Click here to load reader

Stambeni kredit? NE / DA Stambena štednja?

 • View
  51

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

V1.0.0. Stambeni kredit? NE / DA Stambena štednja?. http://kredit.hadzo.com. PRIČA O DVIJE PORODICE KOJE SU KUPILE STANOVE ISTE VRIJEDNOSTI. SAZNAJTE KAKO JE JEDNA PORODICA KUPILA STAN, UŠTEDJELA ZA SEBE 44.500 KM, A SIROMASIMA PODJELILA 46.500 KM. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Stambeni kredit? NE / DA Stambena štednja?

 • PRIA O DVIJE PORODICE KOJE SU KUPILE STANOVE ISTE VRIJEDNOSTI. SAZNAJTE KAKO JE JEDNA PORODICA KUPILA STAN, UTEDJELA ZA SEBE 44.500 KM, A SIROMASIMA PODJELILA 46.500 KM. V1.0.01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20http://kredit.hadzo.com

 • Glavne uloge1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • Kako je sve poelo?ATAMAK brani par:Stanje na raunu: 0,00 KMUkupna mjesena primanja: 2400,00 KM

  INTEMAP brani par:Stanje na raunu: 0,00 KMUkupna mjesena primanja: 2400,00 KM

  Dakle, obje porodice sa istim mjesenim primanjima.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • Odluka...ATAMAK brani par:Kupujemo stan:DA, ODMAHDovoljno sredstava za kupovinu?NEKreditiranjeDAtednjaNE

  INTEMAP brani par:Kupujemo stan DA, NE ODMAHDovoljno sredstava za kupovinu?NEKreditiranjeNEtednjaDA

  Dakle, ATAMAK => kredit, INTEMAP => tednja.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • Cijene stana:Ovo su poetne cijene njihovog stanovanja.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • I krenuli su...ATAMAK brani par:Kredit: 150.000 KM (kamatna stopa 8%)Rok otplate:20 godinaMjesena rata:1.254,66 KMOstatak plate mjeseno:2400,00 - 1.254,66 = 1145,34 KM

  INTEMAP brani par:Mjeseni najam stana:250,00 KMTrajanje tednje:20 godinaMjesena tednja za stan:1004,66 KMMjeseno ukupno:1.004,66 + 250,00 = 1.254,66 KMOstatak plate mjeseno:2400,00 - 1.254,66 = 1145,34 KMOno to ATAMAK izdvoji za ratu kredita, INTEMAP plati kiriju + ostatak tedi.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • Mjesec dana nakon odluke:ATAMAK brani par:Stan u kojem ive:70 metara kvadratnihNamjetaj i ostala oprema:poklon mnogobrojne familijeDosadanji troak:1.254,66 KM (prva rata kredita)Stanje tednog rauna:0,00 KM

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • Mjesec dana nakon odluke:INTEMAP brani par:Stan u kojem ive:70 metara kvadratnihNamjetaj i ostala oprema:poklon mnogobrojne familijeDosadanji troak:250,00 KM (najam prvog mj.)Stanje tednog rauna:1004,66 KM

  Dakle, obje porodice ive u istim uslovima, jer su im stanove opremile porodice.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • Nakon godinu dana:ATAMAK brani par:

  Dosadanji troak:1.254,66 KM * 12 mj. = (vraanje kredita)15.055,95 KM

  Stanje na raunu:0,00 KM * 12 mj. = (bez tednje)0,00 KM

  INTEMAP brani par:

  Dosadanji troak:250,00 KM * 12 mj. = (plaanje najma)3000,00 KM

  Stanje na raunu: 1004,66 KM * 12 mj. = (tednja za stan)12.055,92 KM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • Nakon est godina:ATAMAK brani par:

  Dosadanji troak:1.254,66 KM * 12 mj. * 6 godina = (vraanje kredita)90.335,70 KM

  Stanje na raunu:0,00 KM * 12 mj. * 6 godina = (bez tednje)0,00 KM

  INTEMAP brani par:

  Dosadanji troak:250,00 KM * 12 mj. * 6 godina = (plaanje najma)18.000,00 KM

  Stanje na raunu: 1004,66 KM * 12 mj. * 6 godina = (tednja za stan)72.335,52 KM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • Nakon esnaest godina:ATAMAK brani par:

  Dosadanji troak:1.254,66 KM * 12 mj. * 16 godina = (vraanje kredita)240.894,72 KM

  Stanje na raunu:0,00 KM * 12 mj. * 16 godina = (bez tednje)0,00 KM

  INTEMAP brani par:

  Dosadanji troak:250,00 KM * 12 mj. * 16 godina = (plaanje najma)48.000,00 KM

  Stanje na raunu: 1004,66 KM * 12 mj. * 16 godina = (tednja za stan) 192.894,70 KM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • Doao je kraj / poetak:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • Rezime...ATAMAK brani par:

  Uloili u proteklih 20 godina:301.118,4 KMRizik gubitka hipoteke (stan roditelja)Rizik od poveanja kamateRazne zabrane i sl.

  Dobili u proteklih 20 godina:Boravak u opremljenom vlastitom stanu povrine 70 kvadrataVlasnitvo nad stanom1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • Rezime...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • ta dalje?INTEMAP kupuju stan od 150.000 i ostaje im 91.118 KM.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • Pitanja za ATAMAKKakav je osjeaj lei u postelju svaku no sa spoznajom da ste nekome duni svotu od 300.000 KM?Kakav je osjeaj kada vam neko pomae da kupite stan, a znate da mu za tu uslugu morate uzvratiti istim takvim stanom?Ko vam je garantovao da ete biti zdravi svih tih 20 godina, te da vas ef nee otpustiti u sluaju bolesti?Da li bi vam, u tom sluaju, u bolnicu kamatni kreditodavac doao da vas obie ili da vas zaobie?Jeste li sasvim sigurni da i vai roditelji nisu bili zabrinuti zbog njihovog stana koji je bio pod hipotekom?Da li su INTEMAP-ovi stvarno bili ugroeni svih ovih 20 godina kao potstanari, vidjeli ste fografije njihovog stana?!Da li biste voljeli vaoj kerci i vaem sinu za njihov 21 roendan kupiti po jedan nov automobil? Ili manji stan? Obaviti hadd?Ko vam je reklamirajui taj stan garantovao da ispod ili iznad komije nisu grozne i problematine?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • Pitanja za INTEMAPZar onaj opremljeni stan nije bio vae vlasnitvo cijelo vrijeme?Raduje li vae studente, kerku i sina, to se sada sele u novi stan?ujem da nakon porodinog odlaska na hadd planirate, kerci i sinu kupiti po automobil? Platiti im postdiplomske studije?Poinjete sa novim ciklusom tednje? Za porodini biznis?Kakav je bio osjeaj davati 50.000 KM i pomagati ljude koji su siromani, tokom ovih 20 godina?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 • Raunanje zekataRije zekat je arapska rije koja oznaava ienje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama i obaveza koja nas odreuje kao muslimane, oznaava ienje imetka od neistoa kao pripreme za njegov rast, napredak i uveavanje.Negirati zekat, kao strogu vjersku obavezu, znai izlazak iz vjere, a nedavanje zekata za osobu koja ga je duna dati prestavlja veliki grijeh koji podrazumjeva kako dunjaluku tako i ahiretsku kaznu i udaljava od Allahove d.. milosti.Na novac, bez obzira u kojem obliku bio, koji se nalazi u posjedu vlasnika, na bankovnom raunu, pozajmljen drugoj osobi ili deponovan na odreenom mjestu, daje se zekat 2,5% od ukupne vrijednosti novca.Dakle, ako kod nas ve godinu dana stoji 3.850,00 KM, zar od tih 3.850,00 KM nai siromani iz porodice ili na siromani komija nema pravo na 100 KM? Ili ako kod nas pregodini ak165.000 KM, zar iz tako velike svote oni nemaju pravo na samo 4000.00 KM?Ukupan zekat na tednju za stan u trajanju od 20 godina iznosi 46.425,95 KM.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  goduteenozekatGoduteenozekat14018.64100.4611110008.32750.20215974.09399.3512120293.53007.33327630.66690.7613129342.13233.55438995.82974.8914138164.53454.11550076.841251.9215146766.33669.15660880.841522.02161551533878.82771414.741785.3617163330.14083.25881685.292042.1318171302.84282.57990674.92266.8719179076.24476.9010100463.92511.5920186655.24666.37

 • Es-selamu alejkum,Jedan od glavnih ciljeva erijata je postizanje opeg blagostanja na Zemlji. Kur'an i hadis kao dva osnovna izvora erijata nareuju sve vrste dobra i u isto vrijeme zabranju

Search related