Click here to load reader

STANDARD O Alezio - · PDF fileDe Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. – ul ... jest gwarancją powszechnej dostępności produktów i fachowej ... oszczędność energii

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of STANDARD O Alezio - · PDF fileDe Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. – ul ... jest...

Wymiary i ciar: H = wysoko, L = szeroko, P = gboko

STANDARDAlezio

CHCMIEPOMPCIEPAATWWOBSUDZE

OcHrona rodowiska Ley w mojej naturze

szanujcie rodowisko, chrocie planet: Powietrze, nieskoczone

rdo energii odnawialnej Brak emisji zanieczyszcze

do atmosfery czynnik chodniczy r410a

bez zanieczyszcze

DLAMNIEISTOTNESOSZCZDNOCI!

alezio pracuje bardzo dyskretnie i reaguje natychmiast na dotyk: wymiary kompaktowe, modu odwracalny

(wewntrzny): H 67 L 40 P 39,5 cm Produkcja ciepej wody zapewniona przez alezio

V220 ze zintegrowanym podgrzewaczem o pojemnoci 220 l

cicha praca, tylko 36 dBa atwe sterowanie pilotem dla zapewnienia

komfortu uatwione instalowanie, bo alezio jest kompletnie

wyposaona

Zima = Ogrzewanie

Lato = Chodzenie

a L e z i o : z a c z n i j n a P r a w d o s z c z d z a

awHP-ii 6mr awHP-ii 8 mr awHP-ii 11 tr/mr awHP-ii 14 tr/mr awHP-ii 16 tr/mr

powietrze/woda powietrze/woda powietrze/woda powietrze/woda powietrze/woda

dane techniczne

moc cieplna awHP/H 6 kw 8 kw 11 kw 14 kw 16 kw

coP* awHP-ii/e (H) 4 4,1 4,2 4 3,9

czynnik chodniczy r 410 a r 410 a r 410 a r 410 a r 410 a

minimalna zewntrzna temperatura robocza 15 c 15 c 20 c 20 c 20 c

zasilanie elektryczne 1-fazowe 1-fazowe 3-fazowe/1-fazowe 3-fazowe/1-fazowe 3-fazowe/1-fazowe

Funkcjewspomaganie elektryczne awHP-ii/em awHP-ii/em awHP-ii/em lub et awHP-ii/em lub et awHP-ii/em lub et

Bez wspomagania lub ze wspomaganiem przez kocio awHP-ii/H awHP-ii/H awHP-ii/H awHP-ii/H awHP-ii/H

chodzenie (odwracalne) awHP/H : produkcja c.w.u. w podgrzewaczu elektrycznym lub elektryczno-solarnym

awHP-ii/e : produkcja c.w.u. w podgrzewaczu niezalenym typu BL o pojemnoci od 150 do 300 l

awHP-ii/V220 : produkcja c.w.u. w podgrzewaczu-zintegrowanym o pojemnoci 220 l

regulacja

pogodowa *t powietrza zewn. + 7 c / t wypywajcej wody + 35 c

modeLe

*w p

orw

nani

u z

klas

yczn

ym 1

8-20

-letn

im k

ote

m o

lejo

wym

bez

regu

lacj

i i b

ez p

rogr

amow

ania

. miV-ii/V220miV-ii/e(H)m lub e(H)t

H 670 mmL 400 mmP 395 mm37 kg

awHP-ii 6 do 8 mr ii

H 600 mmL 887 mmP 365 mm45 kg

H 1350 mmL 950 mmP 417 mm121 do 135 kg

awHP-ii 11 do 16 tr/mr ii

dziki alezio pompa ciepa staje si bardziej dostpna: szybka amortyzacja nakadw

inwestycyjnych i atrakcyjna cena oszczdno energii dziki

wspczynnikowi coP do 4,2

3000

1844

1 - 0

2/20

12

STANDARD

AlezioP o m P a c i e P a P o w i e t r z e / w o d a

koty kondensacyjne

PomPy ciePa

instaLacje soLarne

>> skuteczna inwestycja>> istotne oszczdnoci

kosztw energii>> ochrona planety

najtasza metoda wykorzystania energii z powietrza

>

infocentrala 801 080 881infocentrala 801 080 881www.dedietrich.plwww.dedietrich.pl dostpny z telefonw komrkowych i stacjonarnych.opata wedug stawek operatorw pomniejszona o 70%.

zapewnia automatyczne poczenie z najbliszym instalatorem lub serwisem gwarancyjnym.

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocawe-mail: [email protected] fax: +48 71 3450064

PASTWAHUrTOWNIA PASTWAINSTALATOr

nowa odwracaLna PomPa ciePa istota tkwi w Powietrzu

Pompa ciepa powietrze-woda, ktra zapewni wam szybki zwrot naka-dw inwestycyjnych, konkurencyjn cen i proste dziaanie. de dietrich stworzy to, o czym marzylicie. odkryjcie alezio, rozwizanie kompakto-we, oszczedne i ekologiczne. idealne dla ogrzewania i chodzenia, w bu-dynkach nowych jak i modernizowanych. Przejdcie do istoty, ktra tkwi w powietrzu ... do energii cieplnej.

informacje te s niewice i odnosz si do typowego domu mieszkalnego. Prosimy poradzi si instalatora, ktry zaproponuje rozwizanie najbardziej odpowiednie dla waszych potrzeb.

poudnie pnoc

nowe modernizowane nowe modernizowane

c.o. c.o. + c.w.u.powierzchnia

< 120 m2powierzchnia

> 120 m2powierzchnia

< 120 m2powierzchnia

> 120 m2powierzchnia

< 120 m2powierzchnia

> 120 m2powierzchnia

< 120 m2powierzchnia

> 120 m2

alezio awHP 6 150 lub 200/220 l alezio awHP 8 150 lub 200/220 l alezio awHP 11 150, 200/220 lub 300 l alezio awHP 14 200/220 lub 300 l alezio awHP 16 200/220 lub 300 l

okreLenie PotrzeB

Zwikszony wspczynnik sprawnoci

KORZY

oszczdno enerGii

dziki alezio macie zapewnione wiele, realnych korzyci: atrakcyjna cena wrd taszych na rynku. szybkie instalowanie i uruchomienie, a wic tasze, dziki kompletnemu

wyposaeniu. oszczdno miejsca,dzieki zoptymalizowanym wymiarom moduu

wewntrznego (H 67 L 40 P 39,5 cm). Przy rosncych cenach za m2 jest to godne uwagi.

inwestycja, ktra sie zwraca

EASYLIFEAlezio

dziki zasadzie odwracalnoci, modulujcej sprarce i bardzo prostej w obsudze regulacji, alezio zapewni wam peen komfort przez cay rok: Praca w temperaturze do 20c w zimie (oprcz

awHP 6 mr i 8 mr) i tryb chodzenia w lecie. dobre samopoczucie o kadej porze roku.

modulacja sprarki (odwracalna) dla optymalizacji komfortu i zmniejszenia zuycia energii.

wybr zainstalowania pompy ciepa jest rwnie wyborem chronicym nasz planet: energia wasna i w 100% odnawialna. Brak emisji co2 do atmosfery. czynnik chodniczy r410a nie zanieczyszczajcy,

przyczyniajcy si do ochrony warstwy ozonowej.

dla uzyskania dodatkowej oszczdnoci energii i ochrony rodowiska, wytwarzaj ciep wod uyt-kow przy pomocy alezio ze zintegrowanym pod wspln obudow podgrzewaczem o pojemnoci 220 litrw. optymalny komfort ciepej wody uytkowej. moliwo podgrzewania basenu. ochrona przed bakteriami legionelli. rozwizanie moliwe w domu nowym lub w ramach modernizacji

przy wymianie starego kota

komFort w zimie i w Lecie

Prostota dla Waszego zadowolenia

KORZY

ocHrona rodowiska

Dodatkowaoszczdno

KORZY

ciePa woda do woLi

Atrakcyjna cena i niewielkie rozmiary

KORZY

Energia naturalna w 100%

KORZY

alezio jest aerotermiczn pomp ciepa. zasada powietrze-woda pozwala pobiera ciepo z otaczajacego powietrza. wasza oszczdno energii: wspczynnik sprawnoci coP wynosi 4,2; na 1 kwh zuytej

energii odzyskujecie za darmo do 4,2 kwh. mniejszy rachunek za prd w porwnaniu z innymi systemami

grzewczymi. systemy odwracalne, ktre dopasowuj moc w zalenoci

od zapotrzebowania, daj dodatkow oszczdno energii w wysokoci 30% w porwnaniu do tradycyjnej pompy ciepa.

40 cm

67 cm

miV-ii39,5 cm

wymaGajca markaSukces De Dietrich w Polsce oparty jest na trwaych podstawach. Dwudziestu czterech partnerw handlowych dysponu-jcych liczb ponad trzystu punktw handlowych jest gwarancj powszechnej dostpnoci produktw i fachowej obsugi. Dodatkowo De Dietrich oferuje wsparcie w postaci ponad 100 firm serwisu gwarancyjnego i fabrycznego, ponad 3600 przeszkolonych instalatorw, ponad 1120 wsppracujcych pracowni projektowych. Wybierajc De Dietrich wybierasz wartoci na ktrych od stuleci opiera si sukces tej marki wyjtkowa jako, rzadko spotykana trwao i niezawodno.

De Dietrich wybr Trwaego Komfortu.

nowa odwracaLna PomPa ciePa istota tkwi w Powietrzu

Pompa ciepa powietrze-woda, ktra zapewni wam szybki zwrot naka-dw inwestycyjnych, konkurencyjn cen i proste dziaanie. de dietrich stworzy to, o czym marzylicie. odkryjcie alezio, rozwizanie kompakto-we, oszczedne i ekologiczne. idealne dla ogrzewania i chodzenia, w bu-dynkach nowych jak i modernizowanych. Przejdcie do istoty, ktra tkwi w powietrzu ... do energii cieplnej.

informacje te s niewice i odnosz si do typowego domu mieszkalnego. Prosimy poradzi si instalatora, ktry zaproponuje rozwizanie najbardziej odpowiednie dla waszych potrzeb.

poudnie pnoc

nowe modernizowane nowe modernizowane

c.o. c.o. + c.w.u.powierzchnia

< 120 m2powierzchnia

> 120 m2powierzchnia

< 120 m2powierzchnia

> 120 m2powierzchnia

< 120 m2powierzchnia

> 120 m2powierzchnia

< 120 m2powierzchnia

> 120 m2

alezio awHP 6 150 lub 200/220 l alezio awHP 8 150 lub 200/220 l alezio awHP 11 150, 200/220 lub 300 l alezio awHP 14 200/220 lub 300 l alezio awHP 16 200/220 lub 300 l

okreLenie PotrzeB

Zwikszony wspczynnik sprawnoci

KORZY

oszczdno enerGii

dziki alezio macie zapewnione wiele, realnych korzyci: atrakcyjna cena wrd taszych na rynku. szybkie instalowanie i uruchomienie, a wic tasze, dziki kompletnemu

wyposaeniu. oszczdno miejsca,dzieki zoptymalizowanym wymiarom moduu

wewntrznego (H 67 L 40 P 39,5 cm). Przy rosncych cenach za m2 jest to godne uwagi.

inwestycja, ktra sie zwraca

EASYLIFEAlezio

dziki zasadzie odwracalnoci, modulujcej sprarce i bardzo prostej w obsudze regulacji, alezio zapewni wam peen komfort przez cay rok: Praca w temperaturze do 20c w zimie (oprcz

awHP 6 mr i 8 mr) i tryb chodzenia w lecie. dobre samopoczucie o kadej porze roku.

modulacja sprarki (odwracalna) dla optymalizacji komfortu i zmniejszenia zuycia energii.

wybr zainstalowania pompy ciepa jest rwnie wyborem chronicym nasz