of 84/84
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI STANKA VRAZA 15, VINKOVCI KLASA: 602-03/14-01/01 URBROJ: 2188-49-01-14- Vinkovci, 30.09.2014. Temeljem članka 44. Statuta Srednje strukovne škole Vinkovci, Školski odbor na svojoj sjednici 30.09.2014. donio je ODLUKU prihvaća se GODIŠNJI PLAN RADA za školsku godinu 2014./2015. Predsjednica Školskog odbora: Tatjana Alerić, prof.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI STANKA VRAZA 15, …ss-strukovna-vk.skole.hr/upload/ss-strukovna-vk/images/static3/1128/... · Statuta Srednje strukovne škole Vinkovci, Školski

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI STANKA VRAZA 15,...

 • SREDNJA STRUKOVNA KOLA VINKOVCI STANKA VRAZA 15, VINKOVCI KLASA: 602-03/14-01/01 URBROJ: 2188-49-01-14- Vinkovci, 30.09.2014. Temeljem lanka 44. Statuta Srednje strukovne kole Vinkovci, kolski odbor na svojoj sjednici 30.09.2014. donio je

  ODLUKU

  prihvaa se GODINJI PLAN RADA za kolsku godinu 2014./2015.

  Predsjednica kolskog odbora: Tatjana Aleri, prof.

  http://www.ss-strukovna-vk.skole.hr/Foto/sss_logo_400x400.gif
 • 1

  SADRAJ

  OPI PODACI O KOLI ........................................................................................................................................ 3

  DJELATNICI SREDNJE STRUKOVNE KOLE VINKOVCI ........................................................................ 4

  STRUNI SURADNICI ...................................................................................................................................... 4

  NASTAVNICI ....................................................................................................................................................... 4

  UVJETI RADA .......................................................................................................................................................... 9

  Nastavna sredstva i pomagala .................................................................................................................... 9

  Radionika oprema.......................................................................................................................................... 9

  FOND SATI TEORIJSKE NASTAVE ................................................................................................................ 12

  IZBORNA NASTAVA ...................................................................................................................................... 16

  BROJ UENIKA PO PROGRAMIMA U RAZREDIMA: ............................................................................... 17

  TROGODINJA ZANIMANJA JMO ......................................................................................................... 17

  TROGODINJA ZANIMANJA klasini model obrazovanja ........................................................... 17

  ETVEROGODINJA ZANIMANJA ............................................................................................................ 18

  UENICI S TEKOAMA U RAZVOJU ...................................................................................................... 18

  POPIS RAZREDA I RAZREDNIKA .................................................................................................................. 20

  PRIKAZ IZRAUNA ZADUENJA NASTAVNIKA (SURADNIKA U NASTAVI)U IZVOENJU I

  PRAENJU PRAKTINE NASTAVE ............................................................................................................... 22

  ODLUKA O POETKU I ZAVRETKU NASTAVNE GODINE ................................................................. 28

  GODINJI KALENDAR RADA KOLE............................................................................................................ 30

  LJETNI ROK DRAVNE MATURE U K. GOD. 2014./2015. ................................................................. 32

  JESENSKI ROK DRAVNE MATURE ............................................................................................................. 33

  PLAN KULTURNIH I JAVNIH AKTIVNOSTI KOLE ................................................................................ 35

  STRUNA VIJEA ................................................................................................................................................ 36

  PLAN RADA STRUNOG VIJEA HRVATSKOGA JEZIKA ................................................................ 37

  PLAN RADA STRUNOG VIJEA MATEMATIKE I FIZIKE .............................................................. 38

  PLAN RADA STRUNOG VIJEA STRANIH JEZIKA ........................................................................... 39

  PLAN RADA STRUNOG VIJEA ELEKTROTEHNIKE I RAUNALSTVA ................................. 41

  PLAN RADA STRUNOG VIJEA OSOBNIH USLUGA I OSTALIH USLUGA ................................ 42

  PLAN RADA STRUNOG AKTIVA STROJARSTVA .............................................................................. 43

  PLAN RADA STRUNOG VIJEA TEKSTILA ........................................................................................ 44

  PLANA RADA STRUNOG VIJEA DRUTVENIH ZNANOST.......................................................... 46

  PLAN RADA STRUNOG AKTIVA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO ............................................... 48

  PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEA ........................................................................................ 51

  PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIKOG VIJEA ................................................................................ 52

  PLAN RADA KOLSKOG ODBORA ................................................................................................................ 54

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE ............................................................................ 55

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA STRUNOG SURADNIKA PEDAGOGA ............................... 57

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA .................................................................................... 59

  KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ............................................................................................................. 63

  PLAN I PROGRAM RADA KOLSKE KNJINICE ...................................................................................... 65

  PLAN STRUNOG OSPOSOBLJAVLJANJA I USAVRAVANJA U SKLADU S POTREBAMA

  KOLE U KOLSKOJ GODINI 2014./2015. ................................................................................................ 67

  LANOVI VIJEA RODITELJA ......................................................................................................................... 68

 • 2

  VIJEE UENIKA KOLSKA GODINA 2014./2015. ................................................................................ 69

  PLAN RADA VIJEA RODITELJA ................................................................................................................... 70

  PLAN RADA VIJEA UENIKA ....................................................................................................................... 71

  PLAN RADA VIJEA RODITELJA ................................................................................................................... 72

  INDIVIDUALNI RAZGOVORI S RODITELJIMA ......................................................................................... 73

  INDIVIDUALNI RAZGOVORI S UENICIMA ............................................................................................. 74

  SATOVI RAZREDNIKA ....................................................................................................................................... 75

  POPIS TEMA ZA SAT RAZREDNIKA ........................................................................................................ 76

  PLAN I PROGRAM INVESTICIJA, INVESTICIJSKOG I TEKUEG ODRAVANJA,TE PLAN

  OPREMANJA KOLE ZA K. GODINU 2013./14. ..................................................................................... 80

  IZVJEE O RADU U KOLSKOJ GODINI 2013./14. ............................................................................... 81

  PRILOG: PODACI O TJEDNIM ZADUENJIMA NASTAVNIKA

 • 3

  OPI PODACI O KOLI

  Naziv kole: Srednja strukovna kola Vinkovci

  ADRESA ( mjesto, ulica i broj) VINKOVCI, Stanka Vraza 15

  Broj i naziv pote: 32100 VINKOVCI

  Telefon : 032/354-618 tajnica, 032/354-901-ravnateljica 032/354-900- pedagoginja

  Fax: 032/354-618

  E-mail: [email protected]

  IBAN HR1923400091100171171

  Matini broj: 0334740

  ifra ustanove: 16-088-507

  upanija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

  Broj uenika 869

  Ukupan broj djelatnika 102 Nastavnika 83

  Strunih suradnika 3

  Administrativno-tehnikog osoblja 6 Pomonog osoblja 9

  Vanjskih suradnika 1 Ravnateljica kole:

  Marija Suni, prof.

 • 4

  DJELATNICI SREDNJE STRUKOVNE KOLE VINKOVCI

  Ime i prezime God.

  sl.

  Zanimanje

  1. Marija Suni, prof. povijesti i

  arheologije

  38 - ravnateljica

  STRUNI SURADNICI

  Ime i prezime God.

  sl.

  Zanimanje

  1. Marica Andrievi, prof. matemaike

  i fizike

  27 - pedagoginja

  2. Stefanie Jade urakovi, magistra

  psihologije

  1 -psihologinja

  3. Velimira Antinac, dipl. knjiniarka

  i prof. hrvatskog jezika i

  knjievnosti

  8 - knjiniarka, nastavnica hrvatskog

  jezika

  NASTAVNICI

  Red.

  broj

  Ime i prezime God.

  slube

  Nastava

  1. Nikola Devlan, prof. povijesti 39 - povijest

  2. Marko Dragievi, prof.

  proizvodno tehnikog obrazovanja

  39 - vjebe u strojarstvu

  3. Nikola Buha, vii struni radnik-

  organizator poslovanja u

  ugostiteljstvu, mentor

  39 - struni predmeti u ugostiteljstvu

  4. Ivica Ljubek, VKV kuhar

  39 - vjebe u kuharstvu

  5. Slavko Bubalo, prof. obrane i zatite 39 - vjebe u strojarstvu

  6. Jasenka Juranovi, nastavnik

  njemakog jezika i knjievnosti

  38 - njemaki jezik

  7. Zlata Kopi, profesor njemakog

  jezika i knjievnosti, mentor

  36 - njemaki jezik

  8. Ivanka Majer Talanga, prof.

  arheologije i povijesti, mentor

  36 - povijest

  9. Martin Marinko, dipl.politolog 36 - politika i gospodarstvo

  10. Mirjana Mikinac, in. odjevne

  tehnologije, mentor

  36 - vjebe u tekstilu

  11. Eva Tomaevi,dipl.in. matematike

  i informatike, savjetnik,zamjenik

  ravnatelja, satniar, voditelj smjene

  34 - matematika

 • 5

  12. Verona vaganovi, tehniar,

  konfekcionar

  34 - praktina nastava u tekstilu

  13. Ivan Marinko, dipl. politolog

  -voditelj smjene

  33 - politika i gospodarstvo

  - etika

  14. Ana arevi, in. odjevne

  tehnologije, mentor

  32 - vjebe u tekstilu

  15. Jadranka Mikovi, in.

  dizajna odjevnog smjera, mentor

  32 - vjebe u tekstilu

  16. Sead Klebi, profesor tjelesnog

  odgoja, voditelj SV

  31 - tjelesni odgoj i zdravstvena

  kultura

  17. Boo Pavlovi, prof. tjelesnog

  odgoja

  29 - tjelesni odgoj i zdravstvena

  kultura

  18. Branka Dumeli, profesor biologije

  i kemije, savjetnik, voditeljica SV

  28 - struni predmeti u frizerstvu

  19. Nada Suac, in.odjevne tehnologije 28 - vjebe u tekstilu

  20. Marinko Prce, dipl. in. strojarstva 27 - struni predmeti u strojarstvu

  21. Mijo Juki, prof. tjelesne i

  zdravstvene kulture, mentor

  26 -tjelesni odgoj i zdravstvena

  kultura

  22. Elizabeta Gvozden, dipl. in.

  tekstilne tehnologije

  26 - struni predmeti u tekstilu

  - kemija

  -obilazak praktine nastave

  23. Branka Rimac, in. odjevne

  tehnologije, mentor

  26 - nastavnik praktine nastave

  24. Antun Babi,dipl. in.

  strojarstva,mentor

  23 -struni predmeti u strojarstvu

  25. Ankica ivi,dipl.in.

  prehrambene tehnologije, mentor

  21 - struni predmeti u ugostiteljstvu

  26. Sanja Sorko, diplomirani anglist 22 - engleski jezik

  27. Tanja Pajtak, prof. hrvatskog jezika i

  knjievnosti, mentor

  21 - hrvatski jezik

  28. Helena Voda, prof.hrvatskog jezika i

  knjievnosti, mentor

  21 - hrvatski jezik

  29. eljko agar, in. elektrotehnike,

  mentor

  21 - vjebe u elektrotehnici

  30. Davor Smoli, dipl. in. strojarstva 20 - struni predmeti u strojarstvu

  31. Tatjana Aleri, prof.

  politehnike,mentor

  19 - raunalstvo

  32. Igor Barac, dipl. in. elektrotehnike,

  mentor, voditelj SV

  19 -struni predmeti u elektrotehnici

  33. Zdenka Krsnik Vinkovi, dipl.in.

  elektrotehnike, mentor

  19 - struni predmeti u elektrotehnici

  34. Nevenka Bionda, dipl. in.

  prehrambene tehnologije, mentor

  19 - struni predmeti u ugostiteljstvu

  35. Josipa Bobovec, struni uitelj

  frizer,mentor

  19 - praktina nastava u frizerstvu

  36. Josip Loli, dipl. in., strojarstva,

  mentor

  18 - struni predmeti u strojarstvu

  37. Eva Juri.dipl. in.

  prehrambene tehnologije

  17 - struni predmeti u ugostiteljstvu

 • 6

  38. Zvonimir Meugorac, majstor

  elektroniar -mehaniar

  17 praktina nastava kod

  elektroniara-mehaniara

  39. Lidia Lei, dipl. in. prehrambene

  tehnologije, mentor

  16 - struni predmeti u ugostiteljstvu

  40. Ljubica Kolarevi, dipl.in tekstilne

  tehnologije,savjetnik

  17 - struni predmeti u tekstilu i

  odjei

  41. Tamara epo, konfekcionar 17 -struna praksa

  42. Ivana Petrievi,prof.

  hrvatskog jezika i knjievnosti,

  mentor

  15 - hrvatski jezik

  43.

  Livija Pribani Katarini, mag.edu.

  engleskog jezika i knjievnosti i

  mag.edu.njemakog jezika i

  knjievnosti, voditeljica SV,

  mentor

  14 - engleski jezik i knjievnost

  44. Marijana Trutin, prof. njemakog

  jezika i knjievnosti i talijanskog

  jezika i knjievnosti

  14 -njemaki jezik

  45. Mirela Luburi, prof.

  hrvatskog jezika i knjievnosti

  13 - hrvatski jezik

  46. Mirjana Jaki, dipl. ekonomist,

  turistiki menadment

  13 - struni predmeti u ugostiteljstvu

  47. Marijana Matoevi,struni uitelj

  frizer,mentor

  12 - praktina nastava u frizerstvu

  48. Lovorka Tkali Duli, dipl.in.

  tekstilne tehnologije

  12 - struni predmeti u tekstilu i

  odjei

  49. Zdenko epi,dipl.in.elektrotehnike 10 -struni predmeti u elektrotehnici

  50. Ruica oi,majstor slastiar 9 - praktina nastava kod slastiara

  51. Melita Matijevi,in.

  graevinarstva,mentor

  9 - struna praksa kod soboslikara-

  liioca

  52. Hrvoje Blainkov, majstor

  natkonobar

  9 -ugostiteljsko posluivanje

  53. Ivana Pauli, prof.

  hrvatskog jezika i knjievnosti

  8 - hrvatski jezik

  54. Marija Bonjak, majstor kuhar 8 -strukovna uiteljica u

  ugostiteljstvu

  55. Darija Kosteli, profesor matematike

  i informatike

  8 -matematika

  56. Suzana Dalto, ing. Odjevne

  tehnologije

  8 Vjebe u tekstilu

  57. Meri Tomi,struna specijalistica

  inenjerka informacijskih

  tehnologija

  7 -informatika

  58. Biljana Bjelajac,diplomirani

  profesor zemljopisa-turizmolog

  5 -zemljopis

  59. Kristina Culek, diplomirani teolog 4 -vjeronauk

  60. Vlatka Paneni, diplomirani teolog 4 - vjeronauk

  61. Igor Kneevi, diplomirani

  in.graevinarstva

  4 -struni predmeti u graditeljstvu

 • 7

  62. Mirna abari, prof.enl.jezika i knj. i

  njem. j. i knjievnosti

  4 -engleski jezik

  63. Jelena Feri, dipl. knjiniarka i

  prof. hrvatskog jezika i knjievnosti

  3 -hrvatski jezik, knjiniarka

  64. Sandra Ber, profesor engleskog

  jezika i knjievnosti i diplomirani

  knjiniar

  3 - engleski jezik

  65. Marija Gerovac, magistra edukacije

  matematike i informatike

  2 -matematika

  66. Elvira Itokovi, magistra edukacije

  fizike i informatike

  2 -fizika

  67. Nikolina Nedeljkovi, dipl.teolog 2 vjeronauk

  68. Marija Zovko,magistra edukacije

  matematike i informatike

  1 -matematika

  69. Marina Stanui, magistra edukacije

  njemakog jezika

  1 -njemaki jezik

  70. Iva Mikovi,magistra inenjerka

  tekstilnog i modnog dizajna

  1 -struni predmeti u tekstilu i odjei

  71. Ana Sankovi, magistra psihologije 0 -psihologije

  72. Mia Varga, magistra inenjerka

  graevinarstva

  1 -struni predmeti u graditeljstvu

  73. eljka Paradik, mag.edu.fil. i mag

  edu.hrv. j.

  1 Hrvatski jezik

  74. Ivan Lonar,prof. kineziologije 0 Tjelesna i zdravstvena kultura

  75. Ana uljevi,prof. kemije 1 Kemija

  76.

  Miljenka Vujeva, diplomirani

  ekonomist

  16 Statistika

  Osnove daktilografije na raunalu

  Organizacija poslovanja u

  ugostiteljstvu

  77. Nikola Dujmovi,

  mag.ing.elektrotehnike

  0 Raunalstvo

  78. Mihael Kelbas, dipl.teolog 5 Vjeronauk

  79. Kornelio Gori, mag. edu. povijesti i

  mag. filozofije

  Povijest

  Hrvatska kulturna batina

  80. Adriana Elisabeth urakovi,

  apsolvent

  0 Matematika

  81. Dubravko Serti, dipl. slikar 8 -Likovna umjetnost

  -estetika

  82. Monika Tuni, ing. tekstilne

  tehnologije

  0 -vjebe u tekstilu

  83. Maja Vidi, struna spec. oec 2 -ekonomska grupa predmeta

 • 8

  VANJSKI SURADNICI

  1. Mario Koko, majstor autolakirer - praktina nastava kod autolakirera

  ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

  Red.

  broj

  Ime i prezime Godine

  slube

  1. Katica Treber, in.tekstila - tajnica 39

  2. Anastazija Primorac, ekonomist - VS voditelj raunovodstva 38

  3. Boica iri, ekonomist - SSS, raunovodstveni referent 26

  4. Mira Ivanievi-SSS-administrator 35

  TEHNIKO I POMONO OSOBLJE

  Red.

  broj

  Ime i prezime Godine

  slube

  1. Antun Milii , umarski tehniar domar kuni majstor 34

  2. Duan Mihajlovi, elektrotehniar - SSS loa 29

  3. Dragica Jaku, spremaica 34

  4. Bernarda Mati, SSS- koarski struni radnik spremaica 31

  5 Slavica Salak, spremaica 30

  6. Lidija erek, spremaica 27

  7. Mirjana Rukavina,SSS- krojaica-spremaica 22

  8. Jurka Milii, SSS-kroja po mjeri- spremaica 21

  9. Eva Franji-pelac,SSS - spremaica 13

  10. Nada Rajkovi, SSS- frizer-spremaica 11

  11. Anamarija Njegovan, SSS-frizer-spremaica 7

 • 9

  UVJETI RADA

  Nastavna sredstva i pomagala

  -raunala /90/ -pisai /14/ -prijenosno raunalo /3/ -projektora /30/ -televizora /9/ -grafoskopa /21/ -videokamera /1/ -videorekordera /7/ -periodni sustav elemenata /3/ -elektrooprema /1/ -reg.transformatora /4/ -mikroskopa /2/ -frekvencioni metar /1/ -osciloskop /1/ -wat metar /4/ -pokretne baterije za struju /8/ -digitalna vaga /1/ -fotokopirni aparat -radio kazetofon 3 -interaktivna ploa

  Radionika oprema

  u radionici tekstila

  -strojevi za ivanje /37/ -stroj za pletenje /1/ -prea za fiksiranje /1/ -generator na paru /1/ -omekiva vode /1/ -elektro-parni kotao /1/ -parna glaala /2/ -prea za presvlaenje gumba /1/ -glaala /4/ -valjci za peglanje

  u radionici za frizere -partner kolica za frizere /1/ -praonik za kosu /4/ -hauba /1/ -genius usisava za kosu /1/ -stolica za brijanje -radne fotelje sa hidraul.pump./5/

 • 10

  u radionici konobara, kuhara i slastiara -barski kofer s priborom /1/ -kolica za flamiranje /1/ -kolica za posluivanje /1/ -friteza /2/ -rotilj /1/ -el.tednjak /4/ -aparat za kavu -mjea pia -mikser veliki -kompresor za slastice -pekarska penica -rashladna vitrina /2/ -zamrziva /2/ -mesoreznica

  -hladnjak /2/ -mesoreznica inox -rashladna vitrina /3/ -ledomat /2/ -preklopni toster -konvecijska pe /2/ -postolje ovoteno s vodilicama -gastronorm posuda inox s rukama -planetarna mjealica za tijesto -zamrziva,statino hlaenje s ventilatorom /2/ -perilica za ae -hot dog aparat fimar -cafe aparat poluautomtski -grijana vitrina, 3nivoa slaganja -pult za blagajnu ra-vit -toplovodna kupka -staklena polica zakrivljena -ormar poliar na zakljuavanje /3/ -stolovi ugostiteljski /10/ -reg.blagajna -radni pult s ladicama -mikrovalna /2/ -grijala za hranu, set /2/ -posluavnik za pivo /3/ -steinbach set posua -dick satara -clatronic multipraktik -moulinex mikser /3/ -tefal kuhinjski stroj -steinbaach set posua large /4/ -posluavnici -salamoreznica -runi mikser, motor os-300 -mjealica za tijesto -reza povra -perilica za tanjure

 • 11

  -nosa za porcionirane tanjure -salamander elektrini -kolica sa 3 inox police -komplet posua -mlinac za kavu aristarco -sterilizator zidni uv za 10 noeva

  u radionici soboslik.li.i autolakirera -builica stupna /1/ -kompresor /1/ -brusilica i potolj /1/ -pokretni stalak za lakiranje /1/ -master prica /1/

  u radionici za elektro-zanimanja i strojarstvo -metrel MA 4852-AC/DC regulac /8/

  -good will GDS-806c 8CE9 -voltcraft 7202 -lemna stanaica vakum -stalak za lemljenje -trof.regulac.transformator u kuitu -gar.glor 3644 za strojare -builica stupna -kabina za zavarivanje -fischer set robo /4/ -digitalni eksperimetator -programator -pretvara 230v -bascom 8051 *program kolski* -minipin test ploica smd -mikroskop digitalni -infra crvena lemna stanica

 • 12

  FOND SATI TEORIJSKE NASTAVE

  Red.

  broj Nastavni predmet

  Broj sati po predmetima tjedno Po

  razredu

  tjedno

  Ukupno

  tjedno 1.

  razred

  2.

  razred

  3.

  razred

  4.

  razred

  1.. Hrvatski jezik (trogodinja zanimanja) 27 27 27 0 3 81

  2. Hrvatski jezik (etverogodinja zanimanja) 11 11 6 6 3 34

  3. Povijest 22 8 2 0 2 32

  4. Politika i gospodarstvo 0 18 5 2 2 25

  5. Vjeronauk 12 12 11 2 1 37

  6. Etika 1 2 3 0 1 6

  7. Tjelesna i zdravstvena kultura 20 17 15 4 1 56

  8. Engleski jezik 28 23 23 4 2 78

  9. Njemaki jezik 17 21 15 4 2 56

  10. Talijanski jezik 9 5 2 0 2 16

  11. Geografija 4 3 0 0 2 7

  12. Turistika geografija 0 0 1 0 1 1

  13. Kemija 4 4 0 0 2 8

  14. Biologija s higijenom i ekologijom 6 0 0 0 2 6

  15. Fizika 2 2 0 0 2 4

  16. Matematika 14 12 7 3 3 36

  17. Matematika u struci 4 7 7 0 1 18

  18. Struni raun 2 2 2 0 2 6

  19. Gospodarska matematika 3 3 2 2 3 10

  20. Raunalstvo 16 2 2 0 2 20

  21. Kulturno-povijesna batina 0 0 2 0 1 2

  22. Psihologija komunikacije 1 1 0 0 1 2

  23. Poslovna psih. i komunikacija 0 1 0 0 1 1

 • 13

  24. Estetika i umjetnost 0 0 1 0 1 1

  25. Elektrotehnika 4 5 0 0 6 9

  26. Osnove elektrotehnike i elektronike 0 0 1 0 1 1

  27. Elektrine instalacije 0 2,5 3,5 0 3 6

  28. Elektronika i upravljanje 0 2 5 0 3,5 7

  29. El. ureaji u vozilima 0 0 1,5 0 1,5 1,5

  30. Digitalni sklopovi 0 2,5 3,5 0 3 6

  31. Digitalna elektronika 0 2 0 0 2 2

  32. Elektroniki sklopovi 0 4 2,5 0 3 6,5

  33. Audio i video tehnika 0 10 3,5 0 3,5 3,5

  34. Osnove radio tehnike i TV tehnika 2 0 0 0 2 2

  35. Autoelektrika 0 2,5 4,5 0 3,5 7

  36. El. strojevi i ureaji 0 3 0 0 3 3

  37. Elektrine mree 0 0 2 0 2 2

  38. Finomehanika tehnika 2 0 0 0 2 2

  39. Elektrotehniki materijali i komponente 2 0 0 0 2 2

  40. Tehnologija frizerstva 1 2 2 0 2 5

  41. Poznavanje materijala (frizeri) 1 1 2 0 1 4

  42. Dermatologija 0 0 1 0 1 1

  43. Zdravstveni odgoj 0 1 0 0 1 1

  44. Tehnoloke vjebe 3 8 8 0 2 19

  45. Tehnologija zanimanja 10 17 17 0 3 44

  46. Crtanje s osnovama obojenja 2 3 2 0 2 7

  44. Tekstilni materijali 2 0 0 0 2 2

  45. Tehniko crtanje 4 0 0 0 2 4

  49. Tehnologija proizvodnje odjee 0 2 0 0 2 2

  50. Estetika 2 1 0 0 2 3

  52. Konstrukcija modnih proizvoda 2 2 2 0 2 6

 • 14

  53. Konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda 3 0 0 0 3 3

  54. Materijali u tekstilu 2 2 0 0 2 4

  55. Izrada modnih proizvoda 4 4 6 6 4 20

  56. Tehnologija strojarskih instalacija 0 3 0 0 3 3

  57. Automehanika 0 2 0 0 2 2

  58. Osnove automatizacije 0 0 4 0 2 4

  59. Tehnologija autolimarije 0 0 2 0 2 2

  60. Tehnologija obrade i montae 4 3 0 0 3 7

  61. Tehnike motornih vozila 0 2 4 0 2 6

  62. Tehnologija odravanja vozila 0 1 2 0 2 3

  63. Tehnologija bravarije 0 0 4 0 4 4

  64. Tehnologija vodoinstalacija 0 0 4 0 4 4

  65. Osnove tehnikih materijala 2 0 0 0 2 2

  66. Osnove tehnike mehanike 0 6 0 0 2 6

  67. Tehnologija grijanja i klimatizacije 0 0 4 0 4 4

  68. Elementi strojeva 0 2 0 0 2 2

  69. Elementi strojeva i protoka 0 2 0 0 2 2

  70. Nove tehnologije 0 0 2 0 2 2

  71. Slastiarstvo 7 2 2 0 2 11

  72. Bonton 3 0 0 0 1 3

  73. Enologija s gastronomijom 0 2 0 0 1 2

  74. Kuharstvo 7 2 2 0 2 11

  75. Ugostiteljsko posluivanje 7 12 8 0 7 27

  76. Marketing u turizmu 0 0 4 0 2 4

  77. Voenje i organizacija kuhinje 0 0 1 0 1 1

  78. Voenje i org. slastiarnice 0 0 1 0 1 1

  79. Voenje i organizacija restorana 0 0 1 0 1 1

  80. Kuharstvo sa slastiarstvom 3 4 4 4 4 15

 • 15

  81. Poslovno dopisivanje 1 1 0 0 1 2

  82. Organizacija poslovanja poduzea u ugostiteljstvu 2 2 2 2 2 8

  83. Osnove turizma 6 0 0 0 2 6

  84. Poznavanje robe i prehrana 7 3 0 0 2 10

  85. Poznavanje nacrta 0 2 0 0 2 2

  86. Graevinske konstrukcije 2 2 0 0 2 4

  87. Izvoenje suhe gradnje 2 2 0 0 2 4

  88. Graevni materijali 2 0 0 0 2 2

  89. Ustrojstvo i obraun radova 0 0 2 0 2 2

  90. Razvoj modnih proizvoda 0 2 2 0 2 4

  91. Gospodarsko pravo 0 2 0 0 2 2

  92. Dekorativna kozmetika 0 0 1 0 1 1

  93. Biologija 2 2 0 0 2 4

  94. Informatika 2 2 0 0 2 4

  95. Likovna umjetnost 2 0 0 0 2 2

  96. Osnove ekonomije 2 0 0 0 2 2

  97. Osnove daktilografije na raunalu 1 0 0 0 1 1

  98. Povijest hrvatske kulturne batine 0 0 2 0 2 2

  99. Statistika 0 0 2 0 2 2

  108. Knjigovodstvo 0 0 2 0 2 2

  100. Turistiki zemljopis 0 0 1 1 1 2

  101. Poslovna psihologija i komunikacije 0 0 2 0 2 2

  102. Raunalno modeliranje i gradiranje 0 0 2 0 2 2

  103. Modna tvrtka 0 0 2 2 2 4

  104. Poslovni strani jezik 1 1 1 0 0 1 2

  105. Razvoj modnih proizvoda 2 2 0 0 2 4

  106. Modeliranje modnih proizvoda 0 0 3 3 3 6

 • 16

  107. Poslovno dopisivanje u turizmu 0 1 0 0 1 1

  108. Turistika kultura 0 2 0 0 2 2

  109. Psihologija 0 2 0 0 2 2

  IZBORNA NASTAVA

  Nastavni predmet 1.razred 2.razred 3.razred 4.razred

  tjedno grupe tjedno grupe tjedno grupe tjedno grupe

  Matematika u struci

  1 1 1 5 1 6 0 0

  Tradicijske frizure 0 0 0 0 1 1 0 0

  Dekorativna kozmetika

  0 0 0 0 1 1 0 0

  Manikiranje 0 0 1 1 0 0 0 0 Stilovi i razdoblje 0 0 0 0 1 1 0 0 Primjena raunala u tehnikom crtanju

  0 0 1 2 1 2 0 0

  Oblikovanje na raunalu

  0 0 1 2 1 2 0 0

  Poznavanje robe i prehrana

  0 0 1 1 1 1 0 0

  Osnove tehnike mehanike

  0 0 1 2 0 0 0 0

  Crtanje s osnovama obojenja

  0 0 1 1 1 2 0 0

  Ispitivanje tehnikih materijala

  1 2 0 0 0 0 0 0

  Strani jezik 2 0 0 1 2 1 3 0 0

  Osnovni standardi strojarstva

  0 0 0 0 1 3 0 0

  Tehnike motornih vozila

  0 0 0 0 1 1 0 0

  Tehnologija odravanja vozila

  0 0 0 0 0 0 1 1

  Primjena mikroupravljaa

  0 0 0 0 1 2 0 0

  Ekologija 1 2 1 1 1 1 0 0

  Moda/Tradicija 0 0 2 2 2 2 4 2 Osnove raunalstva

  1 2 0 0 0 0 0 0

  Nauka o ovjeku 1 1 0 0 0 0 0 0

 • 17

  BROJ UENIKA PO PROGRAMIMA U RAZREDIMA:

  TROGODINJA ZANIMANJA JMO

  Zanimanje 1. razred 2. razred 3. razred UKUPNO

  Broj odjela

  Broj uenika

  Broj odjela

  Broj uenika

  Broj odjela

  Broj uenika

  Broj odjela

  Broj uenika

  Bravar 0.30 8 0.30 8 0.35 8 0.95 24 Automehaniar 0.70 20 0.70 20 0.75 14 2.2 54 Autolimar 0,25 5 0.25 5 Plinoinstalater 0.33 8 0.34 8 Vodoinstalater 0.34 9 0.34 9 0.32 6 0.99 24 Instalater grijanja i klimatizacije

  0.33 9 0.33 8 0.33 7 0.99 24

  Tokar 0.33 7 0,33 7 Autoelektriar 0.50 9 0.34 9 0.84 18 Elektroinstalater 0.50 9 0.33 8 0.83 17 Elektroniar-mehaniar

  0.33 8 0.33 8

  Kuhar 1 28 1 26 2 54 Slastiar 0.40 9 0.30 8 0.70 17 Konobar 0.60 16 0.70 18 1.30 34 Frizer 1 24 1 28 2 52 Soboslikar-liilac 0.70 9 0.60 12 0.60 11 1.9 32 Autolakirer 0.30 5 0.40 10 0.40 7 1.1 22

  TROGODINJA ZANIMANJA klasini model obrazovanja

  Zanimanje

  1. razred 2.razred 3.razred UKUPNO Broj odjela

  Broj uenika

  Broj odjela

  Broj uenika

  Broj odjela

  Broj uenika

  Broj odjela

  Broj uenika

  Monter suhe gradnje 0.40 6 0.32 8 0.40 11 1.12 25 Kroja 0.60 12 0.34 10 0.60 14 1.54 36 Elektroniar-mehaniar 034 9 0.34 10 0.68 19 Autoelektriar 0.33 9 0.33 9 Elektroinstalater 0.33 9 0.33 9 Kuhar 1 22 1 22 Slastiar 0.30 7 0.30 7 Konobar 0.70 17 0.70 17 Pomoni kuhar i slastiar -TES 1 10 1 7 1 13 3 30

 • 18

  ETVEROGODINJA ZANIMANJA

  TABLICA PRIKAZA BROJA UENIKA I RAZREDNIH ODJELA

  Razredi

  Broj

  odjela po

  razredu

  Ukupan

  broj uenika

  Broj

  ponavljaa

  Ukupan broj

  uenika u posebnim odjelima

  Nacionalne

  manjine

  1. razred 12 279 5 10 0 2. razred 12 286 4 7 0 3. razred 11 255 1 13 0 4. razred 2 49 0 0 0 UKUPNO 37 869 10 30 0

  UENICI S TEKOAMA U RAZVOJU

  Uenici s tekoama u razvoju mogu se u naoj koli obrazovati za zanimanje pomoni kuhar i slastiar ili kao integrirani uenici u redovitom razrednom odjelu. kolske godine 2014./2015. prvi razred (1.l) u zanimanju pomoni kuhar i slastiar pohaa 9 uenika, drugi razred (2.l) 7 uenika, a trei razred (3.k) 13 uenika. Teorijski dio nastave prilagoen je uenicima kroz stvaranje posebnih programa, dok se praktina nastava realizira u kolskoj radionici gdje su tog dana iskljuivo uenici s potekoama u razvoju. Kroz razne aktivnosti predmetni nastavnici nastoje to uspjenije ukljuiti uenike u rad kole. Osim uenika s tekoama u razvoju koji se obrazuju po posebnom programu, u koli imamo i uenike s odreenim potekoama kojima je Sluba za drutvene djelatnosti Ureda Dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji u predmetu ''utvrivanje primjerenog oblika odgoja i obrazovanja'' donijela rjeenje prema kojem se ueniku odreuje kolovanje po primjerenom modelu obrazovanja (modelu potpune odgojno-obrazovne integracije uz primjenu prilagoenog nastavnog programa, modelu potpune odgojno-obrazovne integracije uz individualizaciju postupaka i sl.) U prvi razred upisalo se 14 uenika s tekoama, 2 u zanimanju automehaniar, 1 u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije, 2 u zanimanju slastiar, 3 u zanimanju kuhar, 1 u zanimanju frizer, 4 u zanimanju soboslikar-liilac i 1 u zanimanju kroja.

  Zanimanje 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred UKUPNO

  Broj odjela

  Broj uenika

  Broj odjela

  Broj uenika

  Broj odjela

  Broj uenika

  Broj odjela

  Broj uenika

  Broj odjela

  Broj uenika

  Modni tehniar 1 26 1 25 2 51 Odjevni tehniar

  1 24 1 16 2 40

  Turistiko-hotelijerski komercijalist

  1 28 1 28 1 30 1 33 4 119

  Turistika gimnazija

  1 28 1 28 2 56

 • 19

  U drugom razredu imamo 16 uenika integriranih u redovan razred u zanimanjima automehaniar (3), vodoinstalater (1), konobar (1), slastiar (2), kroja (2), kuhar (4), soboslikar (3). U treem razredu imamo 6 integriranih uenika u zanimanjima automehaniar (1), kuhar (2), soboslikar-liilac (2) i kroja (1). Tijekom kolske godine nastojat emo ostvariti to vie razgovora strunog suradnika-pedagoga i psihologa sa uenicima s potekoama u razvoju kao i provoenje kreativnih radionica u suradnji s razrednikom.

 • 20

  POPIS RAZREDA I RAZREDNIKA

  Razred Zanimanje Razrednik Zamjenik razrednika

  1.a turistika gimnazija Miljenka Vujeva Livija Pribani Katarini

  1.b modni tehniar Mirela Luburi Ljubica Kolarevi

  1.c turistiko-hotelijerski

  komercijalist

  Mirjana Jaki Meri Tomi

  1.d automehaniar Josip Loli eljka Paradik

  bravar

  1.e instalater grijanja i

  klimatizacije

  plinoinstalater

  vodoinstalater

  Jasenka Juranovi Slavko Bubalo

  1.f elektroinstalater

  autoelektriar

  elektroniar-mehaniar

  Zdenka KrsnikVinkovi Mirna abari

  1.g konobar

  slastiar

  Eva Juri Sandra Ber

  1.h kuhar Marijana Trutin Ankica ivi

  1.i frizer Ana uljevi Branka Dumeli

  1.j soboslikar-liilac

  autolakirer

  Mia Varga Melita Matijevi

  1.k kroja

  monter suhe gradnje

  Mihael Kelbas Jasenka Juranovi

  1.l pomoni kuhar i

  slastiar

  Mijo Juki Ivan Marinko

  2.a turistika gimnazija Helena Voda Miljenka Vujeva

  2.b modni tehniar Iva Mikovi Lovorka Tkali Duli

  2.c turistiko-hotelijerski

  komercijalist

  Livija Pribani Katarini Mirjana Jaki

  2.d automehaniar

  bravar

  Marija Zovko Josip Loli

  2.e vodoinstalater

  plinoinstalater

  instalater grijanja i

  klimatizacije

  Jelena Feri Davor Smoli

  2.f autoelektriar

  elektroinstalater

  Zdenko epi Igor Barac

  2.g konobar

  slastiar

  Mirna abari Nevenka Bionda

  2.h kuhar Lidia Lei Marijana Trutin

  2.i frizer Darija Kosteli Ana uljevi

  2.j soboslikar-liilac

  autolakirer

  Igor Kneevi Mia Varga

  2.k kroja

  monter suhe gradnje

  Sandra Ber Nikolina Nedeljkovi

  2.l Pomoni kuhar i

  slastiar

  Nevenka Bionda Ivana Petrievi

  3.a odjevni tehniar Ivana Petrievi Iva Mikovi

 • 21

  3.b turistiko-hotelijerski

  komercijalist

  Tanja Pajtak Darija Kosteli

  3.c vodoinstalater

  instalater grijanja i

  klimatizacije

  bravar

  Marinko Prce Antun Babi

  3.d automehaniar

  autolimar

  Antun Babi Tanja Pajtak

  3.e autoelektriar

  elektroniar-mehaniar

  elektroinstalater

  Igor Barac Zdenko epi

  3.f konobar

  slastiar

  eljka Paradik Eva Juri

  3.g kuhar Marija Gerovac Lidia Lei

  3.h frizer Branka Dumeli Mirela Luburi

  3.i soboslikar-liilac

  autolakirer

  Melita Matijevi Igor Kneevi

  3.j kroja

  monter suhe gradnje

  Nikolina Nedeljkovi Kornelio Gori

  3.k pomoni kuhar i

  slastiar

  Ivan Marinko Martin Marinko

  4.a odjevni tehniar Lovorka Tkali Duli Zlata Kopi

  4.b turistiko-hotelijerski

  komercijalist

  Ankica ivi Biljana Bjelajac

 • 22

  PRIKAZ IZRAUNA ZADUENJA NASTAVNIKA (SURADNIKA U NASTAVI)

  U IZVOENJU I PRAENJU PRAKTINE NASTAVE

  Trogodinji JMO programi

  a) prvi i drugi razredi

  UKUPNOBroj

  grupa

  UKUPNO

  u koli

  Po

  nastavnom

  planu

  Od toga

  25 %

  1 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  automehanicar 1 20 900 305 1,00 305,00 595,00 148,75 Slavko Bubalo, Davor Smolcic 8,71

  bravar 1 8 900 305 1,00 305,00 595,00 148,75 Marko Dragievi, Davor Smoli 8,71

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 2 28 1800,00 610,00 2,00 610,00 595,00 148,75 17,43 3,72 21,15

  vodoinstalater 1 8 900 305 0,67 204,35 595,00 148,75 Slavko Bubalo 5,84

  instalater grijanja i klimat. 1 9 900 305 0,67 204,35 595,00 148,75 Marko Dragicevic 5,84

  tokar 1 7 900 305 0,66 201,30 595,00 148,75 5,75

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 3 24 2700,00 915,00 2,00 610,00 595,00 148,75 17,43 3,72 21,15

  frizer 1 28 900 360 2,00 720,00 540,00 135,00 Marijana Matosevic, Josipa Bobovec 20,57

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 28 900,00 360,00 2,00 720,00 540,00 135,00 20,57 3,38 23,95

  soboslikar-licilac 1 9 900 360 1,00 360,00 540,00 135,00 Melita Matijevic, Elizabeta Gvozden 10,29

  autolakirer 1 4 900 35 1,00 35,00 865,00 216,25 Mario Kokos, Elizabeta Gvozden 1,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 2 13 1800,00 395,00 2,00 395,00 702,50 175,63 11,29 4,39 15,68

  automehaniar 1 21 900 360 1,00 360,00 540,00 135,00 Davor Smolcic 10,29

  bravar 1 8 900 35 1,00 35,00 865,00 216,25 Davor Smolcic 1,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 2 29 1800,00 395,00 2,00 395,00 702,50 175,63 11,29 4,39 15,68

  vodoinstalater 1 8 900 105 1,00 105,00 795,00 198,75 Slavko Bubalo 3,00

  plinoinstalater 1 9 900 105 1,00 105,00 795,00 198,75 Slavko Bubalo 3,00

  instalater grijanja i klimat. 1 8 900 105 1,00 105,00 795,00 198,75 Slavko Bubalo 3,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 3 25 2700,00 315,00 3,00 315,00 795,00 198,75 9,00 4,97 13,97

  elektroinstalater 1 9 900 270 1,00 270,00 630,00 157,50 eljko agar, Zvonimir Meugorac 7,71

  autoelektirar 1 9 900 87 1,00 87,00 813,00 203,25 Zvonimir Medugorac 2,49

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 2 18 1800,00 357,00 2,00 357,00 721,50 180,38 10,20 4,51 14,71

  konobar 1 16 900 270 2,00 540,00 630,00 157,50 Nikola Buhac, Hrvoje Blazinkov, Mirjana Mikinac 15,43

  slasticar 1 9 900 270 1,00 270,00 630,00 157,50 Ruica oi, Mirjana Mikinac 7,71

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 2 25 1800,00 540,00 3,00 810,00 630,00 157,50 23,14 3,94 27,08

  kuhar 1 28 900 270 2,00 540,00 630,00 157,50 Ivica Ljubek, Marija Bonjak, Mirjana Mikinac 15,43

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 28 900,00 270,00 2,00 540,00 630,00 157,50 15,43 3,94 19,37

  frizeri 1 28 900 270 2,00 540,00 630,00 157,50 Marijana Matosevic, Josipa Bobovec 15,43

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 28 900,00 270,00 2,00 540,00 630,00 157,50 15,43 3,94 19,37

  soboslikar-licilac 1 12 900 270 1,00 270,00 630,00 157,50 Melita Matijevic, Elizabeta Gvozden 7,71

  autolakirer 1 10 900 105 1,00 105,00 795,00 198,75 Mario Kokos, Elizabeta Gvozden 3,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 2 22 1800,00 375,00 2,00 375,00 712,50 178,13 10,71 4,45 15,17

  11 2.j

  2.d

  2.e

  2.f

  1.d

  1.e

  1.i

  1.g

  1

  2

  Raz

  red

  ni

  od

  jel Naziv

  zanimanja

  GODINJI BROJ SATI

  PRAKTINE NASTAVE

  UKUPNO

  po

  nastavnom

  planuUp

  iite

  bro

  jku

  1 iz

  a

  svak

  og

  zan

  iman

  ja

  Broj sati

  izvan

  kole

  Broj

  uenikaRed

  ni

  bro

  j

  Ime i prezime zaduenig nastavnika (suradnika)

  OD TOGA U KOLI OD TOGA IZVAN KOLE

  7

  5

  6

  3

  4

  TJEDNA

  RASPODJELA SATI PO NASTAVNICIMA (SURADNICIMA)

  Broj sati

  u koliUKUPNO

  10 2.i

  8 2.g

  9 2.h

 • 23

  b) trei razredi

  UKUPNOBroj

  grupa

  UKUPNO

  u koli

  Po

  nastavnom

  planu

  Od toga

  25 %

  1 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  vodoinstalater 1 6 800 96 1,00 96,00 704,00 176,00 Slavko Bubalo 3,00

  instalater gik 1 6 800 96 1,00 96,00 704,00 176,00 Slavko Bubalo 3,00

  bravar 1 8 800 96 1,00 96,00 704,00 176,00 Davor Smoli 3,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 3 20 2400,00 288,00 3,00 288,00 704,00 176,00 9,00 4,94 13,94

  automehanicar 1 14 800 96 1,00 96,00 704,00 176,00 Davor Smolcic 3,00

  autolimar 1 5 800 96 1,00 96,00 704,00 176,00 Marko Dragievi 3,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 2 19 1600,00 192,00 2,00 192,00 704,00 176,00 6,00 4,94 10,94

  elektroinstalater 1 8 800 160 1,00 160,00 640,00 160,00 Zeljko Zagar, Zvonimir Meugorec 5,00

  elektronicar-mehanicar 1 8 800 160 1,00 160,00 640,00 160,00 Zvonimir Medugorac 5,00

  autoelektricar 1 9 800 64 1,00 64,00 736,00 184,00 Zvonimir Medugorac 2,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 3 25 2400,00 384,00 3,00 384,00 672,00 168,00 12,00 4,72 16,72

  konobar 1 19 800 160 2,00 320,00 640,00 160,00 Hrvoje Blazinkov, Nikola Buhac, Mirjana Mikinac 10,00

  slasticar 1 8 800 160 2,00 320,00 640,00 160,00 Ruzica Sosic, Mirjana Mikinac 10,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 2 27 1600,00 320,00 4,00 640,00 640,00 160,00 20,00 4,49 24,49

  kuhar 1 27 800 160 2,00 320,00 640,00 160,00 Ivica Ljubek, Mario Janocik 10,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 27 800,00 160,00 2,00 320,00 640,00 160,00 10,00 4,49 14,49

  frizer 1 28 800 160 2,00 320,00 640,00 160,00 Marijana Matosevic, Josipa Bobovec 10,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 28 800,00 160,00 2,00 320,00 640,00 160,00 10,00 4,49 14,49

  soboslikar-licilac 1 11 800 160 1,00 160,00 640,00 160,00 Melita Matijevic, Elizabeta Gvozden 5,00

  autolakirer 1 7 800 96 1,00 96,00 704,00 176,00 3,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 2 18 1600,00 256,00 2,00 256,00 672,00 168,00 8,00 4,72 12,72

  7

  5

  6

  3

  4

  3.g

  3.h

  3.i

  3.e

  3.f

  TJEDNA

  RASPODJELA SATI PO NASTAVNICIMA (SURADNICIMA)

  Broj sati

  u koliUKUPNO

  Broj sati

  izvan

  kole

  Broj

  uenikaIme i prezime zaduenig nastavnika (suradnika)

  Red

  ni

  bro

  j OD TOGA U KOLI OD TOGA IZVAN KOLE

  1

  2

  Naziv

  zanimanja

  GODINJI BROJ SATI

  PRAKTINE NASTAVE

  UKUPNO

  po

  nastavnom

  planuUp

  iite

  bro

  jku

  1 iz

  a

  svak

  og

  zan

  iman

  ja

  Raz

  red

  ni

  od

  jel

  3.c

  3.d

 • 24

  Trogodinji klasini programi

  a) Prvi i drugi razredi

  Naziv kole: Srednja strukovna skola Vinkovci

  Datum:27.08.2014.

  Ime i prezime osobe koja je odgovorna za tonost podataka: Marija Sundi, prof.

  Tablica broj 3

  UKUPNOBroj

  grupa

  UKUPNO

  u koli

  Po

  nastavnom

  planu

  Od toga

  25 %

  1 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  elektroinstalater 1 9 742 560 1,00 560,00 182,00 45,50 eljko agar, Zvonimi Meugorac 16,00

  elektroniar - mehaniar 1 9 532 350 1,00 350,00 182,00 45,50 eljko agar, Zvonimi Meugorac 10,00

  autoelektriar 1 9 742 0 0,00 742,00 185,50 Zvonimir Meugorac 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 3 27 2016,00 910,00 2,00 910,00 368,67 92,17 26,00 2,63 28,63

  konobar 1 19 567 105 2,00 210,00 462,00 115,50 Hrvoje Blainkov, Nikola Buha, Mirjana Mikinac 6,00

  slastiar 1 7 567 105 1,00 105,00 462,00 115,50 Ruica oi, Mirjana Mikinac 3,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 2 26 1134,00 210,00 3,00 315,00 462,00 115,50 9,00 3,30 12,30

  kuhar 1 22 567 105 2,00 210,00 462,00 115,50 Ivica Ljubek, Mario Janocik, Mirjana Mikinac 6,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 22 567,00 105,00 2,00 210,00 462,00 115,50 6,00 3,30 9,30

  krojai 1 12 490 490 2,00 980,00 0,00 0,00 Nda Suac, Veronika vaganovi 28,00

  monter suhe gradnje 1 7 595 0 0,00 0,00 595,00 148,75 Melita Matijevi 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 2 19 1085,00 490,00 2,00 980,00 297,50 74,38 28,00 2,13 30,13

  pomoni kuhar i slastiar 9 490 490 1,00 490,00 0,00 0,00 Ana arevi 14,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 0 9 490,00 490,00 1,00 490,00 #DIV/0! #DIV/0! 14,00 #DIV/0! #DIV/0!

  krojai 10 490 490 2,00 980,00 0,00 0,00 Jadranka Mikovi, Tamara epo 28,00

  monter suhe gradnje 8 595 0 1,00 0,00 595,00 148,75 Melita Matijevi 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 0 18 1085,00 490,00 3,00 980,00 #DIV/0! #DIV/0! 28,00 #DIV/0! #DIV/0!

  pomoni kuhar i slastiar 1 7 490 490 1,00 490,00 0,00 0,00 Ruica oi, Mirjana Mikinac 14,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 7 490,00 490,00 1,00 490,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00

  elektroniar-mehaniar 1 10 567 385 1,00 385,00 182,00 45,50 Zvonimir Meugorac 11,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 10 567,00 385,00 1,00 385,00 182,00 45,50 11,00 1,30 12,30

  4

  OD TOGA IZVAN KOLE

  2.k

  Ime i prezime zaduenig nastavnika (suradnika)

  OD TOGA U KOLI

  7

  5

  6

  3 1.h

  1.k

  UKUPNO

  po

  nastavnom

  planuUp

  iite

  bro

  jku

  1 iz

  a

  svak

  og

  zan

  iman

  ja

  PRIKAZ IZRAUNA ZADUENJA NASTAVNIKA (SURADNIKA U NASTAVI) U IZVOENJU I PRAENJU

  TJEDNA

  RASPODJELA SATI PO NASTAVNICIMA (SURADNICIMA)

  Broj sati

  u koliUKUPNO

  Broj sati

  izvan

  kole

  Broj

  uenika

  1

  2

  Raz

  red

  ni

  od

  jel Naziv

  zanimanja

  1.f

  1.g

  Red

  ni

  bro

  j

  GODINJI BROJ SATI

  PRAKTINE NASTAVE

  1.l

  2.k

  2.l

  8

  PRAKTINA NASTAVA 2013./2014. KOLSKE GODINE - za I. i II. razred INDUSTRIJSKIH I SRODNIH PROGRAMA

 • 25

  b) Trei razredi

  Naziv kole: Srednja Strukovna skola Vinkovci

  Datum: 27.08.2014.

  Ime i prezime osobe koja je odgovorna za tonost podataka: Marija Sundi, prof.

  Tablica broj 3a

  UKUPNOBroj

  grupa

  UKUPNO

  u koli

  Po

  nastavnom

  planu

  Od toga

  25 %

  1 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  krojac 1 14 672 672 2,00 1344,00 0,00 0,00 Verona Svaganovic, Ana arevi 42,00

  monter suhe gradnje 1 11 544 0 1,00 0,00 544,00 136,00 Melita Matijevic 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 2 25 1216,00 672,00 3,00 1344,00 272,00 68,00 42,00 2,13 44,13

  pomocni kuhar i slasticar 1 13 672 672 2,00 1344,00 0,00 0,00 Marija Bosnjak, Mario Janocik 42,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 13 672,00 672,00 2,00 1344,00 0,00 0,00 42,00 0,00 42,00

  Broj sati

  izvan

  kole

  Broj

  uenikaIme i prezime zaduenig nastavnika (suradnika)

  1

  2

  OD TOGA U KOLI

  3.j

  3.k

  Naziv

  zanimanja

  GODINJI BROJ SATI

  PRAKTINE NASTAVE

  UKUPNO

  po

  nastavnom

  planuUp

  iite

  bro

  jku

  1 iz

  a

  svak

  og

  zan

  iman

  ja

  Raz

  red

  ni

  od

  jel

  PRAKTINA NASTAVA 2013./2014. KOLSKE GODINE - za III. razred INDUSTRIJSKIH I SRODNIH PROGRAMA

  PRIKAZ IZRAUNA ZADUENJA NASTAVNIKA (SURADNIKA U NASTAVI) U IZVOENJU I PRAENJU

  TJEDNA

  RASPODJELA SATI PO NASTAVNICIMA (SURADNICIMA)

  Broj sati

  u koliUKUPNO

  Red

  ni

  bro

  j OD TOGA IZVAN KOLE

 • 26

  etverogodinji programi

  a) Prvi, drugi i trei razredi

  Naziv kole: Srednja strukovna skola Vinkovci

  Datum: 27.08.2014.

  Ime i prezime osobe koja je odgovorna za tonost podataka: Marija Sundi, prof.

  Tablica broj 4

  UKUPNOBroj

  grupa

  UKUPNO

  u koli

  Po

  nastavnom

  planu

  Od toga

  25 %

  1 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  modni tehnicar 1 28 140 140 2,00 280,00 0,00 0,00 Nada Susac, Branka Rimac 8,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 28 140,00 140,00 2,00 280,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00

  turisticko-hotelijerski kom. 1 28 287 105 2,00 210,00 182,00 45,50 Ivica Ljubek, Marija Bonjak, Mirjana Mikinac 6,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 28 287,00 105,00 2,00 210,00 182,00 45,50 6,00 1,30 7,30

  modni tehniar 1 25 140 140 2,00 280,00 0,00 0,00 Nada Susac, Branka Rimac 8,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 25 140,00 140,00 2,00 280,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00

  turisticko-hotelijerski kom. 1 28 287 105 2,00 210,00 182,00 45,50 Ivica Ljubek, Marija Bonjak, Mirjana Mikinac 6,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 28 287,00 105,00 2,00 210,00 182,00 45,50 6,00 1,30 7,30

  odjevni tehnicar 1 24 210 210 2,00 420,00 0,00 0,00 Mirjana Mikinac, Nada Suec 12,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 24 210,00 210,00 2,00 420,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00

  turisticko-hotelijerski kom. 1 30 287 105 2,00 210,00 182,00 45,50 Hrvoje Blainkov, Mirjana Mikinac, Ruica oi 6,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 30 287,00 105,00 2,00 210,00 182,00 45,50 6,00 1,30 7,30

  Ime i prezime zaduenig nastavnika (suradnika)

  OD TOGA U KOLI

  5

  6

  3

  4

  UKUPNO

  po

  nastavnom

  planuUp

  iite

  bro

  jku

  1 iz

  a

  svak

  og

  zan

  iman

  ja

  PRAKTINA NASTAVA 2013./2014. KOLSKE GODINE - za I., II. i III. razred ETVEROGODINJIH PROGRAMA

  PRIKAZ IZRAUNA ZADUENJA NASTAVNIKA (SURADNIKA U NASTAVI) U IZVOENJU I PRAENJU

  TJEDNA

  RASPODJELA SATI PO NASTAVNICIMA (SURADNICIMA)

  Broj sati

  u koliUKUPNO

  Broj sati

  izvan

  kole

  Broj

  uenikaRed

  ni

  bro

  j

  1.b

  1.c

  2.b

  2.c

  OD TOGA IZVAN KOLE

  1

  2

  Raz

  red

  ni

  od

  jel Naziv

  zanimanja

  GODINJI BROJ SATI

  PRAKTINE NASTAVE

  3.a

  3.b

 • 27

  b) etvrti razredi

  Naziv kole: Srednja strukovna skola Vinkovci

  Datum:27.08.2014.

  Ime i prezime osobe koja je odgovorna za tonost podataka: Marija Sundi, prof.

  Tablica broj 4a

  UKUPNOBroj

  grupa

  UKUPNO

  u koli

  Po

  nastavnom

  planu

  Od toga

  25 %

  1 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  odjevni tehnicar 1 16 224 224 2,00 448,00 0,00 0,00 Jadranka Miskovic, Monika Tuni 14,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 16 224,00 224,00 2,00 448,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00

  turistiko-hotelijerski komer. 1 33 96 0,00 96,00 24,00 Mirjana Mikinac 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO 1 33 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 24,00 0,00 0,75 0,75

  OD TOGA IZVAN KOLE

  1

  2

  Naziv

  zanimanja

  GODINJI BROJ SATI

  PRAKTINE NASTAVE

  UKUPNO

  po

  nastavnom

  planuUp

  iite

  bro

  jku

  1 iz

  a

  svak

  og

  zan

  iman

  ja

  Raz

  red

  ni

  od

  jel

  PRAKTINA NASTAVA 2013./2014. KOLSKE GODINE - za IV. razred ETVEROGODINJIH PROGRAMA

  PRIKAZ IZRAUNA ZADUENJA NASTAVNIKA (SURADNIKA U NASTAVI) U IZVOENJU I PRAENJU

  TJEDNA

  RASPODJELA SATI PO NASTAVNICIMA (SURADNICIMA)

  Broj sati

  u koliUKUPNO

  Broj sati

  izvan

  kole

  Broj

  uenikaIme i prezime zaduenig nastavnika (suradnika)

  Red

  ni

  bro

  j OD TOGA U KOLI

  4.a

  4.b

 • 28

  ODLUKA O POETKU I ZAVRETKU NASTAVNE GODINE

 • 29

 • 30

  GODINJI KALENDAR RADA KOLE

  DATUM VRIJEME DOGAANJE 19.9.2014. Vinkovake jeseni- nenastavni dan Do 26.9.2014. Odrati roditeljske sastanke za sve razrede 10.10.2014. Prijava ispita za tree razrede (produetak naukovanja) 15.10.2014. Ispiti za 3. razrede (produetak naukovanja) Do 15.10.2014. Razrednici obavijestiti uenike o Pravilniku o izradi i obrani zavrnog rada Do 20.10.2014. Objava tema za zavrni rad (na oglasnoj ploi) Do 31.10.2014. Dostaviti popis uenika i tema koje su odabrali za zavrni rad u pedagoki 5. i 6.11.2014. 18.15 sati Razredna vijea za 1. razrede 11.11.2014. Prijava ispita za tree razrede (produetak naukovanja) 14.11.2014. Ispiti za 3. razrede (produetak kolovanja) 14.11.2014. Interliber Do 28.11.2014. Predaja prijava za obranu pisanog dijela zavrnog rada (zimski rok) 10.12.2014. Prijava ispita za tree razrede (produetak naukovanja) 15.12.2014. Ispiti za 3. razrede(produetak naukovanja) Od 15. do 19.12.2014.

  Odrati roditeljske sastanke

  23.12.2014. Zadnji dan nastave u 1. polugoditu 23.12.2014. Sjednice razrednih vijea 12.1.2015. Prijava ispita za tree razrede (produetak naukovanja) 12.1.2015. Poetak 2. polugodita 15.1.2015. Ispiti za tree razrede (produetak naukovanja) 19. i 20.1.2015. Praktini dio Zavrnog rada (zimski rok) Do 2.2.2015. Predaja pisanog dijela zavrnog rada (zimski rok)-predaje mentor 11.2.2015. Prosudbeni i Ispitni odbor 10.2.2015. Prijava ispita za tree razrede (produetak naukovanja) 12.2.2015. Obrana pisanog dijela zavrnog rada (zimski rok) 13.2.2015. Prosudbeni odbor 16.2.2015. Ispiti za 3. razrede (produetak naukovanja) 20.2.2015. Podjela svjedodbi o zavrnom radu Od 2.3. do 14.3.2015.

  Kontrolni ispiti

  10.3.2015. Prijava ispita za tree razrede (produetak naukovanja) 16.3.2015. Ispiti za 3. razrede (produetak naukovanja) 27.3.2015. Zadnji dan predaje prijava za obranu zavrnog rada (ljetni rok) 30.,31.3. i 1.4. 2015.

  Praktini dio zavrnog rada

  Od 30.3.do 3.4.2015.

  Proljetni praznici

  7.4.2015. Sjednica Prosudbenog odbora 10.4.2015. Prijava ispita za tree razrede (produetak naukovanja)

  15.4.2015. Ispiti za 3. razrede (produetak naukovanja) 11.5.2015. Prijava ispita za tree razrede (produetak naukovanja) 15.5.2015. Ispiti za 3. razrede(produetak naukovanja) 20.5.2015. Zadnji dan nastave za zavrne razrede 22.5.2015. Sjednice razrednih vijea za zavrne razrede 25.5.2015. Sjednica Nastavnikog vijea 26.5.2015. Predaja prijava za popravne, predmetne i razredni ispit za zavrne

  razrede Do 29.5.2015. Ispisati svjedodbe o zavrenom razredu za maturante

 • 31

  1.6.2015. Zadnji dan predaje pisanog dijela zavrnog rada (ljetni rok)-predaje mentor

  2.6.2015. Prosudbeni odbor 5.6.2015. Dan kole Od 8.6. do 11.6.2015.

  Popravni, predmetni i razredni ispiti za zavrne razrede

  Od 8.6. do 11.6.2015.

  Obrana pisanog dijela Zavrnog rada

  12.6.2015. Prosudbeni odbor Do 16.6.2015. Ispisati svjedodbe o zavrenom razredu za maturante 16.6.2015. Kraj nastavne godine za 1.,2. i 3.a,3.b razred 18.6.2015. Razredna vijea za 1., 2. i 3.a i 3.b razred Od 17.06. do 29.06. 2015.

  Produna nastava

  26.6. 2014. Prijava popravnih, predmetnih i razrednih ispita Od 30.6 do 4.7. 2015.

  Popravni ispiti za 1., 2. i 3.a i 3.b razred

  6.7.2015. Sjednica Razrednih vijea i Nastavnikog vijea Do 6.7.2015. Predaja prijava za obranu zavrnog rada (jesenski rok) 7.7. i 8.7.2015. Praktini dio zavrnog rada (jesenski rok) 10.7. 2015. Podjela svjedodbi 10.7.2015. Predaja prijava za popravne, predmetne i razredne ispite (jesenski

  rok) Do 17.8.2015. Predaja pisanog dijela zavrnog rada (jesenski rok)-predaje mentor 18.8.2015. Donoenje ocjena iz praktine nastave 18.8.- 21.8.2015. Popravni ispiti za sve 24.8.2015. Razredna vijea za sve razrede 27.8. i 28.8.2015.

  Obrana pisanog dijela zavrnog rada

  31.8.2015. Podjela svjedodbi

 • 32

  LJETNI ROK DRAVNE MATURE U K. GOD. 2014./2015.

  Datum Ispit Vrijeme 5.06.2015. Kemija 9:00

  Sociologija 14:00 8.06.2015 Politika i gospodarstvo 9:00

  Logika 14:00 9.06.2015. Biologija 9:00

  Vjeronauk 14:00 10.06.2015. Likovna umjetnost 9:00

  Geografija 14:00 11.06.2015. Psihologija 9:00

  Informatika 14:00 12.06.2015. Fizika 9:00

  Povijest 14:00 Materinski jezici nac. manj. 15.06.2015. eki jezik - esej 9:00

  Maarski jezik - esej 9:00 Srpski jezik - esej 9:00 Talijanski jezik A i B - esej 9:00

  15.6.2015. Grki jezik 14:00 Materinjski jezici 16.6.2015. eki jezik - test 9:00

  Maarski jezik - test 9:00 Srpski jezik - test 9:00 Talijanski jezik A i B -test 9:00

  16.6.2015. Latinski jezik A 14:00 Latinski jezik B 14:00

  17.6.2015. Hrvatski jezik A i B - esej 9:00 18.6.2015. Hrvatski jezik A i B - test 9:00

  Glazbena umjetnost 14:00 19.6.2015. Engleski jezik A 9:00

  Engleski Jezik B 9:00 19.6.2015. panjolski jezik A 14:00

  panjolski jezik B 14:00 23.6.2015. Matematika A i B 9:00

 • 33

  24.6.2015. Njemaki jezik A 9:00 Njemaki jezik B 9:00 Francuski jezik A 14:00 Francuski jezik B

  30.6.2015. Talijanski jezik A 9:00

  Talijanski jezik B 9:00 Filozofija 14:00

  30.6.2015. Etika 9:00 Objava rezultata 13.7.2015. Rok za prigovore 15.7.2015. Konana objava rezultata 20.7.2015. Podjela svjedodbi 22.7.2015.

  JESENSKI ROK DRAVNE MATURE

  Datum Ispit vrijeme 26.8.2015. Logika 9:00

  Glazbena umjetnost 14:00 27.8.2015. Etika 9:00

  Geografija 14:00 28.8.2015. Sociologija 9:00

  Filozofija 14:00 Materinski jezici nac. manjina 31.8.2015. eki jezik (oba dijela ispita) 9:00 Maarski jezik (oba dijela ispita) 9:00 Srpski jezik (oba dijela ispita) 9:00 Talijanski jezik A i B (oba dijela

  ispita) 9:00

  31.8.2015. Grki jezik 9:00 Latinski jezik A i B 14:00 1.9.2015 Hrvatski jezik A i B (oba dijela

  ispita) 9:00

  2.9.2015. Engleski jezik A i B (oba dijela

  ispita) 9:00

  Francuski jezik A i B (oba dijela ispita)

  14:00

  3.9.2015. Matematika A i B 9:00 4.9.2015. Njemaki jezik A i B (oba dijela

  ispita) 9:00

 • 34

  panjolski jezik A i B (oba dijela ispita)

  14:00

  7.9.2015. Psihologija 9:00 Vjeronauk 14:00 8.9.2015. Fizika 9:00 Politika i gospodarstvo 14:00 9.9.2015. Biologija 9:00 Informatika 14:00 10.9.2015. Kemija 9:00 Talijanski jezik A i B (oba dijela

  ispita) 14:00

  11.9.2015. Povijest 9:00 Likovna umjetnost 14:00 Objava rezultata 16.9.2015 Rok za prigovore 18.9.2015 Konana objava rezultata 22.9.2015. Podjela svjedodbi 24.9.2015.

 • 35

  PLAN KULTURNIH I JAVNIH AKTIVNOSTI KOLE

  Sadraj Nositelji aktivnosti Mjesec Meunarodni dan pismenosti knjiniarke

  prof. hrvatskog jezika

  8. rujan 2014.

  Meunarodni dan mira knjiniarke 21. rujna 2014. Obiljeavanje Europskog dana jezika

  struni aktivi jezika 26. 9.2014

  Svjetski dan nastavnika

  Ravnatelj, nastavnici kole 5. 10.2014.

  Obiljeavanje Dana neovisnosti uenici i nastavnici povijesti 8.10. 2014 Dani kruha dani zahvalnosti za

  plodove zemlje

  aktiv ugostiteljstva i tekstila 12 i 13.10. 2014.

  Mjesec hrvatske knjige knjiniarke 15.10.-15.11.2014.

  Dan Ujedinjenih naroda knjiniarke prof. hrvatskog jezika

  24.10.2014.

  Meunarodni dan kolskih knjinica

  knjiniarke prof. hrvatskog jezika

  27.10.2014.

  Meunarodni dan tolerancije knjinjiarke

  psihologinja prof. hrvatskog jezika

  16.11.2014

  Dan sjeanja na Vukovar uenici i nastavnici povijesti 18.11.2014.

  Svjetski dan borbe protiv AIDS-a Zavod za javno zdravstvo

  Pedagoginja

  Psihologinja

  1.12.2014.

  Meunarodni dan prava ovjeka knjiniarke 10.12.2014. Obiljeavanje Boia i boinih blagdana

  nastavnici hrvatskog jezika vjerouitelji

  Prosinac, 2014.

  Meunarodni dan obiljeavanja sjeanja na rtve holokausta

  knjiniarke prof. hrvatskog jezika

  27.01.2015.

  Valentinovo uenici i nastavnici kole 14.02.2015.

  Meunarodni dan materinjeg jezika nastavnici hrvatskog jezika 21.02.2015. Dan ena knjiniarke 8.3.2015. Prigodno ureenje kole za Uskrs uenici i razrednici Travanj, 2015. Svjetski dan voda knjiniarke

  prof. hrvatskog jezika 22.03.2015.

  Svjetski dan zdravlja Pedagog , psiholog 7.04.2015. Dan planeta Zemlje Nastavnica geografije 22.04.2015. Svjetski dan Crvenog kria Voditelj ogranka mladei CK, uenici 8.5.2015.

  Dan kole Uenici i nastavnici kole 6.5.2015. Svjetski dan nepuenja

  i svjetski dan porta

  Nastavnici TZK, uenici 31.5.2015.

  Svjetski dan zatite okolia Nastavnica geografije 5.6.2015.

  Izbor najboljeg uenika kole Uenici i NV Lipanj, 2015.

  Izloba uenikih radova Uenici struni uitelji Lipanj, 2015.

 • 36

  STRUNA VIJEA

  U naoj koli nastavnici su podijeljeni u struna vijea kako bi se poboljala kvaliteta cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa. U strunim vijeima organizirano djeluju nastavnici istog predmeta ili skupine srodnih predmeta.

  Struna vijea se bave planiranjem i programiranjem obrazovno-odgojnog rada, usuglaavanjem nastavnih planova i programa te elemenata ocjenjivanja, odreuje se korelacija izmeu razliitih predmeta i sadraja nastave kako bi se izbjeglo preklapanje istog ili slinog sadraja, predlaganjem rasporeda nastavnika po nastavnim predmetnima, razredima i razrednim odjelima, razmjenom iskustava, pripremanjem i realizacijom strunog usavravanja nastavnika, mjerama za unaprjeenje rada, praenjem inovacija, planiranjem nabavke nastavnih sredstava i pomagala u cilju osuvremenjivanja nastave, odabirom udbenika i prirunika te druge pomone literature, kao i pripremanjem za razliite aktivnosti u koli (natjecanja, priredbe, izleti)...

  Svako struno vijee vodi i predsjedava sastancima predsjednik strunog vijea koji se bira na razdoblje od godinu dana.

  U koli su formirana sljedea struna vijea:

  Vijee hrvatskog jezika Jelena Feri, voditelj, prof. Vijee stranih jezika- Sanja Sorko, voditelj, prof. Vijee matematike i fizike- Darija Kosteli, voditelj, prof. Vijee tekstila- Iva Mikovi, voditelj, dipl.in. Vijee strojarstva- Josip Loli, voditelj, dipl.in. Vijee elektrotehnike- Zdenka Krsnik Vinkovi, voditelj, dipl.in. Vijee osobnih i ostalih usluga- Igor Kneevi, voditelj ,in. Vijee ugostiteljstva- Ankica ivi, voditelj, dipl.in. Vijee grupe drutvenih predmeta i TZK- Mijo Juki, voditelj, prof. Sastanci strunih vijea odravaju se po potrebi, a najmanje dva puta u polugoditu. Svako struno vijee ima svoj plan i program rada koji slijedi u nastavku.

 • 37

  PLAN RADA STRUNOG VIJEA HRVATSKOGA JEZIKA

  Aktiv hrvatskoga jezika broji osam profesorica hrvatskoga jezika.

  1. Tanja Pajtak, prof., 18 sati u nastavi + 2 sata razrednitva (3. b) + 2 sata

  koordinatorstvo; (1. c, 1. f, 1. l, 2. d, 3. b, 3. d)

  2. Helena Voda, prof., 19 sati u nastavi + 2 sata razrednitva (2. a) + 1 sat dodatne

  nastave (4. a); (2. a, 2. c, 2. f, 3. e, 3. k, 4. a)

  3. Ivana Petrievi, prof., 19 sati u nastavi + 2 sata razrednitva (3. a) + 1 sat dodatne

  nastave (4. b); (1. a, 1. h, 2. l, 3. a, 3. g, 4. b)

  4. Mirela Luburi, prof., 20 sati u nastavi + 2 sata razrednitva (1. b); (1. b, 2. b, 2. g,

  2. h, 2. i, 3. h)

  5. Ivana Pauli, prof., 9 sati u nastavi (3. c, 3. i, 3. j)

  6. Velimira Antinac, prof., 12 sati u nastavi (do povratka s porodjeljnog njezine sate

  odrauje eljka Paradik); (1. d,1. e, 1. i, 2. j)

  7. Jelena Feri, prof., 9 sati u nastavi + 2 razrednitva (2. e); (1.j, 1.k,2. e)

  8. eljka Paradik, prof., 9 sati u nastavi+ 2 sata razrednitva (3. f); (1. g, 2. k, 3. f)

  Struno usavravanje lanica Aktiva

  a) INDIVIDUALNA STRUNA USAVRAVANJA

  praenje najnovije strune literature, asopisa i novih udbenika

  izrada individualnih operativnih i izvedbenih planova i programa

  posjet knjievnim veerima, kino i kazalinim predstavama

  b) SKUPNA USAVRAVANJA

  SASTANCI AKTIVA U KOLI pet u kolskoj godini (po potrebi i vie)

  SASTANCI Z UPANIJSKOGA STRUC NOG VIJEC A u organizaciji Agencije za

  odgoj i obrazovanje, podrunica Osijek - 2-3 tijekom kolske godine

  MEUZ UPANIJSKI AKTIVI I SEMINARI u organizaciji Ministarstva znanosti,

  obrazovanja i sporta objavljuju se na web stranici Agencije za odgoj i

  obrazovanje.

  MATERIJALNA OSNOVA AKTIVA

  Sam Aktiv hrvatskoga jezika ne raspolae nekim materijalnim osnovama, ali nastava

  hrvatskoga jezika u koli tako je organizirana da svaka nastavnica obavlja nastavu u vrlo

  opremljenim uionicama (projektor, grafoskop, TV, DVD) pa kao aktiv i nemamo potrebe za

  materijalnim osnovama.

  USUGLAAVANJE ELEMENATA I MJERILA OCJENJIVANJA

  Aktiv hrvatskoga jezika nastavlja dobru praksu kojom profesorice hrvatskoga jezika imaju

  iste elemente i mjerila ocjenjivanja.

  Elementi ocjenjivanju su: knjievnost, jezik, jezino izraavanje, lektira.

 • 38

  SLOBODNE AKTIVNOSTI kolske godine 2014./2015.

  1) Profesorica Ivana Paulic novinari radioemisija

  2) Profesorice Helena Voda i Ivana Pauli izdavanje kolskih novina

  3) Profesorice Helena Voda - recitatorska skupina

  4) Profesorica Jelena Feri i Velimira Antinac izdavanje Godinjaka

  5) Profesorica Ivana Petrievi projekt odlazak u kazalite i obilazak knjievnih i

  kulturnih dogaaja

  6) Jelena Feri i Tanja Pajtak kolske zidne novine

  7) Mirela Luburi i eljka Paradik organizacija Boine predstave

  I u ovoj kolskoj biti e provedeno kolsko natjecanje iz hrvatskog jezika za polaznike

  gimnazijskih programa u ijoj e organizaciji sudjelovati profesorice Helena Voda, Ivana

  Pauli i Ivana Petrievi.

  Voditeljica Strunoga vijea: Jelena Feri, prof.

  PLAN RADA STRUNOG VIJEA MATEMATIKE I FIZIKE

  U kolskoj godini 2014./2015. nastavu gospodarske matematike i matematike u struci

  izvode slijedei nastavnici: Eva Tomaevi, , Darija Kosteli, Marija Gerovac, Marija Zovko i

  Adriana urakovi,a nastavu fizike izvodi Elvira Itokovi.

  STRUNO USAVRAVANJE LANICA AKTIVA

  INDIVIDUALNA STRUNA USAVRAVANJA

  praenje najnovije strune literature, asopisa i novih udbenika

  izrada individualnih operativnih i izvedbenih planova i programa

  SKUPNA USAVRAVANJA

  SASTANCI AKTIVA U KOLI etiri u kolskoj godini (po potrebi i vie)

  SASTANCI Z UPANIJSKOGA STRUC NOG VIJEC A u organizaciji Agencije za

  odgoj i obrazovanje, podrunica Osijek - 2-3 tijekom kolske godine

  MEUZ UPANIJSKI AKTIVI I SEMINARI u organizaciji Ministarstva znanosti,

  obrazovanja i sporta objavljuju se na web stranici Agencije za odgoj i

  obrazovanje.

  TERMINI REDOVITIH SASTANAKA SU SLJEDEI:

  1. rujan 2014. 2. sijeanj 2015. 3. srpanj 2015. 4. kolovoz 2015.

  TEME O KOJIMA E SE RAZGOVARATI NA AKTIVIMA SU :

  1. Dogovor o provoenju inicijalnih ispita znanja 2. Planovi za izvoenje dodatne i dopunske nastave 3. Minimalni standard u nastavi matematike

 • 39

  4. Dogovoriti metodologiju prevladavanja praznina u znanju kod pojedinih skupina uenika

  5. Analiza dravne mature 2014. 6. Raspored obilazaka nastave unutar srunig aktiva 7. Analiza obilazaka nastave unutar srunig aktiva 8. Organizirati kolsko natjecanje iz matematike za uenike 1. i 2. razreda obrtnikih

  zanimanja, te 1. i2. razreda turistike gimnazije 9. Analizirati rezultate rada na kraju 1. polugodita 10. Sloiti i odravati pano koji bi trebao popularizirati matematiku i fiziku meu

  uenicima 11. Analiza rada na kraju kolske godine 12. Podjela sati za kolsku godinu 2015./2016. 13. Sastavljanje inicijalnih ispita za kolsku godinu 2015./2016. 14. Analiza i usklaivanje nastavnih planova i programa za kolsku godinu 2015./2016. 15. Dogovoriti elemente i kriterije ocjenjivanja za kolsku godinu 2015./2016.

  Ovaj e plan biti dopunjen ukoliko se tijekom kolske godine pokae potreba za

  rjeavanjem nekih nepredvienih problema.

  Voditelj Strunog vijea: Darija Kosteli, prof.

  PLAN RADA STRUNOG VIJEA STRANIH JEZIKA

  U Srednjoj strukovnoj koli Vinkovci obrazuju se uenici u trogodinjim ili etverogodinjim

  programima za razliita podruja rada: strojarstvo, elektrotehnika, ugostiteljstvo i turizam,

  tekstil, osobne i ostale usluge, te turistika gimnazija. Nastava stranih jezika izvodi se u

  specijaliziranim uionicama koje se opremaju svake godine novim sadrajima.

  U koli se ue tri strana jezika: njemaki, engleski i talijanski jezik. Uenici svih podruja rada

  imaju prvi strani jezik (engleski ili njemaki) dva sata tjedno. Osim toga, jo po jedan ili dva

  sata tjedno engleskog, talijanskog ili njemakog jezika imaju kuhari, slastiari i konobari na

  izbornoj nastavi ili kao drugi strani jezik.

  Plan i program aktiva stranih jezika obuhvaaju:

  Rujan: - izrada godinjih planova i programa

  - podjela satnice, zaduenja nastavnika - nabava nastavnih sredstava i pomagala - obiljeavanje Dana europskih jezika (putovanje u inozemstvo)

  Listopad: - motiviranje uenika za rad

  - obiljeavanje Dana kruha - obiljeavanje mjeseca knjige (Dani Josipa i Ivana Kozarca) - zidne novine

 • 40

  Studeni: - ukljuivanje uenika na natjecanje Znanost mladima

  - aktualna jezina pitanja (korelacija s hrvatskim jezikom) - testiranja uenika

  Prosinac: - zakljuivanje ocjena, Razredna i Nastavna vijea

  - analiza uspjeha uenika - obiljeavanje boinih i novogodinjih blagdana

  Sijeanj: - upanijski i republiki aktivi

  - izvjea i diskusije lanova aktiva sa seminara - dopunska i dodatna nastava

  Veljaa: - individualno usavravanje nastavnika

  - sudjelovanje na natjecanjima stranih jezika

  Oujak: - sudjelovanje u pripremi obiljeavanja Uskrnjih blagdana

  - timski rad uenika - optereenost i rastereenje uenika

  Travanj: - obiljeavanje Dana planete Zemlje

  - govorne vjebe - pomo slabijim uenicima

  Svibanj: - Razredna i Nastavna vijea

  - zakljuivanje ocjena maturantima

  Lipanj: - usvojenost nastavnog gradiva na kraju nastavne godine

  - mjere za eventualno poboljanje rada u iduoj kolskoj godini - Razredna i Nastavna vijea

  Aktiv stranih jezika sastaje se jednom mjeseno, a po potrebi i ee. Sadraji i teme

  predvieni su programom rada, no obuhvatit e se i aktualna problematika vezana uz strane

  jezike, kao i uz hrvatski jezik, metodiku jezinog odgoja i obrazovanja i kolstva openito.

  Posebna pozornost obratit e se odgojnoj komponenti iz koje esto proizlaze rezultati

  obrazovanja. Takoer e se vie pozornosti obratiti nadarenim uenicima ukljuujui ih u

  natjecanja na kolskoj i upanijskoj razini.

  Voditelj Strunog vijea: Sanja Sorko, prof.

 • 41

  PLAN RADA STRUNOG VIJEA ELEKTROTEHNIKE I RAUNALSTVA

  U kolskoj godini 2014./15. nastavu izvode slijedei nastavnici:

  Zdenka Krsnik- Vinkovi dipl. ing. elektrotehnike, Igor Barac, dipl. ing. elektrotehnike, eljko

  agar ing. Elektrotehnike, Zdenko epi ,dipl. ing. elektrotehnike, Tatjana Aleri prof.

  politehnike i Meri Tomi,dipl. ing. informatike, Zvonimir Meugorac,majstor.

  Tijekom kolske godine planira se 5 redovitih sastanaka aktiva, te izvanredni sastanci po

  potrebi. Takoer planiramo izlet u Zagreb, Tehniki muzej i Memorijalni muzej Nikola

  Tesla.

  Termini redovitih sastanaka su slijedei:

  o rujan 2014. o prosinac 2014. o veljaa 2015. o travanj 2015. o srpanj 2015.

  Dnevni red redovitih sastanaka je slijedei:

  Dnevni red redovitog sastanka (rujan): Analiza nastavnih planova i programa za sve razredne odjele i zanimanja podruja

  rada elektrotehnike Utvrivanje kriterija praenja i ocjenjivanja uenika Izrada popisa opreme, literature i ostalih materijalnih potreba za podruje

  elektrotehnike i raunalstva Utvrivanje opeg plana strunih ekskurzija tijekom kolske godine

  Dnevni red redovitog sastanka (prosinac) Analiza izvrenja plana rada aktiva Analiza postignua uenika Priprema za kolska natjecanja Priprema za dravno natjecanje

  Dnevni red redovitog sastanka(veljaa): Analiza postignua uenika na kraju prvog polugodita Priprema za meuupanijsko i dravno natjecanje Priprema tema praktinog rada na zavrnom ispitu i kontrolnom ispitu

  Razrada plana pojedinih strunih ekskurzija

  Razno

  Dnevni red redovitog sastanka (travanj):

  Analiza postignua uenika, posebno zavrnih razreda

  Utvrivanje plana obilaska praktinog dijela zavrnih ispita Analiza uspjeha uenika na natjecanjima

  Dnevni red redovitog sastanka(srpanj): Analiza rada i postignua aktiva elektrotehnike u kolskoj godini 2014/15. Prijedlozi unapreivanja rada aktiva u slijedeoj kolskoj godini

  lanovi aktiva e i ove kolske godine prisustvovati strunim seminarima, aktivno

  sudjelovati u radu Meuupanijskog vijea te unapreivati suradnju s obrtnicima u

 • 42

  izobrazbi uenika. Aktivno e sudjelovati u pripremi i izvoenju Dravnog natjecanja

  elektroinstalatera/elektromontera koje e se ove kolske godine odrati u Srednjoj

  strukovnoj koli Vinkovci.

  Voditeljica Strunog vijea: Zdenka Krsnik-Vinkovi,dipl.ing.

  PLAN RADA STRUNOG VIJEA OSOBNIH USLUGA I OSTALIH USLUGA

  Naziv aktivnosti: plan rada aktiva osobnih usluga: frizeri, ostalih usluga: soboslikari-

  liioci i autolakireri i graditeljstva: monteri suhe gradnje Voditelj aktivnosti: Igor Kneevi dipl.ing.gra. Vremensko razdoblje: tijekom godine Broj lanova aktiva: 8 nastavnika Planirani broj sati: broj sati ovisi o potrebi aktiva Aktivnosti: - sastanci lanova aktiva

  - organiziranje jednodnevnih strunih ekskurzija - struno usavravanje - kontakti sa obrtnicima Cilj aktivnosti: - razvijanje suradnje, odgovornosti, stjecanja kritinosti i samokritinosti u radu s uenicima

  - uspjeno organiziranje natjecanja, unaprjeenje nastave (teoriske i praktine) , provedba kontrolnih i pomonikih ispita

  Namjena: - pomo u realizaciji svih aktivnosti vezanih uz rad frizera, soboslikara- liioca, autolakirera i montera suhe gradnje Nositelj aktivnosti: - aktiv osobnih usluga: frizera - aktiv ostalih usluga: soboslikara- liioca i autolakirera - aktiv graditeljstva: monteri suhe gradnje Nain realizacije aktivnosti: - izrada izvedbenih i operativnih programa - izrada plana i programa praktine nastave u koli i kod obrtnika - planiranje strunog usavravanja - organizacija kolskih natjecanja - pripreme za regionalno natjecanje - pripreme za dravno natjecanje - provedba kontrolnih ispita u drugim razredima - izrada kolskog kurikuluma

  - priprema izvjea za Godinjak i javnost - praenje i analiza ostvarenja programa

  - pripreme za pomoniki ispit - organiziranje jednodnevnih strunih ekskurzija - suradnja sa obrtnicima - provoenje vrednovanja i samovrednovanje nastavnika Vremenik aktivnosti: - jednom mjeseno tijekom kolske godine Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: evaluacijski listi za lanove aktiva.

  Voditelj Strunog vijea: Igor Kneevi, dipl. Ing.

 • 43

  PLAN RADA STRUNOG AKTIVA STROJARSTVA

  1. Izrada izvedbenih i operativnih programa 2. Izrada kolskog kurikuluma 3. Praenje i analiza ostvarenja programa 4. Vrednovanje rada naunika 5. Struno savjetovanje-seminari 6. Nabavka strune literature 7. Organiziranje strunih ekskurzija 8. Poboljanje materijalnih uvjeta

  - specijalizirati uionice za strojarstvo - opremiti uionice potrebnim nastavnim pomagalima - nabava potrebnih alata za runu i strojnu obradu, npr. builica, brusilica, aparat za

  el.luno zavarivvane, turpije, pile 9. Realizacija plana nastave i mogua poboljanja 10. Struno usavravanje nastavnika 11. Suradnja s upravnim organima kole, obrtnicima, poduzeima i kolama 12. Planiranje i provoenje kontrolnog, zavrnih i pomonikih ispita 13. Priprema izvjea za Godinjak i javnost 14. Napredovanje nastavnika 15. Tekui organizacijski poslovi u koli

  Voditelj Strunog vijea: Josip Loli, dipl.ing.

 • 44

  PLAN RADA STRUNOG VIJEA TEKSTILA

  lanovi Aktiva su:

  1. Iva Mikovi-voditelj aktiva

  2. Ljubica Kolarevi

  3. Lovorka Tkali Duli

  4. Monika Tuni

  5. Elizabeta Gvozden

  6. Jadranka Mikovi-voditelj radionice

  7. Nada Suac

  8. Branka Rimac

  9. Ana arevi

  10. Mirjana Mikinac

  11. Verona vaganovi

  12. Tamara epo

  Godinji plan i program aktiva tekstila za k.god.2014/2015.

  Vremensko razdoblje: - tijekom godine redovito

  - jednom mjeseno ili po potrebi sastanci

  Aktivnosti: - sastanci lanova aktiva

  - organiziranje jednodnevnih strunih ekskurzija

  - struno usavravanje

  Cilj aktivnosti: - razvijanje suradnje, odgovornosti, korektnosti, samokritinosti i

  kreativnosti u radu s uenicima

  Namjena aktivnosti: - oslonac u realizaciji svih aktivnosti tekstilne struke

  Nain realizacije aktivnosti:- donoenje odluka o planiranju na poetku k. godine

  - izrada godinjih planova i programa za nastavu

  - usuglaavanje elemenata ocjenjivanja

  - planiranje odlazaka na strune seminare

  - planiranje odlazaka na meuupanijske strune skupove

  - mjeseni zajedniki sastanci oko eksperimentalnog

  programa Modni tehniar

  - nabava strune literature

  - nabava materijala za praktinu nastavu

  - ivanje uenikih kuta

  - popravci, ivanja prigodnih kostima i ivanje po narudbi

  - organiziranje jednodnevnih strunih ekskurzija u

  Zagrebu ili drugim mjestima koje imaju tekstilne pogone

  - organiziranje jednodnevnih strunih ekskurzija u Osijek

  ili druga mjesta koja imaju organizirane modne revije

  - osuvremenjivanje nastave

  - izrada raznih predmeta za ueniku zadrugu Vridne ruke

  - pomo u organizaciji Dana kruha

  - obiljeavanje Dana kravata 18.10.

 • 45

  - izrada raznih kostima, npr. za blagdanski igrokaz

  - organizacija kolskog natjecanja

  - pripreme za dravno natjecanje

  - prikupljanje ideja odn. skica za modnu kolekciju

  - kupovina materijala za modnu kolekciju

  - izrada modne kolekcije

  - rad s manekenima

  - spremanje uenika za dravno natjecanje

  - izrada maturalnih radnji

  - sudjelovanje na modnim i etno revijama

  - planiranje upisa za narednu k. godinu

  - informiranje osnovnokolskih uenika 8. raz. oko upisa

  - sudjelovanje u projektu Slavonsko kuharsko ruho

  (salenjak) (izrada kuta, platnenih vreica za pakiranje)

  - pokretanje projekta Internet prodaja

  Navedeni plan i program aktiva je za kolsku godinu 2014./2015. lanovi aktiva svojim prijedlozima i suradnjom doprinose radu Aktiva. Predsjednik Aktiva je duan redovito izvjeivati ravnatelja kole o radu aktiva.

  Voditelj Strunog vijea:Iva Mikovi, mag.ing.

 • 46

  PLANA RADA STRUNOG VIJEA DRUTVENIH ZNANOST

  Aktiv drutvene grupe predmeta ine:

  Ana Sankovi, magistra psihologije izvodi nastavu psihologije komunikacije,

  poslovne psihologije i komunikacije i bontona

  Svjetlana ovi, izvodi nastavu likovne umjetnosti i estetike i umjetnosti

  Ivan Marinko, dipl. politolog voditelj smjene, sindikat, razrednik te izvodi nastavu

  etike i politike i gospodarstva

  Martin Marinko, dipl. politolog izvodi nastavu politike i gospodarstva

  Kristina Culek, dipl. teolog razrednica, izvodi nastavu vjeronauka (zamjena:

  Nikolina Nedeljkovi)

  Vlatka Ivkovi, dipl. teolog razrednica, izvodi nastavu vjeronauka (zamjena: Mihael

  Kelbas)

  Maja Vidi, magistra ekonomije

  Boidar Pavlovi, prof. tjelesnog odgoja izvodi nastavu tjelesne i zdravstvene

  kulture

  Sead Klebi, prof. tjelesnog odgoja voditelj SV, izvodi nastavu tjelesne i

  zdravstvene kulture

  Mijo Juki, prof. tjelesne i zdravstvene kulture mentor, izvodi nastavu tjelesne i

  zdravstvene kulture

  Ivan Lonar, prof. kineziologije izvodi nastavu tjelesne i zdravstvene kulture

  Nikola Devlan, prof. povijesti izvodi nastavu povijesti i kulturno-povijesne

  batine

  Ivanka Majer Talanga, prof. povijesti izvodi nastavu povijesti i povijesti hrvatske

  kulturne batine (zamjena : Kornelijo Gori)

  Biljana Bjelajac, dipl. prof. zemljopisa - turizmolog izvodi nastavu geografije i

  turistike geografije

  Plan rada aktiva

  16. Izrada izvedbenih i operativnih programa 17. Izrada kolskog kurikuluma 18. Praenje i analiza ostvarenja programa 19. Vrednovanje rada naunika 20. Struno savjetovanje - seminari 21. Nabavka strune literature 22. Organiziranje strunih ekskurzija 23. Poboljanje materijalnih uvjeta

  - opremiti uionice potrebnim nastavnim pomagalima 24. Realizacija plana nastave i mogua poboljanja 25. Struno usavravanje nastavnika 26. Suradnja s upravnim organima kole 27. Priprema izvjea 28. Napredovanje nastavnika 29. Tekui organizacijski poslovi u koli

 • 47

  Struno usavravanje lanova Aktiva

  c) INDIVIDUALNA STRUNA USAVRAVANJA

  - praenje najnovije strune literature, asopisa i novih udbenika

  - izrada individualnih operativnih i izvedbenih planova i programa

  d) SKUPNA USAVRAVANJA

  SASTANCI AKTIVA U KOLI etiri u kolskoj godini (po potrebi i vie)

  SASTANCI UPANIJSKOG STRUNOG VIJEA u organizaciji Agencije za

  odgoj i obrazovanje

  MEUUPANIJSKI AKTIVI I SEMINARI- u organizaciji Ministarstva znanosti,

  obrazovanja i porta objavljuju se na web stranici Agencije za odgoj i

  obrazovanje

  Voditeljica aktiva:Mijo Juki prof.

 • 48

  PLAN RADA STRUNOG AKTIVA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

  lanovi Aktiva su:

  1.Ankica ivi-predsjadnik aktiva

  2.Mirjana Jaki-zapisniar

  3.Lidia Lei

  4.Nevenka Bionda

  5.Eva Juri

  6.Nikola Buha

  7.Ivica Ljubek

  8.Ruica oi

  9.Mirjana Mikinac

  10.Branka Rimac

  11. Marija Bonjak

  12.Hrvoje Blainkov

  13. Miljenka Vujeva 14.Maja Vidi 15. Mario Janocik 16. Ana arevi Godinji plan i program aktiva turizma i ugostiteljstva za k.god.2014./2015.

  Rujan-listopad

  -Usvajanje godinjeg plana i programa aktiva -Izrada izvedbenih i operativnih planova i programa -Organizacija praktine nastave u ugostiteljskim objektima(obilasci) -Rad s nastavnicima pripravnicima - Sudjelovanje na gospodarskom sajmu vinkovakih jeseni - Odlasci na jednodnevne ekskurzije u ugostiteljske objekte u Osijek , Zagreb.. u sklopu strunih predmeta -Organizacija Dana kruha(kolsko) -Pripreme i sudjelovanje na Fiijadi u Osijeku -Pripreme i rad s uenicima za Camelia cup u Opatiji - Priprema za odlazak i odlazak na europsko natjecanje AEHTA u - Organiziranje odlaska lanova aktiva u tvornicu Podravka Koprivnica (ili u proljetnim mjesecima, ako se ne uspije u ovom periodu) - Provedba pomonikog ispita -Priprema tema za zavrni ispit - Priprema i odlazak na natjecanje u Otrovanec- natjecanje u pripremanju perkelta - Odlazak na Interslast Tuheljske toplice - Prigodno obiljeavanje Dana vegetarijanstva (1.10.) - Prigodno obiljeavanje Dana jabuka - Prigodno obiljeavanje Svjetskog dana hrane (16.10.) - Promoviranje autohtone slastice- Salenjak (20.10.) - Priprema i odlazak na natjecanje slastiara Zlatni orah- Orahovica

  Studeni- Prosinac

  -Tijek i realizacija nastave strukovnih sadraja -Sudjelovanje na Camelia cup-u u Opatiji -Suradnja s ugostiteljskim objektima u kojima uenici odrauju praktinu nastavu

 • 49

  - Organizacija Palainkijade u koli (Sv. Nikola)- za sve uenike iz ugosti