of 63 /63
Srednjoegipatski jezik i pismo Kristina Šekrst 9 . predavanje ( 16 . svibnja 201 8 .)

Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi...

Page 1: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Srednjoegipatski jezik i pismo

Kristina Šekrst

9. predavanje (16. svibnja 2018.)

Page 2: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Ponavljanje

Page 3: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Sažetak gramatike

• sufiksne konjugacije– sDm.in.f – pretprošla radnja

– sDm.xr.f – nužna radnja

– sDm.kA.f – predbuduća radnja

• stativ– osim po atipičnim sufiksima, prepoznajemo ga beziznimno po tome

što subjekt stativa stoji ispred glagola

– odmak od kanonskoga reda riječi

• imperativ– jednak korijenu, specijalni imperativi kao od rdi – imi– negira se sa m

• pasiv– sufiks w na korijen koji često nestaje

– sufiks .tw

3

Page 4: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Gramatika

Page 5: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Particip

• prijelazna vrsta riječi – u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove

• s obzirom na to da su pridjevi, tako se i ponašaju!

• uzmemo glagol i dodajemo mu, ako je potrebno, pridjevske nastavke, tj. imenske:– zA mr = "sin koji voli" = "voleći sin"

– zA.t mr.t = "kći koja voli" = "voleća kći"

– zA.w mr.w = "sinovi koji vole" = "voleći sinovi"

– zA.wt mr.wt = "kćeri koje vole" = "voleće kćeri"

5

Page 6: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Participi

(za one koji žele znati više)

• u najužemu značenju to su pridjevi izvedeni iz

glagola

• izvorno su i hrv. participi bili pridjevi

– danas se to čuva rubno u nekim participima (npr.

ležati – ležeći (policajac))

– pravi su pridjevi participi perfekta pasivni (glagolski

pridjev trpni): bačen, dignut, gledan, uzet, poznat,

nošen itd.

• npr.pjevajuća (djevojka) i pjevana (pjesma)

– parafrazirano "djevojka koja pjeva" i "pjesma koja je

pjevana"6

Page 7: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Particip prezenta: primjeri

• sn Dd = "brat koji govori"

• sn.w Dd.w = "braća koja govore"

• sn.t Dd.t = "sestra koja govori"

• sn.wt Dd.wt = "sestre koje govore"

• kod neživih agenasa najčešće kao pasivni

particip:

– mAa.t Dd.t = "izrečena istina"

7

Page 8: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Kauzativ

• subjekt uzrokuje da drugi subjekt (koji

njemu postaje objekt) vrši neku radnju

• "činiti da X čini Y"

– npr. "on čini da Iva radi", "on čini da Šimun

svira"

– može biti i izrečeno zasebnim riječima, tj. od

različitoga korijena, npr. "ubiti" = "činiti da tko

umre"

8

Page 9: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Kauzativ

• tako i u egipatskome tvorimo kauzativ od istoga korijena

• prefiks s prije glagola!

– prvi prefiks dosad!

• npr. qbb = "hladiti se", sqbb = kauzativ, "ohladiti (što)"

• npr. xpr = "postati", sxpr = "činiti da postane" = "stvoriti"

9

Page 10: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Priča o brodolomcu

Page 11: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Prijevod (1. – 20.)

Govorio je odličan poslanik.

Neka si zadovoljan, o vladaru, stigli smo kući.

Jarbol je postavljen, sidrište je privezano."

Uže je bačeno na zemlju.

Hvala je dana, bog je slavljen.

Svaki čovjek grli svojega sudruga.

Naša posada vratila se i sigurna je bez gubitka za našu ekspediciju.

Dostigli smo kraj Wawata i prošli smo Bigu.

Vratili smo se u miru/sigurno.

Zemlja naša: dostigli smo je.

Slušaj me, o vladaru, ja sam slobodan od pretjerivanja.

Operi se, stavi vodu na svoje prste, onda odgovaraj.

Kad si oslovljen, odgovaraj kralju iskreno (sa srcem u svojoj ruci).

Odgovaraj bez zastajkivanja.

Govor/jezik čovjeka – spašava ga.

Govor njegov – daje mu zadovoljstvo.

Čini kako želiš.

11

Page 12: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

swrD pw Dd n.k

• wrD = "umoriti se"

• koji je oblik swrD?

• predikat (kauzativ) – prezentativna čestica –infinitiv – dativni objekt

• dosl. "to čini umornim – govorenje/govoriti tebi"

• "Umara/naporno je razgovarati s tobom."

12

Page 13: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

sDd.i rf n.k mit.t iryxpr.w m-a.i Ds.i

• rf = čestica, "neka ti ispričam", "hajde"

• mit.t = sličnost, supstantivirani pridjev/prilog "slično"

• xpr = "dogoditi se"

• iry = nisba prijedloga r, u značenju "to što se..."

• m-a = dosl. "u ruci", fig. "pod kontrolom"

• Dz = povratna zamjenica, "sebe" (inače Ds u srednjoegip.)

• prezenti često imaju futursko značenje

• koji je oblik sDD?

• predikat (pz. 1. sg. kauzativ) – čestica - dat. objekt – objekt – pridjev –predikat (stat. 3. sg.) – čestica (1. sg.) – refleksivna zamjenica (1. sg.)

• dosl. "činit ću govoriti tebi slično tomu što se dogodilo pod mojom kontrolom."

• "Ispričat ću ti (nešto) slično što mi se dogodilo."

13

Page 14: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Sm.kw r biA n ity

• biA = "rudnik"

• ity = "vladar"

• ovdje je glagol u stativu, kad bismo preveli kao stativ, značilo bi da je družina još ondje i na putu i da je to rezultat radnje, no kontekst nam bolje govori da prevedemo i shvatimo samo kao perfekt

• predikat (stativ) – prijedložna fraza – genitivna veza (ili dativ)

• "Otišao sam u vladarski rudnik."

14

Page 15: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

hA.kw r wAD-wr m dp.t

• hA = "otići"

• wAD-wr = "more" (dosl. "veliko zeleno")

• dp.t = "brod"

• predikat (stativ 1. sg.) – prijedložna fraza –prijedložna fraza

• "Otišao sam na more brodom."– podsjetite se: u hrvatskome uz instrumental

sredstva ne ide prijedlog s

15

Page 16: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Analiza zadaće (prijevod)

Priča o brodolomcu

Page 17: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

2. Prevedite fragment Priče o brodolomcu. Odijelite riječi u

hijeroglifskome tekstu, gramatički analizirajte i prevedite.

• tekst počinje u trenutku kad zmija razgovara s brodolomcem i priča mu svoju priču

• izvađene su riječi u transliteraciji, trebate ih prepoznati u hijeroglifskome tekstu i razdvojiti

• analizirajte prvo glagolska vremena, pamtite redoslijed riječi i vrste rečenica, a onda tek si prevedite tekst!

17

Page 18: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

km.n.n HfAw 77 m ms.w-i Hnasnw.w-i

• km = "biti (ukupno)" (npr. u kući nas je bilo

četvero)

• ms = "dijete"

• snw = "rođak"

• m ovdje istoga značenja kao Hna

• PRED. (pf. 1. pl.) – SUBJ. – PP – PP

• "Bilo (nas) je 77 zmija s mojom djecom i s

mojim rođacima."

18

Page 19: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

nn sxA.i n.k zA.t ktt.tin.t n.i m sSA

• sxAw = "spomenuti", "prisjetiti se"

• ktt = "malen", "mlad"

• in = "donesen" (od ini = "donijeti")

• sSa = "molitva"

• m ovdje kao "zbog"

• NEG – PRED – DAT – OBJ (s atr.) – DAT – PP

• "Neću ti spomenuti malu kćer, donesenu mi zbog molitve."

19

Page 20: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

aHa.n sbA hA.w

• aHa.n = čestica (partikula), "onda"– zapravo okamenjeni perfekt glagola aHa = "stajati",

dosl. "stajalo je (tada da...)"

• sbA = "zvijezda"

• hAi = "pasti"– koje je ovo vrijeme sbA hA.w? kako znate i bez

nastavaka?

– stativ! znamo jer je subjekt prije predikata!

• PART – SUBJ – PRED (stat. 3. sg.)

• "Onda je zvijezda pala."

20

Page 21: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

pr.n nA m xt m-a.f

• pri = "ići"

• xt = "vatra"

• m-a = "zbog" (ovdje sa suf. zamj. "zbog toga")

• PRED (pf. 3. pl.) – SUBJ (pok. zamj.) – PP – PP

• "Išli su oni u vatru zbog toga (zbog pada zvijezde).

21

Page 22: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

xpr.n rs ny wi Hna.sn

• xpr = "dogoditi se"

• rs = čestica, ne prevodimo obično, može ovdje kao "kad"

• nema glagola "biti" ovdje pa shvatiti rs nykao "kad nije bilo..."

• PRED – PART – NEG – OBJ – PP

• "Dogodilo se kad mene nije (bilo) s njima."

22

Page 23: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

aHa.n.i mwt.kw n.sngm.n.i st m XAy.t wa.t

• aHa.n.i = "onda (sam ja)"

• mwt = "umrijeti"

• n ovdje "za"

• druga rečenica zavisna "kad sam..."

• gm = "naći"

• st ovdje kao "njih"

• m kao "kao"

• XAy.t = "hrpa trupala"

• wa = "jedan"

• PART – PRED (stat. 1. sg.) – DAT, PRED (pf. 1. sg.) – OBJ – PP (gen.)

• "Onda sam ja umro za njih kad sam ih našao kao jednu hrpu trupala."

23

Page 24: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

ir qnn.krwD ib-k

• ir = "ako"

• qnn = "biti hrabar"

• rwD = "čvrst", "postojan"

• PART – PRED (pz./konj. 2. sg.) – PRED

(pridjevski) – SUBJ (posv. 2. sg.)

• "Ako si hrabar, tvoje je srce čvrsto."

24

Page 25: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

mH.k qni.k m Xrd.w-ksn.k Hm.t-k mA.k pr-k

• mH = "doći k cilju", "završiti"

• qni = "zagrliti"

• Xrd = "dijete"

• sn = "poljubiti"

• Hm.t = "žena", "supruga"

• mAA = "vidjeti"

• prevedite sve prezente kao konjunktive, budućnošću

• PRED (konj. 2. sg.) – PRED (konj. 2. sg.) – PP (posv. 2. sg.), PRED (konj. 2. sg.) – OBJ (posv. 2. sg.) – PRED (konj. 2. sg.) – OBJ (posv. 2. sg.)

• "Doći ćeš k cilju. Zagrlit ćeš se sa svojom djecom. Poljubit ćeš svoju ženu. Vidjet ćeš svoju kuću."

25

Page 26: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

nfr st r ix.t nb.t

• st = "to" (subjekt ovdje)

• r komparativno "nego"

• ix = "stvar"

• PRED (pridjevski) – SUBJ – PP

• "To je bolje nego svaka stvar."

26

Page 27: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Hufu i čarobnjaci

Page 28: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Westcarov papirus

• tekst s pet priča o čudima koja čine

čarobnjaci i svećenici

• priče se pričaju na dvoru faraona Hufua

(Keops, xw(i).f w(i) = "štiti me")

• priča se obično naziva Hufu i čarobnjaci ili

Priča o kralju Hufuu/Keopsu i njegovu

dvoru

28

Page 29: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Hufu i čarobnjaci

• 1. priča– Hufu zapovijeda da se prinesu žrtve kralju Đoseru

– priča je Hufuov sin, nedostaje zaključak

• 2. priča– priča je Hufuov sin Hafra (Kefren, xa(i).f Ra =

"prikazuje se kao Ra"), vrijeme radnje prije vladavine Hufua

– kraljev službenik saznaje ga žena vara te stvara voštanoga krokodila i začara ga da oživi čim dodirne vodu

– nalaže da ga bace u paru čim mu se žena nađe s ljubavnikom te krokodil hvata ljubavnika, a na kraju je i žena bačena u rijeku

29

Page 30: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Hufu i čarobnjaci

• 3. priča– priča drugi kraljev sin, vrijeme vladavine njegova djeda Sneferua

– kralju je dosadno te ga savjetuju da skupi žene i s njima plovi po jezeru

– jedna žena gubi ogrlicu od malahita, koja je toliko dragocjena da ne želi nikakvu kompenzaciju dok joj se ne vrati te ne želi veslati s kraljem, a ni druge djevojke

– kralj jadikuje, a čarobnjak razdvoji vodu, uzme amulet i vraća ga

• 4. priča– priča je treći faraonov sin

– jedan čarobnjak Đedi može pripitomiti lavove, odsijecati životinjama glave i vraćati ih nazad te zna mnoge tajne

– Hufu je intrigiran i poziva ga na dvor te on demonstrira svoje vještine

– Đedi proriče kako će žena Redeđet roditi buduća tri kralja

30

Page 31: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Hufu i čarobnjaci

• 5. priča– žena Redeđet rađa tri sina

– Ra naređuje bogovima da joj pomognu te se oni maskiraju kao glazbenici i dolaze joj pomoći pri porodu

– rađaju se tri sina, a Redeđetina sluškinja svađa se s njom te bježi nakon što je dobila batine i zavjetuje se reći Hufuu što se dogodilo

– putem sretne brata i kaže mu priču, a on je istuče te ona odlazi po vodu, no ubija je krokodil

– brat odlazi Redeđet i počinje joj pričati, a ona je tužna zbog služavkine smrti

– papirus se prekida

31

Page 32: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Kasnoegipatski jezik: fonologija

• u fonologiji su česte depalatalizacije

– T postaje t

– D postaje d

– često se miješaju s i z

• odbacuju se slabi suglasnici A, w, y te često

i ženski nastavak .t– prestanak izgovora – glotalni zatvor

32

Page 33: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Kasnoegipatski jezik:

morfologija i sintaksa

• analitički jezik, više ne sintetički

– više različitih oblika umjesto dodavanja nastavaka

– npr. hrv. oblik perfekta (radio je, radit ću) analitički je,

dok su prezent ili aorist sintetički (radi-m, radi-h)

• ženski rod često gubi plural i izjednačava se s

muškim pluralom .w– razlika samo u članu

33

Page 34: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Kasnoegipatski jezik: članovi

• razvili su se iz pokaznih zamjenica– česta tipološka pojava u jezicima svijeta (npr.

romanski jezici)

• pA za m.– npr. pA sn = "brat"

• tA za f.– npr. tA sn.t = "sestra"

– moguće i tA sn, već se po članu vidi da je ženski rod

• nA za plural, često s genitivnom vezom– npr. nA n sn.w = "braća", nA n sn.wt = "sestre"

– ili samo nA sn.w(t)

34

Page 35: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Prevedite prvi fragment Hufua i

čarobnjaka.

• fragment 2. priče

• kraljev službenik saznaje da ga žena vara

te stvara voštanoga krokodila

• krokodil će oživjeti čim dodirne vodu kad

se žena s ljubavnikom nađe blizu bazena

• razdijelite riječi u hijeroglifskome tekstu,

gramatički analizirajte i prevedite!

35

Page 36: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

aHa.n rdi.n.f sw n pA Hry-prDd.n.f n.f

• muž saznaje da ga žena vara

• stvara krokodila od voska, na njega se odnosi obj. zamj.

• aHa.n = "onda"

• Hry-pr = "čuvar kuće"

• koji je oblik Hry, kako bismo ga doslovno preveli?– "koji je iznad", nisba-pridjev prijedloga Hr

• čestica – predikat (pf 3. sg.) – objektna zamjenica –dativna veza – predikat (pf. 3. sg.) – dativna zamjenica

• "Onda ga je on dao čuvaru kuće, rekao mu je:"

36

Page 37: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

ir m-xt hA.w nDs r pA S

• ir = "kao", tako"– pogledajte hijeroglifski tekst – zasebni su fonogrami,

to nije ir = "činiti" kao oko niti ir = "otići" kao noge

• m-xt = "nakon", "poslije"

• nDs = "pučanin"

• S = "bazen"

• hAi = "spustiti se", "sići"– srednjoegipatski pasiv, prevest ćemo aktivno

• veznici – predikat – subjekt – prijedložna veza

• "Nakon što se pučanin spusti u bazen..."

37

Page 38: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

mi n.t-a-f n(y).t ra nb

• mi = "kao"

• nt-a = "običaj", "rutina"

• ra = "sunce", "dan"

• prijedložna veza – genitivna veza

• dosl. "kao što je običaj njegov od svakoga dana"

• "...kao što mu je dnevni običaj..."

38

Page 39: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

kA.k xA.k pA msH r-sA.f

• kA = "onda"

• xAa = "baciti"

• msH = "krokodil"

• r-sA = "za" (kim/čim), "na" (koga/što)

• veznik – predikat – objekt – prijedložna veza

• "Nakon što se pučanin spusti u bazen, kao što mu je dnevni običaj..."

• "...onda baci krokodila za njim."

39

Page 40: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

SAs pw ir.n Hry-pr

• SAs pw = "onda"

• Hry-pr = "čuvar"

• ir = "otići"

• veznici – predikat (pf. 3. sg.) – subjekt

• "Onda je čuvar otišao."

40

Page 41: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

it.n.f pA msH n(y) mnH m-a.f

• it = "uzeti"

– u tekstu depalatalizirano (kasnoegip.)

• mnH = "vosak"

• m-a = "s(a)"

• predikat – objekt – genitivna veza – prijedlog

• dosl. "Uzeo je krokodila od voska s njime."

• "Uzeo je voštanoga krokodila sa sobom."

41

Page 42: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Prevedite drugi fragment Hufua i

čarobnjaka.

• fragment 4. priče

• čarobnjak Đedi na dvoru demonstrira

svoje vještine i premješta glave

životinjama

• razdijelite riječi u hijeroglifskome tekstu,

gramatički analizirajte i prevedite!

42

Page 43: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

aHa.n in(w) n.f smn wDa tp-f

• aHa.n = "onda"

• ini = "donijeti"

• smn = "guska"

• wDa = "odsjeći"

• predikati su u srednjoegipatskome pasivu!– ne vidi se u hijeroglifskome tekstu, prepoznaje se po kontekstu, a w je

ispalo kao slabi glas

– ne može biti stativ, zašto?• zbog poretka riječi!

• veznik - predikat (pasiv 3. sg.) – dativni objekt (3. sg. m.) – subjekt –predikat (pasiv 3. sg.) – subjekt (posv. 3. sg. m.)

• "Onda mu je donesena guska i odsječena joj je glava."

43

Page 44: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

aHa rDi pA smn r gbA imnty n(y)wAxy

• aHa.n = "onda"

• gbA = "strana"

• smn = "guska"

• imnty = "zapadni", "desni"

• wAhy = "dvorana"

• opet pasiv u glagolu

• veznik – predikat (pasiv 3. sg.) – subjekt (s članom) – prijedložna fraza – genitivna veza

• "Onda je guska postavljena na desnu stranu dvorane."

44

Page 45: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

DADA-f r gbA iAbty n(y) wAxy

• DAdA = "glava"

• gbA = "strana"

• iAbty = "istočni", "lijevi"

• wAhy = "dvorana"

• isti predikat rdi u pasivu

• predikat u pasivu – subjekt – prijedložna fraza –genitivna veza

• "....a glava na lijevu stranu dvorane."

45

Page 46: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

aHa.n Dd.n +di Dd.t-f m HqA

• aHa.n = "onda"

• Đedi kao protagonist

• Dd.t = "riječ", "izreka", "govor"• zapravo particip glagola koji je postao imenica

• HqA = "magija"

• veznik – predikat (pf. 3. sg.) – subjekt – objekt

(posv. 3. sg.) – prijedložna fraza

• "Onda je Đedi rekao magičan govor."

46

Page 47: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

wn.in pA smn aHa(.w)Hr HbAbA DADA-f m-mit.t

• wnn = "postati"

• aHa = "ustati"

• smn = "guska"

• DADA = "glava"

• HbAbA = "gegati se", "tresti (glavu)"

• m-mit.t = "na isti način", "isto"

• sufiksna konjugacija s in– konstrukcija wnn = "biti" zajedno s glagolom aHa u stativu značit će doslovno

"postala je stajati" = "ustala je"

– kako znate da je stativ, čak i da nema .w?• zbog konstrukcije subjekt-stativ!

• prepoznajte konstrukciju Hr HbAbA!– pseudoverbal - progresiv

• predikat (suf. konjugacija 3. sg. m.) – subjekt – predikat (stativ 3. sg. m.) – progresiv – objekt (posv. 3. sg. m.) – prilog

• "Ustala je guska tresući svoju glavu na isti način."

47

Page 48: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

xr-m-xt spr.f wa r wa

• Hr m-xt = "nakon što", "pošto"

• pri = "ići"

• wa = "jedan" (odnosi se na dijelove, drugi se waodnosi na drugi dio)

• r ovdje kao "prema"

• nastavak u idućoj rečenici!

• veznik – predikat (kauzativ 3. sg. m.) – subjekti

• "Nakon što je učinio da ide jedan prema drugome..."

48

Page 49: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

aHa.n pA smn aHa(.w) Hr gAgA

• nastavak prethodne rečenice!

• aHa = "ustati"

• koji je to oblik? kako znate sigurno?

• gAgA = "gakati" (onomatopejski)

• prepoznati konstrukciju Hr gAgA!

• veznik - subjekt (s članom) – predikat (stativ 3. sg.) – pseudoverbal (progresiv)

• "...onda je guska ustala gačući."

49

Page 50: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Analiza zadaće

Page 51: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

1. Gramatičke vježbe: prevedite rečenice s pasivom, imperativom i

stativom. Koristite se rječnikom glagola i rječnikom uz zadaće.

Posebno je naznačeno, s obzirom na različite mogućnosti

prijevoda, kad se želi da se provježba stativ. Pazite na negacije!

1. Daj mi pet!

2. Maslina je neobrana.

3. Pričaj mi o ljubavi.

4. Tata, kupi mi auto.

5. Ne pitaj me noćas ništa.

6. Srušilo se (stativ) sve.

7. Kad je voljena, žena zna.

1. imi n.i 5

2. ny stp.n.tw Ddtw

3. Dd n.i m mrt

4. it, in n.i wrry.t

5. m Sn wi nb grH pn

6. nb HD(.w)

7. htf mr.n.tw.s, rx z.t

51

Page 52: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Zadaća

Page 53: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

1. Prevedite fragment Hufua i čarobnjaka. Gramatički

analizirajte, razdijelite riječi u hijeroglifima i prevedite!

• tekst je iz 4 priče Hufua i čarobnjaka

• manifestiraju se moći čarobnjaka Đedija i

govori se što sve može – koje su mu

glavne moći nad ljudima i nad životinjama

te koja znanja ima

53

Page 54: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Hufu i čarobnjaci (fragment 3)

• Dd.in zA-nswt ¡r-Dd-f iw wn nDs ©di rn-

• -f Hms.f m ©d-¤nfrw mAa-xrw

• iw.f m nDs n(y) rnp.t 110

• iw.f Hr wnm t 500, rmn n(y) iH m iwf

• Hna swr Hnq.t dz 100 r-mn-m hrw pn

• iw.f rx(.w) Tz tp Hsq

• iw.f rx(.w) rDt Sm mAi Hr-sA.f sSd-f Hr tA

• iw.f rx(.w) Tnw ipA.wt n(y).(w)t wn.t n(y).t ©Hwty

54

Page 55: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Dd.in zA-nswt ¡r-Dd-f

• Hr-Dd-f = Horđedef, ime

• sufiksna konjugacija, prevesti perfektom

55

Page 56: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

iw wn nDs ©di rn-fHms.f m ©d-¤nfrw mAa-xrw

• tri rečenice

• nDs = "seljak"

• Ddi = Đedi, ime

• Ddi rn-f isto kao Ddi pw rn-f• Hmsi ovdje kao "živjeti", "stanovati"

• ©d-¤nfrw = Đed-Snofru, ime mjesta

• mAa-xrw = "kojega je riječ istinita"

56

Page 57: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

iw.f m nDs n(y) rnp.t 110

• nDs = "seljak"

• rnp.t = "godina"

• m se obično rabi kao predikacija uz zanimanja

– npr. kao u starijemu hrvatskome (ili modernome

ruskome) instrumental: bio je učiteljem

– npr. kao hrv. prijedlog kao: radio je kao učitelj

– zapravo ga i ne moramo prevoditi, samo označava

zanimanje, bavljenje

57

Page 58: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

iw.f Hr wnm t 500, rmn n(y) iH m iwf

• progresiv, prevesti kao prezent

• t = "kruh"

• rmn = "plećka"

• iH = "govedina"

• m ovdje kao "kao"

• iwf = "meso"

58

Page 59: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Hna swr Hnq.t dz 100 r-mn-m hrw pn

• Hna ovdje kao veznik

• dz = "vrč"

• Hnq.t = "pivo"

• shvatiti kao ds Hnq.t i direktni genitiv

• r-mn-m = "sve do"

• hrw = "dan"

59

Page 60: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

iw.f rx(.w) Tz tp Hsq

• koje je rx.w vrijeme (subjekt je dan u

čestici!)?

– prevedite ga prezentom ipak zbog konteksta

• Tz = "sastaviti", "sjediniti", "popraviti"

• tp = "glava"

• Hsq = "odsječen", "slomljen"

60

Page 61: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

iw.f rx(.w) rDt Sm mAi Hr-sA.fsSd-f Hr tA

• drugu rečenicu kao nastavak na prvu: ...da

+ predikat

• treća rečenica kao opis, "s..."

• rDi ovdje kao "činiti"

• mAi = "lav"

• Hr-sA = "iza"

• sSd = "povodac"

61

Page 62: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

iw.f rx(.w) Tnw ipA.wt n(y).(w)t wn.t n(y).t ©Hwty

• Tnw = "broj"

• ipA.t = "sveta soba"

• wn.t = "svetište"

• ©Hwty = Đehuti, ime – bog Toth

62

Page 63: Srednjoegipatski jezik i pismo - WordPress.com...Particip • prijelazna vrsta riječi –u osnovi pridjevi izvedeni iz glagolske osnove • s obzirom na to da su pridjevi, tako se

Hvala na pažnji

63