Strategijski menadzment ugostiteljsko-turistickih preduzeca

 • View
  249

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Strategijski menadzment ugostiteljsko-turistickih preduzeca

 • dr Svetlana Vukosav

  NOVI SAD, 2016

  STRATEGIJSKI MENADMENT UGOSTITELJSKO TURISTIKIH PREDUZEA

  UNIVERZITET U NOVOM SADU

  PRIRODNO-MATEMATIKI FAKULTET

  DEPARTMAN ZA GEOGRAFIJU, TURIZAM I HOTELIJERSTVO

 • dr Svetlana Vukosav

  NOVI SAD, 2016

  STRATEGIJSKI MENADMENT UGOSTITELJSKO TURISTIKIH PREDUZEA

  UNIVERZITET U NOVOM SADU

  PRIRODNO-MATEMATIKI FAKULTET

  DEPARTMAN ZA GEOGRAFIJU, TURIZAM I HOTELIJERSTVO

 • Univerzitet u Novom Sadu/Prirodno-matematiki fakultet

  Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

  Dr Svetlana Vukosav

  Strategijski menadment ugostiteljsko-turistikih preduzea

  ISBN 978-86-7031-404-7

  Glavni i odgovorni urednik(PMF) Dr Milica Pavkov Hrvojevi

  Glavni i odgovorni urednik(DGTH) Dr Lazar Lazi

  Recenzenti Prof.dr Ivana Blei, Prirodno-matematiki fakultet, Novi Sad

  Prof.dr Slobodan erovi, Fakultet za turistiki i hotelijerski

  menadment, Beograd

  Lektor Jasna Tati

  Prelom i grafika obrada Vladimir Bian

  Izdava Prirodno-matematiki fakultet,

  Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

  Trg D.Obradovia 2, 21000 Novi Sad

  www.dgt.uns.ac.rs

  Odlukom Nastavno-naunog vea PMF-a sa XI sednice odrane 21.04.2016. rukopis je prihvaen za publikovanje kao univerzitetski udbenik.

 • STRATEGIJSKI MENADMENT UGOSTITELJSKO TURISTIKIH PREDUZEAdr Svetlana Vukosav

  SADRAJ

  1 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

  2 Savremena ugostiteljska i turistika preduzea i trendovi na tritu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.1 Savremene tendencije u turizmu i ugostiteljstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

  2.1.1 Specifinosti turistikog trita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

  2.1.2 Savremeni trendovi i tendencije u ispoljavanju turistike tranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

  2.1.3 Turistika ponuda i mogunosti njene prilagodljivosti savremenim tendencijama i trinim promenama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  2.2 Vrste ugostiteljskih i turistikih preduzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  2.2.1 Definisanje konteksta hotelijerstva i turizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  2.2.2 Tipovi ugostiteljskih i turistikih preduzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  2.2.3 Karakteristike ugostiteljskih i turistikih preduzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  2.2.4 Uticaj osobenosti i karakteristika usluga u ugostiteljsko-turistikim preduzeima na njihov menadment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  3 Pojam, sadraj i karakteristike strategijskog menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.1 Pojam i znaaj menadmenta u ugostiteljstvu i turizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  3.2 Funkcije menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  3.3 Osnove strategije i strategijskog menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  3.4 Strategijsko planiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  3.5 Uloga zaposlenih u realizaciji strategijskog menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  4 Analiza sredine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514.1 Eksterna sredina (okruenje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  4.1.2 Poslovno okruenje ili okruenje zadatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  4.2 Interno okruenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  5 Usmeravanje organizacije: vizija ,misija, ciljevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635.1 Definisanje i svrha vizije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  5.2 Definisanje misije (svrhe) preduzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  5.3 Uloga ciljeva u strategijskom menadmentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  5.3.1 Formulisanje (postavljanje) cljeva u ugostiteljsko-turistikom preduzeu i njihove karakteristke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  6 Proces formulisanja, implementacije i kontrole strategije u ugostiteljsko-turistikim preduzeima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  6.1 Hijerarhija strategija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  6.2 Strategijske alternative ugostiteljsko-turistikih preduzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  6.2.1 Porterov model generikih strategija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  6.2.2 Strategije rasta, kontrakcije i zaokreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  6.3 Implementacija strategije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  6.4 Strategijska kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

  7 Instrumenti strategijskog menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957.1 Portfolio matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

  7.1.1 Portfolio matrica industrijskog rasta i trinog udela (BCG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  7.1.2 Portfolio matrica industrijske privlanosti i poslovne snage (McKinsey/General Electric) 99

  7.1.3 Portfolio matrica ivotnog ciklusa industrije i konkurentskog poloaja (ADL) . . . . . . . . . . 103

 • UNS - PMF - DEPARTMAN ZA GEOGRAFIJU, TURIZAM I HOTELIJERSTVO

  7.2 Swot analiza i TOWS matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  7.3 Analiza privredne delatnosti i konkurentske sposobnosti preduzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

  7.4 Ostali instrumeni, metode i tehnike strategijskog menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

  7.4.1 PIMS Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

  7.4.2 Metod scenarija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

  7.4.3 Analiza jaza (GEP-a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

  7.4.4 Kriva iskustva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

  7.4.5 Costbenefit analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

  7.4.6 Koncept ivotnog ciklusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

  7.4.7 Tehnike za poveanje kreativnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

  7.4.8 Benmarking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

  8 Globalni strategijski menadment i budunost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218.1 Turistika i ugostiteljska preduzea u procesu internacionalizacije i globalizacije poslovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

  8.1.2 Globalne strategije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

  8.1.3 Izbor internacionalnog trita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

  8.2 Strategijski menadment u ugostiteljsko-turistikim preduzeima u budunosti . . . . . . . . . . . 134

  9 Literatura i izvori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .