of 80 /80
REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskoga prostora STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI Vukovar, 30. srpnja 2009. 1

STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je...

Page 1: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskoga prostora

STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ

ŽUPANIJI

Vukovar, 30. srpnja 2009.

  1

Page 2: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

SADRŽAJ       

1. Uvod 3 2. Govedarstvo 4 3. Svinjogojstvo 18 4. Ovčarstvo 25 5. Kozarstvo 31 6. Konjogojstvo 35 7. Pčelarstvo 45 8. Peradarstvo 47 9. Organiziranost proizvođača 49 10. Županijska stočarska izložba 51 11. Korištenje mjera ruralnog razvitka 52 12. Poticaji 53 13. Swot analiza 79

14. Zaključak 80

           

  2

Page 3: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

UVOD

Stočarska proizvodnja je onaj dio poljoprivrede koji, barem na području Vukovarsko-srijemske županije, ima najjače potencijale. Usprkos potrebama za investiranjem najprije u znanje i vještine, a potom u izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, opremanje, pa i samu legalizaciju stočarskih objekata, stočarska proizvodnja može najbrže i najuspješnije iskoristiti dosada slabije korištene prirodne potencijale i može puno lakše realizirati svoju proizvodnju na tržištu. Kako je ovo prvo cjelovito izvješće koje Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskoga prostora Vukovarsko-srijemske županije dostavlja Skupštini na razmatranje, ono je po sadržaju vrlo obuhvatno s namjerom upoznati Skupštinu sa stanjem u stočarskoj proizvodnji, te s nekim aktivnostima koje se provode na županijskoj i nacionalnoj razini. Isto tako namjera nam je upoznati Skupštinu i s proizvodnjom i proizvođačima, njihovim udrugama i nekim poteškoćama na koje svakodnevno nailaze. Opća konstatacija o stanju stočarstva na prostoru Vukovarsko-srijemske županije je:

o povećava se broj i kvaliteta grla po pojedinačnom poljoprivrednom gospodarstvu, a taj trend posebno je izražen u mliječnom govedarstvu,

o učestala su velika kolebanja cijena stočarskih proizvoda i stočne hrane o velik broj stočara nema potrebna znanja kako o suvremenoj proizvodnji,

tako i o tržištu, a poglavito o sve zahtjevnijim uvjetima potrošača i okolišnim mjerama koje im se nameću.

Nažalost, vrijeme koje je prošlo, koje nas je prisiljavalo na promjene nije u

potpunosti otklonilo slabosti i još uvijek možemo govoriti da su poljoprivredna gospodarstva mala po posjedu, proizvođači u poodmakloj dobi, proizvođači međusobno slabo povezani i načine stratešku snagu.

Stoga nam je važno iskoristiti prilike koje su pred nama. Uvijek će biti kupaca za kvalitetne stočarske proizvode, a prirodni potencijali koje imamo pametnima jamče uspješnu proizvodnju.

Iako ovo izvješće ne razmatra ostali dio gospodarstva povezan sa

primarnom stočarskom proizvodnjom, no kako nam je znano svima da uspješnost stočarske proizvodnje ovisi i o uspješnoj organiziranosti primarnih proizvođača (udruge, kooperative, zadruge, konzorciji) o mogućnosti finalizacije (klaonice i prerade mesnih proizvoda), o međusektorskoj povezanosti (proizvodnja-trgovački lanci-turizam ili proizvodnja-znanost, klasteri), nije nam namjera s ovim izvješćem okončati svoj dio posla. Naprotiv, namjera nam je pozvati predstavnike svih gore spomenute grana gospodarstva ponuditi im i zatražiti partnerstvo, jer je pred nama i velik i odgovoran posao koji je do sada ipak samo ponegdje dobro odrađen.

  3

Page 4: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

 

       

G O V E D A R S T V O  

       

  4

Page 5: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

I. GOVEDARSTVO

Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni rast, a poglavito mliječno, i po broju krava i po količini proizvedenoga mlijeka. Dva su razloga za to. Prvi su poljoprivredne površine za proizvodnju stočne hrane, a kakove županijama iz središnje Hrvatske nisu dostatne za dalji značajniji rast. Drugi razlog je ipak uspješno korištenje sredstava iz Operativnog programa razvitka govedarske proizvodnje. Tablica koja slijedi pokazuje pad broja krava u zadnjim godinama na razini RH što se može objasniti težim uvjetima proizvodnje u smislu pada cijena mlijeka i rasta cijena kapitala. SWOT analiza, koja je na kraju ovoga dokumenta, pokazala je niz drugih prednosti i poteškoća u ukupnom stočarstvu, pa će tamo biti i obrazložene, a ovaj dio nastavljamo s tablicama i osvrtom na brojčane pokazatelje uvijek vezane uz proizvodnju.

1. BROJ KRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

krave obuhvaćene uzgojno – selekcijskim radom godina

ukupan broj

krava obiteljska

gospodarstva

farme

ukupno

ukupno u % *** sustav

krava – tele krave dojilje

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

230.650 75.921 6.224 82.145 35,61 - 228.014 80.198 6.218 86.416 37,90 - 214.666 85.459 7.439 92.898 43,27 - 219.782 91.235 7.606 98.841 44,97 - 224.078 101.157 7.367 108.524 48,43 - 223.954 133.064 6.895 139.959 62,49 65.155 229.042 158.508 7.344 165.852 72,41 63.190 231.633 167.504 8.531 176.035 76,00 55.598

*241.084 174.615 10.512 185.127 76,79 55.957 *234.671 168.493 11.134 179.627 76,54 55.044

2008 **226.000 172.516 12.176 184.692 81,72 47.768

*Izvor podatka: Državni zavod za statistiku, **podaci na dan 1.12.2008. *** Krave kombiniranih i mesnih pasmina primarno namijenjene za proizvodnju teladi Iz tablica koja slijede evidentan je stalni porast broja krava i količine mlijeka

isporučenoga mljekarskim industrijama

1.1. BROJNO STANJE MLIJEČNIH KRAVA U VSŽ POD UZGOJNO SELEKCIJSKIM OBUHVATOM

godina 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

broj grla 3.949 5.360 7.186 9.193 11.369 14.418 16.540 17.499

godišnji rast - 35,7 % 34,1 % 27,9 % 23,7 % 26,8 % 14,7 % 5,8 %

index

100 135,7 182 232,8 287,9 365 418,8 443,2

  5

Page 6: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

1.2. ISPORUČENE KOLIČINE KRAVLJEGA MLIJEKA U TISUĆAMA KG S PODRUČJA VSŽ PREMA MLJEKARSKIM INDUSTRIJAMA

godina 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. tisuće kg 22.400 26.500 32.313 37.442 44.581 47.528 55.584 57.105 godišnji

rast - 18,3 % 21,9% 15,9% 19,1% 6,6% 16,9% 2,7%

index

100 118,3 144,2 167,1 199,0 212,1 248,1 254,9

HPA, a prije HSC, s kontrolorima na terenu vrši kontrolu proizvodnosti, te selekcijsku kontrolu kvalitete mlijeka ( mikroorganizmi, somatske stanice, količina proizvodnje po kravi,...), te su podaci koji slijede posljedica njihovoga rada.

2. BROJ KRAVA I UZGAJIVAČA PREMA TIPU KONTROLE I PO PASMINAMA GOVEDA NA OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMA

2.1. MLIJEČNE PASMINE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Kontrola mliječnosti

AT metoda BT metoda Ukupno

Kontrola rasploda

Sveukupno

U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

br. uzg. br. krava br. uzg. br.

krava br. uzg. br. krava br. uzg. br. krava uzgajivača krava

SIMENTALSKA PASMINA

315 3016

225 2811

540 5827

579 4001

1119 9828

Ukupno u HR 4129 48353 3438 26351 7567 74704 11942 52890 19509 127594

HOLSTEIN

98 1570

76 1796

174 3366

129 1464

303 4830

Ukupno u HR 928 22215 415 8030 1343 30245 760 5942 2103 36187

SMEĐA PASMINA

- - - - -

Ukupno u RH 121 2002 58 685 179 2687 869 3220 1048 5907 MONTBELIARDE

- - - - -

Ukupno u RH 1 30 1 30 1 59 2 89

CRVENO ŠVEDSKO GOVEDO 1 15

- 1 15 - 1 15

Ukupno u RH 2 35 1 124 3 159 - 3 159

  6

Page 7: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

2.2. MESNE PASMINE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

kontrola rasploda broj uzgajivača broj krava

CHAROLAIS Vukovarsko – srijemska županija - - Ukupno u RH 13 408

HEREFORD

Vukovarsko – srijemska županija 3 207 Ukupno u RH 11 831

ANGUS

Vukovarsko – srijemska županija 1 21 Ukupno u RH 16 562

LIMOUZIN

Vukovarsko – srijemska županija - - Ukupno u RH 1 34

ŠKOTSKO VISINSKO

Vukovarsko – srijemska županija - - Ukupno u RH 1 6

U gornjoj tablici prikazano je brojno stanje uzgajivača i krava mesnih pasmina. Iako je broj zanemariv on je potpuno opravdan s obzirom na kvalitetu tala na prostoru naše županije koja se uspješnije koriste u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Pašnjačke površine za ovu proizvodnju na prostoru naše županije su vrlo male i nije za očekivati veći porast ove proizvodnje. 3. IZVORNE I ZAŠTIĆENE PASMINE GOVEDA U RH

kontrola rasploda broj uzgajivača broj krava

BUŠA Vukovarako-srijemska županija - - Ukupno u RH 45 172

ISTARSKO GOVEDO

Vukovarako-srijemska županija - - Ukupno u RH 111 460

SLAVONSKO SRIJEMSKI PODOLAC

Vukovarako-srijemska županija - - Ukupno u RH 10 107

  7

Page 8: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

Zbog zakašnjele zaštite od strane države zaštićene i izvorne pasmine goveda gotovo su nestale, a na prostoru naše županije nemamo niti jedno grlo nekada vrlo zastupljenoga slavonsko-srijemskog podolca. Na području susjednih županija ipak je sačuvano nešto više od 100 grla ove pasmine koja predstavlja vrijedan potencijal s obzirom na kakvoću mesa i poticaje koji se mogu ostvariti, a svakako je vrijedna njezina uloga u očuvanju identiteta i ruralnih obilježja.

4. OBITELJSKA GOSPODARSTVA U RH – PREGLED PO PASMINAMA Iz tablice koja slijedi vidljivo je da je na prostoru RH najzastupljenija simentalska pasmina, a zatim po brojnosti slijedi holstein koji je zastupljen u prvom redu kao mliječno govedo na velikim farmama.

Kontrola mliječnosti

AT metoda BT metoda Ukupno

Kontrola rasploda

Sveukupno

Pasmine

broj uzgaj.

broj krava

broj uzgaj.

broj krava

broj uzgaj.

broj krava

br. uzg. br.

krava uzgaji-vača

krava

Simentalska Holstein

Smeđa

Crveno švedsko govedo

Montbeliarde

Charolais

Hereford

Angus

Limousin

Škotsko visinsko

Buša

Istarsko govedo

Slavonsko srijemski podolac

4129 48353

928 22215

121 2002 2 35

1 30

3438 26351

415 8030

58 685 1 124

7567 74704

1343 30245

179 2687 3 159

11942 52890

760 5942

869 3220 1 59

13 408

11 831

16 562

1 34

1 6

45 172

111 460

10 107

19509 127594

2103 36187

1048 5907 3 159

2 89

13 408

11 831

16 562

1 34

1 6

45 172 111 460 10 107

Sve pasmine

5181 72635

3912 35190

9093 107825

13780 64691 22873 172516

5. PREGLED BROJA KRAVA NA FARMAMA U RH - PO PASMINAMA Pasmina Broj farmi Kontrola mlijeka BT metoda

Holstein 28 11627 Simentalska 1 465 Smeđa - 84

Sve pasmine 29 12176

Iz gornje tablice vidljivo je da se oni proizvođači koji kane postizati maksimalne rezultate u proizvodnji mlijeka odlučuju na holstein pasminu koja je izrazito mliječna pasmina.

  8

Page 9: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

6. PREGLED BROJA KRAVA PO FARMAMA U VUKOVARSKO SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

1 SLATINE-PZ OSATINA HOLSTEIN 1055

2 VUPIK-DUBRAVA SIMENTAL 161

3 VUPIK-JAKOBOVAC HOLSTEIN 715 VUPIK-JAKOBOVAC SIMENTAL 137 VUPIK-JAKOBOVAC SMEĐA 62

4 VUPIK-VERA HOLSTEIN 67 VUPIK-VERA SMEĐA 22

5 DOMAĆINOVIĆ HOLSTEIN 379

UKUPNO 2598

Najveći proizvođači mlijeka na području naše županije su navedeni u gornjoj tablici. Ukupna zastupljenost pasmina je slična kao i na području cijele RH.

7. PROSJEČAN BROJ KRAVA POD KONTROLOM MLIJEČNOSTI NA FARMAMA  

  Simantalac Holstein

Vukovarsko – srijemska županija 298 554 Ukupno u RH prosjek 298 421

8. PROSJEČAN BROJ KRAVA POD KONTROLOM MLIJEČNOSTI NA

OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMA

obiteljska gospodarstva

simentalac holstein smeđa crveno švedsko

montebe-liarde

Vukovarsko – srijemska županija

8,78 15,94 - 15,00 -

Ukupno u RH prosjek 6,54 17,21 5,64 53,00  

O značajnijem udjelu simentalca u ukupnom govedarstvu naše županije svjedoči i veći broj krava kod kojih se provodi kontrola mliječnosti nego što je to na razini RH.     

  9

Page 10: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  10

9. PREGLED BROJA RASPLODNIH BIKOVA - BROJ BIKOVA U PRIRODNOM

PRIPUSTU

Pasmina Županije Sime-ntal

Holst ein

Smeđa Here-

ford

Angus Charo-

lais

Limou-

seine

Visinsko

škotsko

Istarsko gov.

Sl. sr.

podolac

Buša Ukupno

Total

Vukovarsko -srijemska

- - - 3 - - - - - - - 3

Ukupno u RH 38 12 - 18 12 23 1 2 3 9 3 152

  Uspješan selekcijski rad pa i pokazatelji koje smo naveli u prvim tablicama, ali i onim koje slijede, svjedoče o potpunom određenju prema umjetnom osjemenjavanju. Tako su na prostoru naše županije u prirodnom pripustu samo tri bika i to kod izrazito mesnih pasmina u uzgoju na otvorenom.

10. VELIČINA STADA – OBITELJSKA GOSPODARSTVA Veličina stada, kao bitna odrednica ozbiljne govedarske proizvodnje na našoj županiji, i dalje je u stalnom trendu povećanja (broja krava) po poljoprivrednom gospodarstvu. Razloga za ovo je više. Jedan je svakako napuštanje proizvodnje kod značajnoga dijela OPG-a zbog starosti, odnosno zbog toga što nema tko naslijediti i unaprijediti ovu proizvodnju. Drugi razlog je potreba stalnoga ulaganja u proizvodnju što sva OPG nisu u stanju pratiti. Treći razlog, i to ne manje važan je sve manji broj radnika koji žele raditi u ovoj proizvodnji, pa je bez brojnije obitelji prilično teško organizirati sve poslove na ozbiljnoj govedarskoj farmi. Ipak valja naglasiti da se spomenuti problemi kod nas manje osjete nego na području središnje i zapadne Hrvatske gdje je broj onih gospodarstva s minimalnim brojem krava višestruko veći nego kod nas. Kad govorimo o broju uzgajatelja s 20 i više krava možemo reći da svake godine bilježimo porast za najmanje 10 gospodarstava koja značajno povećavaju brojnost i proizvodnost krava. Više je razloga i za ovo. Naime, dio ratara svjestan je da dalji opstanak svoga gospodarstva ne mogu više vezati uz klasično ratarenje zbog cijena proizvoda i malog broja radnih sati. K tome, ipak dostatni izvori financiranja, u prvom redu za Operativni program govedarske proizvodnje, omogućili su investiranje u nove farme, ali i u unapređenje postojećih. Dio poljoprivrednih gospodarstava odlučio se na povećanje proizvodnje jer ostvaruje redovite mjesečne prihode i time lakše financira svakodnevne potrebe nego što bi to mogao baveći se ratarenjem ili malom stočarskom proizvodnjom. I na koncu valja napomenuti, kao što je navedeno u tablicama koje slijede, da je i uzgoj rasplodnog podmlatka na prostoru županije sve značajniji pa je za očekivati i dalji rast proizvodnje mlijeka i mesa temeljen značajnijim dijelom na domaćem uzgoju.

Page 11: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

10.1. BROJ UZGAJATELJA OBZIROM NA VELIČINU STADA

Veličina stada

1 – 2 krave 3 krave 4 krave 5 krava 6 – 1 0 krava 11 – 15 krava 16 i više krava Uk. u RH

Vukovarsko

– srijemska 186 0,81 134 0,59 146 0,64 149 0,65 409 1,79 203 0,89 200 0,87 1427 6,24

Ukupno u RH 4922 21,52 2975 13,01 3047 13,32 2560 11,19 5132 22,44 2036 8,90 2201 9,62 22873 100,0   

10.2. PREGLED BROJA UZGAJATELJA S 20 I VIŠE KRAVA

Broj

Broj uzga-jatelja

Simen-talac

Holst-ein

Smeđa

Šved-sko crve-no

Mont-beli-arde

Charo-lais

Here-ford

Angus

Limo-usin

Buša

Istar-sko gove-do

Slav.srije. podo-lac

Ukupno krava

Vukovarsko – srijemska

124

2030

2281

84

35

- -

208 - - - - -

4638

Ukupno u RH 1372 24281 20385 2338 173 89 240 392 347 24 104 94 61 48528

  11

Page 12: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  12

10.3. BROJNO STANJE ŽENSKOG RASPLODNOG PODMLATKA - OBITELJSKA GOSPODARSTVA MLIJEČNE I KOMBINIRANE PASMINE

 

Ženski podmladak <1. g > 1.g Ukup <1. g > 1.g Ukup <1. g > 1.g Ukup <1. g > 1.g Ukup <1. g > 1.g Ukup <1. g > 1.g Ukupno

Simentalac Holstein SmeđaCrveno švedsko

govedo Montbeliarde Ukpnon

Vukovarsko – srijemska županija 4150 3610 7760

2212 1614 3826

- - - 8 5 13 - - - 6370 5229 11599

Ukupno u RH 28647 24265 52912 10817 9185 20002 901 848 1749 8 137 145 36 11 47 40409 34446 74855  

MESNE PASMINE

Ženski podmladak <1. g > 1.g Ukup <1. g > 1.g Ukup <1. g > 1.g Ukup <1. g > 1.g Ukup <1. g > 1.g Ukup <1. g > 1.g Ukupno

Charolais Hereford Angus Limousin Škotsko visinsko Ukpno Vukovarsko – srijemska županija

- - - 91 85 176

8 3 11

- - - - - - 99 88 187

Ukupno u RH 110 151 261 255 208 463 116 206 322 3 17 20 3 2 5 487 584 1071

 

IZVORNE PASMINE   

Ženski podmladak <1. g > 1.g Ukup <1. g > 1.g Ukup <1. g > 1.g Ukup <1. g > 1.g Ukupno Buša Istarsko govedo Slavonsko srijemski podolac Ukupno

Vukovarsko – srijemska županija - - - -

Ukupno u RH 46 35 81 170 138 308 19 36 55 235 209 444

    

Page 13: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  13

11. PROIZVODNJA MLIJEKA U STANDARDNOJ LAKTACIJI  

11.1. OBITELJSKA GOSPODARSTVA PRIKAZ PO PASMINAMA I ŽUPANIJAMA  

standardna laktacija – 305 dana Županija

ukupno zaključene

laktacije broj

laktacija

mlijeko kg

mast kg

mast % protein kg

protein %

Simentalska Vukovarsko – srijemska

3.087 2.933 5.158 209 4,06

172

3,35

Ukupno u RH 49.800 47.630 4.549 187 4,11 152 3,34 Holstein

Vukovarsko – srijemska

1.412

1.376

6.052

245

4,06

199

3,29

Ukupno u RH 17.542 16.953 5.901 242 4,11 193 3,27 Smeđa

Vukovarsko – srijemska

57

56

5.670

245

4,32

185

3,26

Ukupno u RH 1.721 1.643 5.373 218 4,07 183 3,40 11.2. VELIKE FARME

PRIKAZ PO PASMINAMA I ŽUPANIJAMA

standardna laktacija – 305 dana Županija

ukupno zaključene

laktacije broj

laktacija

mlijeko kg

mast kg

mast % protein kg

protein %

Simentalska Vukovarsko – srijemska

39

39

5.210

230

4,41

177

3,40

Ukupno u RH 252 249 6.551 275 4,21 224 3,42

Holstein Vukovarsko – srijemska 1.014 1.009 7.439 332 4,47 242 3,25

Ukupno u RH 6.141 6.086 7.810 307 3.94 255 3,26 Smeđa

Vukovarsko – srijemska

36 36 5.492 232 4,22

193

3,52

Ukupno u RH / Total: 37 37 5.502 231 4,21 193 3,52    

Iz podataka navedenih u gornjim tablicama vidljivo je da OPG naše županije postižu bolje rezultate od prosjeka RH, dok velike farme proizvode nešto manje nego što je prosjek RH. Razlog je svakako kvalitetnija i dostatnija stočna hrana i ozbiljnije investicije u ukupni ciklus proizvodnje.   I svi dalji pokazatelji koji su navedeni u tablicama koje slijede, govore da je mliječno govedarstvo na području naše županije dobro razvijeno i da je pri vrhu po svim pokazateljima.   

Page 14: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  14

PRIKAZ PO PASMINAMA I FARMAMA standardna laktacija – 305 dana, kontrola mliječnosti po BT4-metodi

Županija Vukovrsko-srijemska

ukupno zaključene

laktacije broj laktacija

mlijeko kg

mast kg

mast %

protein kg

protein %

Simentalska VUPIK 39 39 5.178 229 4,44 176 3,41 Ukupno u RH 252 249 6.551 275 4,21 224 3,42

Holstein Domaćinović-Bošnjaci VUPIK Slatine - PZ Osatina

228 353 433

225 351 433

7.314 5.723 8.896

292 238 429

3,99 4,17 4,82

244 182 289

3,34 3,19 3,25

Ukupno u RH 6.141 6.086 7.810 307 3,94 255 3,26 Smeđa

VUPIK 36 36 5.499 232 4,22 193 3,52 Ukupno u RH 37 37 5.502 231 4,21 193 3,52

11.3. UKUPNO SVA PG, PRIKAZ PO PASMINAMA I ODNOS VSŽ I RH

standardna laktacija – 305 dana Županija Vukovrsko-srijemska

ukupno zaključene

laktacije broj

laktacija

mlijeko kg

mast kg

mast % protein kg

protein %

Simentalska Vukovarsko – srijemska 3.126 2.972 5.159 210 4,07 173 3,35 Ukupno u RH 50.052 47.879 4.559 187 4,11 152 3,34

Holstein Vukovarsko – srijemska 2.426 2.385 6.639 282 4,25 217 3,28 Ukupno u RH 23.683 23.039 6.405 259 4,05 209 3,27

Smeđa Vukovarsko – srijemska 93 92 5.603 240 4,28 188 3,36 Ukupno u RH 1.758 1.680 5.376 219 4,07 183 3,40

12. PROIZVODNJA MLIJEKA PO PERIODIMA I PERZISTENCIJA LAKTACIJA PO

PASMINAMA I ODNOS VSŽ I RH

proizvodnja mlijeka – perzistencija

do 100 dana 101 - 200 dana 201 - 300 dana

broj laktacijaP 1 P 2 P 2:1 P 3 P 3:1

Simentalska Vukovarsko srijemska

1.361

1.726 1.873

108

1.504

82

Ukupno u RH 23.149 1.505 1.664 110 1.375 91 Holstein Vukovarsko –

1.580

2.192

2.457

112

2.024

92

Ukupno u RH 14.167 2.143 2.384 111 1.978 92 Smeđa Vukovarsko – srijemska

62

1.852

2.011

108

1.695

91

Ukupno u RH 863 1.828 1.944 106 1.605 87

Ukupno sve pasmine 38.179 1.749 1.937 110 1.604 91

 

Page 15: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  15

 

13. UDJELI KRAVA PO GRUPAMA PROIZVODNJE MLIJEKA PO ŽUPANIJAMA

SIMENTALSKA PASMINA do 3000 kg

3001-3500 3501-4000 4001-4500 4501-5000 5001-5500 5501-6000 više od 6000 kg

Broj krava

br. % br. % br. % br. % br. % br. % br. % br. %

Županija Vukovarsko- srijemska

3.126 133 4,2 152 4.8 288 9,2 396 12,6 559 17,8 550 17,5 467 14,9 581 18,5

Ukupno RH 50.068 6.33 12,6 5.232 10,4 6.999 13,9 7.822 15,6 7.544 15,0 5.877 11,7 4.154 8,2 6.106 12,1

HOLSTEIN PASMINA

do 4000 kg 4001-5000 5001-6000 6001-7000 7001-8000 8001-90009001-10000 više od 10000 kg

Broj krava

br. % br. % br. % br. % br. % br. % br. % br. %

Županija Vukovarsko– srijemska

2.426 145 5,9 325 13,3 579 23,8 516 21,2 335 13,8 236 9,7 156 6,4 134 5,5

Ukupno RH 23.68 2.44 10,3 3.578 15,1 4.930 20,8 4.728 19,9 3.543 14,9 2.338 9,8 1.192 5,0 928 3,9 SMEĐA PASMINA

do 4000 kg 4001-4500 4501-5000 5001-5500 5501-6000 6001-6500 6501-7000 više od 7000 kg

Broj krava

br. % br. % br. % br. % br. % br. % br. % br. %

Županija Vukovarsko–

86 7 8,1 5 5,9 11 12,7 14 16,2 23 26,7 12 13,9 10 11,6 4 4,6

Ukupno RH 1.710 401 23,4 169 9,8 206 12,0 209 12,2 204 11,9 149 8,7 111 6,4 261 15,2 

14. PROSJEČNA DOB KRAVA PREMA LAKTACIJAMA

1. laktacija 2. laktacija 3. laktacija 4. laktacija Broj

krava broj g./mj. broj g./mj. broj g./mj. broj g./mj. prosj. starost g./m

Simentalska Vukovarsko –

srijemska

3.108

1.017

2/2

770

3/4

550

4/5

771

6/7

4/0

Ukupno RH 49.961 13.148 2/3 10.653 3/5 8.914 4/8 17.046 7/2 4/7 Holstein

Vukovarsko –

srijemska 2.421

964

2/2

706

3/7

460

4/8

291

6/7

3/7

Ukupno RH 23.615 8.758 2/3 6.446 3/6 4.553 4/7 3.856 6/8 3/9 Smeđa

Vukovarsko –

srijemska 93 46

2/7

35 3/9 10 4/6 2 5/5 3/4

Ukupno RH 1.742 475 2/7 502 3/10 374 4/9 391 7/11 4/7

Ukupno sve pasmine u RH

75.318

22.361 2/3

17.803

3/5

13.841

4/0

21.293

7/1

4/4

Page 16: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  16

15. TRAJANJE SERVISNOG RAZDOBLJA PO PASMINAMA I ODNOS VSŽ I RH

trajanje servis periodado 65 dana od 66 - 100 d. od 101 - 120 od 121–150 preko 150 d.

broj krava broj % broj % broj % broj % broj %

prosj.

Simentalska Vukovarsko – srijemska

1.849

336

18,17

530

28,66

175

9,46

207

11,19

601

32,50

138

Ukupno u RH 38.069 8.680 22,80 10.656 27,99 4.139 10.87 4.398 11,55 10.194 26.78 123

Holstein Vukovarsko – srijemska

1.903

198

10,40

335

17,60

154

8,09

219

11,50

997

52,39

190

Ukupno u RH 17.888 2.108 11,78 3.596 20,10 1.786 9,98 2.224 12,43 8.174 45,69 169

Smeđe Vukovarsko – srijemska

75

4

5,33

13

17,33

3

4,00

10

13,33

45

60,00

201

Ukupno u RH 1.251 231 18,46 267 21,34 116 9,27 150 11,99 487 38,92 152

   

16. TOV JUNADI Usprkos značajnom broju simentalskih krava čija su telad odlična za tov, iz godine u godinu vidljivo je da potencijale ove grane govedarske proizvodnje nedovoljno koristimo. Tov junadi na prostoru naše županije je značajno ispod mogućnosti, a proizvođači nalaze opravdanja u stalnom kolebanju cijena kako hrane tako i utovljene junadi. Tablica koja slijedi najzornije prikazuje vrlo skromno stanje tova unazad nekoliko godina.

  

TOV JUNADI NA PROSTORU RH I VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

2005. 2006. 2007. 2008. Utovljena junad u Vukovarsko-srijemskoj županiji- domaći uzgoj

817 1.323

Utovljena junad u Vukovarsko-srijemskoj županiji- uvoz

160 238

Utovljena junad u RH - domaći uzgoj

120.630 169.326 174.749 173.372

Utovljena junad u RH - uvoz 47.586 58.986 63.405 71.233

       

Page 17: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  17

17. REALIZACIJA OPERATIVNOGA PROGRAMA RAZVITKA GOVEDARSKE PROIZVODNJE U RH – VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 2004. - 2008.    r. br.

ime i prezime adresa iznos u kunama

broj krava

status

1. Branko Garvanović

Đeletovci, Bana Jelačića 66 3.000.000,00 100 izgrađena

2. Ivo Stojanović Babina Greda, Strossmayerova 33

1.700.000,00 50 izgrađena

3. Dragoslav Zorić Markušica, Pere Cara 42 2.000.000,00 50 izgrađena 4. Željko Mitrović Berak, Orolička 8 3.500.000,00 100 izgrađena 5. PZ Negoslavci Negoslavci, Vukovarska 1 3.500.000,00 100 izgrađena 6. Vladimir Mitrović Berak, Orolička 7 1.750.000,00 50 izgrađena 7. Andrija Marinković Svinjarevci, M.Gupca 14 2.200.000,00 50 izgrađena 8. Čedo Veselinović Negoslavci, Željeznička 76 3.500.000,00 100 izgrađena 9. Đuro Đurašević Nijemci, Josipa Kozarca 5 2.000.000,00 50 izgrađena 10. Damir Šimić Vođinci, Strossmayerova

171 3.500.000,00 100 izgrađena

11. Nediljko Šušak Soljani, Tomislavova 2 2.000.000,00 50 izgrađena 12. Duško Latinović Negoslavci, Oslobođenja 16 1.700.000,00 50 izgrađena 13. Milivoj Marojević Negoslavci, Narandžića 75 1.750.000,00 50 izgrađena 14. PTO Kostić PTO Dišinac, Stari

Mikanovci, A. Starčevića 20 2.000.000,00 50 izgrađena

15 Damir Horvat Đurići, Matije Gupca 44 2.000.000,00 50 izgrađena 16. Nada Segedi Vukovar, E Kvaternika 22 1.750.000,00 50 izgrađena 17. Nikola Tufegdžić Soljani, Matije Gupca 151 2.000.000,00 50 izgrađena 18. Predrag Prokić Bršadin, Vase Đurđevića 4 2.000.000,00 50 izgrađena 19. Đuro Grgić Otok, Braće Radića 40 2.000.000,00 50 izgrađena 20. Franjo Strgar Drenovci, Veliki šor 137 2.000.000,00 50 izgrađena 21. Zdenko

Bošnjaković Šarengrad, Stjepana Radića 154

2.000.000,00 50 izgrađena

22. Stanislav Šijaković Mohovo, Braće Radića 2.500.000,00 50 izgrađena 23. Ivan Mihaljković Nuštar, Križni put 83 2.250.000,00 50 izgrađena 24. Marijan Jurić Đurići, Matije Gupca 115 2.000.000,00 50 izgrađena 25. Vers, Tordinci Tordinci, 2.250.000,00 50 čeka

odobrenje 26. Andrija Dekanić Andrijaševci, Matije Gupca

29 2.000.000,00 50 čeka

odobrenje 27. Snežana

Novoselac Strošinci , Matije Gupca 6 2.500.000,00 50 čeka

odobrenje 28. Arator d.o.o. Lovas 12.000.000,00 400 čeka

odobrenje 29. Antun Orešković Babina Greda, Nožice 98 2.500.000,00 50 čeka

odobrenje 30. Šibalić Nijemci, Strossmayerova

21 4.000.000,00 50 čeka

odobrenje 31. Dragan Gavrić Srijemske Laze,

Branka Radičevića 64 4.000.000,00 50 čeka

odobrenje Vukovarsko-srijemska županija - ukupno 81.850.000,00

      

Page 18: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

        

        

S V I N J O G O J S T V O   

  18

Page 19: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  19

II. SVINJOGOJSTVO Svinjogojstvo je grana stočarstva s najvećom prigodom za razvoj u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali zbog učestalih problema s tržištem kako stočne hrane, tako i utovljenih svinja, te zbog drugih, koliko objektivnih toliko i subjektivnih razloga, ta prigoda je slabo korištena. Opći trendovi pokazuju da samo veliki ili veliki broj malih proizvođača koji su uspješno organizirani gospodare tržištem. Tako imamo primjera da je na lokalnom tržištu tijekom većeg dijela godine nemoguće naći veći broj prasaca za tov. Udruga svinjogojaca Vukovarsko-srijemske županije koja je naša najuspješnija stočarska udruga pokušava naći rješenja, ali ona još uvijek nisu uspješna za sve veće potrebe nacionalnoga tržišta. Iako je Operativni program razvitka svinjogojske proizvodnje u funkciji već treću godinu i on zbog gore spomenutih problema, a njima treba pridodati i sve zahtjevnije okolišne uvjete, ne daje zadovoljavajuće rezultate.

1. BROJ RASPLODNIH SVINJA

1.1. BROJ KRMAČA U RH U 2007. I 2008. GODINI

godina broj krmača pod kontrolom

velike farme obiteljska gospodarstva ukupno ostale krmače

sveukupno

2007. 2008.

23.647 3.164 26.807 18.814 3.150 21.964

148.249 116.036

175.000 138.000

   Nažalost, zbog niza razloga brojno stanje krmača u zadnjih par godina je u opadanju kako u RH tako i u našoj županiji. Najvažniji razlozi su stalno kolebanje cijena stočne hrane (uvjetovano sušom), pad cijena svinja i neorganizirano tržište.

1.2. BROJ RASPOLODNIH SVINJA POD KONTROLOM PROIZVODNOSTI PO

U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI 2008.  

Županija Vukovarsko-srijemska

nerastovi

mladi nerastovi

krmače

nazimice

prasad do stavljanja u tov

Veliki jorkšir Švedski landras Njemački landras Durok Pietren Crna slavonska Križanci

3 5 70 38 230 4 7 50 46 780 3 6 42 80 350 2 4 10 56 3 6 6 40

33 10 426 125 712 69 494

UKUPNO 48 28 667 131 2.662

Iz gornje tablice vidljiv je pasminski sastav uzgojno valjanih krmača na prostoru naše županije. Nažalost, najbrojnija među svim pasminama je Crna slavonska pasmina svinja koja usprkos svojim vrijednostima nikako ne smije biti najzastupljenija pasmina. Stoga je Vukovarsko-srijemska županija pokrenula nekoliko modela kojim pomaže povećanje broja uzgojno vrijednih plamenitih pasmina svinja, pa samim tim i povećane proizvodnje, no rezultati svega toga još uvijek su skromni.

Page 20: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  20

Valja napomenuti da su poticaji koje ostvaruju uzgojno vrijedna grla izvornih i zaštićenih pasmina, te značajno manji troškovi držanja i hranidbe uzrokom brojnosti Crne slavonske pasmine svinja. Ista je usprkos tome još uvijek u statusu ugrožene pasmine svinja jer njena brojnost ne jamči opstanak iste pa i ovom problemu treba sustavno pristupiti.

1.3. BROJ RASPOLODNIH SVINJA POD KONTROLOM PROIZVODNOSTI - RH UKUPNO PO PASMINAMA

nerastovi

mladi nerastovi

krmače

nazimice

prasad do stavljanja u tovVeliki jorkšir Švedski landras Njemački landras Durok Pietren Crna slavonska Turopoljska Danski landras Topigs Seghers PIC Hypor Hermitage Križanci

57 34 1.542 573 2.302 73 85 2.070 897 4.143

146 117 1.584 1.048 6.074 6 2 19 30 129

174 57 176 369 493 78 50 669 392 1.368 15 7 130 21 70

3 51 7.412 5.554 7.151 8 4 53 6

2.940 1.923 12.369 5 122 547

1 6 5.243 1.430 61.156

SVEUKUPNO

613 362 21.964 12.243 95.802

   

1.4. BROJ KRMAČA POD KONTROLOM PROIZVODNOSTI PO PASMINAMA U

2008. GODINI

Broj krmača Pasmina Velike farme

Obiteljska gospodarstva Ukupno

Veliki jorkšir Švedski landras Njemački landras Durok Pietren

Crna slavonska Turopoljska Križanci i hibridi

1.174 368 1.542 1.613 457 2.070

519 1.065 1.584 19 19

45 131 176 669 669 130 130

15.463 311 15.774

UKUPNO

18.814 3.150 21.964

Page 21: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  21

Gornje tablice prikazuju pasminski sastav krmača u nacionalnom uzgoju. Na velikim farmama najzastupljenije su pasmine švedski landras i veliki jorkšir te njihovi križanci, a na OPG-ima je najzastupljenija pasmina njemački landras. To je ujedno i najpoželjnije stanje jer su se izrazito mesne pasmine kao pietren pokazale često neprimjerene za naše uvjete držanja i prehrambene navike stanovništva. No brojnost uzgojno valjanih svinja je daleko ispod realnih mogućnost i potreba nacionalnoga gospodarstva.

1.5. BROJ UMATIČENIH NERASTOVA PO PASMINAMA U 2008. GODINI

broj nerastova

pasmina velike farme obiteljska gospodarstva centri za UO ukupno

Veliki jorkšir

Švedski landras

Njemački landras

Pietren Durok Crna slavonska Turopoljska Križanci i hibridi

23 34 29 86 36 37 28 101 11 135 38 184 96 78 37 211

6 3 9 78 15

63 59 122

UKUPNO 229 383 194 806 Umjetno osjemenjavanje postaje pravilo na sve većem broju poljoprivrednih gospodarstava, pa su pokazatelji u tablici posljedica upravo toga trenda jer se sa daleko manjim brojem vrhunskih nerasta umjetnim osjemenjavanjem postižu bolji rezultati. Taj postupak podržava svojim potporama i naša županija financirajući dio troškova umjetnoga osjemenjavanja svih uzgojno vrijednih krmača.

2. BROJ UZGAJIVAČA I PROSJEČAN BROJ MATIČNIH KRMAČA PO UZGAJIVAČU NA OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMA

broj krmača

do 5 6 - 9 10 - 19 20 i više Ukupno

Vukovarsko-srijemska 8 9 16 7 40

ukupno RH 60 44 68 46 218 % 27,52 20,18 31,19 21,10 100

   Zbog dosta zahtjevnih postupaka provođenja uzgojno selekcijskoga rada u svinjogojstvu još uvijek se mali broj svinjogojaca odlučuje za ovaj uzgoj, a i oni koji to jesu nemaju značajniju brojnost matičnoga stada. No, kako je i potražnja za uzgojno vrijednim svinjama još uvijek mala, u pravilu potrebe lokalnoga tržišta zadovolje lokalni uzgajivači.

Page 22: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  22

3. REALIZACIJA OPERATIVNOGA PROGRAMA RAZVOJA SVINJOGOJSKE

PROIZVODNJE U RH - VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 2005. – 2008. red br.

ime i prezime mjesto iznos u kunama

kapacitet status

1. Zobnica d.o.o.

Marinci 3.820.000,00 120 krmača izgrađena

6.100.000,00 1.420 tov izgrađena 2.

Krešimir Matijević

Bogdanovci 6.100.000,00 1.420 tov

čeka odobrenja

3. PIK Vinkovci

Andrijaševci 50.000.000,00 1.200 krmača izgrađena

4. PIK Vinkovci

Čeretinci 38.000.000,00 1.200 krmača izgrađena

5. Okrugla d.o.o. Soljani 5.600.000,00 100 krmača 750 tov

čeka odobrenja

6. Farma Gašparić

Tovarnik 11.000.000,00 200 krmača čeka odobrenja

7. Dobromir Čović

Komletinci 6.500.000,00 1.500 tov čeka odobrenja

8. Ivan Brkić

Drenovci 8.500.000,00 200 krmača čeka odobrenja

9. P.O. Mijo Rajić Komletinci 7.190.000,00 150 krmača 1.200 tov

čeka odobrenja

10. Boris Nikolić Gunja 8.800.000,00 150 krmača 1.100 tov

čeka odobrenja

11. Ivan Lajko

Tompojevci 6.500.000,00 1.500 tov čeka odobrenja

12. Zlatko Zajac

Ilok 6.000.000,00 1.500 tov čeka odobrenja

13. Franjo Knežević

Babina Greda 8.000.000,00 2.600 tov čeka odobrenja

14. Marica Jovanovac Gradište 10.000.000,00 150 krmača 1.200 tov

čeka odobrenja

15. Tomislav Rešić Cerna 2.000.000,00 500 tov priprema postupak

16. Zvonko Šibenik Slakovci 9.800.000,00 150 krmača 1.100 tov

priprema postupak

17. A. Golubović Đurići 6.280.000,00 1.500 tov priprema postupak

18. PZ Slavonski Riđi Tordinci 8.600.000,00 120 krmača 1.000 tov

priprema postupak

19. Marija Vulić Ilača 5.160.000,00 1.200 tov priprema postupak

20. Mato Šibalić Nijemci 9.790.000,00 150 krmača 1.100 tov

priprema postupak

21. Robert Turudić Cerić 6.100.000,00 1.480 tov priprema postupak

22. Stanislava Banovac

Cerić 6.100.000,00 1.480 tov priprema postupak

23. Zobnica d.o.o. Marinci 5.000.000,00 1.000 tov priprema postupak

  Ovaj Operativni program značajno sporije se realizira nego govedarski, a razloga tome je više. Prvi je svakako dug, zahtjevan i skup postupak, drugi su

Page 23: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  23

prostorno-planska ograničenja, a treći je taj da ponekad i postojeća zaduženja poljoprivrednoga gospodarstva onemogućavaju realizaciju programa. K tome, investitorima je obveza imati ugovor za otkup, a ugovaratelj je samo jedan.

4. TOVNE SVINJE NA KOJE JE OSTVAREN POTICAJ   

Vukovarsko-srijemska županija

Republika Hrvatska

domaći uzgoj (godina i broj svinja)

uvoz (godina i broj svinja)

domaći uzgoj (godina i broj svinja)

uvoz (godina i broj svinja)

2007.

2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008.

17.261

9.376 18.015 26.042 461.759 463.336 333.647 374.196

  Organiziran tov na koji se ostvaruju poticaji, usprkos potencijalima, na području Vukovarsko-srijemske županije je izuzetno mali. Čak se veći dio tovljenika utovi koristeći prasad iz uvoza. Nažalost, iako je evidentirano skoro 1.000 svinjogojaca u našoj županiji samo 61 osoba, tj. 45 fizičkih i 15 pravnih ostvaruje te poticaje. To je znak usitnjenosti, nespremnosti i neorganiziranosti naših svinjogojskih gospodarstava, koja sve teže podnose tržišnu utakmicu i nedvojbeno je da će se njihov broj iz godine u godinu značajno smanjivati. S druge strane samo tri osobe i to jedna fizička i dvije pravne osobe uvoze prasce za tov i na tome su 2008. godine ostvarile 1.586.820,00 kuna poticaja, dok su poticaji za tov domaćih svinja iznosili 1.076.000,00 kuna. Vukovarsko-srijemska županija je financirajući nekoliko modela kupovine uzgojno valjanih suprasnih nazimica i provedbu umjetnoga osjemenjivanja utjecala na povećanje broja za tov i rasplod kvalitetnih svinja, no potrebe i mogućnosti svinjogojaca su značajno veće od ponuđenoga.  

5. ZAKLANE SVINJE NA OPG-ima VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE  

Broj zaklanih svinja na OPG-ima s

područja Županije

godina broj

svinja 1999. 171.943 2000. 154.068 2001. 143.894 2002. 150.205 2003. 182.494. 2004. 154.952 2005. 124.450 2006. 127.759 2007. 139.417 2008. 105.595

Podaci o broju zaklanih svinja na OPG-ima s prostora naše Županije prikupljeni su iz izvješća o pojavnosti trihineloze, dakle iz izvješća o broju pregledanih uzoraka zaklanih svinja za vlastite potrebe te možemo ustvrditi da su pouzdani. Broj zaklanih svinja u zadnjoj, tj. 2008. godini značajno je manji nego ranijih godina. To je posljedica općeg poremećaja tržišta na koje su utjecali visok rast cijena stočne hrane i značajno smanjena brojnost svinja uzrokovana svinjskom kugom i interventnim otkupima. Vremena koja živimo, kada sve veći broj ljudi kupuje svježe meso (i svinjske polovice) u trgovačkim lancima ili izravno od klaonica, neminovno će utjecati na stalno smanjenje broja svinja zaklanih na OPG-u. Na to će utjecati i sve zahtjevnije odredbe o uvjetima i postupcima klanja.

Page 24: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  24

6. UZGAJIVAČI UZGOJNO VALJANIH PASMINA SVINJA U ŽUPANIJI  red br.

ime i prezime mjesto pasmina broj rasplodnih

krmača 1. Mijo Rajić Komletinci veliki jorkšir 30 2. Lajčo Gašparić Tovarnik švedski i njemački landras 30 3. Marko Očevčić Privlaka njemački landras 30 4. Grga Ivkić Bošnjaci švedski landras 10 5. Josip Filakovac Novi Jankovci švedski landras 10 6. Antun Stojanović Šiškovci veliki jorkšir 5 7. Marica Čolakovac Gradište veliki jorkšir 10 8. Tomislav Rešić Cerna njemački landras 20 9. Boris Nikolić Gunja veliki jorkšir 10 10. Marica Ilić Bošnjaci švedski landras 10 11. Dine Strunje Privlaka njemački landras 2 12. Dragan Modic Bošnjaci švedski landras 5 13. Ivan Brkić Drenovci veliki jorkšir 10 14. Zlatko Zajac Ilok veliki jorkšir 10 15. Savo Maletić Bobota švedski landras 5 16. Antun Špar Komletinci švedski landras 10 17. Vladislav Đitko Petrovci švedski landras 20 18. Mirko Vuković Babina Greda pietren 10 19. Ivo Delić Babina Greda švedski landras 10 20. Zvjezdana Žderić Nijemci švedski landras 5 21. Antun Marijanović Podgrađe švedski landras 10 22. Božo Šibenik Slakovci švedski landras 10 23. Marko Smolčić Rokovci švedski landras 10 24. Đorđe Živanović Vera švedski landras 10 25. Ljubinka Sretić Vera njemački landras 5 26. Ilija Subotić Nijemci švedski landras 10 27. Josip Jurina Bapska švedski landras 20 28. Mato Madžarević Štitar njemački landras 10 29. Zdenko Markanović Prkovci njemački landras 20 30. Josip Došen Donje Novo Selo crna slavonska 7 31. Marijan Matoković Otok crna slavonska 28 32. Luka Pavlinić Đurići crna slavonska 2 33. Andrija Matić Drenovci crna slavonska 10 34. Stjepan Brnatović Otok crna slavonska 2 35. Marin Kovačić Otok crna slavonska 25 36. Davor Katičić Otok crna slavonska 11 37. Marko Peičević Otok crna slavonska 5 38. Antun Trbljanić Otok crna slavonska 10 39. Ivica Brnatović Otok crna slavonska 59 40. Samson Andabaka Otok crna slavonska 72 41. Marijan Martinović Stari Mikanovci crna slavonska 16 42. Janja Knežević Babina Greda crna slavonska 2 43. Đuro Gregorović Babina Greda crna slavonska 1 44. Ivan Filakovac Prkovci crna slavonska 5 45. Antun Mandić Vođinci crna slavonska 4 46. Ivan Prljević Vođinci crna slavonska 5 47. Ana Štivić Babina Greda crna slavonska 4 48. Marija Zvonarević Stari Mikanovci crna slavonska 11 49. Pavo jarić Stari Mikanovci crna slavonska 16 50. Družba d.o.o. Babina Greda crna slavonska 58 51. Ivan Lukić Bošnjaci crna slavonska 8 52. Đuro Vlaović Slakovci crna slavonska 3

Page 25: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

     

        

O V Č A R S T V O                 

  25

Page 26: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  26

III. OVČARSTVO

1. PROVEDBA UZGOJNOG PROGRAMA

BROJ EVIDENTIRANIH RASPLODNIH GRLA (OVCE I OVNOVI) PO ŽUPANIJAMA U 2008. GODINI

županija broj uzgajivača broj grla % od ukupnoga broja Bjelovarsko-bilogorska 1.058 45.089 7,70 Brodsko-posavska 200 8.010 1,37 Dubrovačko-neretvanska 93 3.805 0,65 Grad Zagreb 43 3.228 0,55 Istarska 196 13.893 2,37 Karlovačka 358 15.701 2,68 Koprivničko-križevačka 187 6.299 1,08 Krapinsko-zagorska 39 926 0,16 Ličko-senjska 1.674 64.832 11,07 Međimurska 9 399 0,07 Osječko-baranjska 528 46.786 7,99 Požeško-slavonska 402 17.355 2,96 Primorsko-goranska 619 40.224 6,87 Sisačko-moslavačka 772 27.100 4,63 Splitsko-dalmatinska 922 49.396 8,44 Šibensko-kninska 1.232 74.610 12,74 Varaždinska 19 1.042 0,18 Virovitičko-podravska 380 22.587 3,86 Vukovarsko-srijemska 293 18.590 3,18 Zadarska 1.884 110.153 18,82 Zagrebačka 333 15.416 2,63 Ukupno 11.241 585.441 100,00

Kao što se može vidjeti iz tablice u 5 priobalnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska županija) je evidentirano ukupno 339.215 ovaca ili 57,94% od ukupnog broja evidentiranih ovaca, što potvrđuje da je na tim prostorima ovčarstvo glavna stočarska proizvodnja. U pasminskom sastavu u ovim županijama dominiraju različite izvorne pasmine ovaca (dalmatinska pramenka, creska ovca, krčka ovca, paška ovca, lička pramenka,...).

U kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske prevladavaju ovce inozemnih pasmina, a među njima je najzastupljenija njemačka merino ovca (merinolandschaf).

Page 27: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  27

2. BROJ UZGOJNO VALJANIH OVACA OD 2004. DO 2008. GODINE U VSŽ I RH

godina 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

Vukovarsko-srijemska 1.309 3.696 3.908 4.321 4.682 ukupno u RH 30.250 30.807 31.409 34.014 43.190

Zamjetan je stalni rast broja uzgojno valjanih ovaca, a značajan porast 2004./2005 je postignut uzgojno selekcijskim obuhvatom ukupnoga uzgoja cigaje. Iako na nacionalnoj razini uzgajamo samo 3,2 % ovaca u odnosu na RH u udjelu uzgojno valjanih ovaca taj postotak iznosi i 3 puta više ili točnije 10,8 %, te možemo ustvrditi da su ipak naši ovčari u smislu uzgojno selekcijskih mjera u odnosno na ukupnu populaciju uzgajivača odgovorniji.

3. ODNOS BROJA UZGOJNO VALJANIH GRLA IZMEĐU IZVORNIH I INOZEMNIH PASMINA U RH

Godina

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. izvorne pasmine % 39,27 43,69 53,96 53,99 55,08 inozemne pasmine % 60,73 56,31 46,04 46,01 44,72

Primjetan je trend stalnoga rasta udjela izvornih pasmina u ukupnom broju ovaca u RH. Znak je to da je dobro prihvaćena politika poticaja kojom izvorne pasmine ostvaruju znatno veći poticaj po grlu, a i trendovi u afirmiranju seoskoga prostora i svih njegovih posebnosti daju doprinos sve većem udjelu izvornih pasmina ukupnom ovčarstvu RH. u

4. BROJ UZGAJIVAČA UPISANIH U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH OVACA PO PASMINAMA

Godina pasmina 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. cigaja 11 18 14 15 15 ukupno sve pasmine u RH 338 309 310 349 470

U Vukovarsko-srijemskoj županiji od ukupno 293 uzgajivača tek njih manje od

20-tak bavi se ozbiljnim uzgojno selekcijskim radom u ovčarstvu. O uzgajivačima i pasminama koje uzgajaju svjedoči tablica na kraju ovoga poglavlja.

Ipak valja napomenuti da nikako nije zadovoljavajuće da manje od 6 % ovčara provodi sustavne uzgojne mjere te ovome tek treba utvrditi uzroke i raditi na njihovom otklanjanju.

5. IZVORNA PASMINA U VSŽ - CIGAJA - I UKUPNO SVE PASMINE OVACA U RH U 2008. GODINE

pasmina ovce šilježice ovnovi ukupno cigaja 1.937 856 56 2.849 ukupno u RH svih pasmina 33.097 8.822 1.271 43.190

Page 28: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  28

Cigaja kao izvorna i zaštićena pasmina ovaca u našoj županiji je najbrojnija po uzgoju umatičenih grla, a i najbrojnija u odnosu na ostale prostore RH. Treba težiti ne samo njenom očuvanju, nego i unapređenju uzgoja i pronalasku i očuvanju sve zahtjevnijega tržišta za kvalitetnim stočarskim proizvodima.

6. PASMINSKI SASTAV UZGOJNO VALJANIH OVACA U VUKOVARSKO-

SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

pasmina županija broj ovaca broj šilježica broj ovnova ukupno grla Vukovarsko-srijemska 1.440 782 36 2.258

CIGAJA ukupno u RH 1.937 856 56 2.849

Vukovarsko-srijemska 1.233 507 28 1.768 MERINOLANDSCHAFT

Ukupno u RH 4.846 1.674 144 6.664 Vukovarsko-srijemska 140 58 2 200

SOFOLK ukupno u RH 254 121 11 386

Vukovarsko-srijemska 57 16 3 76 ROMANOVSKA ukupno u RH 1.718 646 58 2.422

Vukovarsko-srijemska 16 5 1 22 ISTOČNOFRIZIJSKA ukupno u RH 990 439 61 1.490

Vukovarsko-srijemska 268 86 4 358 SOLČAVSKO-JEZERSKA ukupno u RH 2.492 984 99 3.575

7. BROJ UZGOJNO VALJANIH GRLA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA OVACA

rapska dalmatinska lička dubrovačka istarska cigaja creska krčka paška ovca pramenka pramenka ruda ovca ovca ovca ovca

2005.

719 139

4.705

285

2.261

3.092

559

-

1.695

2006. 796 2.836 4.982 307 2.261 2.562 747 - 2.443

2007. 751 3.615 5.114 396 2.068 3.001 868 81

2.474

2008. 1.181 8.135 5.651 491 2.261 2.849 896 152 2.390

Značaj cigaje kao izvorne i zaštićene pasmine je tim veći s obzirom da zauzima drugo mjesto po brojnosti u RH, te da su njenom uzgoju bitne prednosti raspoložive površine i dostatnost hrane. Kako poljoprivreda sve češće dobiva ulogu očuvanja bioraznolikosti i okoliša, te seoskoga prostora u ukupnosti, za očekivati je porast interesa i uzgajivača izvornih i zaštićenih pasmina i nacionalnoga zakonodavstva.

Page 29: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  29

8. REPRODUKTIVNE ODLIKE UZGOJNO VALJANIH OVACA PO PASMINAMA U

2008. GODINI pasmina broj ojanjenih

ovaca broj janjenja broj janjadi indeks janjenja * veličina legla **

cigaja

1.790 1.800 1.926 1,01 1,07

cijela populacija svih ovaca u RH

30.798 32.286 36.603 1,07 1,19

* indeks janjenja = broj janjenja / broj ojanjenih ovaca ** veličina legla = broj janjadi / broj janjenja

9. PROBLEM VUNE TJ. OVČJEG OSTRIŽENOGA RUNA – PROBLEM O KOJEM RIJETKO TKO PRIČA

  

Zbog činjenice da se vuna već dugi niz godina nije organizirano prikupljala, niti otkupljivala, već je neodgovorno odlagana u okoliš, tijekom 2007. godine je po prvi put nakon više od dvadeset godina organiziran otkup vune na Kvarnerskim otocima Primorsko-goranske županije i tom prilikom je skupljeno 24 tone vune. Otkup vune su organizirali Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza, HPA (tadašnji HSC), Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana i udruge uzgajivača ovaca koje djeluju na tom prostoru.

Svu vunu je otkupio tada jedini otkupljivač vune u Hrvatskoj, tvrtka „Vunapromet“ iz Ivankova po cijeni od 1,50 kn/kg, ali hvale vrijedno je i to što su se u ovu akciju uključili i gradovi Rab, Cres, Lošinj i Krk, te su iz svog proračuna izdvojili po 1,00 kn/kg, čime je uzgajivač s mjestom prebivališta u ovim gradovima prodao vunu po cijeni od 2,50 kn/kg.

Na prvom državnom natjecanju u striži ovaca u Benkovcu 06. lipnja 2007. pokušalo se značajnije ukazati na problem koji postoji u otkupu vune u Hrvatskoj i na potrebu da se vuna vrednuje kao koristan proizvod naših ovčara moglo se čuti kako se godišnje u Hrvatskoj proizvede više od 1.000 tona vune, ali isto tako da se svega oko 600 tona organizirano prikupi, dok ostatak nažalost, završi u kontejnerima za otpad, po ogradama i putovima na kojima pasu ovce, po suhozidima, oko staja i drugim mjestima, čime vuna umjesto vrijednog proizvoda postaje otpad i onečišćivač okoliša.

Budući da je ovaj program ponajprije od ekološke važnosti, iako ne smijemo

zanemariti i onu ekonomsku, problem organiziranog otkupa vune do danas se nije riješio, nego se nažalost još i povećao jer prema našim saznanjima od ove godine, niti „Vunapromet“ iz Ivankova više ne otkupljuje vunu.

Uzgajatelji ovaca u cijeloj Hrvatskoj preko svojih Udruga i Saveza svakodnevno ukazuju na ovaj sve veći problem i traže pomoć šire zajednice, kako bi se ponovno organizirao otkup vune ili njeno zbrinjavanje na prihvatljiv način jer najmanje 1.000 tona vune postaje ekološki otpad, ali ne na odlagalištima, nego na neprimjerenim mjestima, što daje lošu sliku o samim ovčarima, ali i o cjelom ruralnom prostoru pa i našoj zemlji kao turističkoj destinaciji.     

Page 30: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  30

10. POPIS UZGAJIVAČA OVACA U VSŽ UPISANIH U UPISNIK UZGAJIVAČA UZGOJNO VALJANIH OVACA PO PASMINAMA

Red broj

Pasmina Uzgajatelj

– ime i prezime Adresa

1. VUPIK d.d. Sajmište 113 c, 32000 Vukovar 2. Jovan Božić Grobljanska 16, 32227 Borovo 3. Krešimir Ćorić Radićeva 53, 32236 Ilok 4. Božidar Lazić Gojčanska 21, 32224 Trpinja 5. Milan Božić B. Radičevića 10, 32227 Borovo 6.

Cigaja

Momir Gluvaković Srijemska34, 32227 Borovo 7. Stjepan Živković B. Jelačića 87, 32274 Štitar 8. Žarko Crnogorac J. Popović15, 32222 Pačetin 9. Dražen Suhorski Graničarska 17, 32260 Gunja 10. Đuro Mesir Reljkovićeva 92, 32245 Donje

Novo Selo 11. Antun Šokčević P. Preradovića 114, 32242

Slakovci 12.

Merinolandschaf

Katica Zovkić V. Nazora, 64, 32270 Županja 13. Solčavsko-

jezerska P. O. Asić A. Stepinca 10, 32235 Bapska

14. Suffolk Antun Lešić S. Grubera 42, 32270 Županja 15. Marin Mecanović I. Meštrovića 24, 32221 Cerić 16.

Romanovska Ivica Erslan B. Radića 104, 32257 Drenovci

17. Istočnofrizijska Stjepan Živković B. Jelačića 87, 32274 Štitar                       

Page 31: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

       

        

K O Z A R S T V O               

  31

Page 32: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  32

IV. KOZARSTVO

1. PROVEDBA UZGOJNOG PROGRAMA

BROJ EVIDENTIRANIH RASPLODNIH GRLA (KOZE I JERČEVI) PO ŽUPANIJAMA U 2008. GODINI

županija broj uzgajivača broj grla % od ukupnoga broja Bjelovarsko-bilogorska 86 2.629 4,85 Brodsko-posavska 200 587 1,08 Dubrovačko-neretvanska 37 1.301 2,40 Grad Zagreb 15 344 0,63 Istarska 54 1.581 2,92 Karlovačka 30 768 1,42 Koprivničko-križevačka 72 2.395 4,42 Krapinsko-zagorska 17 502 0,93 Ličko-senjska 63 2.118 3,91 Međimurska 76 2.558 4,72 Osječko-baranjska 79 1.744 3,22 Požeško-slavonska 32 791 1,46 Primorsko-goranska 21 707 1,30 Sisačko-moslavačka 61 1.349 11,78 Splitsko-dalmatinska 216 8.759 2,49 Šibensko-kninska 167 6.386 16,16 Varaždinska 80 2.856 5,27 Virovitičko-podravska 48 1.058 1,95 Vukovarsko-srijemska 39 893 1,65 Zadarska 253 13.772 25,40 Zagrebačka 43 1.112 2,05 Ukupno 1.513 54.210 100,00

Kao što se može vidjeti iz gornje tablice u 3 priobalne županija (Zadarska, Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska županija) je evidentirano ukupno 28.917 koza ili 53,34% od ukupnog broja evidentiranih koza. U pasminskom sastavu u ovim županijama dominira hrvatska šarena koza.

U kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske prevladavaju ovce inozemnih pasmina, a među njima je najzastupljenija francuska alpina.

Najveći broj koza u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske evidentiran je u Varaždinskoj. Međimurskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Page 33: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  33

2. BROJ UZGOJNO VALJANIH KOZA OD 2004. DO 2008. GODINE U VSŽ I RH

Godina 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

Vukovarsko-srijemska 422 419 96 54 61 ukupno u RH 13.332 13.076 10.975 10.575 11.828

Nakon pada broja uzgojno valjanih koza u posljednjih nekoliko godina, u 2008. bilježimo porast (za oko 1.300 grla na prostoru RH, ali i mali porast na prostoru naše županije), a najveći se vidi u populaciji francuske alpine i hrvatske šarene koze.

3. BROJ UZGAJIVAČA UPISANIH U UPISNIK UZGOJNO VALJANIH KOZA PO ŽUPANIJAMA

Godina 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

Vukovarsko-srijemska 9 8 2 1 2 ukupno u RH 279 258 204 185 190

U Vukovarsko-srijemskoj županiji od 30-ak uzgajivača tek dva bavi se ozbiljnim uzgojno selekcijskim radom u kozarstvu. O uzgajivačima i pasminama koje uzgajaju svjedoči tablica na kraju ovoga poglavlja.

Ipak valja napomenuti da nikako nije zadovoljavajuće da manje od 7 % kozara provodi sustavne uzgojne mjere, te ovome tek treba utvrditi uzroke i raditi na njihovom otklanjanju.

Ako gledamo ukupan prostor u RH i ovaj mali porast broja uzgajivača usporedimo s porastom broja koza, onda je porast broja uzgajivača nesrazmjerno manji, što dovodi do zaključka da se povećao broj koza po gospodarstvu.

4. PASMINSKI SASTAV UZGOJNO VALJANIH KOZA U VUKOVARSKO-

SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

pasmina županija broj koza broj jarica broj jarčeva ukupno grla Vukovarsko-srijemska 18 9 1 28

FRANCUSKA ALPINA ukupno u RH 7.163 2.085 296 9.544

Vukovarsko-srijemska 22 10 1 33 BURSKA Ukupno u RH 247 103 18 368

SVEUKUPNO GRLA SVIH PASMINA U RH 8.882 2.556 390 11.828

Page 34: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  34

5. REPRODUKTIVNE ODLIKE UZGOJNO VALJANIH KOZA PO PASMINAMA U

2008. GODINI pasmina broj ojarenih koza broj jarenja broj jaradi indeks jarenja * veličina legla ** FRANCUSKA ALPINA

7.430 7.446 10.498 1.002 1,410

BURSKA

216 218 358 1,009 1,642

cijela populacija svih koza u RH

9.009 9.031 12.881 1,005 1,426

* indeks jarenja = broj jarenja / broj ojarenih koza ** veličina legla = broj jaradi / broj jarenja

Najveća veličina legla utvrđena je za bursku kozu (1,64) dok je najmanja utvrđena za hrvatsku bijelu kozu (1,23)     

6. POPIS UZGAJIVAČA KOZA U VSŽ UPISANIH U UPISNIK UZGAJIVAČA UZGOJNO VALJANIH KOZA PO PASMINAMA

red broj

pasmina uzgajatelj

– ime i prezime adresa

1. Francuska alpina

Martin Plavšić A. Mihanovića 51, 32275 Bošnjaci

2. Burska Martin Plavšić A. Mihanovića 51,

32275 Bošnjaci    

 

Page 35: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

      

       

K O N J O G O J S T V O

  35

Page 36: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  36

V. KONJOGOJSTVO

Ukupan broj prijavljenih vlasnika i uzgajivača u Središnjem registru kopitara Republike Hrvatske kojeg vodi Hrvatski centar za konjogojstvo - Državna ergela Lipik, od njegovog utemeljenja do 31.12.2008. godine iznosi 5.894. U 2008. godini prijavljena su 642 nova uzgajivača i vlasnika konja. Najveći broj novo prijavljenih vlasnika u 2008. bio je na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Konjogojstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji i njegov odnos spram konjogojstva Republike Hrvatske sažeto je prikazano u zbirnoj tablici koja slijedi:

1. BROJNOST UZGAJIVAČA I VLASNIKA KONJA U RH PO ŽUPANIJAMA

novi uzgajivači u 2008.

brojnost uzgajivača

r. br.

županija broj %

broj ukupnih

broj aktivnih

udio ukupnih u broju ukupnih u RH u

% 1. Grad Zagreb i

Zagrebačka 109 17,52 652 510 13,89

2. Krapinsko-zagorska 30 4,82 392 217 5,91 3. Sisačko-moslavačka 56 5,79 659 441 12,01 4. Karlovačka 11 1,71 56 47 1,28 5. Varaždinska 15 2,34 152 121 3,30 6. Koprivničko-

križevačka 23 3,58 183 147 4,00

7. Bjelovarsko-bilogorska

69 10,75 292 250 6,81

8. Primorsko-goranska 19 2,96 112 84 2,29 9. Ličko-senjska 9 1,40 63 44 1,20 10. Virovitičko-podravska 27 4,21 179 130 3,54 11. Požeško-slavonska 15 2,34 86 73 1,99 12. Brodsko-posavska 39 6,07 297 214 5,83 13. Zadarska 15 2,34 294 114 3,10 14. Osječko-baranjska 81 12,62 373 320 8,71 15. Šibensko-kninska 16 2,49 524 147 4,00 16. Vukovarsko-srijemska 43 6,70 251 204 5,56 17. Splitsko-dalmatinska 10 1,56 799 287 7,82 18. Istarska 39 6,07 235 200 5,45 19. Dubrovačko-

neretvanska 6 0,93 165 43 1,17

20. Međimurska 10 1,56 102 79 2,15 Sveukupno u RH 642 5866 3672

Page 37: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  37

Na prostoru naše županije ukupne aktivnosti svih sudionika, od konjogojaca pa do onih koji ih podupiru, za posljedicu imaju sve veći broj vlasnika konja, sve veći broj uzgojno vrijednih grla, i na koncu sve češću uporabu konja u raznim prigodama. Lipicanac je dominantna pasmina u uzgoju.

Uloga konja značajno je izmijenjena u odnosu na nedavnu prošlost, pa se

danas konji uglavnom koriste u športske, rekreacijske, terapijske i turističke aktivnosti, a najčešće i najbrojnije u manifestacijama tradicijske kulture.

Uloga postojećih konjogojskih udruga i konjičkih klubova, kao i njihovog saveza u Vukovarsko-srijemskoj županiji je opće unapređenje konjogojstva, poticanje izgradnje športskih objekata, hipodroma, jahaonica, namjenskih dvorana i drugih objekata, kada su od zajedničkog interesa. Uloga im je i sudjelovati i organizirati smotre, izložbe, priredbe i natjecanja s ciljem razvijanja i promicanja konjogojstva, konjičkog športa, rekreacije, terapijskog jahanja, turizma i tradicijske kulture, a svakako sudjelovati na raznim konjičkim manifestacijama u Hrvatskoj i izvan nje radi promicanja uzgoja konja.

Zemlje s razvijenim konjogojstvom konja više ne smatraju domaćom životinjom nego svojim živim rekvizitom, tj. sudionikom u raznim aktivnostima, a sve te aktivnosti označavaju pojmom «konjička industrija» koja sve značajnije pridonosi afirmiranju i razvitku ruralnoga prostora.

Prema podacima Hrvatskog centra za konjogojstvo vidljivo je slijedeće:

1. u svim županijama raste broj novih uzgajivača i vlasnika konja ( u 2008. godini prijavljena su 642, od čega su 43 u Vukovarsko-srijemskoj županiji),

2. najveći broj aktivnih uzgajivača i vlasnika konja nalazi se na prostoru Grada Zagreba i Zagrebačke županije

3. broj kvalitetnih grla ( u 2008. godini broj konja pod selekcijom uvećao se za 2.218 grla, odnosno za 14,4%,),

4. primjetna je tendencija rasta u svim skupinama ( toplokrvnjaci za 28,18%, hladnokrvnjaci za 13,5% i poniji za 6,07%, dok je trenutni omjer broja grla uzgojno-valjanih konja pod selekcijom ovakav: hladnokrvnjaci-62%, toplokrvnjaci-35 % i poni-3%),

5. skupina izvornih i zaštićenih pasmina konja (11.040 grla=70%) značajno je veća od komercijalne skupine (4.756 grla=30%)

6. uzgojno valjano je 90,91 % konja u RH

7. najveći broj konja pod selekcijskim obuhvatom nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji na čijem prostoru se nalazi 4.468grla ili 28.29% ukupnog broja konja u Republici Hrvatskoj i uglavnom je tu zastupljena pasmina Hrvatski posavac, namijenjena prvenstveno za proizvodnju konjskog mesa.

8. uzgoj konja pod selekcijskim obuhvatom u RH, u 2008. godini bogatiji je za 2.966 oždrebljene ždrebadi raznih pasmina i uzgojnih tipova, slično kao i 2007. godine, što govori da uzgajivači i dalje na jednakoj razini poštuju uzgojne programe.

Page 38: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  38

2. BROJNO STANJE KONJA NA PODRUČJU ŽUPANIJE U 2008. GODINI

PASMINA BROJ GRLA

ARAPSKI KONJ 13

ARABER 4

ENGLESKI PUNOKRVNJAK 6

HAFLINGER 2

HOLSTEIN 2

HRVATSKI HLADNOKRVNJAK 7

LIPICANAC 237

LIPICANAC – B KNJIGA 46

PONI 56

TRAKENER 2

HRVATSKI JAHAĆI PONI 2

HRVATSKI ŠPORTSKI KONJ 10

HRVATSKI TOPLOKRVNJAK 24

KRIŽANCI 4

TOPLOKRVNJACI 117

UKUPNO KONJI 532

MAGARCI 29

Na prostoru naše županije lipicanac je još uvijek, hvala Bogu, dominantna pasmina, a što je i za očekivati s obzirom na to da se radi o autohtonoj pasmini još od vremena Napoleonovih ratova, te o pasmini koja se svojim temperamentom i gizdavošću sretno uklopila u život Slavonaca.

S pojavom novih uzgajivača na prostore županije polako, ali sigurno stižu i konji drugih pasmina koji već sada omogućavaju, a i za budućnost otvaraju vrata širenju novih konjičkih aktivnosti. Praćenjem dosadašnjega razvoja «konjičke industrije» u svijetu i mi moramo, a tu aktivnost i svjedočimo, biti sudionici pa i nosioci osmišljavanja konjičke industrije Republike Hrvatske. Pri svakom razmatranju zatečenoga stanja i elaboriranju novih ideja potrebno je na kratko se osvrnuti u prošlost. Na području naše županije postojale su svjetski poznate ergele: Ergela Grofa Eltza, Ergela Kneza Odescalcija, a u novije vrijeme Ergela tvrtke Stočar u Županji, kao i brojni poznati i priznati pojedinci. Gore rečeno s jedne strane nam daje posebnu snagu i uporište, ali nas i obvezuje na nastavak razvitka konjogojstva, a

što je posebno zahtjevno u današnjim vremenima. Brojnost populacije lipicanca te toplokrvnjaka omogućava razvoj rekreativnoga športa, rekreativnoga jahanja i učestalo sudioništvo u tradicijskim manifestacijama. Nažalost, danas je zanemariv broj konja uključen u zaprežna natjecanja, u daljinska niti jedan, a i jahanje u rekreativne svrhe gotovo nije vrijedno spomena. Jedan od razloga tome je i nepostojanje obilježenih i sigurnih konjičkih staza, pa stoga valja poduprijeti nakane kandidiranja takovih projekata na nacionalne i međunarodne fondove. S obzirom na pasmine koje se koriste u preponskom športu, dresuri, zaprežnom športu, galopskim utakmicama hipodrom na prostoru županije je uvjet uspješnijem korištenju i daljem napredovanju «konjičke industrije» jer bi osnažio postojeće i potakao nove konjogojce na odlučnost ka odabiru upravo baš ovakvoga investiranja. I za kraj, populacija poni konja je gotovo potpuno neiskorištena, a zasigurno bi veliki broj djece imao interes upravo ovdje pronaći i prepoznati svoje interese te na taj način biti zalog uspjehu ukupnoga projekta «konjičke industrije» u našoj županiji pa i široj zajednici.

3. O MAGARCIMA Niti jedan podolac i 29 magaraca u našoj županiji govori dokle smo kao zagovornici zavičajnoga stočarstva dogurali.

Page 39: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  39

4. POPIS VLASNIKA KONJA U VUKOVARSKO SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI  

Ime i prezime vlasnika Adresa Naziv mjesta Poštanski broj Mobitel Telefon

"Lovas" Poljop. zadruga A. Starčevića 2 Lovas 32237 032 / 525-085 Abramović Franjo Matije Gupca 64 Posavski Podgajci 32258 091/528-1195 032/867-195 Abramović Mihajlo Vladimira Nazora 73 Gunja 32260 098/939-3359 032/881-689 Ač Rapčan Marijana Kralja Zvonimira 71 Vinkovci 32100 098/9421-533 032/308-453 Aladić Zoran Mladena Pozaića 19 Županja 32270 098/217-549 Babić Tihomir M. Stojanovića 170 Babina Greda 32276 098/918-0322 Balašković Terezija Gorjani 23 Ivankovo 32281 0981706379 032 379 216 Balentović Josip V.Nazora 45 Županja 32270 Baliban Anđelka Veljka Vlahovića 98 Mirkovci 32240 099 700 8885 032 325 314 Balić Janja A. Mihanovića 1 Bošnjaci 32275 032/845-519 Banović Krešimir Bana Jelačića 34 Otok 32252 032/394-115 Barić Alen Ivana Kozarca 74 Ivankovo 32281 098/171-3092 032/377-317 Barić Pavo Mijata Stojanovića 77 A Babina Greda 32276 098 346 156 032 854 458 Bebić Ljubica Varoščica 7 Otok 32252 098/826-239 Belajević Stanko Braće Radića 34 Nijemci 32245 098 187 3426 032 280 083 Bertić Ivica Braće Radić 131 Bošnjaci 32275 098 933 4076 032 845 328 Blažević Ilija Braće Radića 136 Komletinci 32253 098/667-424 032/391-507 Blažević Tihomir Petra Preradovića 197 Slakovci 32242 098/9808-700 032/544-040 Bliml Dražen I. G. Kovačića 58 Vinkovci 32100 032/333-436 Blumenšajn Zlatko Stanovi Ciglana 50 Županja 32270 032 837 416 Boras Ivan Đakovačka 38A Stari Mikanovci 32284 091 1851 006 032 212 500 Bošnjak Ivan Kralja Tomislava 92 Gradište 32273 099 673 9018 032 841 460 Bošnjak Ivan K. Tomislava 7 Gradište 32273 032/841-082 Bošnjak Mato K.Petra Krešimira 41 Otok 32252 032/394-227 Bošnjak Vladimir K. P. Krešimira IV 41 Otok 32252 032/394-227 Božanović Đuro M. A. Reljkovića 124 Donje Novo Selo 32245 091/222-0086 032/276-028 Božić Vladimir Borisa Kidrića 9 Vukovar 32000 098/912-5652 032/414-099 Brnatović Ivan M. Gupca 14 a Otok 32252 Budim Drago Vrljevac 24 Tovarnik 32249 032/732-463 Budim Mato Bana Josipa Jelačića 55b Tovarnik 32249 098/655-045 032/524-135 Buranji Marko Gorjani 212 Ivankovo 32281 098/270-130 032/379-078

Cikoja Mladenko Hrvatske Nezavisnosti 37 Sotin 32232 098 193 90 75

Crnković Željko B.J.Jelačića 29 Tovarnik 32249 032/732-344 Crnogorac Žarko Popovićeva 15 Pačetin 32222 098/720-075 032/562-172 Culej Stevo V. Nazora 5 Jarmina 32280 091/665-0816 032/215-305 Čanaki Mihajlo Bartola Kašića 11 Vinkovci 32100 032/357-319 Čolić Ivan V. Nazora 28 Komletinci 32253 098/731-887 032/391-338 Čupić Vladimir B.J. Jelačića 158 Bogdanovci 32000 098/353-181 032/576-058 Ćoraš Tomislav S. S. Kranjčevića 13 Županja 32270 098/197-3834 032/830-944 Ćorić Krešimir Radićeva 53 Ilok 32236 098/902-6649 032/590-293 Debak Zdenko Školska 15 Štitar 32274 032/847-194 Delić Ivan Vladimira Nazora 89 Babina Greda 32276 098/866-459 032/854-298 Divljaković Antun Stjepana Radića 78 Bapska 32235 098/917-9093 032/515-171 Dominković Đuro J.J. Strossmayera 111 Štitar 32274 098/1776-589 032/847-137 Dominković Stanko J.J.Strossmayera 111 Štitar 32274 032/847-137 Dragičević Dražen Strossmayerova 43 Retkovci 32282 098/506-388 032/209-010

Page 40: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  40

Ime i prezime vlasnika Adresa Naziv mjesta Poštanski broj Mobitel Telefon

Dražić Samir Josipa Kozarca 114 Vinkovci 32100 098/928-3785 032/332-046

Drobnjak Nikola S. Radića 25 Vinkovci 32100 099/ 2144 880

Dučmelić Ivo Kolodvorska 26 Vođinci 32283 098/9096-963 032/205-213 Đaković Damir V. Nazora 289 Babina Greda 32276 032/ 854-625 Đaković Zvonimir Zagrebačka 15 Šarengrad 32234 Đukić Marijana Petra Preradovića 33 Slakovci 32242 095/869-5838 032/544-254 Đurasović Ivan Ante Starčevića 16 Stari Mikanovci 32284 095/911-3931 032/212-044 Đurković Miroslav Braće Radića 180 Babina Greda 32276 032/854-063 ERO Polj. trg. obrt J. Kozarca 37 Slakovci 32242 098/174-0640 032/544-185 Filipović Ivan V. Kraj 141 Županja 32270 032/833-177 Filipović Vinko Baruna Trenka 49 Županja 32270 098/914-0725 032/837-560 Filipović Željko V. Nazora 35 Županja 32270 Fury Josip Osječka 2 Županja 32270 098/217-103 032/831-266 Galić Marko B. Radića 234 Komletinci 32253 032/391-408 Galović Antun M.Gupca 12 Županja 32270 032/837-087 Galović Luka V.Nazora 53 Županja 32270 Galović Tomislav Baruna Trenka 57 Županja 32270 098/184-8547 032/837-298 Gašparović Mato Štrossmayerova 176 Štitar 32274 Glavačević Josip Braće Radića 122 Babina Greda 32276 098/134-3361 032/855-120 Gregorović Đuro M. Stojanovića 26 Babina Greda 32276 032/854-424 Gregorović Željko V. Nazora 15 Babina Greda 32276 Grgić Branko Štrosmayerova 8 Babina Greda 32276 032/854-147 Grgić Ivica A. Mihanovića 4 Cerna 32272 098/913-6233 032/843-972 Grgić Katica Braće Radića 25 Podgrađe 32245 098/1666-587 032/282-095 Grgić Lovro Ulica Matije Gupca 28 Bogdanovci 32000 091 582 1620 032 576 115 Grgić Pavo J. Bana Jelačića 98 Bogdanovci 32000 091/921-3483 032/576-038 Hasel Josip Vikend naselje Zalužje 37 Vinkovci 32100 095/9093571 032/306489 Hrenovac Petar M. Gupca 42 Bošnjaci 32275 091/894-1636 032/845-751 Ižaković Dominiko I. Mažuranića 2 a Nuštar 32221 098 535 027 032 386 093 Ižaković Terezija Gundulićeva 71 Antin 32214 098/703-481 032/303-907 Iživkić Danijel Gorjani 16 Ivankovo 32281 098/270-404 Iživkić Marija Slatine 9A Ivankovo 32281 0995964624 032-377-074 Jakobović Dejan J.J. Štrosmayera 143/1 Županja 32270 098/980-8818 Janković Vjekoslav B. Jelačića 29 Vrbanja 32254 032/863-137 Jelić Tomislav Vladimira Nazora 11 Bošnjaci 32275 095 816 2519 032 845 050 Jelić Zvonko Bana Jelačića 162 Otok 32252 098/269-662 032/394-350 Jovanovac Antun K. Tomislava 75, Gradište Gradište 32273 098/798-504 032/841-457 Jovanovac Branko K. Tomislava 59 Gradište 32273 032/841-008 Jovanovac Dalibor Obla Odvojak 4/IV Županja 32270 098/900-7823 032/836-179 Jovanovac Mato Štrosmayerova 173 Bošnjaci 32275 032/ 845-380 Jukić Marina M.A.Reljkovića 147 Donje Novo Selo 32245 098/944 7129 Jurić Marijan Matije Gupca 115 Đurići 32263 098/370-716 032 / 870-079 Juroš Ivan Kučište 2 Vođinci 32283 098/ 896 964 032/ 205 286 Karlaušić Šimun Kralja Tomislava 29 b Cerna 32272 Kasteljan Vlado M. Gupca 5 Retkovci 32282 Klarić Antun Kolodvorska 58 Otok 32252 032/394-904 Klarić Nenad Kolodvorska 58 Otok 32252 098/960-7306 032/394-904 Knežević Janja J.J. Štrosmayera 23 Babina Greda 32276 032/854-211

Page 41: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  41

Ime i prezime vlasnika Adresa Naziv mjesta Poštanski broj Mobitel Telefon

Knežević Staniša Priljevo 131 Vukovar 32000 032/566-135 032/430-274 Kobaš Marko Štrosmayerova 180 Štitar 32274 091/560-6253 Kobaš Mato K. Tomislava 8 Štitar 32274 032/847-452 Kobaš Zdenko Vinkovačka 78 Županja 32270 098/325-810 032/832-216 Kobašević Marko Baruna Trenka 61 Županja 32270 098/178-2229 032/837-521 Konjarević Ivan Vladimira Nazora 20 Stari Mikanovci 32284 098 924 4493 032 210 242 Konjički klub SATIR Josipa Kozarca 162 Vinkovci 32100 099/3127-034 Kovač Mirko Bana Jelačića 15 Bapska 32235 032/515-136 Kovačević Mihael Braće Radića 74 Račinovci 32262 098 810 046 032 876 091 Kozarac Željko I. Gundulića 27 Slakovci 32242 Krnjić Ivan Kolodvorska 32 Nijemci 32245 098/182-4780 032/280-379 Krznarić Dragan B.Trenka 52 Županja 32270 Krznarić Josip Baruna Trenka 52 Županja 32270 032/837-311 Kulundžić Adam Školska 38b Štitar 32274 095 833 1479 032 847 314 Lazanin Marijan J. Kozarca 9 Slakovci 32242 032/544-049 Lešić Darko Ljudevita Gaja 67 Bošnjaci 32275 091/892-3661 032/845-083 Lešić Ivo Mijata Stojanovića 136 Babina Greda 32276 Lešić Mario S.Grubera 42 Županja 32270 Lešić Mato A. Mihanovića 86 Bošnjaci 32275 032/845-433 Lešnjak Branko Bošnjaci 101 Ivankovo 32281 032/381-267 Lošić Ivan A. Starčevića 3 A Stari Mikanovci 32284 099/6670-802 032/212-215 Lovrić Ante Kneza Višeslava 14 Vinkovci 32100 098/571-302 032/363-991 Lovrić Desanka Petra Preradovića 198 Slakovci 32242 098/9786-709 Lučić Miroslav V.Nazora 91 Babina Greda 32276 032/854-380 Majer Pero Bana Jelačića 26 Lovas 32237 032/525-018 Margić Josip V. Nazora 83 Gunja 32260 098/185-2997 032/882-242 Margić Zvonimir V. Nazora 5 Gunja 32260 091/503-5440 032/881-772 Maroševac Marko Baruna Trenka 59 Županja 32270 Maršić Zlatko Bošnjaci 169 Ivankovo 32281 091/782-1057 032/381-382

Martinović Ivan J. J. Strossmayera 134 Štitar 32274

Martinović Mijo B. J. Jelačića 40 Štitar 32274 032/847-493 Martinović Tomislav Vladimara Nazora 8 Stari Mikanovci 32284 0981789650 032-210-237 Matić Petar M. Gupca 210 Posavski Podgajci 32258 032 / 867-130 Matinac Marica K.Tomislava 35 Gradište 32273 032/841-281 Mazul Pero Ante Starčevića 36 Komletinci 32253 095/816-1517 032/391-420 Mesić Katica M. A. Reljković 17 Donje Novo Selo 32245 098/906 3940 032/276 113 Mičić Ilinka Bosutska 72 Otok 32252 098/896-821 032/395-291 Mikinac Adam Matije Gupca 52 Štitar 32274 091/553-8274 032/847-471 Mikinac Matija Matije Gupca 52 Štitar 32274 Miličić Ilija A.M.Hrvatske 19 Županja 32270 032/831-710 Miličić Mato Školska 37 Štitar 32274 032/847-510 Miličić Mirko J. Kozarca 15 Štitar 32274 032/847-117 Milinković Dražen M. Gupca 13 Vinkovci 32100 098/270-870 032/364-064 Milković Alen Bana Josipa Jelačića 46 Štitar 32274 098/937-0866 032/847-051 Milković Ivan B. Josipa Jelačića 46 Štitar 32274 Mišković Mirko Strosmayerova 76 Babina Greda 32276 032/854-087 Murat Slavica Mala Cerna 152 Cerna 32272 098 827 613 032 843 306 Nemeth Alojzije M.Gupca 66 Županja 32270 032/837-724

Page 42: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  42

Ime i prezime vlasnika Adresa Naziv mjesta Poštanski broj Mobitel Telefon

Nikola Marko S. Radića 133 Ilok 32236 098/896-812 032/593-305 Nikolić Blaženka Relovićeva 126 Donje Novo Selo 32245 Nikolić Josip Reljkovića 135 Donje Novo Selo 32245 Nikolić Nada M. Gupca 56 Županja 32270 032/837-389 Ognjanović Josip Vladimira Nazora 17 Županja 32270 098/785-444 032/837-045 Ognjanović Željko V.Nazora 30 Županja 32270 098/584-651 032/837-095

P.O. Čevatovo Krešo Petričević J.J. Strossmayera 18 Babina Greda 32276 098/979-5814 032/854-086

Pauk Ivan Štrosmayerova 221 Štitar 32274 Peičević Marko Kralja P. Krešimira IV 24 Otok 32252 098 / 555-028 032 / 394-475 Pejić Petar Strosmajerova 128 Otok 32252 032/394-610 Perić Ante Grobljanska 2 Ivankovo 32281 032/381-443 Perić Ivan Grobljanska 2 Ivankovo 32281 098/366-389 032/381-444 Petričević Krunoslav Kralja Zvonimira 5 Tompojevci 32238 091 891 0348 032 514 206 Petričević Marijan Vladimira Nazora 23 Čakovci 32238 098/966-4729 032/514-177 Petričević Pavo Klasno 15 Babina Greda 32276 098/942-4280 032/855-015 Plančak Slavko A.Stepinca 29 Opatovac 32233 Plavčić pok. Mato B.Trenka 6 Županja 32270 Plavšić Terezija Antuna Mihanovića Bošnjaci 32275 098/1699-037 032/344-041 Plivelić Zvonko Ante Starčevića 30 Novi Mikanovci 32283 098/1600372 032/203-012 Popadić Milan Jovana Perajlića 80 Trpinja 32224 032 564 167 Radišić Milenko Josipa Bačoke 5 Vrbanja 32254 032/863-270 Rajković Mato Bošnjaci 158 Ivankovo 32281 098/824-211 032/381-485 Rendulić Berislav Žrtava domovinskog rata 7 Bogdanovci 32000 098/9988-736 Rimac Ilija J.J. Štrosmajera 104c Cerna 32272 098/866-496 032/843-210

Sabadoš David Rusinska 11 Mikluševci 32238 098/ 925 7070 032/ 514 106

Salaić Marin I. Burika 18 Tovarnik 32249 Silović Mihaela Silaška 20 Korog 31214 099/676-9109 032/584-111 Smolčić Vlado Kralja Tomislava 8 Vinkovci 32100 098/726-167 032/366-722 Stojanović Adam M. Stojanovića 118 Babina Greda 32276 Stojanović Franjo M. Stojanovića 43 Babina Greda 32276 Streitenberger Željko Ul. B. Radića 178 Babina Greda 32276 098 / 780-728 032 / 854-537 Sučić Darko Kolodvorska 51 Vrbanja 32254 098/543-123 032/863-498 Sukić Majstorović Ines Julija Benešića 3 Vinkovci 32100 032/370-111 Šangut Ivan Vladimira Nazora 36 Županja 32270 098/683-513 032/837-139 Šarčević Marijana Petra Preradovića 13 Vinkovci 32100 091/500-2371 032/357-375 Šarić Branimir Štrosmajerova 150 A Štitar 32274 098/217-364 032/847-254 Šarić Josip H. V. Hrvatinića 81 Vinkovci 32100 098/349-886 032/306-569 Šarić Mato Štrosmayerova 128 Štitar 32274 098/348-040 032/847-016 Šarić Stjepan Zmaj Jovina 50 Mirkovci 32240 091 528 2046 Šibalić Đuro Vladimira Gortana 11 Vinkovci 32100 091/528-5018 Šibenik Zvonimir Braće Radića 27 Slakovci 32242 098/138-7709 Šincek Josip Ljeskovačka 12 Vinkovci 32100 032/360-416 Šlap Damir Kralja Tomislava 28 Ilok 32236 098/955-2273 032/590-400 Šoić Daria B. J. Jelačića 77 Bogdanovci 32000 098/550-210 032/576-094 Šokčević Nevenka Petra Preradovića 53 Slakovci 32242 098/132-3369 032/544-072 Šokčević Tomislav J. Kozarca 34 Slakovci 32242 099/694-7573 032/544-106 Šokčević Zvonko B. Jelačića 20 Otok 32252 098 / 652-063 032 / 394-413

Page 43: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  43

Ime i prezime vlasnika Adresa Naziv mjesta Poštanski broj Mobitel Telefon

Špehar Josip Gorjani 163 Ivankovo 32281 098/178-3945 032/377-467 Štefanac Nikola Rojičani 134, Ivankovo Ivankovo 32281 098/909-1641 032/377-354 Terzić Antun J.Blažekovića 48 Babina Greda 32276 Tomašević Ivica M. Gupca 122 Vinkovci 32100 098/270-069 032/334-666 Tomić Milan Sv. Nikole Tavelića 10 Mohovo 32234 099/683-1600 032/516-077 Trbljanić Vlado Vladimira Nazora 25 Otok 32252 098/876-026 032/394-827 Ursić Stjepan Kolodvorska 113 Vrbanja 32254 098/977-0743 032/863-797 Uvalić Milan Vukovarska 68 Negoslavci 32239 099/514-2990 032/517-132 Valentić Marijana Matije Gupca 141 Stari Mikanovci 32284 098 1616 558 032 211 800 Vidić Vlatko V. Nazora 50 Lovas 32237 032 / 525-368 Vidoš Ivan Matije Gupca 5 Stari Mikanovci 32284 0955153141 032-210-109 Vincetić Dražen Kratka 3 Županja 32270 098/988-6687 032/831-548 Vorel Krešimir J.J Strossmayera 14 Cerna 32272 098/823-989 032/843-851 Vrca Ivan Ante Starčevića 50 B Vinkovci 32100 099/3510-779 Vuković Josip Ružina 10 Vinkovci 32100 098/245-762 Vupik d.d. Vukovar B. Nušića b.b. Bršadin 32222 099/676-5286 032/562-023 Zaluški Josip J.Bognara 41 Vinkovci 32100 Zeko Denis Hrvatske Nezavisnosti 27 Vukovar 32000 098/1704-255 032/410-574 Zovkić Katica Vladimira Nazora 64 Županja 32270 098/876-124 032/836-118 Živanović Damjan Glavna 143 Borovo 32227 098/ 836-043 032/ 439-044 Živikić Zlatko M. Gupca 66 Stari Mikanovci 32284 098/980-8614 032/212-032 Živković Josip J.J. Strossmayera 6 Štitar 32274 098/502-374 032/847-205 Živković Stjepan B. J. Jelačića 87 Štitar 32274 098/217-025 032/847-903 Živković Živko J.J.Strossmayera 6 Štitar 32274  BROJNOST VLASNIKA KONJA PO NASELJIMA U ŽUPANIJI  

Naselje broj vlasnika Naselje broj vlasnika Vukovar 3 Mikluševci 1 Vinkovci 19 Mohovo 1 Županja 28 Mirkovci 2

Ilok 3 Nuštar 1 Otok 13 Novi Mikanovci 1 Antin 1 Nijemci 2

Babina Greda 19 Negoslavci 1 Bapska 2 Opatovac 1

Bogdanovci 5 Pačetin 1 Borovo 1 Podgrađe 1

Bošnjaci 8 Posavski Podgajci 2 Bršadin 1 Račinovci 1 Cerna 5 Retkovci 2 Čakovci 1 Slakovci 9

Donje Novo Selo 5 Sotin 1 Đurići 1 Stari Mikanovci 8 Gunja 3 Štitar 12

Gradište 5 Šarengrad 1 Ivankovo 12 Trpinja 1 Jarmina 1 Tovarnik 4 Korođ 1 Tompojevci 1

Komletinci 4 Vođinci 2 Lovas 3 Vrbanja 4

Page 44: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni
Page 45: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

           

        

P Č E L A R S T V O  

           

  45

Page 46: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  46

VI. PČELARSTVO

Pet pčelarskih udruga prostora VSŽ udružilo se u Savez pčelarskih udruga

VSŽ, čije članstvo broji oko 160 pčelara. Na području županije pčelarstvom se aktivno bavi oko 500 pčelara.

Kroz svoju aktivnost pčelari proizvedu značajnu količinu pčelinjih proizvoda i to: oko 300 t. meda, 2 tone peluda, 1 tonu propolisa, 5 tona voska te neutvrđenu količinu alkoholnih pića od pčelinjih proizvoda i pića utemeljenih na njima, a zapostavljena je proizvodnja matične mliječi i pčelinjeg otrova.

Polovinu svoje proizvodnje pčelari prodaju na kućnom pragu i tržnicama, a ostalo prodaju na slobodnom tržištu, no otkupna cijena je dosta niska.

U zadnje vrijeme osnivane su još 2 pčelarske braniteljske zadruge. Zasada je u svom radu najdalje odmakla PPZ «Pčelica» iz Vinkovaca koja planira u poslovnoj zoni Jošine izgraditi poslovno- proizvodni objekt na 960 kvadrata. Objekt bi osiguravao i prostor za rad pčelarskih udruga te za istraživačke djelatnosti. Uz ovo zadruga razmatra mogućnost da već tijekom ove godine probno otvori specijaliziranu prodavaonicu pčelinjih proizvoda i pčelarske opreme u iznajmljenom prostoru u Vinkovcima, a u kojoj bi se prodavali proizvodi članova zadruge i pčelara s područja županije po cijenama povoljnijim negoli u trgovačkim lancima. 1. BROJ PČELARA U RAZDOBLJU OD 2003. DO 2008. GODINE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI I RH

godina

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. Vukovarsko-

srijemska županija

76 107 129 125 137 138

Ukupno u RH

1.884 2.749 2.658 2.664 3.390 3.515

U 2008. godini evidentirane su (kao korisnici državne potpore konvencionalne proizvodnje meda), ukupno 134 fizičke osobe 11.011 pčelinjih zajednica i 4 pravne osobe 331 pčelinjom zajednicom.

2. BROJ PČELINJI ZAJEDNICA U RAZDOBLJU OD 2003. DO 2008. GODINE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI I RH

godina

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. Vukovarsko-

srijemska županija

4.627 8.258 10.038 10.321 11.873 11.342

zajednica po pčelaru

60,88 77,18 77,81 82,57 86,66 82,19

Ukupno u RH

167.999 232.792 245.759 255.276 313.978 310.113

Iz gore navedenih tablica vidljivo je da se broj pčelara postupno

povećavao, a da se broj košnica neznatno smanjio u 2008. godini, a kao jedan od glavnih uzroka navodi se uginuće pčelinjih zajednica zbog bolesti

Page 47: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

     

        

P E R A D A R S T V O           

  47

Page 48: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  48

VII. PERADARSTVO   

Peradarska proizvodnja u Vukovarsko-srijemskoj županiji imala je svoje uspone i padove, a sadašnje stanje ne zadovoljava potrebe tržišta i statistički pokazatelji nam govore da je došlo do ukupnog smanjenja peradi u proizvodnji, kako konzumnih jaja tako i peradi u tovu. Takovo stanje je posljedica:

a) neorganiziranog tržišta i nelojalne konkurencije b) pada kupovne moći potrošača c) financijski vrlo zahtjevnih promjena u tehnološkim uvjetima prema

standardima EU d) izostanak državnih potpora e) neorganiziranost proizvođača f) konzumiranje peradarskih proizvoda ispod prosjeka razvijenih zemalja

1. PROIZVOĐAČI KONZUMNIH JAJA I KAPACITET PROIZVODNJE U VSŽ

red. broj

ime i prezime adresa broj koka nesilica

(kjunova) 1. Petričević d.o.o. Stari Mikanovci 50.000 2. PO Lučić Gunja 8.000 3. SINAPIS Vinkovci 3.000 4. DERMINIUM Stari Mikanovci 2.000 5. Obrt Močić Županja 2.500 6. TO Izvor Vinkovci 1.500

Ukupno na prostoru VSŽ 67.000

2. PROIZVOĐAČI 18-TJEDNIH PILENKI  red. broj

ime i prezime adresa broj koka nesilica

(kjunova) 1. Petričević d.o.o. Stari Mikanovci 50.000 2. PO Lučić Gunja 8.000 5. Obrt Močić Županja 2.500

Ukupno na prostoru VSŽ 60.500

Tri gore navedena proizvođača proizvode pilenke samo za svoje potrebe, a

ostali proizvođači nabavljaju pilenke izvan naše županije.

Za tov pilića registriran je samo jedan proizvođač – Alojzije Nemeth iz Županje, koji trenutno tovi 15.000 komada.

3. UZGOJ ZAŠTIĆENE IZVORNR PASMINE - KOKOŠ HRVATICA Tijekom 2008. godine u Hrvatskoj je upisano ukupno 12 uzgajatelja, s 35

rasplodnih jata kokoši Hrvatice (396 kljunova). Kao jedini uzgajatelj Kokoši Hrvatice, naše autohtone pasmine kokoši u

našoj županiji evidentiran je Adam Kovač iz Cerne koji ima 231 kokoš i 21 pijetla, što čini ukupno 252 kljuna, a to je 64% ukupne populacije kokoši Hrvatice u Republici Hrvatskoj.

Page 49: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  49

VIII. ORGANIZIRANOST PROIZVOĐAČA

Budući da smo ustvrdili da zbog nefunkcioniranja mnogobrojnih udruga i

činjenice da postignuća istih nisu u skladu s realnim mogućnostima i potrebama populacije poljoprivrednika, pokrenuli smo inicijativu spajanja udruga po djelatnostima i osnivanje Koordinacija udruga, što se pokazalo veoma prihvatljivim i poželjnim načinom udruživanja.

a) Od postojeće četiri udruge koje se bave govedarstvom osnovana je

jedna Udruga uzgajatelja goveda VSŽ koja se aktivno uključila u provedbu Operativnog programa razvoja govedarske proizvodnje te je prošle godine ponudila niz kvalitetnih projekata. Jedan od najvažnijih projekata prošle godine bio je da se u suradnji s HSC-om odredi broj uzgojno valjanih krava i junica, kako bi se organizirano krenulo u nabavku kvalitetnog bikovskog sjemena, te u suradnji s veterinarskim stanicama u našoj županiji uskladila provedba predviđenih aktivnosti. Ovakvim pristupom znat će se točno broj rasplodno valjane teladi, a samim tim i mogućnost razvoja govedarstva u narednom periodu (2-3 godine). Odabirom je utvrđeno da bi ovim projektom bilo obuhvaćeno oko 1.600 uzgojno valjanih grla.

Na zahtjev Udruge dogovoreno je da se 30-ak mladih uzgajatelja, članova udruge pošalje u Centar za unapređenje stočarstva u Osijeku na izobrazbu, kako bi stekli zvanje govedar, ali i usvojili znanje inseminacije , odnosno imali zakonsko pravo osjemenjivanja na svom stadu.

Očekuje se da će ove projekte prepoznati i oni uzgajatelji goveda koji nisu članovi niti jedne udruge govedara, te da će se učlaniti u jednu od udruga i tako sudjelovati u cjelokupnom unapređenju govedarske proizvodnje VSŽ. Jedan od načina edukacije i pokušaja rješenja problema u proizvodnji ili pak poboljšanja postojeće proizvodnje moguće je saznati i kroz prezentacije i stručna predavanja, kakva je Županija zajedno s Koordinacijom udruga organizirala prošle godine u sklopu Županijske stočarske izložbe u Drenovcima.

Sve dosadašnje aktivnosti pokazale su da je suradnja između Koordinacije govedarskih udruga i Upravnog odjela za poljoprivredu i šumarstvo VSŽ veoma dobra, te da se to očekuje i ubuduće.

Vrijedno je spomenuti da smo u listopadu bili pozvani od strane Udruženja poljoprivrednika BIH, odnosno od Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, na „Prvu međunarodnu izložbu stočarstva i poljoprivrednih proizvoda“ u Tuzli, gdje, osim nekih proizvođača stočne hrane iz naše županije, zbog zakonskih propisa, nismo bili u mogućnosti otići s izabranim grlima krava, junica, ovaca i koza.

Županija je u suradnji s Koordinacijom 2008. godine, osim redovnih sredstava za rad udruga, osigurala sve preduvjete za sufinanciranje navedenih projekata u vrijednosti od oko 200 000,00 kn.

b) Od postojeće četiri udruge koje se bave svinjogojstvom osnovana je

jedna Udruga svinjogojaca VSŽ koja je u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora, prošle godine imala dobru suradnju u dogovaranju i provedbi kvalitetnih projekata, a sve u svrhu provođenja operativnog programa razvoja svinjogojstva u Republici Hrvatskoj.

Na zahtjev Udruge svinjogojaca VSŽ dogovoreno je da se 30-ak mladih svinjogojaca uputi na izobrazbu, kako bi stekli certifikat i zvanje – svinjogojac.

Page 50: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  50

Organiziran je s Centrom za unapređenje stočarstva, tečaj umjetnog osjemenjivanja za sve zainteresirane članove udruge, kako bi mogli sami na svom stadu obavljati inseminaciju, tj. umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica.

Županija je osim redovitog financiranja rada udruga i umjetnog osjemenjivanja u 2007. godini izradila plan sufinanciranja s jedinicama lokalne samouprave 50%-50%.

Udruga svinjogojaca VSŽ je u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu organizirala posjetu naših uzgajatelja svinjogojcima Donje Austrije, s ciljem stjecanja novih iskustava koja bi bila primjenljiva za unapređenja svinjogojstva naše županije.

Udruga je također tijekom prošle godine odabrala uzgajatelje koji imaju primjerene uvjete za realizaciju predviđenih projekata za unapređenje svinjogojstva naše županije, a odnosi se na provedbu programa po dva modela. Jedan model je bio zamjena rasplodnih krmača s nazimicama većeg genetskog potencijala, a drugi je bio sufinanciranje nabave novih nazimica (po 10 za odabranog uzgajatelja), uz obvezu da uzgajatelj koji ih je dobio uzgoji isti broj uzgojno valjanih nazimica te ih opet prema odluci Udruge ustupi novom uzgajatelju. Kao početak provedbe sufinanciranja po modelu-2 organiziran je posjet OPG Očevčić u Privlaci.

Udruga svinjogojaca VSŽ je uz već spomenute aktivnosti, po prvi puta organizirala stručno predavanje u sklopu županijske stočarske izložbe u Drenovcima.

Županija je uz sredstva za redovan rad udruga, osigurala i sredstva za provedbu navedenih projekata u iznosu od oko 300 000,00 kn.

c) Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora

VSŽ inicirao je prošle godine osnivanje Saveza konjogojskih udruga i konjičkih klubova VSŽ, što je i učinjeno početkom ove godine 11 konjogojskih udruga i 4 konjička kluba je osnovao Savez s jasnim ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa svih članica, te planiranja i organiziranja različitih aktivnosti, a sve u svrhu svekolikog razvoja i unaprjeđenja konjogojstva na prostoru VSŽ i uopće, kao i postizanje dobrih uzgojnih i športskih dostignuća, omasovljavanju i unapređenju konjičkog športa, razvoju stvaralačkih i športskih sposobnosti svojih članica, okupljanju što većeg broja građana poklonika konja, konjičkog športa i rekreacije, te razvoju turizma i očuvanju kulture i tradicije.

d) Na prostoru županije još 2002. godine osnovana je jedinstvena Udruga

uzgajatelja koza i ovaca VSŽ koja ima za cilj okupljanje i organiziranje članova u svrhu stalnog unapređivanja uzgoja koza i ovaca na području Vukovarsko-srijemske županije te pružanje stručne pomoći članovima o primjeni najsuvremenijih načina uzgoja rasplodnog podmlatka, te za što uspješnije promicanje i plasman proizvoda, tj. ovčjeg i kozjeg mesa i mlijeka.   Spomenute Udruge inicirale su stvaranje Saveza stočarskih udruga Vukovarsko-srijemske županije i realizacija planiranog je u postupku.

e) već smo naveli da se pet pčelarskih udruga sa prostora VSŽ udružilo se u Savez pčelarskih udruga VSŽ. Njihovo članstvo broji oko 160 pčelara, a na području županije pčelarstvom se aktivno bavi oko 500 pčelara.     

Page 51: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

IX. ŽUPANIJSKA STOČARSKA IZLOŽBA    

U našoj županiji već niz godina održava se stočarska izložba, pa je tako 05. listopada 2008. godine u Drenovcima održana 10. Stočarska izložba Vukovarsko-srijemske županije, koja je po sadržaju, te broju i vrsti izloženih grla stoke najveća županijska izložba u Hrvatskoj.

   Plakat 10. Županijske stočarske izložbe

Izložbi su prethodili stručni skupovi za proizvođače koji su održani također u Drenovcima; 1., 2. i 3. listopada s predavačima iz HSC, (danas HPA) i HZPSS (savjetodavne službe), na teme predložene od strane stočarskih Udruga.

Na izložbi u govedarskom dijelu predstavljene su kolekcije simentalskih i holstein krava i junica, te tovne teladi simentalske i hereford pasmine.

U svinjogojskom dijelu

izložene su krmače i nerastovi pasmina; Njemački i Švedski landras, zatim Velikog jorkšira, Crne slavonske svinje i jedna kolekcija Vijetnamske patuljaste svinje.

U konjogojskom dijelu ocjenjivani su pastusi i kobile, te pomladak u lipicanskoj pasmini, dok su izložena grla drugih pasmina bila revijalnog karaktera.

Na izložbi je predstavljeno 8 kolekcija ovaca u šest pasmina; romanovska,

njemački merino (Wirtenberg), suffolk, istočnofrizijska i solčavsko-jezerska, te cigaja, dok su u kozarskom dijelu izložbe bile predstavljene jareće pasmine Francuska alpina, Burske koze i jedna kolekcija patuljaste koze.

Svake godine nastoji se obogatiti sadržaj izložbe kako bi ona bila kvalitetnija, pa je tako prošle godine po prvi puta Udruga uzgajatelja ovaca i koza VSŽ organizirala 1. Izložbu ovčjih i kozjih sireva, koja se pokazala veoma uspješnom. Izložba je bila prodajnog karaktera i na njoj je sudjelovalo 7 izlagača iz naše županije i pet izlagača-gostiju iz Osječko-baranjske županije, a posjetiteljima je bilo ponuđeno više različitih vrsta sira i sirnih namaza uz prihvatljive cijene. Izložba sira je izvanredno ocijenjena i od strane izlagača i od strane posjetitelja.    

  51

Page 52: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  52

X. KORIŠTENJE MJERA RURALNOGA RAZVITKA    

Po završetku otvorenih natječaja za 2008. godinu, Ministarstvo poljoprivrede, razvitka i ruralnog razvoja odobrilo je 128 programa za Vukovarsko-srijemsku županiju u iznosu od 10.701.759,54 kn. Kako su najuspješniji kandidati upravo bili stočari ili njihove udruge ukratko izvješćujemo.

1. U okviru Mjere 2. „Sufinanciranje programa za opremanje objekata za

provedbu prakse u srednjim poljoprivrednim, gospodarskim, šumarskim, veterinarskim i ostalim strukovnim školama program je odobren za 3 korisnika.

2. U mjeri 2. „Školovanje seoskih žitelja iz oblasti poljoprivrede, ribarstva, šumarstva , lovstva i ruralnog razvitka„:

a) pod nazivom „Informatičko opismenjavanje poljoprivrednih proizvođača i ribara „ za 2008. god. programi su odobreni za 12 korisnika.

a) pod nazivom „Sufinanciranje obrazovanja članova udruga“ za 2008. godinu program je odobren za 1 korisnika.

3. U mjeri 4. „Osnivanje i razvoj udruga poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba i školjaka te strojnih prstenova„:

a) pod nazivom „Sufinanciranje programa rada udruga u poljoprivredi i ribarstvu“ program je odobren za 1 korisnika. a) pod nazivom „Sufinanciranje razvojnih programa udruga

proizvođača autohtonih proizvoda“ također je odobren 1 program. b) pod nazivom „Sufinanciranje rada uzgojnih organizacija „ programi

su odobreni za 3 korisnika. c) pod nazivom „ Sufinanciranje razvojnih programa udruga strojni

prsten“ programi su odobreni za 3 korisnika. 4. U mjeri 5. „Sufinanciranje naknade troškova stručnog nadzora nad

ekološkom proizvodnjom i troškova utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj proizvodnji“ potporu je dobilo 12 korisnika.

5. U mjeri 5. „Ulaganja u obiteljska poljoprivredna gospodarstva, uzgajališta riba i školjaka, privatne šume te uzgoj divljači“ pod nazivom Program uzgoja i plasmana cvijeća odobren je 1 program.

6. U mjeri 6. : a) pod nazivom „Opremanje prodajnih mjesta namijenjenih za izravnu

prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu „ odobreno je 5 programa

b) pod nazivom „Potpora proizvođačima teških svinja namijenjenih proizvodnji slavonskog kulena za 2008. godinu“ potporu je ostvarilo 9 korisnika

c) pod nazivom „ Prerada, skladištenje i trženje poljoprivrednih, ribarskih i šumarskih proizvoda“ tj. Program uređenja i opremanja objekata za preradu vlastitih poljoprivrednih proizvodima na OPG-ima“ program je odobren za 24 korisnika.

7. U mjeri 8. : a) pod nazivom „Sufinanciranje priključenja poljoprivrednog

gospodarstva na osnovnu infrastrukturu „ odobreni su programi za 24 korisnika.

b) pod nazivom „Tematski putevi“ odobren je 1 program. 8. U mjeri 9. „Poboljšanje turističke ponude na obiteljskim poljoprivrednim

gospodarstvima“ odobreni su programi za 10 korisnika.

Page 53: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  

        

P O T I C A J I  

  53

Page 54: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni
Page 55: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

XI. POTICAJI

1. GOVEDARSTVO PROGRAM POTICANJA KONVENCIONALNE PROIZVODNJE

MLIJEČNE KRAVE – OSNOVNO PLAĆANJE (500,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

408 417 1.871 935.500,00 6 7 239 119.500,00 414 424 2.110 1.055.000,00

Republika Hrvatska sveukupno

9.842 10.231 39.630 19.821.125,00 84 174 778 389.000,00 9.926 10.405 40.408 20.210.125,00

MLIJEČNE KRAVE – TEŽI UVJETI GOSPODARENJA (675,00 KUNA PO GRLU)

  55

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

473 498 1738 1.173.150,00 8 8 36 24.300,00 481 506 1.774 1.197.450,00

Republika Hrvatska sveukupno

3.841 4.027 16.550 11.170.375,00 57 132 414 279.450,00 3.898 4.159 16.964 11.449.825,00

Page 56: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

MLIJEČNE KRAVE – OSNOVNO PLAĆANJE I TEŽI UVJETI GODPODARENJA (500,00 ILI 675,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

881 915 3.609 2.108.650,00 14 15 275 143.800,00 895 930 3.884 2.252.450,00

Republika Hrvatska sveukupno

13683 14258 56180 30.991.500,00 141 306 1192 668.450,00 13824 14564 57372 31.659.950,00

UZGOJNO VALJANE KRAVE POD KONTROLOM MLJEČNOSTI (1.000,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

628 715 6115 6.115.000,00 34 52 2515 2.515.000,00 662 767 8630 8.630.000,00

Republika Hrvatska sveukupno

8202 9504 81083 81.083.000,00 234 339 17727 17.727.000,00 8436 9843 98810 98.810.000,00

  56

Page 57: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

PRVOTELKE (1.500,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

528 795 1194 1.791.000,00 31 56 354 531.000,00 559 851 1548 2.322.000,00

Republika Hrvatska sveukupno

6096 9190 13997 20.995.500,00 193 441 2885 4.327.500,00 6289 9631 16882 25.323.000,00

SUSTAV KRAVA – TELE (3.000,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

5 5 120 360.000,00 1 1 135 405.000,00 6 6 255 765.000,00

Republika Hrvatska sveukupno

320 342 7169 21.507.000,00 30 35 1671 5.013.000,00 350 377 8840 26.520.000,00

  57

Page 58: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

KRAVE DOJILJE (1.000,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

206 210 481 721.500,00 _ _ _ _ 206 210 481 721.500,00

Republika Hrvatska sveukupno

17.368 17694 36525 54.787.500,00 33 42 102 153.000,00 17401 17736 36627 54.940.500,00

TOV JUNADI DOMAĆEG PODRIJETLA (1.000,00/1.800,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

81 98 1076 1.949.670,00 6 15 247 447.930,00 87 113 1323 2.397.600,00

Republika Hrvatska sveukupno

2012 2384 13837 25.453.850.00 106 345 23160 43.311.620,00 2118 2729 36997 68.765.470,00

  58

Page 59: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

TOV JUNADI IZ UVOZA (800,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

9 9 172 135.320,00 1 1 66 55.600,00 10 10 238 190.920,00

Republika Hrvatska sveukupno

125 194 5383 4.401.480,00 80 346 53877 44.725.880,00 205 540 59260 49.127.360,00

TOV JUNADI – DOMAĆE I UVOZ (1.800,00/800,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

90 107 1248 2.084.990,00 7 16 313 503.530,00 97 123 1561 2.588.520,00

Republika Hrvatska sveukupno

2137 2578 19220 29.855.330,00 186 691 77037 88.037.500,00 2323 3269 96257 117.892.830,00

  59

Page 60: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

TOV TELADI ZA BIJELO MESO (400,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

- -

- - - - - - - - - -

Republika Hrvatska sveukupno

0 0 0 0,00 2 14 1282 512.800,00 2 14 1282 512.800,00

BIKOVI ZA RASPLOD (3.900,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

-

- - - - - - - - - - -

Republika Hrvatska sveukupno

15 18 22 85.800,00 3 4 21 81.900,00 18 22 43 167.700,00

  60

Page 61: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

UKUPNO ISPLAĆENA PREMIJA ZA KRAVLJE MLIJEKO U 2008. GODINI ZA ŽUPANIJU I REPUBLIKU HRVATSKU   

 

prijavljene količine ukupno

isplaćeno ukupno teži uvjeti gospodarenja osnovno plaćanje

isporu-čitelja

količina milijuna

kg

isporu-čitelja

količina milijuna

kg

obračunato poticaja

isporu-čitelja

količina milijuna

kg

obračunato poticaja

isporu-čitelja

količina milijuna

kg

obračunato poticaja

Vukovarsko-srijemska županija

1.455 57,466 1.294 56,859 56.242.611,19 704 35,435 41.587.293,19 590 21,424 14.655.318,00

Republika Hrvatska sveukupno

27.450 657,778 18.698 629,665 528.551.073,06 4.749 170,406 198.197.108,02 13951 459,258 330.353.965,04

  NISU OSTVARENI POTICAJI JER NE POSTOJI UZGOJ ILI PROIZVODNJA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE:  

1. SPERMA BIKOVA ELITE (10,00 KUNA PO DOZI) 2. SPERMA POZITIVNO TESTIRANIH BIKOVA (7,00 KUNA PO DOZI) 3. PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA, IZVORNE I ZAŠTIĆENE PASMINE GOVEDA (3.000,00/4.500,00 KUNA

PO GRLU) a. BUŠA b. SLAVONSKO SRIJEMSKI PODOLAC

4. PROGRAM POTICANJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE a. MLIJEČNE KRAVE OSNOVNO PLAĆANJE (650,00 KUNA PO GRLU) b. MLIJEČNE KRAVE, TEŽI UVJETI GOSPODARENJA (878,00 KUNA PO GRLU) c. UZGOJNO VALJANE KRAVE PO KONTROLOM MLIJEČNOSTI (1.300,00 KUNA PO GRLU) d. SUSTAV KRAVA-TELE (3.900,00 KUNA PO GRLU) e. TOV JUNADI (2.340,00/1.040,00 KUNA PO GRLU)

   

  61

Page 62: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

2. SVINJOGOJSTVO PROGRAM POTICANJA KONVENCIONALNE PROIZVODNJE

RASPLODNE KRMAČE (200,00 KUNA PO GRLU)   

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

927 930 4486 897.200,00 14 15 427 85.400,00 941 945 4913 982.600,00

Republika Hrvatska sveukupno

15071 15107 57348 11.469.600,00 121 130 18611 3.722.200,00 15192 15237 75959 15.191.800,00

  

UZGOJNO VALJANA GRLA – MATIČNE KRMAČE (400,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

6 7 49 19.600,00 1 2 3 1.200,00 7 9 52 20.800,00

Republika Hrvatska sveukupno

102 106 1251 500.400,00 17 19 4456 1.782.400,00 119 125 5707 2.282.800,00

  62

Page 63: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

PRVOPRASKINJE ( 600,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

14 19 126 75.600,00 3 3 47 28.200,00 17 22 173 103.800,00

Republika Hrvatska sveukupno

121 174 915 549.000,00 18 27 2486 1.491.600,00 139 201 3401 2.040.600,00

RASPLODNI NERASTI ( 1.000,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Republika Hrvatska sveukupno

15 44 184 184.000,00 6 16 113 113.000,00 21 60 297 297.000,00

  63

Page 64: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

RASPLODNI NERASTI JEDNOKRATNO ( 800,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

TOV SVINJA DOMAĆI ( 100,00 KUNA PO GRLU)

Republika Hrvatska sveukupno

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

1 1 1 800,00 1 1 1 800,00 2 2 2 1.600,00

Republika Hrvatska sveukupno

90 103 117 93.600,00 5 5 12 9.600,00 95 108 129 103.200,00

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zaht- jeva

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija 45 85 5554 635.210,00 16 42 3822 440.790,00 61 127 9376 1.076.000,00

Republika Hrvatska sveukupno

326 657 51216 6.032.560,00 109 659 412120 49.073.690,00 435 1316 463336 55.106.250,00

  64

Page 65: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

TOV SVINJA IZ UVOZA ( 50,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zaht- jeva

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

1 3 1553 97.665,00 2 38 24489 1.489.155,00 3 41 26042 1.586.820,00

Republika Hrvatska sveukupno

16 53 22341 1.358.135,00 47 458 351855 21.427.785,00 63 511 374196 22.785.920,00

TOV SVINJA – DOMAĆIH I IZ UVOZA ( 100,00 KUNA/50,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zaht-jeva

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zaht-jeva

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

46 88 7107 732.875,00 18 80 28311 1.929.945,00 64 168 35418 2.662.820,00

Republika Hrvatska sveukupno

342 710 73557 7.390.695,00 156 1117 763975 70.501.475,00 498 1827 837532 77.892.170,00

 

  65

Page 66: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA IZVORNE I ZAŠTIĆENE PASMINE SVINJA

CRNA SLAVONSKA SVINJA (700,00 KUNA PO GRLU)

 

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

27 45 404 282.800,00 1 2 60 42.000,00 28 47 464 324.800,00

Republika Hrvatska sveukupno

61 92 620 434.000,00 10 18 210 147.000,00 71 110 830 581.000,00

   NISU OSTVARENI POTICAJI JER NE POSTOJI UZGOJ ILI PROIZVODNJA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE:   

1. SPERMA NERASTOVA (5,00 KUNA PO DOZI) 2. PROGRAM POTICANJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

a. RASPLODNE KRMAČE (260,00 KUNA PO GRLU)

 

  66

Page 67: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

3. OVČARSTVO

RASPLODNE OVCE (100,00 KUNA PO GRLU)   

fizičke osobe pravne osobe ukupno

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

267 269 15393 1.539.300,00 10 10 1030 103.000,00 277 279 16423 1.642.300,00

Republika Hrvatska sveukupno

10653 10684 535489 53.548.900,00 111 172 18629 1.862.900,00 10764 10856 554118 55.411.800,00

UZGOJNO VALJANE OVCE I OVNOVI OVCE (300,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

9 9 844 253.200,00 2 3 81 24.300,00 11 12 925 277.500,00

Republika Hrvatska sveukupno

149 151 7321 2.196.300,00 8 9 1073 321.900,00 157 160 8394 2.518.200,00

  67

Page 68: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

OJANJENE ŠILJEŽICE (400,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

9 10 273 109.200,00 2 4 21 8.400,00 11 14 294 117.600,00

Republika Hrvatska sveukupno

235 284 4406 1.762.400,00 8 10 168 67.200,00 243 294 4574 1.829.600,00

  

OVNOVI IZ PERFORMANCE TESTA (800,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

3 4 8 6.400,00 --- --- --- --- 3 4 8 6.400,00

Republika Hrvatska sveukupno

190 254 973 778.400,00 4 5 21 16.800,00 194 259 994 795.200,00

  68

Page 69: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA OVACA

CIGAJA (350,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

3 3 371 129.850,00 2 3 871 304.850,00 5 6 1242 434.700,00

Republika Hrvatska sveukupno

12 13 826 289.100,00 3 4 925 323.750,00 15 17 1751 612.850,00

NISU OSTVARENI POTICAJI JER NE POSTOJI UZGOJ ILI PROIZVODNJA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE:   

1. PROIZVODNJA OVČJEG MLIJEKA 2. PROGRAM POTICANJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

a. RASPLODNE OVCE (130,00 KUNA PO GRLU) b. UZGOJNO VALJANE OVCE I OVNOVI (390,00 KUNA PO GRLU)

  69

Page 70: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

4. KOZARSTVO

RASPLODNE KOZE (100,00 KUNA PO GRLU)   

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

38 38 871 87.100,00 --- --- --- --- 38 38 871 87.100,00

Republika Hrvatska sveukupno

1310 1313 46134 4.613.400,00 22 28 1089 108.900,00 1332 1341 47223 4.722.300,00

 

UZGOJNO VALJANE KOZE I JARČEVI (300,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

1 1 22 6.600,00 --- --- ---- ---- 1 1 22 6.600,00

Republika Hrvatska sveukupno

139 139 5160 1.548.000,00 7 7 355 106.500,00 146 146 5515 1.654.500,00

  70

Page 71: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

OJARENE JARICE (400,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

1 1 18 7.200,00 --- ---- --- ----- 1 1 18 5.600,00

Republika Hrvatska sveukupno

154 180 2124 849.600,00 5 6 105 42.000,00 159 186 2229 891.600,00

NISU OSTVARENI POTICAJI JER NE POSTOJI UZGOJ ILI PROIZVODNJA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE:   

1. JARČEVI IZ PERFORMANCE TESTA (800,00 KUNA PO GRLU) 2. PROIZVODNJA KOZJEGA MLIJEKA 3. PROGRAMA OČUVANJA IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA (350.00 KUNAPO GRLU) 4. PROGRAM POTICANJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

a. RASPLODNE KOZE (130,00 KUNA PO GRLU) b. UZGOJNO VALJANE KOZE I JARČEVI (390,00 KUNA PO GRLU)

  71

Page 72: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

5. KONJOGOJSTVO

RASPLODNE KOBILE (1.000,00 KUNA PO GRLU)   

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

42 42 60 60.000,00 1 1 2 2.000,00 43 43 52 62.000,00

Republika Hrvatska sveukupno

291 291 602 602.000,00 19 19 56 56.000,00 310 310 658 658.000,00

 

UZGOJNO VALJANE KOBILE I PASTUSI (1.500,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

18 18 60 90.000,00 1 1 3 4.500,00 19 19 63 94.500,00

Republika Hrvatska sveukupno

306 308 1117 1.676.400,00 28 28 150 234.000,00 334 336 1267 1.910.400,00

  72

Page 73: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

IZVORNE I ZAŠTIĆENE PASMINE KONJA

HRVATSKI HLADNOKRVNJAK (2.000,00 KUNA PO GRLU) 

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

2 2 4 8.000,00 --- ---- ---- ---- 2 2 4 8.000,00

Republika Hrvatska sveukupno

619 623 3952 7.904.000,00 19 19 64 128.000,00 638 642 4016 8.032.000,00

LIPICANAC (2.000,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

74 74 158 316.000,00 4 4 12 24.000,00 78 78 170 340.000,00

Republika Hrvatska sveukupno

235 237 584 1.168.000,00 13 13 217 434.000,00 248 250 801 1.602.000,00

  73

Page 74: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

MAGARCI (1.000,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

10 10 25 25.000,00 --- ---- ---- ---- 10 10 25 25.000,00

Republika Hrvatska sveukupno

630 684 1362 1.362.000,00 18 18 54 54.000,00 648 702 1416 1.416.000,00

NISU OSTVARENI POTICAJI JER NE POSTOJI UZGOJ ILI PROIZVODNJA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE:   

1. PRVOŽDREPKINJE (1.750,00 KUNA PO GRLU) 2. PROGRAM POTICANJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

a. RASPLODNE KOBILE (1.300,00 KUNA PO GRLU) b. UZGOJNO VALJANE KOBILE I PASTUSI (1.950,00 KUNA PO GRLU)

  74

Page 75: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

6. PČELARSTVO

PROGRAM POTICANJA KONVENCIONALNE PROIZVODNJE

PČELINJE ZAJEDNICE (50,00 KUNA PO ZAJEDNICI)  

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj zajed-nica

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj zajed-nica

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj zajed-nica

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

134 134 11011 550.550,00 4 4 331 16.550,00 138 138 11342 567.100,00

Republika Hrvatska sveukupno

3415 3419 293351 14.667.550,00 73 73 14554 727.700,00 3488 3492 307905 15.395.250,00

  

PROIZVODNJA MEDA (2,20 KUNA PO KILIOGRAMU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

količina kg

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

količina kg

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

količina kg

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

67 67 140028 308.061,00 2 2 5064 11.140,00 69 69 145092 319.202,00

Republika Hrvatska sveukupno

1039 1039 2417540 5.318.588,00 43 43 287407 632.295,40 1082 1082 2704947 5.950.883,40

  75

Page 76: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

MATICE PČELA (15,00 KUNA PO MATICI)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj zajed-nica

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj zajed-nica

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj zajed-nica

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

2 2 916 13.740,00 ---- ---- ---- ----- 2 2 916 13.740,00

Republika Hrvatska sveukupno

23 23 25789 386.835,00 1 1 942 14.130,00 24 24 26731 400.965,00

PROGRAM POTICANJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

PČELINJE ZAJEDNICE (65,00 KUNA PO ZAJEDNICI)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj zajed-nica

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj zajed-nica

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj zajed-nica

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

1 1 25 1.625,00 --- ---- --- ---- 1 1 25 1625,00

Republika Hrvatska sveukupno

22 22 1863 121.095,00 5 5 345 22.425,00 27 27 2208 143.520,00

NISU OSTVARENI POTICAJI JER NE POSTOJI UZGOJ ILI PROIZVODNJA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE:   

1. PROGRAM POTICANJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE a. PROIZVODNJA MEDA (2,86 KUNA PO KILOGRAMU)

  76

Page 77: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

7. PERADARSTVO

PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA

KOKOŠ HRVATICA (60,00 KUNA PO KLJUNU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj kljun-ova

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj kljun-ova

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj kljun-ova

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

3 3 225 13.500,00 ---- ----- ---- ----- 3 3 225 13.500,00

Republika Hrvatska sveukupno

12 12 435 26.100,00 ---- ---- ---- ----- 12 12 435 26.100,00

NISU OSTVARENI POTICAJI JER NE POSTOJI UZGOJ ILI PROIZVODNJA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE:   

1. PROGRAM POTICANJA KONVENCIONALNE PROIZVODNJE a. RASPLODNA JATA PERADI (9,00 KUNA PO KLJUNU)

2. PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA a. ZAGORSKI PURAN (150,00 KUNA PO KLJUNU)

  77

Page 78: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  78

8. KUNIĆARSTVO

PROGRAM POTICANJA KONVENCIONALNE PROIZVODNJE

TOV KUNIĆA (6,00 KUNA PO GRLU)

fizičke osobe pravne osobe ukupno broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje

-va

broj grla

iznos u kunama

broj kori-snika

broj zahtje-

va

broj grla

iznos u kunama

Vukovarsko-srijemska županija

--- ---- --- ---- 2 4 104.839 629.034,00 2 4 104839 629.034,00

Republika Hrvatska sveukupno

4 5 7363 44.178,00 5 8 110.749 664.494,00 9 13 118112 708.672,00

NISU OSTVARENI POTICAJI JER NE POSTOJI UZGOJ ILI PROIZVODNJA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE:  

 1. PROGRAM POTICANJA KONVENCIONALNE PROIZVODNJE

a. UZGOJNO VALJANE ŽENKE KUNIĆA (14,00 KUNA PO GRLU)

Page 79: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  79

XII. SWOT ANALIZA STOČARSTVA VSŽ

- povećanje prosječnog broja grla po uzgajivaču, te povećanje kvalitete stočnog fonda

- kontinuirani rast stočnog fonda i proizvodnje u govedarstvu - stalno kolebanje cijena stočne hrane i stočarskih proizvoda - problematičnost prijenosa znanja i vještina prema proizvođačima - loša komunikacija poljoprivrednih proizvođača s potrošačima

Snage - raspoložive kvalitetne

poljoprivredne površine za proizvodnju hrane,

- relativno povoljni klimatski uvjeti za stočarsku proizvodnju,

- raspoložive potpore raznih institucija (HPA, HZPSS i sl.),

- organiziranost proizvođača (broj i aktivnosti proizvođačkih udruga),

Slabosti - mali prosječni broj grla po

uzgajivaču, - dobna struktura proizvođača, - stručnost i razina

prepoznavanja potrebe edukacije u populaciji proizvođača,

- mali broj proizvodnih objekata ima zadovoljene uvjete za kvalitetnu, tehnološki adekvatnu i ekonomski isplativu proizvodnju,

- loša struktura posjeda (usitnjene parcele i nedostatne površine kojima raspolažu proizvođači – male površine po uvjetnom grlu),

- nepostojeće tržišno-interesno međusobno povezivanje proizvođača i povezivanje s drugim gospodarskim granama,

- neadekvatna prezentacija uzgojnih postignuća proizvođača

- nezadovoljavajuće kvaliteta stočnog fonda

- nezadovoljavajuća mogućnost stjecanja praktičnih znanja i vještina

Prilike - povoljni izvori financiranja

stočarstva (kreditiranje i bespovratne potpore)

- očekivano povećanje tržišta kao posljedica ulaska u EU

- stalni rast potražnje za kvalitetnim stočarskim proizvodima

- dostatan fond državnog poljoprivrednog zemljišta

- autohtoni tradicijski proizvodi

Prijetnje - zahtjevnost i dugotrajnost

procedura za pribavljanje raspoloživih sredstava financiranja

- izloženost konkurentnijem tržištu

- stalni rast troškova proizvodnje i tendencija pada cijena poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

 

Page 80: STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI · I. GOVEDARSTVO . Govedarstvo je najznačajnija grana stočarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Govedarstvo bilježi stalni

  80

XIII. ZAKLJUČAK  

Stočarska proizvodnja u Vukovarsko-srijemskoj županiji je proizvodnja s najjačim potencijalima u gospodarskoj grani poljoprivreda. No, unatoč tome mali broj poljoprivrednih gospodarstava od skoro 10.000 koliko ih ima, odlučuje se na nju. U ukupnoj stočarskoj proizvodnji samo za mliječno govedarstvo možemo reći da ima stalni rast i da uspješno koristi Operativni program.

Svinjogojstvo već godinama proživljava svoju najdublju krizu uvjetovanu kako nesređenim tržištem stoke, tako i stalnim kolebanjem cijena stočne hrane. K tome i pojava bolesti, najprije trihineloza, a potom svinjska kuga značajno su utjecale na smanjenje svinjogojske proizvodnje.

Ostale proizvodnje, dakle ovčarstvo i kozarstvo, konjogojstvo,

peradarstvo, pčelarstvo nemaju značajan udjel u stočarskoj proizvodnji i to se uskoro ne može niti očekivati. Ali to su proizvodnje koje na malom posjedu mogu osigurati dodatne aktivnosti i dodatne prihode za niz poljoprivrednih gospodarstava jer upravo je najveći problem naše poljoprivrede premali broj radnih sati na poljoprivrednim gospodarstvima. Dakle, upravo bi stočarska proizvodnja mogla pridonijeti ukupnom razvoju poljoprivrede i povezanog gospodarstva, pa ju s razlogom treba i nadalje poticati, a Vukovarsko-srijemska županija to čini: sufinanciranjem umjetnoga osjemenjivanja, provedbom nekoliko modela nabave uzgojno valjanih rasplodnih svinja, sufinanciranjem legalizacije farmi, sufinanciranjem rada stočarskih udruga,... U ovom zaključku se valja osvrnuti i na vrlo skroman uzgoj autohtonih pasmina iako i one s obzirom na visoke poticaje i na vrijednost za ruralni prostor mogu pridonijeti ukupnom poboljšanju seoskoga gospodarstva. Valja nam isto tako raditi na stalnoj edukaciji, onoj vezanoj uz povećanje proizvodnje, ali i na onoj o standardima EU kojoj težimo. Paradoksalno je da smo usprkos maloj stočarskoj proizvodnji neadekvatnim postupanjem sa stajskim gnojem zagadili naša tla i vode. Naši bi ljudi rekli da smo «malo primajstorisali». Kako su pred nama dani za uspješno korištenje nacionalnih i međunarodnih fondova potrebno je stalno raditi na pripremi potencijalnih kandidata za uspješno korištenje istih.

I na kraju, kako je važno razviti primarnu poljoprivrednu proizvodnju, tako je važno stvoriti ili se uključiti u uspješan sustav finalizacije i trženja. Upravo smo tu najslabiji i bez obzira na razloge koji su i objektivni, ali često i subjektivni, valja inicirati ili prihvatiti inicijative i raditi na sektorskom i međusektorskom povezivanju.