18
SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET Használati útmutató Eredeti használati útmutató m y h a n s e c o n t r o l. c o m ID: #05002 m y h a n s e c o n t r o l. c o m N É M E T O R S Z Á G B A N G Y Á R T V A Felhasználóbarát útmutató

SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET

Használati útmutató

Eredeti használati útmutató

myhansecontrol.c

om

ID: #05002

myhansecontrol.c

om

NÉM

ET

ORSZÁGBAN GYÁRTVA

Felhasználóbarát útmutató

Page 2: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a szervizhelyszínek listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó útmutatót nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is. A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki mostOlvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

A ALDI-szerviz oldalaMinden itt megadott információ elérhető a ALDI-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-szervizpont.hu.

A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.

Page 3: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

Dok.

/Rev

.-N

r. 19

4755

_201

6113

0_Sa

ndst

rahl

er

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Áttekintés ............................................................................4Használata ...........................................................................5A csomag tartalma/részei ...................................................6Általános tudnivalók .......................................................... 7

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót ................7Jelmagyarázat ...........................................................................7

Biztonság .............................................................................8Rendeltetésszerű használat .................................................. 8Maradék kockázatok ............................................................... 9Sűrített levegős szerszámokra vonatkozó általános biztonsági utasítások............................................. 9Kiegészítő biztonsági utasítások pneumatikus gépekhez .................................................................................. 9Különleges biztonsági utasítások ........................................10

A homokfúvó-pisztoly és a csomag tartalmának ellenőrzése .........................................................................11Összeszerelés ......................................................................11

A menetes csőcsatlakozó beszerelése .................................11Fúvóka felszerelése ................................................................ 12Fúvóka csere ............................................................................ 12Szóróanyag-tartály megtöltése ........................................... 12Szóróanyag gyűjtőzsák felszerelése ................................... 12

A homokfúvó-pisztoly használata ................................... 13A homokfúvó-pisztoly csatlakoztatása sűrítettlevegő-forráshoz ....................................................... 13A homokfúvó-pisztoly be- és kikapcsolása ....................... 13Alkatrészek homokszórása ................................................... 14

Karbantartás és ápolás ..................................................... 14Hibakeresés ....................................................................... 15Műszaki adatok ................................................................. 16Leselejtezés ....................................................................... 16

A csomagolás leselejtezése ................................................... 16Homokfúvó-pisztoly leselejtezése....................................... 16

Megfelelőségi nyilatkozat .................................................17

Tartalom

Page 4: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

4

A

11 10 9 8 7

6

5

4

321

13

12

Page 5: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

5

F

B C

D E

Page 6: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

6

A csomag tartalma/részei1 Kieresztő

2 Légbevezető

3 Menetes csőcsatlakozó O-gyűrűvel

4 Elsütő billentyű

5 Szóróanyag-tartály bajonett zárral

6 Szóróanyag, 2 palack

7 Tömítőszalag

8 Fúvóka belső élekhez

9 Fúvóka külső élekhez

10 Fúvóka párhuzamos ütközőhöz

11 Fúvóka lapos felületekre

12 Szóróanyag gyűjtőzsák

13 Zárókupak és szívócsővel

Page 7: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

Általános tudnivalók

7

Általános tudnivalókOlvassa el és őrizze meg a használati útmutatót

A használati útmutató a sűrített levegős homokfúvó készlethez tartozik (a továbbiakban mint „homokfúvó-pisztoly”). Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz az eszköz biztonságáról, használatáról és gondozásáról.

A homokfúvó-pisztoly használata előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót. Különösen a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket vegye figyelembe. A használati útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a homokfúvó-pisztoly károsodásához vezethet.Tartsa be a termék használatára vonatkozó helyi és nemzeti előírásokat. A használati útmutatót őrizze meg egy biztonságos helyen a későbbi használathoz. A használati útmutató a homokfúvó-pisztolyhoz tartozik. Ha a homokfúvó-pisztolyt továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

JelmagyarázatA használati útmutatóban, a homokfúvó-pisztolyon és a csomagoláson a következő jelöléseket, jelzőszavakat használjuk.

Ez a jel az összeszereléssel, használattal kapcsolatos hasznos kiegészítő tudnivalókra hívja fel a figyelmet.

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” fejezet): Az ilyen jellel ellátott áruk teljesítik az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírását.

Olvassa el a használati útmutatót.

Viseljen védőszemüveget.

Viseljen pormaszkot.

Viseljen hallásvédő eszközt.

Viseljen megfelelő védőkesztyűt.

Page 8: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

Biztonság

8

A GS jelzés azt igazolja, hogy a homokfúvó-pisztoly rendeltetésszerű felhasználás esetén biztonságos. A „GS” jel a „geprüfte Sicherheit” német kifejezés (magyar jelentése: ellenőrzött biztonság) rövidítése. Az ilyen jellel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) követelményeinek.

A maximális üzemi nyomás 3 bar.

A szóróanyag-tartály űrtartalma kb. 0,9 l.

A szemcseméret 0,2–0,8 mm.

BiztonságRendeltetésszerű használatA homokfúvó-pisztolyt kizárólag magánhasználóknak, barkácsoláshoz gyártjuk a következő célokra:• rozsda és festékmaradványoknak fém, lemez és fa anyagokon kisebb, rosszul

hozzáférhető helyein történő eltávolítása, • olyan bevonatok megmunkálására, melyeken tapadó felületek alakulnak ki.

Minden egyéb felhasználási mód kifejezetten tilos, rendeltetésellenes használatnak minősül.A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő sérülésekért, károkért nem vállal felelősséget. Lehetséges példák a rendeltetésellenes vagy hibás használatra:• a homokfúvó-pisztoly használata rendeltetéstől eltérő célokra;• a használati útmutató biztonsági előírásainak és utasításainak, valamint a

szerelési, használati, karbantartási és tisztítási utasításoknak a fi gyelmen kívül hagyása;

• a homokfúvó-pisztoly használatához szükséges különleges és/vagy általánosan érvényes baleset-megelőzési, foglalkozás-egészségügyi vagy biztonsági utasítások fi gyelmen kívül hagyása;

• olyan tartozékok vagy pótalkatrészek használata, amelyek nem alkalmasak a homokfúvó-pisztolyhoz;

• a homokfúvó-pisztoly módosítása;• a homokfúvó-pisztoly javíttatása nem a gyártóval vagy szakemberrel;

Page 9: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

Biztonság

9

• a homokfúvó-pisztoly üzletszerű, kisipari vagy nagyipari használata;• a homokfúvó-pisztoly kezelése vagy karbantartása olyan személyek által, akik

nincsenek tisztában a homokfúvó-pisztoly használatával és/vagy nem ismerik a vele járó veszélyeket.

Maradék kockázatokA rendeltetésszerű használat ellenére sem zárhatóak ki teljesen a nyilvánvaló, fennmaradó kockázatok.A homokfúvó-pisztoly jellegéből adódóan az alábbi veszélyhelyzetek fordulhatnak elő:• a nem szakszerű használat miatt a szóróanyag sérüléseket okozhat.

Sűrített levegős szerszámokra vonatkozó általános biztonsági utasítások

− A homokfúvó-pisztoly beállítása, üzemeltetése, javítása, karbantartása és tartozékcseréje előtt, valamint a gép közelében végzett munkálat előtt olvassa el és értelmezze a biztonsági utasításokat. Ha nem így tesz, az komoly testi sérülésekhez vezethet.

− A homokfúvó-pisztoly beállítását és használatát kizárólag megfelelő képzettségű és végzettségű kezelőszemélyzet végezheti.

− A homokfúvó-pisztolyon módosítás nem végezhető. Az átalakítások miatt csökkenhet a biztonsági óvintézkedések hatékonysága, növekedhetnek a gépkezelőre leselkedő kockázatok.

− A biztonsági utasításokat nem veszítheti el — adja oda a gépkezelőnek.

− Soha ne használjon sérült homokfúvó-pisztolyt. − A homokfúvó-pisztolyt rendszeres vizsgálatnak kell alávetni annak

ellenőrzése érdekében, hogy a gép típustábláján található mérési értékeket és jelöléseket gond nélkül le lehet-e olvasni. A munkáltató/kezelő szükség esetén köteles kapcsolatba lépni a gyártóval a póttáblák beszerzése érdekében.

Kiegészítő biztonsági utasítások pneumatikus gépekhez − A sűrített levegő komoly sérüléseket okozhat.

Page 10: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

Biztonság

10

− Amikor a homokfúvó-pisztoly használaton kívül van, valamint a tartozékok cseréje és javítási munkálatok végzése előtt gondoskodjon róla, hogy a sűrítettlevegő-ellátás el legyen zárva, a légtömlő ne legyen nyomás alatt és hogy a homokfúvó-pisztoly le legyen választva a sűrítettlevegő-ellátásról.

− Soha ne irányítsa a légáramot saját maga vagy más irányába. − Az ide-oda csapódó tömlők súlyos sérülést okozhatnak. Ezért mindig

ellenőrizze, hogy a tömlők és rögzítőeszközök nem sérültek vagy lazultak-e meg.

− A hideg levegőt vezesse el a kezektől. − Univerzális tengelykapcsolót (körmös tengelykapcsolót) nem szabad

használni. − Gondoskodjon róla, hogy a homokfúvó-pisztolyon megadott

maximális nyomást túl ne lépjék. − Whipcheck tömlőbiztosítókat kell használni arra az esetre, ha a tömlő

és a gép, illetve a tömlők közötti összeköttetés meghibásodna. − A levegővel üzemeltetett gépeket soha ne a tömlőnél fogva

hordozza. − A homokfúvó-pisztolyt csak olyan vezetékekre szabad csatlakoztatni,

amelyeknél garantált a megengedett legnagyobb nyomás 10 %-nál nagyobb mértékű túllépésének megakadályozása, például a sűrítettlevegő-vezetékbe épített nyomásszabályozó (nyomáscsökkentő) szeleppel, utánkapcsolt vagy beépített nyomáshatároló szeleppel.

− A sűrített levegő tömlőt hőtől, olajtól, éles szélektől tartsa távol. − Mindig ellenőrizze a tömlőt a homokfúvó-pisztoly használata előtt. − A homokfúvó-pisztolyt csak kompresszorral működtesse. − Sűrített levegős palackok használata nem megengedett. − Az excentrikus csiszolót tilos oxigénnel vagy más éghető gázzal

üzemeltetni. Különben robbanást/tüzet okozhat. − A csatlakoztatást csak gyorscsatlakozón keresztül szabad elvégezni.

Különleges biztonsági utasítások − A homokfúvó-pisztoly nagy munkanyomáson történő használatakor

olyan visszalökő erők lépnek fel, amely bizonyos körülmények között tartós terhelésnél veszélyt jelentenek.

Page 11: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

A homokfúvó-pisztoly és a csomag tartalmának ellenőrzése

11

− Soha ne irányítsa a homokfúvó-pisztolyt személyekre vagy állatokra. − A homokfúvó-pisztoly használata közben a gázok, gőzök és porok

belélegzése, velük az érintkezés egészségre veszélyes lehet. Hordjon a szóróanyag gyártója ajánlásainak megfelelő személyes védőfelszerelést, légzésvédelmet, védőkesztyűt és védőszemüveget.

− Vegye figyelembe a vonatkozó dokumentációkat, pl. a szóróanyag biztonsági adatlapját.

− A homokfúvó-pisztolyt nem nyújt védelmet áramütés ellen, ha feszültségforráshoz ér. Győződjön meg róla, hogy nincsenek elektromos vezetékek a csiszolandó felület alatt.

− A homokfúvó-pisztolyt nem szabad robbanásveszélyes környezetben használni, ahol éghető folyadékok, gázok és porok találhatók. A készülék üzeme közben szikra keletkezhet, ami az éghető folyadékokat, gázokat és porokat meggyújthatja.

A homokfúvó-pisztoly és a csomag tartalmának ellenőrzése

1. Vegye ki a homokfúvó-pisztolyt és az összes tartozékot a csomagolásból.2. Ellenőrizze, hogy van-e sérülés a homokfúvó-pisztolyon vagy annak alkatrészein.

Amennyiben igen, ne vegye használatba a homokfúvó-pisztolyt. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási adatlapon megadott szervizcímen.

3. Ellenőrizze a szállítás teljességét (lásd A ábra).

ÖsszeszerelésFIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély! Válassza le a homokfúvó-pisztolyt a sűrítettlevegő-ellátásról, mielőtt tartozékokat felszerel vagy cserél.Az egykezes gyorscsatlakozó oldásakor tartsa szorosan a sűrítettlevegő-tömlőt, nehogy a tömlő össze-vissza csapkodjon.

A menetes csőcsatlakozó beszerelése1. A műanyag védőkupakot vegye le a légbevezetőről 2 (lásd A ábra).2. Tekerje át a menetes csőcsatlakozó 3 menetét a mellékelt tömítőszalaggal 7 .3. Csavarja a menetes csőcsatlakozót az óramutató járásával megegyező irányban a

homokfúvó-pisztoly légbevezetőjébe.

Page 12: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

Összeszerelés

12

Fúvóka felszerelése − Húzza rá teljesen a használni kívánt fúvókát 8 / 9 / 10 / 11 a kieresztőn 1

az elülső nyílásra (lásd A és B ábra).

Fúvóka csere1. Válassza le a homokfúvó-pisztolyt a sűrítettlevegő-ellátásról.2. Húzza le a már nem szükséges fúvókát 8 / 9 / 10 / 11 a kieresztőről 1 (lásd.

A és B ábra).3. Tolja rá a megfelelő fúvókát a kieresztőre (lásd „Fúvóka felszerelése” rész).

Szóróanyag-tartály megtöltéseFIGYELMEZTETÉS! Egészségügyi veszély! Olvassa el és értelmezze a szóróanyag gyártó biztonsági és használati utasításait. A készülékhez alumínium-oxid szóróanyagot mellékelünk. Ez a korund anyag nem veszélyes anyag. Az anyagot ennek ellenére feltétlenül gyerekek elől elzárva tárolja, nehogy játszhassanak vele vagy más módon használhassák.

1. Válassza le a homokfúvó-pisztolyt a sűrítettlevegő-ellátásról.2. Válassza le a szóróanyag-tartályról 5 a zárókupakot és szívócsövet 13 , a

zárókupaknak az óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatásával (lásd A és C ábra).

3. Töltse meg a szóróanyag-tartályt a megfelelő szóróanyaggal:• A kemény anyagokon végzett csiszoló munkához, amilyen az acél, a vas, a

beton és lakkozott keményfa, használjon alumínium-oxidot (korund).• A puha fémeken végzett csiszoló munkához, amilyen az alumínium,

szóróanyagként más puha anyagot, üveggyöngyöt használjon. Ez szaküzletben beszerezhető.

4. Helyezze vissza a szóróanyag-tartályra a zárókupakot és a szívócsövet.5. A szóróanyag-tartályt zárja le a bajonettzárral úgy, hogy a zárókupakot az

óramutató járásának irányában ütközésig elfordítja.

Szóróanyag gyűjtőzsák felszerelése − Csúsztassa a szóróanyag gyűjtőzsákot 12 a kieresztő 1 alsó oldalán a

megfelelő csőcsonkra (lásd A és D ábra). − Rögzítse a szóróanyag gyűjtőzsákot a kieresztőre a tépőzár segítségével. − Szükség esetén biztosítsa a szóróanyag zsákot csőbilinccsel is.

Page 13: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

A homokfúvó-pisztoly használata

13

A homokfúvó-pisztoly használataFIGYELMEZTETÉS! Egészségügyi veszély! A homokfúvó-pisztollyal végzett munka során viseljen személyi védőfelszerelést, légzésvédelmet, védőszemüveget, hallásvédő eszközt és védőkesztyűt.ÉRTESÍTÉS! Meghibásodás veszélye! Tisztított, kondenzátummentes sűrítettlevegőről gondoskodjon. Naponta eressze le az összegyűlt kondenzátumot a kompresszor tartályából. A jó minőségű csiszolási eredményhez használjon száraz szóróanyagot. A kondenzátum szűréséhez használjon szűrőegységet.

A homokfúvó-pisztoly csatlakoztatása sűrítettlevegő-forráshoz

FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély! A homokfúvó-pisztoly sűrítettlevegő-forráshoz való csatlakoztatása előtt várja meg, hogy kialakuljon a megfelelő üzemi nyomás (max. 3 bar).A 3 bar maximális üzemi nyomást semmi esetre se lépje túl.A sűrítettlevegő-forráshoz való csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy a homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van.

− A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített levegő táptömlőre kapcsolva csatlakoztassa a homokfúvó-pisztolyt a kompresszorhoz (lásd A ábra).

− A sűrítettlevegő-forrás legyen nyomáscsökkentővel felszerelve, hogy szabályozhassa a légnyomást.

A homokfúvó-pisztoly be- és kikapcsolása

Bekapcsolás − Ütközésig húzza be az elsütő billentyűt 4 (lásd A és E ábra).

Kikapcsolás − Engedje el az elsütő billentyűt 4 (lásd A és E ábra).

Az elsütő billentyű visszaugrik a kioldott helyzetbe. − Ha végzett a munkával, válassza le a homokfúvó-pisztolyt a sűrítettlevegő-

ellátásról.

Page 14: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

Karbantartás és ápolás

14

Alkatrészek homokszórásaA szóróanyag megfelelő kezeléséhez olvassa el és kövesse a gyártó valamennyi biztonsági és kezelési utasítását.A használt szóróanyag a szóróanyag gyűjtőzsákban gyűlik össze, ami ellenőrzés után a gyártó utasításai szerint adott esetben újra felhasználható.A szóróanyagot a munka befejezése után ne tartsa a szóróanyag-tartályban. Távolítsa el a munkadarabról a szóróanyagot és ürítse ki a szóróanyag-tartályt. A szóróanyagot a csomagban kapott tartályokban hűvös, száraz helyen tárolja.

1. Megfelelő szóróanyaggal töltse meg a szóróanyag-tartályt (lásd „Szóróanyag-tartály megtöltése”).

2. Vezesse a fúvókát a megmunkált munkadarabhoz és szórja le (lásd F ábra).3. Figyeljen arra, hogy a fúvóka és a megmunkált munkadarab közötti távolság

legfeljebb 20 cm legyen, a jó eredmény érdekében.

Karbantartás és ápolásÉRTESÍTÉS! Meghibásodás veszélye! A súrlódásos és korróziós károk megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa a homokfúvó-pisztolyt.Mindig fedje le (például egy fóliával) a homokfúvó-pisztolyt a használat után, hogy megakadályozza a beszennyeződését.A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószert, éles vagy fémes tisztítóeszközt, például kést, kemény spatulát és más hasonló tárgyakat. Ezek ugyanis károsíthatják a felületet.

Tisztítás − A tisztítás megkezdése előtt válassza le a homokfúvó-pisztolyt a sűrítettlevegő-

forrásról. − Csak száraz, puha ruhával vagy sűrített levegővel tisztítsa a homokfúvó-pisztolyt.

Karbantartás − Kenje meg a mozgó részeket, különösen az elsütő billentyűt, néhány csepp

speciális sűrített-levegő olajjal, mielőtt a homokfúvó-pisztolyt elrakná. − Az itt fel nem sorolt karbantartási munkálatokat csak szervizközpontban

végezhetik el.

Page 15: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

Hibakeresés

15

HibakeresésProbléma Lehetséges ok HibaelhárításAz elsütő billentyű meg van nyomva, de a homokfúvó-pisztoly nem működik.

Meghibásodott a szelep vagy az elsütő billentyű.

Forduljon szervizközponthoz.

Nem vagy csak kevés szóróanyag lép ki.

Eldugult a szívócső vagy a fúvóka.

Tisztítsa meg a megfelelő alkatrészt a „Tisztítás és karbantartás” részben leírt módon.

A sűrítettlevegő-forrásnak nincs elég teljesítménye.

Ellenőrizze a nyomáscsökkentőn a beállítást, ne feledje, hogy a maximális üzemi nyomást nem szabad túllépni.Kösse erősebb sűrítettlevegő-forrásra a szerszámot.Kenje meg a homokfúvó-pisztolyt a „Tisztítás és karbantartás” részben leírt módon.

A szóróanyag nedves vagy csomós.

Csak száraz anyagot használjon.Vegye figyelembe a megfelelő gyártói utasításokat.

Page 16: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

Műszaki adatok

16

Műszaki adatokModell: RP8048Szóróanyag-tartály űrtartalma: kb. 0,9 lSzemcseméret: 0,2–0,8 mmSűrített levegő minősége: tisztított és kondenzátum-mentes

Zajszint: ≤ 65 dB

Cikkszám: 94300

LeselejtezésA csomagolás leselejtezése

A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

Homokfúvó-pisztoly leselejtezéseA homokfúvó-pisztolyt az országában érvényes előírásoknak megfelelően selejtezze le.

Page 17: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

Megfelelőségi nyilatkozat

17

Megfelelőségi nyilatkozat

Page 18: SŰRÍTETT LEVEGŐS HOMOKFÚVÓ KÉSZLET · homokfúvó-pisztoly elsütő billentyűje kioldott állásban van. − A homokfúvó-pisztoly menetes csőcsatlakozóját 3 a sűrített

ÉVJÓTÁLLÁS

3

Származási hely: KínaGyártó:

WALTER WERKZEUGE SALZBURG GMBHGEWERBEPARKSTR. 95081 ANIFAUSTRIA

HU

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: RP8048

[email protected]

013475040HU

94300

03/2017