Click here to load reader

Statistica Suport de Curs Clasa a XII-A

  • View
    400

  • Download
    43

Embed Size (px)

DESCRIPTION

statistica

Text of Statistica Suport de Curs Clasa a XII-A

OBIECTUL SI METODA STATISTICII1. Fenomenele si procesele din natura si societate

date privind populatia OBIECT

activitatea unitatilor economico-sociale

2. Relatiile intre fenomenele economice si sociale

3. Legaturile cantitative si calitative dintre fenomene STATISTICA Stiinta sociala care studiaza latura cantitativa a fenomenelor si proceselor social-economice de masa, in stransa legatura cu latura lor calitativa, in conditii concrete de spatiu si timp, exprimand rezultatele cercetarii cu ajutorul unui sistem propriu de indicatori.

ROLUL STATISTICII IN ECONOMIE-cunoasterea dezvoltarii economiei nationale si a societatii

-stabilirea obiectivelor si directiilor dezvoltarii viitoare

-elaborarea programelor de dezvoltare curenta si de perspectiva

-fundamentarea masurilor oportune in procesul decizional

-urmarirea modului de realizare a obiectivelor stabilite

-popularizarea obiectivelor stabilite

RAMURILE STATISTICIISTATISTICA TEORETICA (Status = stare de fapt) - cunoasterea statistica - observare - prelucrare - analiza -calculul indicatorilor - marimi relative - marimi medii - indici -redarea continutului si marimii fenomenelor social-economice studiate STATISTICA ECONOMICA ( De ramura )

Statistica - industriei - agriculturii si silviculturii - constructiilor - transporturilor si telecomunicatiilor - circulatiei marfurilor - culturii - sanitara - judiciara - etc

CERCETAREA STATISTICA

1.OBSERVAREA STATISTICA (culegerea datelor Individuale)

2.PRELUCRAREA STATISTICA (calcul indicatori, tabele, serii, grafice)

CERCETAREA STATISTICA

3.ANALIZA SI INTERPRETAREA STATISTICA (comparare date,formulare concluzii, formulare prognoze)

TERMENI SPECIFICI CERCETARII STATISTICEA. COLECTIVITATEA (POPULATIA) STATISTICA totalitatea elementelor sau faptelor individuale care formeaza obiectul cercetarii (ex. totalitatea agentilor economici cu activitate de comert exterior) B. UNITATEA STATISTICA elementul individual al colectivitatii. - unitati simple ( ex. persoana ) - unitati complexe- mai multe unitati simple ( ex.familia ) C. CARACTERISTICA STATISTICA insusirea comuna tuturor unitatilor colectivitatii. (ex. starea civila, varsta, sexul) D. INDICATORUL STATISTIC expresia numerica cu continut real si o forma specifica de exprimare, obtinuta in urma efectuarii unei cercetari statistice- 4 elementecontinut, timp, spatiu, expresia numerica (ex. PIB)

CLASIFICAREA CARACTERISTICILOR STATISTICEa)

Dupa continutul lor:- caracteristici de timp (ex. anul absolvirii liceului ) - caracteristici de spatiu (ex. judetul ) - caracteristici atributive cantitative (ex.varsta, pretul pe metru patrat) calitative (ex. profesia, starea civila)

b)

Dupa modul de obtinere:- caracteristici

primare (ex.suprafata insamantata) - caracteristici derivate obtinute prin compararea a doi indicatori primari (ex. w, productia la hectar) c)

Dupa forma de manifestare:- caracteristici alternative cu doar doua forme de manifestare (ex. muncitor calificat sau necalificat, produs bun sau rebut) - caracteristici nealternative

1.OBSERVAREA STATISTICADate autentice Informatii din intreaga colectivitate Seriozitate

PLANUL OBSERVARII STATISTICEScopul observarii - clar, cocis, complet Obiectul observarii colectivitatea statistica Unitatea de observare simpla sau complexa, in functie de scop( persoana, familia ) Programul observarii totalitatea caracteristicilor pentru care se vor culege date ( intrebari) Timpul si locul observarii un moment sau o perioada (momentul critic-momentul deraportare) - locul producerii fenomenului

Formularele de inregistrare imprimate tipizate Instructiunile pe imprimat, brosuri Masurile organizatorice instruirea personalului, popularizarea actiunii,organizareateritoriului

OBSERVAREA STATISTICAC L A S I F I C A R E

1. Dupa modul de organizare: - observari permanente raportarile statistice- observari special organizate recensamantul, - observarea selectiva, - anchetele statistice, - monografia statistica

2. Dupa numarul unitatilor cuprinse in observare: - observari totale raportari statistice- recensamantul - observari partiale monografia statistica - observarea selectiva - ancheta statistica

PROCEDEE DE OBSERVARE STATISTICA1. RAPORTARILE STATISTICE observari totale ce permit caracterizarea fenomenelor siproceselor in desfasurarea lor, fiind aprobate anual, cu revizuire periodica. Se prezinta ca documente oficiale, obligatorii in forma si la termen, pe format tipizat, care contin: a) informatii generale de identificare( titlul, simbolul, nr de exemplare, perioada de referinta, etc) b) continut ( totalitatea indicatorilor ce caracterizeaza unitatea economico-sociala)

2. RECENSAMANTUL observare statistica de mare amploare, totala si periodica fenomenela un moment dat populatie, stocuri, animale, etc. Principii de organizare si desfasurare: - simultaneitatea - stabilitatea

- periodicitatea

3. OBSERVAREA SELECTIVA (PRIN SONDAJ) esantion (mostra ), cu extensiarezultatelor pentru intreaga colectivitate. Avantaje: economica la cheltuieli, mai operativa, erori de observare mai mici. Aplicatii: controlul calitatii marfurilor, bugetele de familie indicele preturilor de consum

4. ANCHETA STATISTICA observare partiala, bazata pe completarea benevola a unorchestionare, pentru stabilirea unor tendinte in manifestarea colectivitatii.

5. MONOGRAFIA STATISTICA studiul amanuntit asupra unei singure unitati complexe(unitate economica, localitate, zona geografica ), cu scopul cunoasterii elementelor nou aparute. Munca se desfasoara in echipe de specialisti.

ERORI DE OBSERVARE CONTROLUL DATELOR STATISTICEERORI: A.INTAMPLATOARE - neintelegerea intrebarilor - neatentia Se produc in ambele sensuri, dar se compenseaza reciproc,in cazul cand observarea se refera la un numar mare de unitati. B. SISTEMATICE - ex.recensamantul animalelor - denatureaza realitatea intr-un singur sens - influenteaza rezultatele intregii cercetari.

CONTROLUL AUTENTICITATII: 1. CANTITATIV completarea tuturor formularelor, a tuturor rubricilor, verificarea calculelor ( totaluri, diferente ) 2. CALITATIV (LOGIC )- compararea in timp si spatiu a raspunsurilor primite la doua sau mai multe intrebari intre care sunt legaturi logice. (valori aberante )

2. PRELUCRAREA DATELOR STATISTICE

- Centralizarea si sistematizarea datelor culese

- Calculul sistemului de indicatori statistici de caracterizare

numerica a fenomenelor si proceselor studiate

- Prezentarea rezultatelor prelucrarii sub forma de serii,

tabele si grafice.

CENTRALIZAREA DATELOR STATISTICESCOP: - obtinerea de INDICATORI TOTALIZATORI ABSOLUTI (cu continut concret si forma concreta de exprimare )

SIMPLA informatii privind: .volumul unitatilor ce compun colectivitatea .valoarea totalizata a caracteristicilor cuprinse in observare

CENTRALIZAREA

PE GRUPE gruparea datelor si calculul indicatorilor partiali, pe grupe si, pe baza lor, indicatori sintetici pe intreaga colectivitate

GRUPAREA STATISTICA

Definitie: impartirea unitatilor colectivitatii in clase omogene, dupa variatia uneia sau mai multor caracteristici.Serveste pentru cunoasterea: a) Structurii colectivitatii si a modificarilor intervenite in timp b) Interdependentelor si legaturilor dintre fenomene c) Tendintelor de variatie in timp si in spatiu

I. Dupa numarul caracteristicilor folosite:- grupari simple ( o singura caracteristica ) - grupari combinate ( cel putin doua caracteristici ) II. Dupa continutul caracteristicii: - grupari cronologice ( caracteristica de timp ) - grupari teritoriale ( caracteristica de spatiu ) - grupari atributive ( ex. varsta, profesia, starea civila, etc. ) - pe variante-nr.redus de caracteristici-( gruparea locuintelor dupa nr. de camere ) - pe intervale de grupare, egale sau diferite III. Dupa forma de exprimare a caracteristicilor atributive: - exprimate in cuvinte (grupari calitative) - exprimate numeric (grupari cantitative)

SERII STATISTICESERII STATISTICE: - corespondenta intre variantele (valorile) caracteristicii de grupare si frecventele de aparitie ale acestora, sau variatia unei alte caracteristici cu care se coreleaza. de intervale T 1. serii statistice de timp (cronologice, dinamice) I de momente P 2. serii statistice de spatiu U R pe variante I 3. de distributie egale pe intervale de grupare neegale

Pagina de completat ulterior cu date din Anuarul Statistic

MARIMI RELATIVE-Exprimare in procente -Modalitate de calcul:

marime comparata marime baza de comparatie

coeficientul rezultat * 10(100, 1000, 10.000, etc) = procent, promil, prodecimil, etc. marimi relative de structura marimi relative de intensitate marimi relative de coordonare ( indici teritoriali ) marimi relative ale dinamicii marimi relative ale planului ( prevederilor )

TIPURI:

MARIMI RELATIVE DE STRUCTURA( structura colectivitatii studiate )Servesc pentru evidentierea ponderii grupelor in cadrul colectivitatii. Se exprima in procente.

Total

Baieti

Fete

29100%

1345%

1655%

MARIMI RELATIVE DE INTENSITATE(Cantitatea din valoarea caracteristicii comparate ce revine pe unitateacaracteristicii luata ca baza de comparatie)Calcul: Raport cu semnificatie economica concreta, stabilit intre valorile a doua caracteristici primare legate intre ele. Exemple: - densitatea populatiei, rentabilitatea, productia agricola pe un locuitor, etc.

MARIMI RELATIVE DE COORDONARE( INDICI )Se obtin prin compararea ca raport intre doua date, doua valori centralizate Calcul: Grupa/teritoriul comparat / Grupa/teritoriul baza de comparatie

MARIMI RELATIVE ALE DINAMICII

Search related