54
Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Znanstveno-učilišni kampus Borongajska cesta 83f, Zagreb STATISTIKA (zadaci za vježbe) Priredio Prof.dr.sc. Branko Nikolić 1

Statistika - zadaci za vježbe

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Statistika - zadaci za vježbe

Sveučilište u Zagrebu

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Znanstveno-učilišni kampus

Borongajska cesta 83f, Zagreb

STATISTIKA(zadaci za vježbe)

Priredio

Prof.dr.sc. Branko Nikolić

Akademska godina:

2013./2014.

1

Page 2: Statistika - zadaci za vježbe

1. Vježbe za 1. kolokvij

VJEROJATNOST1. Za evaluaciju rehabilitacijskog programa koji će se tijekom 6 mjeseci provoditi u Centru za odgoj i obrazovanje Prekrižje iz Zagreba, potrebno je odabrati jednog učenika. Vjerojatnost odabira učenika iz razrednog odjeljenja A iznosi p1=0,15, vjerojatnost odabira učenika iz razrednog odjeljenja B iznosi p2=0,25 dok je vjerojatnost odabira učenika iz odjeljenja C p3=0,45. Kolika je vjerojatnost da za rehabilitacijski program neće biti odabran učenik iz odjeljenja A, B i C već iz odjeljenja D?

Rješenje:

p1=0,15p2=0,25p3=0,4

Odgovor:Vjerojatnost da će za provođenje rehabilitacijskog programa biti odabran učenik iz razrednog odjeljenja D iznosi 0,15.

2. U Centru za odgoj i obrazovanje Prekrižje iz Zagreba imaju dva odjeljenja 6. razreda. U odjeljenju A ima ukupno 15 učenika s teškoćama, a u odjeljenju B ima ukupno 5 učenika s teškoćama. Za provođenje rehabilitacijskog programa potrebno je formirati uzorak od 5 učenika šestog razreda. Kolika je vjerojatnost da će svih 5 odabranih učenika biti iz odjeljenja A?

Rješenje:

n=20r=15s=5

2

Page 3: Statistika - zadaci za vježbe

Odgovor:Vjerojatnost da će svi odabrani učenici biti iz odjeljenja A iznosi 0,19.

3. Neka Centar za odgoj i obrazovanje Prekrižje iz Zagreba ima dva odjeljenja 6. razreda. Za provođenje edukacijskog programa potrebno je odabrati jednog učenika 6. razreda. Ako se u prvom pokušaju iz odjeljenja A izabere učenik, vjerojatnost odabira iznosi p1=0,2. Ako učenik iz odjeljenja A nije odabran onda treba pokušati izabrati učenika iz odjeljenja B, uz vjerojatnost odabira od p2=0,3. Međutim, ako nije bilo moguće odabrati učenika iz odjeljenja B tada će se u drugom pokušaju izvršiti ponovni izbor iz odjeljenja A uz vjerojatnost odabira od 0,4. Kolika je vjerojatnost da izabrani učenik bude iz A odjeljenja?

Rješenje:

p1=0,2p2=0,3p3=0,4

Odgovor:Vjerojatnost da će za provođenje edukacijskog programa biti izabran učenik iz odjeljenja A iznosi 0,42.

3

Page 4: Statistika - zadaci za vježbe

KOMBINATORIKA

PERMUTACIJE BEZ PONAVLJANJA:

4. Na koliko različitih načina može za stolom sjediti 4 djece s oštećenjem vida na 4 stolice? Napisati sve moguće razmještaje.

Rješenje:n=4

Odgovor:Četiri osobe s oštećenjem vida mogu za stolom sjediti na 24 različita načina.

PERMUTACIJE S PONAVLJANJEM

5. Na koliko različitih načina možemo poredati 2 bijela i 3 bijelo-crvena štapa za slijepe i gluho-slijepe osobe? Napisati sve permutacije ako su oznake: b-bijeli štab, c-bijelo-crveni.

Rješenje:n=5s=2r=3

KOMBINACIJE BAZ PONAVLJANJA:

4

Page 5: Statistika - zadaci za vježbe

6. Djeca s invaliditetom koja ljetuju na moru došla su na ručak u jedan restoran. Na koliko se različitih načina može tih 48 djece s invaliditetom smjestiti za stolove po četvero?

Rješenje:n=48r=4

Odgovor:Na 194 580 različitih načina moguće je smjestiti 48 djece s invaliditetom za stolove po četvero.

KOMBINACIJE S PONAVLJANJEM:

7. Neka se u bubnju nalazi 10 kuglica. Koliko kombinacija od 3 kuglice možemo formirati ako je dozvoljeno izvučenu kuglicu vratiti natrag u bubanj?

Rješenje:n=10r=3

Odgovor:Možemo formirati 220 kombinacija od 3 kuglice.

VARIJACIJE BEZ PONAVLJANJA

8. U grupi se nalaze 4 osobe s invaliditetom. Koliko je moguće formirati parova osoba s invaliditetom vodeći računa o poretku tih osoba.

Rješenje:n=4r=2

5

Page 6: Statistika - zadaci za vježbe

Odgovor:Moguće je formirati 12 parova osoba s invaliditetom.

VARIJACIJE S PONAVLJANJEM

9. Od 3 znaka 0,1,2 formirati nizove od 13 znakova. Na koliko različitih načina to možemo učiniti?

Rješenje:n=3r=13TOTO!

Odgovor:Od tri znaka moguće je formirati 1594323 kombinacija od 13 znakova.

MJERE CENTRALNE TENDENCIJE6

Page 7: Statistika - zadaci za vježbe

1. Na varijabli Školska kompetencija (ŠKOKOM) 32 djece s teškoćama postiglo je slijedeće rezultate:

9,13,19,12,19,17,14,12,13,7,17,7,14,15,8,11,17,16,18,16,13,9,15,9,19,20,22,20,11,6,12,19

a) Izračunati aritmetičku sredinu, medijan i modb) Distribuirati rezultate u 6 razreda te izračunati relativne frekvencije,

kumulativne frekvencije, relativne kumulativne frekvencije i sredine razreda.

b) Distribucija rezultata u k=6 razreda.

7

Page 8: Statistika - zadaci za vježbe

Grafički prikaz distribucija frekvencija

Grafički prikaz distribucije apsolutnih i relativnih frekvencija obavlja se pomoću histograma i poligona frekvencija.

2. Prikazati distribuciju apsolutnih frekvencija varijable „Školska kompetencija“ (ŠKOKOM) pomoću histograma i poligona frekvencija.

8

Page 9: Statistika - zadaci za vježbe

3. Prikazati distribuciju kumulativnih frekvencija varijable ŠKOKOM pomoću kumulativnog grafa.

a) Procijenite točke između kojih se nalazi 25% djece s iznad prosječnim rezultatima na varijabli ŠKOKOM

9

Page 10: Statistika - zadaci za vježbe

b) Između kojih granica se nalazi 25% ispodprosječnih rezultata na varijabli ŠKOKOM?

c) Ispod koje točke se nalazi 8 djece s najmanjim rezultatima na varijabli ŠKOKOM?

d) Pronaći točku iznad koje se nalazi 7 djece s najboljim rezultatima na varijabli ŠKOKOM?

e) Kolika je vjerojatnost da će dijete s teškoćama na varijabli školske kompetencije postići rezultat veći od 17?

10

Page 11: Statistika - zadaci za vježbe

f) Kolika je vjerojatnost da će neko dijete s teškoćama imati rezultat manji od 14 na varijabli školska kompetencija (ŠKOKOM)?

MJERE VARIJABLILNOSTI ILI RASIPANJA

- VARIJANCA- STANDARDNA DEVIJACIJA- KOEFICIJENT VARIJABILNOSTI

11

Page 12: Statistika - zadaci za vježbe

1. Na varijabli „školska kompetencija“ (ŠKOKOM) 32 djece s teškoćama postiglo je slijedeće rezultate:

9,13,19,12,19,17,14,12,13,7,17,7,14,15,8,11,17,16,18,16,13,9,15,9,19,20,22,20,11,6,12,19

a) izračunati varijancub) izračunati standardnu devijaciju c) izračunati koeficijent varijabilnostid) interpretirati mjere varijabilnosti

Rješenje:

b) Standardna devijacija

c) Koeficijent varijabilnosti

12

Page 13: Statistika - zadaci za vježbe

BINOMNA DISTRIBUCIJAZadaci:

1. U jednoj posudi nalaze se crne i bijele kuglice. Vadimo po 4 kuglice iz posude, prebrojimo bijele i sve zajedno vratimo u posudu, te taj postupak ponovimo 100 puta. Kolike su vjerojatnosti pojavljivanja bijelih kuglica ako je poznata njihova distribucija frekvencija.

X fx1 0 0 f1x2 1 1 f2x3 2 17 f3x4 3 43 f4x5 4 39 f5

100

Rješenje:

n=4

X=0,1,2,3,4

Potrebno je izračunati: P(0), P(1), P(2), P(3), P(4)

13

Page 14: Statistika - zadaci za vježbe

2. Koliko obitelji s 4 muške djece očekujemo između 1000 obitelji s 4 djece?

Odgovor:

Između 1000 obitelji s četvero djece očekujemo 63 obitelji sa 4 dječaka.

14

Page 15: Statistika - zadaci za vježbe

STANDARDIZIRANE ILI Z-VRIJEDNOSTI

Zadaci:

1. Na varijabli „školska kompetencija“ (ŠKOKOM) 11. dijete ima rezultat 17, a 9. dijete 13. Na varijabli „sportska kompetencija“ (SPOKOM) 11. dijete ima rezultat 9, a 9. dijete rezultat 13. Aritmetička sredina varijable „školska kompetencija“ iznosi 14,03 a prosječan rezultat „sportske kompetencije“ iznosi 16,53. Standardna devijacija varijable „školska kompetencija“ iznosi 4,38 a standardna devijacija varijable „sportska kompetencija“ iznosi 4,59. Koje dijete ima ukupno bolji rezultat na obje varijable?

Rješenje:

11. dijete 9. dijete„ŠKOKOM“ x11=17 x12=13„SPOKOM“ x21=9 x22=13

ukupno 26 26

2. Ako je varijabla „školska kompetencija“ normalno distribuirana koliko posto djece s teškoćama ima rezultat veći od 18?

Rješenje:

15

Page 16: Statistika - zadaci za vježbe

Odgovor:

Na varijabli „školska kompetencija“ 18,14% djece s teškoćama ima rezultat veći od 18.

3. Koliko posto djece ima rezultat veći od 12, a manji od 17 na varijabli „školska kompetencija“?

Rješenje:

Odgovor:

42,89% djece s teškoćama ima rezultat od 12 do 17 na varijabli „školska kompetencija“.

4. Koliko posto djece ima rezultat na varijabli „školska kompetencija“ veći od 18, a manji od 20.

Rješenje:

16

Page 17: Statistika - zadaci za vježbe

Odgovor:

Na varijabli „školska kompetencija“ 9,29% djece ima rezultat između 18 i 20.

5. Koliko posto djece ima rezultat veći od 10 na varijabli „školska kompetencija“?

Rješenje:

Odgovor:

Na varijabli „školska kompetencija“ 82,12% djece s teškoćama ima rezultat veći od 10.

6. Na varijabli „školska kompetencija“ pronaći granice unutar kojih se nalazi 50% središnjih rezultata.

Rješenje:

17

Page 18: Statistika - zadaci za vježbe

Odgovor:

Na varijabli „školska kompetencija“ 50% djece sa središnjim rezultatima ima rezultat veći od 11, a manji od 17.

7. Iznad koje vrijednosti se nalazi 15 % najboljih rezultata na varijabli „školska kompetencija“?

Rješenje:

Odgovor:

Na varijabli „školska kompetencija“ 15% najboljih rezultata nalazi se iznad rezultata 20.

18

Page 19: Statistika - zadaci za vježbe

2. Vježbe za 2. kolokvij

POISSONOVA DISTRIBUCIJA

Zadatak:

1. Na nekom raskrižju prosječno se događaju 3,5 nesreće tjedno. Kolika je vjerojatnost da će se u nekom tjednu dogoditi 5 nesreća?

Rješenje:

Odgovor:

Vjerojatnost da će se na nekom raskrižju dogoditi 5 nesreća iznosi 13%.

INTERVAL POUZDANOSTI

Procjena aritmetičke sredina populacije temeljem uzorka

Zadaci:

1. U kojem se intervalu nalazi aritmetička sredina populacije, uz pogrešku od 5%, ako su parametri uzorka izvučenog iz te populacije ujedno i parametri varijable „školska kompetencija“, ispitane kod 32 djece s teškoćama? Aritmetička sredina iznosi 14,03 a standardna devijacija 4,38.

Rješenje:

19

Page 20: Statistika - zadaci za vježbe

Odgovor:

Aritmetička sredina populacije veća je od 12,52 a manja od 15,54.

2. Da li rezultat 18 može biti aritmetička sredina populacije iz koje je izvučen uzorak veličine 26 ako je aritmetička sredina uzorka 16 a standardna devijacija 4. Dozvoljena pogreška je 5%.

Rješenje:

Odgovor:

Rezultat 18 ne može biti aritmetička sredina populacije.

20

Page 21: Statistika - zadaci za vježbe

TESATIRANJE NORMALNOSTI DISTRIBUCIJE

Kolmogorov-Smirnov test

Zadatak:

1. Testirati normalnost distribucije varijable „školska kompetencija“, ispitane kod 32 djece s teškoćama u zagrebačkim osnovnim školama. Aritmetička sredina „školske kompetencija“ iznosi 14,03 a standardna devijacija 4,38. Rezultati su distribuirani u 6 razreda.

Razredi Apsolutne frekvencije

f

Relativne frekvencije

fr

Kumulativne frekvencije

fk

Kumulativne relativne

frekvencije (fk)r

Kumulativne teorijske

frekvencije(fk)t

D(fk)r–(fk)t

6 – 9 49 -12 512-15 815-18 718-21 721-24 1

32

Odgovor:

Budući da je MAXD manji od Kolmogorov-Smirnov testa uz 1% pogreške distribucija frekvencija varijable „školska kompetencija“, ispitane na uzorku djece s teškoćama, ne odstupa značajno od normalne distribucije. To znači da navedenu distribuciju frekvencija možemo smatrati normalnom.

21

Page 22: Statistika - zadaci za vježbe

ANALIZA VARIJANCE

Zadatak:

1. Na varijabli „školska kompetencija“, 10 djece s oštećenjem vida, 10 djece s oštećenjem sluha i 10 djece s mentalnom retardacijom postiglo je rezultate prikazane u tablici.

Testirati na razini značajnosti 5% razlikuju li se međusobno u aritmetičkim sredinama ove 3 skupine djece.

Rješenje:

I. djeca s oštećenjem

vida

II. djeca s oštećenjem

sluha

III. djeca s mentalnom

retardacijom21 7 313 19 1117 21 1325 7 341 16 1023 19 2016 19 2012 6 512 9 716 22 7

ΣXΣX2

n1=10n2=10n3=10N= n1+ n2+ n3 =10+10+10=30

22

Page 23: Statistika - zadaci za vježbe

Odgovor:

Budući da je Fisherov test (5,78) veći od tabličnog F (3,35) odbacuje se H0 hipoteza a prihvaća alternativna (H1) te zaključuje da se navedene 3 skupine djece statistički značajno razlikuju po svojim aritmetičkim sredinama.

2. Da li djeca s oštećenjem vida postižu prosječno najbolje rezultate na varijabli „školska kompetencija“?

Rješenje:

23

Page 24: Statistika - zadaci za vježbe

Odgovor:

Budući da je F omjer manji od tablične vrijednosti F može se zaključiti da se varijance statistički značajno ne razlikuju. Razlike dobivene analizom varijance proizlaze iz razlika u aritmetičkim sredinama. To znači da djeca s oštećenjem vida postižu prosječno najbolje rezultate na varijabli „školska kompetencija“(19,6).

TESTIRANJE RAZLIKA IZMEĐU ARITMETIČKIH SREDINA DVAJU UZORAKA

VELIKI NEZAVISNI UZORCI

1. Na varijabli „školska kompetencija“ 86 djece s teškoćama postiglo je prosječan rezultat od 14,98 i standardnu devijaciju 4,25. Njihovi vršnjaci, tj. 86 djece bez teškoća postiglo je prosječan rezultat od 18,45 uz standardnu devijaciju 4,1. Da li se ove dvije skupine djece razlikuju na varijabli „školska kompetencija“ uz pogrešku 5%?

Rješenje:

24

Page 25: Statistika - zadaci za vježbe

Odgovor:

t(5,47) veći je od tt (1,96) pa odbacujemo H0 hipotezu i prihvaćamo alternativnu (H1) te zaključujemo da se aritmetičke sredine statistički značajno razlikuju. Prosječno bolje rezultate na varijabli „školska kompetencija“ postižu djeca bez teškoća.

VELIKI ZAVISNI UZORCI

1. 40 učenika s teškoćama ispitano je jednim upitnikom za utvrđivanje razine „sportske kompetencije“ te je dobivena aritmetička sredina 28,5 i standardna devijacija 7,4. Nakon provođenja edukacijskog programa, čiji je cilj poboljšanje sportske kompetencije kod djece s teškoćama, ispitana je ista grupa učenika istim upitnikom i dobivena je aritmetička sredina 32,4 i standardna devijacija 8,1. Korelacija između inicijalnog i finalnog ispitivanja iznosila je 0,70. Da li je edukacijski program proizveo poboljšanje rezultata u „sportskoj kompetenciji“ kod ovih učenika?

Rješenje:Prije provođenja edukacijskog programa:

Poslije provođenja edukacijskog programa:

r = 0,7

25

Page 26: Statistika - zadaci za vježbe

Odgovor:

t izračunati ( 4,1) veći je od 1,96 pa se odbacuje H0 hipoteza i prihvaća alternativa (H1) te zaključuje da je edukacijski program proizveo poboljšanje rezultata u sportskoj kompetenciji kod učenika s teškoćama.

MALI NEZAVISNI UZORCI

1. Na testu „sportske kompetencije“ šestero djece s oštećenjem vida i petero djece s

mentalnom retardacijom postiglo je rezultate prikazane u tablici. Testirati na razini

značajnosti 5% da li se djeca s oštećenjem vida i djeca s mentalnom retardacijom međusobno

statistički značajno razlikuju u prosječnim vrijednostima varijable „sportska kompetencija“.

Djeca s

oštećenjem

vida (1)

Grupa 1.

23

15

19

20

18

16

Djeca s

mentalnom

retardacijom

Grupa 2.

13

17

10

11

10

Rješenje:

26

Page 27: Statistika - zadaci za vježbe

Izračunati F omjer i testirati razlike između varijanci..

Nije dobivena statistički značajna razlika između varijanci pa se postupak testiranja razlika

između aritmetičkih sredina nastavlja tako da se izračuna zajednička varijanca S između

grupa na slijedeći način:

27

Page 28: Statistika - zadaci za vježbe

Standardna pogreška razlika između aritmetičkih sredina računa se na slijedeći način:

Studentov (t) test računa se na slijedeći način:

Odgovor:

Budući da je t izračunati (3.58) veći od tabličnog t, odbacujemo H0 hipotezu i prihvaćamo

alternativnu (H1) te zaključujemo da se aritmetičke sredine međusobno razlikuju. Isto tako,

može se zaključiti da djeca s oštećenjem vida imaju prosječno bolje rezultate od djece s

mentalnom retardacijom na varijabli ''sportska kompetencija''

2. Na testu ''školske kompetencije'' petero djece s oštećenjem vida i četvero djece s

motoričkim poremećajima postiglo je rezultate navedene u tablici. Testirati na razini

značajnosti 5% razlikuju li se aritmetičke sredine dobivene kod djece s oštećenjem vida i kod

djece s motoričkim poremećajima.

28

Page 29: Statistika - zadaci za vježbe

Djeca s

oštećenjem

vida

17

28

31

18

22

Djeca s

motoričkim

poremećajima

9

11

12

10

Rješenje:

Postave se hipoteze, izračunaju aritmetičke sredine i standardne devijacije na sljedeći način:

Testirati razlike između varijanci grupa izračunavajući F na sljedeći način:

29

Page 30: Statistika - zadaci za vježbe

Postoje statistički značajne razlike između varijanci grupa. To znači da se za testiranje razlika

između aritmetičkih sredina treba primijeniti metodu Cochran i Cox-ove i to na sljedeći

način:

Usporedbom t (5,08) i proračunatog tg (2,79) može se zaključiti o prihvaćanju ili odbacivanju

H0 hipoteze na sljedeći način:

t > tg (5,08 >2,79)

Odgovor:

Odbacuje se H0 hipoteza i prihvaća alternativna (H1) te zaključuju da postoji statistički

značajna razlika između aritmetičkih sredina ovih dviju grupa.

Djeca oštećena vida postigla su bolje prosječne rezultate od djece s motoričkim

poremećajima, na varijabli „školska kompetencija“.

30

Page 31: Statistika - zadaci za vježbe

MALI ZAVISNI UZORCI

1.Skupina osoba s mentalnom retardacijom ispitana je jednom skalom za procjenu praktične

kompetentnosti. Poslije toga, ista skupina podvrgnuta je rehabilitacijskom programu s ciljem

poboljšanja praktične kompetentnosti. Nakon 12 mjeseci provođenja rehabilitacijskog

programa iste osobe ponovno su ispitane istom skalom za procjenu praktične kompetentnosti.

Testirati na razini značajnosti 5% da li je tretman proizveo poboljšanje praktične

kompetentnosti kod osoba s mentalnom retardacijom.

Ispitanik Inicijalno ispitivanje(I)

Finalno ispitivanje(F)

RazlikaI-F

d d2

1 27 452 21 393 37 514 44 555 29 376 28 437 25 408 33 51

31

Page 32: Statistika - zadaci za vježbe

Odgovor:

Budući da je t izračunati (11,43) veći od t tabličnog (2.365) može se zaključiti da je pod

utjecajem tretmana došlo do poboljšanja praktične kompetentnosti kod osoba s mentalnom

retardacijom.

32

Page 33: Statistika - zadaci za vježbe

3. Vježbe za 3. kolokvij

KORELACIJE

PEARSONOV KOEFICIJENT KORELACIJE

1. Na uzorku od desetero djece s oštećenjem vida izmjereni su podaci za varijable „auditivno razumijevanje“ (AR) i „auditivna asocijacija“ (AAS). Izračunati r koeficijent korelacije i testirati njegovu značajnost uz pogrešku od 5%.

Ispitanik X Y X2 Y2 XY1 15 82 23 253 27 204 35 235 21 166 28 287 18 188 27 369 21 1110 18 6

33

Page 34: Statistika - zadaci za vježbe

t (2,64) veći je od t tabličnog (2,306) pa odbacujemo Ho i prihvaćamo alternativu hipoteza te zaključujemo da je koeficijent korelacije različit od 0.

KOEFICIJENT RANG KORELACIJE

Spearmanov koeficijent korelacije

1. 15 dječaka testirano je jednim testom inteligencije, a njihov nastavnik poredao ih je po rangu uspjeha u školi. Kolika je korelacija između uspjeha na testu inteligencije i uspjeha u školi. Testirati značajnost koeficijenta korelacije uz pogrešku 5%.

Rang uspjeha u školi

Rezultat na testu inteligencije

Rang na testu inteligencije

d d2

1 22 12 19 33 6 154 18 45 20 26 16 57 11 108 9 129 15 610 12 8.511 10 1112 7 1413 15 714 12 8.515 8 13

34

Page 35: Statistika - zadaci za vježbe

Testiranje značajnosti koeficijenta korelacije:

PARCIJALNE KORELACIJE

1. Date su 3 varijable x,y,z. Izračunati korelaciju između x i y uz parcijalizaciju varijable z.

Zadana je korelacija između x i y: r12=0,81; korelacija između x i z: r13=0,81 i korelacija između y i z: r23=0,75.

Testirati na razini značajnosti 5% da li je ovaj koeficijenta parcijalne korelacije statistički značajan ako je dobiven kod 8 ispitanika.

Testiranje značajnosti koeficijenta parcijalne korelacije:

35

Page 36: Statistika - zadaci za vježbe

Budući da je t (1,61) manji od tt(2,571) ne može se odbaciti Ho nego se treba smatrati da koeficijent nije statistički značajan.

POINT – BISERIJALNI KOEFICIJENT KORELACIJE

1. Izračunati point-biserijalni koeficijent korelacije između bježanja iz škole i uspjeha na testu iz matematike na temelju danih podataka. Kategorija 1 označava bježanje iz škole, a 0 ne bježanje.

Učenik Bježanje iz škole

X

Uspjeh na testu iz

matematikeY

1 1 102 0 203 1 84 0 155 0 146 1 107 1 128 0 109 0 1810 1 1211 0 1912 1 1213 1 1014 0 1415 0 15

36

Page 37: Statistika - zadaci za vježbe

Učenici koji bježe iz škole postižu slabiji rezultat na testu iz matematike.

KENDALL-ov koeficijent korelacije

1. Dva nastavnika rangirala su svoje učenike prema uspjehu u školi. Izračunati Kandallov koeficijent korelacije ako su podaci prikazani u slijedećoj tablici.

Učenik Rang 1. nastavnika

Rang 2. nastavnika

A 3 3

B 5 7

C 7 4

D 8 10

E 6 5

F 1 2

G 10 8

H 4 6

37

Page 38: Statistika - zadaci za vježbe

I 2 1

J 9 9

KOEFICIJENT KONKORDANCIJE

1. Petorica sudaca rangiralo je 7 klizača na klizačkom natjecanju. Izračunati koeficijent konkordancije ili slaganja W između sudaca ako su podaci prikazani u slijedećoj tablici:

Klizači(N)Suci (m) a b c D e f g

A 2 3 7 4 1 5 6B 3 4 5 6 2 1 7C 4 6 5 7 3 1 2D 1 5 6 4 7 2 3E 3 7 6 2 5 4 1

Total ranga(Ti)

13 25 29 23 18 13 19

38

Page 39: Statistika - zadaci za vježbe

Koeficijent konkordancije W predstavlja omjer stvarnog slaganja ocjenjivača i maksimalno mogućeg slaganja.

Odgovor:

Slaganje ocjenjivača nije dobro jer je koeficijent konkordancije W manji od 0,80.

ANALIZA NOMINALNIH VARIJABLI

Testiranje razlika među uzorcima

1. Na varijabli „Poremećeni odnosi u obitelji“ testirati uz dozvoljenu pogrešku 5% razlikuju li

se maloljetni delikventi koji bježe od onih koji ne bježe iz ustanova. Podaci su prikazani u

slijedećoj tablici.

Poremećeni odnosi u obitelji

Bez svađa Sa svađama S nasiljem Ukupno

Delinkventi koji ne bježe iz ustanova

317 420 27 817

Delinkventi koji bježe iz ustanova

442 150 375 937

Ukupno 782 570 402 1754

Rješenje:

39

Page 40: Statistika - zadaci za vježbe

1. Postaviti hipoteze:

H0: Ne postoji razlike između delinkvenata koji ne bježe iz ustanova i delinkvenata koji bježe iz ustanova na varijabli „Poremećeni odnosi u obitelji“

H1: Postoji razlike između delinkvenata koji ne bježe iz ustanova i delinkvenata koji bježe iz ustanova na varijabli „Poremećeni odnosi u obitelji“

2. Izračunati očekivane ili teorijske frekvencije pod nultom hipotezom (H0).

2. Izračunati χ2 test

m=2 (uzorci ispitanika: 1- Delinkventi koji ne bježe iz ustanova, 2- Delinkventi koji bježe iz ustanova)

k=3 (broj kategorija u varijabli: 1-bez svađa, 2-sa svađama, 3-s nasiljem)

40

Page 41: Statistika - zadaci za vježbe

Odgovor:

Budući je χ2 veći od tabličnog χ2T odbacuje se H0 hipoteza a prihvaća alternativna (H1) te zaključuje da postoji statistički značajna razlika između delinkvenata koji ne bježe i delinkvenata koji bježe iz ustanova na varijabli „Poremećeni odnosi obitelji“.

Testiranje povezanosti između nominalnih varijabli

(Analiza kontigencijskih tablica CONTAB)

1. Testirati povezanost između varijabli „Alkoholizam u ranijim godinama“ i „Spol“ uz

pogrešku od 5%. Podaci su prikazani u slijedećoj tablici.

Spol --------------

Alkoholizam u ranijim

godinama

Muški Žene Ukupno

Da 60 45 105

Ne 40 55 95

Ukupno 100 100 200

Rješenje:

3. Postaviti hipoteze:

H0: Ne postoji povezanost između „Spola“ i „Alkoholizma u ranijim godinama“

H1: Postoji povezanost između „Spola“ i „Alkoholizma u ranijim godinama“

4. Izračunati očekivane ili teorijske frekvencije pod nultom hipotezom (H0).

41

Page 42: Statistika - zadaci za vježbe

2. Izračunati χ2 test

k1=2 (broj kategorija u varijabli „Alkoholizam u ranijim godinama“ (1-Da, 2-Ne)

k2=2 (broj kategorija u varijabli „Spol“ (1-muški, 2-žene)

Odgovor:

Budući je χ2 veći od tabličnog χ2T odbacuje se H0 hipoteza a prihvaća alternativna (H1) te zaključuje da postoji statistički značajna povezanost između „Alkoholizma u ranijim godinama“ i „Spola“.

42

Page 43: Statistika - zadaci za vježbe

2. Izračunati koeficijente povezanosti (asocijacije) između varijabli „Alkoholizam u ranijim godinama“ i „Spol“.

43

Page 44: Statistika - zadaci za vježbe

METODA LINEARNE REGRESIJE

1. Ispitano je „Auditivno razumijevanje“ (AR) i „Auditivna asocijacija“ (AAS) kod 10-ero djece s oštećenjem vida. Pronaći jednadžbu regresije, izračunati korelaciju i standardnu pogrešku prognoze te nacrtati pravac regresije ako su podaci prikazani u slijedećoj tablici.

Ispitanik (AR)X

(AAS)Y X2 Y2 XY Ỹ Y-Ỹ (Y-Ỹ)2

1 15 82 23 253 27 204 15 235 21 166 28 287 18 188 27 369 21 1110 18 6

Rješenje:

44

Page 45: Statistika - zadaci za vježbe

45