Strategija brendiranja destinacije Kr¥Œan Strategija brendiranja destinacije Kr¥Œan svojevrsna je platforma

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Strategija brendiranja destinacije Kr¥Œan Strategija brendiranja destinacije...

 • Strategija brendiranja destinacije Kršan

  (PRIJEDLOG)

  Kršan, listopad 2017.

 • Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Općine Kršan.

  Projekt je sufinancirala Europska unija

  iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 • Izrađivač:

  Robert Baćac samostalni konzultant Giardini 2 52100 PULA robert.bacac@pu.t-com.hr

 • SADRŽAJ

  1. UVOD .................................................................................................................................. 5

  2. Poglavlje: Brendiranje – uvodna razmatranja ................................................................... 6

  2.1. Globalni kontekst brendiranja ..................................................................................... 6

  2.1.1. Globalni turistički trendovi i očekivanja .............................................................. 6

  2.1.2. Motivacija putovanja ........................................................................................... 9

  2.1.3. Tehnološke promjene značajne za industriju turizma ......................................... 9

  2.1.4. Kompetitivno okruženje ..................................................................................... 10

  2.2. Uloga brendiranja – što brendiranje je i što brendiranje nije ................................... 10

  2.2.1. Različiti tipovi brendiranja ................................................................................. 11

  3. Poglavlje: Brendning strategija Kršana ............................................................................ 15

  3.1. Definiranje brending ciljeva Kršana .......................................................................... 15

  3.2. Brendnig pozicioniranje ............................................................................................ 16

  3.3. Proces brendiranja .................................................................................................... 18

  3.3.1. Ključni faktori brendiranja destinacije (destinacijski pregled)........................... 18

  3.3.2. Segmentacijska analiza ...................................................................................... 21

  3.3.3. SWOT analiza ..................................................................................................... 23

  3.3.4. Definiranje PoPs (točke jednakosti) PoDs (točke različitosti) ............................ 25

  3.3.5. Uloga dionika u procesu brendiranja ................................................................. 26

  3.3.6. Analiza konkurentnosti ...................................................................................... 27

  3.3.6.1. Usporedba Kršana, Nina i Stona kao destinacije kulturnog turizma ............. 32

  3.4. Modeli izgradnje brendiranja .................................................................................... 35

  3.4.1. Brend Piramida .................................................................................................. 35

  3.4.2. Brend Kotač ........................................................................................................ 36

  3.4.3. Integriranje brenda i marketinških aktivnosti ................................................... 37

  3.4.4. Razumijevanje posjetitelja i ne-posjetitelja ....................................................... 38

  3.4.5. Brend arhitektura destinacije Kršan .................................................................. 39

  3.4.6. Izgradnja brenda kroz partnerstvo .................................................................... 40

  3.4.7. Životni vijek brenda ............................................................................................ 41

  4. Poglavlje: Implementacija brendiranja ............................................................................ 42

  4.1. Brend alati ................................................................................................................. 42

  4.1.1. Primjena brend vrijednosti ................................................................................ 42

  4.1.2. Marketinška komunikacija brenda s tržištem .................................................... 42

  4.1.3. Logotip ............................................................................................................... 43

  4.1.4. Slogan ................................................................................................................. 44

 • 4.1.5. Oživljavanje brend vrijednosti ........................................................................... 44

  5. Poglavlje: Upravljanje brendom ...................................................................................... 46

  5.1. Interni marketing ................................................................................................... 46

  5.2. Brend menedžeri ................................................................................................... 46

  5.3. Upravljačka struktura ................................................................................................ 46

  5.4. Održavanje brenda ................................................................................................ 47

  6. Poglavlje: Mjerenje utjecaja brenda ................................................................................ 48

  6.1. Anketiranje i mjerenje zadovoljstva gostiju .............................................................. 48

  6.2. Praćenje medija ..................................................................................................... 49

  7. Poglavlje: Zaključna razmatranja ..................................................................................... 51

 • 5

  1. UVOD

  U kontekstu izrade i korištenja termina, potrebno je razjasniti pojam destinacije Kršan. Općina Kršan nije zemljopisno determinirana i prepoznata kao posebna cjelina. Teritorij je mikro-lokacijski disperziran na nekoliko manjih prepoznatljivih prirodnih i kulturno- povijesnih cjelina. Poradi toga nije moguće kao odredišnu točku prepoznatljivosti uzeti bilo koji termin, pojam ili naziv a koji bi se podjednako prepoznatljivo reflektirao na cijelo područje općine. Upravo zbog toga, najrealnije je definirati destinaciju kao Kršan sukladno postojećoj općini kao jedinici lokalne samouprave. Ovdje je potrebno jasno i nedvosmisleno istaknuti kako pojam Kršan ne označava samo mjesto Kršan i ne znači kako je predmet ovog dokumenta isključivo mjesto Kršan, njegova resursna osnova i izgradnja prepoznatljivog identiteta na tržištu. Naprotiv, pod pojmom Kršan podrazumijeva se cjelokupna destinacija koja se poklapa s teritorijem općine (administrativne granice) te u razradi u strategiji brendiranja obuhvaća cjelokupnu turističku atrakcijsku osnovu, sve postojeće turističke proizvode i usluge kao i sva mjesta koja svojom artikuliranom ponudom čine vrijednosni lanac destinacije Kršan. U tom smislu pod procesom brendranja destinacije Kršan smatra se brendiranje i svih ostalih mjesta u općini kao što su: Kršan, Plomin, Plomin Luka, Kožljak, Šušnjevica, Ćepić, Potpićan. Brendiranje područja općine Kršan, odnosno destinacije Kršan, postavlja se kao logičan slijed uspostave izgradnje tržišnog identiteta i tržišne prepoznatljivosti postojeće ponude koja se u destinaciji nudi. Također, brendiranje destinacije treba definirati točke diferencijacije na osnovu kojih će destinacija Kršan graditi svoj prepoznatljivi imidž i globalnu sliku atraktivne, poželjne i održive turističke destinacije. Strategija brendiranja trebala bi poslužiti kao osnova za tržišnu komunikaciju destinacije Kršan. Osnovna joj je svrha odrediti i pojasniti konkurentni identitet destinacije. To su atributi koji destinaciju Kršan čine prepoznatljivom i nezaboravnom i razlikuje je od ostalih destinacija na čemu se gradi međunarodna konkurentnost. Destinacijski brend Kršana predstavlja središnju bit Kršana kao turističke destinacije, njegove vrijednosti, obećanja koje brend nudi i jedinstvene prodajne točke. Strategija brendiranja destinacije Kršan svojevrsna je platforma i vodič za sve koji rade u razvoju turističkog proizvoda destinacije i/ili prodaji Kršana kao turističke destinacije kako bi se brend permanentno izgrađivao, nadopunjavao i osvježavao.

 • 6

  2. Poglavlje: Brendiranje – uvodna razmatranja

  2.1. Globalni kontekst brendiranja

  2.1.1. Globalni turistički trendovi i očekivanja 0d 2000. godine nadalje bilježi se kontinuirani rast i ekspanzija turizma na globalnoj razini. Turizam karakteriziraju promjene u preferencijama i ponašanjima turista što rezultira širokom diversifikacijom turističkih usluga i turističke ponude uopće. Razvoj turističke ponude usmjeren je ka ciljnim skupinama, odnosno niša-ponudi koje su usko povezane s destinacijskim pristupom u daljnjem razvoju turizma. Današnji, suvremeni turizam vrlo je usko povezan s destinacijom, odnosno, odredišnim razvojem ponude te cjelokupne turističke infrastrukture i suprastrukture. To je i razlog što se na turističkom tržištu javlja sve veći broj destinacija od nacionalnih, regionalnih pa do lokalnih (mikro-lokacijskih) sa specifičnom k