35
STATISTIC STATISTIC Ă Ă MATEMATIC MATEMATIC Ă Ă Proiect realizat de grupa: “TEMERARII” Elevi: Parvu Simona Burcus Alina Hamed Miriam Ionita Nicoleta Profesor coordonator: CRISTEA RUXANDRA SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA “N. KRETZULESCU

STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

 • Upload
  erol

 • View
  89

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

STATISTIC Ă MATEMATIC Ă. Proiect realizat de grupa : “ TEMERARII ” Elevi : Parvu Simona Burcus Alina Hamed Miriam Ionita Nicoleta Profesor coordonator: CRISTEA RUXANDRA - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

STATISTICSTATISTICĂĂ MATEMATICMATEMATICĂĂ

Proiect realizat de grupa:“TEMERARII”

Elevi: Parvu Simona Burcus Alina Hamed Miriam Ionita Nicoleta

Profesor coordonator: CRISTEA RUXANDRASCOALA SUPERIOARA COMERCIALA “N. KRETZULESCU

Page 2: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

CUM POATE CUNOAŞTEREA

TRECUTULUI ŞI A PREZENTULUI SĂ NE

SPUNĂ CEVA DESPRE

VIITOR ?

Page 3: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

Ce este StatisticaCe este Statistica??

StatisticaStatistica este disciplina care este disciplina care se ocupăse ocupă cu cu ccolectareolectareaa,, înregistrareaînregistrarea,, gruparegrupareaa,, aanalizanaliza, , interpretareainterpretarea datelordatelor referitoare la referitoare la un anumit fenomen precum şi cuun anumit fenomen precum şi cu formularea unor previziuniformularea unor previziuni privind privind comportarea viitoare a acestuiacomportarea viitoare a acestuia..

Page 4: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

StatisticaStatistica este o ramură a este o ramură a matematicii aplicate care se ocupă cu matematicii aplicate care se ocupă cu extragerea informaţiilor relevante din date. extragerea informaţiilor relevante din date.

Informaţiile pot fiInformaţiile pot fi folosite pentru a folosite pentru a înţelege datele disponibileînţelege datele disponibile ((statistica statistica descriptivădescriptivă) sau pentru a descoperi ) sau pentru a descoperi

noi informaţii despre evenimente noi informaţii despre evenimente

şi relaţiile dintre ele şi relaţiile dintre ele

((statistică inferenţialăstatistică inferenţială).).

Page 5: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

• Prin populaţie statistică se inţelege orice mulţime definită de obiecte de aceeaşi natură. • Elementele unei populatii se numesc unitati statistice sau indivizi.• Numarul de elemente care constituie populatia se numeste volumul populatiei.

Elemente de Elemente de statisticstatisticăă matematicmatematicăă

Page 6: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

•Se numeste caracteristica a populatiei o trăsătură comună tuturor unitaţilor populaţiei.

•Caracteristica poate fi cantitativă sau calitativă.

• In general o populaţie se studiază după una sau mai multe caracteristici. In cazul populaţiilor cu un număr mare de indivizi se efectuează o statistică numai pentru o fracţiune din populaţia totală, iar rezultatul obţinut se extinde pentru toata populaţia.

Page 7: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

•Fracţiunea din populaţia totală pentru care se face statistica se numeste eşantion.

•Graţie calculului probabilităţilor este posibil,in general, să se indice gradul de încredere care se poate acorda concluziilor obţinute.

Page 8: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

Ce este un sondaj Ce este un sondaj de opinie?de opinie?O cercetare asupra opiniilor unui O cercetare asupra opiniilor unui grup de oameni grup de oameni realizată prin realizată prin intervievarea unui intervievarea unui esantion dinesantion din acel grup acel grup

La ce foloseşte La ce foloseşte acesta?acesta?

Sondajele reflecta o Sondajele reflecta o imagine fidela a ideilor si imagine fidela a ideilor si

atitudinilor populatieiatitudinilor populatiei

Page 9: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

CUM SE REALIZEAZA UN SODAJ DE OPINIE?Orice sondaj de opinie presupune patru mari Orice sondaj de opinie presupune patru mari fazefaze::

1.    1.   Faza de proiectFaza de proiect - realizarea proiectului de - realizarea proiectului de cercetare care cuprinde: stabilirea temei de cercetare care cuprinde: stabilirea temei de cercetat, operationalizarea obiectului de studiu, cercetat, operationalizarea obiectului de studiu, construirea chestionarului, stabilirea populatiei si construirea chestionarului, stabilirea populatiei si construirea esantionului, stabilirea bugetului de construirea esantionului, stabilirea bugetului de cheltuieli si de timp necesar cercetarii.cheltuieli si de timp necesar cercetarii. 2.    2.   Faza de culegere a datelorFaza de culegere a datelor – pretestarea – pretestarea chestionarului, instruirea operatorilor de teren, chestionarului, instruirea operatorilor de teren, aplicarea propriu-zisa a chestionarelor.aplicarea propriu-zisa a chestionarelor. 3.   3.   Faza de prelucrare si analiza statistica a Faza de prelucrare si analiza statistica a datelordatelor.. 4.   4.   Redactarea raportului de cercetareRedactarea raportului de cercetare..

Page 10: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

Formularea întrebarilor, ordinea lor în chestionar, tipul întrebarilor (daca sunt cu

raspuns deschis sau cu raspunsuri prestabilite), forma grafica  a

chestionarului influenteaza semnificativ raspunsurile obtinute de la cei chestionati

si de aceea construirea chestionarului trebuie realizata cu foarte mare grija

respectând o serie întreaga de reguli.

CUM REALIZAM UN CHESTIONAR?

Page 11: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

SCOPUL INVESTIGATIEISCOPUL INVESTIGATIEI

Ne-am propus sa aflam:Ne-am propus sa aflam: De ce fumeaza tinerii de varsta noastra?De ce fumeaza tinerii de varsta noastra?Stiu la ce se expun cand fumeaza?Stiu la ce se expun cand fumeaza?Ce ii face pe tineri sa se apuce de fumatCe ii face pe tineri sa se apuce de fumat??

Vrem sa initiem o campanie Vrem sa initiem o campanie “STOP FUMATULUI”“STOP FUMATULUI” la noi in scoalala noi in scoala

Page 12: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

Investigaţia noastrăInvestigaţia noastră

Stabilirea esantionuluiStabilirea esantionului Ancheta s-a efectuat alegândAncheta s-a efectuat alegând din toate clasele cu din toate clasele cu

literele A, C, Eliterele A, C, E din liceul nostru din liceul nostru, , elevii ce au elevii ce au numarul numarul de ordine din catalog divizibil cu 10de ordine din catalog divizibil cu 10 . .

Caracteristici esantionCaracteristici esantion A rezultat un A rezultat un esantion reprezentativ esantion reprezentativ pentru pentru

populatia scolii noastre avand: populatia scolii noastre avand:

ContinutContinut: 40 de elevi: 40 de elevi

VarstaVarsta: cuprinsa intre 15-25 ani: cuprinsa intre 15-25 ani

sexsex: 28 fete , 12 baieti : 28 fete , 12 baieti

Page 13: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

ESANTION

40 ELEVI

INVESTIGATIA NOASTRAINVESTIGATIA NOASTRA

ANALIZA STATISTICA

COLECTARE DE DATE

STUDIUL RESTRANS AL

ECHIPEI

CHESTIONARUL

PREVIZIUNE

Page 14: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

STIATI CA...STIATI CA...

In prezent se estimeaza ca tutunul omoara peste In prezent se estimeaza ca tutunul omoara peste 3 milioane de oameni anual?3 milioane de oameni anual?Tutunul este factor de risc pentru aproape 25 de Tutunul este factor de risc pentru aproape 25 de boli?boli?Estimarile arata ca tutunul este deja responsabil Estimarile arata ca tutunul este deja responsabil de aproape 2,6% din totalul deceselor si al bolilor de aproape 2,6% din totalul deceselor si al bolilor nou aparute si se precede ca numarul lor se nou aparute si se precede ca numarul lor se tripleaza, ajungandu-se la 8,9%din total...pana in tripleaza, ajungandu-se la 8,9%din total...pana in anul 2010...?anul 2010...?Fumatorii au,in medie, un risc de 50% de a Fumatorii au,in medie, un risc de 50% de a deceda din cauza tutunului.Jumatate din acestia, deceda din cauza tutunului.Jumatate din acestia, vor muri la o varsta mijlocie, inainte de 70 de vor muri la o varsta mijlocie, inainte de 70 de ani..?ani..? 14

Page 15: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

15

Page 16: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

De ce De ce fumam?fumam?

Majoritatea vom fi tentati sa incercam sa Majoritatea vom fi tentati sa incercam sa fumam cate o tigara din cand in fumam cate o tigara din cand in cand,Vedem reclame frumoase care ne fac cand,Vedem reclame frumoase care ne fac sa credem ca tutunul nu este nociv, sa credem ca tutunul nu este nociv, vedem anumite persoane care ne plac si vedem anumite persoane care ne plac si fumeaza. Uneori, prietenii incearca sa ne fumeaza. Uneori, prietenii incearca sa ne convinga sa fumam macar o tigara.Pe de convinga sa fumam macar o tigara.Pe de alta parte specialistii din domeniul alta parte specialistii din domeniul sanatatii ne avertizeaza ca fumatul este sanatatii ne avertizeaza ca fumatul este periculos. Fostii fumatori sunt fericiti ca periculos. Fostii fumatori sunt fericiti ca au renuntat, iar altii ar dori sa nu fi inceput au renuntat, iar altii ar dori sa nu fi inceput niciodata sa fumeze.niciodata sa fumeze. 16

Page 17: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

Ce contin?Ce contin?

Fumul tigarilor contine circa 4000 de Fumul tigarilor contine circa 4000 de substante chimice, multe dintre acestea substante chimice, multe dintre acestea fiind nocive: nicotina,gurdon,monoxid de fiind nocive: nicotina,gurdon,monoxid de carbon, acetone, amoniac, butan, plumb, carbon, acetone, amoniac, butan, plumb, metanol, poloniu, acid sulfuricbenzopirenul, metanol, poloniu, acid sulfuricbenzopirenul, N-nitrosaminele, aldehidele, clorura de vinil, N-nitrosaminele, aldehidele, clorura de vinil, hidrocarburile aromatice (benzenul, fenolii, hidrocarburile aromatice (benzenul, fenolii, etc.), etilen-oxidul, arseniu, poloniu, etc.), etilen-oxidul, arseniu, poloniu, cadmiu, crom, etc. cadmiu, crom, etc.

17

Page 18: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

CHESTIONAR CHESTIONAR -FUMATUL--FUMATUL-1. 1. FumatiFumati??

a. Da b. Nu c. Social/Ocazionala. Da b. Nu c. Social/Ocazional

2. La ce varsta v-ati apucat de fumat?2. La ce varsta v-ati apucat de fumat?

a. 10-15 ani b. 15-18 ani c. peste 18 ania. 10-15 ani b. 15-18 ani c. peste 18 ani

3. De ce v-ati apucat de fumat?3. De ce v-ati apucat de fumat?

a. Presiunea grupului b. Am vrut sa vad cum e c. Se a. Presiunea grupului b. Am vrut sa vad cum e c. Se fumeaza in familiefumeaza in familie

4. Sunteti constient de riscuri ?4. Sunteti constient de riscuri ?

a. Da , dar le ignor b. Nu, nu-mi pasa c. Da , si incerc a. Da , dar le ignor b. Nu, nu-mi pasa c. Da , si incerc sa ma lassa ma las

5. Cat fumati pe zi?5. Cat fumati pe zi?

a. Sub 10 tigari b. Intre 10 -20 tigari c. Peste 20 tigaria. Sub 10 tigari b. Intre 10 -20 tigari c. Peste 20 tigari

6. Considerati ca imaginile de pe pachete sunt eficiente?6. Considerati ca imaginile de pe pachete sunt eficiente?

a. Da, ma sperie b. Nu ma impresioneaza c. Ma scarbesc , a. Da, ma sperie b. Nu ma impresioneaza c. Ma scarbesc , dar le ignordar le ignor

18

Page 19: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

19

7. Parintii stiu ?7. Parintii stiu ?

a. Da , si ma lasa b. Da , si nu sunt de acord a. Da , si ma lasa b. Da , si nu sunt de acord c. Nuc. Nu

8. Considerate ca va puteti opri oricand?8. Considerate ca va puteti opri oricand?

a. Da b. Nu , nu stiu c. Nu , sunt a. Da b. Nu , nu stiu c. Nu , sunt dependentdependent

9 Pentru voi tigarile sunt ?9 Pentru voi tigarile sunt ?

a. Un rau necesar b. O modalitate de a scapa a. Un rau necesar b. O modalitate de a scapa de stres c. Un viciude stres c. Un viciu

10. Stiati ca fumatul in prezenta nefumatorilor le 10. Stiati ca fumatul in prezenta nefumatorilor le dauneaza?dauneaza?

a.a.Da b. Da , nu imi pasa c. NuDa b. Da , nu imi pasa c. Nu

Page 20: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

11. Fumati?. Fumati?a. Da b. Nu c. a. Da b. Nu c. Social/OcazionalSocial/Ocazional

64%13%

23%

a. Da

b. Nu

c. S/O

20

Majoritatea persoanelor chestionate au raspuns in proportie de 64 % ca sunt fumatori , restul fiind fumatorii ocazionali si doar 4 persoane au raspuns negativ.

Page 21: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

2. La ce varsta v-ati apucat de fumat?2. La ce varsta v-ati apucat de fumat? a. 10-15 ani b. 15-18 ani c. peste a. 10-15 ani b. 15-18 ani c. peste 18 ani18 ani

21

La aceasta intrebare , majoritatea persoanelor au raspuns b ,acestia apucandu-se de fumat in perioada 15-18 ani , aceasta varsta nu este una recomandata , peste 18 ani , au raspuns doar 29 % din persoane.

Page 22: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

3. 3. De ce v-ati apucat de fumat?De ce v-ati apucat de fumat? a. Presiunea grupului b. Am a. Presiunea grupului b. Am vrut sa vad cum e c. Se fumeaza in vrut sa vad cum e c. Se fumeaza in familiefamilie

22

50% din persoanele intervievate , au raspuns ca fumeaza din cauza grupui din care fac parte , iar alte 27% din proprie initiativa

Page 23: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

4. 4. Sunteti constient de riscuri ?Sunteti constient de riscuri ? a.Da , dar le ignor b. Nu, nu-mi pasa a.Da , dar le ignor b. Nu, nu-mi pasa c. Da , si incerc sa ma las c. Da , si incerc sa ma las

23

La aceasta intrebare majoritatea persoanelor au raspuns ca cunosc riscurile dar le ignora , fara sa se gandeasca la propria sanatate. Doar 5% sunt de acord cu abandonarea acestui viciu.

Page 24: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

5. 5. Cat fumati pe zi?Cat fumati pe zi?a. Sub 10 tigari b. Intre 10 -20 tigari a. Sub 10 tigari b. Intre 10 -20 tigari c. Peste 20 tigaric. Peste 20 tigari

24

68% dintre persoanele intervievate au raspuns ca fumeaza intre 10 si 20 de tigarii , avand o limita ,majoritatea. Pe de alta parte este bine ca sa raspuns intr-o proportie asa de mica , ca doar 5 % dintre persoane fumeaza peste 20 de tigari.

Page 25: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

6. 6. Considerati ca imaginile de pe pachete Considerati ca imaginile de pe pachete sunt eficiente?sunt eficiente?a. Da, ma sperie b.Nu ma impresioneaza a. Da, ma sperie b.Nu ma impresioneaza c.Ma scarbesc , dar le ignorc.Ma scarbesc , dar le ignor

25

Persoanele intervievate , au raspuns ca imaginile de pe pachet le sperie , insa acestea sunt eficiente.

Page 26: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

7. 7. Parintii stiu ?Parintii stiu ?a.Da , si ma lasa b. Da , si nu sunt de a.Da , si ma lasa b. Da , si nu sunt de acord c. Nuacord c. Nu

26

Majoritatea celor intrebati au raspuns ca se ascund de parinti , Iar la 34% acestia stiu ca ei fumeaza dar nu ii lasa.

Page 27: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

8.Considerate ca va puteti opri oricand?8.Considerate ca va puteti opri oricand?a.Da b. Nu , nu stiu c. Nu , sunt a.Da b. Nu , nu stiu c. Nu , sunt dependentdependent

27

Cei mai multi dintre cei intervievati cred ca sunt dependenti si nu pot renunta , iar ceilalti nu stiu.

Page 28: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

9.Pentru voi tigarile sunt ?9.Pentru voi tigarile sunt ?a.Un rau necesar b. O modalitate de a a.Un rau necesar b. O modalitate de a scapa de stres c. Un viciuscapa de stres c. Un viciu

28

Majoritatea celor chestionati considera tigarile un viciu , Doar 17% considera ca ele sunt un rau necesar.

Page 29: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

10.Stiati ca fumatul in prezenta nefumatorilor 10.Stiati ca fumatul in prezenta nefumatorilor le dauneaza?le dauneaza?a.Da b. Da , nu imi pasa c. Nua.Da b. Da , nu imi pasa c. Nu

29

Acestia stiu riscurile , dar nu renunta sa fumeze in compania nefumatorilor , facandu-le un rau.

Page 30: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

CONCLUZIA INVESTIGATIEICONCLUZIA INVESTIGATIEI

Avantajele renuntarii la tutun Avantajele renuntarii la tutun sunt foarte mari atat pe plan sunt foarte mari atat pe plan economic cat si pe plan social. economic cat si pe plan social. La un an dupa renuntarea la La un an dupa renuntarea la tutun , riscul de a face un infarct tutun , riscul de a face un infarct miocardic scade cu 50%, iar in miocardic scade cu 50%, iar in 10-14 ani de la renuntarea la 10-14 ani de la renuntarea la fumat riscul de deces datorat fumat riscul de deces datorat cancerului are valori identice cu cancerului are valori identice cu cel al nefumatoruluicel al nefumatorului. . 30

Page 31: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

TIGARILE TE FUMEAZA...GANDESTE MAI DEPARTE

31

Page 32: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

CONLUZIA CONLUZIA PROIECTULUIPROIECTULUI

Previziuni asupra evoluţiei unui eveniment viitor pot fi realizate cu bună precizie pe baza unei analize statistice, corect realizate, a comportărilor anterioare.

Page 33: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

BIBLIOGRAFIEBIBLIOGRAFIE• Isaic-Maniu, Al.; Voineagu, V.; Mitruţ, CIsaic-Maniu, Al.; Voineagu, V.; Mitruţ, C,, Statistica pentruStatistica pentru managementul managementul

afacerilor. afacerilor. Ediţia a II-a. Editura Economică, Bucureşti, Ediţia a II-a. Editura Economică, Bucureşti, 20020099

• Andrei, T.; Stancu, S.Andrei, T.; Stancu, S.,, Statistică. Teorie şi aplicaţiiStatistică. Teorie şi aplicaţii,, EdituraEditura ALL, Bucureşti, ALL, Bucureşti, 20020055

• Trebici, V.(Trebici, V.(ccoord.):oord.):Mică enciclopedie de statistică. Mică enciclopedie de statistică. Editura Ştiinţifică şi Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, Enciclopedică, Bucureşti, 20020055

• http://http://www.ncedr.org/tools/othertools/costbenefit/lead.htmwww.ncedr.org/tools/othertools/costbenefit/lead.htm

• http://http://www.mapnp.org/library/evaluatn/fnl_eval.htmwww.mapnp.org/library/evaluatn/fnl_eval.htm

• http://www.undp.org/eo/documents/mae-toc.htmhttp://www.undp.org/eo/documents/mae-toc.htm

• httphttp://://www.didactic.rowww.didactic.ro/lectii-matematica-3-elemente-de-statistica-matematica-p105804-t6/lectii-matematica-3-elemente-de-statistica-matematica-p105804-t6

• http://http://laborator.visoft.ro/statistica.htmlaborator.visoft.ro/statistica.htm

• httphttp://://www.scritube.comwww.scritube.com//stiintastiinta/matematica/ELEMENTE-DE-STATISTICA244913152.php/matematica/ELEMENTE-DE-STATISTICA244913152.php

Page 34: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

Proiect realizat de grupa:

“ TEMERARII”

Elevi: Parvu Simona Burcus Alina Hamed Miriam Ionita Nicoleta

Profesor coordonator: CRISTEA RUXANDRASCOALA SUPERIOARA COMERCIALA “N. KRETZULESCU

Page 35: STATISTIC Ă MATEMATIC Ă

VA MULTUMIM

PENTRU ATENTIA ACORDATA !