16
Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju… redila: Vlatka Panenić, dipl. theol. redila: Vlatka Panenić, dipl. theol.

Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju…

  • Upload
    oral

  • View
    79

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju…. Sklapanje ženidbe. Priredila: Vlatka Panenić , dipl. theol. S pecifi čno kršćansko značenje ženidbe. R eal ni simbol koji ukazuje i nastavlja Kristovo jedinstvo s Crkvom. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju…

Priredila: Vlatka Panenić, dipl. theol.Priredila: Vlatka Panenić, dipl. theol.

Realni simbol koji ukazuje i nastavlja Kristovo

jedinstvo s Crkvom

Specifično kršćansko

značenje ženidbe

Krist je uzdigao ženidbeni savez među krštenima na razinu sakramenta

Slavljenjem sakramenta kršćanske ženidbe

kršćanski mladenci sudjeluju u sjedinjenju

Krista s Crkvom i primaju milost kako bi to mogli živjeti i svjedočiti jedno

pred drugim i pred obitelji.

Riječ je o liturgijskom slavlju koje ukazuje na

događaj spasenja

Eklezijalne dimenzije sakramenta ženidbe

Brak i obitelj povezani sakramentom, ostaju živa slika misterija Crkve i

nastavljaju njezino djelo vjernosti

Red sklapanja ženidbe

Red sklapanja ženidbe u

euharistijskom slavlju

Red sklapanja ženidbe izvan euharistijskog

slavlja

Red slavljenja ženidbe u sklopu euharistijskog slavlja

U latinskom obredu (zapadnom), slavlje sakramenta ženidbe između dvoje katoličkih vjernika redovito biva u sklopu euharistije, jer svi su sakramenti povezani Kristovim vazmenim otajstvom.

U latinskoj Crkvi obično se smatra da sami mladenci, kao služitelji Kristove milosti, uzajamno podjeljuju sakramenat ženidbe izražavajući pred službenikom Crkve (biskup, prezbiter, đakon ili laik) i dvoma svjedocima svoju privolu. Naime djelitelj sakramenta u Katoličkoj crkvi je osoba koja primjenjuje formu na materiju. Kod ženidbe su stranke i njihovo očitovanje privole materija i forma sakramenta.

Uvodni obredi – prijam mladenaca

Svećenik dočeka na ulazu u crkvu mladence, njihove kumove, roditelje i ostale koji ih prate. Pozdravlja ih i izražava radost cijele zajednice (Crkve).

Mladenci tada u povorci kreću prema oltaru, sjedaju na pripravljena mjesta, a svećenik im ukratko protumači smisao ovog obreda.

Slijedi Zborna molitva i nakon nje Služba riječi.

Služba riječi – Božji govor čovjeku

Služba riječi sastoji se od nekoliko biblijskih čitanja (npr. 1 starozavjetno i 1 novozavjetno), Evanđelja i homilije.

Za vrijeme liturgijske priprave za obred ženidbe mladenci izabrati između ponuđenih biblijskih čitanja.

Privola

    Svećenik najprije pita mladence o slobodi njihove odluke o spremnosti na doživotnu vjernost te o spremnosti da prihvate i kršćanski odgajaju djecu. Zatim mladenci pružaju jedno drugome desnu ruku i izražavaju privolu.

Oblik privole/forma

• Ja, I., uzimam tebe I. za svoju suprugu (za svoga supruga) i obećavam ti vjernost u dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. 

Zakletva

• U nekim našim krajevima (npr. u našoj biskupiji) običaj je da mladenci polažu zakletvu na raspelo.

• Mladenci stavljaju desnu ruku na raspelo i govore sljedeće riječi:

Tako mi pomogao Bog, Blažena Djevica Marija i svi svetci Božji!

Blagoslov i predaja prstenja

• Nakon blagoslova prstenja, mladenci stavljaju jedno drugome prsten na ruku govoreći: 

I. primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Sveopća ili vjernička molitva

• Mladenci molitve mogu izabrati ili sami napisati

• U molitvi mogu sudjelovati sami mladenci, prijatelji, roditelji, svjedoci…

Euharistijska služba

• Ukoliko se ženidba sklapa u sklopu euharistijskog slavlja, ono se nastavlja po svom redu kao u uobičajenoj misi.

• Mladenci mogu na oltar prinijeti darove kruha i vina, te se pričestiti pod obje prilike.

Blagoslov mladenaca

PREDLOŽENA SU 4 OBLIKA BLAGOSLOVA

MLADENACA. U SKLAPANJU ŽENIDBE U

MISI BLAGOSLOV SLIJEDI NAKON OČENAŠA, A AKO SE SKLAPA IZVAN MISE

NAKON SVEOPĆE ILI VJERNIČKE MOLITVE.

ZA VRIJEME BLAGOSLOVNE MOLITVE ZARUČNICI PRISTUPAJU K

OLTARU ILI OSTAJU NA SVOM MJESTU I KLEKNU.

Završni blagoslov

Bog, Otac vječni,sačuvao vas složne u uzajamnoj ljubavi, da Kristov primjer prebiva u vama i trajno ostane u vašem domu…