Stjepan Juretic

 • View
  31

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

JGP

Text of Stjepan Juretic

 • 1ELJEZNIKI GRADSKI I PRIGRADSKI PRIJEVOZ OKOSNICA RJEAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U ZAGREBU

  H-PUTNIKI PRIJEVOZ d.o.o.

  ELJEZNIKI GRADSKI I PRIGRADSKI PRIJEVOZ OKOSNICA RJEAVANJA

  JAVNOG PRIJEVOZA U ZAGREBU

  Zagreb, rujan 2009.

 • 2ELJEZNIKI GRADSKI I PRIGRADSKI PRIJEVOZ OKOSNICA RJEAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U ZAGREBU

  H-PUTNIKI PRIJEVOZ d.o.o.

  KOMPARATIVNE PREDNOSTI ELJEZNICE U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PRIJEVOZU

  u Zagrebu bi gradska eljeznica trebala biti glavna nositeljica prijevoza putnika, a isto tako i u prigradskom prijevozu prema satelitskim gradovima koji okruuju Zagreb

  najkrae vrijeme putovanja komercijalna brzina eljeznice 45 km/h (bus 20 km/h, tramvaj 17 km/h) postiu se utede u vremenu putovanja

  ekoloka prednost koritenja eljeznice manje zagaenje okoline emisija tetnih plinova u eljeznikom prijevozu 30 puta je manja nego u cestovnom (ouvanje okolia)

  sigurnost prijevoza vonja eljeznicom 2,5 puta je sigurnija od vonje autobusom, a od vonje osobnim automobilom 24 puta sigurnija

  stalnost voznog reda, prihvatljive cijene prijevoznih karata

  bitno rastereenje gradskih i prigradskih prometnica i parkiralita (vei jedinini i dinamini kapacitet u vremenskom intervalu kod poveane vrne prometne potranje)

  u dravnom interesu je da se smanji broj automobila koji svakodnevno dolaze u Zagreb i zaguuju prometnice

 • 3ELJEZNIKI GRADSKI I PRIGRADSKI PRIJEVOZ OKOSNICA RJEAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U ZAGREBU

  H-PUTNIKI PRIJEVOZ d.o.o.

  PREGLED OBUJMA PRIJEVOZA PUTNIKA SVIH PROMETNIH GRANA U RH

  105,3100,0135.354100,0128.563000 put.UKUPNO

  101,81,72.3291,82.288Zrani prijevoz98,345,962.06449,163.144Cestovni prijevoz112,452,470.96149,163.131eljezniki prijevoz

  7654321

  Indeks (5:3)%2008.%2007.PREVEZENI PUTNICI

  Jed. mjereVrsta prijevoza

  105100,07.848100,07.474mln PKMUKUPNO

  94,624,81.94527,52.055Zrani prijevoz107,552,24.09350,93.808Cestovni prijevoz112,4231.81021,61.611eljezniki prijevoz

  7654321

  Indeks (5:3)%2008.%2007.PUTNIKI KILOMETRI

  Jed. mjereVrsta prijevoza

  58,058,1kmUKUPNO

  835,1898,2Zrani prijevoz65,960,3Cestovni prijevoz25,525,5eljezniki prijevoz2008.2007.

  PROSJEAN PRIJEVOZNI PUT PUTNIKAJed. mjereVrsta prijevoza

 • 4ELJEZNIKI GRADSKI I PRIGRADSKI PRIJEVOZ OKOSNICA RJEAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U ZAGREBU

  H-PUTNIKI PRIJEVOZ d.o.o.

  PREGLED OBUJMA PRIJEVOZA PUTNIKA SVIH PROMETNIH GRANA U RH

  S TRUKTURA PRIJEVOZA U PREVEZENIM PUTNICIMA U 2008. GODINI

  2%46% 52% eljeznik

  i prijevozCes tovniprijevozZraniprijevoz

  S TRUKTURA PRIJEVOZA U PUTNIKIM KILOMETRIMA U 2008. GODINI

  23%

  52%

  25%eljeznikiprijevozCes tovniprijevozZraniprijevoz

 • 5ELJEZNIKI GRADSKI I PRIGRADSKI PRIJEVOZ OKOSNICA RJEAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U ZAGREBU

  H-PUTNIKI PRIJEVOZ d.o.o.

  OSNOVNI ELEMENTI GRADSKOG I PRIGRADSKOG PROMETA U HRVATSKOJ

  Koriste se koridori postojeih pruga U zoni gradskog promet gradi se drugi kolosijek i nove pruge Visina perona 55 cm iznad GRT-a Duina perona 80 (160 m) Razmak stajalita 700-2.500 m Opremanje stajalita standardiziranom opremom i

  oznakama Osigurati odgovarajue uvjete za nesmetani pristup na

  peron hendikepiranim osobama u invalidskim kolicima U poetnoj fazi eksploatacije koritenje postojeih vlakova, a

  kasnije nabavka novih vlakova

 • 6ELJEZNIKI GRADSKI I PRIGRADSKI PRIJEVOZ OKOSNICA RJEAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U ZAGREBU

  H-PUTNIKI PRIJEVOZ d.o.o.

  razgranienje gradskog i prigradskog prijevoza temelji se na administrativnim granicama Grada Zagreba

  prvi ugovor izmeu grada Zagreba i H potpisan 1992., od tada grad Zagreb plaa ugovorom financijsku potporu H-u u JGPP :

  Grad Zagreb H Putnikom prijevozu nadoknauje neostvareni prihod nastao primjenom zajednike pokazne karte ZET i H na gradskom podruju

  ulae sredstva u obnovu vlakova namijenjenih gradsko prigradskom prijevozu ulae sredstva u projektiranje i izvoenje rekonstrukcije postojeih i izgradnju novih

  elj. stajalita i kolodvora na podruju Grada Zagreba H Putniki prijevoz i ZET su Ugovorom stvorili JEDINSTVENI TARIFNI SUSTAV NA PODRUJU

  GRADA ZAGREBA stvorena je mogunost koritenja vie vidova prijevoza jednom kartom (tramvaj, autobus, vlak)

  jedinstveni tarifni sustav mjesenih prijevoznih karata ZET H vrijedi na relaciji od Podsuseda do Sesvetskog Kraljevca, do Mavraia i Odre

  eljezniki gradski prijevoz obavlja se na 58 km elektrificirane pruge i to na relacijama: Zagreb GK stajalite Podsused 11 km Zagreb GK Sesvetski Kraljevec 15 km Zagreb GK Odra 11 km Zagreb GK Mavraii 21 km

  na podruju grada Zagreba nalazi se 17 sl. mjesta svakih 3,4 km jedno stajalite, prosjeni put jednog putnika 15 km

  ZAGREBAKI JAVNI GRADSKI I PRIGRADSKI PRIJEVOZ

 • 7ELJEZNIKI GRADSKI I PRIGRADSKI PRIJEVOZ OKOSNICA RJEAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U ZAGREBU

  H-PUTNIKI PRIJEVOZ d.o.o.

  na podruju Zagrebake upanije putnici imaju mogunost koritenja eljeznikihprikljunih zonskih karata koje kupuju u kolodvorima iskljuivo uz pokaznu kartu ZET-H.Mjesene prikljune karte za 1. zonu, koju ine relacije:

  1. Sesvetski Kraljevec Dugo Selo - Ostrna,2. Odra Velika Gorica - Mraclin Turopolje,3. Podsused Zaprei Savski Marof Sutla - Harmica,4. Zaprei Novi Dvori Pojatno Kupljenovo,5. Mavraii Zdenina Desinec Jastrebarsko Domagovi

  Mjesene prikljune karte za 2. zonu, koju ine relacije:1. Desinec Jastrebarsko Domagovi

  Temeljem zakljuka Gradskog poglavarstva Grada Zagreba od 01. rujna 2006.pravo na besplatan prijevoz u gradsko prigradskom prometu Grada Zagreba imaju uenici, studenti i odreena kategorija umirovljenika, ime se dodatno stimuliralo graane da koriste javni gradski prijevoz putnika.

  na podruju Zagrebake upanije koriste se i eljeznike prikljune (mjesene i godinje) zonske karte

 • 8ELJEZNIKI GRADSKI I PRIGRADSKI PRIJEVOZ OKOSNICA RJEAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U ZAGREBU

  H-PUTNIKI PRIJEVOZ d.o.o.

  shema zagrebakog eljeznikog vora

  PODRUJE GRADA ZAGREBA (VRIJEDI ZET-H)I.PRIKLJUNA ZONA (VRIJEDI ZET-H+KARTA I.PRIKLJUNE ZONE)II.PRIKLJUNA ZONA (VRIJEDI ZET-H+KARTA II.PRIKLJUNE ZONE)

 • 9ELJEZNIKI GRADSKI I PRIGRADSKI PRIJEVOZ OKOSNICA RJEAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U ZAGREBU

  H-PUTNIKI PRIJEVOZ d.o.o.

  VOZNI PARK GRADSKO PRIGRADSKOG PRIJEVOZA

  osnovu voznog parka Hrvatskih eljeznica u gradsko prigradskom prometu ine elektromotorni vlakovi

  H ima 21 garniture trodijelnih EMV od toga u prometu 16 EMV, modernizacija poela 1997. i do danas je modernizirano 16 takvih vlakova za potrebe cijele mree H-a

  zajednikim ulaganjem Grada Zagreba i H-a, 2004. godine zapoela je modernizacija i rekonstrukcija EMV, do danas rekonstruirano je 6 EMV na nain da se novim interijerom smanjuje broj mjesta za sjedenje i poveava broj mjesta za stajanje (dobiveno ukupno 543 mjesta, 137 za sjedenje i 406 za stajanje).

  u srednjoronom razdoblju 2009. 2012.godine H planira nabaviti 18 novih elektromotornih vlakova za gradski i prigradski prijevoz zajedno s Gradom Zagrebom

 • 10

  ELJEZNIKI GRADSKI I PRIGRADSKI PRIJEVOZ OKOSNICA RJEAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U ZAGREBU

  H-PUTNIKI PRIJEVOZ d.o.o.

  namjena: lokalni i prigradski prijevoz vozna brzina: 120 km/h broj mjesta ukupno: 543 (137 sjedenje, 406 stajanje) duljina garniture: 72,4 m

  ELEKTROMOTORNI VLAK serije H 6 111

 • 11

  ELJEZNIKI GRADSKI I PRIGRADSKI PRIJEVOZ OKOSNICA RJEAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U ZAGREBU

  H-PUTNIKI PRIJEVOZ d.o.o.

  ELEKTROMOTORNI VLAK SERIJA H 6 111 ZA PRIJEVOZ BICIKALA H raspolau sa ukupno 4 EMV serije H 6 111 u kojima su rekonstrukcijom ugraeni

  nosai za bicikle

  U svakom vlaku omoguen je prijevoz 10 -15 bicikala Od listopada 2008. usluga elj. put. prijevoza proirena je na mogunost prijevoza

  bicikala u odreenim vagonima i vlakovima u funkciji grad.-prig. prijevoza, koji su opremljeni prostorom za smjetaj bicikala po cijeni od 30 kn u dane vikenda i blagdanom a za ostale relacije ova ponuda vrijedi bez ogranienja. Razlog tomu je velika frekvencija i guve u picama uslijed neadekvatnih prijevoznih kapaciteta na podruju grad. prig. prijevoza.

  Mogunost prijevoza bicikala ostvaruje se u posebnim izletnikim vlakovima

  Operativni cilj u 2009. je modernizacija 12 vagona za bicikle

  U svrhu modernizacije i poboljanja pruenih usluga u planu H-a je i nabava novih nosaa za bicikle u svim veim eljeznikim kolodvorima

  Uvoenjem novih i dvostrukih EMV biti e omoguen prijevoz bicikala u gradsko-prigradskim vlakovima

 • 12

  ELJEZNIKI GRADSKI I PRIGRADSKI PRIJEVOZ OKOSNICA RJEAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U ZAGREBU

  H-PUTNIKI PRIJEVOZ d.o.o.

  PUTNIKI PRIJEVOZ HRVATSKIH ELJEZNICA POKAZATELJI POSLOVANJA

  oko 35 % svih putnika u Hrvatskoj koji putuju javnim prijevozom odabire eljeznicu

  H Putniki prijevoz pokree 834 redovnih vlakova dnevno, pored kojih prometuju i posebni vlakovi

  2008. godine H Putniki prijevoz prevezao je ukupno 70,9 mil putnika, to je 12,4% vie u odnosu na 2007. U gradsko prigradskom prometu otpremljeno je 18% vie putnika u periodu 2008/07.

  80.56577.46575.38273.73270.96163.13146.211ukupno (1+2+3)151515152625463. AGENCIJSKI VLAKOVI

  8368087847847657397332. MEUNARODNI PROMET

  60.68458.35056.65055.00052.45044.42827.325- gradski i prigradski

  19.03018.29217.93317.93317.72017.93918.107- lokalni i daljinski79.71476.64274.58372.93370.17062.36745.4321. UNUTARNJI PROMET

  2012.2011.2010.2009.2008.2007.2006.

  planiranoostvareno

  broj putnika u 000

  vrsta prometa

 • 13

  ELJEZNIKI GRADSKI I PRIGRADSKI PRIJEVOZ OKOSNICA RJEAVANJA JAVNOG PRIJEVOZA U Z