Strategi för hållbar jämställdhetsintegrering för hållbar... · värdegrundsarbetet ligger detta

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Strategi för hållbar jämställdhetsintegrering för hållbar... · värdegrundsarbetet ligger...

 • www.katrineholm.se

  Strategi fr hllbar jmstlldhetsintegrering

  Bildningsfrvaltningen

 • Dokumentet har bearbetats och sammanstllts av:

  Maria Evald, bildningsfrvaltningen, Maria.Evald@katrineholm.se

  Ledningsgruppen, bildningsfrvaltningen, bildningsforvaltningen@katrineholm.se

  Datum: 2017-05-16

  Strategin r faststlld 2017-06-13 av frvaltningschef Helene Bjrkqvist

  Bild: FreeImages.com/artM

 • Innehll

  Inledning .......................................................................................................................................... 4

  Syfte ............................................................................................................................................. 4

  Bakgrund .......................................................................................................................................... 4

  Forskningen och tidigare erfarenheter sger ................................................................................ 4

  Lagar, lroplaner och andra planer .............................................................................................. 5

  Strategier i Bildningsfrvaltningen fr hllbar jmstlldhetsintegrering ........................................ 5

  Trappan steg1 (Grundlggande frstelse): ................................................................................. 6

  Kunskapshjning och kunskapsskring ................................................................................... 6

  Trappan steg 2 och 4 (Undersk frutsttningarna, Inventera verksamheten) ............................ 7

  Statistik..................................................................................................................................... 7

  Trappan steg 3 (Planera och organisera) ...................................................................................... 7

  Jmstlldhetsintegrering........................................................................................................... 7

  Trappan steg 5 (Kartlgg och analysera) ..................................................................................... 7

  Kvalitetsarbete ......................................................................................................................... 7

  Likabehandlingsplaner ............................................................................................................. 8

  Elevhlsan ................................................................................................................................ 8

  Trappan steg 6, 7 och 8 (Formulera ml och tgrder, Genomfr tgrderna, Flj upp

  resultaten) ..................................................................................................................................... 8

  Bilaga 1 Katrineholmsmodellen............................................................................................ 9

  Bilaga 2 Praktiska tips fr jmstlldhets/-std, -kunskap och -kompetens .......................... 11

  Bilaga 3 Jmstlldhetsintegrering. Frgestllningar till verksamheterna. ........................... 12

  Bilaga 4 Skolverkets kvalitetshjul ....................................................................................... 14

  Bilaga 5 Litteratur och webbplatser .................................................................................... 15

 • 4

  Inledning Den hr strategin r framtagen fr att visa p hur Bildningsfrvaltningen ser p samt genomfr

  jmstlldhetsintegrering p ett hllbart stt. I dokumentet hittar du vad som ligger till grund fr

  strategin samt i slutet praktiska exempel p hur vi idag, 2017, gr fr att integrera

  jmstlldhetsarbetet.

  Syfte Strategin r tnkt att vara ett levande dokument fr alla verksamheter inom frvaltningen. Det

  innebr att detaljer kan och mste ndras fr att spegla den aktuella situationen. Strategin behver

  drmed rligen ses ver och revideras fr att skolledare, lrare och andra ska ha praktisk nytta av

  den i den egna verksamheten dr jmstlldhetsintegreringen enligt kommunens styrsystem ska

  synas och mrkas.

  Vi har ocks avsikten att den ska fungera som en marknadsfrare fr vrt vrdegrundsarbete p

  kommunens webbplats samt i mten med andra jmstlldhetsaktrer.

  Bakgrund I Katrineholm finns det sedan 2010 ett politiskt beslut att all verksamhet ska jmstlldhetsintegreras (Bilaga 1). Tillsammans med skollagen och lroplanernas texter om vrdegrundsarbetet ligger detta till grund fr bildningsfrvaltningens strategi fr jmstlldhetsintegrering.

  Bildningsfrvaltningen har sedan 2013 haft handlingsplan fr jmstlldhetsintegrering

  (utvrderades 2016) dr framgngsfaktorer har utkristalliserats. Dr har det ocks blivit tydligt att

  jmstlldhet och andra vrdegrunder mste integreras i det ordinarie kunskaps- och kvalitetsarbetet.

  Dessa erfarenheter ligger till grund fr hur strategin r utformad.

  Andra bakgrundsfaktorer

  Vi arbetar i Katrineholms kommun med att infrliva alla diskrimineringsgrunderna i det

  frebyggande arbetet och har under 2016 2018 haft ett srskilt fokus p hbtq-frgor och

  tillgnglighet.

  De nya nationella jmstlldhetspolitiska mlen (2017) pekar ut utbildningsomrdet och hlsan som

  viktiga omrden fr alla ngot vi redan sedan 2014 har arbetat med. I Bildningsfrvaltningen,

  Katrineholm, tar vi nu sjlvklart med att detta gller oavsett kn, knstillhrighet eller knsuttryck.

  Hr r de nytillagda jmstlldhetspolitiska mlen betrffande utbildning och hlsa:

  Jmstlld utbildning. Kvinnor och mn, flickor och pojkar ska ha samma mjligheter och villkor nr det

  gller utbildning, studieval och personlig utveckling.

  Jmstlld hlsa. Kvinnor och mn, flickor och pojkar ska ha samma frutsttningar fr en god hlsa samt erbjudas vrd och omsorg p lika villkor.

  (http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/ )

  Forskningen och tidigare erfarenheter sger Ett hllbart och integrerat jmstlldhetsarbete innebr en kvalitetsskring i verksamheterna.

  Forskningen idag (Kristina Lindholm (Red.) Jmstlldhet i verksamhetsutveckling, 2011) visar p

  att fljande tgrder/arbetsstt r framgngsfaktorer fr jmstlldhetsintegrering, framfr allt den

  frsta punkten:

  Att kunskap om jmstlldhet och normer finns hos alla chefer samt att det r cheferna som aktivt leder arbetet.

  Att det finns inrttade formella tjnster kopplade till unga och jmstlldhet Att det finns och anvnds checklistor som r jmstlldhetsintegrerade fr

  http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/

 • 5

  o rendeberedning o kvalitetsredovisning o tillgnglighet

  Att det finns fungerande ntverk fr jmstlldhets-/likabehandlingsfrgor Att det finns informationskanaler/-mtesplatser Att det finns knsuppdelade analyser och utvrderingar med mtbara ml

  Ansvarsfrdelningen fr jmstlldhetsintegreringen i kommunen finns reglerad i styrsystemet

  (bilaga 1) och i kommunen finns det ett frvaltningsvergripande ntverk bestende av

  jmstlldhetsstrateg och processledare.

  I Katrineholms Bildningsfrvaltning har man hittills valt att ha en processledare i jmstlldhet p

  50 %, allts en formellt inrttad tjnst kopplad till unga och jmstlldhet. Det stds av aktuell

  forskning och r i linje med vad SKL frordar (se ex. Lindholm, K. (2011) och Heikkil, M. (2015).

  En annan modell kan frslagsvis vara att en chef i frvaltningens ledning r processledare. Som

  std fr denne kan det finnas en handlggare som r sakkunnig i frgorna, alternativt en

  frstelrare/utvecklings-ledare i likabehandling/jmstlldhet med ett frvaltningsvergripande

  uppdrag. I Kristina Lindholms bok framkommer flera exempel p att en sdan organisationsmodell

  kvalitetsskrar en hllbar jmstlldhetsintegrering.

  Strategin visar hur bildningsfrvaltningen arbetar konkret; den innehller information om hur

  verksamheterna kvalitetsskrar jmstlldhetsintegreringen i sitt ordinarie arbete.

  Lagar, lroplaner och andra planer Bildningsfrvaltningens verksamhet styrs av bde specifika lagar och politiska styrdokument bde

  vergripande och kommunala, till exempel:

  Lagar

  Skollagen

  FNs barnkonvention

  Politiska styrdokument

  De jmstlldhetspolitiska mlen (nya ml om undervisning och hlsa)

  Lroplaner fr frskolan, grundskolan, fritidshemmen och

  gymnasieskolan

  Styrsystemet i Katrineholms kommun (Kommunstyrelsens handling nr

  8/2014)

  CEMR Den europeiska deklarationen fr jmstlldhet mellan

  kvinnor och mn p lokal och regional niv

  Skolplan. Frskolor och skolor gller 2016-2019

  Strategier i Bildningsfrvaltningen fr hllbar jmstlldhetsintegrering Vr och kommunens grundsyn r att jmstlldhetsintegreringen ska ske hela tiden under det

  ordinarie arbetet. Idag arbetar bildningsfrvaltningen p flera stt fr att synliggra eventuella

  ojmstlldheter i verksamheterna. Utifrn det beslutar vi om tgrder fr att ka jmstlldheten. Vi

  Bildningsfrvaltningens handlingsplan

  fr jmstlldhetsintegrering 2014-2016

 • 6

  anvnder oss av Trappan (Jmstds modell, bilaga 1) fr att strukturera och kvalitetsskra arbetet

  bde i kommunens vergripande arbete och i bildningsfrvaltningens.

  Trappan r en utvecklingstrappa, innehllande tta steg som ska skerstlla att

  jmstlldhetsperspektivet/genusperspektivet medvetet beaktas i styrsystemets alla delar.

  Trappan

  Fr att arbetet med genusmedveten

  styrning ska bli lngsiktigt hllbart krvs

  att vi har en