STATISTIKE Paraqitjet grafike

 • View
  396

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of STATISTIKE Paraqitjet grafike

 • 8/9/2019 STATISTIKE Paraqitjet grafike

  1/24

  1

  1-1

  Paraqitjet grafikeQllimet:Pas ksaj ore t ligjeratave ju duhet t jeni n gjendje q t :

  Dini rolin dhe rndsin e paraqitjeve grafike

  Dini disa nga llojet e paraqitjeve grafike

  Konstruktoni diagramet vijore dhe diagramin polar.

  Konstruktoni diagramet siprfaqsore prmes shtyllave, tkatrorit dhe rrethit.

  Kuptoni disa nga parimet e konstruktimit t paraqitjeve tndryshme grafike

  2

  Qllimi i paraqitjes grafikeGrafikt rrefejn nj tregim..

  Shum njerz tregojn pak interesim osenuk kan koh q t analizojn shifratdhe faktet e ndryshme t dhna ngazetat ditore. Mirpo nse kto t dhna

  jan t prezantuara grafikisht, ato bhenm t lehta pr tu kuptuar dhe mbesin prnj koh m t gjat n kujtes.

  Prezantimi grafik i t dhnave e bjnleximin e tyre m interesant, m tshpejt dhe m leht t kuptueshme.

  E met e prezantimit grafik t t dhnavesht mungesa e detaleve dhe saktsiam e vogl.

 • 8/9/2019 STATISTIKE Paraqitjet grafike

  2/24

  3

  Qllimi i paraqitjes grafike

  Paraqitja grafike prbn nj nga mjetet mefikase si prprshkrimin n form vizualet rezultateve t vrojtimit t shumta t nj apodisa karakteristikave t nj popullimistatistikor, ashtu edhe pr zbulimin eraporteve dhe ndrlidhjeve midis ktyrekarakteristikave ose midis ndryshimeve nkoh dhe hapsir t fenomeneve.

  Paraqitja grafike lehtson kuptimin shum mshpejt sesa paraqitja e nj morie t madheshifrash, duke i kryer nj shrbim t madhshkencs dhe prbn nj mjet ndihmsshum t vlefshm pr studimet statistikore.

  N ekonomi, nj figur e vrtet sht m e vlefshme se njmijfjal

  4

  Format e paraqitjes grafike

  FORMAT E PARAQITJES GRAFIKE

  Ideogramet/piktogramet

  KartogrametDiagramet

  -Piksore(stigmograme)-Vijore-Siprfaqsore-Hapsinore

  -Kartodiagrame-Harta statistikore

  Grafik me figuranatyrale

 • 8/9/2019 STATISTIKE Paraqitjet grafike

  3/24

  5

  Diagramet

  Stigmograme (diagrame piksore)

  Diagrame vijore (prmes vijave)

  Diagrame siprfaqsore (histograme)

  Stereograme (hapsinore)

  6

  Diagrami vijor

  Bazohet n pasqyrimin grafik prmes vijave tdrejta , t shtrembra dhe t thyera.

  N konstruktimin e tyre , kryesisht,shfrytzohen sistemet koordinative:

  -sistemi i koordinatave kndrejta dhe- sistemi polar

  Prmes diagrameve vijore mund tpasqyrojm me sukses grafikisht nj ose tkrahasojm dy e m tepr seri kohore, pornse vlerat e tyre nuk dallohen shum dhense jan t shprehura n njsi t njeta tmatjes.

 • 8/9/2019 STATISTIKE Paraqitjet grafike

  4/24

  7

  Diagrami vijor

  Diagramet vijorejan t prshtashme pr tprezantuar ecurit e biznesit sepse prmestyre mund t shihen ndryshimet gjat trkohs. Variabla, si numri i njsive t shituraprezantohet n boshtin vertikal (ordinat)derisa koha prezantohet n boshtinhorizontal(abshis)

  Prmes diagramit vijor me sukses mund tkrahasojm ecurit e eksportit, importit,t oferts , krkess, natalitetit dhemortalitetite kshtu me radh.

  8

  Shembull 1. Diagrami vijor

  Shitjet e telefonave celular (n 000 cop) nnj shtet gjat periudhs 2000-2004 jan sin tabeln vijuese: Paraqitni t dhnat prmesdijagramit vijor.

  Vitet Shitjet n000 cop

  2000 2802001 300

  2002 570

  2003 900

  2004 1200

 • 8/9/2019 STATISTIKE Paraqitjet grafike

  5/24

  9

  Prezantimi i t dhnave prmes dijagramitvijor

  Telefona te shitur

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  1400

  2000 2001 2002 2003 2004

  Vitet

  Nr.itelefonave

  te

  shitur

  10

  Diagrami polar

  Diagrami polar shfrytzohet pr pasqyrimin edukurive t karkaterit sezonal, prkatsishtpr hulumtimin e variacioneve sezonale dhepasqyrohet n diagramin polar.

  Variacione sezonale kan kto dukuri: numridhe bujtjet e turistve, qarkullimi hotelier,konstruktimi ndrtimor, konsumi i energjiselektrike, krkesa pr mallra sezonale etj.

  Diagrami polar na mundson q n mnyrmjaft figurative t vrejm varaiacionet edukuris s vshtruar prmes muajve dhe tshikojm ndikimin e sezons n to.

 • 8/9/2019 STATISTIKE Paraqitjet grafike

  6/24

  11

  Paraqitja prmes diagramit polarShembull 2 Kurorzimet n Kosov n vitin 2004 sipas

  muajve jan si n tabeln vijuese

  Burimi:ESK: Analiza e statistikaveVitale t Kosovs pr periudhn

  m t re, shukrt, 2008

  12

  Diagrami polar

  Sa m tepr q vija i afrohet mesit trrethit (polit), do t thot se sezonindikon ashtu q dukuria zvoglohet.

  Sa m tepr q vija largohet nga

  mesi i rrethit

  sezoni ndikon nrritjen e dukuris.

 • 8/9/2019 STATISTIKE Paraqitjet grafike

  7/24

  13

  Diagramet siprfaqsore(histograme)

  Diagramet siprfaqsore jan grafik tcilt prmessiprfaqeve t figurave

  gjeometrike pasqyrojn t dhnatstatistikore. M t prdorshmit jan:

  Shtyllat (bar diagramet)

  Katrori

  Rrethi

  14

  Diagramet me shtylla (Bar diagramet )

  Diagramet me shtylla (bar diagramet ),prdoren shum n prezantimin e tdhnave. Ata mund t jen:

  Shtylla t thjeshta,

  Shtylla t dyfishta dhe tshumfishta

  Shtyllat simetrike Shtylla t ndara ose strukturale

  2-17

 • 8/9/2019 STATISTIKE Paraqitjet grafike

  8/24

  15

  Shtyllat e thjeshta

  Shtyllat e thjeshta shfrytzohen prparaqitjen e madhsis ose tnivelit t dukuris sipasmodaliteteve apo vlerave t njveorie ose sipas veoris kohore osehapsinore.

  Me shtylla t thjeshta mund tprezantohen gati t gjitha llojet eserive.

  16

  Shembull 3 Shtyllat e thjeshta

  Shitjet e telefonave celular (n 000 cop) n nj shtet gjatperiudhs 2000-2004 jan si n tabeln vijuese: Paraqitni tdhnat prmes shtyllave t thjeshta

  Vitet Shitjetn 000cop

  2000 2802001 300

  2002 570

  2003 900

  2004 1200

 • 8/9/2019 STATISTIKE Paraqitjet grafike

  9/24

  17

  Shembull 3- vazhdim Shtyllat e thjeshta/ t njfishta

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  Shitjet(n000

  cop)

  2000 2001 2002 2003 2004

  Vitet

  Shitja e telefonave celular

  18

  Shembull 4. Shtyllat e thjeshta/ t njfishta

  Levizja e numrit t popullsis s Kosovs pr periudhn 123 vjeare

  Burimi: ESK: Analiza e Statstikave Vitale t Kosovs pr periudhn m t re, Shkurt 2008.

 • 8/9/2019 STATISTIKE Paraqitjet grafike

  10/24

  19

  Shembull 4. vazhdim Shtyllat e thjeshta/ t njfishta

  20

  Shtylla t dyfishta dhe tshumfishta

  Shtyllat e dyfishta dhe t shumfishtashfrytzohen kur duam t krahasojmmadhsin, prkatsisht nivelin edy e m shum dukurive sipas tnjets veori, ndrsa t dhnat jant shprehura n njsi t njjta tmatjes.

 • 8/9/2019 STATISTIKE Paraqitjet grafike

  11/24

  21

  Shembull 5. Shtyllat e dyfishta

  22

  Shembull 5. Shtyllat e dyfishta

  Popullsia ne Kosove sipas gjinise, 2002-2005)

  940

  960

  980

  1000

  1020

  1040

  1060

  1080

  2002 2003 2004 2005

  Viti

  Nr.ipopulls

  ise(nemije)

  Gra Burra

 • 8/9/2019 STATISTIKE Paraqitjet grafike

  12/24

  23

  Shembull 5. Shtyllat e shumfishta

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  2002 2003 2004 2005

  Nr.ipopullsise(nemije)

  Viti

  Popullsia totale e Kosoves sipas gjinise (2002-2005)

  Gra Burra Gjithsej popullsia

  24

  Sygjerimet pr konstruktimin e Diagrameve me shtylla

  Pr prgjigjet kategorike q jan kualitative, shtyllatduhet t konstruktohen horizontalisht kurse pr prgjigjenumerike shtyllat duhet t konstruktohen vertikalisht.

  Hapsira n mes t shtyllave duhet t jet sa gjysma egjersis s shtylls ose sa gjersia e shtylls.

  Shkallt dhe porosit jan mjet i rndsishm prleximin e grafve dhe duhet t prfshihen.

  Boshtet duhet t definohen qart.

  Titulli i grafit vendoset mbi grafik.

  Burime te t dhnave dhe spjegime t tjera duhet tprezantohen.

 • 8/9/2019 STATISTIKE Paraqitjet grafike

  13/24

  25

  Shtyllat simetrike

  Shtyllat simetrike jan form specifike eshtyllave t dyfishta (ose binarve) t cilatjan t shtrira horizontalisht dhe pr ballnjri tjetrit.

  M s shpeshti zbatohen nstatistikndemografike me qllim t pasqyrimit ttstrukturs s popullsis sipasgjinisdhe moshs.

  Duke pasqyruar t dhnat e popullsissipas moshs dhe gjinis formojmPIRAMIDN E POPULLSIS

  26

  Shtyllat simetrike

  Shtyllat simetrike shfrytzohen edhe prpasqyrimin dhe krahasimin e madhsis dhestrukturs s dukurive t cilat jan t kundrtanjra me tjetrn, por reciprokisht t lidhura dhet kushtzuara. Si p.sh.

  T hyrat dhe t dalat

  Eksporti dhe importi

  T lindurit dhe t vdekurit

  T shprngulurit dhe t kthyerit n njregjion t caktuar

  Kurorzimet dhe shkurorzimet

 • 8/9/2019 STATISTIKE Paraqitjet grafike

  14/24

  27

  Piramida e popullsis

  Piramida e popullsis ,e quajtur gjithashtu piramidamosh-gjini e popullsisose diagrami i strukturs smoshs, sht ilustrim grafik q prezantonshprnadarjen e moshave t ndrysheme t popullsissipas gjinis (zakonisht pr nj shtet ose regjion).

  Ajo prbhet nga dy bar diagrame t mbshteturashpin pr shpin ashtu q popullsia shnohet nboshtin X (abshis) kurse gjinia n boshtin Y,(ordinat),njra tregon gjinin femerore e tjetra gjininmashkullore, zakonisht n grupe moshore prej 5 vjet.

  Meshkujt prezantohen n ann e majtkurse femratn ann e djathtdhe ata mund t prezantohen nprqindje ose me numrin absolut t popullsis.

  28

  Piramida e popullsis/ilustrim

  Mosha

 • 8/9/2019 STATISTIKE Paraqitjet grafike

  15/24

  29

  Piramida e popullsis s Kosovs(ESK: Anketa