Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj - - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 322 (497.1) 1990/2000 TOMANIĆ, Milorad Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  226

 • Download
  4

Transcript

 • MILORAD TOMANI

  SRPSKA CRKVA U RATU

  I RATOVI U NJOJ

  Sadraj

  Predgovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Novi srpski poredak. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 7

  Srpski trolatini cvet smrtonosno opojnog mirisa. . . . . . . 10

  Koalicija bivih komunista i buduih episkopa. . . . . . . . . 13

  Crkvena estrada hvali Slobodana Miloevia. . . . . . . . . . . 19

  Kosovski i tevtonski vitezovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

  Kratkotrajna crkveno-dravna idila. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Patrijarh srpski iz devetog kruga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  Studentski zviduci i aplauzi patrijarhu Pavlu. . . . . . . . . . 33

  Za Slobu nejedinstveni, za rat jedinstveni. . . . . . . . . . . . . 37

  Iskopavanje starih rtava i ukopavanje novih. . . . . . . . . . 40

  Slinost izmeu Adolfa Hitlera i svetoga Save. . . . . . . . . 44

  '' ne moemo da vam oprostimo ako nas prisilite

  da vas ubijamo"54

  Opasne akademske igrarije..58

  Srpski patrijarh poduava britanskog lorda ......... 64

  Treeg, ipak, ima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

  Ko je koga naterao na zajedniki ivot. . . . . . . . . . . . . . . .68

  Ko s kim ne moe da ivi. . . ...70

  Ko je morao da shvati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

  Civilizovana integracija u "novu NDH'................. 72

  Zemlja se i produila i proirila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  Individualna odgovornost - kolektivna mrnja. . . . . . . . . .74

  Konzervans zvani Boija re o........................... 76

  Srbi kao veleposednici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

  Istina, istina, i samo istina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

 • Za ta ne znam to i ne postoji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  "asni izuzetak" koji potvruje pravilo. . . . . . . . . . . . . . . .87

  Sloba za Vensa, SPC i Babi protiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

  Poetak kraja sna o Velikoj Srbiji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

  ta bi Sloba bez srpske intelektualne elite. . . . . . . . . . . . .100

  Vladika Atanasije Jevti sam protiv svih. . . . . . . . . . . . . 103

  utanje i prikrivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

  Titoisti brane pravoslavlje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

  Hiljadu i jedna sarajevska no. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

  uvari srpskog obraza i due. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

  Uz "tomahavk" sve se moe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

  Siroti vladika Atanasije Jevti .................... ...126

  ampanjac se toio kada su proterivani Muslimani. . . . . . . 128

  Svi su krivi i niko nije kriv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..133

  Vladika Artemije poduava patrijarha Pavla (I deo) 135

  Ima li vlasti da nije od Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

  Zbunjeni patrijarh i zbunjeni episkopi. . . . . . . . . . . . . . . . . 143

  Vladika Artemije poduava patrijarha Pavla (II deo) ... . .. .146

  Braa u Hristu smenjuju mitropolita Jovana. . . . . . . . . . . . .149

  Mitropolit Jovan smenjuje brau u Hristu ............ 156

  Dobri momci i loi momci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

  Od izvora dva putia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

  Jastrebovi i golubovi u Srpskoj crkvi. . . . . . . . . . . . . . . . .172

  Kad episkopi zaguslaju ............... , ................... 175

  Ko bre bei - pastiri il' stado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .181

  Ratni izvetaj vladike slavonskog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

  Da li napustiti stado ili livadu.191

  Srpska crkva i nasilje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

  Postoji li pravedan rat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

  Sveteni maonosci i mitraljesci204

  Kada je ubijanje dostojno pohvale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

  Gde to Isus i apostoli hvale ubijanje. . . . . . . . . . . . . . . . ..213

  Koga su ubili Isus Hrist i apostoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

  Teolozi sputaju nebo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223

  Granice Crkve teku granicama drave. . . . . . . . . . . . . . . 226

  Kada, koga, zato i kako treba da ubije pravoslavni

  Srbin. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228

 • Poroni vladika i svetenici materijalisti...233

  Stado pastirima vie ne veruje...239

  U ta je sve duvao mitropolit Amfilohije ...... ,...241

  Srbi umorni od guslanja.................... ...245

  Izvori podataka...247

  Knjigu preporuuje

  Ivan olovi

  MILORAD TOMANI

  SRPSKA CRKVA U RATU

  I RATOVI U NJOJ

 • Medijska knjiara Krug

  Beograd, 2001.

 • CIP - Katalogizacija u publikaciji

  Narodna biblioteka Srbije, Beograd

  322 (497.1) "1990/2000"

  TOMANI, Milorad

  Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj /

  Milorad Tomani. - Beograd: Medijska knjiara Krug,

  2001. (Beograd: Standard 2). 251 str. ; 24 cm

  Tira 1000. - Napomene i bibliografske

  reference uz tekst.

  ISBN 86-83523-01-2

  281.961 "1990/2000"

  323 (497.1) "1981/2000"

  355.426 (497.1) "1991/1995"

  a) Srpska pravoslavna crkva - 1990-2000

  b) Graanski rat - Jugoslavija - 1991-1995

  c) Jugoslavija - Politike prilike - 1981-2000

 • ID=93121292

  Milorad Tomani

  Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj

  izdava:

  Medijska knjiara Krug

  Beograd, Makedonska 5

  tel: 33-43-225/325, fax: 33-43-420

  e-mail: book@mediacenter.org.yu

  za izdavaa i urednik:

  orde Stojanovi

  lektor:

  ivana Rakovi

  dizajn:

  kart

  tampa:

  Standard 2

  Beli potok

  tira:

  1.000 kom.

 • "A to gleda trun u oku brata svoga, a u svome oku grede ne primeuje? Ili kako

  e rei svome bratu: pusti da izvadim trun iz tvoga oka, a gle, greda u oku tvome?

  Licemere, izvadi prvo gredu iz svoga oka, pa e tada gledati da izvadi trun iz oka

  brata svoga (Mt. 7, 3-5)."

 • Sadraj

  Predgovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Novi srpski poredak. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 7

  Srpski trolatini cvet smrtonosno opojnog mirisa. . . . . . . 10

  Koalicija bivih komunista i buduih episkopa. . . . . . . . . 13

  Crkvena estrada hvali Slobodana Miloevia. . . . . . . . . . . 19

  Kosovski i tevtonski vitezovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

  Kratkotrajna crkveno-dravna idila. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Patrijarh srpski iz devetog kruga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  Studentski zviduci i aplauzi patrijarhu Pavlu. . . . . . . . . . 33

  Za Slobu nejedinstveni, za rat jedinstveni. . . . . . . . . . . . . 37

  Iskopavanje starih rtava i ukopavanje novih. . . . . . . . . . 40

  Slinost izmeu Adolfa Hitlera i svetoga Save. . . . . . . . . 44

  '' ne moemo da vam oprostimo ako nas prisilite

  da vas ubijamo"54

  Opasne akademske igrarije..58

  Srpski patrijarh poduava britanskog lorda ......... 64

  Treeg, ipak, ima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

  Ko je koga naterao na zajedniki ivot. . . . . . . . . . . . . . . .68

  Ko s kim ne moe da ivi. . . ...70

  Ko je morao da shvati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

  Civilizovana integracija u "novu NDH'................. 72

  Zemlja se i produila i proirila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  Individualna odgovornost - kolektivna mrnja. . . . . . . . . .74

  Konzervans zvani Boija re o........................... 76

  Srbi kao veleposednici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

  Istina, istina, i samo istina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

  Za ta ne znam to i ne postoji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  "asni izuzetak" koji potvruje pravilo. . . . . . . . . . . . . . . .87

  Sloba za Vensa, SPC i Babi protiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

  Poetak kraja sna o Velikoj Srbiji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

  ta bi Sloba bez srpske intelektualne elite. . . . . . . . . . . . .100

  Vladika Atanasije Jevti sam protiv svih. . . . . . . . . . . . . 103

  utanje i prikrivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

 • Titoisti brane pravoslavlje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

  Hiljadu i jedna sarajevska no. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

  uvari srpskog obraza i due. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

  Uz "tomahavk" sve se moe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

  Siroti vladika Atanasije Jevti .................... ...126

  ampanjac se toio kada su proterivani Muslimani. . . . . . . 128

  Svi su krivi i niko nije kriv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..133

  Vladika Artemije poduava patrijarha Pavla (I deo) 135

  Ima li vlasti da nije od Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

  Zbunjeni patrijarh i zbunjeni episkopi. . . . . . . . . . . . . . . . . 143

  Vladika Artemije poduava patrijarha Pavla (II deo) ... . .. .146

  Braa u Hristu smenjuju mitropolita Jovana. . . . . . . . . . . . .149

  Mitropolit Jovan smenjuje brau u Hristu ............ 156

  Dobri momci i loi momci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

  Od izvora dva putia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

  Jastrebovi i golubovi u Srpskoj crkvi. . . . . . . . . . . . . . . . .172

  Kad episkopi zaguslaju ............... , ................... 175

  Ko bre bei - pastiri il' stado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .181

  Ratni izvetaj vladike slavonskog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

  Da li napustiti stado ili livadu.191

  Srpska crkva i nasilje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

  Postoji li pravedan rat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

  Sveteni maonosci i mitraljesci204

  Kada je ubijanje dostojno pohvale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

  Gde to Isus i apostoli hvale ubijanje. . . . . . . . . . . . . . . . ..213

  Koga su ubili Isus Hrist i apostoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

  Teolozi sputaju nebo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223

  Granice Crkve teku granicama drave. . . . . . . . . . . . . . . 226

  Kada, koga, zato i kako treba da ubije pravoslavni

  Srbin. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228

  Poroni vladika i svetenici materijalisti...233

  Stado pastirima vie ne veruje...239

  U ta je sve duvao mitropolit Amfilohije ...... ,...241

  Srbi umorni od guslanja.................... ...245

  Izvori podataka...247

 • Predgovor

  Na samom poetku rada na ovoj knjizi, dok je sve jo bilo u fazi prikupljanja

  podataka i prvih razmiljanja o njenom moguem izgledu, imao sam elju da to

  bude jedan hronoloki i to celovitiji prikaz veine deavanja na prostorima bive

  SFRJ tokom poslednje dve decenije XX veka. Ubrzo sam, meutim, shvatio da je

  moja elja, nalik elji onih koji su pokuali da naprave Veliku Srbiju, neostvariva.

  itava menaerija likova koji su se ko zna odakle pojavili i godinama tutnjali javnom

  scenom Srbije, a posebno gomila izgovorenih gluposti u tom periodu, naterali su me

  da se, ba kao i borci za Veliku Srbiju, spustim na zemlju i budem mnogo skromniji

  u svojim namerama. Postalo mi je jasno da je to ogroman posao koji zahteva timski

  rad iz kojeg bi proizala vietomna enciklopedija srpskog zanosa, ludila i stradanja

  tokom 80-ih i 90-ih godina. Zato sam se opredelio za samo jedan segment, jednu

  kariku lanca koji je bio obmotan oko vrata srpskog naroda i koji ga je polako, ali

  sasvim sigurno davio. Ta karika bili su "ljudi u crnom", tj. episkopi i svetenstvo

  Srpske pravoslavne crkve. (Naravno, ne svi, ali svakako ogromna veina.)

  Za njih sam se odluio bez mnogo dvoumljenja. Ve posle prvih proitanih

  stranica crkvene tampe oni su postali moji apsolutni favoriti. Proveo sam sate i

  sate u patrijarijskoj biblioteci itajui crkvene novine, asopise, slubene glasnike, i

  sve vie otkrivajui da ispod tih crnih mantija kucaju estoka i strasna srca koja bi

  mogli poeleti i oni najei i najstrasniji momci. Ali, iako su "glavni junaci" ove

  knjige prvenstveno pojedini velikodostojnici SPC, bilo je neizbeno da se panja

  posveti i drugim ljudima ije je glavno oruje re, onima koji su uz srpske episkope

  bili vodei konstruktori graevine zvane Velika Srbija. Graevine koju e Srbi

  pokuati da podignu pod rukovodstvom Slobodana Miloevia i koja e im se na

  kraju sruiti na glavu.

  Naravno, osim ljudi, za ovu knjigu vane su i ideje, rei koje su ti ljudi upuivali

  svom nesrenom srpskom narodu. Mada mnogi misle drugaije, trebalo je uloiti

  veliki napor da se Srbi uvere u ispravnost svega onoga to su neki pripadnici

  njihovog roda inili tokom ratnih 90-ih godina. Trebalo je srpski narod ubediti da je

 • uvek vodio odbrambene i pravedne ratove koji su uvek zapoinjali oni drugi. Nije

  bilo nimalo lako navesti jednog obinog, prosenog oveka da iz mirnog porodinog

  ivota ode na ratite i pone da ubija. I da jo poveruje da je sravnjivanje Vukovara

  sa zemljom i dranje Sarajeva u opsadi vic od hiljadu dana bogougodno delo

  srpskih pravednika. Za sve to bila je neophodna dobro razraena ideologija. Inae,

  da je nije bilo, odnos veine Srba prema svemu to se deavalo tokom 90-ih godina

  verovatno bi bio sasvim drugaiji. Ili, kako to kae sociolog Leo Kuper: "Bar kada

  dejstvuju zajedno, izvriocima genocida potrebna je neka ideologija kako bi dali

  legitimitet svome ponaanju, jer bi se bez nje morali i sami i meusobno videti

  onakvima kakvi u stvari jesu - obini lopovi i ubice.'"

  A kada je srpski narod, i pored silnog truda svojih umnih prvaka, doiveo jedan

  od najveih poraza i padova u istoriji, trebalo ga je ubediti da je to opet znak

  njegove posebnosti i pravednosti. Mitropolit Amfilohije, na primer, govorio je: "Hoe

  Bog neto veliko od ovog naroda im ga stavlja uiu svetskih zbivanja." Slinost

  ovih mitropolitovih rei sa porukama koje su Nemci pre i tokom II svetskog rata

  dobijali od svojih voa moda je sasvim sluajna. (I sa Nemcima je Promisao imala

  neke posebne namere, jer i oni su sredinom XX veka bili stavljeni u centar svetskih

  zbivanja, ba kao i Srbi na kraju tog istog veka.) Moda je sluajna i slinost u

  odnosu srpskih i nemakih voa prema pripadnicima svojih naroda. Taj odnos

  najbolje su izraavale dve teoreme koje je uspostavio Jozef Paul Gebels, Hitlerov

  ministar za propagandu i prosveivanje narodnih masa, a koje su glasile: "Kaete li

  la dovoljno puta i zatim je ponavljate, ljudi mogu poeti verovati u nju" i "Obian

  svet je uglavnom primitivniji nego to moemo zamisliti. Propaganda uvek mora biti

  jednostavna i imati mogunost ponavljanja".' Ali, da li je sluajna i identina

  sudbina srpskog i nemakog naroda koji su preiveli velika stradanja priinivi

  pripadnicima drugih naroda jo vea? Pokuaj da odgovorimo na to pitanje jedan je

  od osnovnih motiva ove knjige.

  Novi...

Recommended

View more >