje te zavidnim brojem motiviranih poduzetnika,

poduzetničke inicijative, poduzetničkog duha i želje za uspjehom uključiti u gospodarske tokove

šireg okruženja sa stvaranjem dinamičnog i međunarodno usmjerenog gospodarstva. Sukladno

tome, Tehnološki park Varaždin svojim djelovanjem potiče inovacije, popunjava tržišne niše,

povećava konkurentske pritiske te promovira ekonomsku efikasnost.