Status projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) Status projekta Hrvatski znanstveni i

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Status projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) Status projekta Hrvatski znanstveni i

 • Status projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

  Ivan Marić, voditelj projekta Srce Dan e-infrastrukture, 5. travnja 2017.

 • HR-ZOO ukratko

  2

 • Ciljevi projekta HR-ZOO • Opći cilj projekta

  doprinijeti povećanju sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva;

  • Specifični cilj odnosno svrha projekta Izgradnjom Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka poboljšati infrastrukturu i ojačati kapacitete Republike Hrvatske za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) s ciljem povećanja broja istraživača te istraživačkih projekta korisnika iste;

  3

 • Nacionalna istraživačka e-infrastruktura HR-ZOO • Uređena i opremljena sjedišta HR-ZOO

  • adekvatni prostori za smještaj računalnih i spremišnih resursa • uvjeti za razvoj lokalne IRI infrastrukture na sveučilištima u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu

  • Uspostavljena istraživačka e-infrastruktura distribuirana mreža resursa različitih namjena: • resursi za računalstvo visokih performansi (HPC) • resursi za računalstvo s velikom propusnošću (HTC) • resursi za visoko skalabilno računalstvo (HSC) • spremišni prostor za pohranu velikih kolekcija podataka (storage) • programska podrška (softver)

  • Uspostavljena mrežna povezanost između sjedišta HR-ZOO • nova okosnica CARNet mreže 10/40/100 Gbit/s • podrška integraciji u ERA i EHEA

  • Uspostavljeni i prošireni specijalizirani timovi • e-znanstvenika: specijalizirana podrška korisničkim zajednicama i znanstvenicima • ops: održavanje i daljnji razvoj e-infrastrukture.

  R ez

  ul ta

  ti pr

  oj ek

  ta

  4

 • Relevantnost • Strategija pametne specijalizacije RH 2015.-2020. (NN 32/2016) • Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije RH (NN 124/2014) • Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture RH (2016.) • Strategija poticanja inovacija RH (NN 153/2014) • Strategija e-Hrvatska 2020 (NN 70/2015) • Industrijska strategija RH (2014.) • Operativni program Konkurentnost i kohezija RH 2014.-2020. (NN 92/2014)

  • Strategija Europa 2020 – Unija inovacija, Digitalna agenda • Obzor 2020 – Izvrsna znanost

  5

 • 6

 • Arhitektura i dizajn računalnih, spremišnih i mrežnih resursa

  Vremeplov

  7

  Vremeplov

  Idejni projekt

  Studija pred- izvodljivosti prijava projekta HR-ZOO

  Indikativna lista MZO

  MZO STPII sufinanciranje pripreme dokumentacije

  Konzultanti za studiju izvodljivosti HR-ZOO

  Projektanti za uređenja sjedišta

  Načela arhitekture i dizajna CARNet mreže

  2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

 • Pripremne aktivnosti

  8

 • Aktivnosti u tijeku

  9

  Izrada studije izvodljivosti

  Izrada glavnih projekata uređenja sjedišta

  Upravni postupci vezano za sjedišta

  Arhitektura i dizajn računalnih, spremišnih i mrežnih resursa

  Priprema natječaja za sufinanciranje iz EFRR-a

  30/6/201715/5/2017 8/2017

  HR-ZOO natječaj

 • Studija izvodljivosti • Konzultant: WYG International ltd. & WYG savjetovanje d.o.o. (STP II) • Razdoblje izrade: travanj 2016. - ožujak 2017. • Operativni sastanci: Srce i WYG • Mjesečni sastanci: MZO, Srce, WYG, MRRFEU i JASPERS • Studija obuhvaća:

  • Opis i obuhvat projekta; • Analizu potreba; • Opcijsku analizu; • Analizu troškova i koristi (CBA); • Pregled tehničke dokumentacije; • Plan provedbe projekta;

  • „Completion Note” - studiju izvodljivosti odobravaju JASPERS savjetnici

  10

 • Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata uređenja i opremanja sjedišta HR-ZOO • Projektant: Zajednica ponuditelja tvrtki STUDIO ARHING d.o.o. & Vedoza

  d.o.o. & EEG d.o.o. & Nobium d.o.o. • Projekti za HR-ZOO sjedišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu (Srce i

  Borongaj) • Razdoblje izrade: studeni 2016. - lipanj 2017. • Operativni sastanci: Srce i Projektant • Mjesečni sastanci: MZO, Projektant i Srce • Nadzor i kontrola izrade projekata – Arcitec-Ivšić d.o.o.

  11

 • Priprema poziva natječaja EFRR • Početak rada radne skupine predviđen u veljači 2017. • Članovi radne skupine: MZO, Srce, MRRFEU, SAFU • Razdoblje izrade: veljača 2017. – srpanj 2017. • Izrada prijavnog obrasca A • Obvezna dokumentacija za prijavu na natječaj EFRR-a:

  • Popunjen prijavni obrazac A; • Studija izvodljivosti za projekt HR-ZOO; • Glavni i izvedbeni projekti za uređenje i opremanje sjedišta HR-ZOO; • Potvrde završenih upravnih postupaka;

  12

 • Podatkovna sjedišta HR-ZOO

  Prezentacija glavnih projekata

 • Karakteristike DC OS-RI-ST

  14

  • arhitektura prostora i konstrukcija prema rješenju iz idejnog projekta, uz prilagodbu nosive konstrukcije na krovu

  • projektirana IT snaga je 70 kW (7 kW po ormaru), broj IT ormara je 10, zatvorena topla zona

  • svi sustavi se projektiraju za predviđenu IT snagu kao maksimalnu snagu, bez mogućnosti jednostavne nadogradnje u kasnijim fazama

  • projektirana snaga DC-a 125 kW, zakup el. energije 125 kW, odabrani DA 220 kVA

  • odabrana snaga UPS-a 90 kW, instalirana snaga UPS –a 120 kVA , UPS u jednoj grani u redundanciji N (ali je omogućena ugradnja još jednog UPS-a N+1), autonomija 6 min

  • tehničko rješenje za klimatizaciju je optimizirano, pa je oprema odabrana u skladu sa predviđenom IT potrošnjom (prostori energetskog razvod a i UPS-a)

 • DC Split SMJEŠTAJ U SUTERENU ZGRADE FESB-a

  15

 • 16

  SMJEŠTAJ U SUTERENU ZGRADE FESB-a DC Split – raspored

 • DC Osijek SMJEŠTAJ U PRIZEMLJU ZGRADE

  STUDENTSKOG DOMA U KAMPUSU OSIJEK

  17

 • 18

  DC Osijek– raspored

 • 19

  SMJEŠTAJ U SUTERENU ZGRADE SVEUČILIŠNIH ODJELA – KAMPUS TRSAT

  DC Rijeka

 • DC Rijeka - Raspored

  20

 • DC Zagreb Borongaj • arhitektura prostora i konstrukcija prema rješenju iz idejnog projekta • projektirana IT snaga za 1. fazu je 260 kW + 420 kW za HPC (komunikacijski 4 kW po ormaru, poslužiteljski 14 kW po ormaru), broj IT ormara u 1. fazi je 22 + 16 komunikacijskih, zatvorena topla zona kod poslužiteljskih ormara

  • omogućena jednostavna nadogradnja, svi sustavi se projektiraju za maksimalnu predviđenu IT snagu od 1 MW

  • snaga predviđena u ovoj fazi za DC je 1,1 MW, zakup el. energije 1,1 MW, odabrani DA 1250 kVA

  • ukupna potrebna IT snaga 680 kW, instalirana snaga UPS –a 750 kVA, UPS u jednoj grani u redundanciji N (ali je omogućeno proširenje i ugradnja UPS-a do N+1 u jednoj grani), autonomija 6 min

  • tehničko rješenje za klimatizaciju je optimizirano, pa je oprema odabrana u skladu sa predviđenom IT potrošnjom (prostori energetskog razvoda i UPS-a)

  21

 • 22

  SMJEŠTAJ U OBJEKTU 215, ZNANSTVENO- UČILIŠNOG KAMPUSA BORONGAJ

  DC Zagreb Borongaj

 • DC Zagreb Borongaj - prostorno

  23

 • DC Zagreb Borongaj – raspored

  24

 • DC Zagreb Srce • arhitektura prostora i konstrukcija prema rješenju iz idejnog projekta, uz izradu nosive konstrukcije na krovu

  • projektirana IT snaga je 200 kW (do 4 kW po ormaru), broj IT ormara je 30 novih + 32 postojećih, zatvorena topla zona

  • promijenjen smjer ormara, zadržava se postojeće TK Kabliranje, bez izvođenja novog strukturnog kabliranja

  • svi sustavi se projektiraju za predviđenu IT snagu kao maksimalnu snagu, bez mogućnosti jednostavne nadogradnje u kasnijim fazama

  • predviđena rekonstrukcija jedne TS • predviđena rekonstrukcija GRO • projektirana snaga DC-a 320 kW, zakup el. energije dodatno 80 kW, DA se zadržavaju postojeći 2x400 kVA

  • odabrana snaga UPS-a 250 kW, instalirana snaga UPS–a 2x160 kVA u A i B grani (redundancija 2N), autonomija 6 min

  • klimatizacija predviđa uz korištenje postojećih unutrašnjih (8 APC inRoW) i vanjskih jedinica (cca 2x100 kW), te dogradnju za osiguranje potrebnog kapaciteta i redundancije (unutarnje jedince i vanjski rashladnici 1 ili 2x100 kW – u zavisnosti o raspoloživim sredstvima)

  25

 • DC Zagreb Srce

  26

 • DC Zagreb Srce prostori i raspored opreme

  27

 • Zatvaranje poziva / potpisivanje ugovora

  Natječaj Oprema / Linkovi

  10/20188/2017 02/2019

  HR-ZOO natječaj

  04/2018 10/201902/201902/2019

  Natječaj DC Izvođenje radova (Borongaj, OS,ST,RI)

  Inst.

  Upravljanje i nadzor nad projektom / Promocija i vidljivost

 • Izvođenje radova Srce (uključeno seljenje opreme na Borongaj)

  Instalacija oprema, uspostava veza, edukacija, portfelj, organizacija,..

  10/2019 12/2020

  Završetak projekta

  04/2021

  Upravljanje i nadzor nad projektom / Promocija i vidljivost

 • Srce politikom otvorenog pristupa široj javnosti osigurava dostupnost i korištenje svih rezultata rada Srca, a prvenstveno obra