Click here to load reader

Státní zřízení Královská rodina Vláda

 • View
  49

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nizozemí. Státní zřízení Královská rodina Vláda. Státní zřízení. Nizozemsko je konstituční dědičná monarchie a státoprávně parlamentní demokracie. Vláda. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Státní zřízení Královská rodina Vláda

 • Sttn zzenKrlovsk rodinaVlda

 • Sttn zzenNizozemsko je konstitun ddin monarchie a sttoprvn parlamentn demokracie.

 • VldaNizozemsko je konstitun ddin monarchie a sttoprvn parlamentn demokracie. Hlavou sttu je od roku 1980 krlovna Beatrix.Krlovna sdl vkonnou moc s Radou ministr, ale praktick vliv krlovny na exekutivu je velmi omezen. Pedsedou Rady ministr je Ministr-president. Spolu s ostatnmi ministry a nmstky tvo nizozemsk kabinet a spolu s krlovnou tvo nizozemskou vldu.

 • Binnenhof v Den Haagu je centrum nizozemsk politick scny

 • Jako modern konstitun monarchie a parlamentn demokracie je v Nizozemsku uznvn systm trias politica neboli rozdlen moci do t skupin:zkonodrn moc: Staten-Generaal horn (75 mandt) a doln komora (150 mandt) vlda krlovna a ministi

 • vkonn moc: Krlovna a Rada ministr s Radou sttu (Raad van State) jako poradnho orgnusoudn moc: soudci jsou jmenovni krlovnou na cel ivot

 • Souasn premir Mark Rutte.

 • Krlovsk rodina

 • Dynastie Oransko-Nasavsk

 • Dynastie Bonapart

 • Dynastie Oransko-Nasavsk

 • Dynastie Oransko-Nasavsk

  V roce 1581 se 7 provinci se spojilo v republiku nezvislou na panlskoV jejm ele se staly mstodritel, vtinou z dynastie Oransko-Nasavsk (oficiln v roce 1815). V roce 1795 bylo zem obsazeno FrancMstodritel odeel do exilu. Jeho syn Vilm se stal roku 1815 nizozemskm krlem

 • Dynastie Oransko-Nasavsk

  Po napoleonskch vlkch bylo vytvoeno na Vdeskm kongresu v roce 1815 Spojen krlovstv Nizozemsk.Vzniklo spojenm bvalho Rakouskho Nizozem a bvalch Spojench nizozemskch provinci. Jeho krlem se stal Vilm I. z dynastie Oransko-nasavskNizozemsk krlovstv bylo v personln unii s Lucemburskm velkovvodstvm.V roce 1830 se ale odrhly jin provincie a vytvoily Belgii.Personln unie Nizozemska a Lucemburska skonila v roce 1890Nizozemskou krlovnou se stala Vilmova dcera Vilemna.

 • Dynastie Bonapart

  Vytvoil ji Napoleon I. Bonaparte roku 1806Pedchdce Nizozemskho krlovstvDo ela krlovstv postavil Bonaparte svho bratra Ludvka.Vchodnho vchodnho FrskaKrli Ludvkovi byla v rocr 1810 de facto vnucen abdikace ve prospch jeho synaPo pdu Napoleona, padl holandsk reim Bonapart

 • Po abdikaci krlovny Vilemny nastoupila na trn jej jedin dcera Julina z dynastie MeklenburskchPo abdikaci krlovny Juliny nastoupila jej dcera Beatrix z dynastie LippeBhem jejich vldy se nzev rodu nezmnil a oficiln vldn Nizozemsku stle dynastie Oransko-Nasavsk.