Click here to load reader

Staj kitabi

  • View
    237

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Staj kitabi

.T.. Makina Fakltesi

Makina ve malat Mhendislii Programlar Staj Uygulama Esaslar

.T.. Makina Fakltesi Staj Komisyonu

NDEKLER

1. Ynetim yaplanmas 2. Grev tanmlar 3. Stajlar 3.1. 1. Grup Staj (MAK200) 3.2. 2. Grup Staj 3.3. 3. Grup Staj 3.4. Uzun Dnem Staj 3.5. Yurtdnda Staj 4. Staj Takvimi 5. Staj ncesi ve sonras yaplacak ilemler 6. Stajlar ile ilgili genel dzenlemeler 7. AP, yatay ve dikey gei rencileri iin staj dzenlemeleri 8. Stajlarn Deerlendirilmesi 9. Emniyeti ile ilgili hususlar 10. letiim Bilgileri 11. Ekler

Sayfa 2 3 4 5 5 5 6 6 7 10 11 13 14 15 24 25

1

1. YNETM YAPILANMASI

Makina Fakltesi, Makina ve malat Mhendislii Programlar rencilerinin, renim sreleri boyunca zorunlu olarak yapacaklar stajlar aada (ekil 1) belirtilen ynetim plan erevesinde gerekletirilir. Her birim, kendi grev ve sorumluluklar dahilinde almalarn yrtr. Bu grev ve sorumluluklar bir sonraki blmde ifade edilmitir. renciler, stajla ilgili dokman ve bilgilere Staj Ofisi veya Makina Fakltesi web sitesinden ulaabilirler.

ekil 1. Staj ynetim organizasyonu

2

2. GREV TANIMLARI.T.. MAKNA FAKLTES DEKANLII Staj faaliyetlerinin en st yneticisidir. Stajlarn esaslara uygun olarak yaplmasn denetler, stajla ilgili grevlendirmeleri yapar, uzun dnem stajlar iin endstri ile ibirliini koordine eder. STAJ KOMSYONU Makina ve malat Programlarnn staj esaslarn hazrlar ve .T.. Makina Fakltesi Ynetim Kuruluna teklif eder. Yaplan stajlarn esaslara uygunluunu deerlendirir ve sonular ilan eder. Stajlarda grev alacak personeli .T.. Makina Fakltesi Dekanlna teklif eder. Her Bahar dnemi iinde, stajlar ile ilgili bilgilendirme toplants dzenler. MAK200 MAK200 Koordinatrl: renci Staj Atlyeleri (Talal malat, Kaynak, Dkm) ve imalat d istasyonlar (lme ve teknik resim) arasndaki koordinasyonu salar, rencilerin dnemlere gre gruplarn oluturur, staj sonularn bir snavla deerlendirerek baar notunu sisteme girer. RENC ATLYELER MAK200 Talal malat Atlye Sorumlusu: Atlye iindeki faaliyet istasyonlarnn ve grevlendirilen personelin planlamasn yapar. Atlyenin eitim ve i gvenlii bakmndan devamlln salar. Stajlarn sonunda istasyonlardaki grevlilerle birlikte deerlendirmeleri yapar ve MAK200 koordinatrne iletir. STAJ OFS Staj ile ilgili dokman ve belgelerin rencilere ulatrlmasn salar, staj defterlerini toplar, staj deerlendirme sonularn sisteme girer. Stajla ilgili renci bavurularn alr. Staj sigorta ilemleri iin gerekli prosedr uygular ve devamlln takip eder.

3

3. STAJLARMakina ve malat Mhendislii Program rencileri aadaki ak diyagram (ekil 2) paralelinde, zorunlu stajlarn tamamlayarak mezuniyet hakk kazanrlar.

ekil 2. Staj iin ak diyagram 4

3.1. 1. GRUP STAJ (MAK200)Fakltemiz bnyesindeki atlyelerde MAK 200 kodu ile kredisiz ders eklinde yaplmaktadr. Bu staj, Yl inde yapmay tercih eden renciler Bahar yarylnda yapar. Dier renciler Final Snavlarndan sonraki ilk Pazartesi stajlarna balarlar. renciler aada belirtilen her bir istasyonda 2 i gn teorik ve pratik uygulama yapar. %100 Devam istenen ders sonunda rencilerin, hazrladklar raporlar incelenerek BAARDI BAARAMADI eklinde deerlendirilir. Torna 1-2 Freze 1-2 Planya lme-nceleme Teknik Resim Kaynak Dkm

3.2. 2. GRUP STAJ1.Grup Stajn tamamlayan renciler bu staj 20 i gn sreyle yapmakla ykmldr. 1 hafta (5 i gn) letme ve Organizasyon departmanlarnda, letme ve Organizasyon; letmenin tantm, Trkiye ekonomisindeki yeri, ynetim plan, personel durumu, maliyet analizi, fabrika yerleim plan, ambarlama, pazarlama ve satn alma ve varsa AR-GE departmanlarnda yaplr. 3 hafta (15 i gn ) letmenin imalat servislerindeki, imalat veya montaj hattnda malat ve montaj; Tesiste kullanlan talal, talasz imalat yntemlerinin incelenip renilmesi, mamul imalat tekniklerinin takip edilerek pratik yaplmas, yar mamul, mamul montaj, kalite kontrol ilemleri ve bunlarn gerekletirilmesidir.

3.3. 3. GRUP STAJ1.ve 2.Grup stajlarn tamamlayan renciler bu staj 20 i gn sreyle yapmakla ykmldr. rencinin tercihen seecei kol esas olacak ekilde ilgili fabrika veya kurulularda 20 i gn yaplr. 1 hafta ( 5 i gn ) iletme veya fabrikann projelendirme, rn gelitirme ve varsa AR-GE departmanlarnda Proje ve Ar-GE; Staj yaplan iletmenin proje ve varsa AR-GE departmanlarnda aktif olarak almalara katlmaktr. 3 hafta (15 i gn ) imalat departmanlarnda malat; malat blmnde yaplacak almalar, tesisin imalat konusuna bal olarak farkllklar gsterebilir. ncelikle yaplan ana retimin ak emas, retim yntemi ve teknikleri incelenecektir. malatta kullanlan ana ve yardmc makinalar ve cihazlar5

incelenecek, varsa mamul montaj konularnda almalar yaplacak, kalite kontrol bakm teknii ilemleri de incelenecektir.

3.4. UZUN DNEM STAJUzun dnem stajlar 3. Snfn sonunda yaplan en az 6 hafta veya tm eim dnemi boyunca devam eden, i deneyim stajlar olarak dnlmelidir. Buna gre; 6. yaryl tamamlam renciler 3. Grup stajn Fakltemizin ibirlii yapm olduu firmalarla uzun dnemli olarak yapabilirler. Yaz okulunda sadece 1 ders alan renciler, firmann da onay ile uzun dnem staj yapabilirler. Staj rencinin pratik almalar yapmasn tevik eder. niversiteler ise eitim ve akademik almalarn yapld kurumlardr. Bu nedenle niversitelerde yaplacak olan proje bazl uzun dnem stajlar kabul edilmez.

Uzun Dnem Staj iin Fakltemizin ibirlii yapt baz firmalar Arelik BSH Bosch Mercedes Toyota Otomotiv 6 Hafta 10 Hafta 10 Hafta 11 Ay (PEP) 8 Hafta

3.5. YURT DIINDA STAJYurt dnda stajn yapmak isteyen renciler, yukarda belirtilen esaslar erevesinde stajlarn tamamlamakla ykmldr. Yurt dnda staj olanan renci kendisi salar. Stajn yurt dnda yapmak isteyen rencilere ngilizce olarak staj ieriklerini belirten yazl evrak verilir. 6. yaryl tamamlam renciler, bir kurumda uzun sreli bir projede grev alarak stajlarn tamamlayabilirler. Ancak 4. yaryl sonunda bu ekilde yaplacak stajlar renci alt yaps yeterli olmad iin kabul edilmez. Staj defterleri Trke ve ngilizce olarak doldurulabilir, ancak 1 sayfa Trke zet hazrlanmaldr.

6

4. STAJ TAKVM

Makina ve malat Mhendislii Programlar rencileri in Yllk Staj Faaliyet Takvimi 1.Grup Staj ( MAK 200 ) 1.Yl iinde yapmak isteyenler2.Yl iinde yapmak isteyenlerin tercih formlarn vermesi 3.Yl iinde staj yapacaklarn ilan 4.Staja balama 5. Staj almalar 6.Staj Bitimi MAK 200 SINAV 7.Final Snavlar 8.Yaz dnemi staj balangc 9.Staj almalar 10.Staj sonu 11. 1. Grup Staj ( MAK 200 ) staj sonularnn ilan Finallerin ardndan ilk Pazartesi 16 i gn 16.gn SINAV GYY Ekim Sonu** BYY* Kayt (Res105 n art) BYY 1. Hafta BYY.1-2.hafta BYY 2.hafta BYY 2-14 haftalar aras BYY 14.hafta Cuma

* BYY Bahar Yaryl

*GYY Gz Yaryl

Aklamalar: 1. Grup staj yapacak rencilerin RES 105 dersini alm olmalar, MAK 200 dersine kayt olabilmeleri iin n arttr. BYY da otomasyondan MAK 200e kayt olan renciler, renci atlyesinden alacaklar yl ii staj tercih formalarn doldurarak Atlye efliine verirler. renciler en az iki yarm gn veya bir tam gn tercih yaparlar. Tercih formlar koordinatrlk ve atlye efliince deerlendirilerek staj alma gnleri ve devam edecek renci listeleri ilan edilir. Tercih formu vermeyenlerin tamam 1.grup stajlarn zorunlu olarak finalleri takip eden ilk Pazartesiden balayarak 16 i gn sreyle yaparlar. Stajn son gn MAK 200 snav yaplr. Her iki grup iin stajn ilk gnnde i gvenlii ve atlyede alma kurallar eitimi yaplr. 7

2.Grup Staj:MAK 200 dersini alarak 1.grup stajn tamamlayanlar yaparlar. Staj yaplacak yerlerin aranmaya balanmas Staj kontenjanlarnn duyurulmas Staj almalar hakknda bilgi toplants Staj yerleri bildirimleri Staj evraklarnn temini Staja balama ve biti sigorta ilemleri Akademik tatil Staja balama-- bitirme Staj defter ve evraklarnn teslimi Staj sonularnn ilan Staj sonularna itiraz Kesin staj sonularnn ilan Finaller sonu- GYY balangc GYY 1.- 4. haftalar aras GYY sonu GYY sonu 2 hafta BYY balangc Bahar YY balangc BYY boyunca BYY 6. Hafta BYY sonuna kadar BYY 8.-14.haftalar aras Finallerden sonraki 2 hafta

Aklamalar: renciler staj yerlerini kendileri mmkn olduunca erken aramaya balamaldr. Faklteye salanan kontenjanlar BYY boyunca komisyona ulatka ilan edilir. Kriterlere uygun renciler staj ofisince seilip ve kurumla birlikte renciye de bildirilir. renciler staj evraklarn fakltenin web sayfasndan temin edebilirler. Staj bitiminde evraklar eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Staj sonular sistemden mezuniyetime ne kald sorgusu ile grlebilir.

8

3.Grup Staj: MAK 200 dersini alarak 1.grup stajn ve 2. Grup stajlarn tamamlayanlar yaparlar.Staj yaplacak yerlerin aranmaya balanmas Staj kontenjanlarnn duyurulmas Staj almalar hakknda bilgi toplants Staj yerleri bildirimleri Staj evraklarnn temini Staja balama ve biti sigorta ilemleri Akademik tatil Staja balama-- bitirme Staj defter ve evraklarnn teslimi Staj sonularnn ilan Staj sonularna itiraz Kesin staj sonularnn ilan Finaller sonu- GYY balangc GYY 1.- 4. haftalar aras GYY sonu GYY 1.final haftas GYY 2. Final Haftas Bahar YY balangc BYY boyunca BYY 6. Hafta BYY sonuna kadar BYY 8.-14.haftalar aras Finallerden sonraki 2 hafta

Aklamalar: renciler staj yerlerini kendileri mmkn olduunca erken aramaya balamaldr. Faklteye salanan kontenjanlar BYY boyunca komisyona ulatka ilan edilir. Kriterlere uygun renciler staj ofisince seilip ve kurumla birlikte renciye de bildirilir. renciler staj evraklarn fakltenin web sayfasndan temin edebilirler. Staj bitiminde evraklar eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Staj sonular sistemden mezuniyetime ne kald sorgusu ile grlebilir.

9

5. STAJ NCES VE SONRASI YAPILACAK LEMLER1. Faklte tarafndan firmaya yazlacak Staj Sigorta Ykmllk Yazsnn alnarak firmaya ulatrlmas. 2. Bu belge karl firmadan alnacak staj tarihlerini belirten Staj Kabul Yazsnn Faklte Staj Ofisine, staja balamadan en ge 15 gn nce aada belirtilen belgeler ile birlikte teslim edilmesi. 3. Sigorta ilemleri iin gerekli belgeler: renci Staj Belgesi, Nfus

Search related