STRATEJ°K YNET° - kisi.deu.edu.er°k 1. stratej°k ynet°m°n zell°kler° 2. stratej°k ynet°m aralari 3. stratej°k ynet°m srec° 4. stratej°k ynet°m

 • View
  232

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of STRATEJ°K YNET° - kisi.deu.edu.er°k 1. stratej°k ynet°m°n zell°kler°...

 • STRATEJK YNETM

 • ERKERK1. STRATEJK YNETMN ZELLKLER

  2. STRATEJK YNETM ARALARI

  3. STRATEJK YNETM SREC

  4. STRATEJK YNETM VE SWOT ANALZ

  5. STRATEJK YNETM ve BENCHMARKING

  6. VZYON VE MSYON BLDRLERNN OLUTURULMASI

  7. REKABET VE PORTFY ANALZLER

  8. SNERJ VE SNERJK YNETM KAVRAMI

  9. SNERJK YNETMN ZELLKLER

 • 10. SNERJ TRLER

  11. SNERJK YNETM VE KRTK BAARI FAKTRLER

  12. TOPLAM SNERJ ETKS

  13. TOPLAM KALTE YNETM VE SNERJK YNETM

  14. TOPLAM KATILIM YNETM VE ETKN LDERLK

  15. YETK VE SORUMLULUK DEVR

  16. EKP ALIMASI ve SNERJ

  17. EKP ALIMASI VE TOPLANTI YNETM

  18. EKP ALIMASI VE ATIMA YNETM

 • 2. STRATEJK YNETM ARALARI

  Stratejik ynetim,

  Bir organizasyonda gelecee ynelik kararlaralnmasnda kullanlan bir ynetim tekniidir.

 • STRATEJK YNETMN TEMEL ZELLKLER

  1. Stratejik ynetimin amac organizasyonun gelecekteki performansnn artrlmas, karllk ve verimliliinin ykseltilmesidir.

  2. Stratejik ynetim esasen st ynetimi ilgilendiren bir konudur.

  3. Stratejik ynetim, organizasyonun d ve i evresini deerlendirmeye imkan veren bir ynetim tekniidir.

  4. Stratejik ynetim, organizasyonun gelecekle ilgili faaliyetlerinin planlanmas, rgtlenmesi, koordinasyonu, uygulanmas ve kontrol edilmesine imkan salar.

 • STRATEJK YNETMN TEMEL ZELLKLER

  5. Stratejik ynetim stratejilerin oluturulmas ve seiminde rekabet ve portfy analizlerinden yararlanr.

  6. Stratejik ynetim stratejik dnmeye yardmc olur.

  7. Stratejik ynetim ekip almasna dayal olarak organizasyonun hedeflere ulaabileceinin nemi zerinde durur.

  8. Stratejik ynetim , organizasyondaki problemlerin en etkin bir ekilde belirlenmesi ve zmne yardmc olur.

 • 2. STRATEJK YNETM ARALARI

  1. SWOT Analizi

  2. Prtfy Analizleri

  3. Q- Sort Analizi

  4. Senaryo Analizi

  5. Vizyon/Mizyon

  6. Arama Konferans

  7. Delphi Teknii

  8. Nominal Grup

  9. Multivoting

  10.Ak Grup

  11.Kalite emberleri

  12.Fayda-Maliyet

  13.Risk Analizi

 • 3. STRATEJK YNETM SREC

  1. Stratejilerin Gelitirilmesi ve Stratejik Planlama Aamas

  2. Stratejilerin Uygulanmas

  3. Uygulanan Stratejilerin Gzden Geirilmesi ve Denetimi

 • 3. STRATEJK YNETM SREC

  BAARI N GELME STRATEJLER

  1. Bilimsel yaklam stratejilerinin uygulanmas,

  2. Organizasyonda gelime ihtiyacnn tespit edilmesine ynelik stratejilerin belirlenmesi,

  3. Organizasyonda sreci gelitirmeye ynelik stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir.

  STRATEJK YNETM N YAPILACAK LEMLER

  1. Stratejik ynetim konusunda organizasyonda bir kararlln ve samimiyetin olmas arttr.

  2. SWOT analizinin yaplmaldr.

  3. Vizyon ve misyonun belirlenmesinden sonra organizasyonda strateji ve aksiyon planlarnn tespit edilmesi gerekir.

 • STRATEJK PLANLAMADA SRELER

  1. Stratejik ynetim srecini yrtecek ve ynlendirecek stratejistlerin grev ve fonksiyonlarnn belirlenmeli.

  2. Ne? ve Niin? sorularnn analiz edilmesi gerekli.

  3. Stratejik ynetimi uygulayarak nereye ulamak istediimizi vizyon ve misyon bildirgeleri hazrlayarak belirlememiz gerekir.

  4. stediimiz hedefe nasl ulaabileceimize ilikin stratejileri tespit etmek durumundayz.

  5. Uygulanan plann gzden geirilmesi ve gerekirse planda baz deiiklikler yaplmas gerekir.

 • STRATEJK YNETM VE STRATEJSTLER

  1. Lider ve st ynetimin stratejik dnmenin ve stratejik planlamann nemine ve yararna inanmas gerekir.

  2. Stratejik ynetimin organizasyonda uygulanmas iin st ynetimde Stratejik Ynetim Yrtme Komitesi ad altnda bir kurul oluturulmaldr.

 • 4. STRATEJK YNETM VE SWOT ANALZ

  S Strength (Organizasyonun gl/stn olduu ynlerinin tespit edilmesi demektir.)

  W Weakness (Organizasyonun gsz/zayf olduu ynlerin tespit edilmesi demektir.)

  O Opportunity (Organizasyonun sahip olduu frsatlar ifade etmektedir.)

  T Threat (Organizasyonun kar karya bulunduu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir.)

  mevcut durum & gelecek durum

  analizi

 • STRATEJK YNETMDE SWOT ANALZ TEKNKLER

  1. Mteri istek ve beklentilerinin belirlenmesi iin mteri analizi;

  2. Pazardaki rekabet yapsn ve rakiplerin gcn tespit etmek iin rekabet analizi;

  3. Pazar yapsn renmek iin piyasa/pazar analizi;

  4. Demografik yap, devletin ekonomideki yeri ve nemini tespit etmek iin evre analizi;

  5. Saire dsal durum analizi.

 • STRATEJK YNETMDE SWOT ANALZ TEKNKLER

  sel durum tespiti iin:

  Performans analizi

  Stratejik alternatiflerin belirlenmesi

  Saire isel durum analizi

 • 5. STRATEJK YNETM ve BENCHMARKINGBenchmarking,

  performans dzeyini artrmak iin bir organizasyonun

  kendi iinde ve/veya dier organizasyonlardaki en iyi uygulama(best practice)y tespit ederek

  kendi organizasyonuna uyarlamasdr.

  1. sel Benchmarking

  2. Rekabeti Benchmarking

  3. Fonksiyonel Benchmarking

  4. Jenerik Benchmarking

 • BENCHMARKING, ENFORMASYON VE ANALZ

  1. Baka organizasyonlara direkt ziyaretler yaplarak benchmarking yaplabilir.

  2. Kitap, dergi ve dier yaynlar yakndan izlenerek baarl organizasyonlar tannabilir ve bu organizasyonlarn baarsnn arkasnda yatan nedenler tespit edilebilir.

  3. Telefon grmeleri de benchmarkinguygulamalarnda veri toplama iin yararlanlabilecek bir dier aratr.

 • BENCHMARKING, ENFORMASYON VE ANALZ

  4. Kalite dl kazanm irket ve kurulularn organizasyon yaplar, sistemleri ve sreleri analiz edilebilir.

  5. Anket almalarndan da yararlanlabilir. Gerek organizasyon iinde ve gerekse organizasyon dnda anketler yaplarak en iyi uygulamalara yneticilerin, alanlarn ve mterilerin bak as renilebilir.

  6. Benchmarking konusunda uzman ynetim danmanl irketlerinden de istifade edilebilir

 • BENCHMARKING YNTEMNN UYGULANMASINDA AAMALAR

  1. Hangi alanlarda karlatrma yaplacak?

  2. Benchmarking yaplan irketteki en iyi uygulamalar nelerdir?

  3. Kendi irketimizde (Xeroxta) bu en iyi uygulamalar nasl baaryla uygulayabiliriz?

  4. Benchmarking yaplan irket en iyi uygulamalara nasl ulamtr?

 • BENCHMARKING YNTEMNN UYGULANMASINDA AAMALAR

  UYGULAMA AAMALARI

  Organizasyonda hangi fonksiyonlarn ve srelerin benchmarking analizine tabi tutulaca tespit edilmelidir.

  Benchmarking ile ilgili bir alma grubu oluturulmaldr.

  Benchmarking yaplacak organizasyonlar belirlenmelidir. Bu aamada sektrde en iyi ve baarl irketler tespit edilmelidir.

  Benchmarking yaplan irket ile ilgili enformasyon toplanmal ve bunlarn analizi yaplmaldr. Enformasyon ve analiz sonucu benchmarking yaplan organizasyon ile aradaki performans ann tespit edilmesine allmaldr.

  Benchmarking yaplan irketteki en iyi uygulamalarn adaptasyonu gerekletirilmelidir.

 • 6. VZYON VE MSYON BLDRLERNN OLUTURULMASI

  Vizyon, organizasyonun ulamak istedii ama ve hedefleri ifade eder.

  Misyon, belirlenen ama ve hedefler zerinde odaklanm bir grev duygusudur.

  1. Vizyon/misyon bildirgeleri organizasyonun ulamak istedii ama ve hedefleri ok ak bir ekilde ifade etmelidir.

  2. Hazrlanacak olan bildirgelerde organizasyondaki balca deerler ve inanlar ortaya konulmaldr.

  3. Vizyon/misyon bildirgelerinde baary tanmlayan ifadelere yer verilmeli ve baarnn ne ile lleceini aklayan grler yer almaldr.

  4. Vizyon/misyon bildirgeleri organizasyonda heyecan, kararll,alma azmini ve alma ahlakn nemseyen ifadeleri iermelidir.

 • 1. Mterinin nemi ve mteriye verilen deer, 2. Kaliteye olan inan ve bu konuda organizasyonun

  kararll,3. Organizasyonda yenilik ve yaratclk konusundaki istek

  ve bu konudaki4. abalarn takdir ve tevik edilmesi,5. alanlara deer verilmesi,6. Erdem ve ahlaki deerlere nem verilmesi,7. Topluma kar olan sorumluluk, 8. evreye ve doaya sayg ve bu konuda organizasyonun

  sorumluluu.

  VZYON/MSYON/DEERLER BLDRGES LKELER

 • 7. REKABET VE PORTFY ANALZLER

  Portfy matrisleri ile bir firmann piyasada nasl bir strateji izlemesi ve yatrmlarn hangi alanlarda younlatrmas gerektii zerinde analizler yaplr.

  Stratejik ynetimde en ok kullanlan portfy matrisleri ve rekabet analizleri unlardr:

  1. McKinsey Matrisi.2. Boston Ynetim Danmanl irketinin Matrisi.3. Pazar- Rekabet Matrisi.4. Hofer Matrisi.5. Ansoff Byme Matrisi6. Porter Rekabet Analizi.

 • 8. SNERJ VE SNERJK YNETM KAVRAMI

  Sinerji, btnn paralarnn toplamndan daha fazla olmasanlamnda kullanlan bir kavramdr. Basit matematik formlasyonuyla; 1+1+1=4 ya da 1+1=3 olarak yazlabilir.

  Sinerji,Bir zincirin gc, o zincirin en zayf halkasnn gcne eittir.Sinerji bir grubu hareket ettiren enerjidir.

  Sinerjik Ynetim, Genel olarak organizasyondaki lider, insan, sistem ve donanm kaynaklarnn bir arada dnlmesinin nemidir.

  Sinerjik Ynetim, dar anlamda ise ynetime tm alanlarn daha geni ve etkin bir katlmnn salanmasdr. Sinerjik ynetim bu alanda Toplam Katlm Ynetimi olarak da adlandrlabilir.

 • SNERJK YNETM TEKNKLER (YNETME KATILIM TEKNKLER)

  Yetki ve sorumlulukdevri,

  Bilgi paylam,

  Anketler,

  Geribildirim,

  neri sistemleri,

  Grev gruplar.

  zenginletirme,

  Kalite emberleri,

  Kendi kendini yneten takmlar,

  Fonksiyonel alma gruplar,

  Fonksiyonlar aras alma gruplar,

  Organizasyon/sendika ibirlii.

 • 9. SNERJK YNETMN ZELLKLER

  1. Sinerjik ynetim, organizasyonda yksek performans iin tm retim faktrlerinin bir arada kullanlmas ve ortak bir enerjiye dntrlmesi demektir.

  2. Organizasyonda ekip almas ve alanlarn ynetime aktif olarak katlmn salayan faktrler sinerji etkisinin bir baka kaynadr.

  3. Sinerjik ynetim ayn zamanda org